AnasayfaBlogMuhasebeciler İçin Online Eğitimler
Online Eğitim

Muhasebeciler İçin Online Eğitimler

22 Ağustos 2021
Resmi takım elbiseli bir kadın sol elinde bir hesap makinesi ve sağ elinde bir kağıt parçası tutmaktadır. Kağıda ve hesap makinesine bakıyor ve işine odaklanmış görünüyor. Yüz ifadesi biraz ciddi ve saçları arkadan bağlı. Kâğıt beyazdır ve üzerinde bazı çizgiler ve yazılar vardır; hesap makinesi ise kırmızıdır. Arka plan bulanık ve mavi bir çiçek gibi görünüyor. Resmin sağ tarafında hafif bulanık ve odak dışı bir insan başı var. Kadının kıyafeti koyu renk ve profesyonel, bu da onu oldukça iş adamı gibi gösteriyor.

Muhasebe, günümüzde çoğu kişi ve işletmenin kullandığı, parayı kontrol etmede bizlere yardımcı olan geniş bir disiplindir. Muhasebe, para kavramının olduğu her yerde karşımıza çıkan bir disiplindir. Muhasebe uygulamaları ve gerekli prosedürlerin uygulanması başta birey ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu sayede işletmeler ya da şirketler daha sağlıklı şekilde ilerleyebilmektedir. İşletme ya da şirketlerin ihtiyacı olan muhasebe uygulamaları ve prosedürlerini gerçekleştirebilmek için nitelikli muhasebecilere ihtiyaçları vardır. Gerek duyulan nitelikli muhasebeci ihtiyacını karşılamak için muhasebecilerin kendilerini geliştirmeleri gerekir.

Muhasebeci olan kişilerin her şartta kendilerini geliştirmeleri oldukça elzem bir konudur. Çünkü her yıl üniversitelerden ve meslek yüksekokullarından çok sayıda muhasebeci mezun olmaktadır. Her ne kadar çalışma alanları çok geniş olsa da rekabet ortamının çok yüksek olduğu bir alandır. Durum böyle olunca muhasebeci olan uygun kişilerin kendilerini geliştirmek ve şirketlerin aradığı niteliğe ulaşmaları gerekmektedir. İşletme ya da şirketlerin ihtiyacı olan nitelikli eleman arayışında bu kapasiteye ulaşmaları için gerekli eğitimlerin alınması zorunludur.

Muhasebeciler İçin Online Eğitimler Nelerdir?

Üniversite ya da meslek yüksekokullarında alınan eğitimin yanında sertifika veren eğitimlere katılmaları gerekmektedir. Günümüz ekonomik şartları yeni mezunları eğitim almaya zorlayabilir. Burada devreye öğrenci dostu İstanbul İşletme Enstitüsü girmektedir. Enstitü verdiği ücretsiz eğitimler ve uygun fiyatlı eğitimler ile her meslekten kişiye kendilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Muhasebeciler için online eğitimler ile bu mesleği icra eden kişilerin alması gereken eğitimlere değinmek istedim. Muhasebe alanında çalışan ya da bu alanda çalışmak isteyen kişilerin hazırlamış olduğum online eğitimler listesini dikkate alarak kendilerini geliştirmeleri için bu yazıyı hazırladım.

Unutmayın ki muhasebeciler için online eğitimler bu alanda aranan nitelikli eleman kapasitesine ulaşmak isteyen kişiler için oldukça önemlidir. Çünkü günümüzde işletme ya da şirketler para işlemlerinin halledilmesi, çek-senet, evrak vb. işlemlerinin yürütülmesinin yanında daha fazla işlemi yapabilecek nitelikte kişilere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle muhasebeci olan kişiler için belirtilen online eğitimler oldukça önemli niteliğe sahiptir. Şimdi hep birlikte muhasebeciler için online eğitimler seçeneklerini öğrenmeye ne dersiniz?

