AnasayfaBlogFlebotomi Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Flebotomi Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

29 Mart 2021
Yakın çekim görüntüde tıbbi bir önlük giyen ve kan testi yapılan bir kişi görülüyor. Kişinin kolu uzatılmış ve arka planda kürdanlarla dolu sarı bir kutu görülüyor. Görüntü hafif bulanık ve kişinin eli görülebiliyor. Kişi teste hazırlanırken odaklanmış ve sakin görünüyor. Kan testi muhtemelen tıbbi bir ortamda yapılıyor ve kişi muhtemelen tıbbi bir amaç için teste giriyor. Kürdanlı sarı kutu muhtemelen kan örneğini toplamak için tıbbi bir araç olarak kullanılıyor.
Flebotomi Uzmanı TanımıGörevleriMaaş Durumu
Flebotomi, damardan kan alma işlemidir. Flebotomi uzmanı ise bu işlemi yürüten kişidir.Kan toplama, test yapma, hasta görüşmesi yapma, hayati belirtileri kontrol etme ve örnekleri laboratuvara taşıma.Maaş, kişinin tecrübesi ve eğitimine bağlı olarak değişir.
Flebotomi uzmanı, genellikle hastanelerde, kan bankalarında ve diğer tıbbi kurumlarda görev yapar.Steril ve kapalı sistem olan kan torbasına aseptik metotlarla kan alır, kanı komponentlerine ayırır ve uygun koşullarda saklar, çeşitli mikrobiyolojik testler yapar.Kariyerin ilerlemesi ve becerilerin gelişmesi ile birlikte maaş oranı da artar.
Flebotomi uzmanı, kan toplama süreci üzerine eğitim almış tıbbi bir profesyoneldir.Hastanın kan vermek için uygun olup olmadığını kontrol eder, kan alım esnasında oluşabilecek komplikasyonları takip eder ve gerektiğinde doktor yardımı alır.Flebotomi uzmanı maaşları, kişinin deneyim ve eğitim seviyesine göre önemli ölçüde değişebilir.
Flebotomi uzmanı, aynı zamanda bir çeşit tıp uzmanıdır ve çeşitli ortamlarda kan toplar.Kan tahliyesi gibi durumlarla da başa çıkar ve diğer çalışanlara kan alma ve koruma teknikleri hakkında rehberlik eder.Bazı kurumlar, bu alanda çalışan kişilere kişisel gelişim için katkı sağlayacak fırsatlar sunabilir, bu da maaş artışlarını etkileyebilir.

Uzun yıllar süren bir eğitim programına dahil olmadan tıbbi bir ekiple çalışmak istiyorsanız flebotomi uzmanı olma şansından faydalanabilirsiniz. Flebotomi uzmanı olmak için akredite bir okuldan iyi bir flebotomi eğitim programına katılmanız ve pratik yapmak için bir sertifika sahibi olmanız yeterlidir.

Flebotomi terimini ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Yazımızdan bu terimle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer bir tıp uzmanı tarafından bir amaç üzerine kanınız alınmışsa, profesyonelce yapılan bu işlem flebotomi işlemidir. Flebotomi, bir iğne yardımıyla damardan kan alma işlemine verilen addır. Ancak flebotomi uzmanı kan alma sürecinin ötesine de geçmektedir.

Flebotomi uzmanı; testi almak, araştırmak ve hatta hayat sigortası poliçesi yapılması üzerine damardan kan alma işlemlerini yapmaktan da sorumlu kişidir. Hastalar ve hekimler ile sürekli iletişim halinde olur.

Flebotomi Uzmanı Nedir? Flebotomi Uzmanı ne iş yapar? Flebotomi Uzmanı maaşları ne kadardır? Tüm soruların yanıtlarını inceleyelim.

Flebotomi Uzmanı Nedir?

Flebotomi, toplardamar üzerinde yapılan kan alma işlemine verilen addır. Kan bankasına yapılması planlanan kan bağışı sırasında kullanılan bir yöntem olan flebotomi; kalp yetmezliği, akciğer ödemi gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde, kan dolaşımına yük yapan fazla kan miktarının alınması amacı ile de uygulanmaktadır. Hekim aracılığı ile tıbbi kurallara uygun olarak yapılması gerekir.

