AnasayfaBlogÖğretmen Nasıl Olmalı?
Meslekler

Öğretmen Nasıl Olmalı?

06 Aralık 2018
Bir grup çocuk bir sınıfta ellerini kaldırıyor. Çocukların çoğu sıralarda oturmakta, bir kız çocuğu ise beyaz tahtanın önünde ayakta durmaktadır. Kız çocuğu heyecanlı bir şekilde ellerini kaldırıyor. Bir çocuğun yakın çekiminde elini kaldırdığı görülür. Görüntünün alt kısmında ekose desenli sarı bir yüzey görülüyor. Odanın köşesindeki bir masanın üzerinde pembe bir çanta görülüyor. Sınıfta büyük bir coşku ve hareketlilik var. Çocuklar odaklanmış ve katılmaya hevesli. Burası bir öğrenme ve keşif sahnesi.
Öğretmen Olma YolundaEğitim SistemiFelsefe ve Eğitim
Her bir bireyden bir şeyler beklenmeli ve görüşlerine saygı duyulmalı.Baskıcı ve kalıpçı tek tip birey istenen toplum düzeni.Felsefe, bilim ve eğitim konusunu, felsefe temelinde tarihi seyir içerisinde incelersek daha anlaşılır olacaktır.
Sosyal çevre burada çok önemli oluyor.Sorgulayan hep arayış içinde olan, yeni şeyler hayal eden, doğru hangisi gibi sorular soran felsefe temelli bir eğitim.İnsan var olduğu müddetçe hep sorgulamıştır ve arayış içinde olmuştur.
Karşı görüş ancak başka bir tez ile olmalı, baskıcı ve aşağılayıcı olmamalı.Bu sistem ile aranan sonuç hep yeni arayışlar ve buluşlardır.Logos dönemi sorgulamanın ve arayışın olduğu mantığa dayanan bir doğa düzenin hakim olduğu dönem olmuştur.
Eğitimde Şiddet Neden Önemli?Birinci eğitim şeklini yukarıda açıkladık ve zaten geniş bir yelpazesi olmayan kısır bir sistem.Mitos dönemleri sorgulamanın yanlış ve aykırı olduğu kabul edilen baskıcı bir zümrenin yönettiği karanlık zamanı ifade etmektedir.
Öğretmenin öğrenciye karşı tutumu ve yaklaşımı çok önemlidirSistem, öğrencinin bireysel gelişimine yönelik olmalıdır.Bilim, felsefe ve eğitim birbirleri ile yakından ilişkilidir.
Öğretmen, eğitimi arayış ve sorgulama temeline dayalı olarak sunmalıdır.Bireysel öğrenci farklılıklarını göz önünde bulunduran bir sistem esas olmalıdır.Tarihsel süreç içerisinde felsefe, eğitimin gelişimine büyük katkılar sağlamıştır.
Öğretmen, öğrenciyi birey olarak kabul etmeli ve onun fikirlerine değer vermelidir.Eğitim sistemi, bireyin kişisel gelişmesine katkıda bulunacak şekilde yapılandırılmalıdır.Felsefenin eğitimdeki rolü, sorgulamanın ve eleştirinin özendirilmesidir.
Öğretmen, güncel ve çağdaş eğitim metodları kullanmalıdır.Eğitim sistemi, öğrenciyi sorgulamaya ve kendi düşüncelerini oluşturmaya teşvik etmelidir.Eğitim, felsefe ile beslendiğinde, sorgulayıcı ve eleştirel düşünme yetenekleri gelişen bireyler yetiştirir.
Öğretmen, öğrencinin gelişimine ve özgür düşünmesine yardımcı olacak ortamı sağlamalıdır.Eğitim sistemi, öğrenciye bilgiyi ezberletmekten ziyade, bilgiyi anlama ve uygulama becerisi kazandırmalıdır.Felsefenin önemi, düşünme ve problem çözme yeteneklerinin gelişiminde büyük rol oynar.
Öğretmen, öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmamalı, bilgiyi anlamasına ve kullanmasına yardımcı olmalıdır.Eğitim sistemi, öğrencinin hayatına anlam katan ve onun bireysel yeteneklerini geliştiren bir yapıda olmalıdır.Felsefenin, eğitimin içindeki yeri, düşüncenin ve fikirlerin serbestçe paylaşıldığı, katılımcının deneyimlerine dayalı bir alandır.

