AnasayfaBlogPostmodern Ne Demek?
Nedir?

Postmodern Ne Demek?

16 Ocak 2020
Bir grup at bir tarlada birlikte koşuyor. Atlar odaklanmış ve kararlı, yeleleri ve kuyrukları rüzgârda dalgalanırken sabit bir tempoda koşuyorlar. Gruptaki atların hepsi kahverengi ve siyahın farklı tonlarında, bazılarının üzerinde beyaz lekeler var. Güneş atların üzerine vuruyor ve onlara muhteşem bir parlaklık veriyor. Koştukları çimenlik alan yemyeşil, gökyüzü ise parlak mavi. Atlar vahşi doğanın özgürlüğünün ve bununla birlikte gelen macera duygusunun tadını çıkarıyor. Hiç tereddüt etmeden koşuyorlar, hedefleri gittikçe netleşiyor.
TerimTanımÖrnekler
Modernizm19. yy sonları ve 20. yy başlarında meydana gelen ve bilimsel bakış açısını, rasyonel düşünceyi benimsemiş bir düşünce okulu.Aydınlanma Çağı, Darwinizm, Endüstriyel Devrim
PostmodernizmModernizmi sorgulayan ve çoğu zaman ona meydan okuyan, mutlak doğrulukların veya evrensel ilke ve gerçeklerin varlığını reddeden bir düşünce tarzı.Andy Warhol'un eserleri, Jean-Francois Lyotard'ın 'Bilgi Postmodern Durumu', David Lynch filmleri
Postmodern SanatBireysel deneyim ve yorumların soyut ilkelerden daha somut olduğunu savunan sanat anlayışı.Pop Art, Minimalizm, Kavramsal Sanat
Kültürel RelativizmPostmodernistler tarafından benimsenen bir anlayış; kültürel norm ve değerlerin bağlamsal olduğunu ve kesin doğru ya da yanlışın olmadığını savunur.Feminizm, Çokkültürlülük, Küreselleşme
Değerlerin GöreliğiAhlaka ilişkin tüm değerlerin kişiye bağlı olduğu ve mutlak bir ahlaki gerçekliğin olmadığını ileri süren teori.Eşit Haklar, Cinsel Özgürlük, Kişisel Özgürlük
Modernizme Hayal KırıklığıPostmodernistler; bilim, teknoloji, hükumet ve dinin yerine getirilmemiş vaatlerine duyulan hayalkırıklığı.Çevre felaketleri, Savaşların sürekliliği, Ekonomik eşitsizlik
Postmodern LiderlikKabul edilen normları ve yöntemleri sorgulayan, çeşitliliği kutlayan ve hegemonik güç dinamiklerini sarsan liderlik anlayışı.Transformasyonel liderlik, Katılımcı liderlik, Demokratik liderlik
Otoriteye Karşı ÇıkışPostmodernistler tarafından savunulan bir duruş; geçerli otorite ve kurumların doğruluğunu ve geçerliliğini sorgularlar.Kanon karşıtı edebiyat, Alternatif medya, İsyancı politika
Kolektif MülkiyetPostmodernistler genellikle mal ve hizmetlerin adil yönetiminin kolektif mülkiyetle sağlanabileceğini savunur.Komünizm, Sosyalizm, Anarşizm
Hakikat ve HataPostmodern düşünce, 'hakikat çıkarımlarının beraberinde hatayı getirdiği' konusuna odaklanır.Bilimin yanılgılara açıklığı, Sanat ve medyada alternatif anlatılar, Felsefi kuşkuculuk

"Postmodern bir dünyada yaşıyoruz" cümlesini çevrenizden duymuşsunuzdur. Peki bu, tam olarak ne anlama gelmektedir? Postmodern, insanların düşünce ve fikirlerinin altında yatan temel değişimleri, özellikle de bireylerin gerçekleri ve bu gerçekleri görme biçimini tanımlamada kullanılır. Postmoderni anlamak için öncesinde moderni anlamak gerekir. Modernizm, 19. yy sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında meydana gelen ve ortaya çıkan bir düşünce okuludur.

