AnasayfaBlogRealist Ne Demek? Realist Bakış Nedir?
Nedir?

Realist Ne Demek? Realist Bakış Nedir?

25 Ekim 2021
Realist Ne Demek?

"Realist nedir?" ve "Realist ne demek?" sorularının cevaplarından önce, Realizmin tarihçesi ve ortaya çıkışı konularında bilgi vermeliyiz. Realizm kavramı da realist kavramı gibi, günlük yaşamda hâlâ karşılaştığımız ve kullandığımız bir kelimelerdendir. Bu kavramlarla birlikte, "realist bakış açısı" gibi kullanımlar da hayatımıza girmiştir.

"Realizm" kavramının Türk Dil Kurumu sözlüklerindeki anlamı "gerçekçilik" olarak geçiyor ve başka bir kelime anlamı da yoktur. Ancak "realist" kavramının kavram olarak anlamları, iki türlü olarak karşımıza çıkar. Birincisi; "realizm akımını savunan sanatçı", diğeri de "gerçekçi bakış açısı olan kişi" gibi anlamlardır. 

Realist kelimesinin ilk anlamı, genellikle o dönemin edebiyatçıları için vs. kullanılıyor. İkinci anlamı olan "realist bakış açısı olan kişi" ise, günlük hayatımızda ve hepimiz tarafından kullanılan anlamıdır. "Realist bakış" ise; olayları veya durumları somut verilere göre yorumlayan ve objektif değerlendirebilme yapan bakış açısıdır. Bu kavram, edebiyat eserlerini yorumlamakta kullanıldığı gibi; günlük konuşmalarımızda bile kullanılan bir kelimedir. Ayrıca, "realist" veya "realist bakış" kelimeleriyle; bir insanın karakter özelliklerini de ifade edebiliyoruz. Örnek verecek olursak; "o, realist bir insan" denildiğinde, o insanın gerçekçi bir karakter özelliğine sahip olduğunu anlıyoruz. Bu yazımızda, "Realist Nedir?", "Realist Bakış Nedir?", "Realizm Nedir?" ve "Realistlerin Özellikleri Nelerdir?" gibi konuları inceleyeceğiz. Realizm, realist ve realist bakış açısı gibi kavramların detaylarına birlikte göz atalım mı?

Realist Nedir?

"Realist nedir?" diyecek olursak, hepimiz az çok bu kavramın anlamını biliriz. Ancak realizm ve realist kavramlarının ne zaman ve nasıl hayatımıza girdiğine bakmalıyız.

Realist kelimesi, günlük hayatımızda sıkça kullandığımız kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Fransızca kökenli bir kelime olan "realist" kavramının kelime anlamı; "gerçekçi" olarak açıklanıyor. Hem benimsediği edebiyat akımını ifade eden, hem de insanın karakter özelliğini yansıtan bir kavram olarak kullanılıyor.

TDK sözlüklerine göre, realist sözcüğünün genel anlamı, "gerçekçi" olarak açıklanıyor. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, Türkçe’de realist kavramının temel olarak iki farklı kullanımı bulunuyor: 

Realist kavramının ilk anlamı, kelimenin gerçek anlamı olarak kullanılan "gerçekçi olma" anlamıdır. Bu anlama göre realist insan; toplumsal gerçekleri bütün açıklığıyla ve olduğu gibi kabul eder. Realist, bilimsel bilgi ve gözlem gibi objektif bilgi edinme yollarını kullanan ve bilgiyi gerçek haliyle aktaran kişidir.  

Bu kavramın ikinci anlamı, yan anlam da diyebileceğimiz "realizm akımı savunucusu kişi" tanımındaki anlamıdır. Genellikle sanat eserlerinde görülebilen realistler; başta edebiyat alanında karşımıza çıkar. Romanlar ve hikâyeler gibi edebiyat eserlerinde; hatta resim sanatındaki tablolarda bile realist sanatçılar bulunur. Ayrıca son zamanlarda; felsefe, uluslararası ilişkiler gibi bilim alanlarında da realist fikir insanlarına rastlıyoruz. Birçok bilim alanında realizm kavramlarının kullanılması da, realizmin temeli olan "bilimsel araştırma ve gözlem" anlayışına dayanmalarıdır. 

