AnasayfaBlogBatı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Bölümler

Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

06 Ekim 2020
Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

İngiltere, Birleşik Krallık’ı meydana getiren ülkelerden birisidir. İngiltere, Batı Avrupa’da yer alan bir ada ülkesidir. İngiltere halkına da İngilizler denilir. İngilizler de ortak dil, kültür ve edebiyatı paylaşan ve İngilizce dilini konuşan bir topluluktur. Bu topluluk ya da millet İngiltere üzerinde yaşamaktadır. İngilizler, geçmiş yıllardan günümüze dünyada en etkili olan milletlerin başında gelir. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak yıllarca anılmıştır. İngilizler, askeri, ekonomik ve siyasi olmak üzere dünyayı şekillendirmişlerdir. Hatta dünyanın en büyük sömürge kolonilerini de kurmuşlardır.

Bu sömürge kolonilerine dillerini de öğretmişlerdir. İngilizce, bu sayede dünyada en çok konuşulan diller arasında yer almaktadır. İngilizce, bazı kaynaklarda dünyada en çok konuşulan birinci dil bazı kaynaklarda ise ikinci dil olarak geçmektedir. Bu dilin bu kadar çok konuşulmasının nedeni sadece kolonilere dayandırılamaz. İngilizler, geçmişten günümüze askeri, ekonomi, siyaset, edebiyat vb. alanlarda yaptığı atılımlardan dolayı da en çok konuşulan diller arasında yer almaktadır. İngilizce, neredeyse dünyanın resmi dili olarak kabul edilmektedir. Bu dili bilen bir insan dünyada istediği yere giderek oradaki insanlarla iletişim kurabilmektedir.

Diplomatik anlamda da geçerliliği olan bir dildir. Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri arasında yer alır. Bu gibi etkenlerden dolayı dünyada ve ülkemizde İngiliz dili ve edebiyatı alanına ilgi çok büyüktür. İngiliz dili ve edebiyatı disiplini İngiltere dilini öğretmenin yanı sıra onların tarihi, edebiyatı, kültürü, felsefesi hakkında da bilgi vermektedir. Günümüzde en çok konuşulan bir dil olması nedeniyle de herkesin öğrenmesi zorunlu olan bir dildir. İngilizce, diplomatik anlamda, iş başvurularında, eğitim faaliyetlerinde, turistik seyahatlerde, yeni bilgiler öğrenmede vb. birçok alanda gerekli bir dildir.

Bu dili öğretmek için de İngiliz dili ve edebiyatı alanına duyulan ihtiyaç sonsuzdur. Tarihsel açıdan günümüze gelindiğinde de çoğu insanın yaşamak istediği ülkelerin başında İngiltere gelmektedir. Dünyada en çok beyin göçü alan ülkelerin başında gelmektedir. Bu ve buna benzer daha birçok etken İngilizce dilinin önemini gözler önüne sermektedir. İngiliz dili ve edebiyatı disiplini yukarıda belirtilen tüm etkenleri karşılayan kapsamlı bir disiplindir. Yazıya giriş yaptıktan sonra akademik boyutu olan İngiliz dili ve edebiyatı bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü, İngiliz dili, edebiyatı ve kültürünü inceleyen aynı zamanda bunlar üzerinde araştırmalar yapan bir bölümdür. İngiliz dili ve edebiyatı bölümü, öğrencilerinin yazılı ve sözlü İngilizcesini geliştirmek için kurulmuş bir bölümdür. Ayrıca öğrencilerine bilimsel araştırma tekniklerini kazandırma amacı taşımaktadır. Bu bölüm, İngiliz filolojisinin hemen hemen her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumla donatılmış, etik değerlere sahip çağdaş filologlar yetiştirmektir.

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü, öğrencilerine ileri düzeyde dil becerisi kazandıran bir bölümdür. Bunun yanında edebi kavramlar, edebiyat kuramları, eleştiri, edebiyat tarihi ve kültür alanlarına yönelik mesleki yetkinlik kazandırmaktadır. İngiliz dili ve edebiyatı bölümü, İngilizce dilini çok iyi bilen ve temel filoloji hakkında bilgi sahibi olan kişiler yetiştirmektedir. Çeviri ve İngilizce öğretme konusunda gerekli becerileri öğrencilerine kazandıran bir bölümdür. İngiliz dili ve edebiyatı bölümü, ders içeriklerinde popüler kültür, medya, toplumsal cinsiyet eşitliği, etnik çalışmalar, aile, koloni dönemi öncesi ve sonrası çalışmalarını içeren ve bunlara dair öğretim programı bulunan bir bölümdür.

