AnasayfaBlogDoğru İletişim Kurmanın Önemi
Online Eğitim

Doğru İletişim Kurmanın Önemi

22 Aralık 2014
Bu yakın çekim görüntü, üzerine uzun bir ip parçası iliştirilmiş bir teneke kutu telefonu göstermektedir. Telefon, tepesine siyah bir sap iliştirilmiş gümüş bir teneke kutudan oluşuyor. İp, teneke kutu ile arka plan arasında gergin bir şekilde gerilmiş ve ucu aşağıya inerek teneke kutudan uzaklaşıyor. Arka plan odak dışıdır ve görüntüye derinlik hissi verir. Teneke kutu ve ipin ayrıntıları açıkça görülebiliyor ve bu da telefonun gerçekçi görünmesini sağlıyor. Görüntü yumuşak, beyaz bir ışıkla doludur ve sıcak ve davetkar bir atmosfer verir.
Konu BaşlıklarıDetaylarEk Bilgiler
İletişim Teknolojileri ve Toplum EğitimiÇevrimiçi sertifika eğitim programıdır. Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar, İletişimi Teknolojilerinin Gelişimi ve benzeri konuları kapsar.Online sınav sonucunda başarılı olanlar ücretsiz e-sertifikayı kazanır.
İletişim ve VerimlilikÇalışanlar arasında ve müşterilerle etkili iletişim, işyerinde sorunsuz ve verimli çalışmayı sağlar.İyi iletişim, bilginin doğru ve eksiksiz paylaşılmasını sağlar, yanlış yürütülen işlemleri ve gereksiz tartışmaları engeller.
ERP Sistemi KullanımıKurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri, işletme verilerinin etkili şekilde yönetilmesini sağlar.Çalışanların teknolojiye hakim olması ve verileri bilgiye dönüştürme yetisi, iş yönetiminin başarısını artırır.
Enformasyon ToplumuGünümüz dünyası talep edilen bilgiyi hızlı bir şekilde üretip dağıtma kapasitesine sahiptir.Bu durum, eğitim, iş ve kişisel ilişkiler üzerinde olumlu etki yapmıştır.
Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimiİnternetin gelişmesi ve teknolojinin yaygınlaşması, iletişim altyapısının değişimine neden olmuştur.Bu değişim, insanların dünya üzerindeki herhangi bir yerden bilgiye ulaşabilmelerini sağlamıştır.
İnternetin Medya Üzerine EtkisiGazeteler ve radyo istasyonları kendi içeriklerini internet üzerinden sunarak erişimlerini genişletmiştir.Bu durum, insanların bilgiye daha hızlı ve kolay erişimini sağlar.
Doğru İletişim Kurmanın İş Yeri İlişkileri Üzerindeki Etkisiİşyerlerinde çalışanların birbirleriyle ve yöneticileriyle kurdukları iletişim, iş verimliliğini doğrudan etkiler.Doğru ve etkili iletişim, işyerindeki yanlış anlaşılmaları ve karmaşayı gidererek iş süreçlerini iyileştirir.
Teknoloji ve İşyeriİşyerlerinde teknoloji kullanımı, iletişimi hızlandırır ve daha verimli hale getirir.Ayrıca, teknoloji sayesinde çalışanlar işlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirme potansiyeline sahip olur.
İletişim Teknolojileri Eğitiminin ÖnemiDoğru iletişim kurabilmek ve işyerinde başarıya ulaşabilmek için İletişim Teknolojileri eğitiminin alınması önemlidir.Bu eğitim, iletişim teknolojilerinin işyerinde nasıl verimli bir şekilde kullanabileceği konusunda bilgi verir.

İletişim günümüzde hem sosyal ilişkilerde hem de ticari ilişkilerde önemli yer tutar. Çalışanların, yöneticileriyle, patronlarıyla olan ilişkisi, yöneticilerin ve patronların çalışanlarıyla, müşterileriyle, çözüm ortaklarıyla, bayileriyle, olan ilişkileri iletişim gücene, iletişimin doğruluğuna bağlıdır. Doğru iletişimi kurup, işyerinde başarıyı elde etmek için İletişim Teknolojileri Ve Toplum programında eğitim almak önemli bir açığı kapatacaktır.

Doğru İletişim Kurmak

Sertifika eğitim programları içerisinde, ücretsiz online sertifika eğitimi kategorilerinden biri olan İletişim Teknolojileri ve Toplum eğitiminde, Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar, İletişimi Teknolojilerinin Gelişimi I, İletişim Teknolojilerinin Gelişimi II, Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimi, İletişim Teknolojileri ve Gelişme, Gelişme İletişimi Yaklaşımının Eleştirisi, Bilgi-Enformasyon Toplumu Teorileri, Enformasyon Toplumu Teorilerinin Eleştirisi konularında dersler verilir.

Online olarak alınacak bu eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan adaylar, yine ücretsiz olan e-sertifikayı almaya hak kazanırlar.

