AnasayfaBlogİş Hayatında ve Eğitimde Başarı
Başarı

İş Hayatında ve Eğitimde Başarı

11 Temmuz 2019
Görüntüdeki adam yavaşça bir merdivenden yukarı doğru yürüyor. Üzerinde siyah bir ceket ve takım elbise var ve ellerini ceplerine sokmuş. Yüzünde kararlı bir ifade var. Arka planda, tavandan sarkan sarı bir ampul sahneye biraz aydınlatma sağlıyor. Yan tarafta, üzerinde siyah yazılar olan beyaz bir yüzey görülüyor. Daha arka planda, çeşitli iş fikirlerinin çizimi görülebiliyor. Görüntünün sağ alt köşesinde bir binanın yakın çekimi görülmektedir. Görüntünün sol tarafında bir kişinin bacağının yakın çekimi görülüyor. Resimdeki adam odaklanmış ve kararlı bir şekilde merdivenlerden yukarı doğru yürüyor.
KonuAçıklamaÖnemli Noktalar
Başarı TanımıBir eylemi belirli bir süre içerisinde gerçekleştiren veya herhangi bir konuda iyi performans gösterildiğinde başarıdan bahsedilebilir.Başarı her bireyde farklı şekillerde kendini gösterir. Kişinin yetenek ve performansı başarının ölçütüdür.
Başarı AlgısıBaşarı algısı genellikle bireyin iyi olduğu alanlarda gösterdiği performansa bağlıdır.Spordan müziğe, akademik başarılardan sanata kadar farklı alanlarda başarıyı göstermek mümkündür. Toplumda genellikle tek bir alan üzerinden başarı algısı oluşturulmaktadır.
Güven ve CesaretÇocukların yeteneklerini sergileyebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için aile ve öğretmenlerin desteğine ve anlayışına ihtiyaçları vardır.Aşırı baskı ve beklentiler çocuğun güvenini azaltabilir ve başarısının önünde engel teşkil edebilir.
Eğitim Biter mi?Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir. İyi bir eğitim, bireyin yetenek ve ilgi alanlarına göre şekillenmelidir.Kaliteli bir toplum oluşumunda eğitim ayrılmaz bir öneme sahiptir.
Doğru YönlendirmeBireylerin yetenekleri ve istekleri doğrultusunda doğru yönlendirme, başarıyı getiren faktörler arasındadır.Aile ve öğretmenlerin yanı sıra, okul rehberlik birimlerinin de bu yönde önemli rolleri bulunmaktadır.
İşini Sevmekİşini seven ve keyif alarak yapan bireylerin başarı oranı daha yüksektir.İşi sevmeyen ve sadece formalite icabı iş yapmak zorunda olan bireylerin performansı genellikle düşüktür.
Başarı HikayeleriHer bireyin yaşamında başarı farklı hikayeler yaratır.Başarı hikayeleri, bireyin kendi yolculuğunu ve özgüvenini artırabilir.
Online EğitimKişisel gelişim eğitimleri arasından seçilecek kişisel ve mesleki imaj eğitimi ve zaman yönetimi eğitimi başarılı olma yolunda yardımcı olabilir.Online eğitimler, bireylerin kendi yeteneklerini ve becerilerini geliştirebilmeleri için önemlidir.
Başarısızlık KorkusuBaşarısızlık korkusu, kişinin başarısını engelleyen en büyük etkenlerden biridir.Başarısızlık korkusunu aşmak ve başarıya ulaşmak için bireyin kendine olan özgüvenini artırmak gereklidir.
Yetenekler ve İlgi AlanlarıBaşarıya ulaşmak için bireyin yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkında olması ve bunları geliştirmesi önemlidir.İlgi alanları ve yetenekler doğrultusunda yapılan işler genellikle daha başarılı olmaktadır.

Başarı nasıl tanımlanır? Başarı, bir eylemi belli bir süre içerisinde gerçekleştirmek istenilen bir hedefe ulaşmak veya herhangi bir konuda iyi bir performans göstermek olarak tanımlanabilir. Başarı  her bireyde farklı biçimlerde gün yüzüne çıkar. Kişinin başarısı iyi performans gösterdiği ve yeteneğini ortaya koyabildiği alana göre değişmektedir. 

