AnasayfaBlogFizik Öğretmenliği Nedir?
Meslekler

Fizik Öğretmenliği Nedir?

24 Mayıs 2021
Üzerine çeşitli matematiksel denklemler ve formüller çizilmiş bir kara tahta. Tahtanın ortasında çizgi ve noktalardan oluşan bir üçgen diyagramı var. Üçgenin sağında çizgi ve üçgenlerden oluşan bir daire diyagramı. Tahtanın sol tarafında çizgiler ve noktalardan oluşan başka bir daire şeması vardır. Tahtanın altında, üzerinde sayılar ve semboller yazılı bir tablo vardır. Üçgenin üstünde bir ışık kaynağı diyagramı vardır. Işık kaynağının sağında bir su seviyesi diyagramı vardır. Tablonun solunda matematiksel bir denklemin şeması yer almaktadır. Yazı tahtası beyaz bir kenarlıkla çevrilidir.
Fizik Öğretmenliği UnsuruAçıklamaEk Bilgi
Mesleki TanımFizik öğretmeni, devlet okulunda, özel eğitim kurumlarında ya da birebir öğrenciye fizik dersi anlatan kişidir.Öğretmenlik, bazen sadece maddi bir iş olarak görülse de, genellikle ilgi ve yetenek gerektiren, manevi tatmin sağlayan bir meslektir.
Ana Bilim DalıFizik öğretmenliği, fizik derslerinde öğrencilere bilgi aktaran bir eğitim alanıdır.Fizik öğretmenleri, fen bilimleri dersinin üç parçasından birini, yani fizik bilimini öğretirler.
Üniversite BölümüFizik öğretmenliği bölümü, lisede fizik dersini sevenler ve öğretmen olmayı arzulayanlar için idealdir.Fizik mühendisliği gibi başka bölümler de mevcuttur, ancak öğretmen olmak isteyenler için fizik öğretmenliği bölümü daha uygundur.
Öğretmen İhtiyacıEğitim sisteminin değişmesi ve öğretmene olan ihtiyaç, öğretmenlik mesleğine olan talebi artırmıştır.Her sene üniversiteler ciddi anlamda öğretmen adayı mezun eder.
İlgili BölümlerÜniversitelerde edebiyat öğretmenliği, kimya öğretmenliği, matematik öğretmenliği gibi öğretmenlik bölümleri de bulunmaktadır.Bu bölümler, öğrencinin ilgi alanına ve yeteneğine göre seçilebilir.
Mesleki İstihdamFizik öğretmenleri, devlet okullarında, özel eğitim kurumlarında veya özel derslerde istihdam edilebilir.Bazı fizik öğretmenleri ayrıca özel eğitim kurumlarında ya da birebir öğrenciye fizik dersi anlatır.
Maddi GelirÖğretmenlik mesleği, bazen sadece maddi gelir olarak görülse de, genellikle maddiyatın ötesinde bir tatmin sağlar.Bu, öğretmenliği sadece bir işten çok bir meslek olarak görenler için geçerlidir.
Manevi TatminÖğretmenlik, genellikle öğretmenlere büyük manevi tatmin sağlar.Sevilen ve değer verilen bir meslek olarak, öğretmenlik genellikle öğretmene manevi tatmin sağlar.
KademeFizik öğretmenliği genellikle ilköğretimden itibaren başlar ve liseye kadar devam eder.Kademe, öğrencinin eğitim düzeyine ve hedeflerine bağlı olarak değişir.
Öğretme TeknikleriFizik öğretmenleri, öğrencilere fizik prensiplerini öğretmek için çeşitli eğitim tekniklerini kullanır.Bu teknikler, öğrencinin öğrenme stiline ve hedeflerine bağlı olarak değişebilir.

Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Alan adı ne olursa olsun, bu zorlu mesleği icra edebilmek büyük bir yetenektir. Bu yetenek zamanla kazanılsa da birçok kişinin doğuştan öğretmen kimliği taşıdığını da söyleyebiliriz. Öğretmenlik, bir meslekten daha fazlası olarak gözükmektedir. Mesleğini severek yapmanın karşılığı tam da öğretmenliktir. Fizik öğretmenliği bölümü içinde aynı şeyleri söylemek mümkün. 

Kimine göre öğretmenlik sadece maddi gelir gözüyle bakılmaz. Aynı zamanda manevi tarafı da önemli olabilir. Kimi bireyler ise sadece maddiyata dayalı olarak ve öğretmenliği bir iş şeklinde görür. İşte o zaman eğitilen çocuklarda ne kadar verim bekleyebiliriz ki. Neyse bu uzun bir tartışma konusu bir asıl meselemize dönelim. Fizik öğretmenliği bölümü tercih etmeyi hiç düşündünüz mü? Ya da fizik dersiyle aranız nasıl?  

Lise de bu dersi sevenler ve vazgeçemeyenler için üniversitede okuyacakları bir bölüm var. O da fizik öğretmenliği bölümü. Elbette üniversitede fizik mühendisliği gibi bölümlerde seçilebilmektedir. Eğitmenlik düşünenler için öğretmenlik bölümü daha ideal olacaktır. 

Son zamanlarda öğrencilerde öğretmen olma isteği daha fazla oluştuğunu söyleyebiliriz. Eğitim sisteminin değişmesi ve öğretmene ihtiyaç duyulması bundaki en büyük etken. Fakat diğer yandan öğretmenlik mesleği üniversitelerin her bölümünde yer alıyor. Yani edebiyat öğretmeni, kimya öğretmeni, matematik öğretmeni gibi daha birçok alanda bölümlere rastlamak mümkün. Böyle olunca da üniversiteler her sene ciddi bir öğretmen adayı mezun ediyor. 

Fizik Öğretmeni Nedir?

Fizik öğretmeni, devlet okulunda, özel eğitim kurumlarında ya da birebir öğrenciye fizik dersi anlatan kişidir. Fizik dersi, ilköğretim kademesinde okutulan fen bilimleri dersinin üç parçasından biridir. Diğer iki parçası kimya ve biyolojidir. 
Fizik; madde, enerji, uzay ve zaman arasındaki ilişkileri inceler. Deney ve gözleme dayalı bir bilimdir.

Eski çağlarda insanlar duyu organlarıyla algıladıkları makro âlemi anlamaya çalışmışlar. Gezegenlerin nasıl hareket ettiğini, şimşek ve yıldırımın nasıl oluştuğunu, yıldızları ve gök cisimlerini tanımaya çalışmışlar. ‘Neden’ ve’ Nasıl’ sorularını sorarak bu sorulara cevaplar aramışlar. 16. ve 17. Yy ’da Galilei ve Newton’ın hareketle ilgili çeşitli çalışmaları olmuş. Ve fiziğin alt dalı olan mekanik oluşmuş. 20. yy ise bilim insanlarının mikro âleme dair sorular sormaya başladığı bir dönem olmuştur. Ve modern fizik ortaya çıkmıştır. Yani fizik biliminin konusu evrendeki makro âlemden mikro âleme kadar geniş bir çalışma alanında oluşur.

Güneş sistemindeki gezegenlerin hareketlerinden atom altı parçacıkların davranışlarına; Dünya haberleşme uyduları arasındaki iletişimden sinir sistemindeki bilgi iletimine kadar her şey fizik biliminin çalışma alanı içine girer. Mekanik, Elektromanyetizma, Termodinamik, Optik, Katıhal Fiziği, Atom Fiziği, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği gibi konular fizik biliminin alt dallarını oluşturur. Fiziğin diğer bilimlerle ilişkisine baktığımızda ise felsefeden ayrılan ilk bilim dalının fizik olduğunu görürüz. Fizik eski Yunanca ‘’physis’’ kelimesinden gelir. Physis ‘doğa’ demektir. Eski çağlarda fizik, uzun zaman doğa felsefesi olarak kabul görmüştür. Çünkü doğanın hem mikroskobik hem de makroskobik görünümünü inceleyen, olayların sebep sonuç ilişkisini araştıran doğa bilimlerinin kaynağı fizik bilimidir.

