Published on: 22 Aralık 2014 Konuk Yazar 0 Yorum
Okuma Sayısı : 1100

İletişim günümüzde hem sosyal ilişkilerde hem de ticari ilişkilerde önemli yer tutar. Çalışanların, yöneticileriyle, patronlarıyla olan ilişkisi, yöneticilerin ve patronların çalışanlarıyla, müşterileriyle, çözüm ortaklarıyla, bayileriyle, olan ilişkileri iletişim gücene, iletişimin doğruluğuna bağlıdır. Doğru iletişimi kurup, işyerinde başarıyı elde etmek için İletişim Teknolojileri Ve Toplum programında eğitim almak önemli bir açığı kapatacaktır.

Doğru İletişim Kurmak

Sertifika eğitim programları içerisinde, ücretsiz online sertifika eğitimi kategorilerinden biri olan İletişim Teknolojileri ve Toplum eğitiminde, Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar, İletişimi Teknolojilerinin Gelişimi I, İletişim Teknolojilerinin Gelişimi II, Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimi, İletişim Teknolojileri ve Gelişme, Gelişme İletişimi Yaklaşımının Eleştirisi, Bilgi-Enformasyon Toplumu Teorileri, Enformasyon Toplumu Teorilerinin Eleştirisi konularında dersler verilir.

Online olarak alınacak bu eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan adaylar, yine ücretsiz olan e-sertifikayı almaya hak kazanırlar.

Bilgiye Eksiksiz Ve Tam Zamanında Ulaşılırsa Yönetmek Başarılı Olur

Çalışanların birbirleriyle iletişimi, bayilerin, tedarikçilerin, müşterilerin işyeriyle iletişimi önemlidir. İyi bir iletişim kurmak, verilen bir bilginini ise yönetilerek  dağılmadan, kaybolmadan aktarımını sağlamakta, doru eksiksiz alınan bir bilgi ise devamında olan işlemlerin doğru sırayla yapılmasını sağlar. Eğer bilgi zamanında ve tam olarak paylaşılmazsa bu durumda eksik bilgiyi sağlamak için çalışanlar gereksiz telefon trafiği yaşar; yanlış yürütülen işlemler için çalışanlar arasında gereksiz tartışmalar olur. 

Şirketler ERP Sistemi İle Verileri Etkili Bilgiye Dönüştürmektedirler.

Günümüzde işletmeye ait her türlü veri, ERP sistemlerinde tutulmaktadır. Bu nedenle çalışanların teknolojiye aşina olması ve bilgisayarı etkin olarak kullanmasının yanında, veriyi bilgiye dönüştürebilecek, elde edeceği bilgi ile işletmesini ve bölümleri başarıyla yönetecek yeterliliğe sahip olması gerekecektir.

Geleneksel İletişim Altyapısı Enformasyon Toplumu Olmakla Değişti.

Günümüz enformasyon toplumudur. Çok fazla teknoloji üretiliyor, her gün yeni bir yenilik ortaya çıkıyor; dolayısıyla yeni bir bilgi üretiliyor. İşletmelerin insan kaynağından bekledikleri, bu yeni teknolojik değişime ve bilgiye çabucak adapte olmaları ve işlerini yönetmeleridir. İşte bu noktada teknoloji, bilgisayar ile iletişimi hızlıca yakalayan işletmeler rekabette bayrağı göğüslemektedirler. 
 
İstenilen bilginin elektronik ortamda çok hızlı üretilebilmesi, bilginin transferi günümüz dünyasında çok kolaylaşmıştır. Teknolojinin yaygınlaşması ile geleneksel iletişim altyapısında çok büyük değişimler olmuştur. Bu değişimi yakalamak ancak şirketlerin sahip olduğu insan kaynaklarını kişilerle ve teknolojiyle iletişim konusunda geliştirmekten geçer. Zaten bu konuda yeterli eğitim ve donanıma sahip firmalar diğerlerinden daha şanslı olmaktadırlar.

  • doğru iletişim ,
  • iletişim teknolojileri ve toplum ,
  • iletişim teknolojisi ,
  • iletişimin önemi ,
  • Sertifika Eğitim Programları ,
  • ücretsiz online sertifika eğitimi
Yazar
    Blog Yazarı
Özgeçmiş

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Devamı