AnasayfaBlogGökyüzünün Güzel Sanatları: Astronomi ve Uzay Bilimleri
Kişisel Gelişim

Gökyüzünün Güzel Sanatları: Astronomi ve Uzay Bilimleri

13 Mayıs 2019
Bu görüntü güneş sistemindeki yedi gezegeni göstermektedir. Görüntünün en üstünde yer alan ilk gezegen parlak sarı ve kırmızı çizgili bir gezegendir. İkincisi, görüntünün merkezinde yer alan, etrafında halkalar olan bir gezegendir. Üçüncü gezegen kırmızımsı bir yüzeye sahip bir gezegenin yakın çekimidir. Dördüncü gezegen parlak yüzeyli mavi bir gezegendir. Beşinci gezegen koyu mavi bir yüzeye ve beyaz lekelere sahip bir gezegenin yakın çekimidir. Altıncısı mavi ve beyaz yüzeyli bir Dünya gezegeni. Yedinci gezegen açık mavi bir yüzeye ve beyaz halkalara sahip bir gezegendir. Yedi gezegenin hepsi de yıldızların dağıldığı uçsuz bucaksız bir uzay boşluğunda yer alıyor.
DönemGelişmelerSonuçlar
5.000 yıl öncesinden M.Ö. 3000'lereGökyüzü izleyicileri zamanın ölçümünde gökyüzünü kullanmaya başlamış.Ayinler ve büyük toplumsal faaliyetlerin zamanlaması için gök cisimlerinin hareketleri incelenmiştir.
M.Ö. 3000Sirius Yıldızı'nın döngüsü ve Nil Nehri'nin taşma zamanı arasında bir ilişki tespit edildi.Bu bulguya dayalı olarak, Mısırlılar 30 gün süren 12 ay ve ek 5 gün olmak üzere bir takvim oluşturdu.
Kopernik DönemiSirius Takvimi, hesaplamaların astronomik olaylara dayalı olarak yapıldığı döneme kadar kullanılmıştır.Döngünün ve zamanın ölçümünde gökyüzünün etkisinin daha net anlaşılması sağlandı.
M.Ö. 3000- M.Ö. 200Eski Çin'de astronominin bilimsel metodlarına dayalı hesaplamalar yapıldı.Bir yılın 365,25 gün olduğu hesaplandı.
M.S. 3. ve 6. yüzyılGelişmiş matematiksel yöntemler ve doğru ölçüm aletleri kullanıldı.Daha hassas hesaplamalar ve dikkate değer bilimsel gelişmeler gerçekleştirildi.
429-500Zu Chongzhi'nin çalışmalarıBir yılın süresinin modern hesaplamalara yakın bir değer olan 365.24281481 gün olduğu tespit edildi.
GünümüzTeknolojinin gelişmesi ile daha detaylı ölçümler yapılıyor.Astronomi ve uzay bilimleri fizik, kimya ve matematik ışığında gelişmeye devam ediyor.
GelecekAstronomi ve uzay bilimlerindeki gelişmelerin devam etmesi bekleniyor.Her yıl yeni ve hayrete düşürecek buluşlar ve bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

Gökyüzünü düşleyen insanlar, göklere uzanan esrarengiz bir yolculuk, evrenin saklı gizemleri... Hepsi tek bir gerçeğe işaret ediyor, gökyüzü ve onun güzel sanatlarına. Siz onu astronomi ve uzay bilimleri olarak çağırabilirsiniz. Ben neden mi ona böyle diyorum? Çünkü 200 milyardan fazla galaksiye ev sahipliği yapan yaşadığımız evrenin inanılmaz işleyişine şahit olmanın her insanı bir şaheser izliyormuş gibi etkilediğini düşündüğüm için.

Çoğu insan gökyüzünün bu mistik görünüşüne kapılarak yıldızları ve ötesinde var olan dünyayı merak etmeden duramıyor. Şimdi bu gizemli yolculuğun nasıl başladığına, insanların yüzyıllardır süregelen gökyüzü merakına ve bu durumun neleri beraberinde getirdiğine bir göz atalım isterseniz.

Eski Zamanlarda Neler Oluyordu?

Hadi bundan 5.000 yıl öncesi erken dönem gökyüzü izleyicilerinin zamanı ölçebilmek için çoktan gökyüzünü kullanmaya başladıkları yıllara dönelim. O zamanlar toplumların din adamları ve seçkin insanlarından oluşan ve astronomik çalışmalarla ilgilenen bir kesimi vardı. Ayinler düzenlemek, kutlamalar yapmak ve ekin dönümlerinin zamanını belirlemek gibi belirli aralıklarla meydana gelen toplumsal faaliyetlerin sürelerini tayin etmek için gök cisimlerinin hareketlerini inceliyorlardı.

Toplumun geri kalanına göre çözülmesi zor gibi görünen bu bilgiler, sahip olana toplumun geri kalanına göre karşı gelinemez bir üstünlük kazandırıyordu. Onlara göre eğer bir kişi gökyüzünün sırlarını biliyorsa bu kişi önemli bir şahsiyet olmalıydı. Hatta bu inanış bazı kültürlerde yer alan gökyüzü cisimlerinin din hayatında önemli bir yer edinip ilahlaştırılmasına kadar gitmişti.