Eğitimin amacı ne? Hedefi ne? Sorusu bize, eğitimin neden var olduğunu, neden önemli olduğunu ortaya koymaktadır. O halde eğitim, insanları bir kalıba sokma, aynı tür birey yetiştirme, onlara sadece ekonomik olarak bir gelecek sağlama, iş bulmak için eğitim var, gibi nedenler ile mi veriliyor? Yoksa bireyin eğitim özgürlüğü var.Birey, çağdaş eğitimi almalı ve kendisini eğitim temelinde geliştirmeli, hayatının yönünü belirlemeli gibi nedenler için mi eğitim veriliyor?

Eğitimde amaç ve hedef, sorgulayan bir birey yetiştirmek olmalı. İnsanı hayvandan veya robottan ayıran özellik sorgulaması, arayış içinde olması, düşünmesi ise ona eğitim bu temel ile verilmeli. Her bir bireyden bir şeyler beklenmeli ve görüşlerine saygı duyulmalı. Karşı görüş ancak başka bir tez ile olmalı, baskıcı ve aşağılayıcı olmamalı. Sosyal çevre burada çok önemli oluyor. Onunda, informal eğitim olarak katkısı çok ve etkili.

Eğitimde Şiddet Neden Önemli?

Öncelikli olarak eğitimin amacından yola çıkmak, bizi iki yola sokar. Birincisi baskıcı ve kalıpçı tek tip birey. istenen toplum düzeni veya devlet sitemi; ikincisi ise sorgulayan hep arayış içinde olan, yeni şeyler hayal eden, doğru hangisi gibi sorular soran felsefe temelli bir eğitim. Birinci eğitim şeklini yukarıda açıkladık ve zaten geniş bir yelpazesi olmayan kısır bir sistem.

Sorgulayıcı eğitim sistemi

Asıl üzerinde durulması gereken felsefe temelli sorgulayıcı eğitim sistemimidir. Bu sistem ile aranan sonuç hep yeni arayışlar ve buluşlardır. Bu da hayalindekini gerçekleştirmedir. Vardığı son nokta bilimdir. Felsefe, bilim ve eğitim konusunu, felsefe temelinde tarihi seyir içerisinde incelersek daha anlaşılır olacaktır.

İnsan var olduğu müddetçe hep sorgulamıştır ve arayış içinde olmuştur. Bunu, insanlığın hep gelişerek ve değişerek devam etmesinden anlıyoruz. Gelişim her zaman, her şeyin daha çok sorgulandığı dönemde olmuştur. Yeni kapılar aralanmış, yeni maceralara atılmış insanlar.Keşifler yeni yerler, yeni bir hayat, kısaca kabuğu kırmak olmuş bu sorgulama. Hem dünyayı anlama hem hayatı hem de evreni tanıma için anahtar olmuş. Günümüze kadar gelen bildiğimiz ve okuduğumuz tarihi bilgiler, bu süreci net bir şekilde ortaya koymakta ve sorgulama yapan insanın karşılaştığı sıkıntıları da göstermektedir. Sorgulama bunlara neden olurken, tabi ki bazı kesimlerin işine gelmemiştir. Bunlar ya dini cevre ya zengin tabaka ya da yönetici zümre olmuştur.

Eğitimin özü felsefe mi?

