Published on: 22 Aralık 2014 Konuk Yazar 0 Yorum

İletişim günümüzde hem sosyal ilişkilerde hem de ticari ilişkilerde önemli yer tutar. Çalışanların, yöneticileriyle, patronlarıyla olan ilişkisi, yöneticilerin ve patronların çalışanlarıyla, müşterileriyle, çözüm ortaklarıyla, bayileriyle, olan ilişkileri iletişim gücene, iletişimin doğruluğuna bağlıdır. Doğru iletişimi kurup, işyerinde başarıyı elde etmek için İletişim Teknolojileri Ve Toplum programında eğitim almak önemli bir açığı kapatacaktır.

Doğru İletişim Kurmak

Sertifika eğitim programları içerisinde, ücretsiz online sertifika eğitimi kategorilerinden biri olan İletişim Teknolojileri ve Toplum eğitiminde, Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar, İletişimi Teknolojilerinin Gelişimi I, İletişim Teknolojilerinin Gelişimi II, Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimi, İletişim Teknolojileri ve Gelişme, Gelişme İletişimi Yaklaşımının Eleştirisi, Bilgi-Enformasyon Toplumu Teorileri, Enformasyon Toplumu Teorilerinin Eleştirisi konularında dersler verilir.

Online olarak alınacak bu eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan adaylar, yine ücretsiz olan e-sertifikayı almaya hak kazanırlar.

  • doğru iletişim ,
  • iletişim teknolojileri ve toplum ,
  • iletişim teknolojisi ,
  • iletişimin önemi ,
  • Sertifika Eğitim Programları ,
  • ücretsiz online sertifika eğitimi
Blog Yazarı