AnasayfaBlogKimya Öğretmenliği Bölümü
Bölümler

Kimya Öğretmenliği Bölümü

24 Nisan 2020
Bu resim, içinde mavi sıvı bulunan iki test tüpünü göstermektedir. İlk test tüpü resmin sol tarafındadır ve sıvının görülebilmesi için hafifçe eğilmiştir. İkinci test tüpü ise sağ tarafta yer almakta ve yukarıdan aşağıya doğru düz durmaktadır. Her iki test tüpü de camdan yapılmıştır ve sıvının içine dökülmesini sağlayan küçük açıklıkları vardır. Mavi sıvı, içinde yüzen küçük parçacıklarla birlikte kalın görünüyor. Ayrıca resmin ortasında, dibinde küçük bir havuz oluşturuyor gibi görünen mavi sıvıdan bir damla var. Resmin arka planı açık gri renktedir.
Kimya Öğretmenliği Bölümü ÖzellikleriKimya Öğretmenliği Bölümünün Verdiği Mesleki YeteneklerKimya Öğretmenliği Bölümü Sonrasında İş Olanakları
MEB programına uygun müfredat oluşturmaÖğrencilere kimya bilimini öğretmeEğitim kurumlarında kimya öğretmeni olma
Öğrencilerin öğrenmelerini analiz etme ve değerlendirebilme yeteneğiDers planlama ve uygulama yeteneğiMEB ve özel kurumlarda öğretmen olabilme
Yeni kimya bilgilerini takip etme ve öğrencilere aktarmaÖğrencilere kimya deneyleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmaDerslere girebilme (Fen Bilgisi, Çevre ve İnsan vs.)
Öğrencilerin kimya dersini iyi algılayabilmeleri için metot ve yöntem geliştirmeÖğrencilerin başarı seviyelerini değerlendirebilme ve geri bildirim sağlamaİş Güvenliği Uzmanı olabilme
Alanında bilimsel araştırmalar yapabilme yeteneğiÖlçme ve değerlendirme konusunda bilgi ve tecrübeAkademisyen olabilme
Öğrenci ile sağlıklı iletişim kurabilme yeteneğiSınıf yönetimi yeteneğiRehberlik hizmeti verebilme
Kimyaya karşı ilgi ve merakLaboratuvar deneyleri ve güvenliği hakkında bilgiÖzel eğitim kurumlarında ders verebilme
Kimya bilimine ilişkin güncel bilgileri takip etmeUygulamalı ve teorik dersler verme yeteneğiEğitim materyali ve yazılım firmalarında çalışabilme
Öğrenme ve öğretme süreçlerini etkili yönetme yeteneğiÖğrencilere kimyasal süreçleri ve oluşumları öğretebilmeFen ve Teknoloji Merkezlerinde çalışabilme
Disiplinli ve sorumluluk sahibi olmakKimya öğretiminin doğru ve etkili yöntemlerini uygulayabilmeDevlet ve özel üniversitelerde akademisyen veya araştırmacı olabilme

Kimya Öğretmenliği bölümü üniversitelerin eğitim fakültelerinde 4 yıllık lisans programlı bir bölümdür. Bazı üniversiteler de hazırlık sınıfı olduğu için bölüm 5 yıla çıkabilir. Hazırlık sınıfını okumak bazı üniversiteler de isteğe bağlı bazılarında ise zorunludur. Bu bölümü başarı ile tamamlayıp mezun olan kişilere Kimya Öğretmeni denir. Kimya Öğretmenleri MEB’in programına uygun, müfredata bağlı olarak çalışma planı hazırlar. Öğrencilerine alanı ile ilgili bilgilere vererek beceri kazanmalarını sağlar.

Kimya Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Öğrencilerin öğrenmelerini analiz eder, uygun teknik ve yöntemlerle eğitim sürecini değerlendirir ve başarıyı arttıran önlemler alarak öğrencilerine yardımcı olur. Kimya Mühendisliği veya Kimya bölümünden mezun olan kişiler pedagojik formasyon alarak ya da Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisansını tamamlayarak Kimya Öğretmeni olabilirler.

