AnasayfaBlogTicari Girişimcilik Nedir?
Girişimcilik

Ticari Girişimcilik Nedir?

28 Haziran 2021
Resimdeki kadın koyu renk saçlı ve çizgili bir gömlek giyiyor. Arka planda gökyüzünü ve birkaç ağacı gören bir pencerenin önünde durmaktadır. Pencereden giren güneş, kadının yüzüne ve vücuduna sıcak bir ışık saçıyor. Gözleri kapalı, sanki düşüncelere dalmış gibi. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, düşünceli ve dalgın bir hava yaratıyor. Dudakları sanki konuşmak üzereymiş gibi hafifçe ayrılmış. Duruşu ve ifadesi huzur ve dinginliği yansıtıyor. Resimdeki renkler mavi ve beyaz vurgularla sessizleştirilmiş. Genel etki durgunluk ve sükunetten oluşuyor.
KonularAçıklamalarÖnemli Notlar
Ticari GirişimcilikPara kazanmak ve kar elde etmek amacıyla iş kurma süreciKendi işinin patronu olma ve toplum yararı gözeten bir yaklaşım gerektirir
Başarılı Ticari Girişimcinin ÖzellikleriYaratıcılık, azim, tutku, kararlılık, özgüven, liderlik, değişime adapte olabilme ve vizyon sahibi olmaBu özellikler girişimcinin hem kar elde etmesini hem de topluma değer katmasını sağlar
Girişimcilik TürleriTicari, Kadın, Sosyal, Kamu, İç ve Dijital girişimcilikHer girişimcilik türü kendi özgün özellikleri ve gereklilikleri ile birlikte ele alınmalıdır
Kadın GirişimciliğiKadınlar tarafından ekonomik hayata katkıda bulunmayı hedefleyen bir girişimcilik türüKOSGEB ve KAGİDER gibi kuruluşlar tarafından desteklenmektedir
Sosyal GirişimcilikToplumsal dönüşümü hedefleyen, kar amacı gütmeyen bir girişimcilik türüToplum yararını temel amaç edinir
Girişimin Başarısındaki RolGirişimcinin ürettiği katma değer ve sağladığı istihdam, milli gelire ve sosyal gelişime katkı sağlarTicari girişimcilik ekonomik büyümeye dolaylı yoldan da olsa önemli bir etki yapar
Ticari Girişimcilik ÖrnekleriE-ticaret yapmak, mağaza ve kafe açmakGirişimci fikir, araştırma ve sermaye kullanımı konularında hassas olmalıdır
Değişim ve GirişimcilikTeknolojik gelişmeler ve değişim hızı, yeni üretim koşulları ve pazar şartları oluştururGirişimcinin bu değişimleri yakından takip etmesi ve ayak uydurabilmesi gerekir
Girişimcilik ve İstihdamGirişimci yeni istihdam olanakları oluşturur ve bu sebeple ekonomiye katkı sağlarGirişimcilik aynı zamanda sosyal gelişime katkıda bulunur
Girişimcilik ve EkonomiBir girişim, sadece para kazanma amacı gütmeli değil aynı zamanda topluma, ekonomiye ve sosyal gelişime katkı sunmalıdırGirişimcilik ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlar

Ticari girişimcilik, girişimcilik türlerinden biri. “Ticari girişimcilik nedir?” sorusuna cevap vermeden önce girişimcilik konusuna değinmek gerekir diye düşünüyorum. Girişimcilik son dönemde sıklıkla karşılaştığımız kavram ve maaşlı çalışmaktan sıkılan, kendi işinin patronu olmak isteyen hemen herkesin hayali. Para kazanmak, katma değer yaratmak ve kar elde etmek amacıyla iş kurmaktır. Amaç sadece maddi kaynak sağlamak değildir. Ezberleri bozmak ve toplum yararı gözetmek de gerekir. Toplum yararı nasıl gözetilir?

 • Para kazanmak temel amaç olsa da her girişimcilik katma değer yaratır ve ekonomiye katkıdır. 

 • Girişimci yeni istihdam olanakları sağlar. 

 • İstihdam ve ürettiği katma değer ile milli gelire katkı verir. 

 • İstihdam bağlantılı olarak sosyal gelişime de dolaylı yoldan etki eder. 

Girişimcilik ve faydaları konusuna kısaca değindikten sonra gelelim ticari girişimcilik konusuna: 

Ticari Girişimcilik Ne Demek?

