AnasayfaBlogFizik Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Fizik Mühendisliği Bölümü

11 Eylül 2020
Fizik Mühendisliği Bölümü

Fizik, dünyayı ve evreni anlamamızı sağlayan ve yaşam döngüsünün bağlı olduğu doğa kurallarını çözümlememizi kolaylaştıran, çok geniş kapsamlı ve özel bir disiplin. Fizik, ve tabii ki matematik, olmasaydı; bugün kullandığımız hiçbir araca erişim sağlayamaz, içerisinde bulunduğumuz evrenin büyüklüğü ve muhteşemliği hakkında fikir sahibi olamazdık. Tüm bu açılardan bakıldığında fizik biliminin ne kadar geniş hacimli bir dal olduğunu görebiliyoruz. İşte bu dalın da kendi içinde ayrılan farklı meslek grupları var. Bunlardan biri de, fizik mühendisliği.

Fizik mühendisliği birçok kişinin fikir sahibi olmadığı bir alan. Çoğu kişi işin mühendislik kısmını atlıyor ve bu bölümü fizik bölümü ile karıştırıyor. Oysaki, gerek içerik gerekse uygulama alanları açısından fizik mühendisliği başlı başına bölüm olmayı hak eden, farklı bir disiplin. Bu disiplinin konusu, doğa ve fizik kurallarını yaşama entegre etmek ve bilimin bize öğrettiklerini hayatı kolaylaştıracak ve refah düzeyini artıracak uygulamalara dönüştürmektir. 

Fizik mühendisliği; bu konuya ilgi duyan, araştırmacı ve azimli kişilerin zevkle okuyabileceği bir bölüm. Bu bölümden mezun olanların yapabilecekleri işlerse oldukça çeşitli. Bilim ve teknoloji temelli birçok alanda çalışabilen fizik mühendisleri, başta tıp olmak üzere, farklı alanların gizli kahramanlarındandır diyebiliriz. 

Fizik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Fizik mühendisliği; başta fizik ve kimya olmak üzere, tüm doğa bilimlerinden elde edilen verileri ve tetkik sonuçlarını irdeleyip analiz ederek uygulama tabanlı sistemlere dönüştüren bir mühendislik disiplinidir. Bir diğer değişle; fizik mühendisleri doğada bulunun her türlü materyalin kendine has yapısını ve diğer materyallerle ilişkisini inceleyerek elde ettiği bulguları mühendislik sistemlerine dönüştüren kişilerdir de diyebiliriz. Yani fizik mühendisleri, doğa bilimlerinden elde edilen her türlü veriyi işleyerek bugün kullandığımız teknolojiye uyumlu gale getirirler. 

Fizik mühendisliği; ülkemizde yalnızca 5 üniversitede okutulan, 4 yıllık bir lisans dalıdır. Bu dalda eğitim veren kurum sayısı az olduğu için bölümden mezun olan kişi sayısı da oldukça azdır. Bu da iş arama aşamasında mezunlara kolaylık sağlayan bir yöndür diyebiliriz.

Fizik mühendisliği kelimenin tam anlamıyla sayısal meslekler arasındadır. Bu bölümde lise eğitiminde zorlu görünen birçok fizik ve matematik normları en detaylı haliyle incelenir. Dolayısıyla görece zor bir bölümdür diyebiliriz. Bu nedenle fizik mühendisliği bölümünü tercih edecek olan adayların, konuya ilgili ve araştırmacı kişiler olması önemlidir. Aksi halde hem eğitim hem de iş hayatı hayal kırıklığına sebep olabilir. 

Fizik Mühendisliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Fizik mühendisliği başta; makine, elektrik, elektronik, robotik, mekatronik ve kontrol mühendisliği olmak üzere birçok farklı disiplinle iç içe bir meslek. Hatta farklı disiplinler arasında bir köprü görevi görür de diyebiliriz. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi, fizik mühendisliği doğada var olan her şeyi inceleyen ve sonuçlarını uygulamaya dökmeye çalışan bir meslek. Bu nedenle de birçok farklı mühendislik disipliniyle beraber çalışabiliyor. Bu açıdan bakıldığında da fizik mühendisliği iş imkanları oldukça geniş bir alana yayılıyor diyebiliriz. 