Kimya Öğretmenliği bölümünü tercih eden kişiler öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, kimya bilimine ve derslerine karşı ilgili, disiplinli, öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilecek, sorumluluk sahibi olması aranan özelliklerin başında gelir. Ayrıca, Kimya Öğretmenliği bölümünün kendi özellikleri şöyledir:

 • Kendi alanı ile ilgili bilimsel yayınları takip ederek yeni bilgileri öğrencilerine aktarması gerekir.

 • Kimya laboratuvarının düzeninden sorumludur ve öğrencilerine deneyler hazırlayarak onları bilgilendirir.

 • MEB’e uygun formatta derslerini planlar, programları düzenleyerek öğrenci grubuna uygun çalışma planı düzenler. 

 • Öğrencilerine kimya bilimi ile ilgili bilgi ve yetenek kazandırır.

 • Öğrencilerinin başarı seviyelerini değerlendirerek, okula ve velilere bilgiler verir.

 • Öğrencilerin kimya dersini iyi algılayabilmeleri için farklı yöntem ve metotlar dener.

Kimya Öğretmenliği bölümü karışık konular içeren temel bölümlerden biri olsa da kimyayı seven birisi için zor bir bölüm değildir. Kimya Öğretmeni olan bir kişi bir konuyu öğretmek için yılı planlamalı ve konuları ne zaman anlatacağını belirlemelidir. Verilen bilgiler anlaşılır olmalıdır. Öğrencilere deneyler yaptırılmalı ve deney anında neleri gözlemledikleri sorulmalıdır. Kimya Öğretmenleri genelde sınıfta ya da laboratuvar da görev yaparlar.

Kimya Öğretmenliği Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde eğitim kurumlarına atanabilirler. Kimya Öğretmenliği 2020 atama puanları 76 ile 80 arasındadır. Okulların mülakat puanları ise 77 ile 82 puan aralığındadır.

Bu bölümden mezun olanların çoğu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarında öğretmen olarak görev almaktadır. Ayrıca özel kurum ve kuruluşlarda da çalışma imkanına sahiptirler. Kimya Öğretmenleri, kimya bölümü haricinde:

 • İleri Kimya,

 • Fen Bilgisi,

 • Bilim ve Teknoloji dersi,

 • Bilgi Teknolojisi dersi,

 • Çevre ve İnsan,

 • Teknik Atölye,

 • Kimya Uygulamaları,

 • Plastik İşleme,

 • Proses dersi,

 • Gıda Teknolojisi,

 • Lastik Teknolojisi,

 • Petrokimya Bilimleri, gibi teorik ve uygulamalı derslere girebilirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alarak, sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile İş Güvenliği ve Uzmanlığı sınavına girerek en az 70 alan kişiler “İş Güvenliği Uzmanı Belgesi” ile İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilmektedir. Bu bölümden mezun olduktan sonra isteğe bağlı olarak üniversite de kalıp yüksek lisans yaparak akademisyen olabilirler.

Kimya Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Kimya Öğretmenliği bölümü 4 yıllık eğitim veren sayısal dersleri ağırlıklı olan bir bölümdür. Tercih edilen üniversiteye göre bölümdeki derslerde değişiklikler gözlemlenebilir. Her üniversitenin derslerinin isimleri farklılık gösterse de içerik olarak hemen hemen aynıdır. Genel olarak alınması gereken dersleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Eğitim Bilimine Giriş

 • Genel Fizik Laboratuvarı 1-2

 • Genel Fizik 1-2

 • Genel Kimya Laboratuvarı 1-2

 • Bilim Tarihi ve Felsefesi

 • Gelişim Psikolojisi

 • Genel Kimya 1-2

 • Analitik Kimya 1-2

 • Organik Kimya Laboratuvarı 1-2

 • Analitik Kimya Laboratuvarı 1-2

 • Bilgisayar

 • Kimyacılar İçin Matematik

 • Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

 • Organik Kimya 1-2

 • Kimyasal Termodinamik

 • Kimya Eğitiminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Program Geliştirme ve Öğretim