Başarı Algısı

Okulda öğrenim gören birden fazla öğrenci arasındaki başarı olgusu birbirinden farklıdır. Derslerinde çok iyi olan bir öğrencinin gösterdiği performans başarıyı simgeler. Bunun yanı sıra derslerinde o öğrenci kadar başarılı olamayıp müzik, spor veya resim gibi başka alanlarda iyi bir performans göstermesi de başarıya bir örnektir. Maalesef toplumda başarı algısı tek bir şeyle ölçülmeye çalışıldığı için esas başarının ne olduğunun bilincine varılamamakta. 

Her ebeveyn çocuğunun derslerinde başarılı olmasını ister. İyi bir karne elbetteki onları grurlandıracaktır. Pek çok aileye göre çocuğunun önceliği dersleri olmalı. Diğer alanlardaki yeteneği her zaman ikinci plana atılır veya çocuğun kafasını karıştırmaması açısından boş bir heves olduğu söylenerek vazgeçmesi amaçlanır. Ancak bu durum hem çocuğu ders çalışmaktan soğutur hem de diğer alanlardaki heyecanını köreltir. 

Güven ve Cesaret

Bir spor dalında başarı göstermek isteyen bir çocuk aileden gördüğü baskı sonucunda cesaretini toplayamayabilir. Hep kafasında bir acaba sorusu yer alır. Kendine olan güveni azalır. Keza aynı durum okuldaki öğretmenlerin davranışlarıyla da yakından ilgilidir. Sınıfta hep bir iyi öğrenci modeli vardır. Sınavlarda sürekli üstün başarı gösteren çok dikkatli notlar alıp düzenli defter tutan öğrenciler başarılı olarak algılanır. Diğer öğrencilerin ise, sadece dikkatsizliği ve tembelliği öğretmenlerin gözüne çarpar. 

Eğitim Biter mi?

Oysa ki bir çocuğun eğitim süreci boyunca göstereceği başarı sadece mükemmel notlar almakla ve sadece kitap okumakla ölçülemez. Tabi aynı durum çocuklar gibi yetişkinler için de geçerlidir. Bir birey doğumundan ölümüne dek bir eğitim süreci içerisindedir. Eğitim ilk önce ailede başlar ve okulda devam eder. İş hayatı da dahil olmak üzere bireyin bütün yaşamına işler. Kaliteli bir toplumun oluşabilmesinde eğitimin önemi çok büyüktür. Bu eğitim de bireyin istek ve yeteneğine göre bir veya daha çok alanda kendini gerçekleştirmesiyle mümkün. 

Doğru Yönlendirme Nasıl Olur?

bireyler gerek ailede gerekse okullarda yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeli. özellikle bu yönlendirmeler bireylerin üniversitelerde okuyacakları bölümler ve sonrasında meslek seçimi yapmaları konusunda çok önemli. bazı aileler maalesef alışılmış bir biçimde yanlış yönlendirmeler ve baskılar uygular. “Benim çocuğum iyi bir doktor olmalı” ya da “Eğer çocuğumuz iyi bir üniversitede hukuk fakültesini bitirip avukat olursa şirketin hukuki işleriyle ilgilenir” gibi sadece kendi istedikleri şeyleri yapmaları için çocuğu bir araç olarak görürler. 

Aileler çocuğun geleceği için kendi tercihlerini dayatmak yerine onun isteği ve yetenekleri doğrultusunda yönlenmelerini desteklemeli. Aynı zamanda okullardaki rehberlik birimlerinin de üniversite tercihleri/meslek seçimleri konusunda kesinlikle öğrencileri ve ailelerini detaylıca bilgilendirmeleri gerekmekte. 

İşini Sevmek Gerek

Günümüzde pek çok meslek dalına baktığımızda işini sevmeyen ve alanında uzmanlaşmamış kişiler mevcut. Diploma için üniversitede göstermiş oldukları başarı artık iş hayatında kendini yitirmiş durumda. Hastahanedeki ilgisiz ve baştan savma muayenelerle hastaları başından savan doktorun ne kendisine ne de hizmet alanı olan bireylere hiçbir faydası olmaz. 

