AnasayfaBlogUluslararası İşletmecilik Bölümü
Bölümler

Uluslararası İşletmecilik Bölümü

04 Ekim 2020
Lacivert takım elbisesi ve desenli mavi beyaz kravatıyla bir adam karanlık bir arka planın önünde duruyor. Sağ elinde, yüzeyinde bir haritanın beyaz ve mavi çizgileri görünen, parlayan bir küre tutmaktadır. Yüzü küreden yayılan ışıkla kısmen aydınlanmakta ve ona neredeyse meleksi bir görünüm vermektedir. Sol kolunu uzatmış, elini sanki küreyi destekliyormuş gibi hafifçe kavuşturmuş. Adam sanki dünyayı ele geçirmeye hazırmış gibi kararlı ve kendinden emin bir ifadeyle duruyor.
KavramAçıklamaİlgili Bilgi
Uluslararası İşletmecilikİşletmeler tarafından uluslararası alanda yürütülen her türlü faaliyet.Üretim, ticaret ve lojistik faaliyetler bu kapsama girer.
Uluslararası İşletmecilik Bölümüİşletmecilik yöntemlerine uyum sağlayan, kuruluşları finansal anlamda geliştirebilecek kişiler yetiştirir.Öğrencilere modern işletmecilik, yöneticilik ve girişimcilik yetenekleri kazandırır.
Uluslararası İşletmecilik Bölümü İş İmkanlarıHem kamu hem de özel sektörü kapsar.Lojistik, ithalat ve ihracat şirketleri, bankacılık sektörü ve Müsteşarlıklar gibi yerlerde iş imkanı vardır.
Uluslararası İşletmecilik Bölümü MezunuAldığı eğitimle işletmeleri finansal açıdan en iyi şekilde yönetir.Uluslararası operasyonları daha etkili ve verimli bir şekilde yönetir.
Teknolojik GelişmelerTeknoloji uluslararası işletmecilikte büyük rol oynar.Çağdaş üretim yöntemleri kullanılarak üretim, ticaret ve lojistik faaliyetler daha sağlıklı gerçekleşir.
Rekabet OrtamıRekabet ortamı da uluslararası işletmecilikte önemli faktördür.Rekabet ortamında yer alamayan işletmeler yok olur gider.
KüreselleşmeKüreselleşme uluslararası işletmeciliği etkileyen önemli unsurlardan biridir.Uluslararası işletmecilik, ülkelerin ulusal çıkarlarını koruma görevi de görür.
PazarlamaPazarlama, ürün veya hizmetlerin ulusal pazarlarda yer almasını sağlar.Uluslararası işletmecilik alanında bilgi birikimi sahibi olanlar işletmenin pazarlama alanını genişletebilir.
Uluslararası KoordinasyonUluslararası işletmecilik, işletmeler arası koordinasyonu sağlar.Mezunlar uluslararası operasyonları yönetebilirler.
Mesleki EtikUluslararası işletmecilik bölümü öğrencileri mesleki etik kurallarına uymayı öğrenirler.Uluslararası işletmecilik bölümü, mesleki etik kurallarına uygun şekilde hareket eden bireyler yetiştirir.

Günümüzde uluslararası işletmecilik sektörünün olmadığı bir dünya düşünülemez. Çünkü tüketilen her ürün, üretilen her ürün ve bunların yerine geliştirilen her şey uluslararası işletmecilik sektöründen etkilenmektedir. Günümüz dünyasında gelişmiş, gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkeler uluslararası işletmecilik faaliyetleri yürüten işletmelere sahiptir. Hal böyle olunca uluslararası işletmecilik kavramı oldukça büyük önem göstermektedir. Git gide önemi artmakta ve dünya toplumlarını etkilemektedir. Peki, yazının başından beri bahsettiğimiz uluslararası işletmecilik kavramı nedir?

Uluslararası işletmecilik, işletmeler tarafından düzenlenen ve uluslararası alanda yürütülen her türlü faaliyete denir. Uluslararası işletmecilik kavramını bu kadar önemli kılan özellikler nelerdir? En önemli özelliği gelişen teknolojidir. Gelişen teknoloji ile birlikte çağdaş üretim yöntemleri kullanılmaktadır. Bu sayede üretim, ticaret ve lojistik faaliyetleri daha sağlıklı gerçekleşir. İkinci özelliği ise rekabet ortamıdır. Rekabet ortamında yer alamayan işletmeler yok olur gider. Diğer özellikleri ise iş çevresi, politika, ekonomik etki, küreselleşme ve pazarlama kurallarıdır.