Flebotomi hakkında bilgi ve donanıma sahip pratisyen doktor ya da hekim dışındaki tıbbi personellere flebotomi uzmanı denmektedir. Daha bilenen adıyla flebotomistler olan sertifikalı flebotomi uzmanları hastane çatısı altında, kan bankalarında ve diğer tıbbi kurulumlarda hastalarla çalışmalarını yürütür. Laboratuvar testleri yapmak ve kan bağışı gibi çeşitli nedenlerden dolayı kan alma işleminden sorumlu kişilerdir.

Sertifikalı Flebotomi Uzmanı kimliğine sahip olmak için, kişilerin ulusal olarak tanınmış bir sertifika kurulu aracılığıyla verilen bir sınava hak kazanması ve sınavı başarıyla tamamlaması beklenir. Flebotomi uzmanları sağlık sisteminde önemli bir role sahiptir. Flebotomi, ortalama büyüme hızından daha yüksek performans gösteren bir kariyer yoludur. Bu yolda ilerlemek isteyen meslek adayları için çalışma alanları da oldukça fazladır.

Flebotomi Uzmanı Ne İş Yapar?

Flebotomi uzmanı kan toplayan çeşitli ortamlarda çalışan sertifikalı tıp uzmanıdır. Genellikle kan alma çalışmalarının en büyük örneğidir. Ancak flebotomi uzmanı ayrıca kan tahliyesi gibi olaylarda da çalışmalar sürdürebilir. Bu tür olaylarda, flebotomi uzmanı diğer çalışanlara, kanları korumak için kan alma ve uygun şekilde depolama hakkında da yardımcı olur.

Flebotomi uzmanının diğer görevleri nerede çalıştığı ile alakalıdır. Görev ve sorumlulukları tecrübeleri ve çalışma alanlarına göre çeşitlilik gösterir. Flebotomi uzmanı hasta görüşmeleri yapmaktan, hayati belirtileri kontrol etmeye veya test amacıyla kan örneği almaya ve örnekleri bir laboratuvara nakletmeye kadar birçok işten sorumlu olabilir. Temel görev ve sorumluluklarını inceleyelim.

 • Hangi amaç için flebotomi yapıldığını netleştirmekten sorumludur.

 • Hastaya kan bağışçısı olma ile ilgili kayıt formunu doldurtur.

 • Hastanın kimlik kartı ile formdaki bilgilerinin karşılaştırmasını yapar.

 • Hastanın, kan vermek için uygun olup olmadığına dair fiziksel incelemelerini (ateş, nabız ve tansiyon) yapar.

 • Alınması gereken kan için kan tüplerini hazırlar.

 • Damara girilecek alanı tıbbi kurallara uygun bir şekilde hazırlar.

 • Steril olması gereken aynı zamanda kapalı bir sistem olan kan torbasına aseptik metotlar yoluyla kan alınmasını sağlar.

 • Kan alma işlemi tamamlandığında kontrolleri yapar.

 • Kanı komponentlerine ayırır ve uygun koşullara göre saklanmasını sağlar.

 • Çeşitli mikrobiyolojik testleri yapar ve kayıtlarını tutar.

 • Kan alım esnasında oluşacak komplikasyonları takip eder ve gerektiğinde doktor desteği alır.

Flebotomi Uzmanı Maaşları

Flebotomi uzmanı olmak isteyenlerin öncelikle uzmanlık için sertifika sahibi olmaya ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Sertifika süreci belli bir prosedüre göre oluşturulur. Bunlar; sınavın ulusal bir kurul tarafından gerçekleştirilmesi, lise diplomasına sahip olması ya da laboratuvar eğitimi veya sertifika programını tamamlamayı kapsar.

Flebotomide uzmanlaşma becerileri geliştirmek zamanla hemşirelik veya diğer yardımcı sağlık yollarında kariyerlere yolu açabilir. Çalışma İstatistikleri Bürosu bilgilerine göre her geçen yıl bu alanda istihdam istikrarlı olarak artmaya devam ediyor. Uzmanların maaş gelirleri çalıştıkları alana, yaptıkları işe, tecrübelerine ve eğitimlerine göre değişiklik gösterir. Bu alanda kariyer yapmak isteyen adayların özellikle kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak yöntemleri ve eğitimleri de tercih etmeleri önemlidir. Bazı kurumlar bu alanda personellerine kişisel gelişim için katkı sağlayacak olanaklarda sunmaktadır. Flebotomi uzmanı maaşları aşağıdaki gibidir.