Mali Tablo Analizi ve İstihbarat Eğitimi

Muhasebe alanında çalışmak isteyen kişilerin alması gereken online eğitimler arasında mali tablo analizi ve istihbarat eğitimi yer alır. Bu eğitim Enstitü bünyesinde online olarak öğrencilere sunulmaktadır. Yazının giriş kısmında belirttiğim gibi günümüz şirket ya da işletmeleri çek-senet işleri, evrak kontrolü vb. işlemlerin yanında çok daha nitelikli işlemler yapan kişilere ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden bu alanda çalışmak isteyen kişiler mali tablo analizi ve istihbarat eğitimi alarak kendilerini geliştirebilir. Peki, mali tablo analizi ve istihbarat eğitimi nedir ve neden gereklidir?

Mali tablo analizi ve istihbarat eğitimi, banka, yatırım ve danışmanlık firmaları, fon sağlayıcı şirketler, satın alma, hisse senedi yatırımcıları, sigorta şirketleri vb. olası risklerden korunmak için “Mali Tahlil ve İstihbarat” argümanına ihtiyacı vardır. Adı geçen şirketler için bu alan oldukça önemli bir konu olmaya başlamıştır. İşletme ya da şirketlerin alacak risklerinin yönetimi oldukça önemlidir. Çünkü şirketler alacaklarına göre plan yapmakta eğer alacaklarını alamazlarsa büyük zararlar o şirketleri beklemektedir.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik krizler, işletme ya şirketlerin sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Şirketler varlıklarını daha iyi yönetebilmek adına riskleri koruma yoluna başvurmuştur. Sigorta şirketlerinin de desteğiyle riskleri en düşük boyuta indirmeye çalışmaktadırlar. Burada devreye muhasebeci olan kişileri sokmak istedim. Çünkü şirketlerin paraları, alacakları, verecekleri, ödemeleri ve daha fazlası onların elinden geçmektedir. Yani risk muhasebe departmanında başlamaktadır. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak çek ve senetler, icra haciz bilgileri, borçlar vb. detay bilgilere ulaşmak artık daha kolay gelmiştir.

Mali tablo analizi ve istihbarat eğitimi alan kişiler bu gelişmelere bağlı olarak istihbarattan elde ettikleri veri ile mali tablolar üzerinden gelen analizi birleştirerek daha etkili kararlar verilmesini sağlamaktadır. Bu yüzden mali tablo analizi ve istihbarat analizi eğitimi bu departmanda çalışmak isteyen ve nitelikli personel olarak şirketlerin aradığı kişi olabilmek için oldukça önemlidir.

Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Finansal okuryazarlık eğitimi muhasebeci olan kişilerin alması gereken önemli eğitimlerden biridir. Muhasebeci, para ile ilgili olaylarla ilgilenmekte ve paranın olduğu her yerde olmaktadır. Buradan yola çıkarak finansal olarak parayı doğru değerlendirmek ve para işlemlerini sağlıklı yürütebilmek için finansal okuryazarlık eğitimi almaları gerekir. Finans alanı ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olarak karar verirken daha doğru ve etkili kararlar verilmesini sağlamaktadır. Finansal okuryazarlık eğitimi Enstitü tarafından online eğitimler kategorisinde verilmektedir. Bu da kendini geliştirmek isteyen muhasebeciler için oldukça önemli bir fırsattır.

Finansal okuryazarlık eğitimi ile muhasebe alanında çalışan kişiler bütçe, yatırım, tasarruf ve harcama arasındaki bağı daha çözümleyerek karar vermeyi öğreneceklerdir. Aynı zamanda finansal okuryazarlık eğitimi bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilerin geleneksel ve yeni nesil yatırım araçları arasındaki farkı öğrenmesini sağlamaktadır. Günümüzde kripto para çılgınlığı hakkında da kişileri bilgilendiren uygulamalar içermektedir. Finansal okuryazarlık eğitimi ile bireylerin sınırsız ihtiyaçları ile kaynakların nasıl yönetileceği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Finansal okuryazarlık eğitimi ile muhasebe alanının temel konuları olan para, borç, kredi kartı, çek, senet, gelir, gider, yatırım ve tasarruf konuları hakkında farkındalık oluşturarak bireylerin yeni bir bakış açısı kazanmaları sağlanır. Bu eğitimi alan muhasebeciler, kendi alanlarının temel kavramları hakkında farkındalık seviyelerini arttırmanın yanında bu kavramlara farklı ve yeni bir bakış açısı ile bakmayı öğrenerek kendilerini geliştirebilir. Son olarak finansal anlamda gelişen süreçleri yönetebilmeyi öğrenerek bireyleri nitelikli hale dönüştürebilir.

