AnasayfaBlogSistem Analisti Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Sistem Analisti Nedir? Ne İş Yapar?

15 Haziran 2021
Sağ eliyle bir ampul tutan bir kişinin yakın çekimi. Ampul parlak sarı bir ışıkla aydınlatılmış ve kişi işine odaklanmış görünüyor. Elleri kadrajın büyük kısmını dolduruyor ve tenleri yumuşak, hafif bronzlaşmış bir tene sahip. El hafifçe kıvrılmış, parmaklar sanki ampulü kavramaya hazırmış gibi birbirinden ayrılmış. Ampulün yüzeyi yansıtıcıdır ve ampulden gelen ışığın parlaklığı dikkat çekicidir. Kişinin kolu dirsekten hafifçe bükülmüş ve bileği dışa doğru esnetilmiştir.
GörevlerBeceriAçıklama
Sistem gereksinimlerini tanımlamaanalitik düşünmeSistem Analisti, şirketin gereksinimlerini ve hedeflerini analiz ederek tanımlar.
Sstem tasarlamaKreatif düşünmeAnaliz edilen bilgiler doğrultusunda, gereksinimleri karşılayacak bir sistem tasarlar.
Bilişim Teknolojileri'nin etkinliğini artırmaStratejik planlamaBilgi teknolojilerinin verimliliğini artıracak stratejiler geliştirir.
Süreç sorunlarını çözmeProblem çözmeSüreç içerisinde yaşanan sorunları sistemli bir şekilde çözer.
Müşteri ilişkileri yönetimiİletişimHem iç hem de dış müşterilerle ilişkileri yönetir.
Bilgisayar sistemlerini yükseltmeFinansal analizMaliyet/fayda analizleri yaparak bilgisayar sistemlerini yükseltir.
Eğitim vermeÖğretmeEkibine yeni sistemlerin kullanımı hakkında eğitim verir.
Sistem modelleri oluşturmeTeknik bilgiSistem modelleri, diyagram ve çizelgeler oluşturarak geliştiricilere ve mühendislere yön verir.
Çözüm geliştirmeYaratıcı düşünmeİhtiyaçları karşılayacak ürünler geliştirir.
Teknik destek sağlamaTeknik bilgiİhtiyaç doğrultusunda teknik destek taleplerini yanıtlar.

Teknolojinin gelişmesi, her sektörü etkilediği gibi bilgisayar ile ilgili alanları da doğrudan değiştirmiştir. Bilişim teknolojilerinin hedefine ulaşmak için ürettiği çözümlerden biri Sistem Analisti mesleğidir. Teknoloji ve bilgisayar ile uğraşmaktan keyif alanların tercih ettiği iş kollarının başında gelir. Son dönemlerde adını sıklıkla duyduğumuz Sistem Analisti ekonomi, pazarlama ve yönetim kavramlarını da kullanır. Çok yönlü çalışan kişi, faaliyetlerinin sınırlarını belirlemekle yükümlüdür. 

Sistem Analisti, bilgi teknolojileri sektörünün en önemli bağlantıları arasında yer alır. Çalıştığı şirketin iş sürecine yardımcı olacak yazılım ve sistem tavsiyesinde bulunur. Sistem, yazılım ve uygulamaların bütün sorumluluğunu alır. Bilişim teknolojilerini detaylı bir şekilde bilirler. Bilgisayar sistemlerini tasarlayan ve kodlayan profesyoneller, değişiklikleri tespit ederek revize eder. Geliştirme sürecinde, yazılım mühendisleri ile iş birliği yaparlar. Sistemin ihtiyaçlarını belirleyerek kullanıcı arayüzünü ve çıktısını şekillendirir. İş analisti ile birlikte çalışan uzmanlar, bilgisayar teknolojilerinin iyi bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Analist ve Bilgi Teknolojisi Uzmanı olan Sistem Analisti, iş problemlerini çözen kişidir. Bu içerikte; son yılların yükselen mesleği, Sistem Analistliği'nin tanımı, görevleri ve maaşları gibi birçok detayı anlatacağım.

Sistem Analisti Nedir?

İş ve teknoloji kavramları ile iç içe çalışan sistem analistleri, kurum ve kuruluşların bilgisayar sistemlerini analiz eden profesyonellere verilen unvandır. Sistemlerin küçük değişiklikler ile yeniden planlanarak etkin hâle getirilmesini sağlar. Bir Sistem Analisti, bilgi sistemlerini inceleyip tasarlar. Yazılım Mühendisleri, Geliştiriciler ve Programcılar ile birlikte çalışan kişiler, analiz ve tasarım tekniklerini kullanarak iş problemlerini çözer. Kişi, çalıştığı kurumun yazılım yatırımlarını iyi bir şekilde değerlendirerek getirisini üst seviyeye çıkarır. Bilgisayar sistemlerinin performansını izleyen Analistler, yeni teknolojiler bularak kurumun gelişmesini sağlar. 

