AnasayfaBlogUluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü
Bölümler

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü

04 Şubat 2021
Beyaz bir uçak, motorları kükreyerek ve güneş metal kanatlardan yansıyarak bir konteynerin üzerinde uçuyor. Uçak yakın plandadır ve beyaz boyası siyah metinle vurgulanmıştır. Altında beyaz römorklu beyaz bir kamyon ve daha aşağıda daha küçük bir araba görülüyor. Arka planda metalik kaplamalı bir makine, ön planda ise mavi arka planlı ve beyaz harfli bir tabela görülüyor. Tüm bu nesneler, arka planda açık bir gökyüzünün bulunduğu açık bir alanda yer almaktadır. İzleyiciye en yakın olan uçak, hareket ve dinamizm hissi yaratıyor.
Ulaştırma Sistemlerinin ÖnemiPotansiyel SorunlarÇözüm Önerileri
Ticari faaliyetlerin temeliDoğru kullanılmaması durumundaSistemlerin doğru anlaşılması ve kullanılması
Ticari alışverişlerin hızlı ve verimli yapılabilmesiİletişim ve koordinasyon eksikliğiEtkili iletişim ve koordinasyon ağlarının oluşturulması
Global ticaretin kolaylaştırılmasıGlobal lojistik ağındaki hatalarGlobal lojistik ağındaki hataların düzeltilmesi
Maliyetlerin kontrolüVerimsiz ulaştırma süreçlerinin maliyet artışına neden olmasıVerimli ulaştırma süreçleri için stratejik planlama
Zamanında teslimatın sağlanmasıGecikmeler ve tahmin edilemeyen durumlarEsnek ve dayanıklı ulaştırma planlama
Ürün ve hizmet kalitesinin artırılmasıKötü taşımacılık uygulamalarının kaliteyi düşürmesiKaliteli ve güvenilir ulaştırma sağlayıcıları kullanma
Pazar erişiminin genişletilmesiUlaşılabilirlik ve dağıtım ağındaki yetersizliklerDağıtım ağının genişletilmesi ve ulaşılabilirlikten maksimum şekilde yararlanma
Rakiplerle rekabetin artırılmasıEtkin ulaştırma sistemleri olmadan pazarda geri kalmaİleri teknolojiye dayalı ulaştırma sistemlerinin kullanılması
Müşteri memnuniyetinin artırılmasıGecikmelerin müşteri memnuniyetini düşürmesiGecikmeleri önlemek için öngörücü ulaştırma planlama
Sürdürülebilir ticaretin sağlanmasıÇevre dostu olmayan uygulamalarÇevre dostu ulaştırma sistemlerini benimseme

Ulaştırma Sistemleri, ticaret dünyasının en önemli ihtiyaçlarının başında geliyor. Eğer ticarî kuruluşlar bu sistemleri doğru kullanmazsa, ticarî faaliyetlerin olumsuz yönde etkilenmesi mümkün olabiliyor.

Uluslararası ulaştırma sistemleri de, yurtdışıyla yapılan ticaret işlerinin düzenli yürütülmesini amaçlayan yapılardır. Tedarik edilen her ürünün dağıtımı için ulaştırma sistemleri kullanmak gerekiyor. Özellikle uluslararası dağıtım faaliyetlerinde sistemin çok daha profesyonel olması şarttır. Belli standartlar çerçevesinde yapılması gereken uluslararası ulaştırma sistemlerinin profesyonel olabilmesi için akademik eğitim gerekiyor.

Bu alandaki akademik programlar ülkemizde pek yaygın değil, ancak zamanla yaygınlaşacaktır. Çünkü ticaret gün geçtikçe daha da gelişiyor ve uluslararası ulaştırma faaliyetleri de artıyor. Bu faaliyetlerin çağdaş standartlarda yapılabilmesi de ticaret sektöründe başarılı olmak için önemli bir faktör.

Şirketlerin ulaştırma masraflarını azaltmak ve alanda donanımlı uzmanlar yetiştirmek konusuna son zamanlarda daha çok önem veriliyor. Çünkü her alanda artan maliyetler ve ekonomik krizler nedeniyle, her sektörde finansal düzenlemeler yapılıyor. 

Ulaştırma Sistemleri Bölümü uluslararası ihtiyacın artması, bu alanın adaylarına ve uzmanlarına nitelikli eğitimler verilmesini gerekli kılıyor. Teknolojinin ve dijital sistemlerin dağıtım ve lojistik alanına da taşınması, uluslararası ulaştırma sistemlerine olan ihtiyacı doğurmuştur. Geleneksel tarzdaki dağıtım işleri, yerini ulaştırma sistemlerine bırakmaya başlamıştır. İlerleyen zamanlarda bu işler, tamamen sistemler üzerinden yürüyecek gibi görünüyor. 

Bugünkü yazımız, “Uluslararası Ulaştırma Sistemleri” adıyla açılmış bir akademik programı üzerine. Birlikte bilgilenmeye ne dersiniz? 

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Nedir? 