Bilgiye Eksiksiz Ve Tam Zamanında Ulaşılırsa Yönetmek Başarılı Olur

İletişim, verimliliği ve üretkenliği sürdürmek için herhangi bir işyerinde önemlidir. Çalışanlar, işlerini koordine etmek ve herhangi bir yanlış anlamadan kaçınmak için birbirleriyle iletişim kurabilmelidir. Ayrıca bayiler, tedarikçiler ve müşterilerle etkin iletişim, herkesin aynı fikirde olması ve sarf malzemeleri veya siparişlerle ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması için esastır. İletişim kanallarının iyi olması herkesin kendisinden ne beklendiğini bildiği, sorunsuz çalışan bir iş yeri oluşturmaya yardımcı olabilir. Sonuç olarak, bir işyerinin sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için etkili iletişim hayati önem taşır.

İyi bir iletişim kurmak, verilen bir bilginini ise yönetilerek dağılmadan, kaybolmadan aktarımını sağlamakta, doru eksiksiz alınan bir bilgi ise devamında olan işlemlerin doğru sırayla yapılmasını sağlar. Eğer bilgi zamanında ve tam olarak paylaşılmazsa bu durumda eksik bilgiyi sağlamak için çalışanlar gereksiz telefon trafiği yaşar; yanlış yürütülen işlemler için çalışanlar arasında gereksiz tartışmalar olur. 

Şirketler ERP Sistemi İle Verileri Etkili Bilgiye Dönüştürmektedirler.

Modern iş dünyasında, işletmeye ait her türlü veriyi depolamak için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri kullanılmaktadır. Sonuç olarak, çalışanların bu verilere ulaşabilmeleri ve kullanabilmeleri için teknolojiye aşina olmaları ve bilgisayarları etkin bir şekilde kullanabilmeleri gerekmektedir. Ayrıca çalışanların, verileri bilgiye dönüştürme konusunda yetkin olmaları, elde ettikleri bilgilerle işlerini ve departmanlarını başarılı bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir. Günümüz ekonomisinde verilerin artan önemi ile birlikte, teknoloji konusunda yetkin olmayan ve verileri etkin bir şekilde yönetme becerisinden yoksun olanlar dezavantajlı duruma düşeceklerdir. Bu nedenle, çalışanların işyerinde rekabetçi kalabilmeleri için bu becerileri geliştirmeleri esastır.Geleneksel İletişim Altyapısı Enformasyon Toplumu Olmakla Değişti.

Günümüz enformasyon toplumudur. Çok fazla teknoloji üretiliyor, her gün yeni bir yenilik ortaya çıkıyor; dolayısıyla yeni bir bilgi üretiliyor. İşletmelerin insan kaynağından bekledikleri, bu yeni teknolojik değişime ve bilgiye çabucak adapte olmaları ve işlerini yönetmeleridir. İşte bu noktada teknoloji, bilgisayar ile iletişimi hızlıca yakalayan işletmeler rekabette bayrağı göğüslemektedirler. 

Günümüz dünyasında istenilen bilginin elektronik ortamda çok hızlı bir şekilde üretilebilmesi bilgi transferini oldukça kolaylaştırmıştır. Bunun nedeni, bilgi işlem gücü ve depolama kapasitesinin kullanılabilirliğinin artmasının yanı sıra yüksek hızlı bağlantının her yerde bulunmasıdır. Sonuç olarak, insanlar artık dünyanın herhangi bir yerinden bilgiye günün veya gecenin herhangi bir saatinde erişebilirler.

Bunun eğitim, iş ve kişisel ilişkiler de dahil olmak üzere yaşamın birçok yönü üzerinde son derece olumlu bir etkisi oldu. Arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantıda kalmak, yeni ürünler ve hizmetler hakkında bilgi edinmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bilgi teknolojisindeki şaşırtıcı gelişmeler sayesinde, dünya her zamankinden daha bağlantılı hale geliyor.

Geleneksel iletişim altyapısı teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte büyük değişimlere uğramıştır. En önemli değişikliklerden biri internetin gelişmesidir. İnternet, dünyanın her yerindeki insanlar arasında bilginin kolay transferini sağlayarak birbirleriyle kolay ve hızlı bir şekilde iletişim kurabilen küresel bir insan topluluğu yaratmıştır.

İnternet ayrıca gazeteler, televizyon ve radyo gibi geleneksel medya üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Gazeteler, içeriklerini çevrimiçi olarak kullanıma sunarak , televizyon ve radyo istasyonları da çevrimiçi akış içeriği sağlayarak erişimlerini genişletebilmiştir. Bu değişikliklerin bir sonucu olarak, insanlar artık her zamankinden daha fazla birbirine bağlıdır.

Ayrıca internet, sosyal medya ve anlık mesajlaşma gibi yeni iletişim biçimlerinin geliştirilmesinide sağlamıştır. Meydana gelen bir diğer değişiklik de cep telefonlarının gelişimidir. Cep telefonları, insanların aynı yerde olmak zorunda kalmadan birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamış ve birbirleriyle iletişim kurabilen insan sayısının artmasına neden olmuştur.