 • Yeni başlayan flebotomi uzmanı 4.000 TL gibi bir maaş getirisi elde edebilir.

 • Belli bir süre deneyim kazanmış bir uzman ortalama 5.000 TL gibi bir gelire sahip olur.

 • Alanında uzun süre tecrübe edinmiş bir uzman ise 6.000 TL’yi bulan bir maaş getirisi elde edebilir.

Flebotomi Uzmanı Nasıl Olunur?

Tıbbi eğitimini bitirmiş olan pratisyen doktor, biyolog ve kimyagerler flebotomi uzmanı olabilir. Sağlık alanında eğitim vermekte olan üniversite mezunları; hemşire, sağlık memuru, ebe, laboratuvar teknisyeni unvanı almış olan sahip sağlık personeli, flebotomi alanında uzmanlaşma imkanına sahiptir. Flebotomi uzmanı olmak isteyenlerin hekimler ve tabip odası birlikleri tarafından oluşturulmuş olan mevzuata uygun olacak şekilde hazırlanan sertifika programına katılmaları gerekir.

Bu program Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulunan eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite tıp fakülteleri ve Türk Kızılay bünyesinde yer alan A tipi kan merkezinde verilen sertifika programından oluşmaktadır. Eğitim programı iki aşamadan oluşur. Bunlar; teorik ve uygulamadır. Sertifikalandırma eğitim programının toplam süresi altı ayı kapsar. Sertifika almaya hak kazandıktan sonra her 5 yılda bir Sağlık Bakanlığı aracılığı ile yapılan sertifika vize sınavına girilmesi zorunluluğu bulunur.

Ayrıca bu alanda mesleki kariyer yapmak isteyen adayların bazı önemli özelliklere de sahip olması beklenir. Bunlar; kapalı alanda ve takım çalışması içinde çalışmaya uygun olmaktır. Bu alana ilgi duyması oldukça önemli bir diğer başarı unsurudur. İnsanlarla iletişim halinde olacakları için iyi iletişim becerileri göstermeleri beklenir. Adayların yeniliklere açık olması, gelişmeleri yakından takip etmesi ve kendini sürekli geliştirmeye açık olması da gerekir.

Flebotomi, damardan kan alma işlemidir Flebotomi uzmanı ise bu işlemi yürüten kişidir, Kan toplama, test yapma, hasta görüşmesi yapma, hayati belirtileri kontrol etme ve örnekleri laboratuvara taşıma, Maaş, kişinin tecrübesi ve eğitimine bağlı olarak değişir, Flebotomi uzmanı, genellikle hastanelerde, kan bankalarında ve diğer tıbbi kurumlarda görev yapar, Steril ve kapalı sistem olan kan torbasına aseptik metotlarla kan alır, kanı komponentlerine ayırır ve uygun koşullarda saklar, çeşitli mikrobiyolojik testler yapar, Kariyerin ilerlemesi ve becerilerin gelişmesi ile birlikte maaş oranı da artar, Flebotomi uzmanı, kan toplama süreci üzerine eğitim almış tıbbi bir profesyoneldir, Hastanın kan vermek için uygun olup olmadığını kontrol eder, kan alım esnasında oluşabilecek komplikasyonları takip eder ve gerektiğinde doktor yardımı alır, Flebotomi uzmanı maaşları, kişinin deneyim ve eğitim seviyesine göre önemli ölçüde değişebilir, Flebotomi uzmanı, aynı zamanda bir çeşit tıp uzmanıdır ve çeşitli ortamlarda kan toplar, Kan tahliyesi gibi durumlarla da başa çıkar ve diğer çalışanlara kan alma ve koruma teknikleri hakkında rehberlik eder, Bazı kurumlar, bu alanda çalışan kişilere kişisel gelişim için katkı sağlayacak fırsatlar sunabilir, bu da maaş artışlarını etkileyebilir
flebotomi uzmanı flebotomist flebotomi uzmanı nedir flebotomi uzmanı ne iş yapar flebotomi uzmanı maaşları flebotomi uzmanı nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.