AnasayfaBlogYazılı İletişim Nedir? Eğitimde İletişim Türleri
İletişim

Yazılı İletişim Nedir? Eğitimde İletişim Türleri

16 Aralık 2019
Yazılı İletişim Nedir? Eğitimde İletişim Türleri

İnsan olarak yapmak istediklerimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı ya da görüp yaşadıklarımızı bir şekilde karşı tarafa aktarmak isteriz. Bu aktarma eylemi, iletişim kavramını doğurur. Doğadaki tüm canlılar, öncelikle içgüdüsel olarak kurmaya başlarlar ve daha sonrasında iletişim kurmayı öğrenerek hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Öğrenerek etkili iletişim kurmayı geliştirebilen canlı türü ise insandır. Duygularını farklı yöntemlerle içgüdüsel ve öğrenerek rahatlıkla anlatabilir.

Acıkınca, susayınca, üzülünce, canı sıkılınca, sevindiği zamanlarda ya da yaşadığı deneyimleri anlatırken hep belli başlı iletişim yöntemlerini kullanır, insan. Ağlar, güler, yazar, konuşur, hitap eder, şarkı söyler. Bazı iletişim ögeleri ve yöntemlerini duygusal olarak yaparken, bazılarını da çoğunluğa ulaşmak için kullanır. İşte bunların hepsi iletişim kurmanın türlerindendir. İletişim kurmanın birbirinden farklı ve birbirine bağlı türleri vardır.

 • İçsel iletişim

 • Yüz yüze iletişim

 • Grup iletişimi

 • Örgütsel iletişim

 • Kitle iletişimi

Yer, zaman ve resmiyet durumlarına göre bu iletişim türlerinden uygun olanını kullanabiliriz. Her zaman iletişime geçmek istediğimiz kişilerle konuşamayabiliriz. Bazen uzakta bir yakınımıza ulaşmak isteriz. Bazen de duygularımızı konuşarak doğru anlatamıyorsak farklı yollarla ifade etmemiz gerekebilir. Ya da resmi bir işimiz vardır, onunla ilgili bir evrak iletmemiz gerekir. İşte, örneklerini çoğaltabileceğimiz iletişim kurma türlerinden biri de yazılı iletişimdir. Yazılı iletişim, konuşabileceğimiz ortamların bulunmadığı veya konuşamadığımız durumlarda kullandığımız iletişim türüdür.

Herhangi bir konuda duygu, düşünce, izlenim ve görüşlerin, kurallarına uygun olacak şekilde kullanılarak kağıda yazılarak dökülmesi demektir. Günümüzde kullanılan pek çok yazılı iletişim yöntemleri mevcuttur. Geçmişten bugüne iletişim türleri gelişerek devam ettikçe, yazılı iletişiminde kullanım alanları bu gelişmeden etkilenerek değişmiştir. Eskiden mektup ve telgraf yazılı iletişimde sıklıkla kullanılıyordu.

Günümüzde ise iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile bu iletişim kanalları yerini, fax, e-mail, bilgisayar ve akıllı telefonlarda kullanılan anlık yazışma programları gibi dijital ortamlı iletişim kanallarına bırakmaya başladı. Böylelikle her anımızda yazılı iletişimi kullanmak daha kolay ve hızlı hale geldi. Bu gelişmeler iş yaşamında olsun, günlük hayattaki iletişim gereksinimlerinde olsun işimizi oldukça kolaylaştırırken, eğitimde de yazılı iletişim konusunda bir çok şeyi değiştirmiş ve daha da kolay ulaşılabilir hale getirmiştir. 