Gökyüzünde gerçekleşen olayların, ilahi işaretler olarak değerlendirilmesi astronomi ve uzay bilimleri açısından çıkılmaz bir döngü oluşması demekti.

Sirius Yıldızı

Sirius Yıldızı eski Mısır’da çok ilginç bir geçmişe sahipti. M.Ö. 3000’li yıllarda bilinen en eski takvimi oluştururken eski Mısırlılar Nil Nehri’nin taşma zamanının başlaması (yani temmuz ayının ilk günleri) ile Sirius yıldızının 70 günlük kaybolmasının ardından ilk kez görülmesinin aynı zamana denk gelmesi arasında bir ilişki kurup her ayın 30’ar gün çektiği 12 aylık ve artı 5 gün olmak üzere bir takvim sistemi oluşturdular. Halbuki yıldızın her yıl aynı döngüyü yaşaması astronomik olarak dünyanın güneş etrafında dönmesiyle ilgili bir durumdu.

Dünyanın güneş etrafında döngüsü Sirius Takvimi’ne göre 6 saat daha fazla sürdüğü için 4 yılda bir oluşan artık gün, her 4 yılda bir Sirius yıldızının aynı gün ortaya çıkma döngüsünü 1 gün değiştirmekteydi. İşte bu gibi değişik olayların olmasına rağmen Sirius Takvimi astronomik olaylara dayalı hesapların yapıldığı Kopernik (Copernicus) zamanına kadar kullanılmaya devam etmiştir.

Bilimsel Gelişmeler Neler?

Astronomi ve uzay bilimleri konusunda gözlemlere dayalı olduğu kadar bilimsel yollarla da gelişme yaşanmıştır. Aynı dönem(M.Ö. 3000- M.Ö. 200) eski Çin kraliyet ailesine tahsis edilmiş olan astronomların yaptığı araştırmalarda bir yıl 365,25 gün olarak hesaplanmış, hatta bununla da yetinmeyip M.S. 3. ve 6. yüzyıllarda güçlü bir matematik oluşmuş ve doğru ölçüm aletleriyle dikkate değer gelişmeler yaşanmıştır.

Önemli bir bilge olan Zu Chongzhi (429-500) modern zamana çok yakın değerler elde ederek bir yılı 365.24281481 gün, yani şimdiki verilerden yalnızca 1 dakika eksik, olarak hesaplamıştır.

Günümüzde ise teknolojinin gelişmesi ile bu ölçümler çok daha kolay ve detaylı bir şekilde yapılabilmektedir. Astronomi ve uzay bilimleri oldukça ileri hesap ölçüm aletleriyle fizik, kimya ve matematiğin ışığında varlığını sürdürmektedir ve her yıl nefes kesici gelişmelerle bizleri şaşırtmaya devam edeceği de ortadadır.

Yazar: Beyza Behçet

5000 yıl öncesinden MÖ 3000'lere, Gökyüzü izleyicileri zamanın ölçümünde gökyüzünü kullanmaya başlamış, Ayinler ve büyük toplumsal faaliyetlerin zamanlaması için gök cisimlerinin hareketleri incelenmiştir, MÖ 3000, Sirius Yıldızı'nın döngüsü ve Nil Nehri'nin taşma zamanı arasında bir ilişki tespit edildi, Bu bulguya dayalı olarak, Mısırlılar 30 gün süren 12 ay ve ek 5 gün olmak üzere bir takvim oluşturdu, Kopernik Dönemi, Sirius Takvimi, hesaplamaların astronomik olaylara dayalı olarak yapıldığı döneme kadar kullanılmıştır, Döngünün ve zamanın ölçümünde gökyüzünün etkisinin daha net anlaşılması sağlandı, MÖ 3000- MÖ 200, Eski Çin'de astronominin bilimsel metodlarına dayalı hesaplamalar yapıldı, Bir yılın 365,25 gün olduğu hesaplandı, MS 3 ve 6 yüzyıl, Gelişmiş matematiksel yöntemler ve doğru ölçüm aletleri kullanıldı, Daha hassas hesaplamalar ve dikkate değer bilimsel gelişmeler gerçekleştirildi, 429-500, Zu Chongzhi'nin çalışmaları, Bir yılın süresinin modern hesaplamalara yakın bir değer olan 36524281481 gün olduğu tespit edildi, Günümüz, Teknolojinin gelişmesi ile daha detaylı ölçümler yapılıyor, Astronomi ve uzay bilimleri fizik, kimya ve matematik ışığında gelişmeye devam ediyor, Gelecek, Astronomi ve uzay bilimlerindeki gelişmelerin devam etmesi bekleniyor, Her yıl yeni ve hayrete düşürecek buluşlar ve bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor
astronomi ve uzay bilimleri gökyüzü astronomi takvim sirius yıldızı uzay
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.