Son yıllarda, en hızlı büyüyen Bilgi Teknolojileri meslekleri arasında yer alan Sistem Analistliği, altyapının verimli bir şekilde çalışmasına destek olur. Bir firmanın mevcut iş sürecini, prosedürlerini ve eylem planlarını oluşturur. Yazılım ve sistem seçim sürecini araştırma, planlama ve koordine etmeyi amaçlar. Şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayan profesyoneller, çalışma sürecini hazırlar. Sistemi kullanılabilir duruma getirir.

Sistem Analisti Ne İş Yapar?

Sistem Analistleri, çalıştıkları şirketlerin programlama dillerini öğrenerek etkili bir başlangıç yapar. Şirketlerin belli gereksinimleri ve sorunları sonucunda profesyoneller yardıma yetişir. Altyapıdan sorumlu olan meslek uzmanları, kalite gerekliliklerine uygun hareket eder. Projelerin çalışma sürecini kolaylaştırır. Kurumların sağlıklı bir süreç yaşamasına destek olur. Çalışanın iş faaliyetleri, bağlı olduğu kuruluşun büyüklüğüne ve niteliğine, müşteri taleplerine göre değişir. 

Sistem Analisti'nin görev ve sorumlulukları aşağıda yer almaktadır:

 • Uzman, sistem ihtiyaçlarını ve iş hedeflerini tanımlar. Yönetici ve son kullanıcılar ile iş birliği yapar. 

 • Şirket gereksinimlerini karşılayacak bir sistem tasarlar. 

 • Bilgisayar sistemlerinin etkinliğini analiz eder. Bilgi Teknolojileri'nin verimliliğini artıracak stratejiler geliştirir.

 • İç ve dış müşteri ilişkileri yönetimini sağlam temellere oturtup uyumlu bir şekilde çalışır. 

 • Bilişim, teknoloji ve endüstri alanındaki gelişmeleri takip eder. Mesleki bilgisini her zaman güncel tutarak öğrendiklerini iş faaliyetlerine yansıtır.

 • Süreç sorunlarını sistematik bir şekilde çözer. Olası olumsuz etkilere karşı alternatifler geliştirir.

 • Maliyet fayda analizlerini yaparak bilgisayar sistemlerini yükseltir. Satın alma kararlarını destekler. 

 • Sistem modelleri, diyagram ve çizelgeler oluşturarak geliştiricilere ve mühendislere yön verir.

 • Ekibine yeni sistemlerin kullanımı hakkında eğitim verir. 

 • Yeni ve mevcut sistemlerin dağıtım, özelleştirme ve uygulama sonrasında oluşan sorunlarını giderir.

 • Eski ve yeni yazılımların arayüzlerini haritaladıktan sonra belgeler. 

 • Test programları hazırlayarak denetler ve yönetime raporlar.

 • Olası çözüm seçenekleri belirleyerek kurumun uygunluğu için değerlendirir.

 • Kullanılacak bilgisayar program ve uygulamalarını belirler. 

 • Sistemlerin operasyon ve bakım sürecini de yönetir.

 • Çözüm olacak ürünleri geliştirir.

 • Teknik destek taleplerine yanıt verir.

 • Yeni sistemleri mevcut sürece entegre eder.

 • Müşterilere teklif sunarak projelerin zamanında yetişmesini sağlar.

 • kullanım örnekleri, akış şemaları ve veri tabanı tasarımı yapar. böylece, kurumun iş sürecine olumlu katkılarda bulunur. 

 • Eğitim ve kullanım kılavuzları hazırlar. Böylece, şirket çalışanlarına kolaylık ve rahatlık sağlar.

Sistem Analisti Maaşları

Sistem Analisti, kurum ve kuruluşların Bilgi İşlem departmanlarında görev alır. Şirketi hedeflerine ulaştıracak sistem, program ve uygulamaları belirler. Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan profesyoneller, planlı ve organizasyonlu bir çalışma yürütür. Yeni programlar tasarlayarak onların etkin bir şekilde çalışmasını sağlar. Müşteri ile doğrudan bağlantıda olan kişiler, Geliştirici ve Mühendislerden oluşan bir ekip ile çalışır. Yükselme imkanının da bulunduğu bu pozisyon, kapsamlı bir süreç sunar. Pozisyonun kazancı; analistin çalıştığı kurumun ölçeğine, kişinin bilgi ve deneyimine, eğitim seviyesine, kurumun yüklediği görev ve sorumluluklara, uzmanın bildiği programlama dillerine ve uygulamalara, yeteneklerine göre farklılık gösterir.

