AnasayfaBlogİş Yeri Hekimi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

İş Yeri Hekimi Nedir? Ne İş Yapar?

11 Mayıs 2021
Genç bir kadın koridorda durmakta, gözlük ve siyah bir gömlek giymektedir. Omuzlarına dökülen sarı saçları var ve göğsünde bir ben var. Gözleri yoğun bir bakışla önüne odaklanmış ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Etrafındaki duvarlar beyaza boyanmış ve üst kısımlarında yeşil vurgular var ve üzerlerinde hem yeşil hem de siyah harflerle yazılmış büyük bir tabela var. Tabelanın ortasında büyük boy beyaz bir 'E' harfi var. Bunun sağında ise siyah zemin üzerine sadece beyaz yazıların yer aldığı daha küçük bir tabela asılı.
Görev ve SorumluluklarÇalışma AlanlarıTehlike Sınıfları ve Görev Süreleri
Çalışma ortamını gözlemlerHastaneler, kimya endüstrisi, laboratuvarlarÇok Tehlikeli İşler (750 ve üzerinde çalışan sayısı): Tam gün
İş yerindeki dinlenme ve yemek alanlarının hijyeninin denetimini yaparOkullar, yurtlar, eczanelerAz Tehlikeli İşler (2000 ve üzerinde çalışan sayısı): Tam gün
İşçilerin sağlığının geliştirilmesi için aktiviteler yapılması konusunda işverene tavsiyelerde bulunurMobilya fabrikaları, kasaplar, diş hekimi muayenehaneleriTehlikeli İşler (1000 ve üzerinde çalışan sayısı): Tam gün
İşçiler için koruyu malzemelerin temin edilmesini isterMarketler ve avukatlık ofisleriAz Tehlikeli İşler (Çalışan başına ayda 5 dakika)
İş yerinde meydana gelen kazaların nedenlerini araştırarak tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alırKuaförlerTehlikeli İşler (Çalışan başına ayda 10 dakika)
İş yerinde uygulanması gereken önlemleri işverene yazılı olarak bildirirMetal endüstrisiÇok Tehlikeli İşler (Çalışan başına ayda 20 dakika)

2012 yılında Resmi Gazete’de yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş yerlerinde iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirmiştir. Bu zorunluluk hem yeni eğitimlerin hem de yeni bir iş kolunun açılmasını sağlamıştır. Bu sayede çalışanların sağlık durumları da kontrol altına almaya çalışılmıştır. İş yeri hekiminin çalışma alanı ve çalışanlarla ilgili kanunları yakından takip ederek yasalara uygun hareket etmesi gerekir.

Çalışma koşullarının çalışan sayısına ve iş koluna göre düzenlenmesi de işyeri hekimliğinin cazip mesleklerden sayılmasını sağlar. Adı hekimlik olan ve doğrudan insan sağlığıyla bağlantılı olan bu meslekte doğal olarak sorumluluklar da fazladır.

Ülkemizde yaklaşık 10 senelik geçmişi olan iş yeri hekimliğini daha yakından tanıyalım.

İş Yeri Hekimi Nedir?

İş yerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve bulaşıcı hastalıkların tespit edilerek önlenmeye çalışılması için gerekli tedbirleri alan kişilere iş yeri hekimi denir. İşler ve iş yerleri tehlike boyutuna göre üç sınıfa ayrılır. İş yerinin hangi tehlike sınıfında olduğu farketmeksizin iş yeri hekimi bulundurması gerekir. Kanunla desteklenen bir madde olduğundan, bu yükümlülüğe uymayan işverenlere ciddi miktarlarda para cezası uygulanır.

İş yeri hekimleri doktorlardan, iş müfettişlerinden, halk sağlığı uzmanlarından olabilir. Ancak bunun için her başvuran ve sadece üniversiteyi bitirenler kabul edilmez. Ciddi bir eğitimden geçmek gerekir. İşyeri hekimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak çalışır. İşçilerin haklarının korunması, sağlık kontrollerinin yapılması, risk durumlarında bilgilendirilmesi, olası kaza durumunda acil müdahale edilebilmesi ve hem işçilerin hem de işverenlerin eğitilmesi bakımından iş yeri hekimlerinin önemi büyüktür.