Uluslararası işletmecilik, dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bir ürün ya da hizmetin ticaretini yapmaktır. Aynı zamanda bu ürün veya hizmetlerin ulusal pazarlarda yer almasını sağlayarak ülkelerin ulusal çıkarlarını korumayı sağlmaktadır. Yazıya giriş yaptıktan sonra akademik anlamda uluslararası işletmecilik bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Nedir?

Uluslararası işletmecilik bölümü, işletmecilik yöntemlerine kolay bir şekilde ayak uydurup, aldığı eğitimi çalıştığı kuruluşa yansıtabilen ve çalıştığı kuruluşu finansal anlamda geliştirebilecek kişiler yetiştirir. İşletmeler tarafından yönetilen ve uluslararası alanda yürütülen her türlü işletme faaliyetini yürütmeyi öğreten bölüme uluslararası işletmecilik bölümü denir. Uluslararası işletmecilik bölümü iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar uluslararası yatırım ve uluslararası ticaret olarak belirtilir.

Uluslararası işletmecilik bölümü, uluslararası ticaret bölümü ve uluslararası lojistik bölümü başta olmak üzere birçok disiplinle ortak çalışmalar yürütmektedir. Disiplinler arası bir bölüm olarak tanımlanır. Uluslararası işletmecilik bölümü öğrencilerine modern işletmecilik, yöneticilik ve girişimcilik yetenekleri kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerini yetkin bir birey haline getirerek mesleki etik kurallarına uymasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda uluslararası işletmecilik bölümü, öğrencilerinin mesleki alanda karşılaşılan sorunların çözümünde kullanılan araçları ve kavramları da öğretmektedir.

Uluslararası işletmecilik bölümü, uluslararası faaliyetlerin yürütülmesinde temel örgüt yapılarını kullanmayı öğretmektedir. Bunların yanında stratejik planlama, etik, örgüt kültürü, ülke dışı faaliyetler, insan kaynakları yönetimi ve pazarlama alanında öğrencilerine bilgiler verir. Bu bölümü okuyan öğrenciler yukarıda belirtilen alanlarda bilgi sahibi olması gerekir. Bu sayede uluslararası işletmecilik alanında nitelikli kişi olarak tanımlanabilir.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Uluslararası işletmecilik bölümü iş imkanları hem kamu hem de özel sektörü kapsamaktadır. En genel haliyle uluslararası işletmecilik bölümü iş imkanları, mezunların çalıştıkları işletmelerde ekonomi, finans ve yönetim aşamalarında yer almasıdır. Lojistik şirketleri, ithalat ve ihracat şirketleri, dış ticaret örgütleri uluslararası işletmecilik bölümü iş imkanları arasında yer alır. Bankacılık sektörü de uluslararası işletmecilik bölümü iş imkanları arasında yer alır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dünya Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası gibi önemli kuruluşlar da uluslararası işletmecilik bölümü iş imkanları arasında yer alır. Bunlara ek olarak Hazine Müsteşarlığı, SPK gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Bölümün amacı şirketlere ve işletmelere üst düzey yönetici yetiştirmektir. Genel itibariyle mezun olan kişiler üst düzey yöneticilik yapmaktadır. Küresel iş operasyonları yöneticiliği ve gümrük müşavirliği de yapabilirler.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Uluslararası işletmecilik bölümü mezunları, işletmecilik yöntemlerine ayak uydurup çalıştığı işletmeyi en iyi şekilde yönetirler. Uluslararası işletmecilik bölümü mezunları, çalıştıkları şirket ya da işletmeleri finansal açıdan geliştirmeye çalışırlar. Ayrıca aldıkları eğitim ve sahip oldukları bilgi birikimleri ile çalıştıkları işletmenin pazarlama alanını genişletmeye çalışırlar. Uluslararası işletmecilik bölümü mezunları, işletmeleri yöneterek faaliyetlerini etkili şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. Uluslararası işletmecilik bölümü mezunları uluslararası operasyonları daha etkili ve verimli şekilde yönetirler.

