AnasayfaBlogMuhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü
Bölümler

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü

01 Aralık 2020
Bir kişi masada oturmuş, köşesinde pembe bir kare olan bir dizüstü bilgisayara odaklanıyor. Bir eliyle hesap makinesi kullanırken diğer eliyle kalem tutuyor. Arka planda kahverengi sıvılı bir fincan kahve, bir not defteri ve fare var. Kişi dikkatle hesap makinesine bakıyor, sayıları hesaplarken gözleri düğmelere odaklanmış durumda. Etraflarında, yoğun bir çalışma alanında olduklarını gösteren kalem karalama ve klavye tıkırtılarının sesi duyuluyor. Bu, aradıkları cevaba ulaşmalarına yardımcı olacak bir odaklanma ve konsantrasyon sahnesidir.
BölümMesleki BeklentilerAyrıntılı Bilgi
Muhasebe ve Finans YönetimiMuhasebe ve finans yönetimi uzmanı, mali müşavir, denetçi, yöneticiŞirketlerin geleceğe yönelik kaynak ve bilgileri sağlayıp, gerekli plan ve projeler yapması için uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlar.
Muhasebe ve Finans YönetimiSerbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, yönetici adayıMuhasebe süreci ve finansal yapı üzerine gelişim gösteren öğrencilere yöneliktir.
Muhasebe ve Finans YönetimiMali planlama uzmanı, vergi danışmanı, mali analistKamu ve özel sektörde, finans ve muhasebe alanında pek çok farklı görev ve sorumlulukları bulunur.
Muhasebe ve Finans YönetimiPortföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanıFinansal kaynakların etkin yönetimi ve denetimi konusunda görev alır.
Muhasebe ve Finans Yönetimiİç denetçi, gelir kontrolörü, vergi denetim elemanıİşletmelerin mali tablolarını ve işlemlerini kontrol ve denetleme yeteneğine sahip olur.
Muhasebe ve Finans YönetimiSerbest muhasebeci, mali müşavir, bağımsız denetçiBelirlenen yeterlilik sınavlarını geçerek belge alabilirler.
Muhasebe ve Finans YönetimiAkademisyenÜniversitelerde akademik kariyer yapma imkanı bulunur.
Muhasebe ve Finans YönetimiMali işler sorumlusuKamu ve özel sektörde mali işlerin takip ve kontrolünden sorumlu olur.
Muhasebe ve Finans YönetimiBorç, kredi ve cari süreç kontrolörüİşletmeye ait borç, kredi ve cari süreçlerin kontrol ve takibini yapar.
Muhasebe ve Finans YönetimiÖğrenciFinansal muhasebe, İngilizce, işletme, matematik gibi temel konularda eğitim alır.

Muhasebe, teknoloji ve ticaretin ilerlemesiyle birlikte sürekli gelişerek yıllardan beri varlığını sürdüren bir meslek dalıdır. Bununla birlikte ekonominin de hızlı gelişimi ile muhasebe ve finansın önemi günden güne artmıştır. Bu alanda nitelikli personel yetiştirmek için üniversitelerde muhasebe ve finans yönetimi bölümü açılmıştır.

Muhasebe ve finans yönetimi bölümü, bu bölümün tüm detayları ile ilgili ileri derecede bilgiye sahip, insan ilişkilerinde başarılı, çevreye ve yaşanılan olaylara karşı duyarlı gelişime açık bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu alanda sürekli kendini geliştiren özel ve kamu sektöründe faaliyet gösterebilecek muhasebe ve finans yönetimi uzmanı, mali müşavir, denetçi, her kademeden yönetici adayı yetiştirmeyi amaçlar.

Muhasebe ve finans yönetimi bölümü şirketlerin, geleceğe yönelik gerekli kaynak ve bilgileri sağlayıp gerekli plan ve projeler yapması için uzman kişiler yetişmesini sağlar.

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Nedir?

Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü, mali işlemlerde rol alıp, belge ve kayıt sürecinde yer alan finansal tabloları rapor ve analiz eden bir meslek mensubunun iş hayatına kazandırıldığı bir bölümdür. Üniversite eğitimi boyunca öğrenciler meslek odaklı bir süreç geçirirler.

