AnasayfaBlogMali Tablo Analizi Kavramları ve Anlamları
Finans - Muhasebe

Mali Tablo Analizi Kavramları ve Anlamları

13 Mart 2023
Mali Tablo Analizi, finansal tabloları inceleyerek, bir şirketin finansal performansının özetlenmesi ve değerlendirilmesi olarak tanımlanır. Analiz, şirketin finansal durumunu ve karlılığını anlamaya yardımcı olmak için çeşitli araçları kullanır. Finansal tablolarda özkaynaklar, özsermaye, ödeme gücü, karlılık, likidite ve borçlar gibi kavramlar kullanılarak çeşitli analizler yapılır. Bu analizler, yöneticilerin pazarın gereklerine uygun olarak kararlar vermesine yardımcı olur. Finansal tabloların incelenmesi, bir şirketin geçmiş ve mevcut durumunu anlamaya ve gelecekteki performansını tahmin etmeye yardımcı olur.
Analiz KavramıTanımÖrnek Uygulama
İşletme sermayesi verimliliği oranıBir işletmenin çıkardığı kârın, işletmenin sermayesinin piyasa değerine oranıdır.Toplam sermayesi $10.000, piyasa değeri $15.000 ve net kârı $3.000 olan bir işletmenin işletme sermayesi verimliliği oranı %20'dir.
Finansal oran analiziBir şirketin finansal durumunu ve performansını ölçmek için kullanılan analitik teknik.Bir şirketin çalışan sayısı ve aktifler arasındaki oranının analizi.
Finansal tablolarBir çalışanın uygulamada kullandığı finansal verileri ve öngörüleri içeren raporlar.Bir satın alma işlemi sonrası hedef kârın belirlenmesi için kullanılan finansal tablo.
Toplam borçlar/öz kaynak oranıBir şirketin borçlarının, öz kaynaklarına oranını gösteren finansal orandır.Toplam borçları 100.000 TL ve öz kaynakları 50.000 TL olan bir şirketin oranının hesaplanması.
Finansal durum analiziKuruluşun finansal durumunu değerlendirmek için kullanılan bir yöntem.Bir şirketin nakit akışının ve öz kaynaklarının değerlendirilmesi.
Mali analizFinansal verileri inceler ve çözümlemek için kullanılan süreç.Bir işletmenin gelir, gider, karlılık, borç ve özkaynakları gibi finansal konularının değerlendirilmesi.
Finansal teşhisBir işletmenin finansal durumunun ve sağlığının değerlendirilmesi için yapılan bir analiz.Bir şirketin borçluluk oranının ve likidite seviyesinin analizi.
Performans analiziBir işletmenin finansal performansının değerlendirilmesi için kullanılan bir analiz türü.Bir şirketin kar marjının ve sermaye karlılığının analizi.
Risk analiziBir işletmenin finansal risklerinin değerlendirilmesi için kullanılan bir analiz türü.Bir şirketin borç ödeme riskinin ve faiz riskinin analizi.
Nakit akış analiziBir işletmenin nakit girişlerinin ve çıkışlarının analizi.Bir şirketin nakit akış tablosunun analizi ve değerlendirilmesi.

Mali tablo analizi, finansal durumlarını ve gelişmelerinin gözden geçirilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış mali tablolarda yer alan verilerin analiz edilmesini ve anlamlandırılmasını sağlar. Bu makalede, Mali Tablo Analizi kavramları ve anlamlarını ele alacağız.

Mali Tablo Analizi Kavramları ve Anlamları Nelerdir?

Kavram olarak, mali tablo analizi, bir şirketin öz sermayesi, finansal yükümlülükleri, nakit akışları, karlılık ve çeşitli finansal oranları gibi finansal göstergelerin yorumlanmasını içerir.

Mali Tabloları Nasıl Analiz Edeceğinizi Öğrenin!
Eğitime kayıt olun ve uzmanından öğrenmeye hemen başlayın. Eğitim sonunda uluslararası alanda geçerli sertifikanızı alın.

Bu kısımda mali tablo analizi kavramları ve anlamları hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaksınız. Sizin için hazırladığımız listeye mutlaka göz atın.

 1. İşletme sermayesi verimliliği oranı: İşletme Sermayesi Verimliliği Oranı, bir işletmenin çıkardığı kârın, işletmenin sermayesinin piyasa değerine oranının ölçümüdür. Akademik tanımıyla, İşletme Sermayesi Verimliliği Oranı, işletmenin çıkardığı net kârın, toplam sermayenin piyasa değerine (hesaplanan veya piyasada alınan) oranıdır.

  Örnek olarak, bir işletmenin toplam sermayesi $10.000 ve piyasa değeri $15.000 ise, işletmenin net kârı ise $3.000 ise, işletme sermayesi verimliliği oranı %20'dir.

 2. Finansal oran analizi: Finansal oran analizi, bir şirketin finansal performansını ve finansal durumunu ölçmek için kullanılan bir analitik tekniktir. Finansal oran analizi, şirketin finansal tablolarındaki verileri kullanarak, şirketin finansal performansının güç ve zayıflıklarını, karşılaştırmalı analiz yapmak ve kıyaslamalar yapmak için kullanılan önemli bir araçtır. Finansal oran analizi, bir şirketin özsermayesi, kar marjları, likidite, borç ödeme yeteneği ve değerleme gibi önemli ölçütlerinin değerlendirilmesini sağlar.

  Örnek olarak, bir şirketin çalışan sayısı ve aktifler arasındaki oranını analiz etmek için finansal oran analizi kullanılabilir. Eğer bir şirketin çalışan sayısı aktifler karşısında çok büyükse, bu şirket için çalışan maliyetlerinin yüksek olduğu ve işlem maliyetlerinin düşük olduğu anlamına gelir. Böyle bir durumda, şirketin çalışan sayısında düşüş sağlaması gerekebilir.

 3. Finansal tablolar: Finansal tablolar, bir çalışanın uygulamada kullandığı finansal verileri ve öngörüleri içeren raporların genel adıdır. Finansal tablolar, çalışanların çalışma alanlarının finansal durumunu anlamalarını ve incelemelerini desteklemek için kullanılan araçlar olarak düşünülür.

  Finansal tablolar, özellikle finansal performansın incelenmesinde kullanılan bir çalışanın ya da şirketin gelir, gider, kâr ve zarar gibi finansal konularını içeren araçlar olarak tanımlanabilir. Finansal tablolar, çalışanların satın alma, satış, borç ve ödeme, cari durum, bilanço gibi finansal verileri anlamalarını ve incelemelerini desteklemek için kullanılır.

  Örnek olarak, bir işletme çalışanının, bir satın alma işlemi sonrası hedef kârının ne kadar olacağını anlaması için, satın alma ve satış fiyatlarının, tedarikçi ve müşteri ödemelerinin ve toplam maliyetlerin ne kadar olduğunu görebileceği bir finansal tablo oluşturulabilir. Finansal tablo, çalışanın hedeflenen kârın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamasını ve karar vermesini sağlayacaktır.

 4. Toplam borçlar/öz kaynak oranı: Toplam borçlar/öz kaynak oranı, bir şirketin borçlarının öz kaynaklarına oranını gösteren finansal bir orandır. Bu oran, bir şirketin borç yükünün öz kaynaklarının ne kadarının kullanıldığını göstermektedir. Akademik olarak, bu oran, bir şirketin toplam borçlarının öz kaynaklarına bölünmesi ile elde edilir.

  Örneğin, bir şirketin toplam borçları 100.000 TL ve öz kaynakları da 50.000 TL ise, top borçlar/öz kaynaklar oranı %50 olacaktır. Bu, şirketin borçlarının öz kaynaklarının yarısının kullanıldığını göstermektedir.

 5. Finansal durum analizi: Finansal durum analizi, özellikle kamu ve özel kuruluşların finansal durumunu incelenmesi için kullanılan bir yaklaşımdır. Finansal durum analizi, belirli bir zaman aralığı içinde kuruluşun finansal durumunu değerlendirerek, kuruluşun nakit akışı, yönetim kararlarını etkileyen riskleri ve borç ödeme performansı gibi faktörleri incelemek için kullanılan bir yaklaşımdır.

  Finansal durum analizi, kuruluşun nakit durumunu, likidite durumunu, öz kaynaklarını ve özelleştirmelerini değerlendirmek için kullanılır. Bununla birlikte, öz sermaye durumu, finansal yükümlülükler, faiz ödeme durumu gibi finansal araçları da incelemek için kullanılır.

  Örnek olarak, bir şirketin nakit akışını inceleyerek, şirketin herhangi bir zamanda nakit akışının yeterli olup olmadığını ölçmek mümkündür. Ayrıca, şirketin öz kaynaklarının ve özelleştirmelerinin güçlü bir şekilde yönetilip yönetilmediğini de inceleyebilirsiniz.

 6. Mali analiz: Mali Analiz, finansal verileri inceler ve çözümlemek için kullanılan bir süreçtir. Bir işletmenin gelir, gider, karlılık, borç ve özkaynakları gibi finansal konularının değerlendirilmesi ve raporlanması için kullanılır. Akademik tanım olarak, mali analiz, bir işletmenin finansal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması için kullanılan matematiksel ve istatistiksel yöntemleri içerir.

  Örnek olarak, bir işletme, mali analiz teknikleri kullanarak, yıllık gelirlerini inceleyebilir. İşletme, her yıl elde edilen geliri yıllara göre karşılaştırarak ne kadar kar ettiğini anlayabilir. Ayrıca, bu verileri kullanarak, işletmenin ne kadar kar elde ettiğini veya ne kadar kaybettiğini ölçebilir.

 7. Mali tablolar: Mali tablo analizi, bir şirketin finansal durumunu incelemek için kullanılan bir analiz metodudur. Bu metod, gelir, gider ve varlıkların tahmin edilmiş gelecekteki değerlerini karşılaştırmaya ve değerlendirmeye olanak tanır. Akademik olarak, mali tablo analizi, finansal tablolardaki verileri kullanarak, şirketin finansal performansının ve durumunun değerlendirilmesi olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir şirketin finansal tablolarını analiz etmek için, mali tablolarını inceleyebilirsiniz. Bu, herhangi bir alandan gelen gelirleri ve giderleri karşılaştırarak, önceki dönemlerle karşılaştırarak veya kıyaslayarak şirketin finansal durumunu değerlendirmenize olanak tanır. Böylece, şirketin ürettiği varlıkların değeri ve finansal performansını tahmin edebilirsiniz.

 8. Nakit akım tablosu analizi: Nakit Akım Tablosu Analizi, finansal analizin en önemli ve esas parçalarından biridir. Bu analiz, bir şirketin nakit akımının ne kadarının gider ve ne kadarının gelir olarak kullanıldığını ve ne kadarının zaman içinde değiştiğini belirlemek için kullanılan bir tekniktir. Nakit akım tablosu analizi, şirketin çeşitli kısa ve uzun vadeli finansal işlemlerinin nakit akımını etkileme potansiyeline ilişkin bir gözden geçirme sağlar.

  Örnek olarak, bir şirketin geçen yılki satışlarından kazandığı nakit, bu yılki satışlardan kazanılabilecek nakit akımını öngörmek için kullanılabilir. Aynı zamanda, şirketin geçen yılki borçlarından ve ticari kredilerinden kazandığı nakit, bu yılki borç ve ticari kredilerinden kazanılabilecek nakit akımını öngörmek için de kullanılabilir.

 9. Finansal tablo analizi: Finansal tablo analizi, finansal raporların ve değerleme aracı olarak kullanılan tabloların incelenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz yöntemi, özellikle finansal raporların karlılık, borç ve özsermaye yapısı gibi öğelerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için kullanılır. Bu yöntem, finansal tabloların özelliklerini ve değerlerini karşılaştırmaya, trendleri belirlemeye ve potansiyel iş fırsatlarının değerlendirilmesine olanak sağlar.

  Örnek olarak, bir şirketin finansal tablolarının analizi, işletmenin karlılık oranlarının ne kadar yüksek olduğunu ve borçlarının ne kadar düşük olduğunu saptamaya yardımcı olabilir. Finansal tablo analizi ayrıca, özsermaye yapısının ne kadar güçlü olduğu ve işletmenin gelecekteki performansının ne kadar iyi olacağı hakkında da ipuçları sunabilir.