Uluslararası işletmecilik bölümü mezunları, yabancı bölge ve ülkelerde, ulus ötesi yerlerde işletmecilik faaliyetlerini yürütebilirler. Küresel, hukuki ve politik açıdan yabancı hissedilen yerlerde küresel çapta işler gerçekleştirerek başarılı olurlar. Uluslararası işletmecilik bölümü mezunları, global pazar fırsatlarını keşfederek, çalıştığı işletmenin küreselleşme sürecini hızlandırırlar. Uluslararası işletmelerde yönetici unvanı elde ederek işletme yönetiminden sorumlu olurlar.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Yönetim ve Uluslararası Ticaret

 • Uluslararası İşletmeciliğe Giriş

 • Temel Matematik

 • Genel Muhasebe

 • Mikroekonomi

 • Finansal Muhasebe

 • Makroekonomi

 • İşletmeye Giriş

 • Pazarlamaya Giriş

 • İstatistik

 • Uluslararası Ekonomi

 • Uluslararası Hukuk

 • Ekonomik Coğrafya

 • İleri İstatistik Uygulamaları

 • İhracat İthalat Yönetimi

 • Finansal Yönetim

 • Türk Vergi Sistemi

 • Küresel Ticaret ve Yatırımlar

 • İşletme Stratejileri

 • İşletmede Kültürlerarası Konular

 • İşletme Performans Analizi

 • E-Satış Yönetimi

 • Örgütsel Davranış

 • Kantitatif Analiz

 • Üretim Yönetimi

Yukarıda verilen dersler genel olarak belirtilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra uluslararası işletmecilik bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

Uluslararası işletmecilik bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bahsetmeden önce size birkaç bilgi vermek isterim. Bu bölümü okumak isteyen bireyler YKS (TYT-AYT) sınavına girmelidir. “Eşit Ağırlık” puan türünden öğrenci alan bir bölümdür. YKS sınav sonucunuzdan aldığın puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapabilirsiniz. Tercih yaparken taban puanından ziyade başarı sıralamasının daha önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sizin o bölüme yerleşmenizi sağlayan asıl unsur sahip olduğunuz başarı sıralamasıdır.

Uluslararası İşletmecilik, İşletmeler tarafından uluslararası alanda yürütülen her türlü faaliyet, Üretim, ticaret ve lojistik faaliyetler bu kapsama girer, Uluslararası İşletmecilik Bölümü, İşletmecilik yöntemlerine uyum sağlayan, kuruluşları finansal anlamda geliştirebilecek kişiler yetiştirir, Öğrencilere modern işletmecilik, yöneticilik ve girişimcilik yetenekleri kazandırır, Uluslararası İşletmecilik Bölümü İş İmkanları, Hem kamu hem de özel sektörü kapsar, Lojistik, ithalat ve ihracat şirketleri, bankacılık sektörü ve Müsteşarlıklar gibi yerlerde iş imkanı vardır, Uluslararası İşletmecilik Bölümü Mezunu, Aldığı eğitimle işletmeleri finansal açıdan en iyi şekilde yönetir, Uluslararası operasyonları daha etkili ve verimli bir şekilde yönetir, Teknolojik Gelişmeler, Teknoloji uluslararası işletmecilikte büyük rol oynar, Çağdaş üretim yöntemleri kullanılarak üretim, ticaret ve lojistik faaliyetler daha sağlıklı gerçekleşir, Rekabet Ortamı, Rekabet ortamı da uluslararası işletmecilikte önemli faktördür, Rekabet ortamında yer alamayan işletmeler yok olur gider, Küreselleşme, Küreselleşme uluslararası işletmeciliği etkileyen önemli unsurlardan biridir, Uluslararası işletmecilik, ülkelerin ulusal çıkarlarını koruma görevi de görür, Pazarlama, Pazarlama, ürün veya hizmetlerin ulusal pazarlarda yer almasını sağlar, Uluslararası işletmecilik alanında bilgi birikimi sahibi olanlar işletmenin pazarlama alanını genişletebilir, Uluslararası Koordinasyon, Uluslararası işletmecilik, işletmeler arası koordinasyonu sağlar, Mezunlar uluslararası operasyonları yönetebilirler, Mesleki Etik, Uluslararası işletmecilik bölümü öğrencileri mesleki etik kurallarına uymayı öğrenirler, Uluslararası işletmecilik bölümü, mesleki etik kurallarına uygun şekilde hareket eden bireyler yetiştirir
ticaret uluslararası işletmecilikuluslararası işletmecilik bölümü uluslararası işletmecilik bölümü iş imkanları
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.