AnasayfaBlogTeknoloji Nedir? Nanoteknoloji Nedir?
Nedir?

Teknoloji Nedir? Nanoteknoloji Nedir?

02 Ocak 2020
Bir kişi elinde bir tablet tutmaktadır. Tablet parlak bir ekrana sahip ve üzerinde birden fazla simge görülebiliyor. Kişinin eli odakta ve parmaklar cihazın kenarlarına sarılmış durumda. Arka planda, sarı ve mavi renk düzenine sahip bir daire görülüyor. Dairenin içinde bir de elmas var. Görüntünün sağ tarafında bulanık bir tekerlek var. Sol tarafta, mavi bir arka plan üzerinde beyaz bir sembolün yakın çekimiyle bir logo görülüyor. Ayrıca alt kısma yakın bir yerde mavi zemin üzerinde başka bir beyaz sembol daha var.
KavramTanımÖrnekler
Teknolojiİnsan hayatını kolaylaştıran imkanlar bütünüdür. Ürünlerin ve hizmetlerin meydana getirilmesinde kullanılan sistem ve yöntemlerdir.Telefonla haberleşme, internet, yapay zeka
Esnek TeknolojiBirçok uygulama alanında kullanılabilecek teknoloji setiMikroçip televizyonlar, telefonlar, bilgisayarlar
Sabit TeknolojiTüm teknolojiyi kapsayan bir ürün veya belirli bir alan için kullanılabilir.Belirli şirket teknolojileri, özel yazılımlar
Sert TeknolojilerSomut ürünler sunabilen teknolojilerdir.Cihazlar, makineler, araçlar
Yumuşak TeknolojilerSomut olmayan ürünler sağlayan teknolojilerdir.İş stratejileri, finansal muhasebe sistemleri, yazılım geliştirme
NanoteknolojiNano ölçeğe sahip maddenin kontrolüdür. Malzemelerin bir atom veya bir molekül tarafından ayrılması, konsolidasyonu ve deformasyonunun işlenmesine dayanır.Nanometre ölçeğinde ince film birikintisi
Teknoloji DevleriTeknoloji alanında en büyük ve en etkili şirketlerdir.Apple, Samsung
Teknolojik GelişmelerBilimin ve teknolojinin bir arada çalışarak yeni buluşlar ve ilerlemeler yapma sürecidir.Ay'a ilk ayak basma, kara delik görüntüleme
Yapay ZekaMakine ve yazılımların insan zekasını taklit ederek öğrenme, akıl yürütme, algılama ve problem çözme yeteneklerini geliştirme sürecidir.Sesli asistanlar, öneri sistemleri
Bilginin KullanımıBilginin pratik ve etkili bir yöntemle kullanılma becerisidir. Teknolojinin geldiği seviye, bilginin ne derece kullanıldığını gösterir.Bilgiyi inovatif bir biçimde kullanmak

Teknoloji, insan hayatını kolaylaştıran imkanlar bütünüdür. Teknoloji hakkında binlerce tanım var ancak teknolojiyi ben böyle tanımlarım. Telefonla haberleşmeyi, internet ile araştırmayı, yapay zeka ile günlük işlerimizi kolaylaştıran teknoloji, hayatımızın tam anlamıyla her yerindedir. Küreselleşmenin ve gelişmenin zirvede olduğu 21. yüzyılda, bilgiyi elde etmekten daha önemli bir şey var: Bilgiyi inovatif bir biçimde kullanabilmek. Teknolojinin geldiği nokta da, bilginin ne derece kullanıldığını göstermektedir.

Teknoloji, günlük yaşamımızı kolaylaştırırken aynı zamanda sorunları ve problemleri çözme amacı ile de kullanılan bilimsel bir sistemdir. Fakat, bilim ve teknolojinin bazı görevleri yerine getirmek ya da sorunları çözmek için, birlikte çalışan farklı konular olduğunu unutmamak gerekir. Teknolojiyi, yaşantımızda hemen hemen pek çok şeye uyguluyoruz. İş yerinde e-mail atarken de teknolojiyi kullanırız, görüntülü ya sesli arama ile Skype toplantısı yaparken de... 