 10. Bilanço analizi: Bilanço Analizi, bir şirketin finansal durumunu değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Kısaca, bilanço analizi, bir şirketin bilançosunun özet bilgilerini kullanarak şirketin finansal performansını değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Akademik tanım olarak, bilanço analizi, bir şirketin finansal durumunu hesaplama, karşılaştırma ve değerlendirme için kullanılan bir teknik olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir şirketin bilançosunu değerlendirmek için, ilk olarak şirketin bilançosundaki aktif ile pasifleri karşılaştırın. Aynı zamanda, şirketin nakit akışını ve kârlılık oranını da değerlendirin. Bu sayede, şirketin finansal performansını ve kârlılığını değerlendirebilirsiniz.

 11. İşletme sermayesi analizi: İşletme sermayesi analizi, işletmelerin finansal durumlarını değerlendirmek için kullanılan bir yaklaşımdır. İşletme sermayesi analizi, işletmenin finansal durumu ve faaliyetlerinin karşılaştırılmasını sağlayan ve büyüme, güvenilirlik, karlılık ve riski ölçen bir araçtır. İşletme sermayesi analizi, işletmenin mevcut ve gelecekteki borçlarının ve özsermaye kaynaklarının analiz edilmesini sağlayarak, işletmeyi karlılık ve risk açısından değerlendirmesine yardımcı olur.

  Örnek olarak, bir işletmenin mevcut durumunu değerlendirmek için, işletme sermayesi analizi kullanılabilir. Bu analiz, varlıkların ve borçların ne kadar değerli olduğunu ve bunların işletmenin özsermayesine kıyasla ne kadar yüksek ya da düşük olduğunu göstermek için kullanılabilir. Bu analiz, işletmenin karlılık ve risk düzeyini değerlendirmek için kullanılabilir ve işletmeyi gelecekteki başarısının bir göstergesi olarak değerlendirmek için kullanılabilir.

 12. Mali analiz oranları: Mali analiz oranları, çeşitli şirketlerin finansal durumlarının ölçülmesi ve karşılaştırılması için kullanılan matematiksel oranların bir koleksiyonudur. Bu oranlar, kişilerin şirketlerin finansal sağlığını değerlendirmesine ve karşılaştırmasına yardımcı olur. Akademik tanımı olarak, mali analiz oranları, bir şirketin finansal durumunu, karlılık oranlarını, likidite oranlarını, özkaynak oranlarını ve kâr marjlarını gösteren matematiksel oranlar olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, çoğu finansal analist tarafından kullanılan bir mali analiz oranı Kâr Marjıdır. Bu oran, şirketin toplam gelirlerinin kârlılığını göstermek için kullanılır. Kâr marjı, şirketin toplam gelirlerinin toplam satış maliyetleri ile çıkarılmasından elde edilen kârın toplam gelirlerin yüzdesini gösterir.

 13. Faiz örtüşme oranı: Faiz örtüşme oranı, kredi veya yatırım araçlarının faiz oranları arasındaki farkın, alıcı ve satıcı arasındaki karşılıklı risk paylaşımını ölçmek için kullanılan bir terimdir. Akademik tanım olarak, faiz örtüşme oranı, ödemelerin belirli bir risk paylaşımının üzerine kurulmuş karşılıklı bir faiz oranı aralığının arasındaki farkı tanımlar. Örnek olarak, bir kredi için alıcı ve satıcı arasındaki oran aralığı %3 ile %5 arasında ise, faiz örtüşme oranı %2 olacaktır. Bu, alıcıya karşı satıcının %3'e karşılık gelen ödeme karşılığında %5 faiz oranı talep etmesi anlamına gelir.

 14. Finansal analiz: Finansal analiz, bir işletmenin finansal durumunu değerlendirmek için kullanılan bir tekniktir. Finansal analiz, bir işletmenin mevcut kaynaklarının nasıl kullanıldığını ve potansiyel olarak nasıl kullanılabileceğini anlamaya yardımcı olur. Finansal analiz, işletme sahipleri ve yöneticilerinin işlerinin ne kadar karlı olacağını ve pazarda rekabet edebilecekleri konusunda karar vermelerine yardımcı olur.

  Akademik tanım olarak, Finansal analiz, finansal tablolar kullanarak, işletmelerin karlılıklarını, nakit akışlarını, finansal durumlarını ve öz kaynaklarını değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz, işletmenin performansını ölçmek, finansal riskleri belirlemek ve öngörüler yapmak için kullanılır.

  Örnek olarak, bir şirketin finansal analizi, geçen yıllara göre kar, nakit akışları ve öz kaynaklarının ne kadar iyi performans gösterdiğini görmek için kullanılabilir. Finansal analiz, işletmenin şimdiye kadar elde ettiği karlılık, nakit akışı ve özkaynaklarının gelecekteki performansının tahmin edilmesine de yardımcı olacaktır.

 15. Finansal performans analizi: Finansal performans analizi, üçüncü tarafların gözetiminde veya kendi başına ölçülen finansal verilerin kullanılmasıyla şirketin geçmiş veya mevcut finansal performansının değerlendirilmesi sürecine verilen isimdir. Finansal performans analizi, şirketlerin karlılıklarını, nakit akışlarını, özsermaye gibi çeşitli finansal konuları ölçümlemek için kullanılan bir yaklaşımdır.

  Örnek olarak, bir şirketin geçmiş yıllarda elde ettiği karının, piyasa değeri ve mali yapısının analizi bu finansal performans analizi çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu analiz, şirketin finansal durumunu ortaya çıkarmak ve gelecekteki performansının tahmin edilmesi için kullanılır.

 16. Gelir tablosu analizi: Gelir Tablosu Analizi, bir işletme ya da organizasyonun mali performansının değerlendirilmesini sağlayan stratejik bir yöntemdir. Bu analiz, işletmenin gelir ve giderleri arasındaki dengeyi ve net karının nasıl belirleneceğini gösterir. Akademik tanımla, gelir tablosu analizi, bir işletmenin gelirlerinin maliyetlerinden düşülerek veya net kazançlara elde edilmesi için kullanılan stratejik bir yaklaşımdır.

  Bir örnekle açıklamak gerekirse; Bir restoranın gelir tablosu analizi yapılması örneğinde, gelirlerin maliyetlerinden düşülerek net karının belirlenmesi için aşağıdaki adımlar kullanılır:

  1. Restoranın günlük, haftalık ve aylık gelirleri hesaplanır.

  2. Restoranın günlük, haftalık ve aylık maliyetleri hesaplanır.

  3. Günlük, haftalık ve aylık gelirler, gereken maliyetler çıkartılarak net kar hesaplanır.

  4. Net kar ve gelirler arasındaki oranlar ile işin karlılığı değerlendirilir.

 17. Varlık tablosu analizi: Varlık Tablosu Analizi, bir veri tablosu içerisindeki verilerin ve bu verilerin birbirleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Veriler, depolama ve arşivleme gibi farklı amaçlar için kullanılan veri tabanı oluşturmak ve yönetmek için kullanılır. Verilerin etkileşimlerinin ve bu etkileşimlerin birbirleri arasındaki ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla, Varlık Tablosu Analizi kullanılır.

  Örnek olarak, bir online mağazada, ürünlerin fiyatlarını ve ürünlerin müşteriler tarafından alınıp alınmadığının incelenmesi. Bir Varlık Tablosu Analizi, ürünlerin fiyatları ile müşterilerin alım kararları arasındaki ilişkiyi inceleyebilir. Ayrıca, ürünlerin kategori ve markaları arasındaki ilişkileri de inceleyebilir.

 18. Ödeme gücü oranları: Ödeme gücü oranları, bir işletmenin gelirleri ve ödemeler arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan bir terimdir. Ödeme gücü oranları, işletmenin çeşitli ödeme yükümlülüklerini karşılayabilme kabiliyetini ölçmede ve yönetmede kullanılan önemli bir yönetim aracıdır. Akademik tanım olarak; Ödeme gücü oranı, bir işletmenin ödemeleri ile gelirleri arasındaki oransal ilişkiyi ölçmeye yarayan bir finansal araçtır.

  Örnek olarak; Şirket ABC'nin, bir tür ödeme yükümlülüklerini karşılamak için bir yıl içinde toplamda 50.000 dolar ödemesi gerekiyor. Şirketin aynı yıl içinde elde ettiği toplam gelir ise 100.000 dolar olarak tahmin ediliyorsa, şirketin ödeme gücü oranı %50'dir.

 19. Brüt kar marjı: Brüt kar marjı, bir şirketin birim satıştan elde ettiği toplam karın, satış tutarının yüzdesi olarak ölçülen bir finansal göstergedir. Akademik tanımıyla, brüt kar marjı, bir şirketin toplam gelirlerinin toplam maliyetleri çıkarıldıktan sonra kalan karın yüzdesidir. Örnek olarak, bir şirketin satışları 10.000 dolar ve toplam maliyetleri 8.000 dolar ise, brüt kar marjı %20'dir (2.000 dolar kar/10.000 dolar satış).

 20. Hacim marjı: Hacim marjı, bir işletmenin ürün veya hizmetlerinin satılmasından elde edilen gelirlerin, mal ve hizmet üretim maliyetlerine kıyasla ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Akademik olarak, hacim marjı, bir işletmenin net kârının, toplam satışlarının bir yüzdesidir.

  Örnek olarak, bir otomotiv şirketi, aylık 20.000 araba satıyor ve bu arabaların her birinin maliyeti 10.000 dolar. Bu şirketin hacim marjı %50'dir, çünkü net kâr 20.000 dolardır ve toplam satışlar 200.000 dolardır.

 21. Net işletme sermayesi oranı: Net İşletme Sermayesi Oranı, bir şirketin net işletme sermayesi (NİS) ile toplam aktiflerinin arasındaki oranı ölçen bir finansal göstergedir. Akademik tanım olarak, NİS oranı, bir şirketin net işletme sermayesinin toplam aktiflerinin toplamına oranı olarak tanımlanır. Örnek olarak, bir şirketin net işletme sermayesi $1.000.000 ve toplam aktifleri $4.000.000 ise, NİS oranı %25 olur ($1.000.000/$4.000.000).

 22. Borç ödeme kapasitesi: Borç ödeme kapasitesi, bir borçlu olan bir kişinin borçlarını zamanında ödeyebilme yeteneğini tanımlar. Akademik olarak, borç ödeme kapasitesi, borçlu olan bir kişinin borçlarının finansal kaynaklarının kullanılmasının ödeme ve geri ödeme süreçleri boyunca borçlarının ödemesini sağlamasını gerektiren, özellikle de borç faizlerinin ödenmesini sağlayan yetenek olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir kişinin bir araba satın almak için bankadan bir kredi alması durumunda, arabayı satın alabilmesi ve faturalarını zamanında ödemesi için borç ödeme kapasitesine sahip olması gerekir. Borçlu, aylık ödemelerini yapmak için yeterli nakit akışına ve gelire sahip olmalıdır.

 23. Fon akım tablosu analizi: Fon akım tablosu analizi, finansal çözümlemelerin yapılmasını sağlayan bir araçtır. Bu analiz, özellikle belirli bir sektörün kârlılığını veya bir şirketin finansal sağlamlığını ölçmek için kullanılır. Fon akım tablosu analizi, kâr ve zarar hesabındaki gider ve gelirlerin tahmin edilmesi, mevcut kaynakların ve borçların kontrolü ve mevcut fonların kullanımının planlanması için kullanılır.

  Fon akım tablosu analizi, finansal çözümlemelerin yapılmasını sağlayan bir araçtır. Bilanço ve gelir tablosunun özeti olan fon akım tablosu, gider ve gelirler arasındaki orantıyı göstermektedir. Fon akım tablosu, özkaynakların, giderlerin, gelirlerin, yabancı kaynakların ve nakit akımlarının izlenmesini sağlar. Fon akım tablosu, bir şirketin finansal durumunu ve kâr ve zararını gösteren önemli bir göstergedir.

  Örnek olarak, bir şirketin fon akım tablosu aşağıdaki gibi olabilir:

  • Borçlar: 40.000$

  • Toplam Giderler: 60.000$

  • Gelirler: 100.000$

  • Özkaynaklar: 80.000$

  • Yabancı kaynaklar: 20.000$

  • Nakit akımları: 60.000$

  Bu örnekte, şirketin toplam giderleri 60.000$, gelirleri ise 100.000$ olarak belirlenmiştir. Şirketin özkaynakları 80.000$ ve yabancı kaynakları 20.000$ olarak belirlenmiştir. Son olarak, şirketin nakit akımları 60.000$ olarak belirlenmiştir. Bu fon akım tablosu, şirketin finansal durumunu ve kâr ve zararını göstermektedir.