Ek olarak, cep telefonları, metin mesajlaşma ve veri hizmetleri gibi yeni iletişim biçimlerinin geliştirilmesine de olanak sağlamıştır. Geleneksel iletişim altyapısı teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte büyük değişimlere uğramış ve bu değişimler toplumu derinden etkilemiştir.

İletişim Teknolojileri ve Toplum Eğitimi, Çevrimiçi sertifika eğitim programıdır Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar, İletişimi Teknolojilerinin Gelişimi ve benzeri konuları kapsar, Online sınav sonucunda başarılı olanlar ücretsiz e-sertifikayı kazanır, İletişim ve Verimlilik, Çalışanlar arasında ve müşterilerle etkili iletişim, işyerinde sorunsuz ve verimli çalışmayı sağlar, İyi iletişim, bilginin doğru ve eksiksiz paylaşılmasını sağlar, yanlış yürütülen işlemleri ve gereksiz tartışmaları engeller, ERP Sistemi Kullanımı, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri, işletme verilerinin etkili şekilde yönetilmesini sağlar, Çalışanların teknolojiye hakim olması ve verileri bilgiye dönüştürme yetisi, iş yönetiminin başarısını artırır, Enformasyon Toplumu, Günümüz dünyası talep edilen bilgiyi hızlı bir şekilde üretip dağıtma kapasitesine sahiptir, Bu durum, eğitim, iş ve kişisel ilişkiler üzerinde olumlu etki yapmıştır, Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimi, İnternetin gelişmesi ve teknolojinin yaygınlaşması, iletişim altyapısının değişimine neden olmuştur, Bu değişim, insanların dünya üzerindeki herhangi bir yerden bilgiye ulaşabilmelerini sağlamıştır, İnternetin Medya Üzerine Etkisi, Gazeteler ve radyo istasyonları kendi içeriklerini internet üzerinden sunarak erişimlerini genişletmiştir, Bu durum, insanların bilgiye daha hızlı ve kolay erişimini sağlar, Doğru İletişim Kurmanın İş Yeri İlişkileri Üzerindeki Etkisi, İşyerlerinde çalışanların birbirleriyle ve yöneticileriyle kurdukları iletişim, iş verimliliğini doğrudan etkiler, Doğru ve etkili iletişim, işyerindeki yanlış anlaşılmaları ve karmaşayı gidererek iş süreçlerini iyileştirir, Teknoloji ve İşyeri, İşyerlerinde teknoloji kullanımı, iletişimi hızlandırır ve daha verimli hale getirir, Ayrıca, teknoloji sayesinde çalışanlar işlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirme potansiyeline sahip olur, İletişim Teknolojileri Eğitiminin Önemi, Doğru iletişim kurabilmek ve işyerinde başarıya ulaşabilmek için İletişim Teknolojileri eğitiminin alınması önemlidir, Bu eğitim, iletişim teknolojilerinin işyerinde nasıl verimli bir şekilde kullanabileceği konusunda bilgi verir
Doğru İletişim Kurmanın Önemidoğru iletişimiletişimin önemiiletişim teknolojileri ve toplumiletişim teknolojisi
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Çevresinde bir grup insan bulunan ayrıntılı bir dünya haritası gösterilir. İnsanlar yaş, cinsiyet, ırk ve kültür bakımından çeşitlilik göstermektedir ve bir ağ içinde birbirlerine bağlıdırlar. Harita farklı renklerle ve ülkeleri ve sınırlarını net bir şekilde gösteren etiketlerle doldurulmuştur. Okyanuslar koyu mavi renktedir ve kara kütleleri çeşitli yeşiller, kahverengiler ve mavilerle temsil edilmektedir. Bir grup insan haritayı tartışıyor ve dünyanın güzelliğine hayranlık duyuyor gibi görünüyor. Bir grup insan bir araya gelip dünyanın harikalarını takdir ederken bir barış ve birlik imajı çiziliyor.
İletişim

Sosyal ve Kamusal İletişim

26 Temmuz 2021
Bir grup insan güneşli bir günde resmi kıyafetleriyle dışarıda durmaktadır. Bir kadın sağ elinde bir fincan tutarken, diğeri sol elinde bir fincan tutmaktadır. Takım elbiseli bir adam grubun ortasında durmaktadır ve etrafı diğer insanlarla çevrilidir. Görüntüde beyaz bir fincan tutan bir elin yakın çekimi ve arka planda bir kişinin kolunun bulanık görüntüsü görülüyor. Arka planda elinde fincan tutan bir kadın da duruyor. Koyu renk saçlı ve beyaz gömlekli bir kişinin kafasının yakın çekimi görülüyor. Bir grup insan organize bir şekilde duruyor, konuşuyor ve gülümsüyor.
Etkili İletişim

Etkili İletişim Neden Önemli?

31 Ekim 2019