Teknoloji; araçları, malzemeleri ve sistemleri içeren insan bilgisidir. Teknolojinin uygulanması tipik olarak ürünlerle sonuçlanır. Teknoloji iyi uygulanırsa bize sayısız fayda sağlar. Ancak kötü niyetli ve olumsuz nedenlerle kullanılıyorsa bunun tersi gerçekleşir.

Günümüzde, şirketler arası rekabet günden güne artıyor. Bunun temel nedenlerinden biri ise işletmelerin temel fonksiyonlarından olan hayatını idame ettirebilme güdüsüdür. İşletmelerin çoğu, rekabet gücünü artırmak ve varlığını koruyabilmek için teknolojiden faydalanmaktadır. Teknolojik gelişmelerden bihaber olan işletmeler, geride kalmaya mahkumdur. Teknolojiyi kullanan şirketler ise yeni ürünler ve hizmetler sunma imkanına sahip oluyor. Sundukları ürünleri müşterilere vaktinde ulaştırabilmek için de teknolojiden faydalanıyorlar. Ünlü teknoloji devleri rekabeti en iyi ve sağlam bir biçimde sürdürebilmek için adeta teknolojik bir yarış içerisindeler. Apple ve Samsung markalarını örnek gösterebiliriz. Rekabette üstünlük, ileri teknolojiler sayesinde kazanılabilir.

Teknoloji Nedir Kısaca

Teknoloji nedir? Teknoloji kısaca, istek ve ihtiyaçlarımızı karşılamamızı sağlayan bir bütündür. Bununla birlikte; makine, ürün, hizmet, araçlar meydana getirmek için değişimler yaşatan bir süreçtir. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde bilgi, deneyim ve beceri gerektiren bir sistemdir. Teknoloji destekli eğitim yöntemleri sayesinde bu becerileri geliştirebilir, yeni şeyler ortaya koyabiliriz. Günlük hayatımızda yer alan nesnelerin büyük bir kısmı, yüzyıllar boyunca süren farklı teknolojik gelişmelerin ürünüdür.

Hayatımızı daha kolay hale getirmek, merak ve öğrenme arzumuzu doyurmak amacıyla doğal olan ürünleri teknoloji harikalarına dönüştürdük. Tablet, bilgisayar, akıllı telefonlar, arabalar, elektrikli araçlar, Ay'a ilk ayak basma, kara delik görüntüleme gibi gelişmeler, teknolojinin kilometre taşlarındandır. Teknoloji, yalnızca silahlar, bilgisayarlar ya da uzay araçları gibi nesneler üretmekle kalmak, öte yandan ihtiyaç ve isteklerimizi karşılayan maddi olmayan ürünleri de içermektedir. Bu nedenle, teknolojiyi iki gruba ayırabiliriz:

  • Sert teknolojiler: Somut ürünler sunabilen teknolojilerdir. Sert teknolojiler daha çok fizik ve kimya ile ilgilidir.

  • Yumuşak teknolojiler: Somut olmayan şeyler veren teknolojilerdir. Örnek vermek gerekirse, yalın üretim, iş stratejileri geliştirme ve satma, finansal muhasebe sistemleri, yazılım oluşturma ve geliştirme, koçluk... gibi organizasyonel yöntemler yumuşak teknolojilere örnektir. Yumuşak teknolojiler genellikle yönetim, ekonomi, idare, sosyoloji ile alakalıdır. 

  • Mevcut teknolojileri şu şekilde de sınıflandırıp tanımlamak mümkün:

  • Esnek Teknoloji: Birçok uygulama alanında kullanılabilecek teknoloji setini kapsar. Mikroçip televizyonlar, telefonlar, bilgisayarlar, makineler gibi birden fazla üründe ve tıp, uzay araştırmaları gibi birden fazla uygulamada kullanılır.

  • Sabit Teknoloji: Tüm teknolojiyi kapsayan bir ürün veya belirli bir alan için kullanılabilir.

Nanoteknoloji Nedir?