İş yeri hekimlerinin iyi bir gözlemci olması gerekir. İletişim becerileri kuvvetli olmalıdır. Acil durumlarda hızlı karar vermeleri gerekebilir. Risk alabilen bireyler olmalıdır. Ayrıca hasta kayıtlarında gizliliği sağlamakla yükümlüdür.

İş Yeri Hekimi Ne İş Yapar?

İş yeri hekimleri koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti verirler. Daha çok hastalığın fark edilmesi, teşhis için yönlendirme gibi görevleri bulunur. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile birlikte çalışır. Çalışılan iş yerine göre sorumluluklar değişebilir. İşverenin de iş yeri hekimine çalışmalarını yürüteceği bir ortam sumakla yükümlüdür. İş yerinin tehlike boyutu ve çalışan sayısı işyeri hekiminin çalışma süresini ve sayısını etkiler. İş yerleri ve işler üç sınıfta incelenir.

 • Az Tehlikeli İşler ve İş Yerleri: Okullar, yurtlar, eczaneler, marketler ve avukatlık ofisleri gibi yerler bu sınıfa girer. Bu iş yerlerindeki hekimler çalışan başına ayda en az 5 dakika hizmet vermek zorundadır. Az tehlikeli iş yerlerinde çalışanların periyodik muayene aralıkları 5 yıldır. 2000 kişinin üzerinde çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde işyeri hekimi tam gün çalışır.

 • Tehlikeli İşler ve İş Yerleri: Mobilya fabrikaları, kasaplar, diş hekimi muayenehaneleri ve kuaförler bu sınıfa girer. Bu sınıftaki iş yerlerinde hekimler çalışan başına ayda en az 10 dakika hizmet vermek zorundadır. Tehlikeli iş yerlerinde çalışanların periyodik muayene aralıkları 3 yıldır. 1000 kişinin üzerinde çalışan sayısına sahip olan tehlikeli iş yerlerinde işyeri hekimleri tam gün çalışır.

 • Çok Tehlikeli İşler ve İş Yerleri: Hastaneler, kimya endüstrisi, laboratuvarlar, inşaat sektörü ve metal endüstrisi bu sınıfta incelenir. Bu sınıfa giren iş yerlerinde hekimler çalışan başına ayda en az 20 dakika hizmet vermek zorundadır. Çok tehlikeli iş yerlerinde çalışanların periyodik muayene aralıkları 1 yıldır. 750 ve üzerinde çalışan sayısına sahip çok tehlikeli iş yerlerinde işyeri hekimleri tam gün çalışır.

İş yeri hekimleri sayesinde risk tespiti yaparak erken müdahale mümkündür. İşiler ilk işe girdiklerinde, iş değiştirdiklerinde, iş yerinde bir kazaya maruz kaldıklarında sağlık raporu almaları zorunludur. Bu sayede hem işçinin sağlık açısından işe uygunluğu kontrol edilir hem de bulaşıcı hastalıklara karşı diğer işiler için önlem alınmış olur.

Bu çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerleri için ekstra önemlidir. Bu raporlar işyeri hekimi tarafından düzenlenir. İş yeri hekimleri aynı zamanda işçilerle işverenler arasında köprü görevi görür. İşyeri hekimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Çalışma ortamını gözlemler.

 • İşverene işçilerin sağlık durumları ile ilgili bilgi verir.

 • İşçiler için koruyu malzemelerin temin edilmesini ister.

 • İşçilerin sağlığının geliştirilmesi için aktiviteler yapılması konusunda işverene tavsiyelerde bulunur.

 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katılır.

 • Çalışma ortamındaki stresi azaltmak için çalışmalar yapar.

 • İş yerindeki dinlenme ve yemek alanlarının hijyenin denetimini yapar.

 • İş yerinde meydana gelen kazaların nedenlerini araştırarak tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alır.

 • İş yerinde uygulanması gereken önlemleri işverene yazılı olarak bildirir.

 • 18 yaşından küçük olan işçilerin takibini yapar.