Ulaştırma Sistemleri bölümü, ulaştırma, tedarik ve lojistik alanlarında kuramsal ve uygulamalı eğitim veren bir lisans programıdır. Bu program 2020 yılı itibarıyla sadece İstanbul Yeditepe Üniversitesinde bulunuyor. Ticarî Bilimler Fakültesi çatısı altında bulunan bölümün eğitim dili İngilizcedir. Bölümü tercih etmek isteyen adayların, merkezî sınav sisteminin Sayısal puan türüyle tercih yapması gerekiyor.

Bölümün amacı; ulaştırma ve lojistik sektöründe, çağa uygun donanımlara sahip uzmanları iş hayatına kazandırmaktır. Bölümün başka bir amacının; bilimsel gelişmelere ve ilerleyen teknolojiye uyum sağlayabilecek nitelikte mezunlar vermek olduğunu da eklemeliyiz.
Öğrencilerin çift ana dal ve yan dal gibi akademik olanakları da bulunuyor. Çift ana dal uygulamasıyla çift diploma şansı öğrencilere tanınmakta. 

Öğrencilerin Çift Ana Dal uygulaması için tercih edebilecekleri bölümler şunlardır:

Erasmus uygulamasıyla da, öğrencilerinin yurtdışında deneyim kazanmasına imkân tanınıyor. Deneyim kazanırken de onların daha donanımlı kişiler olmalarına yardımcı olunuyor. Erasmus’a katılmak isteyen öğrenciler, eğitim hayatlarının bir kısmına Türkiye’de, bir kısmına da yurtdışındaki üniversitelerde devam ediyorlar. 

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü İş İmkânları Nelerdir?

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri mezunlarının iş imkânları, ticaret sektörünün hem kamu hem de özel kurumlarında bulunuyor. 

 • Bölümden mezun olanlar, hem ülkemizdeki kurum ve kuruluşlarda, hem de uluslararası şirket ve kurumlarda iş imkânı bulabiliyor. 

 • Mezunlar, ülkemizdeki yerli şirketlerde olduğu gibi, ülkemizde iş yapan yabancı şirketlerde de çalışabiliyorlar.

 • Bölüm mezunları için akademik kariyer şansı da bulunuyor. Bunun için akademisyen adaylarının, yüksek lisans yapıp ALES puanı elde ederek ilgili kurumlara başvurmaları gerekiyor. 

 • Kamu kuruluşlarındaki iş imkânları için de KPSS’den yeterli bir puan alınması ve tercih yapılması şartı bulunuyor. 

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri mezunlarının, hem kamu hem de özel sektördeki birçok kurumda uzman unvanıyla çalışma imkânları bulunuyor. 

 • Bu bölüm mezunları, başlangıç olarak uzman memurdur, sonrasında orta düzey idarecilik görevini de yürütebilirler. 

 • Çift ana dal yapmış olan bölüm mezunlarının, üst düzey yöneticilik kademesine yükselme şansları daha yüksektir. 

 • Kurumların uluslararası ticaret birimleri, mezunların genel olarak çalışabilecekleri iş ortamlarıdır. 

Mezunlar, çalıştıkları işyerlerinde yaptıkları işlerden bazıları şunlardır:

 • Kurumun uluslararası ticaret biriminde yapılan işleri yürütmek,

 • Taşımacılık ve lojistik konusunda plân ve projelerin yürütülmesini sağlamak,

 • Uluslararası ticaretteki gelişmeleri takip ederek çalışmalara uyarlamak,

 • Kurumun yöneticileri ve diğer çalışanlar arasında köprü görevi görmek,

 • Meslekî gelişim için çeşitli eğitimlere ve çalışmalara katılmak. 

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri ders plânı, ağırlıklı olarak ulaştırma ve lojistik alanlarına ait teorik ve uygulamalı derslerden oluşuyor. Programın eğitim dili İngilizcedir ve ders plânında zorunlu yabancı dil dersleri de mevcuttur. Bölümün ders plânında; istatistikten kargo yönetimine, temel matematikten ulaştırma yönetimine ve uygarlık tarihine kadar uzanan konular bulunuyor. 

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri alanında öğrencilere verilen zorunlu derslerden bazıları şunlardır: 

 • Bilgisayara Giriş ve Bilgi İşleme

 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistiğine Giriş

 • Micro Ekonominin Temelleri

 • Ulaştırma Sistemlerine Giriş

 • Temel Matematik

 • Lojistik Coğrafyası

 • Makro İktisadın Temelleri

 • Uygarlık Tarihi

 • İleril Matematik

 • Zorunlu Yabancı Dil I, II, III

 • Finansal Muhasebenin Temelleri

 • Ulaştırma Yönetimi

 • Doğrusal Cebir

 • İstatistik

 • Entegre Global Lojistik

 • Kargo Yönetimi

 • Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri

 • Yöneylem Araştırması

 • Lojistik ve Nakliye Mevzuatı

 • Akıllı Tedarik Zinciri Sistemleri

 • Blok Zinciri ve Nesnelerin İnterneti

 • İleri İstatistik Uygulamaları

 • Benzetim Teknikleri

 • Akıllı Lojistik Sistemleri Planlaması

 • Staj I, II

 • mezuniyet projesi

Bölümde verilen “alan seçmeli” kategorisindeki dersler de şunlardır:

 • Havaalanı Yönetimi I, II

 • Havayolu Yönetimi

 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılıkta Güncel Konular

 • Taşımacılık Yönetimi I, II

 • Kargo Yönetimi

 • Taşımacılık Pazarları ve İş Geliştirme

 • Yenilik Yönetimi

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri bölümü için 2020 yılında kontenjan açan tek üniversite, İstanbul Yeditepe Üniversitesidir. Bu üniversitede bölüm için iki farklı tercih seçeneğiyle kontenjan açılmıştır. Bunlar, burslu ve %50 indirimli seçeneklerdir.

 • Bölümün bu yıl için oluşan en yüksek taban puanı, Yeditepe Üniversitesinin burslu seçeneğine aittir. Kontenjanı 2 olan bu seçeneğin taban puanı 364,49431 ve başarı sıralaması da 99.535 olarak açıklanmıştır.

 • Bölümün en düşük taban puanı ise, aynı üniversitenin %50 indirimli seçeneğe aittir. Kontenjanı 10 olan seçeneğin taban puanı 232,47204 ve başarı sırası 736.885’tir.

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Nedir?

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri, ulaştırma, lojistik gibi alanların kuramsal dersleri ve uygulamaların eğitimini veren bir lisans bölümüdür. Bölüm, 2020 yılı itibarıyla ülkemizde yalnızca bir üniversitede bulunmakta. Bölümü tercih etmek isteyen adayların merkezî sınav sisteminin Sayısal puan türüyle tercih yapması gerekiyor. Bölüm, Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunuyor ve İngilizce dilinde eğitim veriyor. Bölümün amacı, taşımacılık ve lojistik alanlarına yönelik modern eğitimli ve donanımlı uzmanlar yetiştirmektir.

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri mezunlarının kamu ve özel sektördeki birçok ticarî kurumda çalışma imkânı bulunuyor. Mezunların yapabilecekleri işlerin başında; lojistik ve ulaştırma alanında iş yapan kurumların uluslararası birimindeki işlerin yürütülmesi geliyor. Mezunlar ulusal ticarî firmalarda çalışabildiği gibi, uluslararası şirketlerde ve yurtdışında da çalışma olanağı bulabiliyor.

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Bölümü Taban puanları ve Sıralamaları Nasıldır?

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri için, 2020 yılında sadece bir üniversite bünyesinde, iki tercih seçeneğiyle kontenjan açmıştır. Bölümün oluşan en yüksek taban puanı 364,49431 ve başarı sıralaması da 99.535’tir (Yeditepe Üniversitesi, burslu). Bu bölümün en düşük taban puanı ise 364,49431 ve başarı sıralaması da 99.535’tir (Yeditepe Üniversitesi, %50 indirimli).

Ticari faaliyetlerin temeli, Doğru kullanılmaması durumunda, Sistemlerin doğru anlaşılması ve kullanılması, Ticari alışverişlerin hızlı ve verimli yapılabilmesi, İletişim ve koordinasyon eksikliği, Etkili iletişim ve koordinasyon ağlarının oluşturulması, Global ticaretin kolaylaştırılması, Global lojistik ağındaki hatalar, Global lojistik ağındaki hataların düzeltilmesi, Maliyetlerin kontrolü, Verimsiz ulaştırma süreçlerinin maliyet artışına neden olması, Verimli ulaştırma süreçleri için stratejik planlama, Zamanında teslimatın sağlanması, Gecikmeler ve tahmin edilemeyen durumlar, Esnek ve dayanıklı ulaştırma planlama, Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, Kötü taşımacılık uygulamalarının kaliteyi düşürmesi, Kaliteli ve güvenilir ulaştırma sağlayıcıları kullanma, Pazar erişiminin genişletilmesi, Ulaşılabilirlik ve dağıtım ağındaki yetersizlikler, Dağıtım ağının genişletilmesi ve ulaşılabilirlikten maksimum şekilde yararlanma, Rakiplerle rekabetin artırılması, Etkin ulaştırma sistemleri olmadan pazarda geri kalma, İleri teknolojiye dayalı ulaştırma sistemlerinin kullanılması, Müşteri memnuniyetinin artırılması, Gecikmelerin müşteri memnuniyetini düşürmesi, Gecikmeleri önlemek için öngörücü ulaştırma planlama, Sürdürülebilir ticaretin sağlanması, Çevre dostu olmayan uygulamalar, Çevre dostu ulaştırma sistemlerini benimseme
uluslararası lojistik ulaştırma sistemleri uluslararası ulaştırma uluslararası ticaret uluslararası ulaştırma sistemleri uluslarası ulaştırma sistemleri bölümü. ulaştırma
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.