AnasayfaBlogGastronomi Bölümü ve Taban Puanları
Bölümler

Gastronomi Bölümü ve Taban Puanları

04 Ağustos 2020
Bir kişi elinde bir tabak yemek tutmaktadır. Tabakta yuvarlak kahverengi bir nesne, patates cipsi ve diğer bazı yiyecekler de dahil olmak üzere çeşitli öğeler bulunmaktadır. Tabak beyaz bir yüzey üzerinde durmaktadır. Kişinin eli görünüyor ve bir saat takıyor. Arka planda bir çantanın bulanık bir görüntüsü var. Görüntü biraz odak dışı olduğundan içindekileri tanımlamak zor. Görüntüdeki renkler açıktan koyuya doğru değişiyor ve canlı bir görünüm veriyor. Görüntünün perspektifi yakın plandadır ve izleyiciye yiyeceğe yakından bakma imkanı verir.
Gastronomi KonseptleriAçıklamaÖnemli Notlar
GastronomiKültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyip ortaya koyan bir disiplin.Josehp Berchoux tarafından 1801 yılında ortaya konmuştur.
Gastronomi Eğitim ve TanımıYenilebilir yiyeceklerin sağlığa uygun koşullarda damak ve göz zevkine uygun olarak hazırlanması aşamasıyla ilgilenir.Dünya yemek ve içecek kültürleri konusunda bilgilendirir.
Gastronomi UzmanıModern ve klasik pişirme yöntemleri hakkında donanımlı bilgiye sahip kişi.Zengin mutfak kültürlerinin geliştirilmesini ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını sağlar.
Gastronomi ve KültürYemek kültürü, insanları birbirine bağlayan kültürel bir bağ kabul edilmektedir.Gaziantep ve Hatay UNESCO tarafından tescilli gastronomi şehri olarak kabul edilmiştir.
Gastronomi ve SanatYemekleri farklı biçimlerde ve toplumun hakim kültürüyle ilişkilendirecek ince detayları tarife işler.İyi ve kaliteli yiyecek ve içecekler hazırlamayı hedefler.
Gastronomi BölümüYiyecek ve içecek kültürünü sanatsal bir bakış açısıyla inceleyen ve bu sanat dalında nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar.4 yıllık lisans programıdır.
Gastronomi Eğitim DersleriGıda, gıda yönetimi, gıda muhafazası, iş sağlığı, kimya matematik, tarih, mitoloji, sanat tarihi gibi dersler içerir.Bir şef ve sanatçı aynı zamanda yetiştirilir.
Gastronomi ve Mutfak SanatlarıYiyecek ve içecek kültürünün sanat ve bilime dönüşmüş halidir.Hem bir meslek dalıdır hem de bir sanat dalıdır.
Gastronomi StajıÖğrencilerin eğitim süresince tamamlamaları gereken yaklaşık 60 günlük bir zorunlu staj dönemi.Öğrencinin hem eğitim hayatı için oldukça önemli, hem de mezuniyetten sonra iş bulma imkanı yaratır.
Gastronom UnvanıGastronomi bölümünden başarıyla mezun olan kişilerin aldığı unvan.Gastronomi okuyanlar sadece yemek yapmayı değil, bu disiplinin farklı ve geniş yelpazeyi öğrenirler.

Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyip ortaya koyan bir disiplin olarak tanımlanmaktadır. Ortaya çıkış yılı 1801 yılına dayanmaktadır. Gastronomi kelimesi ilk olarak Fransız yazar Joseph Berchoux tarafından kullanılmıştır. “Gastro” Yunancada mide ile ilgili anlamına gelirken “nomy” kelimesi kanun, kural anlamına gelen “nomos” kelimesinden türemiştir.

Bu şekilde gastronomi kelimesi oluşturulmuştur. Günümüzde sıklıkla bahsedilen hatta bir bilim olarak yaklaşılan bir alandır. Önlisans aşçılık bölümü ile karıştırılsa da gastronomi bölümü aşçılıktan birçok yönüyle ayrılmaktadır. Gastronomi eğitimi üniversitelerde; Gastronomi ve Mutfak Sanatları adı altında verilmektedir.

Gastronomi Nedir?