Yaşamın bir amacı olduğunu ve bu amaca objektif bir bakış açısı ile yaklaşılması gerektiğini savunan bir yaklaşımdır. Böylece, rasyonel düşünce ve bilimsel bakış açısını benimsemiş olan modernizm, yaşamı açık ve akılcı bir temele oturtmaya çalışır. İnsanoğlunun bilim ve akıl yoluyla ilerleyip, gelişebileceğini ve geçmişe dair bilgilerin günümüz insanına fayda sağlayacağına inanır.

Postmodernizm Nedir?

Bu sorunun yanıtını vermek için biraz daha detaylara inmek gerekir. Postmodernizm, modernizm sonrası ve ötesi manasında bir tanımlama olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, modern düşünceye ve modern kültüre ait temel kavram ve bakış açılarının sorunsallaştırılması ile sürdürülmektedir. Postmodernizm, modernizme karşı genel bir tepkiydi. Modernizm daha çok idealizme, insan yaşamı ve toplumun ütopik bir vizyonu ile ilerleme inancına dayanıyordu. Din ya da bilim tarafından formüle edilenler gibi bazı nihai evrensel ilkelerin ya da gerçeklerin gerçeği anlamak ya da açıklamak için kullanılabileceği varsayılmıştır. 

Postmodernistler neyin doğru veya yanlış, iyi ya da kötü hakkındaki düşüncelerini düzeltmeye çalışmazlar. Mutlak gerçek diye bir şeyin olamayacağına inanıyorlar. Bir postmodernist, kendisi dışındaki dünyayı hatalı olarak görür. Yani diğer insanların gerçeği hatadan ayırt edilemez hale gelir. Bu nedenle, hiç kimse gerçeği tanımlama veya başkalarına ahlaki doğru ve yanlış fikrini dayatma yetkisine sahip değildir. 

Modernist sanatçılar, modern dünyayı tamamen yansıtmanın bir yolunu bulabileceklerine inanarak, konulara odaklanmak yerine biçim, teknik ve süreçler denediler. Modernizm idealizme ve akla dayanırken, postmodernizm şüphecilik ve akıl şüphesinden doğdu. Evrensel kesinlik veya hakikatler olduğu fikrine meydan okudu. Postmodern sanat, yirminci yüzyılın ortalarından sonlarına doğru felsefe üzerine çekildi ve deneyimlerimizin bireysel deneyim ve yorumunun soyut ilkelerden daha somut olduğunu savundu. Modernistler açıklığı ve sadeliği savunurken; postmodernizm karmaşık ve çoğu zaman çelişkili anlam katmanlarını benimsedi. 20. Yüzyılın ortalarında ortaya çıkan postmodernizm; mimari, felsefe, edebiyat, resim gibi alanlarda kendini göstermiştir.

Postmodernizmin özelliklerini listelemek, konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, postmodernistler felsefelerini tanımlanmış bir kutuya veya kategoriye yerleştirmemişlerdir. İnançları ve uygulamaları, belirli bir kuruluş ya da özel çıkar grubuyla tanımlanabilir olmaktan ziyade özneldir.

Postmodernistler İçin Temel İlkeler

 • Mutlak bir gerçek yoktur. Postmodernistler gerçeklik kavramının, insanlar ve özel çıkar grupları tarafından başkaları üzerinde güç kazanmak için kötüye kullanılan bir hayal yanılsaması olduğuna inanmaktadırlar.

 • Hakikat ve hata aynı anlama gelir. Gerçekler, postmodernist iddialar, herhangi bir şeyi belirlemek için çok sınırlayıcıdır. Çünkü bugün gerçek ve doğru olan şey yarın yanlış olabilir.

 • Benlik kavramsallaştırma ve rasyonalizasyon. Geleneksel mantık ve nesnellik, postmodernistler tarafından son derece önemlidir. 

 • Geleneksel otorite yanlış ve yozdur. Postmodernistler dini ahlakın ve laik otoritenin kısıtlamalarına karşı konuşurlar. 

 • Mülkiyet. Kolektif mülkiyetin mal ve hizmetleri en adil şekilde yöneteceğini iddia ediyorlar.

 • Modernizmde hayal kırıklığı. Postmodernistler; bilim, teknoloji, hükumet ve dinin yerine getirilmemiş vaatlerinden rahatsız olurlar.

