AnasayfaBlogAlternatif Kanal Geliştirme Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Alternatif Kanal Geliştirme Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

24 Nisan 2021
Bu görüntüde bir grafiğin yakın çekimi yer almaktadır. Grafiğin arka planı parlak mavi renktedir ve mavi arka planın üzerine beyaz bir metin yazılmıştır. Grafik görüntünün büyük bir kısmını kaplıyor ve birkaç çizgi ve nokta içeriyor. Mavi arka plan üzerinde biri solda diğeri sağda olmak üzere iki beyaz harf bulunmaktadır. Grafik net ve ayrıntılıdır, çeşitli bölümleri farklı renktedir. Kullanılan renkler grafiğin birden fazla kaynaktan gelen verileri gösterdiğini düşündürmektedir. Genel görüntü yakın çekim havasındadır ve grafik ana odak noktasıdır.
BaşlıkAçıklamaÖnemi
Alternatif Kanal Geliştirme Uzmanıİşletmelerin belirlediği hedefler doğrultusunda müşteriye sunulacak ürün ya da hizmet ile ilgili alternatif dağıtım kanalı aracılığı ile pazarlama yapan kişi.İşletmelerin hedeflediği kitleye doğru ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar.
Eğitim GereksinimiAlternatif kanal geliştirme uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversite eğitimini ilgili bölümlerden tamamlamaları ve ilgili sertifika programlarından mezun olmaları gerekiyor.Uzmanların bilgi ve becerilerini sistematik bir şekilde geliştirebilmeleri için gerekli.
GörevlerAlternatif satış kanalları oluşturmak, doğru pazarlama stratejilerini belirlemek ve uygulamak, ilişkileri yönetmek, yeni müşteriler kazanmak için planlamalar yapmak vb.İşletmelerin hedeflerine ulaşmasını sağlar ve onların daha geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırır.
Müşteri İlişkileriMüşteri ilişkilerinin sürekliliğini sağlamak ve düzenli ziyaretler yapmakMüşteri memnuniyetinin sağlanmasını ve işletmenin müşteri tabanının korunup genişlemesini sağlar.
Sektörel TakipAlternatif kanal geliştirme uzmanlarının sektörel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmeleri gerekir.Gelişmeleri öğrenmek ve gerekli görülmesi halinde uygulamaya koymak, rekabetçi bir avantaj sağlar.
Pazar AnaliziPazarı ve alternatif kanalları analiz etmek ve raporlamakPazarın durumunu ve trendlerini belirlemek, işletmenin pazarlama stratejilerini etkin bir şekilde yönlendirmek için önemlidir.
Bütçe ve Hedef BelirlemeBütçe ve kurum hedeflerinin belirlenmesiEtkili ve verimli bir şekilde çalışabilmek ve işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için önemlidir.
Reklam ve Pazarlama ÇalışmalarıReklam ve pazarlama çalışmalarının doğru bir şekilde planlanması ve uygulanmasıİşletmenin marka bilinirliğini artırmak ve hedef kitleyi genişletmek için önemlidir.
İş Güvenliğiİş güvenliği ve sağlık ile çevre koruma mevzuatlarına uygun hareket etmekİş yerinde güvenli ve sağlıklı bir ortamı sürdürmek ve işletmenin yasal sorumluluklarını yerine getirmesi için önemlidir.
Yabancı Dil Bilgisiİyi derecede yabancı dil, özellikle İngilizce bilmekUluslararası iş ilişkilerini yönetmek ve alternatif kanalları daha geniş bir küresel çerçevede değerlendirebilmek için önemlidir.

Globalleşme, teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, sektörel büyümeler neticesinde pek çok alanda yeni çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle son yıllarda satış ve pazarlama alanında farklı yaklaşımlar ve uygulamalar gözle görülür oranda artış göstermeye başladı. Sektörlerin yarattığı iş gücü yeni meslek mensupları ortaya çıkarmasını sağladı. Alternatif kanal geliştirme uzmanı da bu alanda ortaya çıkan meslek mensuplarından biridir.

Alternatif kanal geliştirme uzmanı, işletmelerin belirlediği hedefler doğrultusunda müşteriye sunulacak ürün ya da hizmet ile ilgili alternatif dağıtım kanalı aracılığı ile pazarlama yapan kişilere verilen addır. Pazarlama alanındaki organizasyonda söz sahibidir.