Sistem Analisti'nin maaş skalası şöyledir;

 • En düşük 2.900 TL,

 • En yüksek 14.400 TL olup ortalama 7.190 TL olduğu saptanmıştır. 

Kıdemli Sistem Analisti'nin maaşı ise;

 • En düşük 7.180 TL,

 • En yüksek 15.390 TL olup ortalama 10.580 TL olarak belirlenmiştir. 

Sistem Analisti Nasıl Olunur?

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgi Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Matematik, İşletme Mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve programlama, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilgi Sistemleri gibi ilgili lisans programlarından mezun olunması gerekir. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans programına devam ederek yetkinliğinizi artırabilirsiniz. Bir Sistem Analisti'nin çalıştığı departmanlar arasında; Bilgi İşlem, AR-GE, Mühendislik, Finans ve İş Geliştirme yer alır. Otomotiv, Gıda, Finans ve Ekonomi, Bilişim, Teknoloji ve Bankacılık gibi sayısız sektör bulunur. Sistem Analisti, çalıştığı sektör ile ilgili eğitim alarak kendini geliştirebilir. Bankacılık sektöründe çalışacaksa, Finans eğitimi alabilir ya da hastahanede çalışmak istiyorsa, Sağlık Bilgisi konusunda çeşitli sertifika programlarına katılabilir.

Sistem Analisti olmanın bazı gereklilikleri bulunur;

 • Detaylı donanım, yazılım ve programlama bilgisine sahip olması,

 • Verimli planlama ve yürütme becerisi,

 • Gelişmiş sunum yeteneği,

 • Takım çalışmasına uyum sağlaması,

 • İnsanlarla iyi derecede sözlü ve yazılı iletişim içerisinde olması,

 • Özgüven sahibi olması,

 • İnsiyatif alması,

 • İleri seviyede İngilizce bilgisi,

 • Teknik detayları net bir şekilde açıklama becerisi,

 • Araştırmacı ve meraklı bir yapıya sahip olması,

 • Metodik çalışma yeteneği,

 • Örgütsel süreçlerin yönetimine ilgili,

 • Microsoft Office programları hakkında ileri seviyede bilgi sahibi olma,

 • SQL hakkında bilgili ve deneyimli olması,

 • Sabırlı, dikkatli, disiplinli ve detaycı bir kişilik yapısı,

 • Organizasyon yeteneğine sahip olması, 

 • Sorun çözme yeteneklerinin olması,

 • Hızlı öğrenme yeteneği.

Sistem gereksinimlerini tanımlama, analitik düşünme, Sistem Analisti, şirketin gereksinimlerini ve hedeflerini analiz ederek tanımlar, Sstem tasarlama, Kreatif düşünme, Analiz edilen bilgiler doğrultusunda, gereksinimleri karşılayacak bir sistem tasarlar, Bilişim Teknolojileri'nin etkinliğini artırma, Stratejik planlama, Bilgi teknolojilerinin verimliliğini artıracak stratejiler geliştirir, Süreç sorunlarını çözme, Problem çözme, Süreç içerisinde yaşanan sorunları sistemli bir şekilde çözer, Müşteri ilişkileri yönetimi, İletişim, Hem iç hem de dış müşterilerle ilişkileri yönetir, Bilgisayar sistemlerini yükseltme, Finansal analiz, Maliyet/fayda analizleri yaparak bilgisayar sistemlerini yükseltir, Eğitim verme, Öğretme, Ekibine yeni sistemlerin kullanımı hakkında eğitim verir, Sistem modelleri oluşturme, Teknik bilgi, Sistem modelleri, diyagram ve çizelgeler oluşturarak geliştiricilere ve mühendislere yön verir, Çözüm geliştirme, Yaratıcı düşünme, İhtiyaçları karşılayacak ürünler geliştirir, Teknik destek sağlama, Teknik bilgi, İhtiyaç doğrultusunda teknik destek taleplerini yanıtlar
Sistem Analisti Sistem Analisti nedir Sistem Analisti ne iş yapar Sistem Analisti maaşları Sistem Analisti nasıl olunur
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.