Bilinen tarih içerisinde sorgulamanın temel kaynağı M.Ö 3000 yıllarına kadar gider ve günümüzdeki felsefenin temelini oluşturan Sokrates, Platon, Aristoteles, Büyük İskender bu alanda önemli kişilerdir.Tarih içerisinde, sorgulayarak bulanlar olduğu gibi bunu engelleyen ve istemeyenlerin de olduğunu söylemiştik. Bu gruplar farklı zamanlarda ön plana çıkmıştır.Bu dönemler MİTOS ve LOGOS olarak adlandırılabilir. Logos dönemi sorgulamanın ve arayışın olduğu mantığa dayanan bir doğa düzenin hakim olduğu dönem olmuştur.Bu dönemde bilimde hızlı bir gelişme göstermiş yeni veriler elde edilmiştir. Logos döneminin, aydınlanma ve keşifler, icatlar çağına denk gelmesi bu nedenledir. Filozoflar (bilim adamı), logos dönemlerinde hiçliği (nothing) bulmaya çalışmış. Ararken bu süreç içerisinde ses dalgası, ışık hızı, etki-tepki(quantum) fiziği, büyük patlama (big bang) gibi birçok bilimsel gelişmeye neden olmuşlardır. Sorgulamanın insanları nasıl bir sonuca götüreceği belli olmamaktadır. Mitos dönemleri sorgulamanın yanlış ve aykırı olduğu kabul edilen baskıcı bir zümrenin yönettiği karanlık zamanı ifade etmektedir. Bu dönemler özellikle dini yönetim anlayışı olan ve din temeline dayalı toplumlarda yaşanmaktadır, Hz İsanın doğumu ile Hıristiyanlık avrupası kilisenin hâkimiyetine girmiş ve tüm bilgiler oradan verilmiş, sorgulanması istenmemiştir. Bu döneme ortaçağ karanlığı adı verilmiştir. Daha sonra gelen aydınlanma çağına ise logos dönemi demek uygun olacaktır. Mitos dönemi avrupasından kaçan aydınlar ve eski düşünürlerin eserleri Ortadoğu’ya taşınmış bu dönemde Ortadoğu aydınlanmış ve keşif ve yeniliklere girmiştir. Bu dönemler 1200 li yıllar ve Endülüs Devleti zamanlarında olmuştur. 1600 yıllarda rönesans ve reform hareketleri ile aydınlanma sürecine giren avrupa tekrar logos dönemine girmiş. Diktatör ve dini devlet yönetiminin baskın olduğu Ortadoğu, baskıcı ve sorgulamaya, mantığa izin vermeyen Mitos’u yasamıştır. Son dönemlerde determinizm (nedensellik, neden-sonuç ilişkisi, zorunluluk) etkisine girmiş ve her olayın maddi veya manevi birtakım nedenlerin zorunlu sonucu olduğunu kabul eden felsefi görüş etkili olmuştur.

Felsefenin tarihi süreç içerisinde kısaca neler yaşadığını anlayınca, bilimin gelişmesinin temeli eğitim değil felsefe olduğunu anlıyoruz. Eğitim burada bir araç, bir yöntem bulucu, kendini gerçekleştirme ve anlam verme süreci olabilir. O halde felsefe, bilim ve eğitim arasındaki bağı çok net anlamış oluyoruz. Hiç eğitim almamış bir kişi sorgulayabilir araştırabilir fakat bunun gerekli yöntem ve araçlarını bilmez ise bu iş sorguda kalır ve belki onunla yok olur gider. Ama eğitimli birinin sorular ile sonuca gitmesi veya farklı bilgiler edinmesi ile bilimsel bir temel atıp bilimin gelişmesini sağlayabilir.

Öğretmenin amacı ne olmalı?

Sonuç olarak, tarihi seyir içinde olan felsefe, bilim ve eğitim zamanla farklılık göstermiş. Topluma hakim olduğu dönemlerde aydınlanma ve gelişme olmuş; baskı altına alındığı ve yasaklandığı dönemde toplumları karanlığa gömmüştür. Eğitimde sorgula ya da sorgulama deniyor ise maksat bellidir. Sorgulamak bilimsel zenginliği artıracak, sorgulamamak ise gerçekleri ve yenilikleri örtecektir. Günümüzde bile hala eski filozofların görüşlerini ve sorgulamalarını tartışıyor ve ihtiyaç duyup dayanak yapıyorsak, sorgulamaya ne kadar aç olduğumuzu gösterir. Yaşadığımız toplumdan çekinip utanıp ya da korkarak sorgulama yapmayan yapamayan insanların özgün düşünceleri onlarla yok olmaktadır.

