Published on: 07 Eylül 2014 Konuk Yazar 0 Yorum
Okuma Sayısı : 1312

Uzaktan eğitim, kısaca açıklamak gerekirse öğretmen ve öğrencinin fiziksel olarak farklı yerlerde bulunduğu bir eğitim şeklidir. Öğretmen ve öğrencinin buluşturulması ise bu sistemde farklı yöntemlerle sağlanmaktadır.

Sözü edilen yöntemlerin en çok kullanılanları ise basılı ya da elektronik ortamlardır. Bu eğitim teknikleri ayrı ayrı kullanılabileceği gibi her iki yöntemi birlikte aktif bir şekilde kullanan uzaktan eğitim programları da bulunmaktadır.

Ayrıca, bu eğitim şeklinde sınıf ortamının yaratılacağı ve öğrencilerin yoğun katılımını sağlayacak platformlar da eğitimciler tarafından oluşturulmaktadır. Uzaktan eğitimin en teknolojik halini ABD’de bulunan sistemlerde görmek mümkün iken, ülkemizde de bahsedilen eğitim tekniği giderek yaygınlaşmaktadır. Yükseköğretim anlamında bu eğitim sisteminin gerekliliği her geçen gün artmaktadır.

Çünkü insanlar her koşulda fiziksel olarak devam edebilecekleri klasik eğitimi almak için uygun olmayabilmektedir. Her ne kadar klasik eğitim ile eşdeğer niteliklere sahip insanlar yetiştirse de uzaktan eğitim alacakların başarı sağlayabilmeleri için bazı yeteneklere sahip olması gerekmektedir. Kişisel ve çalışma yeteneğinin dışında uzaktan öğrenim göreceklerin teknolojik yeteneklerinin de yeterli derecede olması şarttır.

Teknolojik yeteneklerden kasıt ise dersleri takip edebilecek kadar bilgisayar, video gibi aletleri kullanma becerisidir. Bunun dışında klasik eğitime kıyasla zaman ayırıp çalışmak daha güç olacağından çalışma yeteneğinin üstün olacağı kişiler bu eğitim tekniğini tercih etmelidir. Tüm bu saydığımız özellikler kişisel ve mesleki yetenekle birleştirildiğinde daha başarılı kişiler ortaya çıkmaktadır.

Uzaktan Eğitimde Öğrenci Dersleri Kesintisiz Takip Etmeye Çalışmalıdır.

uzaktan eğitim, bilgi

Uzaktan eğitim alacak öğrencilerin derslere katılabilmesi için iyi bir internet bağlantısının olması gereklidir. Eğer sık sık kesinti yaşadığınız problemli internet bağlantısı ile dersler izlenmeye çalışılırsa asla verimli olunamaz. Uzaktan eğitime katılacak öğrencide bilgisayar kullanma becerisi aranır. 

Uzaktan eğitimde öğrenci dersleri kesintisiz takip etmeli, araştırmacı olmalı ve eğer anlayamadığı veya çözümünde güçlük çektiği konular var ise e-maille eğitmene sormalıdır. Ayrıca aynı dersi alan katılımcıların katıldığı, bilgi alışverişinde bulunabilecekleri bir grup kurulabilir. Bilgisayar ortamında bunun için çok uygun programlar, uygulamalar vardır. 

Uzaktan Eğitim Örgün Eğitime Göre Daha Zordur.

Uzaktan öğrenimde kişi çoğunlukla tek başınadır. Öğrencinin kendi kendini güdümleme yeteneği olmalıdır. Çünkü örgün öğrenimdeki gibi kendisini motive edecek arkadaşlar ve eğitmenler çevresinde olmayacaktır. Örgün eğitimde öğrencilerin vereceği tepkileri değerlendiren öğretmen yerine göre anlatımı yüzeysel veya derinlemesine yapar; bir örnek anlaşılamayınca benzer zorlukta eşdeğer örneklerle konu anlatımı pekiştirmeye çalışır.
 
Uzaktan eğitimde öğrencinin vereceği tepkiyi eş anlı olarak değerlendiren bir eğitmen yoktur. Başarıya ulaşmak isteyen öğrenci düzenli olarak üyesi veya öğrencisi olduğu portal tarafından kendisine sağlanan testleri çözmeli, yanlış cevap verdiği modülleri tekrar çalışma disiplinini göstermelidir.

Örgün eğitimde arkadaşlar birbirlerini sürekli motive ederler. Çalışma grupları oluşturup anlaşılamayan konuları birbirlerine anlatırlar. Ancak uzaktan eğitimde öğrencinin bu şansı olmayacaktır, dolayısıyla kendi kendini motive etme becerisini kazanmak zorundadır.

  • uzaktan eğitim ,
  • uzaktan eğitim programları ,
  • uzaktan eğitim sistemi ,
  • uzaktan eğitim veren kurumlar
Yazar
    Blog Yazarı
Özgeçmiş

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Devamı