Yazılı İletişim Örnekleri

Günlük hayatımızın her yerinde yazılı iletişimi, gelişmeye bağlı farklı yöntemlerle kullanılmaktayız. Bu yöntemleri de farklı görsel iletişim kanallarında yayınlamaktayız. Bu başlık altında yayınlanma alanlarının yanında yazılı iletişim örneklerini birlikte inceleyelim. Yazılı iletişim yayınlama alanları;

 • Basılı reklam 

 • Dijital reklamlar 

 • Gazete

 • Dergi / Dijital dergi

 • İnternet siteleri

 • Kitaplar / e-kitaplar

 • Resmi platformlar

gibi çoğaltabileceğimiz, görsel olarak sunulan mecralardır. Yerini pek değiştirmeyen basılı reklamlara ek olarak, dijital ortamların da hayatımıza girmesiyle birlikte yazılı iletişim yöntemleri gelişme göstermeye başladı. Broşür, el ilanı, poster, katalog vb basılı olarak sunulan yazılı iletişim mecraları, teknolojinin gelişmesi ve kullanım alanlarının hızla yayılması sonucu yerini dijital yazılı reklamlarla paylaşmak durumunda kaldı.

Peki nedir bu dijital yazılı reklamlar? Akıllı telefonlarda, televizyonlarda, tabletlerde ya da bilgisayarlarda kullanılan programlar içerisine entegre edilmiş yazı dilinin kullanıldığı, bir nevi basılı reklamların dijital versiyonudur. Kimi zaman oynadığımız oyun sırasında birden karşımıza çıkarlar, kimi zaman da ekranın bir köşesinde yazılarla dolu olan bir kutucuklar içerisinde bulunurlar. (Pop-up, banner, alt şerit...) Genel anlamda görsel iletişim adı altında toplanılan kelimelerin yoğunlukla kullanıldığı bir iletişim yöntemidir. 

Belli bir konuda görüş ve düşünceyi savunmak, kanıtlamak amacıyla, sözcüklerin yazılı olarak aktarıldığı makaleler vardır. Bir çok tez ve hipotezi ortaya koyarak savunduğu fikri ispatlamak üzerine yazılır. Bu makaleler gazete, dergi ve internet gibi yazılı iletişim mecralarında yayınlanır. Aynı şekilde biyografi, eleştiri yazıları ve köşe yazıları da bu mecralarda makaleler gazete, dergi ve internet gibi yazılı iletişim mecralarının dijital ve basılı alanlarında yayınlanmaktadır. 

Bir hikayeyi, deneyimi, bilgiyi veya hayalimizdeki bir senaryoyu, kelimelerle yazılı hale getirerek yazdığımız ve sürükleyici özelliğe sahip yazılar bütünü ise kitaptır. Kitaplar da bir yazılı iletişim örneğidir. Biyografik, hayalperest, bilgiye dayalı ya da tecrübeleri dile getiren birçok konu yazılı dille kolaylıkla kitaplarda kullanılmakta ve karşı tarafa sunulmaktadır. Yine çağımızın gelişmesiyle basılı olarak yayınlanmış kitapların yanında e-kitapları da kullanmaktayız. 

İş hayatında ya da sosyal hayatımızda karşılaştığımız bazı resmi makamlarla yapmamız gereken yazışmalar oluyor. İş mektupları, dilekçe, tutanak ya da rapor gibi şeyler ilgili makamlara yazılı olarak verilmektedir. Bu gibi resmi içerikli yazılan yazılarda belli konuşma dili yazılı olarak kullanılır. Hiyerarşi düzen önemlidir. Üst makamlara yazılırken "arz" kelimesi kullanılırken, alt makamlar için "rica" kelimesi kullanılmalıdır. Bu tip yazıların sonları "saygılarımla, saygılar" şeklinde bitirilir. Tüm bunlar yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi bir öğrenim süreci ile insanda oluşmakta ve gelişmektedir. Peki eğitimde iletişim türleri nelerdir ve nasıl olmalıdır?

Eğitimde İletişim Türleri

Doğru ve etkili bir iletişim kurmak için eğitim önemlidir. İletişim becerileri ne kadar iyi olursa kendimizi geliştirebilir ve iyi ifade edebiliriz. Bu süreçte eğitimi veren eğitimcinin öğrencileriyle sağlıklı iletişim kurması, onlara rehberlik etmesi ve verilen bilginin karşı tarafa iyi iletilmesi gerekir. Bu durumda öğretme sırasında kişide düzgün bir diksiyon, doğru ve etkili konuşma, beden dilini iyi kullanma ve ikna yeteneği olması önemli. Öğrenci alıcı, öğretmen ise kaynaktır.