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü, genel anlamda İngiliz dilini, kültürünü, tarihini, sosyolojisini, felsefesini, yönetimini vb. birçok konuyu öğrencilerine kazandıran bir bölümdür. Bu bölüm İngiltere ülkesinde ortaya çıkan edebiyat türleri ve dönemlerini incelemektedir. Bunlara ek olarak metin çözümleme ve eleştiri becerilerini öğrencilerine kazandırmaktadır. Karşılaştırmalı edebiyat alanında da öğrencilerine dersler sunmaktadır. Dilbilim dersleri de bu bölümün öğretim programlarında yer almaktadır. Bu bölüm, disiplinler arası bir tutum sergileyerek derinlemesine eser incelemeleri yapmaktadır. Bölüm hakkında bilgi sahibi olduktan sonra İngiliz dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları kamu ve özel sektörü kapsamaktadır. İngiliz dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları arasında en çok tercih edilenler öğretmenlik ve akademik kariyer yapmaktır. Çeviri çalışmaları yaparak metin, eser vb. türleri dilimize kazandırmak da İngiliz dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları arasında yer alır. Çeviri çalışmalarıyla İngilizce dilinden dilimize eser kazandırmakla kalmaz Türkçe’ den de İngilizceye eser kazandırırlar. Mütercim-tercüman olarak çalışabilirler. Mütercim-tercümanlık ofislerinde iş bulma fırsatları yüksektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, büyükelçilikler ve konsolosluklarda çalışmak da İngiliz dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları arasında yer alır. Dış ticaret ve turizm sektörlerinde rahatça iş bulabilirler. Reklam firmalarında da çalışabilirler. İngiliz dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları arasında medya sektörü geniş bir yer kaplar. Haber ajansları, basın ve yayın kuruluşları, metin yazarlığı, edebiyat eleştirmenliği ve editörlük işlerini yapabilirler. Küresel sivil toplum örgütlerinde ve Avrupa Birliği projelerinde çalışmak da İngiliz dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları arasında yer alır. Bu başlık hakkında bilgi sahibi olduktan sonra İngiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunları, “lisans programı diploması veya filolog” unvanı elde ederek mezun olurlar. İngiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunları, genel olarak İngilizce filoloji bilgisini başarıyla uygulayabilmeye ve bu alan üzerinde çalışmalar sergilemeye çalışırlar. İngiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunları, İngiliz edebiyatı ve kültürü konularında disiplinler arası araştırma ve çalışma yaparlar. Araştırmalarının ışığında bilimsel makale yazarlar. Ulusal ya da uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda yaptıkları çalışmaları sunarlar.

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunları, eğitimci kimlikleriyle öğrencilerine temel dil becerilerini kazandırırlar. Öğrencilerinin okuma, yazma, anlama ve dinleme becerilerinin gelişmesini sağlarlar. Diplomatik veya ticari ilişkilerde çevirmenlik faaliyetleri yürütürler. İngiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunları, mütercim-tercümanlık ofislerinde gerekli belge, evrak vb. şeylerin çeviri faaliyetlerini yaparlar. İngiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunları, turizm alanında ihtiyaç duyulan turist rehberliği yaparlar. Özellikle ülkemize yaz aylarında oldukça sık gelen turistlere rehberlik edecek kişiler aranmaktadır. Bu ihtiyacı bölüm mezunları rahat bir şekilde karşılamaktadır. Son olarak da özel ders vererek iyi bir kazanç elde edebilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Edebiyata Giriş

 • Uygarlık Tarihi

 • Mitolojiye Giriş

 • İngiliz Edebiyatına Giriş

 • Edebi Türler

 • Çeviri

 • İngilizce Okuma

 • Eleştirel Düşünme Becerileri

 • İngilizce Konuşma ve İletişim Becerileri

 • Ortaçağ’dan Rönesans’a İngiliz Edebiyatı

 • Romantik Şiir

 • Shakespeare

 • Amerikan Edebiyatı

 • Dilbilimine Giriş

 • Çağdaş Edebiyat Kuramları

 • İngiltere Genel Bakış

 • İngiltere Popüler Kültürü

 • İngiliz Romanı

 • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • İngiliz Tiyatrosu

Yukarıda verilen dersler genel olarak belirtilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösterebilir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları ve Sıralamaları

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bahsetmeden önce birkaç bilgi vermek isterim. Bu bölüm, “dil” alanından öğrenci kabul etmektedir. Bu bölümü okumak isteyenler YKS sınavına girmeniz gerekmektedir. Size hazırlamış olduğum liste en güncel verileri içermektedir. Listede Türkiye’nin en iyi İngiliz dili ve edebiyatı bölümüne sahip olan üniversiteler verilmiştir.

Üniversite

Bölüm

Taban Puan

Sıralama

Boğaziçi Üniversitesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

479,64647

2587

Bilkent Üniversitesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

478,64780

2658

Yeditepe Üniversitesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

458,21499

4316

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

453,06853

4880

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

448,97725

5369

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

İngiliz dilini, edebiyatını ve kültürünü inceleyen ve araştırmalar yapan bir bölümdür. Öğrencilerini yazılı ve sözlü İngilizcesini geliştiren ve profesyonel seviyeye getiren bir bölümdür. İngilizceye tamamen hakim ve dilin filolojisi hakkında kazanımlar elde edilmesini sağlayan bir bölümdür.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Akademik kariyer ve öğretmenlik en çok tercih edilenlerdir. Çevirmenlik yapmak, mütercim-tercümanlık ofislerinde çalışmak yer alır. Bakanlıklar, medya kuruluşları, elçilikler, konsolosluklar, dış ticaret şirketleri, küresel sivil toplum kuruluşları vb. olarak sıralanabilir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Dilin filoloji bilgisini başarıyla uygulayabilmeye ve bu alan üzerinde çalışmalar sergilemeye çalışırlar. Eğitimci kimlikleriyle öğrencilerine temel dil becerilerini kazandırırlar. Çeviri çalışmaları, bölüm hakkında araştırmalar, ulusal ve uluslararası incelemeler vb. yaparlar.

ingiliz dili ve edebiyatı bölümü ingilizce ingiliz dili ve edebiyatı ingiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunları ingiliz dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları ingiltere
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Fransızca Kursu (A1)
5
(12)

Fransızca Kursu (A1)

14 Konu5 Saat
Jenya İçliyürekJenya İçliyürek
800229
Amazon dropshipping eğitimi
5
(11)

Amazon Eğitimi

6 Konu8 Saat
EğitmenSedat Ateş
550229
İspanyolca Kursu A2
5
(3)

İspanyolca Kursu (A2)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
855259