Ticaret ilk çağlardan günümüze kadar para kazanmanın en önemli araçlarından biri. Sürdürülebilirdi, değişti, gelişti, yeni boyutlar kazandı ancak eksilmedi; öneminden bir şey kaybetmedi. Teknoloji ile birlikte sınırlar kaktı, ticaret kolaylaştı ve dünyanın her yeriyle ticaret yapma imkanı ortaya çıkmış oldu. Ticaretin yanına eklenen ticari girişimcilik ile girişimcilik türleri arasında da yer aldı.

Ticari girişimcilikte amaç kar elde etmek ve para kazanmaktır. Bu amaç çerçevesinde, üretim yapmak, üretilen malı alıp satmak ve bu süreçleri organize etmeye ticari girişimcilik denir. Ticarete atılan herkes ticari girişimcidir. Kendi işinin patronu olmak isteyenlerin E-ticaret yapması, mağaza ve kafe açması ticari girişimcilik örneklerinden. 

ticari girişimcinin başarılı olması için belirli program içinde hareket etmesi gerekiyor. fikir; girişimci fikrini belirlemeli ve netleştirmelidir. en iyi bildiği iş konusunda ticari girişimde bulunmak başarı için iyi bir adım olabilir. araştırma; belirlenen fikir konusunda araştırma da bütün detaylarıyla yapılmalıdır. sektör belirlenmeli, belirlenen sektörle ilgili pazar analizleri mutlaka yapılmalıdır. sermayeyi en iyi şekilde kullanmak için de araştırma ve analizler önemlidir.

Başarılı Ticari Girişimcinin Özellikleri

Hem ezberleri bozan hem de kar elde eden girişimciler bazı özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sıralamak gerekirse; 

 • Yaratıcılık; yeni bir girişimde bulunmanın, yeni proje yaratmanın ve kar elde etmenin ilk adımıdır. 

 • Azim ve tutku; sadece girişimcilik için değil bütün işler için en önemli ihtiyaç. Girişimciyi harekete getiren tutkusu, vazgeçmesini engelleyen de azmidir. Tutku ve azim karşılaşılan sıkıntıları aşmak için de elzem ihtiyaçlar arasındadır. 

 • Kararlılık; başarı getiren şartlardan biridir. Yeni başlanılan bir işte zaman zaman sıkıntılar ve programlar ortaya çıkacaktır. Bu zor zamanlarda girişimcinin kararlı olması önemlidir. 

 • Çok çalışmak ya da adanmışlık; girişimcinin olmazsa olmaz özellikleri arasında kabul edilebilir. Yeni başlanılan her işte istikrar yakalanana kadar çok çalışmak, zaman zaman uyumamak gerekir. Çok çalışabilmek isteyen girişimci kendini işine adamalıdır.

 • Özgüven; kendi hikayesini yazan her girişimcinin özgüveni de sağlam olmalıdır. Başlanılan işte başarıya ulaşmak özgüvenle doğru orantılıdır. 

 • Liderlik; başarılı girişimin olmazsa olmazlarından. Girişimci, hedefleri belirlemek, yönetmek, kuralları oluşturmak ve sistemin belirlenen kurallar uygun bir şekilde çalışmasını sağlamalı, bunun için de liderlik vasfına sahip olmalıdır. 

 • Değişime ayak uydurmak; değişim sosyal hayatla birlikte ticari hayatta da söz konusu. Teknolojik gelişmelerle birlikte bu değişim hız kazandı ve bağlı olarak üretim koşulları, arz, talep ve pazar şartları da sürekli değişiyor. Girişimin başarılı olması için bu değişimlerin yakından takip edilmesi önem arz ediyor. Kıvrak zeka ve esneklik de değişime ayak uydurmanın olmazsa olmazlarından. 

 • Vizyon sahibi olmak; girişimcinin hedeflerini hayata geçirebilmesi için şarttır.

İlgili eğitim: Yöneticilik Ve Liderlik Eğitimi

Girişimcilik Türleri

Girişimcilik, farklı alanlarda yapılabilir ve kendi içinde türlere ayrılır. Her tür kendi içinde özelliklere sahiptir. Girişimcilik türlerinden biri ticari girişimciliktir. Diğer girişimcilik türleri şöyle; kadın girişimciliği, sosyal girişimcilik, kamu girişimciliği, iç girişimcilik ve dijital girişimcilik. Bu girişimcilik türleri hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; 

Kadın Girişimciliği 

Kadın Girişimciliği; KOSGEB ve KAGİDER gibi pek çok kamu kurulu ve özel kuruluş tarafından desteklenmektedir. Amaç kadınların ekonomik hayattaki payını artırmaktır. Kadınlar da yeni iş fikirleri üreterek bu desteklerden faydalanır. İş yeri açar, istihdama katkı sağlar ve ekonomik değer yaratır. Yine belli başlı kurumlar tarafından kadın girişimcilere yönelik eğitimler de verilir. 

Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik, diğer girişimcilik türlerinden ayrılır. Bu ayrımın sebebi kar amacının temel amaç olmaması. Toplumsal dönüşüm için gerekli olan sosyal girişimcilikte öncelik para kazanmak değil, toplumsal problemlere çözüm üretmektir. Üretilen ve hayata geçirilen yeni fikirler yeni alanlar yaratır, yeni fırsatların oluşmasına aracılık eder ve bununla bağlantılı olarak da değişim kaçınılmaz olur. 

Kamu Girişimciliği 

Kamu girişimciliği, devlet destekli girişimcilik türüdür. Sermaye devlete aittir ve yeni fikri hayata devlet geçirir. Bu girişimlere bakanlıklar, valilikler ve çeşitli devlet kurumları öncülük edebilir. Kamu girişimciliği sosyal girişimcilik de içerir. Zira geliştirilen projelerin birçoğunda toplum yararı ön plandadır. 

Dijital Girişimcilik

dijital girişimcilikte; girişimcilik dijital ortama, internete taşınır. e-ticaret sitesi açmak, blog sitesi kurmak ve online eğitim platformu açmak dijital girişimciliğe örnek verilebilir. günümüzde hemen her sektör dijitale taşınıyor. bu kapsamda dijital girişimciliğin gelişeceğini söylemek yanlış olmaz. 

İç Girişimcilik 

İç girişimcilik, daha çok büyük işletmeler tarafından yapılır. Yeni fikri sahiplenen işletme, kendi içeriğinde yeni pazarla bularak karlı yatırıma dönüştürür. Mağazanın yeni şube açması, mağazayı internete taşıması iç girişimcilik örneğidir.

Girişimcilik Eğitimleri

Girişimcilik türlerinden ticari girişimciliği yazıldığı bir yazıda girişimcilik eğitimlerine de değinmek gerekir kanaatindeyim. Eğitimler; girişimcilik konusunda detaylı bilgi edinmenin, var olan fikri hayata geçirmek için destek almanın, adım atmanın yöntemlerinden biridir. Bu kapsamda İstanbul İşletme Enstitüsü online eğitimleri arasında yer alan dijital girişimcilik ve Amazon (Dropshipping) eğitimi öneririm. E-ticaret eğitimi, dijital pazarlama eğitimi de girişimleri dijitale taşıma konusunda yardımcı kaynaklar olacaktır. 

İlgili eğitimler:

Ticari girişimcilik, dijital girişimcilik, kadın girişimciliği fark etmeksizin girişimcilikte başarı ve başarısızlık; kar ve zarar kardeştir. Yapılan proje istenilen şekilde bitmeyebilir, para kazanmak için çıkılan yok, zararla sonuçlanabilir. Başarısızlıkta ve zararda önemli olan özgüvenin kırılmaması, yeni girişimler için yeniden başlanmasıdır. 