 24. Karlılık oranları: Karlılık Oranları, bir işletmenin performansının değerlendirilmesinde kullanılan finansal oranların bir özetidir. Bu oranlar, şirketin faaliyetlerinden elde edilen kar ve kayıpların, özsermaye, dış kaynaklar veya toplam aktifler arasındaki ilişkilerini ölçmek için kullanılır. Akademik tanım olarak, Karlılık Oranları, bir işletmenin maddi varlıklarının veya varlıklarının bir kısmının, aynı zamanda özsermayenin toplam değerini veya kaynaklarının özsermaye için karşılığını ölçmek için kullanılan rasyonel matematiksel oranlarıdır.

  Örnek olarak, bir işletmenin günlük gelirleri 100.000 TL ve toplam özsermayesi 10.000 TL ise bu işletmenin Günlük Karlılık Oranı 10:1'dir (100.000 TL / 10.000 TL). Bu oran, işletmenin her gün 1 TL'lik özsermayesi ile 10 TL gelir elde edebildiğini gösterir.

 25. Kâr marjı: Kâr marjı, bir işletmenin toplam kazancının satışlarından elde edilen hasılatına oranı olarak tanımlanır. Akademik olarak, kâr marjı, toplam gelirin toplam maliyetlerinin bir oranı olarak tanımlanır. Örnek olarak, bir şirketin toplam hasılatının 100.000 dolar olduğunu varsayalım ve toplam maliyetleri ise 50.000 dolar olsun. Bu durumda, kâr marjı, toplam hasılata oranla, %50 olacaktır.

 26. Kâr payı oranı: Kâr payı oranı, bir şirketin net karının, toplam çıkış değerine oranlanmasıyla ölçülen bir orandır. Kâr payı oranı, bir şirketin finansal başarısının ölçümü için kullanılır. Akademik tanım olarak, kâr payı oranı, toplam çıkış değerine (toplam özsermaye) bölünen şirketin net karının oranıdır. Örnek olarak, şirketin net karı 100.000 dolar ve toplam özsermayesi ise 500.000 dolar ise, kâr payı oranı %20 olacaktır.

 27. Alacak devir hızı: Alacak devir hızı, bir işletmenin alacaklarının ortalama ne kadar sürede ödenmesi gerektiğini göstermek için kullanılan bir finansal ölçümdür. Alacak devir hızı, bir işletmenin mevcut alacaklarının ne kadar zamanda ödenmesi gerektiğini hesaplamak için yaygın olarak kullanılan bir oran olarak tanımlanır. Bu oran, işletmenin mevcut alacaklarının ortalama ne kadar sürede ödendiğini gösterir.

  Akademik Tanım: Alacak devir hızı, işletmelerin mevcut alacaklarının ne kadar zamanda ödenmesi gerektiğini gösteren bir finansal orandır.

  Örnek: Bir işletmenin alacaklarının toplamının 100.000 TL olduğunu varsayalım. Aynı şirket, aynı zamanda bu 100.000 TL'lik alacaklarının üç ayda 40.000 TL'lik kısmının ödendiğini raporlamıştır. Bu durumda, alacak devir hızı oranı yüzde 40 (40.000/100.000) ve bu, işletmenin ortalama alacaklarının üç ayda ödendiğini gösterir.

 28. İşletme sermayesi dönüş süresi: İşletme sermayesi dönüş süresi, bir işletme tarafından kullanılan toplam sermayenin ne kadar sürede üretime dönüştüğünü gösteren bir terimdir. Akademik olarak, işletme sermayesi dönüş süresi, bir işletme tarafından yatırılan tüm sermayenin, üretime dönüştükten sonraki üretimin bitiş tarihinden itibaren geçen süreyi ifade eder.

  Örnek olarak, bir işletme tarafından 10.000 dolar yatırılmış ve üretimin bitiş tarihi 12 ay sonra olan 20.000 dolar değerinde ürün üretilmişse, işletme sermayesi dönüş süresi 12 ay olur.

 29. Öz kaynak karlılığı oranı: Öz kaynak karlılığı oranı, bir şirketin veya bir organizasyonun öz kaynaklarından elde ettiği karın, toplam öz kaynaklarının miktarına oranını gösteren finansal ölçüm birimidir. Akademik tanım olarak, öz kaynak karlılık oranı, öz kaynakların toplam karının oranını gösteren ölçüm birimidir.

  Örnek olarak, bir şirketin toplam öz kaynakları 10.000.000 $ ve bu öz kaynaklardan elde edilen toplam karı 2.000.000 $ ise, bu şirketin öz kaynak karlılık oranı %20 olacaktır.

 30. Varlık verimliliği oranı: Varlık Verimliliği Oranı, bir işletme için elde edilen toplam hasılatın veya üretim miktarının, işletmeye ait varlıkların miktarına bölünmesi sonucu ortaya çıkan orandır. Bu oran, işletmenin ne kadar verimli olarak kullandığını gösterir. Akademik tanım olarak, varlık verimliliği oranı, işletmenin elde ettiği toplam hasılatın (veya üretim miktarının) işletmeye ait varlıklara bölünmesi sonucu elde edilen orandır.

  Örnek olarak, bir işletmeye ait varlıkların toplam değeri 10.000 dolardır ve aynı işletme aynı zamanda ayda 2.000 dolar kazanmaktadır. Bu durumda, işletmenin varlık verimliliği oranı 2.000/10.000 = 0.2 (yani, %20)'dur.

 31. Yabancı sermaye verimliliği analizi: Yabancı sermaye verimliliği analizi, bir işletmenin yabancı sermayenin yatırımlarının getirileri ile bu yatırımların maliyetleri arasındaki ilişkiyi ölçmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Yabancı sermaye verimliliği analizi, bir işletmenin yabancı sermaye yatırımlarından elde edilen karın, yabancı sermaye yatırımlarının maliyetleri ile karşılaştırılarak ölçülmesidir.

  Örnek olarak, bir işletme, yabancı sermaye yatırımı yapmak için 10 milyon dolar harcayacak. Yatırımın ilk yılından sonra, işletme 12 milyon dolar kar elde ederse, bu yabancı sermaye verimliliği analizi sonucunda, yabancı sermayenin getirisi %20 olmuştur.

 32. Borç tablosu analizi: Borç Tablosu Analizi, finansal tablolarının borçlarının analizini içeren bir sürecidir. Böylece, borçlar ve borçlanma özellikleri hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Akademik tanım olarak, Borç Tablosu Analizi, finansal tablolarında yer alan borç yükümlülüklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir.

  Örnek olarak, bir şirketin borç tablosu analizi yapıldığında, şirketin mevcut borçlarının ne kadarının ödenmesi gereken vadelerine göre dağılma oranı; borç kalemlerinin ne kadarının kısa vadeli borç, ne kadarının uzun vadeli borç, ne kadarının çevrimiçi borç ve ne kadarının çevrimdışı borç olduğu; faiz ödemelerinin ne kadarının kredi kartı borçlarından, ne kadarının kredi ödemelerinden, ne kadarının kredi kartı faiz ödemelerinden ve ne kadarının diğer faiz ödemelerinden kaynaklandığı gibi bilgiler elde edilebilir.

 33. Finansal yapı oranları: Finansal yapı oranları, bir şirketin finansal durumunu özetleyen ve bu durumun ölçülmesini sağlayan oranların toplamıdır. Genellikle, bir şirketin borçlarının ve özkaynaklarının ne kadarının kullanıldığının ve paranın nasıl akışının olduğunu ifade eder. Finansal yapı oranları, özsermaye oranı, özkaynak oranı, özkaynak karlılığı oranı, toplam borç oranı, net borç oranı, toplam borç özkaynağa oranı gibi oranları kapsamaktadır.

  Örnek: Bir şirketin özsermaye oranı, toplam borçlarının özkaynaklarına oranıdır. Örneğin, bir şirketin net özkaynakları 1 milyon dolar ve toplam borçları 500.000 dolarsa, şirketin özsermaye oranı 0,5 olacaktır (500.000 / 1.000.000 = 0,5). Bu, şirketin özkaynaklarının toplam borçlarından daha fazla olduğunu gösterir.

 34. Faiz marjı: Faiz marjı, bir şirketin faiz oranı ile ilgili bütçe kalemlerinin toplam gelirlerinin veya toplam giderlerinin belirli bir yüzdesini oluşturan bir orandır. Faiz marjı, şirketlerin finansal durumunu ölçmek için kullanılan bir göstergedir. Akademik tanım olarak, faiz marjı, bir şirketin faiz gelirlerinin faiz giderlerinin net faiz gelirleri veya net faiz giderleri ile orantılı olarak belirlenen orandır.

  Örnek olarak, bir şirketin faiz gelirleri 1.000.000 dolar ve faiz giderleri 500.000 dolar ise, bu şirketin faiz marjı %50'dir (1.000.000 dolar - 500.000 dolar ile bölünmüştür).

 35. Dönen varlık devir hızı: Dönen Varlık Devir Hızı, bir şirketin mali performansını ve etkinliğini ölçmek için kullanılan bir bilanço kalemidir. Bu oran, bir şirketin dönen varlıklarının (stok, alacaklar, kasa vb.) Ne kadar sık değiştirdiğini gösterir. Örnek olarak, bir şirketin dönen varlıklarının toplamının 100.000 olsun ve bu varlıkların 12 aylık sürede toplam 30.000 satıldığını düşünelim. Bu durumda, bu şirketin dönen varlık devir hızı 3 olur (30.000 / 100.000). Bir şirketin dönen varlık devir hızının ne kadar yüksek olması gerektiği, işletmeye ve sektöre bağlıdır.

 36. Fiyat kazanç oranı: Fiyat-Kazanç Oranı, bir şirketin hisse senedi fiyatının, şirketin beklenen kazancına bölünmesiyle elde edilen rasyonun kısaltılmış hali olarak tanımlanabilir. Bu oran, şirketin hisse senedi fiyatının, şirketin beklenen kazancı karşısında ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Örneğin, şirketin beklenen kazancı 10 dolar olsun ve hisse senedi fiyatı 1 dolarsa, hisse senedi fiyatının beklenen kazancına bölünmesiyle elde edilen Fiyat-Kazanç Oranı 10 olur. Bu oran, hisselerin fiyatının ne kadar fazla veya az olduğunu gösterir.

 37. Nakit döngüsü oranı: Nakit Döngüsü Oranı, bir şirketin nakit kaynaklarının nasıl çevrede olduğunu ölçmek için kullanılan bir finansal kavramdır. Bu oran, şirketin bir üst dönemde elde ettiği nakit akışlarının sonraki bir dönemde nakit çıkışlarıyla arasındaki dengenin ne kadar sürdüğünü gösterir.

  Akademik tanım olarak, Nakit Döngüsü Oranı, nakit giriş ve çıkışları arasındaki farkı göstermek için kullanılan bir orandır. Bu oran, bir şirketin nakit akışının karşılaştırılmasını ve nakit pozisyonunun değerlendirilmesini sağlar.

  Örnek olarak; Bir şirketin bir önceki üç aylık dönemde elde ettiği nakit akışlarının, gelecek üç aylık dönemde ödenmesi gereken nakit çıkışlarına oranının ortalama %50 olduğunu düşünelim. Bu, nakit döngüsü oranı olarak %50 olarak kabul edilebilir.

 38. Gider kâr oranı: Gider Kâr Oranı, bir işletmenin gelirleri ile giderleri arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan bir finansal kavramdır. Gider kâr oranı, işletmenin tüm giderlerinin toplam gelirlerinin yüzdesini gösterir. Akademik tanım olarak, gider kâr oranı, kullanılan maliyetlerin, toplam gelirlerin yüzdesidir. Örnek olarak, bir işletmenin toplam maliyeti 10.000 $ iken, toplam geliri 20.000 $ ise, gider kâr oranı yüzde 50'dir. Bu oran, işletmenin kârının maliyetlerden daha yüksek olduğunu gösterir.

 39. Finansal risk oranları: Finansal risk oranları, karşılaşılan risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi için kullanılan çeşitli araçlardır. Finansal risk oranları, bir finansal aracın kullanımının veya bir yatırımın mevcut görünümünün ölçülmesi için kullanılan istatistiksel göstergelerdir. Finansal risk oranları, çeşitli riskleri ölçmek ve bunların kontrol altında tutulmasını sağlamak için kullanılan araçları içerir.

  Örnek olarak, bir şirketin faaliyetlerinin finansal riskini ölçmek için bir Risk Yönetim Oranı (RMO) kullanılabilir. Bir RMO, finansal kayıpların çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceği göz önüne alınarak, şirketin kendi risklerini yönetmeyi ve kayıplarını sınırlandırmayı hedefleyen bir yöntemdir. RMO, şirketin mevcut piyasa koşulları ve çevresi göz önüne alınarak, kullanılacak bir ticaret stratejisinin belirlenmesi için kullanılabilir.