Alternatif kanal geliştirme uzmanı nedir? Alternatif kanal geliştirme uzmanı ne iş yapar? Alternatif kanal geliştirme uzmanı olmak için hangi şartlar aranır? Sorularına aradığınız yanıtları bulabileceğiniz bir yazı ile karşınızdayız.

Alternatif Kanal Geliştirme Uzmanı Nedir?

Alternatif kanal geliştirme uzmanı; müşteriye verilecek bütün hizmetlerde alternatif dağıtım kanalları ile ilgili strateji oluşturur. Aynı zamanda mevcut kanallara yönelik iletişim ve pazarlama stratejileri geliştiren kişilere verilen addır. Genellikle bankacılık sektöründe görev alırlar.

Alternatif kanal geliştirme uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversite eğitimini ilgili bölümlerden tamamlamaları gerekir. Genellikle 4 yıllık lisans eğitimi almış olmaları istenir. Bunun yanında sertifika eğitimlerine katılarak kendilerini bu alanda geliştirmeleri gerekir.

İlgili eğitimler: Online Eğitimler

Alternatif kanal geliştirme uzmanlarının sektörel gelişmeleri yakından takip etmesi gerekir. Pazarlama alanında yaşanan yenilikleri öğrenmeli ve gerekli görülmesi halinde uygulamaya koymalıdır. Bu kanalları fırsata çevirmek ve yeni müşteriler kazanmak için stratejiler geliştirmek en önemli iş konularının başında gelir.

Görevleri kurumlara göre farklılık gösterebilir. Kurum beklentilerine ve mevcut pazara göre hareket etmeleri beklenir. Sürekli yeniliğe açık bir meslek olması, dinamik yapısı nedeni ile bu alanda hizmet verecek çalışanlara olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.Alternatif Kanal Geliştirme Uzmanı Ne İş Yapar?

Alternatif Kanal Geliştirme Uzmanı çalışma alanında karşılaştığı gelişmeleri yakından izleyerek, alternatif satış kanalları ve fırsatlar yaratır. Müşteriler ile iletişimde doğru stratejiler kullanması gerekir. Müşteri ilişkilerinin sürekliliğini sağlamak için düzenli ve planlı ziyaretler yapar. Bunların hepsi göz önünde bulundurulduğunda uzmanlar oldukça kilit bir noktada görevlerini sürdürür. Sektörel gelişmeleri yakından takip eder, yenilikler konusunda yöneticilerini sürekli bilgilendirir. Alternatif Kanal Geliştirme Uzmanının görevleri çeşitlilik gösterse de temel sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • İş güvenliği ve sağlığı aynı zamanda çevre koruma mevzuatlarına uygun olarak hareket etmelidir.

 • Şubelere yönelik görev yapmakta olan kanalların geliştirilmesini sağlamak.

 • Alternatif kanal belirleme aşamasında, üçüncü kişilerle ilişkileri başarılı bir şekilde yönetmesi gerekir.

 • Bütçe ve kurum hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olmalı ya da bizzat kendisi oluşturmalıdır.

 • Yeni müşteriler elde etmek için stratejik planlar oluşturmalıdır.

 • Alternatif kanallarla ilgili analizler yapmalı ve raporlama için çalışmalıdır.

 • Hazırladığı raporları ilgili birimlere ve yöneticiler iletmelidir.

 • Anket ve pazar araştırmaları düzenlemeli ya da organizasyon hazırlıkları sürecine yardımcı olmalıdır.

 • Reklam ve pazarlama alanında çalışmalar yapan yöneticilere yardımcı olmalıdır.

 • Doğrudan pazarlama faaliyetleri ile reklam çalışmalarını yürütmelidir

 • Alternatif kanallarla iş birliği içinde olan ajanslarla doğrudan ilişki kurmalı ve bu konudaki yer alan diğer görevleri yürütmelidir.

Alternatif Kanal Geliştirme Uzmanı Maaşları

Alternatif kanal geliştirme uzmanı olmak için üniversitede okutulan bölümlerden mezun olmak gerekiyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan meslek adayları bu alanda uzmanlaşmak için sertifika eğitimi alması bekleniyor. Tüm bu mesleki gerekleri yerine getirdikten sonra alternatif kanal geliştirme uzmanı için her sektörde iş imkanından bahsetmek mümkündür. Özellikle bankalar ve kurumsal firmalar tarafından istihdam edilen meslek mensuplarındandır. Alternatif kanal geliştirme uzmanının kazancı; tecrübesine, sektöre ve kurumun özelliklerine göre değişiklik gösterir.