İletişim becerilerinizi yeterli bulmuyorsanız çeşitli iletişim eğitimleri ile eksik kalan yönlerinizi geliştirebilirsiniz. Enstitü tarafından verilen online eğitimler ile bulunduğunuz yerden oldukça verimli bir sonuca ulaşabilirsiniz.  Peki bir eğitim sırasında iletişim türleri neler olabilir? Sözlü iletişim, beden dili, yazılı iletişim gibi iletişim türlerinin hepsi eğitim içinde aslında geçerlidir. Burda önemli olan alıcı yani öğrenci olan kişiye kaynağı doğru aktarabilmek ve alıcıyı verilen bilgi üzerinde ikna edebilmektir. 

Sözlü iletişim: Sözlü iletişimde konuşma eylemi gerçekleşir. Bu eylem sırasında kullanılan dil akıcı ve sade olmasının yanı sıra kullanılan diksiyon düzgün olmalıdır. Bilgili olunan konulardan bahsedilmeli, sahip olunan bu bilgilerle alıcıya doğru iletim gerçekleşmelidir. Bu şekildeki etkili konuşmalar, alıcıyı yönlendirir ve ikna eder. Yüz yüze olmayan, telefonda konuşma gibi iletişimlerde doğru kullanılan diksiyon, ses tonu ve kaynak, karşı tarafı ikna etme ya da kendimizi iyi ifade etmemizde bize yardımcı olur. 

Beden Dili: Yüz yüze sözlü iletişim sırasında kullandığımız kelimelerin doğruluğunu ve karşı tarafa ikna edilir şekilde aktarılmasında destekleyicidir. Sözlü iletişim ile birlikte beden dili de etkili bir iletişim tekniğidir. alıcıya aktardığımız sözlü bilgilerle kullandığımız beden dili birbirini desteklemediği zaman, alıcıyı ikna etmekte sıkıntı çekilebilir. Bundan dolayı da beden dilini nasıl kullanmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. 

Yazılı İletişim: Yazışma sırasında yazma kurallarına iyi hakim olmamız gerekir. Türkçeyi iyi bilmeliyiz ve dilbilgisini düzgün kullanmalıyız. Her zamanki gibi akıcı ve temiz bir dil kullanmalıyız. Alıcıyı okuduğu ile ikna etmemiz gerekir. Eğer bir bilgi aktarımı söz konusu ise güvenilir, ispatlanabilir bilgilerden oluşmalıdır. Kaynakları, içerikleri ile birlikte sunulduğu zaman daha etkili olur. Herhangi bir ses, mimik veya beden diline dair bir uygulamada bulunulmadığı için kullanılan dil bilgisi ve kullanılan imla kuralları büyük önem taşır.

iletişim eğitimleri iletişim türleri yazılı iletişim yazılı iletişim nedir beden dili
Dilara Şimşek Yılmaz
Dilara Şimşek Yılmaz
Blog Yazarı

Kadir Has Üniversitesi Grafik Tasarım mezunudur. Yaklaşık on iki yıldır pazarlama, kurumsal iletişim ve perakende gibi büyük markaların direktörlüklerine bağlı olarak çalışmıştır. Yaklaşık üç sene öncesinde hobi olarak başladığı blog/içerik yazarlığının eğitimlerini almıştır. IIENSTITU başta olmak üzere, çeşitli blog sitelerinde karma ve mesleki konularda içerik yazarlığı yapmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İletişim Türleri Nelerdir?
İletişim

İletişim Türleri Nelerdir?

03 Aralık 2019
İş Hayatında Etkili İletişim
Etkili İletişim

İş Hayatında Etkili İletişim

31 Ekim 2021
Etkili İletişim Kurmanın Püf Noktaları
Etkili İletişim

Etkili İletişim Kurmanın Püf Noktaları

15 Mayıs 2019