 40. Stok devir hızı analizi: Stok devir hızı analizi, bir ürünün üretim süreci veya satış sürecinde ne kadar zamanda döndüğünü ölçmek için kullanılan bir analiz tekniğidir. Bu analiz, üreticinin veya satıcının ürünlerinin ne kadar sürede satıldığını ölçerek, stok devir hızının ne kadar olduğunu tespit etmek için kullanılır.

  Akademik Tanım: Stok devir hızı analizi, bir ürünün satış sürecinde ne kadar zamanda döndüğünü ölçmek için bir analiz tekniğidir. Bu analiz, ürünlerin satış süresini ve stok devir hızını ölçmek için kullanılır.

  Örnek: Bir mağaza, bir ay içerisinde satılan 100 adet sırt çantasının stok devir hızını ölçmek istiyor. Mağazanın stok devir hızını ölçmek için, 30 gün içerisinde toplam satılan sırt çantası sayısı (100) ile 30 gün içerisinde mağazada bulunan sırt çantası sayısını (1000) bölmesi gerekir. Bu durumda mağazanın stok devir hızı %10 olarak hesaplanır.

 41. Özkaynak tablosu analizi: Özkaynak tablosu analizi; bir şirketin finansal durumunun incelenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz, bir şirketin kendi özkaynaklarının finansal değerini belirlerken, borçların ve diğer yükümlülüklerin de dikkate alınmasını sağlar. Akademik tanım olarak, özkaynak tablosu analizi, bir şirketin öz kaynaklarının, borçların ve diğer yükümlülüklerin değerini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir.

  Örnek olarak, ABC Şirketi ile ilgili bir özkaynak tablosu analizi yapmak istiyorsak, ilk olarak şirketin özkaynaklarının değerini belirlemeliyiz. Bu, şirketin varlıklarının ve özkaynaklarının değerinin, toplam öz kaynak değerine eşit olmasını sağlayacak şekilde değerlendirilmesi anlamına gelir. Sonra, şirketin borçlarının ve diğer yükümlülüklerinin değerini hesaplayarak, toplam öz kaynak değerinin net özkaynak değerine düşmesini sağlamalıyız. Net özkaynak değeri, şirketin öz kaynaklarının toplam değerinin borç ve diğer yükümlülüklerin toplam değerinden çıkarılmasıyla elde edilir.

 42. Likidite oranları: Likidite oranları, bir şirketin varlıklarının, finansal yükümlülüklerini karşılamak için ne kadar sürede nakit çıkarabileceğini gösteren ölçümlerdir. Akademik tanım olarak, likidite oranları, şirketin nakit akışının çıkışını ölçmek için kullanılan ölçümler olarak tanımlanabilir. Bir örnek olarak, bir şirketin nakit akışının çıkışını ölçebilmek için 'Kısa Vadeli Likidite Oranı' kullanılabilir. Kısa vadeli likidite oranı, şirketin kısa vadeli varlıklarının (nakit ve kıymetli evrak gibi) kısa vadeli yükümlülüklerine ne kadar yakın olduğunu gösterir.

 43. Net kâr marjı: Net kâr marjı, ürün veya hizmet satışlarından elde edilen karın, ürün veya hizmetin maliyetine oranıdır. Akademik tanımıyla, net kâr marjı, satışların toplam maliyetleri tarafından bölünmesi ile elde edilen orandır.

  Örnek: Bir mühendislik şirketinin toplam satışlarının maliyetleri 300.000$ olduğunu varsayalım. Bu maliyet kalemleri arasında ücretler, stok, malzeme veya faturalar ve diğer giderler yer almaktadır. Aynı şirketin toplam satışlarının 500.000$ olduğunu varsayalım. Buna göre, bu şirketin net kâr marjı %40 olacaktır (500.000 - 300.000/500.000 = 0,4).

 44. Kısa vadeli likidite oranları: Kısa vadeli likidite oranları, bir kuruluşun kısa vadeli borçlarını karşılamak için kullanabileceği varlıkların miktarını ve niteliğini ölçmek için kullanılan bir finansal orandır. Akademik tanım olarak, kısa vadeli likidite oranı, kısa vadeli borçlarının karşılanması için kullanılacak olan kısa vadeli varlıkların toplam tutarının, kısa vadeli borçların toplamına bölünmesi sonucu elde edilen orandır.

  Örnek olarak, bir firma kısa vadeli borçlarının toplam tutarının $200.000 olduğunu ve kısa vadeli varlıklarının toplam tutarının $150.000 olduğunu varsayalım. Bu durumda firma için kısa vadeli likidite oranı (150.000/200.000) = 0,75'dir.

 45. Sabit varlık devir hızı: Sabit varlık devir hızı, firma finansal tablolarından çıkartılan bir terimdir. Sabit varlık devir hızı, belli bir süre içinde, firmaya ait olan sabit varlıkların satışların toplamının çarpanı olarak kullanılan bir orandır. Oranın hesaplanması için, sabit varlıkların toplam değerinin, bir süre içindeki toplam satışların değerine bölünmesi gerekir.

  Örnekle açıklamak gerekirse, bir firma bir yılda 100.000 TL toplam sabit varlık satışı yaptıysa ve aynı yıl içinde 1.000.000 TL toplam satışları varsa, sabit varlık devir hızı yüzde 10 olacaktır. (100.000 / 1.000.000 = 0,1 = yüzde 10).

 46. Fiyat kitap değeri oranı: Fiyat Kitap Değer Oranı (P/B Ratio), bir şirketin fiyatının kitap değerine kıyaslanmasına dayalı olarak hesaplanan bir orandır. Bir şirketin kitap değeri, varlıkların değerinin pasiflerin değerinden çıkarılmasıyla hesaplanır. P/B oranı, bir şirketin fiyatı ile kitap değerinin orantısını ölçer. P/B oranı, 1'in üzerinde ise şirketin fiyatı kitap değerinin üzerindedir, 1'in altında ise şirketin fiyatı kitap değerinin altındadır.

  Örnek olarak, ABC şirketinin hisse fiyatı 20$ ve kitap değeri 10$ olduğunu varsayalım. Bu durumda, ABC şirketinin P/B oranı 2 olur. Bu oran, ABC şirketinin fiyatının kitap değerinin iki katı olduğunu göstermektedir.

 47. Borçlu dönüş süresi oranı: Borçlu Dönüş Süresi Oranı, bir borçlu olarak işletmenin ödeme süresine ilişkin oranı ölçen bir terimdir. Ödeme süresine ilişkin oran, ödemelerin ne kadar hızlı geri ödenmesine ve borçlu olarak işletmenin ödeme süresinin ne kadar kısa olması gerektiğine ilişkin bir yargıya dayanmaktadır. Bu oran, borçlu olarak işletmenin ödemenin ödeme süresini hesaplarken kullanılan toplam borç tutarının, toplam ödeme tutarına bölünmesiyle bulunur.

  Örnek olarak, bir işletme toplamda 100.000 dolar borç almış olsun. Aynı işletme aynı dönemde toplamda 90.000 dolar ödeme yapmış olsun. Bu durumda, borçlu dönüş süresi oranı 90.000/100.000= 0,9 olacaktır. Bu oran, borçlu olarak işletmenin ödeme süresinin ne kadar kısa olduğuna dair bir yargıya dayanmaktadır.

 48. İşletme gideri oranı: İşletme Gideri Oranı, bir işletmenin toplam giderlerinin toplam gelirlerine oranını gösteren bir orandır. Akademik tanım olarak, işletme gideri oranı, bir şirketin toplam giderlerinin toplam gelirleriyle oluşturulan bir oran olarak tanımlanır. Örneğin, bir işletme, 100.000 ABD doları gelir elde ettiğinde ve 40.000 ABD doları gideri olduğunda, işletme gideri oranı %40 olacaktır.

 49. İşletme riski oranları: İşletme riski oranları, işletmenin belirli bir zamanda meydana gelen olası risklerinin ölçümünü sağlayan finansal oranlardır. Bu oranlar, işletmeyi, risklerini ve performansını belirlemek için kullanılan verileri temel alınarak hesaplanır. Akademik tanım olarak, işletme riski oranları, bir işletmenin ya da bir sektörün mevcut ve gelecekteki risklerinin ölçülmesini sağlayan finansal oranlardır.

  Örnek olarak, bir işletmenin öz sermaye oranının belirlenmesi, işletmenin toplam borçlarının öz kaynaklarına oranının ölçülmesidir. Bu oran, işletmenin olası risklerini belirlemek için kullanılır, çünkü öz kaynakların borçlarının ne kadarını karşıladığını gösterir.

 50. Faaliyet oranları: Faaliyet oranları, bir şirketin finansal durumunu ölçmek için kullanılan bir finansal göstergedir. Faaliyet oranının temel olarak, bir şirketin çalışanlarının ve aktiflerinin kârlılığını ölçmek için ortalama üretim ve satış maliyetlerini belirlemek için kullanıldığı söylenir. Akademik tanımı olarak, faaliyet oranları, şirketin finansal tablolardaki aktiflerinin, pasiflerinin ve çalışanlarının kârlılığını ölçmek için kullanılan bir göstergedir.

  Örnek olarak, bir şirketin faaliyet oranını hesaplayarak, bir şirketin ne kadar kârlı olduğunu ölçebiliriz. Örneğin, bir şirketin satışlarının toplam aktifleri üzerinden çıkartılmasının sonucu olan oran, faaliyet oranıdır. Bu oran, şirketin satışlarının toplam aktiflerinin ne kadarının kârlı olduğunu gösterir.

 51. Amortisman payı: Amortisman payı, bir malın veya hizmetin maliyetinin, ödemesinin, kullanımının veya süresinin belirli bir süre boyunca (yıllık) dağıtımı olarak tanımlanır. Maliyetin dağıtımı, üretim maliyetlerinin, finansman maliyetlerinin veya satın alma maliyetlerinin kalıcı olarak değişmeyen miktarlarda ödemeler halinde yapılmasını sağlar.

  Örnek olarak, bir araba satın almanız gerektiğini düşünelim. Satın alma maliyeti 10.000 TL olacaktır. Bu 10.000 TL'lik maliyeti, taksitler halinde ödeme yaparak, yıllık amortisman payıyla ödeyebilirsiniz. Yıllık amortisman payı, arabanın maliyetinin belirli bir süre boyunca (örneğin 5 yıl) dağıtımı olarak tanımlanabilir. Bu durumda, her yıl 2.000 TL ödeme yaparak, arabanın maliyetini ödemiş olursunuz.

 52. Uzun vadeli likidite oranları: Uzun vadeli likidite oranları (LTVR), bir işletme veya sektörün uzun vadeli yatırımlarının finansmanının, nakit veya diğer nakit benzerlerinin oranını ölçen bir kavramdır. LTVR, işletmenin nakit akışının, uzun vadeli yatırımlarını finanse etmek için gerekli olan nakit tutarının oranını ölçer.

  Örnek olarak, bir işletmenin toplam nakit akışının 10 milyon dolar olduğunu varsayalım ve bu işletme 15 milyon dolarlık uzun vadeli bir yatırım yapmak istiyor. Bu durumda, işletmenin LTVR'sı 10/15 = 0,67 olarak hesaplanır. Bu, işletmenin nakit akışının uzun vadeli yatırımlarını finanse etmek için yeterli olmadığını gösterir.

 53. Stok devir hızı: Stok devir hızı, bir şirketin stoklarının ne kadar hızlı döndüğünü ölçen bir finansal göstergedir. Stok devir hızı, şirketin bir yıllık satışlarının ortalama stok tutarının ne kadar sürede döndüğünü ölçer. Akademik olarak stok devir hızı, şirketin satışlarının ortalama stok varlıklarının ne kadar sürede döndüğünü ölçen bir oran olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir şirketin satışlarının toplamı 1.000.000 $ ve ortalama stok tutarının ise 200.000 $ olduğunu varsayalım. Bu durumda, stok devir hızının hesaplanması için 1.000.000 $ / 200.000 $ = 5 olarak bulunur. Bu, şirketin ortalama stok varlıklarının sadece 5 ay içinde döndüğünü gösterir.

 54. Satışlar net kâra oranı: Satışlar net kâra oranı, bir şirketin satışlarından elde ettiği net kârın oranıdır. Satışlar net kâra oranı, satışlar toplamına bölünen net kârın oranını ölçer. Akademik olarak, satışlar net kâra oranı, bir şirketin satışlarından elde ettiği net kârın oranı olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir şirketin satışlarının toplamı $1.000.000 iken, net kâr ise $200.000 ise, satışlar net kâra oranı %20 olacaktır. ($200.000/$1.000.000 = %20)

 55. Toplam varlık devir hızı: Toplam Varlık Devir Hızı, bir şirketin toplam varlıklarının bir yıllık sürede ne kadar hızla döndüğünü ölçen bir finansal oranı temsil eder. Toplam varlık devir hızı, şirketin gelirlerinin toplam varlıklarına oranını ölçer ve bu oran, şirketin varlıklarının ne kadar etkin kullanıldığını gösterir.