Her bir bireyden bir şeyler beklenmeli ve görüşlerine saygı duyulmalı, Baskıcı ve kalıpçı tek tip birey istenen toplum düzeni, Felsefe, bilim ve eğitim konusunu, felsefe temelinde tarihi seyir içerisinde incelersek daha anlaşılır olacaktır, Sosyal çevre burada çok önemli oluyor, Sorgulayan hep arayış içinde olan, yeni şeyler hayal eden, doğru hangisi gibi sorular soran felsefe temelli bir eğitim, İnsan var olduğu müddetçe hep sorgulamıştır ve arayış içinde olmuştur, Karşı görüş ancak başka bir tez ile olmalı, baskıcı ve aşağılayıcı olmamalı, Bu sistem ile aranan sonuç hep yeni arayışlar ve buluşlardır, Logos dönemi sorgulamanın ve arayışın olduğu mantığa dayanan bir doğa düzenin hakim olduğu dönem olmuştur, Eğitimde Şiddet Neden Önemli?, Birinci eğitim şeklini yukarıda açıkladık ve zaten geniş bir yelpazesi olmayan kısır bir sistem, Mitos dönemleri sorgulamanın yanlış ve aykırı olduğu kabul edilen baskıcı bir zümrenin yönettiği karanlık zamanı ifade etmektedir, Öğretmenin öğrenciye karşı tutumu ve yaklaşımı çok önemlidir, Sistem, öğrencinin bireysel gelişimine yönelik olmalıdır, Bilim, felsefe ve eğitim birbirleri ile yakından ilişkilidir, Öğretmen, eğitimi arayış ve sorgulama temeline dayalı olarak sunmalıdır, Bireysel öğrenci farklılıklarını göz önünde bulunduran bir sistem esas olmalıdır, Tarihsel süreç içerisinde felsefe, eğitimin gelişimine büyük katkılar sağlamıştır, Öğretmen, öğrenciyi birey olarak kabul etmeli ve onun fikirlerine değer vermelidir, Eğitim sistemi, bireyin kişisel gelişmesine katkıda bulunacak şekilde yapılandırılmalıdır, Felsefenin eğitimdeki rolü, sorgulamanın ve eleştirinin özendirilmesidir, Öğretmen, güncel ve çağdaş eğitim metodları kullanmalıdır, Eğitim sistemi, öğrenciyi sorgulamaya ve kendi düşüncelerini oluşturmaya teşvik etmelidir, Eğitim, felsefe ile beslendiğinde, sorgulayıcı ve eleştirel düşünme yetenekleri gelişen bireyler yetiştirir, Öğretmen, öğrencinin gelişimine ve özgür düşünmesine yardımcı olacak ortamı sağlamalıdır, Eğitim sistemi, öğrenciye bilgiyi ezberletmekten ziyade, bilgiyi anlama ve uygulama becerisi kazandırmalıdır, Felsefenin önemi, düşünme ve problem çözme yeteneklerinin gelişiminde büyük rol oynar, Öğretmen, öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmamalı, bilgiyi anlamasına ve kullanmasına yardımcı olmalıdır, Eğitim sistemi, öğrencinin hayatına anlam katan ve onun bireysel yeteneklerini geliştiren bir yapıda olmalıdır, Felsefenin, eğitimin içindeki yeri, düşüncenin ve fikirlerin serbestçe paylaşıldığı, katılımcının deneyimlerine dayalı bir alandır
eğitim öğretmenlik öğretim eğitim nedir öğretmenlik nasıl olmalı eğitim nasıl olmalı eğitimde şiddet
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir adam kara tahtanın önünde durmuş, ciddi ve odaklanmış bir ifadeyle bir şeyi işaret ediyor. Gri bir takım elbise ve açık mavi bir gömlek giymiş, siyah kravat takmış ve koyu renk saçlarını geriye doğru taramış. Sağında, uzun saçlı ve elf kulaklı bir kız masada oturmuş, bir kâğıda bir şeyler yazmaktadır. Solda, başka bir kişi elinde bir kitap ve kâğıtla bir masada oturuyor. Daha solda bir başka kişi masada oturmuş, bir fincandan su içmektedir. Tüm sahne iyi aydınlatılmış ve kara tahta çeşitli kelimeler ve sembollerle doldurulmuştur.
Meslekler