Fizik mühendisleri farklı alanlarda uzmanlaşabilirler. Bu alanları şöyle sıralayabiliriz:

 • Medikal Fizik

 • Nükleer Tıp

 • Radyasyondan Korunma

 • Nükleer Enerji

 • Kalite Kontrol 

 • İyonize Olmayan Radyasyon

 • Kalibrasyon ve Metroloji

 • Malzeme Bilimi

 • Endüstriyel Uygulamalar

 • İletişim

 • Parçacık Bilimi

 • Madencilik Uygulamaları 

 • Savunma Sanayi

 • Çevre Ölçüm ve Kontrol Sistemleri

 • Meteoroloji

 • Bilişim

 • Adli Fizik

Yukarıda sıraladığımız alanların hepsi fizik mühendisliği kapsamında. Yani, fizik mühendisleri modern teknoloji bazlı sistemlerin yer aldığı her türlü kamu kuruluşunda ve özel şirketlerde çalışabilirler. Elektronik malzeme üretimi, bilgisayar sistemleri, kalite ve kontrol bilimleri, enerji üretim tesisleri, her türlü yüksek teknolojili sanayi kuruluşu, Ar-Ge laboratuvarları ve hastaneler fizik mühendislerinin çalışma alanına girer. 

Bunun, yanında tıpkı tüm doğa bilimleri ve mühendislik dalları gibi, fizik mühendisliği de akademik kariyer yapmaya elverişli bir bölümdür. Hatta birçok bölüm mezunu bu alanda ilerlemeyi tercih eder. Başvurulacak üniversitenin ALES ve yabancı dil koşullarını sağlayan ve mülakatlardan başarıyla geçen adaylar, araştırma görevlisi olarak işe başlayabilirler. Fizik mühendisleri formasyon alarak kamuda ya da özel sektörde öğretmen olarak da çalışabilirler. 

Fizik Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Fizik mühendisliği oldukça teknik bir meslek. Fakat tüm doğa bilimi tabanlı bölümler gibi soyut bir yanı da var. Ama genel olarak daha uygulama odaklı bir bölüm diyebiliriz. Bu bağlamda da fizik mühendisleri daha çok üretim, kontrol ve Ar-Ge alanında görev alırlar. Fakat daha geniş ve kapsamlı bir görev tanımı yapmak gerekirse, fizik mühendislerinin yaptığı işleri şu şekilde özetleyebiliriz: 

 • Çalıştıkları tesislerde üretilen her türlü elektronik, metalürjik ve optik malzemelerin kalite kontrolünü yapmak

 • Temel fizik bilgilerini uygulamaya dökecek çalışmalar yürütmek

 • Var olan teknolojileri fizik bazlı uygulamalar ve deneylerle daha iyi hale getirecek Ar-Ge çalışmaları yapmak

 • Farklı devre elemanlarını katıhal elektroniği bilgisi doğrultusunda üretmek ve geliştirmek

 • Hastanelerde sağlık fizikçi görevi doğrultusunda radyasyon güvenliği ve ekipman teknolojisi üzerine çalışmak

 • Enerji üretim tesislerinde optimizasyon çalışmaları yürütmek

 • Çalışılan tesisin laboratuvar ortamında gerekli deney ve uygulamaları organize etmek ve elde edilen bulguları raporlamak

 • Doğa bilimlerinden elde edilen verileri yaşamı kolaylaştıracak uygulamalara dönüştürmek

 • Problemlerin çözümü için fizik biliminden yararlanmak 

Görüldüğü gibi fizik mühendisliğinin görev tanımı oldukça geniş. Hastaneden silah sanayine kadar birçok alanda hizmet verebiliyorlar. Burada önemli olan fizik kuralları ve teknoloji arasındaki köprüyü oluşturabilmek. Ve elde edilen bulguları anlamlı birer uygulama ve ürün haline getirebilmek.