Ticari Girişimcilik, Para kazanmak ve kar elde etmek amacıyla iş kurma süreci, Kendi işinin patronu olma ve toplum yararı gözeten bir yaklaşım gerektirir, Başarılı Ticari Girişimcinin Özellikleri, Yaratıcılık, azim, tutku, kararlılık, özgüven, liderlik, değişime adapte olabilme ve vizyon sahibi olma, Bu özellikler girişimcinin hem kar elde etmesini hem de topluma değer katmasını sağlar, Girişimcilik Türleri, Ticari, Kadın, Sosyal, Kamu, İç ve Dijital girişimcilik, Her girişimcilik türü kendi özgün özellikleri ve gereklilikleri ile birlikte ele alınmalıdır, Kadın Girişimciliği, Kadınlar tarafından ekonomik hayata katkıda bulunmayı hedefleyen bir girişimcilik türü, KOSGEB ve KAGİDER gibi kuruluşlar tarafından desteklenmektedir, Sosyal Girişimcilik, Toplumsal dönüşümü hedefleyen, kar amacı gütmeyen bir girişimcilik türü, Toplum yararını temel amaç edinir, Girişimin Başarısındaki Rol, Girişimcinin ürettiği katma değer ve sağladığı istihdam, milli gelire ve sosyal gelişime katkı sağlar, Ticari girişimcilik ekonomik büyümeye dolaylı yoldan da olsa önemli bir etki yapar, Ticari Girişimcilik Örnekleri, E-ticaret yapmak, mağaza ve kafe açmak, Girişimci fikir, araştırma ve sermaye kullanımı konularında hassas olmalıdır, Değişim ve Girişimcilik, Teknolojik gelişmeler ve değişim hızı, yeni üretim koşulları ve pazar şartları oluşturur, Girişimcinin bu değişimleri yakından takip etmesi ve ayak uydurabilmesi gerekir, Girişimcilik ve İstihdam, Girişimci yeni istihdam olanakları oluşturur ve bu sebeple ekonomiye katkı sağlar, Girişimcilik aynı zamanda sosyal gelişime katkıda bulunur, Girişimcilik ve Ekonomi, Bir girişim, sadece para kazanma amacı gütmeli değil aynı zamanda topluma, ekonomiye ve sosyal gelişime katkı sunmalıdır, Girişimcilik ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlar
Ticari Girişimcilik Nedir Ticari Girişimcilik Ticari Girişimcilik ne demek girişimcilik türleri Başarılı Ticari Girişimcinin Özellikleri
Boynuna parlak kırmızı bir başörtüsü bağlamış bir kadın kameraya bakıyor. Koyu renk gözleri uzun siyah kirpikleriyle çerçevelenmiş ve yüzünde ciddi bir ifade var. Hafif bir kumaştan yapılmış olan eşarp omuzlarından ve göğsünden aşağıya yumuşak bir şekilde düşüyor. Saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve kollarını önünde kavuşturmuş bir şekilde duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor, karşısına ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır.
Neşe Polat
Blog Yazarı

Bayburt'ta doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Medya sektöründe çalıştı. Yayınevlerinde editörlük yaptı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Siyah şapkalı ve mavi kot pantolonlu bir kadın dizüstü bilgisayarının önünde oturuyor, gözleri dikkatle ekrana bakıyor. Elinde bir çift beyaz kulaklık var, kablosu dizüstü bilgisayarına doğru uzanıyor. Yüzü, arkadan at kuyruğu şeklinde bağladığı siyah saçlarıyla çerçevelenmiş. İnce parmakları tuşlara hızlı ve doğru bir şekilde dokunarak yazıyor gibi görünüyor. Odaklanmış ve kararlı görünüyor, yüz ifadesi bir konsantrasyon ifadesi. Bir koltuğa oturmuş, çalışırken vücudu dizüstü bilgisayarına doğru eğilmiş.
Bölümler

Girişimcilik Bölümü Nedir?

19 Ekim 2020
Takım elbiseli genç bir adam koşu pistinde duruyor, elini başlangıç çizgisine dayamış. Beyaz kolu odakta, pistin parlak kırmızı yüzeyi ise arka planda. Eli biraz bulanık, ama yine de görülebiliyor, pist arkasından uzanıyor. Kırmızı yüzey üzerindeki beyaz çizgi yarışın başlangıç noktasını gösteriyor. Adam hazırdır, yarış başlar başlamaz havalanmaya hazırdır. Eli kararlılığın sembolüdür ve başlangıç çizgisi de önündeki yolculuğun işaretidir. Kendinden emin bir şekilde duruyor, önündeki mücadeleyi üstlenmeye hazır.
Girişimcilik

Yeni Nesil Girişimci: Start-Up

25 Haziran 2019
İki elin siyah ve gümüş renkli bir cep telefonu tuttuğu ve bir elin ekrana dokunduğu görülüyor. Sol el uzun kollu bir gömlek giymektedir ve bilekten yukarısı görülmektedir. Sağ el ise ön kolun üst kısmından telefonun ekranına dokunan parmaklara kadar görülüyor. Her iki el de konsantrasyon pozisyonundadır; sol elin parmakları telefonun etrafına sarılmış, sağ elin parmakları ise ekrana dokunmaktadır. Telefonun ekranı aydınlatılmış ve üzerinde bir diyagram görülüyor.
Girişimcilik

Yeni Nesil Girişimcilikte Ticaret

18 Eylül 2019
Gri takım elbiseli ve mavi kravatlı bir adam elindeki siyah tablet bilgisayara dikkatle bakıyor. Yüz ifadesi ciddi, gözleri cihazın içeriğine odaklanmış. Adamın koyu renk saçları yüzünden geriye doğru taranmış ve yanakları hafifçe sakallı. Gıcır gıcır beyaz gömleği ceketinin altından görünüyor. Arka plan net değil ama elinde mavi bir dosya tutan bir kadının bulanık görüntüsü arka planda görülebiliyor.
Genç Girişimciler

Adım Adım Genç Girişimciler

27 Haziran 2019