AnasayfaBlogFormasyon Nasıl Alınır?
Nedir?

Formasyon Nasıl Alınır?

30 Ocak 2020
Bir kadın ve bir çocuk masada oturmuş bir kâğıda bir şeyler yazmaktadır. Kadın elinde sarı bir kalem tutmakta, çocuk ise dikkatle kâğıda bakmaktadır. Yanlarındaki masanın üzerinde, içinde birkaç kalem bulunan pembe bir kalemlik durmaktadır. Arkalarında, gri bir yüzey üzerinde beyaz bir 'O' harfi görülüyor. Arka planda, bir merdivenin ve bir insan elinin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Kadın ve çocuk görevlerine odaklanmış, kâğıda özenle yazı yazmaktadır.
TerimAçıklamaBilgi
FormasyonFransızca kökenli bir kelime olup 'biçimlenme', 'oluşum'Genellikle 'pedagojik formasyon' şeklinde kullanılır
FormationFormasyon kelimesinin kökeni olan Fransızca kelime'Formasyon' kelimesinin direkt çevirisi
Pedagojik FormasyonEğitim bilimi anlamına gelirGenellikle öğretmen olma hedefi olan bireyler tarafından alınır
PedagojiEğitimi inceleyen ve araştıran bilim dalıÖğretmen adaylarına öğretme becerileri kazandırmak için kullanılır
Eğitim BilimleriEğitimi inceleyen ve araştıran tüm bilim dallarını içerirPedagogi, psikoloji, sosyoloji gibi bir çok dalı kapsar
Formasyon EğitimiBelli bir alan veya konuda uzmanlığı belgelemek için alınan eğitimÖzellikle öğretmenlik mesleği için zorunludur
Formasyon BelgeleriFormasyon eğitimini tamamladığınızı ve belirli bir alanda uzman olduğunuzu gösteren belgelerEğitim kurumları ve işverenler genellikle bu belgeleri isterler
Formasyon SüreciFormasyon eğitimine başlamadan mezun olup belgeyi alıncaya kadar geçen süreyi ifade ederBu süre içinde öğretmen adayları bir çok test ve eğitime tabi tutulur
Öğretmen FormasyonuÖğretmen adaylarının eğitim bilimlerine dayalı olarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirdikleri süreci ifade ederÖğretmen olmak isteyen her bireyin alması gereken bir eğitimdir
Formasyon DersleriFormasyon süreci içerisinde alınan ve eğitim bilimlerine dayalı bilgi ve beceri kazandıran derslerBu dersler mesleki yetkinlik kazandırır ve öğretmen adayının mesleki gelişimine katkı sağlar

Formasyon kelimesi, Fransızca kökenli bir kelimedir. “Formation” kelimesinden türetilmiştir ve türkçe olarak biçimlenme ifadesine karşılık gelmektedir. formasyon kelimesinin doğru kullanımı pedagojik formasyon şeklinde olsa da günümüzde formasyon kelimesi tek başına yaygınlık kazanmış durumdadır. pedagojik; eğitim bilimi anlamına gelmektedir. eğitim bilimleri, eğitimi inceleyen araştıran tüm bilim dallarını içerir.

Bu dersler sayesinde öğrenme üzerindeki gelişimsel ve psikolojik etkiler öğretmen adaylarına öğretilir. Öğretmenlik yapacak adaylar öğrencilerin dönemsel özelliklerini öğrenecek ve derslerini, bu önemli disiplinler üzerinde işleyecektir. Bu nedenle öğretmen adaylarının kesinlikle pedagojik formasyon eğitimini alması gerekmektedir. Eğitim Fakülteleri direkt olarak öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarıdır.

Gerekli pedagojik dersler eğitim süresi boyunca yetiştirilen öğrencilere dönemsel olarak verilmektedir. Eğitim fakültesi mezunları bölüm dersleri ile pedagojik dersleri eğitim süreleri içerisinde beraber alırlar. Mezun olduklarında formasyon programlarına katılmaları gerekmez. Bu nedenle pedagojik formasyon eğitimi; Eğitim Fakültesi mezunu olmayanların öğretmenlik yapabilmesi için açılmış eğitim programlarıdır, diyebiliriz. Formasyon alabilmek için hangi üniversitelerin formasyon eğitim sertifikası verdiğini araştırmalısınız.