Gastronomi, yenilebilir yiyeceklerin sağlığa uygun koşullarda damak ve göz zevkine uygun olarak hazırlanması aşamasıyla ilgilenmektedir. Gastronomi bölümünde amaç dünya kültüründeki yiyecek ve içecekler üzerine bilgili öğrenciler yetiştirerek yemek kültürlerinin devamı sağlamaktır. Eğitimini tamamlayanlar gastronomi uzmanı olmaktadır. Gastronomi uzmanı; zengin mutfak kültürlerinin geliştirilmesini uluslararası düzeyde tanıtılmasını sağlayan modern ve klasik pişirme yöntemleri hakkında donanımlı bilgiye sahip kişi olarak tanımlanabilir.

Yemek kültürü, insanları birbirine bağlayan kültürel bir bağ kabul edilmektedir. Uluslararası da bir bağ olarak milletler arası bir köprü oluşturmaktadır. Bu noktada gastronominin amacının yemek yeme ihtiyacını karşılamanın çok ötesinde olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca ülkemizde iki şehrimiz UNESCO tarafından tescilli gastronomi şehri kabul edilmiştir. Bunlar; Gaziantep ve Hatay’dır. Bu sayede Türk mutfağı uluslararası tanınmış ve tescillenmiştir.

Gastronomi bir yemek sanatıdır. Yemeklerde farklı pişirme stilleri kullanmak, toplumun hakim kültürüyle ilişkilendirecek ince detayları tarife işlemek ve yemeği kusursuz hale getirmek gastronomi sanatının inceliklerindendir. Günümüzde daha farklı şekillerde de yorumlanan gastronomiyi, en genel yaklaşımla, iyi ve kaliteli yiyecek ve içecekler hazırlamayı hedefleyen bir sanat dalı olarak görebiliriz. 

Tanım olarak baktığımızda gastronominin bilinen klasik “aşçılık” teriminden daha farklı olduğunu görebiliyoruz. Bu dal, besinleri daha iyi tanıyan ve her gıdanın bütünsel olarak ele alındığı bir disiplin olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllarda oldukça popülerleşen gastronomide menüler başlangıçtan tatlıya kadar bir bütün olarak ele alınıyor. Gastronomi konusunda uzman kişiler yemeğin yanında tüketilecek her türlü ek gıdanın veya içeceğin de birbiriyle uyum içerisinde olduğu menüler sunuyor. 

İşte gastronominin bu farklı ve bütünsel bakış açısı da konuya ilişkin farklı bir eğitim sürecinden geçmeyi gerektiriyor. İlk etapta yalnızca özel üniversitelerde karşımıza çıkan bu bölüm bugün birçok devlet üniversitesinde de var.

Gastronomi Bölümü Nedir?

Gastronomi bölümü, yiyecek ve içecek kültürünü sanatsal bir bakış açısıyla inceleyen ve bu sanat dalında nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bir disiplindir. Gastronomi bölümünde yiyecek ve içeceklerin yalnızca sunumu ve tarifleriyle ilgilenilmez. Yeme alışkanlıklarının toplum yaşamına ve kültürüne etkisi de incelenir. Bölümde eğitim gören öğrenciler; yeme içme sektöründe hizmet veren bir işletmenin nasıl yürütüleceğini, gıdaların en verimli saklama ve kullanım koşullarını ve mutfağa sanatı nasıl taşıyabileceklerini de öğrenirler. Yani gastronomi okuyanlar sanıldığı gibi yalnızca yemek yapmayı öğrenmezler. Bu disiplin çok daha kapsamlı ve detaylıdır. 

Gastronomi bölümü, gastronomi ve mutfak sanatları olarak da geçer. 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölüm bazı okullarda güzel sanatlar fakültesi içerisinde yer alırken bazı okullarda turizm ya da uygulamalı bilimler fakültesine bağlıdır. 

Gastronomi programı içerisinde teorik ve pratik dersler yer alır. Ayrıca bu bölümde eğitim gören öğrencilerin tamamlaması gereken yaklaşık 60 günlük bir zorunlu staj dönemi vardır. Bu stajlar öğrencinin hem eğitim hayatı için oldukça önemlidir hem de mezuniyetten sonra iş bulma imkanı yaratır. Özel üniversitelerinde de devlet üniversitelerinde de gastronomi okumak mümkündür. Bu bölümden başarıyla mezun olan kişiler “Gastronom” unvanını alırlar.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, yiyecek ve içecek kültürünün sanat ve bilime dönüşmüş halidir. Bu yönüyle hem bir meslek dalı olduğunu hem de bir sanat dalı olduğunu söyleyebiliriz. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü dersleri sadece mutfakta işlenecek dersleri barındırmaz. Gıda, gıda yönetimi, gıda muhafazası, iş sağlığı gibi dersler içerir. Yemek kültürü yanında kimya matematik, tarih gibi bilimsel derslere de yer vermektedir. Ayrıca mitoloji, sanat tarihi gibi sanatı barındıran dersler de bu bölümün eğitim dersleri arasında yer almaktadır.