 • Anorganik Kimya 1-2

 • Ölçme ve Değerlendirme

 • Fizikokimya 1-2

 • Fizikokimya Laboratuvarı 1-2

 • Özel Öğretim Yöntemleri I

 • Öğretim Teknikleri ve Matematik Tasarımı

 • Biyokimyaya Giriş

 • Okul Deneyimi

 • Biyokimya

 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Organik Yapı Tayini

 • Biyokimya Laboratuvarı 

 • Rehberlik

 • Enstrümental Analiz

 • Sınıf Yönetimi

 • Öğretmenlik Uygulaması

 • Çevre Kimyası

 • Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

 • Elementler Kimyası

Genel olarak alınan dersler haricinde, öğrencinin ilgisine, yeteneğine ve tercihine göre seçmesi gereken dersleri de bulunmaktadır. Bu derslerin birçoğu aşağıda sıralanmıştır.

 • Fen Teknoloji ve Toplum

 • İnsan ve Radyasyon

 • Türkiye Coğrafyası

 • İlkyardım ve Sağlık

 • Doğal Afetler ve Çevre Sorunları

 • Web Tasarımı

 • Doğal Bileşikler Kimyası

 • Sağlıklı Yaşam ve Beslenme

 • Türkiye'nin Doğal Zenginliği

 • İnsan Hakları

 • Ergen Ruh Sağlığı

 • Çekirdek Kimyası

 • Diksiyon

 • Nanoteknoloji ve Kimyasal Uygulaması

 • Endüstriyel Kimya

 • Besin Kimyası

 • Ortaöğretim Kimya Programlarının Analizi

 • Kimyada Kavram Yanılgıları

 • Ortaöğretim Kimya Problemleri

 • Biyoteknoloji

İlgili eğitim: Diksiyon Eğitimi

Bu derslerin haricinde öğrencilerin zorunlu olarak yaptıkları staj dönemleri vardır. Bu stajları eğitim öğretim dönemleri içerisinde yapmaktadırlar. İlk dönem stajları gözlemleme üzerinedir ve sınıflarda sadece gözlem yaparlar. İkici stajları ise daha aktiftir. Bu staj döneminde artık ders anlatabilirler. Bu staj sayesinde öğretmenliğe adım atmış sayılırlar.

Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

Kimya Öğretmenliği bölümü TYT ve AYT sınavlarından sayısal puan türünden tercih yapabileceğiniz bir bölümdür. AYT sınavından Fen Bilimleri ve Matematik sorularını yapmanız gerekir. Ülkemizde ki üniversitelerin hepsinde bulunmayan bu bölüme ait en yüksek taban puanlarının ve başarı sıralamalarının bulunduğu üniversiteler sıralanmıştır.

ÜniversiteTaban PuanBaşarı Sırası
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul-İngilizce)39667152
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara-İngilizce)36297999
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)286220643
Marmara Üniversitesi (İstanbul)284225774
Gazi Üniversitesi (Ankara)275251442
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)270265293

kimya öğretmenliği bölümü üniversitelerde ingilizce olarak da eğitim vermektedir. sadece boğaziçi üniversitesi ve orta doğu teknik üniversitesi’nde bu bölümü ingilizce olarak okumak mümkündür. özel üniversitelerde kimya öğretmenliği bölümü maalesef yoktur. türkiye’de sadece 11 üniversite de bu bölüm bulunmaktadır. puan ve başarı sıralaması bakımından çok yüksek olmasa da ingilizce eğitim veren üniversitelerin puanları ve başarı sıralaması yüksektir.