  Akademik tanım olarak, Toplam Varlık Devir Hızı, bir şirketin toplam varlıklarının bir yıllık sürede ne kadar hızla döndüğünü ölçen bir finansal orandır.

  Örnek olarak, bir şirketin toplam nakit varlıkları 100.000 dolardır ve bu şirketin bir yılda elde ettiği gelir 1.000.000 dolar. Bu şirketin toplam varlık devir hızı 10 olacaktır (1.000.000/100.000=10).

 56. Yatırım karlılığı oranı: Yatırım Karlılığı Oranı, bir özvarlık olan yatırımların getirdiği kazancın, yatırımın değerine bölünmesi ile ölçülen karlılık oranıdır. Akademik tanımı, yatırım karlılığı oranının, yatırımın başlangıç değerinin ve sonuç değerinin farkının, başlangıç değerinin bölünmesi ile hesaplanan orana denir.

  Örnek olarak, bir mülk satın alınıyorsa, başlangıç değeri 10.000 dolar olarak belirlenir, 1 yıl sonra 20.000 dolar olarak satılıyorsa, yatırım karlılığı oranı %100 olarak hesaplanır. 10.000 doların 20.000 dolar olarak satılmasından elde edilen kardan, 10.000 dolarlık başlangıç değerinin bölünmesi ile elde edilir.

 57. Yatırım riski oranları: Yatırım riski oranı, bir yatırımcının toplam yatırımına karşılık gelen kar veya zarar potansiyelini ölçmek için kullanılan bir terimdir. Bu oran, yatırımcıların toplam yatırım tutarının, riskli yatırım varlıklarının belirli bir zamandaki değer kaybını öngörmek için kullanılan bir ölçüttür. Akademik tanımı olarak; Yatırım riski oranı, yatırımcıların yatırımları üzerinde bekledikleri getiri ve riskler arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir orandır.

  Örnek olarak; Bir yatırımcının, 10.000 $'lık bir hisse senedi yatırımı olduğunu varsayalım. Bu yatırımın riski oranı % 10 olarak hesaplanırsa, bu yatırımın potansiyel kar veya zararı 1.000 $'dır.

 58. Satışların maliyeti analizi: Satışların maliyeti analizi, satışların ne kadar maliyetli olduğunu ve satışların çıkış noktasından sonuç noktasına kadar her adımda ne kadar masraf yaptığını analiz etmeyi amaçlar. Bu analiz, satışların arttırılması veya kaldırılması gibi kararların alınmasına yardımcı olmak için kullanılır. Akademik tanım olarak, satışların maliyeti analizi, satışların çıkış noktasından sonuç noktasına kadar her adımda ne kadar masraf yapıldığını ve satışların ne kadar maliyetli olduğunu değerlendiren bir tekniktir.

  Örnek olarak, bir ürünün satışının maliyet analizi yapılabilir. Örneğin, ürünün üretiminden pazarlama maliyetlerine, dağıtım maliyetlerine ve satış sonrası destek hizmetlerine kadar her adımda ne kadar masraf yapıldığının tespiti yapılarak, ürünün satışının ne kadar maliyetli olduğu ölçülür.

 59. İşletme faaliyetleri analizi: İşletme faaliyetleri analizi, bir işletmenin örgütsel, teknik ve finansal kaynaklarının performansının değerlendirilmesi olarak tanımlanır. Bu analiz, bir işletmenin çalışmasını ve verimliliğini artırmayı amaçlayan önemli bir yönetim aracıdır. Akademik tanım olarak, işletme faaliyetleri analizi, bir işletmenin performansının değerlendirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, işletme kararlarını verme ve politikalarının değerlendirilmesi için kullanılan bir araçtır.

  Örnek olarak, bir işletme faaliyetleri analizi, bir şirketin ürettiği ürünlerin ve hizmetlerin satışının, satışların izlenmesi ve satışların analiz edilmesi ile başlayabilir. Analiz, satışlardan elde edilen gelirin ne kadarının kar olarak geri döndüğünü, ürün ve hizmetlerin servis giderlerinin ne kadarının karşılandığını ve pazar payının ne kadar olduğunu da göz önünde bulundurur.

 60. Finansal faaliyetler analizi: Finansal faaliyetler analizi, bir işletmenin özkaynaklarının, özsermaye yatırımlarının ve finansman kaynaklarının ne kadar etkili bir şekilde kullanıldığını ölçmek için kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, bir işletmenin karlılığını ve finansal durumunu anlamak için kullanılır.

  Finansal faaliyetler analizi, gelir ve giderler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için kullanılan akademik bir yaklaşımdır. Bir işletme, özkaynaklarını, özsermaye yatırımlarını ve finansman kaynaklarını, karlılığını ve finansal durumunu en iyi şekilde yönetmek için kullanır. Finansal faaliyetler analizi, bir işletmeyi desteklemek için kullanılan çeşitli araçları ve yaklaşımları ölçer.

  Örnek: Bir işletme, karlılığını artırmak ve finansal durumunu iyileştirmek için, özkaynaklarını, özsermaye yatırımlarını ve finansman kaynaklarını en etkin şekilde kullanmayı amaçlamaktadır. İşletme, finansal faaliyetler analizi kullanarak, karının ne kadarının özkaynaklarından, ne kadarının özsermaye yatırımlarından ve ne kadarının finansman kaynaklarından kaynaklandığını tespit edebilir.

 61. Yatırım faaliyetleri analizi: Yatırım faaliyetleri analizi, bir şirketin gerçekleştirmiş olduğu yatırım faaliyetlerinin değerlendirilmesini içerir. Yatırım faaliyetleri analizi, bir şirketin yatırımlarının mevcut ve gelecekteki etkilerini değerlendirmek, yatırım risklerini ve getirilerini belirlemek ve yatırım kararı almak için gerekli bilgileri sağlamak için kullanılır. Akademik tanım olarak, Yatırım Faaliyetleri Analizi, yatırım kararlarının hangi yatırım seçeneği ile ilgili getirileri ve riskleri dikkate alınarak verimli bir şekilde alınması için gerekli olan bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi sürecini ifade eder.

  Örnek olarak, bir şirket, mevcut yatırım yaptığı bir projenin etkilerini değerlendirmek için Yatırım Faaliyetleri Analizi kullanabilir. Bu analiz, projenin mevcut ve gelecekteki etkilerini, maliyetlerini, getirilerini ve risklerini değerlendirerek mevcut yatırımın verimliliğini ölçer. Bu analiz sayesinde, şirket, yatırımının verimliliğini arttırmak için gerekli olan önlemleri alabilir.

 62. İşletme sermayesi yönetimi analizi: İşletme sermayesi yönetimi analizi, bir işletme tarafından kullanılan kaynakları yönetmek için kullanılan bir çözüm yöntemidir. Bu yöntem, işletmeyi mevcut kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak hızlandırma ve hedeflerine ulaşma şeklinde güçlendirmek için tasarlanmıştır.

  Akademik Tanım: İşletme Sermayesi Yönetimi Analizi, üretim kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla bir işletme tarafından uygulanmak için tasarlanmış bir çözüm yöntemidir. Analiz, işletmeyi mevcut kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasının yanı sıra hedeflerinin gerçekleştirilmesine de yardımcı olur.

  Örnek: Bir örnek olarak, bir işletme, üretim ünitelerinin verimliliğini arttırmak için üretim süreçlerinde İşletme Sermayesi Yönetimi Analizi'ni kullanabilir. Bu analiz, işletmenin mevcut kaynaklarının ne kadar ve nasıl daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabileceğini tespit etmek için çalışır. Analiz sonuçları, işletmenin üretim süreçlerini nasıl optimize edebileceğini gösterir.

 63. Finansal karar analizi: Finansal karar analizi, finansal kararların önceden tahmin edilmesi ve sonuçlarının ölçümü için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, finansal kararları etkileyen çeşitli faktörleri değerlendirerek, sonuçlarının ne olacağını öngörmek için kullanılır. Finansal karar analizi, finansal kararların etkileşiminin anlaşılmasını ve önceden tahmin edilmesini sağlar.

  Örnek olarak, bir şirketin yeni bir ürün pazarlama kararı alması durumunda, finansal karar analizi, o kararın getireceği potansiyel nakit akışını ve diğer maliyetleri tahmin etmek için kullanılır. Böylece, şirketin kârının en üst düzeyde olmasını sağlamak için doğru kararlar vermesi sağlanır.

 64. Nakit yönetimi analizi: Nakit Yönetimi Analizi, işletme ya da kuruluşun nakit akışının yönetimini ve kontrolünü sağlamak için kullanılan bir analiz yöntemidir. Bu analiz işletmenin nakit durumunu kontrol etmek için nakit girişi ve çıkışının gözden geçirilmesini ve dengelenmesini içerir. Bu, işletmenin nakit girişi ve çıkışının ne zaman ne kadar olacağının, nakit akışının tahmin edilmesinin, nakit akışının kontrolünün ve nakit yönetiminin planlanmasının ve denetlenmesinin daha fazla kontrol sağlanmasına yardımcı olur.

  Örneğin, bir mağazanın nakit yönetim analizi, mağazanın satışlarının ne zaman ve hangi miktarlarda olacağını tahmin etmek için yapılır. Mağazanın satışlarının öngörülmesi, nakit akışının planlanması ve denetlenmesini ve mağazanın nakit akışını kontrol etmesini sağlar.

 65. Öz sermaye verimliliği analizi: Öz sermaye Verimliliği Analizi, bir işletmenin özsermaye kullanımının verimliliğini ölçmeye yarayan bir analiz yöntemidir. Öz sermaye Verimliliği Analizi, özsermaye yatırımlarının ne kadar üretken olduğunu belirlemek için kullanılan girişimsel bir yaklaşımdır. Akademik tanım olarak, özsermaye verimliliği analizi, bir işletmenin özsermaye yatırımlarının ne kadar çabuk karşılığını almasını sağlayan girişimsel bir yaklaşım olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir ticari işletme, özsermaye yatırımlarının karşılığını alabilmek için birçok farklı yatırım stratejisi kullanabilir. Özsermaye Verimliliği Analizi, bu yatırımların karşılığını en kısa sürede alınmasını sağlamak için özsermaye yatırımlarının nasıl yönetileceğini belirler. Örneğin, işletme özsermaye yatırımlarının karşılığını almak için pazara yeni ürünler sunabilir, üretim maliyetlerini düşürebilir veya yeni satış pazarları arayabilir.

 66. Yatırım getirisi analizi: Yatırım getirisi analizi, bir yatırımın ne kadar karlı olacağını değerlendirmek için kullanılan bir tekniktir. Yatırım getirisi analizi, bir yatırımın getirisi ve riski arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılan kavramsal bir yaklaşımdır.

  Akademik tanımı: Yatırım getirisi analizi, bir yatırımın mevcut fiyatından daha yüksek bir fiyatla satılabilecek bir sonuç üretmek için yatırımcının ödeme potansiyelinin ve yatırımın getirisinin arasındaki ilişkiyi inceleyen bir yaklaşım olarak tanımlanır.

  Örnek: Bir yatırımcı, mevcut fiyatın üzerinde bir fiyatla satılabilecek bir hisse senedi satın almak istediğinde, yatırım getirisi analizi kullanılarak, hisse senedinin mevcut değerinin ödenmesinin, gelecekteki getirilerinin ne kadar yüksek olacağına ve riskin ne kadar yüksek olacağına göre değerlendirileceği açıktır.

 67. Risk analizi: Risk analizi, belirli bir pozisyonda, meslekte, departmanında, sektörde veya bir işte gerçekleştirilecek projelerin veya faaliyetlerin risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için kullanılan bir stratejidir. Risk analizi, bir öngörünün tespiti ve kontrolü için kritik bir araçtır. Risk analizi, etkin bir risk yönetiminin ön koşulu olarak görülür. Risk analizinin amacı, olası risklerin, olası sonuçların ve olası önlemlerin belirlenmesidir. Risk analizi; bir durumdan diğerine geçiş sırasında meydana gelebilecek riskleri tespit etmeye, önlem alan stratejiler geliştirmeye ve en kötü ihtimal sonuçlarını minimize etmeye yardımcı olmaktadır.