Fizikle yakından ilgili bilimleri sayacak olursak felsefe, kimya, biyoloji, matematik, spor, sanat, mühendislik ve teknolojiyi söyleyebiliriz. Birçok alanla sıkı bir ilişki içerisinde olan fizik biliminin öğrencilere anlatılması ve kavratılması çok önemli. Fizikteki yeni keşiflerle beraber teknolojinin de hızlı değişimi, insanlığın gelişimine ve evrenin anlaşılmasına büyük oranda katkı sağlıyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Milli Eğitim Bakanlığı fizik dersi öğretim programıyla öğrencilere şu kazanımları vermeyi amaçlamıştır:

 • Bilimsel sorgulamanın önemi

 • Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemi

 • Fizik biliminin toplum, ekonomi ve teknolojiye etkisini fark ettirmek

 • Günlük hayattaki olay ve durumlarla fizik biliminin ilke ve prensiplerini ilişkilendirmek

 • Deney yapmak, veri elde etmek ve bu veriler üzerine yorumlama, genelleme yapabilmek

 • Proje, tasarım ve buluşlar üretebilmek

Fizik öğretmeni, fen liseleri hariç diğer tüm liselerde 9. ve 10. sınıflara haftada 2 ders saati zorunlu fizik dersine girer. Fen liselerinde ise 9. ve 10. sınıflarda haftada 2 ders saati; 11. ve 12. sınıflarda haftada 4 ders saati zorunlu fizik derslerine girer. Zorunlu temel fizik dersi dışında ise fizik öğretmeni çeşitli seçmeli fizik derslerine girer. Bu seçmeli dersler şunlardır:

 • Seçmeli Fizik

 • Fizik Uygulamaları

 • Astronomi ve Uzay Bilimleri

 • Araştırma Teknikleri

 • Araştırma Teknikleri ve İstatistik

 • Fen Bilimlerine Giriş

 • Fen Bilimleri

 • Bilim Uygulamaları

 •  Çevre Eğitimi

 • Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları

Fizik Öğretmeni Nasıl Olunur?

Fizik öğretmeni olabilmek için üniversite sınavında sayısal bölümden tercih yapmak gereklidir. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Tebliğler dergisine göre fizik öğretmeni olabilmek için aşağıdaki fakültelerden mezun olmak gereklidir:

Fizik bölümünden mezun olanların genel olarak söylediği ‘’Fizik bölümünü kazanmak zor değil. Fizik bölümünü okumak zordur.’’ cümlesidir. Özellikle 3. sınıfta bu bölümü bırakıp başka bölüme geçenler ya da tekrar üniversite sınavına girenler çoktur. O nedenle fizik öğretmenliği ya da bölümü tercih etmeden önce gerçekten bu bölümü okumak istediğinizden emin olmalısınız. Yoksa hem zaman hem de para kaybı yaşarsınız. Fizik bölümü mezunlarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirmeleri gerekir. Ya da pedagojik formasyon almaları gerekir. Fizik öğretmeni atamalarına baktığımızda 2020 yılında sadece 307 kişinin atandığını görüyoruz. Atama puanları 75-80 arasındadır. 

Fizik Öğretmenliği Bölümü Nedir? 

Üniversitelerde öğrencilere ortaöğretim düzeyinde eğitim verebilecekleri ve öğrendikleri bilgi birikimleri bir başkalarına anlatacakları şekilde yapılan eğitim metoduna denilmektedir. Fizik alanında eğitim alarak mezun olduktan sonra öğretmen unvanına kavuşacak bireyler olarak da tanımlanabilir. Fizik alanında alınan eğitimle birlikte etkili ve verimli şekilde öğretilmesi amaçlanmaktadır. Fizik öğretmenliği bölümü mezunları direkt olarak eğitim sektörüne katkı yapabilecek donanıma sahiptir. 