Bu alanda çalışmayı planlayan adayların rakiplerinin bir adım önüne geçebilmesi için kendini geliştirmesi gerekir. Kişisel gelişim eğitimleri, yabancı dil bilgisi birçok firmanın ilgisini çekecektir. Özellikle iyi derecede İngilizce bilen adaylar daha ön sıralarda değerlendirilir. Bunun yanında bazı kurumlar personellerini eğitimlerden faydalandırmak ister. Kurum çatısı altında ya da farklı kurumlarda kendilerini geliştirmelerine imkan sunacak eğitimler ile buluşmalarını sağlar. Alternatif kanal geliştirme uzmanı ne kadar maaş kazanır, birlikte inceleyelim.

 • Yeni başlayan bir Alternatif kanal geliştirme uzmanı en düşük 3.800 TL maaş kazanır.

 • Tecrübe edinmiş bir Alternatif kanal geliştirme uzmanı ortalama 5.100 TL gelir elde eder.

 • Alternatif kanal geliştirme uzmanının en yüksek 8.230 TL maaş kazandığı görülmektedir.

Alternatif Kanal Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur?

Alternatif kanal geliştirme uzmanı olarak mesleki kariyer planı olan kişiler ilk olarak nasıl bir eğitim almaları gerektiğini araştırır. Bankacılık bölümünden mezun olan kişiler ile üniversitelerin işletme ve iktisat 4 yıllık lisans programlarından mezun olan kişiler eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifika geliştirme programlarına katılıp, alternatif kanal geliştirme uzmanı olabilirler.

Üniversite bölümleri içinden; satış ve pazarlama, bankacılık faaliyetleri, işletme ve ekonomi alanlarından 4 yıllık eğitim almış olmaları kurumlar tarafından ilk tercih nedenlerindendir. Bunun yanında halkla ilişkiler, müşteri yönetimi gibi konularda da eğitim almaları zorunludur. Eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra tecrübe edinmek üzere çalışmalarına başlayabilirler. Ancak işverenler bu alanda kariyer planı olan kişilerde bazı niteliklerde arar. Bu nitelikler nelerdir, inceleyelim.

 • Alternatif kanal geliştirme uzmanının iletişim yeteneği güçlü olmalıdır. Hem kurum içi çalışmalarda hem müşteri ile çalışmalarında üstün sözlü ve yazılı iletişim becerisi göstermeleri beklenir.

 • Dinamik bir yapıya sahip olmaları gerekir.

 • Planlama konularında önemli roller üstlenecekleri için iyi bir planlama yeteneği sergilemeleri beklenir.

 • Disiplinli, titiz ve dikkatli çalışmaları gerekir.

 • Analitik düşünme becerisine sahip olmaları beklenir.

 • İşleri gereği bazı bilgisayar programlarını profesyonel bir şekilde kullanmaları gerekir.

 • Yabancı dil bilmeleri özellikle de iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmaları beklenir.

 • Ekip çalışmasına uyum göstermeleri gerekir.

 • Ofiste çalışmalarını yürüttükleri kadar ofis içi çalışmalarda da bulunacakları için ehliyet sahibi olmaları istenir.

 • Erkek adayların askeri yükümlülüklerini tamamlamış olmaları istenir.