Realist Bakış Nedir?

Realist bakış açısı; realizm veya realist kavramlarının edebî sanat yönünden çok, genel bir "gerçekçi olma" ifadesini yansıtır. Realist bakış; insanların bakış açılarının gerçekçi bir şekilde olduğunu bize ifade eden bir kavramdır. 

Realizm veya gerçekçilik sözcüklerinin, edebî özellikte kavramlar olarak 19. yüzyıl döneminde Fransa'da ortaya çıktığını biliyoruz. Bu nedenle; realizm, realist ve realist bakış gibi kavramlar; genellikle edebiyat ve diğer sanat dallarında karşımıza çıkar. 

Realizmin amacının, günlük yaşamın objektif ve bilimsel bir şekilde gözlenmesi ve aynı şekilde yansıtılması olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla da realist bakışın; bilimsel ve objektif bir özelliğe sahip olduğunu söylememiz mümkün. 

Realist bakış; kelime anlamı açısından bakıldığında "gerçekçi olma veya gerçekçi bakma" olarak düşünülebilir. Bir olaya, kendi fikirlerini veya kendi yorumlarını katmadan bakma fikrine "realist bakış" deniyor. Realist bakışta, başkalarının veya kendi düşüncesinin öznel etkileri yoktur; var olanın sadece nesnel yorumu bulunur.  

Son zamanlarda sıkça rastlanan "realist düşünce" kavramı da, “olayların gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirilmesi” anlamında kullanılıyor. Aynı zamanda realist düşünce, olayların gerçeğe uygun yanını görmeye dayanan bir fikir anlayışıdır. Realist bakış kavramındaki gibi "realist düşünce" de öznel düşünce değil, nesnel düşünceleri temel alan bir düşünce yapısıdır. 

Realist bakış ve realist düşünce kavramlarının dışında, günümüzde çok kullanılan bir kavram da "realist psikoloji"dir. Realist psikoloji kavramının anlamı da, kişilerin yaşamdaki gerçekliklerle ilgili olarak objektif algılarının olmasıdır. 

Realizm Nedir?  

"Realizm nedir?" sorusunun cevabına birkaç farklı alan açısından bakmamız gerekiyor. Bunun nedeni, realizmin tarihsel gelişimi açısından birden çok alanı ilgilendirmesinden kaynaklanır. 

 • Edebiyat: Edebiyatta realizm (diğer adıyla gerçekçilik), aslında ilk olarak edebî bir kavram olarak hayatımıza girmiştir. 19. yüzyıl civarında ortaya çıkan bu edebiyat akımı, romantizm akımına tepki olarak doğmuştur. Edebiyat ve sanat akımlarının diğer akımlara tepki olarak çıktığını düşünürsek, realizmin neden bir tepki akımı olduğunu anlayabiliriz. Ayrıca realizm, romantizme tepki olduğu gibi; klâsik akıma da tepki olan bir akımdır. Realizmin edebiyat dünyasındaki en ünlü temsilcileri; Flaubert, Zola, Balzac, Stendhal, Tolstoy, Dostoyevski, Hemingway, Steinbeck’tir. Realizmin Türk edebiyatındaki realist temsilcileri ise Reşat Nuri Güntekin ve Sait Faik Abasıyanık gibi isimlerdir.

 • Sanat (Resim): Realizm, hem sanatsal hem de edebî bir kavram olarak 19. yy Fransa'sında kabul edilmiştir. Bu akımın tepki olarak ortaya konmasındaki amaç; sanatı hem klâsik akımın hem de romantizmin gerçek dışı özelliklerinden kurtarmaktır. Endüstriyel gelişmelerin sosyal sınıfları ayrıştırması sonucunda, sanatçıları duyguların dünyasından gerçeklerin olduğu dünyaya taşımıştır. Sanatçılar ise bu ayrışmalara tepki göstererek, realist eserler üretmişlerdir. Realist ressamlar, tablolarında son derece gerçekçi temalar ortaya koymuşlar ve olayları olduğu gibi eserlerine yansıtmışlardır. Realist ressamların başında; Gustave Courbet, Jean-François Millet, Jules Breton, Jules Bastien-Lepage ve Honoré Daumier gibi sanatçılar bulunuyor. 