Fizik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Fizik mühendisliği sayısal derslerin ağırlık olduğu ve uygulama alanında çalışmaların sıkça yapıldığı bir bölüm. Dolayısıyla dersler de bu bağlamda ilerliyor. Öğrencilerin 4 yıllık lisans eğitimi boyunca üzerine çalışacakları alanları ve dersleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • Mekanik

 • Mekanik Laboratuvarı

 • Programlama Diline Giriş

 • Temel Matematik

 • Teknik Resim

 • Fizik Mühendisliğine Giriş

 • Sürekli Ortamlar Fiziği

 • Genel Kimya

 • Mühendislik Matematiği

 • Elektronik

 • Elektrik ve Manyetizma

 • Sembolik ve Numerik Teknikler

 • Elektronik Laboratuvarı

 • Klasik Mekanik

 • Elektrik ve Manyetizma Laboratuvarı

 • Fizikte Hesaplama Yöntemleri

 • Olasılık ve İstatistik

 • Fizikte Matematiksel Yöntemler

 • Modern Fizik

 • Modern Fizik Laboratuvarı

 • Dalga Teknolojisi Laboratuvarı

 • Fizikte Deneysel Yöntemler

 • İstatistiksel Fizik ve Termodinamik

 • Kuantum Mekaniği

 • Elektromanyetik Teori

 • Ekonomi

 • Atatürk İlke Ve İnkılapları 

 • Türk Dili

 • İngilizce

Elbette bu programa dahil olan seçmeli dersler de var. Bunlar arasında; katıhal fiziği, nükleer fizik, parçacık fiziği, astrofizik, görelilik, polimer kimyası, web programlama, sürekli ortamlar mekaniği, güneş ve yer radyasyonu gibi oldukça çeşitli dersler yer alır. Öğrenciler ilgi alanına uygun dersleri seçerek mesleki gelişimlerini üniversite aşamasında başlatabilirler. 

Fizik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Fizik mühendisliği lisans bölümü TYT – AYT sayısal puanına göre öğrenci alımı yapıyor. Daha önce de dediğimiz gibi, şu an için yalnızca 5 üniversitede fizik mühendisliği eğitimi veriliyor. mühendisliği bölümü var. Bunlardan bazıları tamamen İngilizce eğitim programı izliyor. Bazıları ise ya yalnızca Türkçe ya da %30 İngilizce %70 Türkçe şeklinde ilerliyor. Bahsettiğimiz 5 üniversitenin 2019 yılında aldığı öğrencilerin puanları ve sıralamalarıysa şu şekilde:

ÜniversiteTaban PuanSıralama
İstanbul Teknik Üniversitesi - %30 İngilizce41255618
Hacettepe Üniversitesi295199357
Ankara Üniversitesi – İngilizce276246718
Gaziantep Üniversitesi- İngilizceDolmadıDolmadı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi – İngilizceDolmadıDolmadı

Görüldüğü gibi fizik mühendisliği çok tercih edilen bir meslek değil. Bunda hem mesleğin çok iyi tanınmaması hem de derslerin zorluğu büyük bir rol oynuyor. 

fizik mühendisliği bölümü nedir fizik mühendisliği iş imkanları fizik mühendisliği mezunları fizik mühendisliği bölümü dersleri fizik mühendisliği taban puanları Fizik mühendisliği bölümü nedir?
Ezgi Topsoy
Ezgi Topsoy
Blog Yazarı

İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bir süre sektörde çalıştıktan sonra freelance olarak kariyerine devam etti. Bu sırada İstanbul İşletme Enstitüsü çatısı altında dersler aldı. Katıldığı “İçerik Editörlüğü” dersi sonrasında eğitmenin de referansıyla içerik ajanslarında içerik yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Fizik Öğretmenliği
Meslekler

Fizik Öğretmenliği Nedir?

24 Mayıs 2021
Fizik Tedavi Teknikeri
Meslekler

Fizik Tedavi Teknikeri

08 Haziran 2021