Alternatif Kanal Geliştirme Uzmanı, İşletmelerin belirlediği hedefler doğrultusunda müşteriye sunulacak ürün ya da hizmet ile ilgili alternatif dağıtım kanalı aracılığı ile pazarlama yapan kişi, İşletmelerin hedeflediği kitleye doğru ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar, Eğitim Gereksinimi, Alternatif kanal geliştirme uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversite eğitimini ilgili bölümlerden tamamlamaları ve ilgili sertifika programlarından mezun olmaları gerekiyor, Uzmanların bilgi ve becerilerini sistematik bir şekilde geliştirebilmeleri için gerekli, Görevler, Alternatif satış kanalları oluşturmak, doğru pazarlama stratejilerini belirlemek ve uygulamak, ilişkileri yönetmek, yeni müşteriler kazanmak için planlamalar yapmak vb, İşletmelerin hedeflerine ulaşmasını sağlar ve onların daha geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırır, Müşteri İlişkileri, Müşteri ilişkilerinin sürekliliğini sağlamak ve düzenli ziyaretler yapmak, Müşteri memnuniyetinin sağlanmasını ve işletmenin müşteri tabanının korunup genişlemesini sağlar, Sektörel Takip, Alternatif kanal geliştirme uzmanlarının sektörel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmeleri gerekir, Gelişmeleri öğrenmek ve gerekli görülmesi halinde uygulamaya koymak, rekabetçi bir avantaj sağlar, Pazar Analizi, Pazarı ve alternatif kanalları analiz etmek ve raporlamak, Pazarın durumunu ve trendlerini belirlemek, işletmenin pazarlama stratejilerini etkin bir şekilde yönlendirmek için önemlidir, Bütçe ve Hedef Belirleme, Bütçe ve kurum hedeflerinin belirlenmesi, Etkili ve verimli bir şekilde çalışabilmek ve işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için önemlidir, Reklam ve Pazarlama Çalışmaları, Reklam ve pazarlama çalışmalarının doğru bir şekilde planlanması ve uygulanması, İşletmenin marka bilinirliğini artırmak ve hedef kitleyi genişletmek için önemlidir, İş Güvenliği, İş güvenliği ve sağlık ile çevre koruma mevzuatlarına uygun hareket etmek, İş yerinde güvenli ve sağlıklı bir ortamı sürdürmek ve işletmenin yasal sorumluluklarını yerine getirmesi için önemlidir, Yabancı Dil Bilgisi, İyi derecede yabancı dil, özellikle İngilizce bilmek, Uluslararası iş ilişkilerini yönetmek ve alternatif kanalları daha geniş bir küresel çerçevede değerlendirebilmek için önemlidir
alternatif kanal geliştirme uzmanı teknoloji pazarlama satış alternatif kanal geliştirme uzmanı nedir alternatif kanal geliştirme uzmanı ne iş yapar alternatif kanal geliştirme uzmanı maaşları alternatif kanal geliştirme uzmanı nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Kızıl saçlı, sakallı ve beyaz gömlekli bir adam başparmağını kaldırıyor. Yüzü görüntünün odak noktasıdır, arka planda bulanık bir bilezik vardır. Sağında beyaz zemin üzerinde siyah bir yazı ve üstünde içinde beyaz bir tik olan yeşil bir daire var. Adamın geniş bir gülümsemesi var ve yaptığı işten çok memnun görünüyor. Sanki neşesini vurgulamak istercesine etrafı güneşli bir atmosferle çevrili. Gözleri kapalı ve başparmağıyla onay ve pozitiflik ifade eden bir işaret yapıyor. Coşkusu bulaşıcı ve bu resme bakarken iyimserlik hissetmemek mümkün değil.
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
1287524
Bu görüntü, düz beyaz bir arka plana sahip bir bilgisayar ekranını ve üzerinde görüntülenen metni göstermektedir. Metin siyah renkte görünmekte ve çeşitli boyut ve yazı tiplerinden oluşmaktadır. Metin düzgün, düzenli bir şekilde düzenlenmiş ve ekran boyunca organize bir desen oluşturuyor. Metin oldukça net ve keskin görünüyor ve kolayca okunabiliyor. Metin ve beyaz arka plan arasındaki kontrast temiz ve görsel olarak çekici bir görünüm yaratıyor. Metnin genel tasarımı estetik açıdan hoş ve bilgisayar ekranının profesyonel ve modern görünmesini sağlıyor.
5
(3)

Bootstrap Eğitimi

40 Konu10 Saat
Sarı saçlı bir kadın kollarını kavuşturmuş sarı bir arka planın önünde duruyor. Yüzü sıcak bir gülümsemeyle aydınlanıyor ve kolyesinden sarkan bir kolye takıyor. Kadının yüzünü çerçeveleyen omuz hizasında saçları var ve kıyafetleri şık ve modaya uygun. Kameraya bakarken yüzünde memnuniyet ve güven ifadesi var. Gözleri parlak ve hayat dolu ve iyi bir ruh hali içinde görünüyor. Sol elinde, bir web sitesinin ekran görüntüsünü gösteren bir akıllı telefon tutuyor.
5
(4)

Motivasyon 3.0 Eğitimi

8 Konu4 Saat
Uzun sarı saçlı genç bir kadın siyah bir tişört giymiş, beyaz bir duvarın önünde duruyor. Yüzünde kendinden emin bir ifade var ve kollarını kavuşturmuş. Sarı saçları at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış ve yüzünü çerçeveliyor. Makyajı minimal düzeyde, doğal güzelliğinin parlamasına izin veriyor. Gözleri yumuşak mavi ve biraz da yeşil. Dudakları koyu pembe. Siyah tişörtü sade ama şık ve açık tenini tamamlıyor. Kendinden emin tavrını ve doğal güzelliğini göstererek uzun ve gururlu duruyor.Sultan Cüneyit
8080