Öğretmen Nedir? Ne İş Yapar?

13 Temmuz 2021
Beyaz atletli bir kadın kameraya gülümserken görülüyor. Kadının göğsü yakın plandadır ve boynu arka planda görülmektedir. Kadının etrafı siyah ve mor bir yazı ve siyah yazılı beyaz dikdörtgen bir tabela ile çevrilidir. Kadın yüzünde neşeli bir ifadeyle doğrudan kameraya bakmaktadır. Kollarını kavuşturmuş, beyaz bir atlet ve bir kolye takmış. Arka plandaki işaret, kadının hissettiği neşe ve mutluluğu hatırlatıyor. Metnin ve tabelanın renkleri birbirine karışarak genel olarak olumlu bir atmosfer yaratıyor. Kadının ifadesi mutlulukla yayılıyor ve tüm varlığı bir neşe aurası yayıyor.
Etkili İletişim

Öğretmen Ve Öğrenci Arası İletişim

13 Haziran 2019
Bu görüntü, gömlek giyen bıyıklı bir adamın yakın çekimidir. Hafifçe gülümsüyor ve çenesi görünüyor. Yüzü siyah bir arka planla çerçevelenmiş ve gözleri, burnu ve ağzı net bir şekilde görülebiliyor. Bıyığı kıvrımlı ve uzun, üst dudağının üzerinden ağzının bir tarafına doğru uzanıyor. Giydiği gömlek çoğunlukla beyazdır ve yakası boynunun etrafında görünmektedir. Elleri görünmüyor, ancak resmin sağ üst köşesinde bir kişinin elinin bulanık bir resmi görülebiliyor. Bıyıklı adamın bu portresi, bir insanın yüzünü ve ifadesini gösteren harika bir örnektir.
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat
Adam şık, koyu gri bir takım elbise giymektedir. Düzgünce kesilmiş bir bıyığı var ve saçları yana doğru düzgünce taranmış. Gözleri sanki uzaklara bakıyormuş gibi ileriye odaklanmıştır. Yüzünde kendinden emin ve ciddi bir ifade vardır. Elleri kalçalarında gururlu bir duruşla dimdik ayakta duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor. Duruşu bir güç ve kontrol hissi yayıyor.Umur Çalıkoğlu
1616889
Bu görsel, arka planda bir bilgisayar kodu ile bir kadın yüzünü tasvir etmektedir. Bu, kodlamanın temellerinin öğretildiği temel programlamaya giriş niteliğindedir. Kodlama kavramlarını anlamak için kişinin temelleri net bir şekilde anlaması gerekir. Bu ders sayesinde öğrenciler programlama dilinin temellerini ve çeşitli görevler için nasıl kod yazacaklarını öğrenirler. Kodlama görevlerini nasıl daha küçük parçalara ayıracakları ve kodlamanın sözdizimini nasıl anlayacakları konusunda fikir edineceklerdir. Kurs boyunca öğrenciler, yazılım oluşturmak ve geliştirmek için araçları ve kodlama dillerini nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir. Ayrıca hata ayıklama tekniklerini anlayacak ve programlarını nasıl test edeceklerini ve hata ayıklayacaklarını öğreneceklerdir. Dersin sonunda öğrenciler verimli ve iyi yapılandırılmış kod yazabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
4.9
(58)

Temel Programlamaya Giriş

7 Konu4 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1254464
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020