  Örnek olarak; bir firma, bir ürün lansmanı yapmak istediğinde, risk analizi yaparak potansiyel riskleri belirleyebilir. Risk analizi, ürünün başarılı olup olmayacağını ve ürünün piyasaya sunulmasının ne gibi sonuçları olacağını değerlendirmek için kullanılabilir. Risk analizi, ürünün satış rakamlarının hangi seviyeye ulaşabileceğini, ürünün piyasaya sürülmesi ile ortaya çıkabilecek potansiyel mali riskleri, ürünün piyasaya sürülmesiyle ortaya çıkabilecek potansiyel rekabet risklerini ve diğer riskleri değerlendirmek için kullanılabilir.

 68. Yatırım riski analizi: Yatırım Riski Analizi, yatırımcıların, fon yöneticilerinin ve finansal kuruluşların, potansiyel girişimlerinin getireceği finansal riskleri ölçebilmeleri için kullandığı bir analiz tekniğidir. Yatırım riski analizi, bir yatırımın getirebileceği riskleri belirlemek için kullanılan çok önemli bir araçtır. Yatırım riski analizinde, potansiyel risklerin farkına varılır ve bunların ne zaman ve ne şekilde meydana gelebileceği incelenir. Bu analizde, mevcut ve gelecekteki ekonomik duruma ilişkin tahminler de değerlendirilir.

  Örnek olarak, bir şirketin ortakları, birkaç farklı yatırım seçeneğini değerlendirmek için yatırım riski analizi yapabilir. Örneğin, şirketin hisse senedi almasının getirebileceği riskleri irdeleyebilirler. Bu, piyasanın ne zaman ve ne şekilde dalgalanabileceği ve hisse senedinin değerinin ne zaman değişebileceği gibi riskleri de içerebilir.

 69. Yatırım değerlendirme analizi: Yatırım Değerlendirme Analizi, bir şirketin ya da ürünün finansal performansını değerlendirerek, gelecekteki getirileri tahmin etmeyi kapsayan bir süreçtir. Akademik tanım olarak, yatırım değerlendirme analizi; ürün ya da projelerin gelecekteki getirilerini tahmin etmek için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç yakından incelenen çeşitli faktörleri, özellikle de maliyetleri ve gelirleri değerlendirerek, öngörülen getirileri hesaplamak ve yatırımların geri dönüşünü ölçmek için kullanılır.

  Örnek olarak, bir mobilya satış şirketinin gelecekteki getirilerini tahmin etmek için, bu şirketin maliyetleri, gelirleri, pazardaki rekabeti, pazardaki talebi, ürünleri ve pazarlama stratejilerini incelemek gerekir. Bunların tümü, yatırım değerlendirme analizi sürecinde kullanılır ve öngörülen getiriyi tahmin etmek için kullanılır.

 70. İşletme kaldıraç etkisi: İşletme kaldıraç etkisi, bir işletmenin çeşitli faktörlerin kombinasyonu nedeniyle, özsermaye yatırımının aşırı geri dönüşünü ifade eder. İşletme kaldıraç etkisi, bir işletmenin özsermaye yatırımından elde edilen gelirlerin, özsermaye yatırımının değeri üzerinde belirgin bir etkiye sahip olmasıyla gerçekleşir. Bu etki, işletmenin özsermaye yatırımının, ekonomik kararlarının ve piyasa koşullarının bir kombinasyonuyla meydana geldiği anlamına gelir.

  Örnek olarak, bir işletmeye 100.000 dolarlık özsermaye yatırımı yapılmış olsun. Eğer bu işletme, bu yatırımın üzerine ek olarak, üretim ve satış stratejileriyle bir yıl içinde 200.000 dolarlık bir gelir elde ederse, bu işletme için kaldıraç etkisi gerçekleşmiş demektir.

 71. i̇şletme performans göstergeleri: İşletme Performans Göstergeleri, kurumsal faaliyetlerin veya bir görev üstlenen işletmenin verimliliğini, başarısını ve çıktılarını değerlendirmek için kullanılan ölçümlerdir. Akademik tanım olarak, işletme performans göstergeleri, bir işletme veya organizasyonun ölçülebilir hedeflerine ulaşmak için kullanılan ve izlenen ölçümlerdir. Örneğin, bir işletmenin satışlarını arttırmak için hedefler belirlemek ve bunların gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmek için bu göstergeler kullanılabilir.

 72. İşletme maliyet analizi: İşletme maliyet analizi, işletmenin belli bir zaman dilimindeki faaliyetlerinin maliyetlerinin ve kazançlarının belirli aralıklarla incelenmesini içerir. Bu analiz, işletmenin üretim, satış, personel, kar ve zarar, reklam ve satın alma gibi alanlardaki performansını değerlendirmesini ve kar ve zararını hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

  Örneğin, bir perakende mağaza, ürün satışlarının maliyetlerini ve karını belirli aralıklarla analiz edebilir. Mağazanın satışlarının dönemi içindeki toplam maliyetleri, satışların miktarına ve ürünün fiyatına göre incelenir. Satışların toplam gelirinin, maliyetlerin üzerinde olup olmadığını belirlemek için yapılan işletme maliyet analizi, mağazanın ürün ve hizmetlerini satma stratejisini oluşturmak için kullanılır.

 73. Finansal kararlar analizi: Finansal Kararlar Analizi, çeşitli finansal kararların yönetim ve yatırım kararlarının verimliliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için kullanılan bir terimdir. Finansal kararlar analizi, araştırma ve çözümlemeler yapılarak çeşitli finansal kararların öngörülen sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için kullanılan bir yaklaşımdır. Bir örnek olarak, bir şirketin yeni bir ürününü piyasaya sürmesi için kullanılabilecek yaklaşım, finansal kararlar analizi olabilir. Bu yaklaşım, ürünün potansiyel gelirlerini, giderlerini ve ürünün piyasaya sürülmesinden önce yatırılan maliyetleri dikkate alarak, ürünün getirdiği net karı ölçmek için kullanılabilir.

 74. Finansal analiz yöntemleri: Finansal Analiz Yöntemleri, bir şirketin finansal performansının değerlendirilmesi için kullanılan tekniklerdir. Finansal analiz yöntemleri, şirketin finansal tablolarındaki verileri kullanarak, anahtar finansal göstergelerini veya özetlerini üretmek için kullanılır. Finansal analiz, bir şirketin finansal durumunu, finansal performansını ve gelecekteki potansiyelini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir.

  Örnek olarak, bir finansal analist, bir şirketin karlılık durumunu değerlendirmek için net kârının, satışlarının ve çalışan sayısının oranlarını kullanabilir. Bunlar, karlılığın ve çalışanların şirketin toplam gelirleri içindeki payını ölçmek için kullanılabilir. Finansal analist, ayrıca, şirketin gelecekteki performansını tahmin etmek için bölgesel veya sektörel trendleri ve rakiplerin performansını da göz önünde bulundurabilir.

 75. Finansal risk yönetimi: Finansal Risk Yönetimi, firmaların gelecekteki finansal kayıplarını önlemek veya sınırlandırmak amacıyla uygulanan bir stratejidir. Bu strateji, sektöre, mesleğe, departmana veya işe göre değişebilir. Finansal risk yönetimi, finansal kayıpları önlemek veya sınırlandırmak için, firmaların farklı alanlardaki riskleri değerlendirmesi, ölçmesi, izlemesi, kontrol etmesi ve rapor etmesi gibi faaliyetleri içerir. Akademik tanımı olarak; Finansal risk yönetimi, firmaların finansal kayıplarını önlemek veya sınırlandırmak için, bütçelenmiş kaynakların kontrolünü, risklerin kontrol altına alınmasını veya yönetilmesini, finansal kaynakların çeşitlendirilmesini veya çeşitlendirilmesini, finansal sonuçların takip edilmesini ve raporlanmasını içeren bir stratejidir.

  Örnek olarak, bir şirketin, üretim fiyatlarının güçlü bir şekilde değişmesi durumunda ne kadar kayıp yaşayabileceğini önlemek amacıyla, fiyatların değişkenlik analizini yapmasının finansal risk yönetimi stratejisi olduğunu söyleyebiliriz.

 76. Maliyet analizi: Maliyet Analizi, bir şirketin maliyetlerini incelemek, gözden geçirmek ve optimal seviyede tutmak için yürütülen bir süreçtir. Genel olarak, maliyet analizi, müşteri satışlarına dayalı gelirleri veya üretim maliyetlerini, harcama veya üretim önlemlerini incelemek veya izlemek için kullanılan bir araçtır.

  Örneğin, bir şirketin üretim maliyetlerini azaltmak için üretim teknolojilerini veya üretim süreçlerini değiştirmesi gerektiğinde, maliyet analizi yapılabilir. Maliyet analizi, üretim maliyetlerini azaltmak için mümkün olan en iyi yöntemin belirlenmesine yardımcı olur.

 77. Finansal performans göstergeleri: Finansal performans göstergeleri, kuruluşların çeşitli finansal göstergelerinin ölçülmesi ve analizi için kullanılan bir terimdir. Bu göstergeler arasında kullanımına göre genel olarak kar, kâr marjı, çevrimiçi gelir oranı, varlık verimliliği vb. bulunur. Akademik tanım olarak; Finansal performans göstergeleri, bir organizasyonun gerek finansal açıdan gerekse de operasyonel olarak göstergeler aracılığıyla ölçülmüş performansının değerlendirilmesini sağlayan bir terimdir.

  Örnek olarak, bir şirketin finansal performans göstergeleri arasında karı ölçmek için net satışların toplam üretim maliyetlerinden çıkarılması gibi bir yaklaşım kullanılabilir. Böylece net satışların üretim maliyetlerinden ne kadar fazla olduğu ortaya çıkarılmış olur.

 78. İşletme kâr analizi: İşletme kâr analizi, bir işletme veya şirketin üretim ve satış aktivitelerinin kârlılığını ölçmek için kullanılan bir analiz yöntemidir. İşletme kâr analizi, işletmenin ne kadar kâr elde edebileceğini tahmin etmek için, üretim ve satış aktivitelerinin maliyetlerinin ve faydalarının karşılaştırılmasını içerir. İşletme kâr analizi, işletmeye karşı daha faydalı olan seçenekleri belirlemek ve işletmeye daha fazla kâr getirecek işlemleri uygulamak için kullanılır.

  Örnek: Bir tekstil şirketi olan ABC şirketi, işletme kâr analizi yöntemini kullanarak, üretim maliyetlerini ve satış fiyatlarını karşılaştırarak, aylık kârının ne kadar olacağını tahmin edebilir. Şirketin, üretim maliyetleri (ham madde, enerji, çalışan ücretleri vb.) ve satış fiyatlarını (perakende veya toptan) karşılaştırmaları, şirketin aylık kârını öngörmek için kullanılan işletme kâr analizi yöntemidir.

 79. İşletme kararları analizi: İşletme Kararları Analizi, bir işletmenin çeşitli kararlarının ve durumlarının, işletmeyi etkileyen çevresel faktörler ve işletmenin kendi politikaları gibi faktörleri değerlendirerek stratejik olarak değerlendirilmesi anlamına gelir. Akademik tanım olarak, İşletme Kararları Analizi, bir işletmenin mevcut durumunu ve gelecekteki durumunu tahmin etmek için kullanılan, işletmeyi etkileyen çevresel faktörleri ve işletme politikalarını değerlendiren ve işletmenin karar verme sürecini destekleyen bir yaklaşım olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir otomotiv şirketi, araba satışlarını arttırmak için çeşitli satış teşvikleri sunmayı düşünebilir. Şirket, bu teşviklerin potansiyel etkilerini değerlendirmek için İşletme Kararları Analizi kullanabilir. Analiz, şirketin mevcut pazarlama stratejisini değerlendirmek ve pazarlama giderlerinden tasarruf etmek için potansiyel seçenekleri ve karşılaştırmaları sunabilir.

 80. Finansal risk yönetimi stratejileri: Finansal risk yönetimi stratejileri, finansal kurumların, özel şirketlerin ve hükümetlerin varlıklarını, yeteneklerini ve kredi risklerini koruyarak karlılıklarını arttırmaya yönelik plandır. Finansal risk yönetimi stratejileri, finansal risklerin önlenmesi, azaltılması veya hedge edilmesi için kullanılan çeşitli araçları içerir.

  Örnek olarak, bir finansal risk yönetimi stratejisi olarak, bir firma, döviz kuruna karşı hedge etmek için opsiyon sözleşmeleri veya vadeli işlemler kullanabilir. Bu strateji, firmaya döviz kuruna karşı pozisyon alma fırsatı verir ve finansal riskleri azaltmak için korunma sağlar.