Fizik öğretmenliği bölümü, öğrencilere fizik dersini doğru bir biçimde aktarmak ve öğrenmelerini sağlamak amacıyla vardır. Bu bölümden mezun olan kişilerin eğitim sektörüne katkısı ise oldukça fazladır. Fizik öğretmenliği bölümünü bitirenler özel okullarda ve devlet okullarında kendilerini kanıtlayabilirler. Bireyler bu alanda yükselmek istiyorlarsa şayet daha fazla gayretle, alanlarında uzman birer eğitimci de olabilirler. Fizik öğretmek öğrenciye sorgulamayı da öğretmektir.  

Sayısal bölümün en zorlu derslerinin fizik ve matematik olduğu ise bilinen bir gerçektir. Burada öğretmenlere düşen sorumluluklar daha fazla artmaktadır. Öncelikle öğrencilerine dersi sevdirmeyi başararak öğrenmelerini kolaylaştırabilirler. Öğretmenlik görevi bu yüzden kutsal sayılmıştır. Henüz bir şey bilmeyen öğrencilere öğretmektir. Ve dersi sevmeyen öğrencilere o dersi aşılamaktır. 

Fizik Öğretmenliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir? 

Fizik öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrenciler, eğitim sektöründe direkt olarak çalışabilmektedir. Üniversiteden mezun olarak "Öğretmen’’ unvanı kişiye verilmektedir. Fizik öğretmeni unvanı sayesinde eğitim sektöründe yer edinebilirsiniz. Öncelikle devlet kurumlarında çalışabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen görevi yapılabilmektedir. Ancak bunun için belli şartları yerine getirmek gerekir. Bu şartlardan bir tanesi ve en önemlisi KPSS. İyi bir KPSS puan ile atanmak mümkündür. 

Öte yandan özel eğitim kurumlarında da iş imkanı mevcuttur. Dershane, kolej, etüt gibi eğitim yerlerinde görevler üstlenebilirsiniz. Ya da özel kurs ve bire bir eğitim metodunu da tercih edebilirsiniz. Öğretmenlikte maaş ise 2500 ile 5000 lira arasında değişiklik göstermektedir. 

Fizik Öğretmeni Ne İş Yapar?

 Fizik dersi zor bir derstir. Özellikle kalabalık sınıf ortamında bu dersi anlatmak, öğrencilerin dersi kavramasını sağlamak kolay değildir. Fizik öğretmeninin bu konuda çok özverili olması gerekir. Fizik öğretmeninin görevleri şunlardır:

 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın fizik dersi öğretim programına göre dersi işlemek

 • Konuların iyi anlaşılabilmesi için öğrencilere anlatmadan önce ön hazırlık yapmak.

 • Anlattığı konuları günlük hayatla ilişkilendirmek. Problemleri öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabileceği olaylardan seçmek.

 • Sadece ders kitaplarına bağlı kalmamak. Öğretim materyalleri hazırlamak. Sunum, etkinlik, proje, çalışma kâğıdı gibi.

 • Deney yapmak, öğrencilere deney yaptırmak

 • Fizik öğretmeni, güncel bilimi sürekli takip etmelidir. Mesleki gelişimini bu bilgilerle sürdürmelidir.

 • Güncel bilimle ilgili bilgilerini öğrencilerine de aktarmak

 • Toplum, çevre, ekonomi ve teknolojiye katkı sağlayacak projeler üretmek konusunda öğrencileri cesaretlendirmek

 • Öğrencilerin bilgi düzeylerini sınavla ölçmek

 • Fizik dersiyle ilgili kazanımlarda diğer branşlardaki kimya, biyoloji, müzik ve resim öğretmenleriyle iş birliği yapmak

Fizik Öğretmenliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? 