MEB programına uygun müfredat oluşturma, Öğrencilere kimya bilimini öğretme, Eğitim kurumlarında kimya öğretmeni olma, Öğrencilerin öğrenmelerini analiz etme ve değerlendirebilme yeteneği, Ders planlama ve uygulama yeteneği, MEB ve özel kurumlarda öğretmen olabilme, Yeni kimya bilgilerini takip etme ve öğrencilere aktarma, Öğrencilere kimya deneyleri konusunda bilgi ve beceri kazandırma, Derslere girebilme (Fen Bilgisi, Çevre ve İnsan vs), Öğrencilerin kimya dersini iyi algılayabilmeleri için metot ve yöntem geliştirme, Öğrencilerin başarı seviyelerini değerlendirebilme ve geri bildirim sağlama, İş Güvenliği Uzmanı olabilme, Alanında bilimsel araştırmalar yapabilme yeteneği, Ölçme ve değerlendirme konusunda bilgi ve tecrübe, Akademisyen olabilme, Öğrenci ile sağlıklı iletişim kurabilme yeteneği, Sınıf yönetimi yeteneği, Rehberlik hizmeti verebilme, Kimyaya karşı ilgi ve merak, Laboratuvar deneyleri ve güvenliği hakkında bilgi, Özel eğitim kurumlarında ders verebilme, Kimya bilimine ilişkin güncel bilgileri takip etme, Uygulamalı ve teorik dersler verme yeteneği, Eğitim materyali ve yazılım firmalarında çalışabilme, Öğrenme ve öğretme süreçlerini etkili yönetme yeteneği, Öğrencilere kimyasal süreçleri ve oluşumları öğretebilme, Fen ve Teknoloji Merkezlerinde çalışabilme, Disiplinli ve sorumluluk sahibi olmak, Kimya öğretiminin doğru ve etkili yöntemlerini uygulayabilme, Devlet ve özel üniversitelerde akademisyen veya araştırmacı olabilme
bilim kimya kimya bölümü kimya öğretmenliği periyodik cetvel
Açık tenli ve açık kahverengi saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde siyah desenli beyaz bir tişört var. Gözleri hafifçe kapalı ve dudakları rahat bir ifadeyle hafifçe ayrılmış. Boynuna altın bir kolye ve bir çift küçük halka küpe takıyor. Saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü güneşin ışığıyla çerçevelenmiş. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, duruşu kendinden emin ve rahat. Bakışları hem davetkâr hem de esrarengiz.
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir dizüstü bilgisayarda yazı yazan bir kişiyi tasvir etmektedir. Kişi bir masada oturmakta ve önündeki dizüstü bilgisayara bakmaktadır. Dizüstü bilgisayar açık ve kişinin elleri klavyenin üzerinde, bir şeyler yazıyor. Kişinin yüzü bulanıktır ve görüntünün ana öznesi olmadığını düşündürmektedir. Klavyeye yakın çekim yapıldığında tuşların üzerinde bir el görülüyor. Arka planda bilgisayar ekranında bir grafik görüntüleniyor. Dizüstü bilgisayarın yan tarafında, dizüstü bilgisayarın iş için kullanıldığını düşündüren bir kağıt yığını var. Ayrıca, dizüstü bilgisayarın sağındaki bir kolun yakın çekimi de kişinin çoklu görev yaptığını düşündürüyor. Resmin genelinde, dizüstü bilgisayarında yazarak işine konsantre olan bir kişi görülüyor.
Performans Değerlendirme

Performans Yönetimi Ve Değerlendirme

22 Ağustos 2019
Beyaz önlük ve eldiven giymiş bir kadın elinde şeffaf bir test tüpü içinde mavi bir sıvı tutmaktadır. Gözlerini korumak için bir çift gözlük takıyor ve test tüpünü her iki elinde sıkıca tutuyor. Mavi sıvının tüpün içinde döndüğü ve yüzeyindeki ışığı yansıttığı görülüyor. Kadın, arka planda başka ekipmanların da görüldüğü bir laboratuvar ortamında ayakta durmaktadır. Elindeki işe konsantre olan kadının ifadesi odaklanmış ve niyetlidir. Odadaki aydınlatma parlaktır ve etrafındaki nesnelerin renklerini ve dokularını vurgular.
Bölümler

Kimya Mühendisliği Bölümü

17 Eylül 2020