Nano, bir ölçünün milyarda biri anlamına gelmektedir. Nanoteknoloji, nano ölçeğe sahip maddenin kontrolüdür. Nanoteknoloji ve nanobilim hakkındaki fikirlerin ve kavramların ilk temelleri, nanoteknoloji kelimesinin kullanılmasından çok önce ortaya atılmıştır. Tarihler 29 Aralık 1959'u gösterdiğinde, Caltech’te yapılan Amerikan Fizik Toplumu toplantısında Amerikalı bilim insanı Richard Feynman tarafından kullanılmıştır. 

Nanoteknoloji kelimesi ise bu konuşmanın ardından 1974 yılında Tokyo Bilim Üniversitesinden bir Japon bilim insanı tarafından tanımlanmıştır. Nanoteknoloji, Norio Taniguchi tarafından nanometre sırasının kontrolü ile ilgilenen ince film birikimi gibi yarı iletken süreçleri tanımlamak için kullanılmıştır. Tanıma göre, "Nanoteknoloji temel olarak malzemelerin bir atom veya bir molekül tarafından ayrılması, konsolidasyonu ve deformasyonunun işlenmesinden oluşur.

Teknolojinin dünyada geldiği yeri en iyi gösteren örneklerden biri olan bu teknoloji, son derece küçük boyutlu ürünlerin kullanımlarını tanımlamaktadır. Teknolojinin pek çok dalında faaliyet gösteren nanoteknoloji, çeşitli çalışmalar sayesinde yaşamımızın kolaylaşmasına katkıda bulunuyor. Yalnızca kolaylaşması değil, bu şekilde pek çok hizmete daha hızlı, daha düşük maliyetle, yüksek kaliteli ve güvenli ulaşabilmeye yardımcı oluyor. 

Nanoteknoloji, mevcut bilimlerin nano ölçeğe bir uzantısı olarak veya mevcut bilimlerin daha yeni, daha modern bir terim kullanılarak yeniden biçimlendirilmesi olarak görülebilir. Nanoteknolojide iki temel yaklaşım kullanılmaktadır. "Aşağıdan yukarıya" yaklaşımında, malzemeler ve cihazlar, moleküler tanıma ilkeleri ile kimyasal olarak bir araya gelen moleküler bileşenlerden yapılır. "Yukarıdan aşağıya" yaklaşımda ise nano nesneler atom düzeyinde kontrol olmaksızın daha büyük varlıklardan oluşturulmaktadır. 

Nanoteknoloji alanına büyük ölçekte yatırımlar gerçekleştiren ülkelerin bu teknolojiden beklentileri büyüktür. Bu teknoloji ile bireylerin hayatının etkileyici bir biçimde değişeceği ve bu teknoloji sayesinde çığır açan buluşlara imza atılacağı düşünülmektedir. Nanoteknolojinin faydası, malzemelerin yapılarını son derece küçük ölçeklerde, belirli özelliklere ulaşmak için uyarlamanın ve böylece malzemelerin büyük ölçüde genişletmenin mümkün olmasına bağlıdır. Nanoteknoloji kullanılarak, malzemeler daha birçok özellik arasında daha güçlü, daha hafif, daha dayanıklı, daha iyi ve kullanışlı hale getirilebilir.

Teknoloji Tasarım Nedir?

Teknoloji, insan yaşamının kalitesini yükseltmek amacıyla yaratıcılık ve zekanın; bilimsel, sanatsal, mühendislik, ekonomik ve sosyal çalışmalar ile meydana getirilen bir bileşimdir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha kaliteli, daha kullanışlı, hızlı, kolay, ekonomik ya da verimli yapma girişimidir. Hayatı kolaylaştırma çabasıdır. Yani teknolojinin hayatımıza etkileri, göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. tasarım ise, zihinde canlandırılan bir biçimdir. bu tanımlamada zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yere sahiptir.