 81. İşletme risk yönetimi: İşletme Risk Yönetimi, özet olarak, şirketlerin iç ve dış faktörlerin oluşturduğu riskleri tanımlayarak, önlem alarak ve bunların etkilerini azaltmaya çalışarak oluşturulan bir süreçtir. Akademik olarak, İşletme Risk Yönetimi, şirketlerin karşılaştığı riskleri tanımlayarak, bunların önlenmesi ve yönetilmesi için planlar oluşturmayı ve bu planları uygulamayı ifade eder. Örnek olarak, bir şirket, ürün ihracatının zorlaşmasının risklerini belirleyebilir ve bunu önlemek için uygun önlemler alabilir. Bu önlemler arasında, ürünlerin çeşitliliğini arttırmak, ürünlerin geliştirilmesi ve markaların yükseltilmesi gibi stratejiler olabilir.

 82. Sermaye yapısı analizi: Sermaye Yapısı Analizi, bir kuruluşun finansal durumunu incelemek için kullanılan bir analitik tekniktir. Sermaye yapısı analizi, bir kuruluşun sahip olduğu kaynakların finansal olarak değerlendirilmesini ve kuruluşun varlıklarının niteliğini değerlendirmesini sağlamak için kullanılan bir araçtır. Sermaye yapısı analizi, kuruluşun sahip olduğu özsermaye, kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar ve diğer yükümlülükleri içeren finansal tablolarının değerlendirilmesini ve kuruluşun varlıklarının niteliğini değerlendirmesini sağlar.

  Örnek olarak, bir şirketin finansal tablolarını değerlendirerek sermaye yapısının oluşturulması incelenebilir. Örneğin, şirketin sahip olduğu özsermaye, kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar, diğer yükümlülükleri, varlıkları ve yükümlülüklerini içeren finansal tablolarının değerlendirilmesi, şirketin sermaye yapısının oluşturulmasını sağlar.

 83. Finansal karlılık göstergeleri: Finansal karlılık göstergeleri, bir işletmenin para kazanma kabiliyetini ölçmek için kullanılan çeşitli rasyonel oranlar veya göstergelerdir. Akademik tanım olarak, finansal karlılık göstergeleri, belirli bir zaman aralığı içinde işletmenin finansal durumunu, özellikle de ne kadar kârlı olduğunu ortaya koymak için kullanılan bir takım oranların veya rasyonel göstergelerin toplamıdır.

  Örnek olarak, kar marjı göstergesi finansal karlılık göstergelerinin bir parçasıdır. Kar marjı, bir firma tarafından elde edilen net karın satışlarının toplamına göre hesaplanan bir orandır. Örneğin, bir firma 100.000$'lık satışlar gerçekleştirirken, 20.000$'lık net kar elde ederse, kar marjı %20 olur.

 84. İşletme karlılık göstergeleri: İşletme karlılık göstergeleri, bir işletmenin ne kadar karlı olduğunu ölçmeye yardımcı olmak için kullanılan matematiksel araçlar olarak tanımlanır. Bunlar, girişimin ne kadar kar elde ettiğini, ne kadar karlı olduğunu ve karlılık oranlarını ölçmek için kullanılan göstergelerdir. Akademik tanım olarak, işletme karlılık göstergeleri, bir işletmenin temel performans göstergelerini ölçmek için kullanılan basit, düzgün ve açıklayıcı matematiksel araçlardır.

  Örnek olarak, bir işletmenin net kârını hesaplamak için kullanılan işletme karlılık göstergelerinden bir tanesi, bir işletmenin net kârının net gelirinin yüzdesini hesaplamaktır. Bu gösterge, net geliri (Toplam gelirler - Toplam giderler) tüm işletme varlıklarının değerine bölünerek hesaplanır. Net kârınız / Toplam varlık değeriniz = Net kâr marjı.

 85. İşletme yatırım analizi: İşletme Yatırım Analizi, bir işletmenin mevcut veya potansiyel yatırımlarının gelecekteki getirisine odaklanan, bir projenin ön yatırım maliyet ve sonuçlarının karşılaştırılmasına dayalı bir yöntemdir. Akademik tanım olarak, İşletme Yatırım Analizi, bir işletme veya organizasyonun üretim kaynaklarının kullanımına dayanarak, mevcut veya potansiyel yatırımların gelecekteki getirisine odaklanan, bir projenin giderleri ve sonuçlarını karşılaştıran bir araçtır.

  Bir örnekle açıklamak gerekirse, bir otel şirketi, açılacak yeni bir şubesinin yatırım maliyetlerini ve gelecekteki getirilerini karşılaştırarak, İşletme Yatırım Analizi yoluyla karar vermeye çalışacaktır. Örneğin, yatırım maliyetleri ve gelirleri arasındaki fark, şirketin yeni bir şube açma kararını etkileyebilir.

 86. İşletme risk yönetimi stratejileri: İşletme risk yönetimi stratejileri, işletmelerin belirli riskleri tanımlayıp, bu riskleri kontrol altına alabilmeleri için uyguladıkları stratejileri ifade eder. Risklerin ne olduğunu, nereden geldiğini ve ne zaman ortaya çıkacağını belirleyerek, önlemlerin alınmasını sağlayan stratejilerden oluşur. Akademik tanım olarak, işletme risk yönetimi stratejileri, potansiyel risklerin fark edilip önlenmesi, sürekli olarak değerlendirilmesi, yönetilmesi ve mevcut risklerin azaltılması için uygulanan stratejik yaklaşımları ifade eder.

  Örneğin, bir işletme, müşteri kayıplarının önlenmesi için üç farklı strateji geliştirebilir. Bunlar; çeşitli değerler sunan yeni ürün ve hizmetler, daha iyi müşteri hizmetleri ve yenilikçi pazarlama stratejileri olabilir. Bu stratejiler, müşteri memnuniyetini artırma ve kayıpları azaltma potansiyeli taşır.

 87. Firma değeri analizi: Firma değeri analizi, bir şirketin değerinin belirlenmesi için kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, şirketin mevcut borçlarını, ödünç alınan para miktarını, özkaynakları ve gelecekteki nakit akışlarını değerlendirerek şirketin toplam değerini hesaplamaya çalışır. Akademik tanım olarak; Firma değeri analizi, şirketin mevcut ve gelecekteki finansal durumunu değerlendirerek şirketin toplam değerini hesaplamaya çalışan bir finansal analiz yöntemidir.

  Örnek olarak, bir şirketin mevcut borçlarının toplamı $ 10 milyon, özkaynaklarının toplamı $ 5 milyon ve gelecekteki nakit akışlarının toplamı $ 6 milyon ise, bu şirketin toplam değeri $ 21 milyon olarak hesaplanır.

 88. Nakit yönetimi stratejileri: Nakit yönetimi stratejileri, bir işletme veya kurumun nakit akışını kontrol etmek ve nakit akışının geliştirilmesi için planlar oluşturmak için kullanılan stratejilerdir. Bunlar işletme veya kurumun kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan stratejilerdir. Akademik tanım olarak, nakit yönetimi stratejileri, bir kurumun nakit akışını kontrol etmek için kullanılan planları ifade eder.

  Örnek: Bir işletme, nakit yönetim stratejileri kullanarak, ödemelerini zamanında yapmak, ödemelerini en iyi şekilde yönetmek, nakit akışlarını yönetmek ve kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan stratejileri kullanabilir.

 89. Finansal risk göstergeleri: Finansal risk göstergeleri, finansal piyasalarda oluşabilecek riskleri değerlendirmek için kullanılan araçlardır. Finansal risk göstergeleri, belirli finansal sonuçların olasılığı veya riskin boyutunu ölçmeye yönelik çeşitli araçlar ve yöntemler olarak tanımlanabilir.

  Finansal risk göstergeleri, finansal kararların alınmasında kullanılan araçların çokluğu nedeniyle finansal sistemin güvenliğini optimize etmek için kullanılır. Finansal risk göstergeleri, finansal piyasalardaki belirsizlikleri daha iyi anlamaya, toplam portföy riskini değerlendirmeye ve finansal kararların alınmasında yardımcı olmaya yardımcı olur.

  Örnek olarak, VaR (Value-at-Risk) finansal risk göstergelerinden biridir. VaR, bir portföyün veya varlığın belirli bir süre için çekilecek olası maksimum kayıp olasılığını ölçmek için kullanılır. Örneğin, bir finansal kurumun sahip olduğu portföyün belirli bir süre için çekilebilecek maksimum kayıp olasılığının % 95 olduğunu görmek için VaR kullanılır.

 90. İşletme risk göstergeleri: İşletme Risk Göstergeleri, bir işletmenin belirli bir zaman aralığında maruz kaldığı riski ölçmek için kullanılan göstergelerdir. Bu göstergeler, şirketin üretim, finansal ve pazarlama gibi alanlardaki değişkenleri dikkate alarak ölçülür. İşletme risk göstergeleri, bir şirketin uzun vadeli performansını öngörmek için kullanılan bir göstergedir.

  Örnek olarak, bir şirketin üretim riski, üretim çevrim süresi, satışların ödeme çevrim süresi ve satışların toplam ücretleri gibi risk göstergelerini dikkate alarak değerlendirilebilir. Bu göstergeler, şirketin üretim çevrim süresini, satışların ödeme çevrim süresini ve satışların toplam ücretlerini gösterir. Bu sayede, bir şirketin üretim, finansal ve pazarlama risklerini ölçebilir ve buna göre stratejiler geliştirebilirsiniz.

 91. Finansal strateji analizi: Finansal strateji analizi, bir işletmenin finansal hedeflerine ulaşmasını sağlamayı amaçlayan stratejileri geliştirme ve analiz etme sürecidir. Bu süreç, işletmenin ürünlerini, piyasalarını, kaynaklarını ve mevcut durumunu değerlendirerek, kar etme, fırsatların yakalanması gibi konulara odaklanır. Bu süreç aynı zamanda işletmenin finansal hedeflerini yakalamasını sağlayan stratejileri belirleme ve uygulama sürecidir.

  Örneğin, bir teknoloji şirketi, finansal strateji analizi sürecini kullanarak, ürünlerini geliştirmek ve satmak için uygun piyasa seçiminin yanı sıra, ürünlerin fiyatlarının da düşük tutulmasını sağlamak amacıyla yakın çevrelerde ucuz kaynakların kullanılmasını değerlendirebilir.

 92. Firma büyüme stratejileri: Firma büyüme stratejileri, kurumlar tarafından kullanılan, karlılık veya pazar payını arttırma amacına yönelik planlar olarak tanımlanır. Stratejiler, kurumun uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için önemli adımların atılmasını içerir. Örnek olarak, bir firma, satışlarını artırmak için yeni bölgelerde tanıtım kampanyalarının düzenlenmesi gibi farklı stratejiler uygulayabilir.

 93. Finansal karar verme modelleri: Finansal karar verme modelleri, farklı finansal terimleri ve kavramları kullanarak, karar verme sürecini optimize etmeyi amaçlayan matematiksel modellerdir. Finansal karar verme modelleri, genellikle, karar verme sürecini optimize etmek için kullanılan temel finansal kavramları kullanır, örneğin; net present value (NPV), internal rate of return (IRR), payback period ve risk analizi.

  Örnek olarak, şirketin bir yatırım için NPV için kullanacağı finansal karar verme modeli, şirketin yatırımın yıllık getirisini karşılaştırmak için kullanılabilecek tahmini gider ve gelirleri dikkate alarak, yatırımın getirisini ölçmek üzere tasarlanmış bir matematiksel modeldir.

 94. Finansal planlama analizi: Finansal planlama analizi, bir işletmenin varlıklarının (kaynaklarının), yükümlülüklerinin (borçlarının) ve sahiplerinin (sermaye sahiplerinin) değerini ölçmeyi amaçlayan bir süreçtir. Finansal planlama analizi, özellikle işletmeler için çok kapsamlı bir süreç olup, bir işletmenin finansal durumunu değerlendirmek, sürdürülebilir bir finansal performans üretmek ve kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için gereklidir.

  Örnek olarak, bir şirketin finansal planlama analizi, özsermayesi, kar marjları, nakit akışı ve riskleri gibi çeşitli finansal konulara odaklanarak, işletmeyi finansal olarak geleceğe hazırlamak için gerekli adımların belirlenmesi, tahmin ve kararların alınmasını gerektirir.

 95. Finansal kaldıraç etkisi: Finansal kaldıraç etkisi, öz kaynakların daha büyük bir miktarda finansal kaynaklara dönüştürülmesi olarak tanımlanır. Bu, finansal kaldıraç etkisi olarak bilinir. Finansal kaldıraç etkisi, bir işletmenin öz kaynaklarının veya borçlarının aynı sonuca ulaşmak için, daha az finansal kaynağa ihtiyaç duyarak kullanılabileceği anlamına gelir.