Muhasebe süreci ve finansal yapı üzerine gelişim gösteren öğrenciler serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, denetim bölümlerine yönetici adayları yetiştirir. Öğrenciler aynı zamanda ekonomi, maliye ve işletme konularında da eğitim alır.

Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü, fark yaratan, akılcı çözümler üreten, ne istediğini bilen, teknolojiye hakim, muhasebe ve finans faaliyetlerini başarı ile yürütebilen nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Muhasebe ve finans yönetimi alanında çalışmak isteyenler bu mesleğe gereken önemi vermelidir. Bu alanda uzman bilgi ve becerisi yüksek, donanımlı bireylere sektörde çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu meslek grubunun kanunlar karşısında ki sorumluluğu da büyüktür. Meslek grubundaki, serbest mali müşavir, yeminli müşavirler, bağımsız denetçiler devlet gözetiminde yapılan sınavlara girerek belge alırlar. Bu meslek grubundaki kişiler sürekli kendilerini güncelleyerek meslek hayatları boyunca sürekli eğitime tabi olurlar. Bu bölümü okuyan öğrenciler, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre eğitim alıp, teorik ve uygulamalarla akademik gelişmelerini tamamlarlar. 

Muhasebe ve Finans Yönetimi İş İmkanları Nelerdir?Muhasebe ve Finans Yönetimi oldukça geniş iş imkanına sahiptir. Mezunlar kamu sektöründe veya özel sektördeki işletmelerde çalışabilirler. Mezunlar işletmelerin;

 • Sanayi şirketlerinde,

 • Ticari şirketlerde,

 • Finans piyasası kurumlarında

 • Muhasebe departmanı

 • Finans departmanı,

 • Denetim departmanında

 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda 

 • Uluslararası Finans ve Bankacılık alanında

 • Sigortacılık sektöründe

 • Şirketlerde yönetici pozisyonunda

 • Şirketlerin Mali ve İdari İşler Departmanında 

 • Mali planlama uzmanı,

 • Vergi danışmanı

 • Mali analist

 • Portföy yöneticisi

 • Teftiş kurulu üyesi

 • Hesap uzmanı

 • İç denetçi

 • Gelir kontrolörü

 • Vergi denetim elemanı

 • Serbest Muhasebeci (yeterlilik sınavıyla)

 • Mali Müşavir (yeterlilik sınavıyla)

 • Bağımsız denetçi (yeterlilik sınavıyla)

 • Üniversitelerde akademik kariyer yapabilir,

 • Akademisyen olarak çalışabilme imkanı vardır.

Muhasebe ve Finans Yönetimi Mezunları Neİş Yapar?

Muhasebe ve Finans Yönetimi mezunları kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın çalıştıkları kurumlarda mali işlerden sorumludurlar. Genel olarak şu işler yapar:

 • Şirketin finansal konularını yönetirler

 • Yıllık bilançoları hazırlar.

 • Gelir-gider tablosunu hazırlar.

 • SGK ödemelerini takip eder

 • Vergi ödemelerini takip eder.

 • Finansal tablolar analizi yapar.

 • Çalıştığı işletmenin ödemelerini düzenli olarak takip ve kontrol eder. 

 • İşletmeye ait mali tablo ve raporları düzenler.

 • Şirket muhasebe kayıtlarının düzenli ve eksiksiz olarak tutulmasını sağlar.

 • Yılsonu kar-zarar raporunu hazırlar.

 • İşletmeye ait mali kaynak planlamasını yapar.

 • Satış sonrası satın alma fatura kontrolünü yapar.

 • Finans ve muhasebe departmanının koordine olarak çalışmasını sağlar.

 • İşletmeye ait borç, kredi ve cari süreçlerin kontrol ve takibini yapar. 

Muhasebe ve Finans Yönetimi Dersleri Nelerdir?