Tüm bu çok yönlü derslerin etkisiyle Gastronomi bölümünde, bir şef bir aşçı yetiştirmekle birlikte birer sanatçı da yetiştirilmiş oluyor. Yapılan gastronomi festivalleri ile öğrencilerin insanlarla etkileşimi sağlanırken yöresel tatları yakından görmesi için fırsatlar sağlanıyor. İsterse öğrenciler gastronomi derneklerinde gönüllü olarak çalışarak öğrendiklerini okul dışında bir yerde iş hayatına atılmadan önce deneyimleme imkanı kazanabiliyorlar.

Gastronomi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Gastronomi sözel mesleklerden biridir. Bölümde yer alan derslerin bir kısmı yalnızca teorik anlatımdan ibarettir. Derslerin büyük bir çoğunluğu ise uygulamalıdır. Okul içerisinde yer alan endüstriyel tarz mutfaklarda verilen bu dersler öğrencinin pratik yapması açısından oldukça faydalıdır. Bölümde bu derslerin yanında, tüm bölümlerde olduğu gibi, seçmeli dersler de yer alır. Seçmeli ders kategorisine giren dersler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Genel olarak gastronomi bölümü dersleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Gastronomiye Giriş

 • Yiyecek Üretimi

 • Gıda Teknolojileri

 • Temel Beslenme İlkeleri

 • Bilgisayar Teknolojileri

 • Gastronomi Tarihi

 • Besin Güvenliği ve Hijyen

 • Temel Mutfak Teknikleri

 • Türk Mutfak Kültürü

 • Temel Servis Teknikleri

 • Maliyet Muhasebesi

 • Estetik ve Sanat Felsefesi

 • Yiyecek İçecek Pazarlaması 

 • Mutfak Uygulamaları

 • Dünya Mutfakları

 • Mutfak Yönetimi

 • Yiyecek Tarihi

 • Temel İlkyardım Bilgisi

 • Hukuk

 • Ekonomi

 • İşletme

 • Atatürk İlke ve İnkılapları 

 • Türk Dili

 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları için Gıda Teknolojisi

 • Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

 • Yiyecek Üretimi

 • Dünya Mutfak Kültürleri

 • Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrolü

 • Temel Pastacılık

 • Mutfak Planlaması ve Tasarımı

 • Ziyafet Yönetimi

 • Şarap Bilimi.

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, öğrencilerini sadece teorik bilgilerle kısıtlamıyor. Zorunlu staj dışında, gastronomi festivali, gastronomi etkinliği gibi çeşitli etkinliklerde bulunmalarını sağlıyor. Böylece eğitim, gelişim sürecinde olan öğrencilere insanlarla olan ilişkilerini güçlendirmek içinde yardımcı oluyor. Üniversitelerde bulunan derneklere de katılabiliyorlar. Dernek çalışmaları içinde etkinliklere katılıp, etkinlik düzenleme konusunda tecrübe sahibi olabiliyorlar. Mutfakta bilime ve sanat önem veren bölüm, teorik bilgi kadar uygulama derslerine ve tecrübe kazanmalarını sağlayacak ders programını oluşturmaya özen gösteriyor.

Bu derslerin yanında alınan mesleki seçmeli dersler arasında; çikolata sanatı, pastacılık, şarap bilimi, mutfak akımları, yemek stilistliği ve fotoğrafçılığı, restoran yönetimi, gastronomi yazarlığı gibi farklı dersler yer alır. Seçmeli dersler arasında Fransız mutfağı, Kore mutfağı gibi dünya mutfağından örneklerin incelendiği dersler de vardır. Bölümde eğitim gören öğrenci seçmeli derslerini ilgi alanına göre belirleyerek kariyerini öğrenciyken şekillendirmeye başlayabilir. 