 • Hamile ve emziren çalışanların haklarının korunması için gereken önlemleri alır.

 •  Özel bir rahatsızlığı olan ya da daha önce iş kazası geçirmiş olan çalışanları kontrol altında tutar.

 • İş yerinde periyodik muayeneler yapar.

 • Yapılan muayenelerin ve testlerin sonuçlarını muhafaza eder.

 • İş kazası ya da meslek hastalığı geçirenlerin eski işlerini dönememesi durumuna onlara uygun görevler verilmesini işverenden talep eder.

 • Çalışanlara ve işverenler hijyen seminerleri verir.

 • İş yerinde yaptığı çalışmalar için yıllık faaliyet raporu hazırlar.

 • İşçilerle işverenlerin acil müdahale ve ilk yardım eğitimleri almasını sağlar.

 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerinde gerekli ölümleri yaparak ölçüm sonuçlarını değerlendirir ve gerekli yerlere bildirir.

 • Gerekli gördüğü durumlarda çalışanlarla görüşmeler yapar.

 • Acil müdahale edilmesi gereken durumlarda işi geçişi olarak durdurabilir.

 • İşyeri hekimi her türlü risk ve kaza durumunda işvereni bilgilendirir. İşveren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmezse Bakanlığa rapor edebilir.

İş Yeri Hekimi Nasıl Olunur?

İşyeri hekimi olabilmek için ilk önce tıp fakültesini bitirerek doktor olmak gerekir. Daha sonra bu işi yapmak isteyenler Bakanlık ya da bakanlığın yetki verdiği bir kuruluş tarafından açılan işyeri hekimliği kursuna katılırlar. Kursta teorik ve uygulamalı eğitimler alırlar.

Eğitimin sonunda yapılan sınavdan 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar iş yeri hekimliği sertifikasını almaya hak kazanırlar. Sertifikanın geçerlilik süresi 7 yıldır.

7 yıl sonunda sertifikalar yenilenir. Yenilemeyenlerin sertifikası ve işyeri hekimliği yapma hakkı iptal edilir. İş sağlığı ve güvenliği alanında doktora yapmış olan doktorların, iş teftişçisi olarak en az 8 yıl çalışan doktorların ve meslek hastalıklarından yan dal yapmış olan hekimlerin işyeri hekimi olabilmesi için sınava girmesine gerek yoktur.

Çalışma ortamını gözlemler, Hastaneler, kimya endüstrisi, laboratuvarlar, Çok Tehlikeli İşler (750 ve üzerinde çalışan sayısı): Tam gün, İş yerindeki dinlenme ve yemek alanlarının hijyeninin denetimini yapar, Okullar, yurtlar, eczaneler, Az Tehlikeli İşler (2000 ve üzerinde çalışan sayısı): Tam gün, İşçilerin sağlığının geliştirilmesi için aktiviteler yapılması konusunda işverene tavsiyelerde bulunur, Mobilya fabrikaları, kasaplar, diş hekimi muayenehaneleri, Tehlikeli İşler (1000 ve üzerinde çalışan sayısı): Tam gün, İşçiler için koruyu malzemelerin temin edilmesini ister, Marketler ve avukatlık ofisleri, Az Tehlikeli İşler (Çalışan başına ayda 5 dakika), İş yerinde meydana gelen kazaların nedenlerini araştırarak tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alır, Kuaförler, Tehlikeli İşler (Çalışan başına ayda 10 dakika), İş yerinde uygulanması gereken önlemleri işverene yazılı olarak bildirir, Metal endüstrisi, Çok Tehlikeli İşler (Çalışan başına ayda 20 dakika)
İş Yeri Hekimi İş Yeri Hekimi nedir İş Yeri Hekimi ne iş yapar İş Yeri Hekimi nasıl olunur İş Yeri Hekimi maaşları iş yeri hekimliği
Kadın mavi bir arabanın yanında duruyor. Beyaz bir üst ve mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçları uzun ve kahverengidir. Ciddi bir ifadeyle kameradan uzağa bakmaktadır. Kollarını önünde kavuşturmuş. Araba krom aksanlı ve alaşım jantlı dört kapılı bir sedan. Arka planda ağaçların olduğu asfalt bir yola park edilmiş. Güneş parlak bir şekilde parlıyor ve yerde gölgeler yaratıyor.
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Mavi baret takmış bir erkek ve kadın bir makinenin önünde durmuş, dikkatle makineye bakmaktadır. Adamın üzerinde mavi bir tulum, kadının üzerinde ise siyah bir tişört vardır. İkisinin de elleri havada, sanki makineyi inceliyorlarmış gibi. Adamın elinde not almak için kullanılmış olabilecek bir kalem var. Görüntü ikisinin yakın çekimidir, bu nedenle makinenin ayrıntıları görünmemektedir. Adamın mavi bareti ve kadının siyah saçları görülebiliyor. Yüzlerindeki ifade ciddi ve odaklanmış, çünkü makineyi analiz ediyorlar.
İş Hayatında Kadınlar