Teknoloji ve tasarım ürün geliştirme sürecine yönelik olması ile insan hayatını doğrudan etkilemesinden ötürü birlikte ele alınmalıdır. Teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyen kavramlardır. İkisi arasındaki ilişki özne ile nesne arasındaki ilişki gibidir. Bu ilişkide öncelikli zihinsel süreç olarak yaratıcılık, karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji ve tasarım ilişkisinin geliştirilmesi bireyin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Yaratıcılığın geliştirilebilmesi dış uyarılara açık ve alıcı olmakla birlikte duygu, istek, hayal gücü ve iç tepkilerinin de bilincinde olmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte elbette kendimizi eğitmek ve geliştirmek gerekmektedir. Yazılım ve bilişim eğitimleri, kendimizi geliştirmede önemli role sahip. Enstitü tarafından verilen online eğitimler sayesinde bilgi ve becerilerinizi geliştirebilir, başarılı olarak sertifika kazanabilirsiniz.

Teknoloji, İnsan hayatını kolaylaştıran imkanlar bütünüdür Ürünlerin ve hizmetlerin meydana getirilmesinde kullanılan sistem ve yöntemlerdir, Telefonla haberleşme, internet, yapay zeka, Esnek Teknoloji, Birçok uygulama alanında kullanılabilecek teknoloji seti, Mikroçip televizyonlar, telefonlar, bilgisayarlar, Sabit Teknoloji, Tüm teknolojiyi kapsayan bir ürün veya belirli bir alan için kullanılabilir, Belirli şirket teknolojileri, özel yazılımlar, Sert Teknolojiler, Somut ürünler sunabilen teknolojilerdir, Cihazlar, makineler, araçlar, Yumuşak Teknolojiler, Somut olmayan ürünler sağlayan teknolojilerdir, İş stratejileri, finansal muhasebe sistemleri, yazılım geliştirme, Nanoteknoloji, Nano ölçeğe sahip maddenin kontrolüdür Malzemelerin bir atom veya bir molekül tarafından ayrılması, konsolidasyonu ve deformasyonunun işlenmesine dayanır, Nanometre ölçeğinde ince film birikintisi, Teknoloji Devleri, Teknoloji alanında en büyük ve en etkili şirketlerdir, Apple, Samsung, Teknolojik Gelişmeler, Bilimin ve teknolojinin bir arada çalışarak yeni buluşlar ve ilerlemeler yapma sürecidir, Ay'a ilk ayak basma, kara delik görüntüleme, Yapay Zeka, Makine ve yazılımların insan zekasını taklit ederek öğrenme, akıl yürütme, algılama ve problem çözme yeteneklerini geliştirme sürecidir, Sesli asistanlar, öneri sistemleri, Bilginin Kullanımı, Bilginin pratik ve etkili bir yöntemle kullanılma becerisidir Teknolojinin geldiği seviye, bilginin ne derece kullanıldığını gösterir, Bilgiyi inovatif bir biçimde kullanmak
teknoloji nanoteknoloji teknoloji tasarım bilişim online eğitim
Koyu kıvırcık saçlı, olgun bir kadın aydınlık bir odada duruyor. Karmaşık beyaz işlemeleri olan kırmızı bir başörtüsü takıyor. Başörtüsü başının etrafına sarılmış ve çenesinin altına sıkıştırılarak yüzünü çerçeveliyor. Hafif bir gülümsemeyle önüne bakıyor, ifadesi nazik ve düşünceli. Elleri önünde kenetlenmiş, krem rengi bir üst ve uzun, desenli bir etek giyiyor. Otuzlu yaşlarının sonunda ya da kırklı yaşlarının başında gibi görünüyor.
Merve Nur Cengiz
İçerik Editörü

Kişisel gelişimle ilgili blog içerikleri ve tanıtım yazıları yazıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi bir robot üzerinde çalışıyor ve makineyi hassas hareketlerle inşa ediyor. Robot çeşitli otomobil parçaları ve LEGO parçalarından oluşuyor ve kişi her bir bileşeni dikkatlice monte ediyor. Ön planda, bir tür cihaz tutan bir elin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Aynı elin yakın çekimi, bir tür kart tuttuğunu ortaya koyuyor. Buna ek olarak, bilinmeyen bir nesneyi tutan bir kişinin elinin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Son olarak, bulanık bir el, üzerinde ekran olan bir cihaz tutuyor. Sonuç olarak, bu görüntü çeşitli parçalardan bir robot inşa etme sürecindeki bir kişiyi göstermektedir.
5
(4)

Robotik Kodlama Eğitimi

5 Konu30 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
11020
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020