İç Denetim Eğitimi

İç denetim eğitimi Enstitünün kendini geliştirmek isteyen muhasebecilere sunduğu online eğitimler arasında yer alır. İç denetim eğitimi ile muhasebe, finans, bankacılık, sigortacılık vb. alanda çalışanların kendilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. Hatta iç denetim eğitimi belirtilen alanların yanında tüm çalışanların tecrübeleri ile bu eğitime dahil olabilecekleri belirtilmiştir. Bir işletmenin amaçlarına ulaşmasına yardım etmeyi ve o işletmenin risk yönetimini geliştirmek için yapılması gerekenleri içeren bir eğitimdir.

İç denetim eğitimi bir işletmenin yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılan denetim faaliyetleri hakkında bilgi veren bir eğitimdir. Risk odaklı denetim olarak da adlandırılır. Bir şirket ya da işletmenin ilkeleri gerçekleştirme adına destek vermeyi kapsamaktadır. O işletmenin ekonomik olarak devamlılığını sağlamak için gerekli çabanın verilmesini sağlar. Risk ve kayıpları oluşmasını engellemek ya da en aza indirgemek için çalışmaların yapılmasını sağlar. Yönetici olan kişilere mali konularda objektif görüş beyan edilmesini sağlar. İç denetim eğitimi, yöneticilerin gözünde en önemli konu olan yönetsel araçların öğrenilmesini sağlar.

İçsel denetim eğitimi sadece muhasebeci olan kişilerin değil her alanda çalışan kişiler için uygun bir eğitimdir. Özellikle muhasebecilerin bu eğitimi alarak yönetsel anlamda çalıştıkları ya da çalışacakları şirkete kazanım sağlamaları mümkündür. Ülkemizde son yıllarda değer gören bir kavram olarak yükselişe geçmektedir. Denetim ve risk yönetiminin çok daha fazlasını içermektedir.

İş Hayatında Yazışma Teknikleri Eğitimi

İş hayatında yazışma teknikleri eğitimi aktif çalışma yaşamında olan kişiler için oldukça önemlidir. Muhasebe alanında olan ve sürekli yazışmalarla işleri yürüten bu çalışanlar için iş hayatında yazışma teknikleri elzemdir. Çünkü, iş yaşamında yazışmalarda kullanılan üslup, işlerin ilerlemesinde oldukça büyük bir yere sahiptir. Muhasebeci kimliğinize uygun olarak yazışmalar yapmak hem işletmeniz hem de kendinizin kimliğini yansıtmada oldukça önemlidir. İş hayatı hem iş hem de özel yazışmaların yapılmasından oluşur. Bu yüzden iş hayatında yazışma teknikleri eğitimi oldukça önemlidir.

İş yaşamı içerisinde çok farklı yazışma türleri bulunur. Resmi yazışmalarda farklı diğer şirketlerle iletişime geçerken farklı e-posta yazarken farklı şirket içi yazışmalarda farklı bir iletişim kurulur. Bu yüzden yazışmalarda kullanılan dilin önemi oldukça önemlilik arz eder. Özellikle aynı firmada çalışan kişilerin şirket içinde kullandıkları dil oldukça önemlidir. Çünkü şirket içerisinde doğru ilişkinin kurulması iletişimin etkin yürütülmesi sayesinde gerçekleşir. İş hayatında yazışma teknikleri eğitimi, iş yaşamında başarılı olabilmek için gerekli olan doğru iletişimi kurmayı öğretmektedir.