Gastronomi Taban Puanları 2020

ÜniversiteBölümTaban Puanı
Özyeğin ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/ İngilizce/ Burslu)465,04208
Yeditepe ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/ İngilizce/ Burslu),462,85239
İstanbul Bilgi ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/ İngilizce/ Burslu)446,09815
Başkent ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ Burslu)443,42850
Antalya Bilim ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ İngilizce/ Burslu)436,91180
Maltepe ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ Burslu)430,71348
İstanbul Aydın ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ Burslu)419,79592
İzmir Ekonomi ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/ İngilizce/ Burslu)419,60447
İstanbul Medipol ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/Burslu)417,91966
İstinye ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ Burslu)414,62687
Nişantaşı ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/Burslu)412,22858
Yaşar ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/Burslu)410,56088
Pamukkale ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)365,11760
Yeditepe ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/İngilizce)(%50 İndirimli)364,00764
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları362,54707
Gaziantep ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)361,49394
Akdeniz ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/İÖ)360,88478
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)358,43803
İstanbul Kent ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%75 İndirimli)358,10584
Necmettin Erbakan ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)358,10426
Kocaeli ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)356,92810
Selçuk ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)356,79817
Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)354,69424
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)353,96813
Afyon Kocatepe ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)353,96455
Kapadokya ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/ Burslu)351,96436
Avrasya ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/ Burslu)348,90998
İskenderun Teknik ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)348,80899
Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)347,33356
Karabük ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)346,74161
İzmir Ekonomi ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/ İngilizce/%50 İndirimli)346,44631
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)346,13333
Atatürk ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)346,07795
Doğu Akdeniz ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/ Burslu)345,97152
Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (M,T,O,K,) (Fakülte)345,73581
Selçuk ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ İÖ)345,48714
Başkent ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ %50 İndirimli)345,17514
Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)343,06739
Beykoz ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ %75 İndirimli)342,51061
Kastamonu ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)341,45869
Afyon Kocatepe ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ İÖ)340,91079
Necmettin Erbakan ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ İÖ)339,35159
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ İÖ)339,13766
İstanbul Gedik ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ %75 İndirimli)338,67904
Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)337,18993
Sinop ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)335,11706
Mardin Artuklu ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)334,41210
Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/ İÖ)334,22245
Karamanoğlu Mehmet Bey ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)333,24302
Yaşar ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/ %50 İndirimli)332,81149
Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)329,93150
Antalya Akev ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ %75 İndirimli)329,13601
Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)325,74939
Girne Amerikan ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/ İngilizce/ Burslu)323,39229
Mardin Artuklu ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ İÖ)321,78603
İstinye ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte/ %50 İndirimli)320,03813
Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/ Burslu)319,80583
Uluslararası Final ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/ Burslu)317,96498
İstanbul Rumeli ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/ %75 İndirimli)313,22165
Munzur ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)309,05159
İstanbul Bilgi ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/İngilizce/%25 İndirimli)307,33170
Iğdır ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)306,25592
İstanbul Medipol ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/%50 İndirimli)305,31284
Lefke Avrupa ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul/ İngilizce/ Burslu)304,70899
Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)303,10899
Maltepe ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte/%50 İndirimli)302,99695
Şırnak ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)294,14174
İstanbul Aydın ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli),292,58746

Gastronomi Bölümü Mezunları Nerelerde Çalışabilir?

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü bitirenler, aldıkları diploma ve iyi eğitim ile üst düzey bir mutfak yöneticisi olabilir, restoran, kafe ve bar işletmecisi olarak kendi işlerini kurabilirler. Bu bireyler işletmecilik ve formasyon aldığı taktirde aşçılık dışında öğretmenlik de yapabilirler. Özel müşteri portföyüne sahip toplantı ve yemeklerin verildiği büyük lokanta ve restoranlarda iş bulma imkanları yüksektir. Gıda ürünlerinin işlendiği ve anında müşteriye sunulduğu yerlerde görev yaparlar. Ayrıca bu bölümden mezun olanlar her zaman mutfak tarzı ortamlarda çalışmak zorunda değildir. İş alanları geniş yelpazededir. Restoran zincirleri, gıda denetçiliği, bölümle ilgili köşe ya da kitap yazarlığı şeklinde çeşitli mesleklere yönelebilirler.