 • Felsefe: Bu bilim dalındaki "felsefî gerçekçilik" kavramı, gerçekçilikten biraz daha farklı bir anlama bürünüyor. İnsanlığın gerçekçiliğinde bulunan bazı yönlerini, varoluşsal fikirlerini, kavramsal şemalarını ve inançlarla ilgili olan kısımlarını ifade ediyor. 

 • Uluslararası İlişkiler (Siyaset): Realizm, uluslararası ilişkiler bilimindeki bir yaklaşım olarak, 20. Yüzyıl dönemindeki iki savaş arasında ortaya çıkmıştır. Uluslararası ilişkiler, yani siyaset bilimine göre realizm; politik güç ve uluslararası siyaset konularını merkeze alıyor. Temel olarak da Thomas Hobbes ve Niccolo Machiavelli’nin araştırmaları ve çalışmalarına dayanır.  

Realistlerin Özellikleri Nelerdir?

Realistlerin özelliklerine bakacak olursak, gerçekleri her şeyden üstün gören bir bakış açısına sahip olduklarını görürüz. Her konuya gerçekçi bir pencereden bakan realistlerin başlıca özelliklerini yazımızın bu bölümünde derledik. 

Realistlerin en temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Realistlerin eserlerinde topluma ait gerçekler, okurlara olduğu gibi yansıtılır.

 • Realistler, doğayı ve toplumu objektif ve yansız olarak eserlerine aktarırlar.

 • Realistlerin eserlerinde öykülemeden çok, betimleme kullanıldığını görüyoruz. Eserdeki kahramanlar ve mekân gibi özellikler, detaylı olarak betimleniyor.

 • Realist sanatçıların en önemli özelliklerinden birisi, toplumdaki sıradan bireylerini de eserlerinde yansıtmalarıdır. 

 • Realizmin ve realistlerin amacı, toplumla ilgili her tür bilgiyi objektif olarak ortaya çıkarmak ve eserlere yansıtmaktır. 

 • Realistlerin diğer bir özelliği de, abartı ve gereksiz süsten kaçınmalarıdır. Ayrıca realistler, biçime de çok önem verirler. 

 • Realizm akımı, genellikle roman ve hikâyelerde yoğun olarak görülen bir akımdır.

 • Realistler, yaşamın gerçeklerini gerçekçi bir dille okuyuculara sunar. 

 • Realistler, sadece yaşanan olayın anlatılmasını savunur ve kendi düşünce ve yorumlarını esere yansıtmazlar. 

 • Realistlerin bakışı; araştırmalar, gözlemler ve belgelere dayalı bir şekildedir. Yaşanan olayları objektif ve gerçekçi bir gözle aktarmayı amaçlarlar.

realist realist nedir realizm realizm nedir
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Meslek Seçimi İçin 5 Püf Nokta
Kariyer Planlama

Meslek Seçimi İçin 5 Püf Nokta

14 Kasım 2019
Kendinizi sık sık sorunları nasıl çözeceğiniz konusunda sıkışmış mı buluyorsunuz? Bir sonuca ulaşmak için engelleri aşmak zor bir görev olabilir. Neyse ki, problem çözmeye yaklaşabileceğimiz ve başarı şansımızı artırabileceğimiz yollar var!
Problem Çözme

Problem Çözme Teknikleri Nelerdir?

09 Aralık 2019
Hayalimizdeki İşi Nasıl Bulabiliriz?
İş Bulmak

Hayalimizdeki İşi Nasıl Bulabiliriz?

23 Ağustos 2017
Duygusal Zeka Eğitimi
4.9
(73)

Duygusal Zeka Eğitimi

36 Konu5 Saat
Empati ve İletişim Eğitimi
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
775209
Bütünsel Gelişim Eğitimi
Faruk ÖkenliFaruk Ökenli
750209