Kadın İşçiler İçin Yasal Düzenlemeler

02 Temmuz 2019
Resimde uzun, siyah saçlı, beyaz gömlekli bir kişi görülüyor. Sol eliyle bileğini tutmakta ve bileğine bakmaktadır. Sağ elini hafifçe kaldırmış ve klavyenin yan tarafına bastırmış. Kişi derin düşüncelere dalmış ve önündeki işe odaklanmış gibi görünüyor. İfadelerinde bir konsantrasyon belirtisi var. Oda iyi aydınlatılmış ve duvarlar açık griye boyanmış. Klavye orta büyüklükte, gümüş renkli ve birkaç tuşu parlak sarı renkle vurgulanmış.
İş Hayatı

Meslek Hastalığı Nedir?

26 Haziran 2020
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524
Bir kişi mutfakta ayakta durmakta ve sağ elinde gümüş bir kaşık tutmaktadır. Kaşık, çeşitli malzemelerden oluşan yiyeceklerle dolu beyaz bir tabağın üzerinde durmaktadır. Tabakta bir parça et, biraz kahverengi sos ve birkaç sebze var. Kişi beyaz bir gömlek ve siyah pantolon giymektedir. Görüntünün arka planı odak dışı, ancak köşede bulanık yeşil bir nesne görülebiliyor. Kişi kaşıkla yemek tabağına sos döküyor ve malzemelerin eşit dağılmasını dikkatle sağlıyor.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
55173402
Bu görselde, bilgisayar ekranı olan bir çalışma masasının önünde duran bir kadın görülmektedir. Kadın kamera tarafına doğru bakmakta ve sade beyaz bir tişört giymektedir. Saçları açık kahverengi, omuzlarından biraz aşağı uzanır şekildedir ve yüzü ciddi bir ifade taşımaktadır. Görselin sol tarafında, masanın üstünde çeşitli ev bitkileri ve kırtasiye malzemeleri vardır. Duvarın açık mavi renkte olduğu ve çerçeveli bazı tablolar asılı olduğu görülüyor. Görselin sağ tarafında, masanın üzerinde daha fazla bitki ve çerçeveli bir fotoğraf yer almakta. Görselin alt kısmında turuncu ve beyaz renkte, "KORECE EĞİTİMİ" yazısı bulunmaktadır. Bu metin, bir tür eğitim veya kurs reklamı olduğunu düşündürebilir. Genel olarak görsel, düzenli ve profesyonel bir çalışma ortamını yansıtmaktadır.
5
(35)

Korece Eğitimi

7 Konu5 Saat
Resimdeki kadının omuzlarına dökülen uzun, siyah saçları var. Yakalı ve kolları üç çeyrek uzunlukta beyaz bir gömlek giyiyor. Yüz ifadesi nötrdür. Beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Doğrudan kameraya bakıyor, gözleri konsantrasyon içinde hafifçe kısılmış. Dudakları hafifçe ayrılmış ve kaşları hafifçe kalkmıştır. Elleri önündedir, avuç içleri yukarı bakmaktadır. Kendinden emin ve sakin görünüyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Yüz hatları belirgin ve cilt tonu açık bronz.Asuhan Turhal
11020