 • Finansal Muhasebe

 • İngilizce

 • İşletme

 • Matematik

 • Mikro Ekonomi

 • Temel Hukuk

 • Türk Dili

 • Finans Matematiği

 • Finansal Muhasebe

 • İstatistik

 • Makro Ekonomi

 • Borçlar Hukuku

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • İşletme Finansı

 • Kamu Maliyesi

 • Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Atatürk İlke ve İnkılapları

 • Maliyet Muhasebesi

 • Mesleki Sorumluluk ve Etik

 • Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları

 • Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

 • İcra ve İflas Hukuku

 • Muhasebe Bilgi Sistemleri

 • Ticaret Hukuku

 • İngilizce Okuma Yazma Teknikleri

 • Banka ve Sigorta muhasebesi

 • Sağlık Kurumları Muhasebesi

 • Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 • Muhasebe Standartları

 • Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

 • Şirket Muhasebesi

 • Vergi Hukuku

 • Konaklama Muhasebesi

 • Portföy Yönetimi

 • İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi E-Ticaret

 • Mesleki İngilizce

 • Türk Vergi Sistemi

 • Uygulamalı Bilimler İçin Girişimcilik

 • Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

 • Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

 • Finansal Yönetim

 • Muhasebe Denetimi

 • Vergi Uygulamaları

 • Yönetim Muhasebesi

 • Muhasebe Meslek Hukuku

 • Uluslararası Vergilendirme

 • Uygulamalı Proje Yönetimi

 • Vergi Denetimi

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü taban puanları ve sıralamaları şu şekildedir:

Üniversite  Bölüm  Taban Puan  SıralamaİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ  Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Burslu)  295,90509 251954BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Burslu) 295,03744 255453İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ  Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu)  281,61916 318125BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (%75 İndirimli)  234,85868 670572NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) 233,44271 685192KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)  232,46042 695249İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (%75 İndirimli) 226,02417 755419MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ  Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) 221,95024 782788KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (İÖ)  217,99582 799198

Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve finans yönetimi uzmanı, mali müşavir, denetçi, yönetici, Şirketlerin geleceğe yönelik kaynak ve bilgileri sağlayıp, gerekli plan ve projeler yapması için uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlar, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, yönetici adayı, Muhasebe süreci ve finansal yapı üzerine gelişim gösteren öğrencilere yöneliktir, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Mali planlama uzmanı, vergi danışmanı, mali analist, Kamu ve özel sektörde, finans ve muhasebe alanında pek çok farklı görev ve sorumlulukları bulunur, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı, Finansal kaynakların etkin yönetimi ve denetimi konusunda görev alır, Muhasebe ve Finans Yönetimi, İç denetçi, gelir kontrolörü, vergi denetim elemanı, İşletmelerin mali tablolarını ve işlemlerini kontrol ve denetleme yeteneğine sahip olur, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Serbest muhasebeci, mali müşavir, bağımsız denetçi, Belirlenen yeterlilik sınavlarını geçerek belge alabilirler, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Akademisyen, Üniversitelerde akademik kariyer yapma imkanı bulunur, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Mali işler sorumlusu, Kamu ve özel sektörde mali işlerin takip ve kontrolünden sorumlu olur, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Borç, kredi ve cari süreç kontrolörü, İşletmeye ait borç, kredi ve cari süreçlerin kontrol ve takibini yapar, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Öğrenci, Finansal muhasebe, İngilizce, işletme, matematik gibi temel konularda eğitim alır
muhasebe ve finans yönetimi bölümü muhasebe ve finans yönetimi bölümü nedir muhasebe ve finans yönetimi bölümü iş imkanları muhasebe ve finans yönetimi bölümü dersleri muhasebe ve finans yönetimi bölümü ne iş yapar bölümler
Uzun, siyah saçlı genç bir kadın mavi ve beyaz çizgili bir gömleğin önünde duruyor. Açık mavi renkteki gömleğin üzerinde hem yatay hem de dikey olarak uzanan beyaz çizgiler var. Saçları başının arkasında topuz yapılmış ve yüzü sol taraftan gelen sıcak bir ışıkla aydınlatılmış. Yüzünde sıcak ve huzurlu bir ifadeyle yana doğru bakıyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, kendinden emin ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yirmili yaşlarının başında gibi görünüyor.
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.