Verilen başvuru tarihlerini özveri ile takip etmeli ve kaçırmamalısınız. Mezun olduktan sonra kendi okuduğunuz üniversitenizde de formasyon alma şansınız olabilir. Bu konuda gerekli araştırmayı yapmalısınız. Eğer okulunuzda formasyon eğitim sertifikası verilmiyorsa bu sertifikayı veren başka bir yüksek öğretim kurumundan eğitiminizi alabilirsiniz. Her üniversitenin başvuru koşulları ve kabul etme kriterleri değişkenlik gösterse de genel olarak kişilerden istenen belgeler ise şu şekildedir:

  • Kayıt başvuru dilekçesi

  • Okulu devam edenler için öğrenci belgesi

  • Vesikalık fotoğraf

  • Lisans mezunları için onaylı lisans not durum belgesi

  • Aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdanı fotokopisi

  • İstenen formasyon eğitim ücretinin ilgili hesaba yatırıldığına dair banka dekontu

Formasyon Nedir?

Formasyon, Eğitim Fakültesi mezunu olmayan lisans mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için gereken belge olarak açıklanabilir. Yani formasyon; bölüm mezunu olanlara öğretmenlik kapılarını açan bir anahtar niteliğindedir. Eğitim Fakültesi mezunları okurken gerekli pedagojik dersleri de eğitim süreçleri boyunca zaten almaktadır. Bu yüzden formasyon sertifika eğitimine katılmalarına gerek yoktur. Ama Fen ve Edebiyat Fakültesi adı altında lisans bölümlerinden mezun olanlar öğretmenlik yapabilmek için bu sertifikayı almak zorundalar.

Formasyon eğitimini tamamlayarak sertifikasını alan kişiler, sonrasında özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilirler. KPSS sınavında yeterli puanı alıp atanarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda da öğretmen olarak çalışabilirler. Yüksek Öğretim Kurumu hangi üniversitelerin formasyon eğitim sertifikası verebileceğini bazı kontroller yaparak belirlemektedir. Bu sebeple bu eğitimi verecek yüksek öğretim kurumları her yıl değişkenlik göstermektedir.

Formasyonu Kimler Alabilir?

Peki, pedagojik formasyonu kimler alabilir? Öncelikle formasyon alabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş pedagojik formasyon alınabilecek bölümlerden birini bitirip mezun olmanız gerekmektedir.  Eğer lisans mezunuysanız, formasyon eğitimine başvurabilmek için mezuniyet ortalamanızın 4’lük sistem üzerinden en az 2,5 olması gerekmektedir. İsterseniz okulunuz devam ederken de pedagojik formasyon alabilirsiniz.  

Ancak okurken formasyon eğitim sertifika programına başvurabilmek için en az 2 yarı yılı tamamlamış olmanız gerekmektedir. Formasyon eğitimi süresi ise eğitimi, ne zaman almaya başladığınızla ilgili olarak farklılık gösterebilmektedir. Öğrencilerin eğitim durumuna göre bu süre değişiklik göstermektedir. Lisans mezunu olanlar için bu süre iki yarıyıl, birinci sınıf öğrencileri için altı yarıyıl, ikinci sınıf öğrencileri için dört yarıyıl, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için ise bu süre iki yarı yıldır. 

Ayrıca formasyon eğitimlerine kabul edilebilmek için üniversitelerin belirlenen kriterlerini sağlamanız ve sınırlı sayıdaki kontenjanlara girmeniz gerekiyor. Burada bahsi geçen kriterler; akademik ortalama, üniversite giriş puanı gibi koşullar olabilir ve üniversiteden üniversiteye göre değişkenlik gösterebilir.

Bazı üniversitelerin kendi mezunlarına öncelik tanıdığı da görülen durumlardan biridir. Bu sebeple kendi mezun olduğunuz okulda açılan pedagojik formasyon eğitimine başvurmanız size avantaj sağlayabilir. Anlaşılacağı üzere formasyon eğitimine katılabilmek için öncelikle her üniversitede değişebilen bu koşulları sağlıyor olmak zorundasınız. Her üniversitede pedagojik formasyon verilmediğini de aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor. Peki, neden her üniversite de pedagojik formasyon eğitimi açılmıyor derseniz Pedagojik formasyon verebilecek üniversiteler Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenerek listelenmektedir.