Her ne kadar popüler bir bölüm olsa da birçok kişi gastronomların tam olarak ne iş yaptığını bilmiyor. İş alanları gibi görev tanımları da oldukça geniş olan gastronomların yaptıkları işleri şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Besinlerin en uygun şekilde pişirmek ve en düzgün şekilde sunmak.

 • Yemeğin hazırlanma aşamasında farklı yemek pişirme stilleri arasından en uygun olanı seçmek.

 • Yemeği hazırlarken kullanılan malzemelerin, hem tat hem de doku olarak, birbiriyle uyum içerisinde olmasını sağlamak.

 • Farklı malzemeleri bir araya getirerek yeni tatlar yaratmak. 

 • Başka bir kültüre ait bileşenleri kendi mutfak kültürümüze en doğru şekilde entegre etmek.

 • Yemek yapılan alanın her an temiz, steril ve hijyenik olmasını sağlamak.

 • Üretilen gıdaların ya da hazırlanan menünün belirli bir kalite standardına uygun olması için çalışmalar yapmak.

 • İşletmenin kar marjını artıracak çalışmalar yapmak.

 • Mutfağın yönetim ve işleyişini kusursuz hale getirmek.

 • Çalışılan tesisin gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek.

Tabii ki gastronomların çalıştığı yere göre görev tanımlarında değişiklikler olabilir. Fakat en temel haliyle bir gastronom besinlerin yetiştirilmesinden müşteriye sunulacak tabağa dönüşmesine kadar her aşamada çalışabilir diyebiliriz. 

Gastronomi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Halk arasında gastronomi aşçılık veya şeflikle özdeşleşmiştir. Oysaki gastronom unvanı ile mezun olan kişilerin iş imkanları sanıldığından çok daha geniştir. 

 • Gastronomi mezunları; otel, restoran, yolcu gemisi gibi içerisinde yeme içme hizmeti veren bölümler bulunan herhangi bir yerde şef olarak çalışabilirler. Mezunlar bu tür işletmelerin yönetim birimlerinde de gastronom olarak görev alabilirler. 

 • Gastronomlar sevdikleri ve tercih ettikleri yönde ilerleyerek; soğuk, alakart, sıcak, ekmekçi, pastane gibi branş şefleri olabilirler. Mesleğinde ilerleyen kişiler sous şef, executive şef gibi üst kademe pozisyonlara ulaşabilirler.

 • Gastronomi mezunları aldıkları kapsamlı eğitim sonrasında kendi işlerini kurarak da ilerleyebilirler. Restoran açabilirler veya kalite ve lezzet geliştirme üzerine çalışacak bir şirket kurabilirler. 

 • Gastronomlar gıdayı inceleyen ve işleyen herhangi bir tesiste; yönetici, Ar-Ge uzmanı, gıda kontrolcüsü veya denetim şefi gibi pozisyonlarda çalışabilirler.

 • Gastronomi mezunları yemek fotoğrafçılığı ya da yemek yazarlığı gibi işlere de yönelebilirler. Bu alanda kendi markalarını oluşturabilir ya da dergi, gazete ve online platformlarda çalışabilirler. 

 • Dileyen mezunlar alanlarında akademik kariyer yaparak ilerleyebilirler. 

Öğrenciler mezun olduktan sonra KPSS şartlarını yerine getirerek, okullarda öğretmen olarak çalışabilir. Bölüm başvuruları diğer bölümlere göre daha az olduğu için atamalar daha çabuk olabilir. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden mezun olanlara, gastronomi uzmanı denilmektedir.

Üniversite yaşamları boyunca da pek çok tecrübe elde eden mezunlar; otel, restoran, uçak ve gemi mutfaklarında görev alabilir. Bunların yanında beslenme, diyet ve kalori düzenlerine odaklanabilirler. Gıdanın yer aldığı her fabrikada iş imkanı elde edebilirler. Gıda fotoğrafçılığı, yemek stilistliği, yemek yazarlığı gibi işler yapabilecekleri gibi kendi çalışma alanlarını oluşturarak, kendi işlerini de yapabilirler. Mezunların bir kısmı kariyerlerine akademisyen olarak devam eder.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü başarı ile tamamlayan mezunlar, tercihlerine göre mutfakta kalmaya devam edebilirler veya mutfak dışında da iş imkanı elde ederler. Eğitim hayatlarında aldıkları teorik bilgilere ek olarak kurslara katılabilirler. Edindikleri yeni bilgilere göre çalışma alanlarının sayısını arttırabilirler. Kendi işletmelerini kurup, kariyerlerine kendi işlerinde devam ettirebilirler.