Fizik öğretmeni olarak mezun olan kişinin hayatı eğitimle devam etmektedir. Üniversiteyi bitirmiş bile olsa bireyler artık başka kişileri eğitmeye başlar. Eğitim kurumlarında öğrencilere fizik üzerine ders anlatır. Mezun olan bireyler tamamen eğitim alanıyla ilgilenir ve yeni öğrencilere fizikle ilgili dersler verir. 

Fizik Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir? 

Fizik öğretmenliği bölümünü tercih edenler derslerinde ağırlıklı olarak eğitim işlenmektedir. Fizik ve eğitim alanlarında daha çok dersler görülmektedir. Öğretmen olabilmenin yönleri ve eğitimin nasıl verileceği gibi konular ders olarak işlenmektedir. Bölümde genelde teorik ağırlıklı bir eğitim metodu bulunmaktadır. Daha çok bilgiye dayalı bir eğitim sistemi mevcuttur. Fakat laboratuvar derslerinin de olduğunu belirtelim. 

Zorunlu derslerle beraber seçmeli derslerde yer almaktadır. Seçmeli dersler birinci sınıftan itibaren başlamaktadır. Birinci sınıfın ilk ve ikinci dönemi zorunlu dersin yanında seçmeli derste yer almaktadır. Bu seçmeli derslerin sayısı ileri ki dönemlerde daha da artmaktadır. Seçmeli derslerde çoğunlukla bölümle alakalıdır. Öncelikle fizik öğretmenliği dersleri için zorunlu olanlara göz atacağız. Daha sonrasında ise seçmeli dersleri sizlere paylaşacağız. 

 • Eğitim Bilimine Giriş 

 • Fizik 

 • Fizik Laboratuvarı 

 • Analiz 

 • Kimya 

 • Kimya Laboratuvarı 

 • Gelişim Psikolojisi 

 • Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca

 • Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 

 • Modern Fizik 

 • Modern Fizik Laboratuvarı 

 • Fizikte Matematiksel Yöntemler 

 • Titreşim Dalgalar 

 • Diferansiyel Denklemler 

 • Optik 

 • Optik Laboratuvarı 

 • İstatistik Fizik 

 • Elektronik 

 • Program Geliştirme ve Öğretim 

 • Kuantum Fiziği 

 • Elektromanyetik Kuram 

 • Termodinamik 

 • Nükleer Fizik 

 • Nükleer Fizik Laboratuvarı 

 • Atom ve Molekül Fiziği 

 • Katıhal Fiziği 

 • Atom ve Molekül Fiziği Uygulamaları 

 • Okul Deneyimi 

 • Rehberlik 

 • bilim tarihi 

 • Deney Tasarımı 

Seçmeli dersler; 

 • Astronomi 

 • Fizikte Problem çözme 

 • Fizik Öğretiminde Yenilikçi Deneyler 

 • Radyoekoloji Eğitimi 

 • Ergen Ruh Sağlığı 

 • Fizik Kavramlarının Öğretimi 

 • Optik Uygulamaları 

 • Fizik Eğitimi Modelleme ve Bilimsel Süreç Becerileri 

Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması 

Fizik öğretmenliği bölümü 8 farklı üniversitede bulunmaktadır. Bölümde Ankara ve İstanbul üniversiteleri başı çekmektedir. Bir diğer dikkat çeken detay ise kontenjan sayısı. Üniversitelerin fizik öğretmenliği bölümü için ayırdığı kontenjan sayısı 20. Buna rağmen tercih edilmeyen üniversitelerde var. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenciler tarafından tercih listesinde yer almamıştır. Bunun sonucunda da 20 kontenjanı da bu üniversiteler dolduramamıştır. 4 yıllık lisans programı olan Fizik öğretmenliği bölümü, formasyon ile beraber 5 yıllık bir eğitime dönüşmektedir. Fizik öğretmenliği bölümü taban puanları ve sıralaması aşağıdaki gibidir; 

 • Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) 