Aynı şekilde işini sevmeden yapan her sabah istemeye istemeye derslere gelen bir öğretmen de bu duruma bir örnek. Zamanında ailesinden ve öğretmenlerinden gördüğü baskıyı kendi öğrencilerine de uygulaması anlattığı bilgileri çocuğa özümsetememesi ve sabır duygusunu taşımaması öğrencilerin eğitim sürecinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

Sonuç olarak başarı imkansız değildir. Bir bireyin eğitim hayatı ve iş hayatında başarı yine o bireyin özünde taşıdığı cevher ile kendini gösterir. Yeter ki buna fırsat verilebilsin ve bireylerin kendilerine olan özgüvenleri artsın. Kendine güvenen bireylerin göstereceği başarı önüne çıkan hiçbir engeli de tanımayacaktır. Hepimizin hayatında başarı farklı hikayeler yaratır. Başarıya ulaşma konusunda ücretsiz online eğitimler alabilirsiniz. Kişisel gelişim eğitimleri arasından seçilecek kişisel ve mesleki imaj eğitimi ve zaman yönetimi eğitimi sizlere başarılı olma yolunda çok yardımcı olacaktır.

Yazar: Orhan Vuran

Başarı Tanımı, Bir eylemi belirli bir süre içerisinde gerçekleştiren veya herhangi bir konuda iyi performans gösterildiğinde başarıdan bahsedilebilir, Başarı her bireyde farklı şekillerde kendini gösterir Kişinin yetenek ve performansı başarının ölçütüdür, Başarı Algısı, Başarı algısı genellikle bireyin iyi olduğu alanlarda gösterdiği performansa bağlıdır, Spordan müziğe, akademik başarılardan sanata kadar farklı alanlarda başarıyı göstermek mümkündür Toplumda genellikle tek bir alan üzerinden başarı algısı oluşturulmaktadır, Güven ve Cesaret, Çocukların yeteneklerini sergileyebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için aile ve öğretmenlerin desteğine ve anlayışına ihtiyaçları vardır, Aşırı baskı ve beklentiler çocuğun güvenini azaltabilir ve başarısının önünde engel teşkil edebilir, Eğitim Biter mi?, Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir İyi bir eğitim, bireyin yetenek ve ilgi alanlarına göre şekillenmelidir, Kaliteli bir toplum oluşumunda eğitim ayrılmaz bir öneme sahiptir, Doğru Yönlendirme, Bireylerin yetenekleri ve istekleri doğrultusunda doğru yönlendirme, başarıyı getiren faktörler arasındadır, Aile ve öğretmenlerin yanı sıra, okul rehberlik birimlerinin de bu yönde önemli rolleri bulunmaktadır, İşini Sevmek, İşini seven ve keyif alarak yapan bireylerin başarı oranı daha yüksektir, İşi sevmeyen ve sadece formalite icabı iş yapmak zorunda olan bireylerin performansı genellikle düşüktür, Başarı Hikayeleri, Her bireyin yaşamında başarı farklı hikayeler yaratır, Başarı hikayeleri, bireyin kendi yolculuğunu ve özgüvenini artırabilir, Online Eğitim, Kişisel gelişim eğitimleri arasından seçilecek kişisel ve mesleki imaj eğitimi ve zaman yönetimi eğitimi başarılı olma yolunda yardımcı olabilir, Online eğitimler, bireylerin kendi yeteneklerini ve becerilerini geliştirebilmeleri için önemlidir, Başarısızlık Korkusu, Başarısızlık korkusu, kişinin başarısını engelleyen en büyük etkenlerden biridir, Başarısızlık korkusunu aşmak ve başarıya ulaşmak için bireyin kendine olan özgüvenini artırmak gereklidir, Yetenekler ve İlgi Alanları, Başarıya ulaşmak için bireyin yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkında olması ve bunları geliştirmesi önemlidir, İlgi alanları ve yetenekler doğrultusunda yapılan işler genellikle daha başarılı olmaktadır
başarı eğitim online eğitimler zaman yönetimi işini sevmek güven cesaret
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.