Gastronomi ve mutfak sanatları mezunları; aşçılık, gıda denetçisi, gurme ve akademisyen olarak ta çalışabilir. Aşçı olarak mutfakta kalmaya devam eden mezunlar; otel, restoran ve turizmin bulunduğu her yerde iş imkanı elde edebilir. Gıda denetçisi olarak çalışmalarına devam edecek olanlar; gıda denetiminden ve geliştirme sürecinden mesuldür. Bazı mezunlar kariyerlerini akademik olarak devam ettirmek ister. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademisyen olarak yol alabilirler. Gastronomi ve mutfak sanatları mezunlarının yaptıkları işleri aşağıda sıraladık.

 • Mutfak Şefi,

 • Aşçılık,

 • Yöneticilik,

 • Gıda Kontrolcüsü,

 • Tüketim Şefi,

 • ARGE Ürün geliştirme Uzmanı,

 • Yemek Yazarlığı,

 • Gurmelik,

 • Sous Şef,

 • Executive Şef.

Gastronomi, Kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyip ortaya koyan bir disiplin, Josehp Berchoux tarafından 1801 yılında ortaya konmuştur, Gastronomi Eğitim ve Tanımı, Yenilebilir yiyeceklerin sağlığa uygun koşullarda damak ve göz zevkine uygun olarak hazırlanması aşamasıyla ilgilenir, Dünya yemek ve içecek kültürleri konusunda bilgilendirir, Gastronomi Uzmanı, Modern ve klasik pişirme yöntemleri hakkında donanımlı bilgiye sahip kişi, Zengin mutfak kültürlerinin geliştirilmesini ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını sağlar, Gastronomi ve Kültür, Yemek kültürü, insanları birbirine bağlayan kültürel bir bağ kabul edilmektedir, Gaziantep ve Hatay UNESCO tarafından tescilli gastronomi şehri olarak kabul edilmiştir, Gastronomi ve Sanat, Yemekleri farklı biçimlerde ve toplumun hakim kültürüyle ilişkilendirecek ince detayları tarife işler, İyi ve kaliteli yiyecek ve içecekler hazırlamayı hedefler, Gastronomi Bölümü, Yiyecek ve içecek kültürünü sanatsal bir bakış açısıyla inceleyen ve bu sanat dalında nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar, 4 yıllık lisans programıdır, Gastronomi Eğitim Dersleri, Gıda, gıda yönetimi, gıda muhafazası, iş sağlığı, kimya matematik, tarih, mitoloji, sanat tarihi gibi dersler içerir, Bir şef ve sanatçı aynı zamanda yetiştirilir, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek ve içecek kültürünün sanat ve bilime dönüşmüş halidir, Hem bir meslek dalıdır hem de bir sanat dalıdır, Gastronomi Stajı, Öğrencilerin eğitim süresince tamamlamaları gereken yaklaşık 60 günlük bir zorunlu staj dönemi, Öğrencinin hem eğitim hayatı için oldukça önemli, hem de mezuniyetten sonra iş bulma imkanı yaratır, Gastronom Unvanı, Gastronomi bölümünden başarıyla mezun olan kişilerin aldığı unvan, Gastronomi okuyanlar sadece yemek yapmayı değil, bu disiplinin farklı ve geniş yelpazeyi öğrenirler
gastronomi mutfak yönetimi mutfak yönetimi hizmetleri gastronomi nedir gastronomi uzmanı gastronomi ve mutfak sanatları gastronomi bölümü nedir gastronomi bölümü iş imkanları gastronomi mezunları ne iş yapar gastronomi bölümü mezunları gastronomi bölümü dersleri gastronomi bölümü taban puanları gastronomi bölümü sıralama gastronomi okuyanlar
Bu, gülümseyen gözlüklü bir kadının fotoğrafı. Yüzünde sıcak ve samimi bir ifade var. Omuz hizasında kahverengi saçları var ve gözlükleri hafifçe renklendirilmiş. Siyah kemerli, yeşil ve beyaz çizgili bir üst giyiyor. Gözleri koyu kahverengi ve dudakları hafif bir gülümsemeyle kıvrılmış. Yanakları hafif pembe ve gözleri parlak ve neşeli. Kendinden emin ve memnun görünüyor, pozitif bir enerji yayıyor. Duruşu rahat ve konforlu. Mutlu ve rahat görünüyor, memnuniyetin mükemmel bir görüntüsü.
Ezgi Topsoy
Blog Yazarı

İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bir süre sektörde çalıştıktan sonra freelance olarak kariyerine devam etti. Bu sırada İstanbul İşletme Enstitüsü çatısı altında dersler aldı. Katıldığı “İçerik Editörlüğü” dersi sonrasında eğitmenin de referansıyla içerik ajanslarında içerik yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Ön planda bir tabak taze sebzenin yakın çekim görüntüsü yer alıyor. Arka planda ise merceği tabağa odaklanmış bir mikroskop yer alıyor. Sebzeler dairesel bir şekilde dizilmiş olup parlak ve canlı renklerin bir karışımıdır. Tabağın ortasında kırmızı bir domates dilimi var ve etrafı çeşitli diğer sebzelerle çevrili. Yeşil bir biber, sarı bir biber, birkaç parça brokoli ve biraz soğan da görülebilmektedir. Mikroskop açık yeşil bir tabana ve siyah bir gövdeye sahiptir. Merceği tabağı büyüterek sebzelerin karmaşık ayrıntılarını ortaya çıkarıyor.
Bölümler

Gıda Teknolojisi Bölümü (MYO)

10 Mart 2020
Önlüklü iki kadın bir mutfakta birlikte pizza yapıyor. İlk kadın tezgahın başında durmuş, oklava ile hamuru açıyor. Onun yanındaki ikinci kadın domatesleri kesiyor ve pizzanın üzerine yerleştiriyor. Yanında bir kâse domates ve tezgâhın üzerinde bir saksı bitki vardır. Kaseye yakından bakıldığında içinde birkaç beyaz nesne görülüyor. Arka planda, içinde beyaz nesneler olan beyaz bir kase tezgahın üzerindedir. Mutfak taze yapılmış pizza kokusuyla doludur.
Bölümler

Aşçılık Bölümü (MYO)

18 Eylül 2020
Gastronomi ve Gastronom
Meslekler

Gastronomi ve Gastronom Nedir?

08 Ocak 2019
Bir kişi mutfakta ayakta durmakta ve sağ elinde gümüş bir kaşık tutmaktadır. Kaşık, çeşitli malzemelerden oluşan yiyeceklerle dolu beyaz bir tabağın üzerinde durmaktadır. Tabakta bir parça et, biraz kahverengi sos ve birkaç sebze var. Kişi beyaz bir gömlek ve siyah pantolon giymektedir. Görüntünün arka planı odak dışı, ancak köşede bulanık yeşil bir nesne görülebiliyor. Kişi kaşıkla yemek tabağına sos döküyor ve malzemelerin eşit dağılmasını dikkatle sağlıyor.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
55173402
Barista Eğitimi eğitmeninin online ders anlatımı, kahve bardağı düzenleme ve kahvenin nasıl hazırlandığı anlatılıyor.
4.2
(11)

Barista Eğitimi

10 Konu10 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
55463402
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
16610
Bir adam önünde satranç tahtası olan bir masada oturmaktadır. Gömlek ve pantolon giymiştir ve yüzü görünmektedir. Önündeki satranç taşlarına dikkatle konsantre olmuş, bakışları satranç tahtasına odaklanmıştır. Masanın üzerinde, üzerinde ağaç resmi olan beyaz bir kupa ve bir yığın bilgisayar klavyesi vardır. Sağında, biri beyaz diğeri metal olmak üzere birkaç satranç taşı var, ikisi de yakından bakıyor. Arkasındaki duvarda üzerinde yazı olan bir tabela var. Odaklanmış ve kararlı görünüyor, hamle yapmaya hazır.
5
(44)

Satranç Eğitimi

15 Konu5 Saat
Beyaz bir duvarın önünde siyah pamuklu bir gömlek giymiş bir adam duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve kollarını kavuşturmuş. Koyu renk saçları alnına dökülmüş ve bakışlarını hafifçe kaçırmış. Soluk bir teni ve ışığı yansıtıyor gibi görünen gözlükleri var. Gömleği hafifçe kırışmış ve ince bedeninin üzerine dökülüyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor.Erdem Turan
10280