Puan Türü: Sayısal 

Kontenjan: 20

Taban Puan: 398,15680 Başarı Sırası: 66104 

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) 

Puan Türü: Sayısal 

Kontenjan: 20 

Taban Puan: 362,27454 Başarı Sırası: 98176 

 • Hacettepe Üniversitesi 

Puan Türü: Sayısal 

Kontenjan: 20 

Taban Puan: 285,72132 Başarı Sırası: 222230 

 • Marmara Üniversitesi 

Puan Türü: Sayısal 

Kontenjan: 20 

Taban Puan: 276,48821 Başarı Sırası: 247536 

 • Dokuz Eylül Üniversitesi 

Puan Türü: Sayısal 

Kontenjan: 20 

Taban Puan: 268,72472 Başarı Sırası: 271541 

Mesleki Tanım, Fizik öğretmeni, devlet okulunda, özel eğitim kurumlarında ya da birebir öğrenciye fizik dersi anlatan kişidir, Öğretmenlik, bazen sadece maddi bir iş olarak görülse de, genellikle ilgi ve yetenek gerektiren, manevi tatmin sağlayan bir meslektir, Ana Bilim Dalı, Fizik öğretmenliği, fizik derslerinde öğrencilere bilgi aktaran bir eğitim alanıdır, Fizik öğretmenleri, fen bilimleri dersinin üç parçasından birini, yani fizik bilimini öğretirler, Üniversite Bölümü, Fizik öğretmenliği bölümü, lisede fizik dersini sevenler ve öğretmen olmayı arzulayanlar için idealdir, Fizik mühendisliği gibi başka bölümler de mevcuttur, ancak öğretmen olmak isteyenler için fizik öğretmenliği bölümü daha uygundur, Öğretmen İhtiyacı, Eğitim sisteminin değişmesi ve öğretmene olan ihtiyaç, öğretmenlik mesleğine olan talebi artırmıştır, Her sene üniversiteler ciddi anlamda öğretmen adayı mezun eder, İlgili Bölümler, Üniversitelerde edebiyat öğretmenliği, kimya öğretmenliği, matematik öğretmenliği gibi öğretmenlik bölümleri de bulunmaktadır, Bu bölümler, öğrencinin ilgi alanına ve yeteneğine göre seçilebilir, Mesleki İstihdam, Fizik öğretmenleri, devlet okullarında, özel eğitim kurumlarında veya özel derslerde istihdam edilebilir, Bazı fizik öğretmenleri ayrıca özel eğitim kurumlarında ya da birebir öğrenciye fizik dersi anlatır, Maddi Gelir, Öğretmenlik mesleği, bazen sadece maddi gelir olarak görülse de, genellikle maddiyatın ötesinde bir tatmin sağlar, Bu, öğretmenliği sadece bir işten çok bir meslek olarak görenler için geçerlidir, Manevi Tatmin, Öğretmenlik, genellikle öğretmenlere büyük manevi tatmin sağlar, Sevilen ve değer verilen bir meslek olarak, öğretmenlik genellikle öğretmene manevi tatmin sağlar, Kademe, Fizik öğretmenliği genellikle ilköğretimden itibaren başlar ve liseye kadar devam eder, Kademe, öğrencinin eğitim düzeyine ve hedeflerine bağlı olarak değişir, Öğretme Teknikleri, Fizik öğretmenleri, öğrencilere fizik prensiplerini öğretmek için çeşitli eğitim tekniklerini kullanır, Bu teknikler, öğrencinin öğrenme stiline ve hedeflerine bağlı olarak değişebilir
fizik öğretmenliği bölümü fizik öğretmenliği fizik öğretmenliği bölümü fizik öğretmenliği bölümü dersleri fizik öğretmenliği bölümü taban puanları ve sıralaması Fizik Öğretmeni nedir Fizik Öğretmeni ne iş yapar Fizik Öğretmeni nasıl olunur Fizik Öğretmeni maaşları
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.