Liste dışındaki üniversiteler pedagojik formasyon eğitimini verememektedir. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen listede üniversitelerin kaç kişiye pedagojik formasyon sertifikası verilebileceği belirleniyor. Yani seçilen üniversiteler, belirli bir kontenjan üzerine pedagojik formasyon eğitimine öğrenci kabul edilebiliyor. Bu kontenjanlar da yine Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirleniyor. Alacağınız pedagojik formasyon eğitimi için belirli bir ücret ödemeniz de gerekiyor. Üstelik verilen ücretler sabit değil. Elbette ücret durumu da üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteren başka bir konu. Bazı yüksek öğretim kurumlarında standarda uygun ücret talep edilebildiği gibi bazı yüksek öğretim kurumlarında ücretler daha uçuk olabiliyor.

Formasyonda Hangi Dersler Verilir?

Pedagojik formasyon eğitimi içerisinde, Eğitim Fakültelerinden mezun olmayan ancak öğretmenlik yapmak isteyenler için hızlandırılmış eğitim bilimleri dersleri verilmektedir. Bu dersler öğretmen tarafından öğretme eyleminin, en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi adına alınmak zorundadır. Öğrencilerin fiziksel, bilişsel ve kişisel gelişim dönemleri üzerine bilgiler verilmektedir.

Öğrenme sürecinin değerlendirilmesi ve öğrenme esnasında kullanılması gereken yöntem ve teknikler üzerinde durulmaktadır. Öğretmenlik uygulaması kısmında, öğretmen adayları bölümlerine uygun şekilde öğrendiklerini faaliyete dökmektedir.  Pedagojik formasyon eğitimleri her ne kadar farklı üniversitelerde verilse de dersler genel çerçevede aynıdır. Genellikle 2 yarıyıla yayılacak şekilde derslerin verilmesi uygun görülse de yoğunlaştırılmış dönemler şeklinde de formasyon eğitimleri verilebilmektedir.

Verilen pedagojik formasyon dersleri şu şekilde sıralanabilir: Eğitim bilimine giriş, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, sınıf yönetimi, öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları, gelişim psikolojisi, rehberlik, özel öğretim yöntemleri, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim psikolojisi, öğretmenlik uygulaması

Formasyon Kalkıyor Mu?

Öğretmenlik mesleğini icra edebilmek için Eğitim Fakültesi mezunları dışında diğer fakülte mezunlarının pedagojik formasyon alması gerekiyordu. Fen ve Edebiyat mezunları özellikle bu programlara rağbet gösteren kesimin büyük bir kısmını oluşturmaktaydı.  Hem eğitim fakültesi mezunları hem de formasyon alan bölüm mezunlarının artmasıyla kadro bekleyen öğretmen sayısında artış oldu.

Bu sebeple pedagojik formasyon konusunda yeni düzenlenmelerin hayata geçirilmesi gündemde. Artık okurken ya da daha sonrasında eğitim bilimleri dersi alınma zorunluluğu değişecek gibi duruyor. Yani Eğitim Fakültesi mezunlarının da öğretmenlik için formasyon almaması gündemde. Pedagojik formasyon sistemi, “Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” adı altında yüksek lisans süreci ile işleyecek bir sisteme dönüştürülmeye hazırlanıyor. 

Henüz nasıl bir sistem olacağı tam bilinmese de pedagojik formasyon üzerine yeni bir dönem başlayacak gibi gözüküyor. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2023 eğitim vizyonu belgesine göre: Sertifikaya dayalı pedagojik formasyon sistemi kaldırılacaktır. Bu eğitim mesleki gelişim çerçevesinde sadece Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik kazanan adaylara verilecektir. Yani sadece devlete atanmayı başaran lisans mezunlarına öğretmenlik yapabilmeleri adına dersler verilecektir. Bir dönem Fen ve Edebiyat Fakültelerinin kapatılması gündemdeyken bu açıklamalara göre Eğitim Fakültelerinin de statüsü Fen ve Edebiyat şeklinde değerlendirilecek gibi görülmektedir. Bunlar kesinleşmemiş uygulamalar olup zamanla netleşecek olgulardan ibarettir.