 • Ahlak kişiseldir. Etiğin göreli olduğuna inanmak, postmodernistler ahlakı kişisel kanaatine maruz bırakır. Ahlaki değeri, geleneksel değerlere ve kurallara uymaya gerek kalmadan herkesin özel etik kuralları olarak tanımlarlar.

 • Küreselleşme. Birçok postmodernist, ulusal sınırların insan iletişimine engel olduğunu iddia ediyor. Milliyetçilik, savaşlara neden oluyor. Bu nedenle, postmodernistler genellikle enternasyonalizm ve farklı ülkeleri birleştirmeyi öneriyorlar.

 • Bütün dinler geçerlidir. Postmodernistler, kapsayıcı inançlara değer vererek Yeni Çağ dinine yönelirler. 

 • Dine karşı olumlu bir tavır alırlar.

 • Geçmişin kendi şartlarına uygun bir şekilde yaşatılmasını istemektedirler.

Postmodern Liderlik

Liderlik, bir grup insanı ortak bir hedefe ulaşmak için harekete geçirmeye motive etmektir. Çevresindekilere ilham vermektir. İş yaşamında, çalışanların ve iş ortaklarının şirketin ihtiyaçlarını karşılama stratejisi ile yönlendirilmesi anlamına gelir. Etkili liderlik fikirlere dayanır. Daha da önemlisi, lider eylemin ilham kaynağı ve yönetmenidir. Liderler, grup içinde başkalarının yönlerini takip etmesini istemek için kişilik ve liderlik becerilerinin birleşimine sahip olan kişidir.

İş dünyasında liderlik performansla bağlantı içerisindedir. Etkili lider olarak anılan ve görülen liderler, şirketlerinin kârlılığını ve değerini artıranlardır. Bir liderlik rolündeki bir kişi, kurullar, yüksek yönetim veya hissedarlar tarafından belirlenen kar beklentilerini karşılamazsa, feshedilebilmektedir. Liderliği en iyi biçimde öğrenmek, beklenen ve istenen verimi alabilmek açısından gereklidir. Bu yüzden liderlik eğitimi alarak şirket başarınızı artırabilirsiniz. Bununla birlikte, Enstitü tarafından verilen diğer online eğitimler sayesinde daha donanımlı bir birey olabilir, hayatınızın her alanında daha başarılı olabilirsiniz. Üstelik eğitimlerin ardından alacağınız sertifika ile başarınızı belgeleyebilir, özgeçmişinizde fark yaratabilirsiniz.

İyi Bir Lider Hangi Özellikleri Taşımalı?

Liderlik, iş yaşamında önemli yere sahiptir. Doğuştan gelen bazı kabiliyetlerin yanı sıra çeşitli kabiliyetlerin geliştirilebileceği de bir süreçtir. Peki bir lider hangi özelliklere sahip olmalıdır? İşte o özelliklerden bazıları...

Etkili iletişim: İletişim kurmak, günlük yaşamın vazgeçilmezidir. Hava, su kadar temel bir ihtiyaçtır. Bir liderin de şüphesiz sahip olması gereken en önemli niteliklerden biri de etkili iletişimdir. Çalışanları ile iyi bir biçimde anlaşabilmek, kendisini ifade edebilmek için gereklidir.

Empati: Empati, günlük yaşam için de önemlidir. Bir lider için de gerek çalışanlarını gerekse iş ortaklarını ya da birlikte çalıştığı kişileri anlamada empati yeteneği gereklidir.

beden dili: Beden dili, iletişimi destekleyen en önemli unsurdur. Konuştuğumuzda etkiyi artırmak ve kendimizi daha iyi yansıtabilmede beden dili önemli yere sahiptir. 

Zaman yönetimi: Zaman yönetimi, her şeyde olduğu gibi liderlikte de önemlidir. Zamanı yöneten kendini yönetir. Etkili bir zaman kontrolü sayesinde planlamalarınızı en iyi biçimde gerçekleştirebilir, zamanınızı en verimli şekilde kullanırsınız.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Tutkulu olma: Etkili bir lider yapacağı işleri sürdürmek ve etkin olmak için tutkulu olmalıdır. Şayet ardından koşacak cesaret ve inancınız yoksa tüm hedefler uzaktır.