  Örnek olarak, bir işletme 100.000 dolar tutarında bir öz kaynak oluşturabildiğini düşünelim. Ancak, finansal kaldıraç etkisi kullanılarak, bu 100.000 dolar öz kaynağının, 200.000 dolar tutarında bir finansal kaynak olarak kullanılabileceği gösterilebilir. Bu, işletmeyi daha büyük bir finansal kaynaktan yararlanmasına ve daha fazla faaliyet yürütmesine izin verecektir.

 96. Firma performansı analizi: Firma Performansı Analizi, finansal verileri, diğer kaynakları ve çeşitli kıyaslama tekniklerini kullanarak bir şirketin faaliyetleri ve performansını değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Akademik tanım olarak, Firma Performansı Analizi, bir şirketin finansal verileri ve diğer kaynaklarını kullanarak, firmaların var olan performanslarını ve gelecekteki potansiyellerini değerlendirmek için kullanılan bir yaklaşımdır.

  Örnek olarak, bir şirketin verimliliğini ve performansını ölçmek için, şirketin mevcut nakit akışı ve borç durumu gibi finansal verilerini kullanabilir ve bunları, aynı sektörde faaliyet gösteren benzer şirketlerin verileriyle karşılaştırabilirsiniz. Böylece şirketin ne kadar verimli olduğunu ve gelecekteki finansal performansının ne olacağını tahmin etmek mümkün olacaktır.

 97. Yatırım strateji analizi: Yatırım Strateji Analizi, yatırımcıların uzun vadeli portföylerini oluşturmak ve yönetmek için kullandıkları bir yöntemdir. Bu yöntem, yatırımcıların portföylerinin daha yüksek getiri ve daha düşük risklere sahip olmasını sağlamak için kullanılan stratejik ve teknik araçları kullanarak portföylerini optimize etmelerine olanak tanır. Yatırım Strateji Analizi, yatırımcıların portföylerinin risk ve getiri profilini belirlemesi, portföylerini oluşturması ve çeşitlendirmesi, yatırım hedeflerine ulaşması ve portföyünün değerini izlemesi gibi fonksiyonları çağrıştırmaktadır.

  Örnek olarak, bir yatırımcının uzun vadeli portföyünü oluşturmak ve yönetmek için Yatırım Strateji Analizi kullanması, o yatırımcının riskleri azaltmak ve getirileri artırmak için çeşitli stratejiler belirlemekte fayda sağlayacaktır. Örneğin, yatırımcılar, yatırım stratejilerini, portföylerinin çeşitlilik ve karşı riskleri, yatırım hedefleri ve risk toleransı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak seçebilirler.

 98. İşletme büyüme stratejileri: İşletme Büyüme Stratejisi, bir işletmenin kuruluş, büyüme ve gelişme sürecinde kullanılan kapsamlı bir planlama yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, gelecekteki hedefler doğrultusunda işletmeyi her türlü koşul altında kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye zorlamak için stratejik kararlar almayı amaçlamaktadır. Strateji, işletmenin kuruluş, büyüme ve gelişme sürecinde büyümeyi mümkün kılan ve koruyabilecek kapsamlı bir yaklaşım olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir işletme büyüme stratejisi oluşturmak için, işletmenin pazarlarını genişletmek ve ürün portföyünü genişletmek için çeşitli çözümler bulmak için yeni fırsatlar arayabilir. Bir diğer fırsat, işletme büyümesi için ürünlerine ek hizmetler ekleyebilir veya yeni pazarlarda faaliyet gösterebilir. Bu stratejiler, işletmenin büyümesine ve karlılığına katkıda bulunabilecek şekilde uygulanırsa, işletme büyüme hedeflerini gerçekleştirebilir.

 99. İşletme karar verme modelleri: İşletme Karar Verme Modelleri, karar verme sürecinde kullanılan matematiksel modellerin tümüdür. Bu modeller, çeşitli girdileri kullanarak bir sonuca ulaşmak için kullanılan karar ağaçları, programlama, optimizasyon modelleri gibi çeşitli yöntemleri kapsar.

  Akademik tanım olarak, İşletme Karar Verme Modelleri, işletme yöneticileri tarafından kullanılan matematiksel veya simülasyon modelleri olarak tanımlanır. Bu modeller, süreçlerin verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesini, farklı senaryoların karşılaştırılmasını ve verimlilik ölçütleri kullanılarak karar verilmesini sağlar.

  Örnek olarak, bir işletme yöneticisi, bir ürünün fiyatını belirlemek için bir Karar Ağacı Modeli kullanabilir. Model, farklı fiyat seçenekleri arasından en uygun olanı seçmek için farklı kriterleri kullanarak karar verme sürecini kolaylaştırır. Model, mevcut pazarlara ve tüketici davranışlarına bağlı olarak fiyat aralığını belirleyebilir ve en iyi fiyatı seçebilir.

Mali Tablo Analizi Kursu Almak Gerekli midir?

Mali tablo analizi kursu ile finansal durumunuzu ve gelişmelerinizi gözden geçirmenizi sağlayacak ve mali tablo analizi kavramlarını ve anlamlarını anlamanıza yardımcı olacak bilgileri uzmanından öğrenebilirsiniz.

Bu kurs sayesinde, finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış mali tablolarda yer alan verileri analiz ederek, şirketinizin öz sermayesini, finansal yükümlülüklerini, nakit akışlarını, karlılığını ve çeşitli finansal oranlarını yorumlayabileceksiniz.

Mali tablo analizi, geleceğe dair bir pencere açar; geçmişi anlamak, geleceği öngörmek için önemlidir.

IIENSTITU
İşletme sermayesi verimliliği oranı, Bir işletmenin çıkardığı kârın, işletmenin sermayesinin piyasa değerine oranıdır, Toplam sermayesi $10000, piyasa değeri $15000 ve net kârı $3000 olan bir işletmenin işletme sermayesi verimliliği oranı %20'dir, Finansal oran analizi, Bir şirketin finansal durumunu ve performansını ölçmek için kullanılan analitik teknik, Bir şirketin çalışan sayısı ve aktifler arasındaki oranının analizi, Finansal tablolar, Bir çalışanın uygulamada kullandığı finansal verileri ve öngörüleri içeren raporlar, Bir satın alma işlemi sonrası hedef kârın belirlenmesi için kullanılan finansal tablo, Toplam borçlar/öz kaynak oranı, Bir şirketin borçlarının, öz kaynaklarına oranını gösteren finansal orandır, Toplam borçları 100000 TL ve öz kaynakları 50000 TL olan bir şirketin oranının hesaplanması, Finansal durum analizi, Kuruluşun finansal durumunu değerlendirmek için kullanılan bir yöntem, Bir şirketin nakit akışının ve öz kaynaklarının değerlendirilmesi, Mali analiz, Finansal verileri inceler ve çözümlemek için kullanılan süreç, Bir işletmenin gelir, gider, karlılık, borç ve özkaynakları gibi finansal konularının değerlendirilmesi, Finansal teşhis, Bir işletmenin finansal durumunun ve sağlığının değerlendirilmesi için yapılan bir analiz, Bir şirketin borçluluk oranının ve likidite seviyesinin analizi, Performans analizi, Bir işletmenin finansal performansının değerlendirilmesi için kullanılan bir analiz türü, Bir şirketin kar marjının ve sermaye karlılığının analizi, Risk analizi, Bir işletmenin finansal risklerinin değerlendirilmesi için kullanılan bir analiz türü, Bir şirketin borç ödeme riskinin ve faiz riskinin analizi, Nakit akış analizi, Bir işletmenin nakit girişlerinin ve çıkışlarının analizi, Bir şirketin nakit akış tablosunun analizi ve değerlendirilmesi
Mali Tablo Analizi mali tablo analizi kavramları ve anlamları
Resmin öznesi kısa, siyah saçlı genç bir adam. Güçlü bir çene çizgisi ve düz bir burnu var. Gözleri koyu renk ve kaşları hafif kavisli. Yüz ifadesi nötr ve dudakları hafifçe ayrık. Beyaz bir gömlek giyiyor ve her iki kulağı da delik. Yana doğru bakıyor ve omuzları hafifçe kalkık. Duruşu rahattır ve vücudu hafifçe sağa dönüktür. Kendinden emin ve sakin bir havası var.
Tansu Sayman
Finans Uzmanı

Tansu Sayman, alanında 10 yılı aşkın deneyime sahip bir finans uzmanıdır. Hem büyük ölçekli şirketler hem de küçük işletmeler için mali analiz ve rehberlik hizmeti sunarak işletmelerin büyümelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olmuştur.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Şık, siyah takım elbiseli ve kravatlı bir adamın yakın plan görüntüsü. Gözlük takıyor ve gülümseyerek alnını ve çenesini ortaya çıkarıyor. Gömleği beyaz, kravatı siyah ve kravat çok detaylı bir şekilde görülebiliyor. Takım elbisesi iyi dikilmiş ve üzerine tam oturmuş. Profesyonel bir işadamı, muhtemelen beyaz yakalı bir işçi. Rolünde kendinden emin ve başarılı görünüyor. Bir CEO, yönetici veya başka bir kurumsal rolde olabilir. Kıyafetleri iş için iyi giyindiğini gösteriyor. Resmin arka planı koyu renktir ve sağ altta beyaz bir harf görünür.
5
(29)

İleri Muhasebe Eğitimi

10 Konu16 Saat
Özel dikim siyah takım elbise giyen ve kravat takan yakışıklı, iyi giyimli bir adam uzun boylu ve kendinden emin bir şekilde duruyor. Takım elbisesinin altında açık renkli düğmeli bir gömlek vardır ve güçlü çene hattı özenle bakımlı yüz saçlarıyla vurgulanmıştır. Duruşu rahattır ve elleri cebinde durur, bu da ona kendine güvenen bir hava verir. Koyu renk saçları taranarak şekillendirilmiş ve gözleri kararlı bir bakışla doğrudan ileriye bakıyor.Mustafa Kalafat
1040715
Bu online kurs, iç denetim eğitimi vermekte ve bu alanda mükemmelleşmenize yardımcı olacak içgörü ve anlayış sunmaktadır. Görsel, konunun önemine atıfta bulunarak takım elbise giyen ve kravat takan bir adamı tasvir etmektedir. Eğitim, kalite güvencesi, risk analizi ve yönetimi, süreç iyileştirmeleri ve mevzuata uygunluk gibi konularda detaylı bilgi ve rehberlik sağlamaktadır. Ayrıca iç denetimleri etkin bir şekilde planlamak ve yürütmek, riskleri belirlemek ve ele almak ve düzeltici eylem planları geliştirmek için stratejiler sunmaktadır. Bu eğitim sayesinde, iç denetim sürecini kapsamlı bir şekilde anlayacak ve bu süreci çeşitli bağlamlarda nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz. Kurumların verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek için gerekli becerileri öğrenecek ve bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak gerekli bilgilerle donatılacaksınız.
5
(26)

İç Denetim Eğitimi

8 Konu5 Saat
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
975411
Bu görsel, Stratejik Yönetim üzerine çevrimiçi bir kursa aittir. Resimde takım elbise giymiş, masa başında oturan bir adam görülüyor. İzleyici ön planda metal bir kutunun, bir saatin, bir kişinin gözlerinin, düğmeli bir gömleğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebilmektedir. Arka planda da beyaz bir metnin yakın çekimi bulunmaktadır. Stratejik Yönetim dersi, öğrencilere etkili iş stratejileri planlamak ve uygulamak için gerekli bilgi ve araçları sağlayacaktır. Bu ders sayesinde öğrenciler potansiyel iş fırsatlarının nasıl değerlendirileceğini, stratejik planların nasıl geliştirileceğini ve risk ve belirsizliklerin nasıl yönetileceğini öğreneceklerdir. Ayrıca, rekabet ortamını nasıl değerlendireceklerini, şirketlerinin rekabet avantajlarını nasıl belirleyeceklerini ve bir rekabet stratejisi nasıl geliştireceklerini anlayacaklardır. Buna ek olarak, öğrenciler stratejik yönetim ile finans, pazarlama ve operasyonlar gibi diğer işletme fonksiyonları arasındaki ilişkiyi keşfedeceklerdir. Nihayetinde, bu ders öğrencileri başarılı stratejik yöneticiler olmak için gerekli becerilerle donatacaktır.
4.4
(13)

Stratejik Yönetim Eğitimi

9 Konu2 Saat