Formasyon, Fransızca kökenli bir kelime olup 'biçimlenme', 'oluşum', Genellikle 'pedagojik formasyon' şeklinde kullanılır, Formation, Formasyon kelimesinin kökeni olan Fransızca kelime, 'Formasyon' kelimesinin direkt çevirisi, Pedagojik Formasyon, Eğitim bilimi anlamına gelir, Genellikle öğretmen olma hedefi olan bireyler tarafından alınır, Pedagoji, Eğitimi inceleyen ve araştıran bilim dalı, Öğretmen adaylarına öğretme becerileri kazandırmak için kullanılır, Eğitim Bilimleri, Eğitimi inceleyen ve araştıran tüm bilim dallarını içerir, Pedagogi, psikoloji, sosyoloji gibi bir çok dalı kapsar, Formasyon Eğitimi, Belli bir alan veya konuda uzmanlığı belgelemek için alınan eğitim, Özellikle öğretmenlik mesleği için zorunludur, Formasyon Belgeleri, Formasyon eğitimini tamamladığınızı ve belirli bir alanda uzman olduğunuzu gösteren belgeler, Eğitim kurumları ve işverenler genellikle bu belgeleri isterler, Formasyon Süreci, Formasyon eğitimine başlamadan mezun olup belgeyi alıncaya kadar geçen süreyi ifade eder, Bu süre içinde öğretmen adayları bir çok test ve eğitime tabi tutulur, Öğretmen Formasyonu, Öğretmen adaylarının eğitim bilimlerine dayalı olarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirdikleri süreci ifade eder, Öğretmen olmak isteyen her bireyin alması gereken bir eğitimdir, Formasyon Dersleri, Formasyon süreci içerisinde alınan ve eğitim bilimlerine dayalı bilgi ve beceri kazandıran dersler, Bu dersler mesleki yetkinlik kazandırır ve öğretmen adayının mesleki gelişimine katkı sağlar
formasyon pedagojik pedagojik formasyon eğitim bilimleri
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, gömlek giyen bıyıklı bir adamın yakın çekimidir. Hafifçe gülümsüyor ve çenesi görünüyor. Yüzü siyah bir arka planla çerçevelenmiş ve gözleri, burnu ve ağzı net bir şekilde görülebiliyor. Bıyığı kıvrımlı ve uzun, üst dudağının üzerinden ağzının bir tarafına doğru uzanıyor. Giydiği gömlek çoğunlukla beyazdır ve yakası boynunun etrafında görünmektedir. Elleri görünmüyor, ancak resmin sağ üst köşesinde bir kişinin elinin bulanık bir resmi görülebiliyor. Bıyıklı adamın bu portresi, bir insanın yüzünü ve ifadesini gösteren harika bir örnektir.
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat
Adam şık, koyu gri bir takım elbise giymektedir. Düzgünce kesilmiş bir bıyığı var ve saçları yana doğru düzgünce taranmış. Gözleri sanki uzaklara bakıyormuş gibi ileriye odaklanmıştır. Yüzünde kendinden emin ve ciddi bir ifade vardır. Elleri kalçalarında gururlu bir duruşla dimdik ayakta duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor. Duruşu bir güç ve kontrol hissi yayıyor.Umur Çalıkoğlu
1616889
Bu online SPSS kursu, güçlü istatistiksel yazılım paketine derinlemesine bir bakış sunmaktadır. Eğitim, verilerin manipüle edilmesi, değişkenlerin oluşturulması ve temel hesaplamaların yapılması gibi temel kavramları tanıtarak başlamaktadır. Daha sonra veri analizi ve hipotez testi gibi daha gelişmiş konulara dalmaktadır. Öğrenciler sonuçları nasıl yorumlayacaklarını ve verileri anlamlı bir şekilde nasıl sunacaklarını öğreneceklerdir. Kurs ayrıca çok sayıda gerçek dünya örneği içerir, böylece öğrenciler becerilerini pratik senaryolara uygulayabilirler. Eğitimin sonunda öğrenciler SPSS hakkında kapsamlı bir anlayışa ve karmaşık problemleri çözmek için SPSS'i nasıl kullanacaklarına dair bilgi sahibi olacaklardır. Bu kurs, yazılımı ve yeteneklerini daha iyi anlamak isteyen herkes için idealdir.
5
(26)

SPSS Eğitimi

13 Konu9 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1257464