Vizyon: Bir liderin vizyon sahibi olması gerekir. Vizyon sahibi olmak ilerlemenin ve yol alabilmenin en önemli kriterlerinden biridir. Herkesi etkileyebilecek fikirlere sahip olmak ve yepyeni açılımlar yapabilmek vizyon sahibi bir lider olunduğunun kanıtı niteliğindedir.

Motivasyon: Liderlik özelliğine sahip olanların çevresindekileri her türlü koşulda motive etmesi beklenir. Ekip motivasyonunu yükseltmek ve yüksek motivasyona sahip olmak liderlerin değişmez özellikleri arasında.

Modernizm, 19 yy sonları ve 20 yy başlarında meydana gelen ve bilimsel bakış açısını, rasyonel düşünceyi benimsemiş bir düşünce okulu, Aydınlanma Çağı, Darwinizm, Endüstriyel Devrim, Postmodernizm, Modernizmi sorgulayan ve çoğu zaman ona meydan okuyan, mutlak doğrulukların veya evrensel ilke ve gerçeklerin varlığını reddeden bir düşünce tarzı, Andy Warhol'un eserleri, Jean-Francois Lyotard'ın 'Bilgi Postmodern Durumu', David Lynch filmleri, Postmodern Sanat, Bireysel deneyim ve yorumların soyut ilkelerden daha somut olduğunu savunan sanat anlayışı, Pop Art, Minimalizm, Kavramsal Sanat, Kültürel Relativizm, Postmodernistler tarafından benimsenen bir anlayış; kültürel norm ve değerlerin bağlamsal olduğunu ve kesin doğru ya da yanlışın olmadığını savunur, Feminizm, Çokkültürlülük, Küreselleşme, Değerlerin Göreliği, Ahlaka ilişkin tüm değerlerin kişiye bağlı olduğu ve mutlak bir ahlaki gerçekliğin olmadığını ileri süren teori, Eşit Haklar, Cinsel Özgürlük, Kişisel Özgürlük, Modernizme Hayal Kırıklığı, Postmodernistler; bilim, teknoloji, hükumet ve dinin yerine getirilmemiş vaatlerine duyulan hayalkırıklığı, Çevre felaketleri, Savaşların sürekliliği, Ekonomik eşitsizlik, Postmodern Liderlik, Kabul edilen normları ve yöntemleri sorgulayan, çeşitliliği kutlayan ve hegemonik güç dinamiklerini sarsan liderlik anlayışı, Transformasyonel liderlik, Katılımcı liderlik, Demokratik liderlik, Otoriteye Karşı Çıkış, Postmodernistler tarafından savunulan bir duruş; geçerli otorite ve kurumların doğruluğunu ve geçerliliğini sorgularlar, Kanon karşıtı edebiyat, Alternatif medya, İsyancı politika, Kolektif Mülkiyet, Postmodernistler genellikle mal ve hizmetlerin adil yönetiminin kolektif mülkiyetle sağlanabileceğini savunur, Komünizm, Sosyalizm, Anarşizm, Hakikat ve Hata, Postmodern düşünce, 'hakikat çıkarımlarının beraberinde hatayı getirdiği' konusuna odaklanır, Bilimin yanılgılara açıklığı, Sanat ve medyada alternatif anlatılar, Felsefi kuşkuculuk
liderlik postmodern postmodernizm lider online eğitim
Koyu kıvırcık saçlı, olgun bir kadın aydınlık bir odada duruyor. Karmaşık beyaz işlemeleri olan kırmızı bir başörtüsü takıyor. Başörtüsü başının etrafına sarılmış ve çenesinin altına sıkıştırılarak yüzünü çerçeveliyor. Hafif bir gülümsemeyle önüne bakıyor, ifadesi nazik ve düşünceli. Elleri önünde kenetlenmiş, krem rengi bir üst ve uzun, desenli bir etek giyiyor. Otuzlu yaşlarının sonunda ya da kırklı yaşlarının başında gibi görünüyor.
Merve Nur Cengiz
İçerik Editörü

Kişisel gelişimle ilgili blog içerikleri ve tanıtım yazıları yazıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.