İş hayatında yazışma teknikleri eğitimi çalışırken kullanılan birçok yazışma çeşidinin doğru kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi vermektedir. Çalışılan pozisyonda gerekli olan resmi ve özel yazışmaların ne şekilde yürütülmesi hakkında bilgi vermektedir. İş hayatında yazışma teknikleri ile muhasebecilerin çalışma yaşamında sürekli olarak yaptığı resmi ve özel yazışmalarda başarılı olmasını sağlamaktadır. İş hayatında yazışma teknikleri eğitimi muhasebecilerin şirket içinde kendi meslektaşlarıyla, şirket arkadaşlarıyla ve işlerini gerçekleştirebilmek için gerekli olan diğer çalışanlarla doğru ve etkili yazışmalarını sağlamaktadır.

Muhasebe Öğreniyorum (6 Eğitim)

Muhasebeciler İçin Online Eğitimler Muhasebeciler İçin Online Eğitimler nelerdir Mali Tablo Analizi ve İstihbarat Eğitimi Finansal Okuryazarlık Eğitimi İç Denetim Eğitimi
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görselde ileri Excel eğitimi için dizüstü bilgisayar kullanan bir kişi yer almaktadır. Dizüstü bilgisayar açık ve kullanıcı klavyede yazıyor, bu da kursa aktif olarak katıldığını gösteriyor. Arka planda, öğrenme atmosferine katkıda bulunan siyah metinli bir tabela ve ahşap bir yüzey üzerinde bir tabak antep fıstığı görülebiliyor. Ayrıca, muhtemelen kurs sırasında içilen bir fincan kahvenin yakın çekimi ve rahatlatıcı ve konforlu bir ortam yaratan bir bitkinin yakın çekimi de bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayar ekranında, kullanıcının aktif olarak verileri analiz ettiğini gösteren bir grafik görülebiliyor. Tüm bunlar bir araya gelerek bu ileri düzey Excel eğitim kursu için ideal bir öğrenme ortamı oluşturuyor.
4.9
(302)

İleri Excel Eğitimi

25 Konu4 Saat
Bu görüntüde, muhtemelen bir finansal yönetim kursuna katılan pembe takım elbiseli bir adam görülüyor. Gülümsüyor ve kendinden emin görünüyor, bu da öğrenmeye hevesli olduğunu gösteriyor. Arka planda finansal kavramları anlamanın önemine işaret eden bir pasta grafik görülüyor. Bu görsel, kişinin finansal geleceğinin sorumluluğunu üstlenmesi ve bunu yapmak için gerekli bilgi ve becerileri öğrenmenin önemi hakkında harika bir mesaj veriyor.
5
(362)

Finansal Yönetim Eğitimi

5 Konu4 Saat
Özel dikim siyah takım elbise giyen ve kravat takan yakışıklı, iyi giyimli bir adam uzun boylu ve kendinden emin bir şekilde duruyor. Takım elbisesinin altında açık renkli düğmeli bir gömlek vardır ve güçlü çene hattı özenle bakımlı yüz saçlarıyla vurgulanmıştır. Duruşu rahattır ve elleri cebinde durur, bu da ona kendine güvenen bir hava verir. Koyu renk saçları taranarak şekillendirilmiş ve gözleri kararlı bir bakışla doğrudan ileriye bakıyor.Mustafa Kalafat
800316
Bu görsel Excel hakkında bir çevrimiçi kursu tasvir etmektedir. Gözlük takan ve sakallı bir adam, konu hakkında bilgili ve deneyimli olduğunu gösteriyor. Gri arka plan üzerinde Excel Kursu - Excel Öğrenimi yazan metin de bunu doğruluyor. Yüzünün yakın çekimi, konuya olan güvenini gösteriyor. Ayrıca, gri arka plan üzerindeki beyaz metin, kursun kapsamlı ve bilgilendirici olduğunu gösteriyor. Adamın gözlükleri ve siyah gömleği profesyonel olduğunu, burnunun yakın çekimi ise son derece odaklanmış olduğunu gösteriyor. Bu görsel, öğrencinin deneyimli ve bilgili bir eğitmen tarafından verilen kapsamlı ve ilgi çekici bir çevrimiçi Excel kursu alacağını iletir.
4.9
(558)

Excel Eğitimi

10 Konu5 Saat