AnasayfaBlogAkış Şeması Nedir? Ne Zaman Kullanılmalıdır?
Nedir?

Akış Şeması Nedir? Ne Zaman Kullanılmalıdır?

11 Haziran 2020
Beyaz çizgiler ve okların karmaşık bir düzenlemesinden oluşan bir diyagram. Diyagram açık mor bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Arka planda, içinde ince beyaz çizgiler olan büyük beyaz bir dikdörtgen ve beyaz çizgiler olan daha küçük mor ve beyaz bir dikdörtgen yer alıyor. Ortada, beyaz harfli siyah bir arka plana sahip bir logonun yakın çekimi görülüyor. Ek olarak, beyaz metinle birlikte mavi ve beyaz bir arka plan mevcut. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bir akış şeması oluşturuyor.
Akış Şeması ElemanlarıAçıklamaÖrnek Kullanım Durumu
ElipsAkış şemasının başlangıcı ve bitişi için kullanılır.Elips içine 'Başla' yazarak işlemin başlangıcını gösterir.
Paralel KenarVeri girişi yapılması gerektiğinde kullanılır.Klavyeden girilen verilerin bir değişkene aktarılması durumu.
DikdörtgenHesaplama işlemi veya bir değişkene değer atama işleminde kullanılır.Örneğin, toplama işlemi yapılacaksa '+' sembolü ile gösterilir.
ElmasKarar verme aşamalarında kullanılır.'Evet' veya 'Hayır' yanıtı gereken bir durum varsa, kullanılır.
DaireBir sürecin veya işlemin başlangıcını veya bitişini belirtmek için kullanılır.'Başlangıç' veya 'Bitiş' ifadesinin yazıldığı yerlerde kullanılır.
Yönlendirme OkuAkış şemasında kontrolün nereye geçeceğini gösterir.Bir işlemden sonra hangi işlemin yapılacağını gösterir.
Dikdörtgen ParalelpipedAlt programları veya prosedürleri temsil eder.Bir işlemi farklı bir işlem altında gruplama durumunda kullanılır.
SilindirVeri depolama alanlarını temsil eder.Bir verinin veri tabanına kaydedilmesi durumu.
Okİş akışını ve yönünü belirtir.Bir adımdan sonraki adıma geçişi gösterir.
Yorum KutusuYorumlar ve açıklamalar için kullanılır.Bir adımın veya işlemin ne olduğunu açıklarken kullanılır.

Algoritma, verilerin bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin, sorunun nasıl çözüleceğinin, hangi aşamalardan geçilerek cevap alınacağının ve cevabın nasıl yazılacağının sözel olarak ifade edilmesine denir. Bu tanımdan yola çıkarak algoritmaların, görsel sembollerle ifade ediliş biçimine ise akış şeması ve akış diyagramı denilmektedir. İngilizce “flowchart” olarak da adlandırılmaktadır.

Akış şeması, iş akışlarının ve programların basit bir şekilde tasarlanması ve dokümante edilmesini sağlar. Akış diyagramı, diğer diyagramlarda olduğu gibi, bir süreçte neler olduğunun görselleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda iş akışının hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

İş akış içerisinde bulunan sorunlu alanları ve gözden kaçırılan noktaları görmede bireylere yardımcı olmaktadır. Bu kavramları daha iyi anlamak için tanımlamalarını yapmamız gerekir.

 • Akış: Gereksinimleri karşılamak için bir dizi mantık işleminin dizilimine denir. Örneğin programlama sürecinde, bir programın başlangıcı veya bitişi oval şekil ile temsil edilir. Bir işlem dikdörtgen sembolü ile temsil edilir. Karar verme aşaması ise elmas şekliyle sembolize edilmektedir.

 • Şema: Akışın ortak ve düzenli bölümlerinin yazılı açıklamasıdır. Bir grafik iletişim ve konsantrasyon için oldukça elverişli bulunmaktadır.

İlgili eğitim: Konsantrasyon Eğitimi

Kavramları tek tek tanımladıktan sonra akış şeması veya akış diyagramı nedir onu inceleyelim. Ardından akış diyagramı hakkında daha detaylı bilgileri hep beraber öğrenelim.

Akış Şeması Nedir?

Akış şeması veya akış diyagramı, algoritmaları ve yapılan işlemleri birbirine oklarla bağlı değişik sembollerdeki kutular içerisinde gösteren bir şemadır. Akış şeması, çeşitli alanlardaki işlem ve uygulamaların yönetilmesini sağlar. Aynı zamanda belgelendirilmesi, tasarlandırılması ve çözümlenmesinde kullanılan bir şemadır.

Akış şeması, bir işlemi, sistemi veya bir bilgisayar algoritmasını gösteren bir diyagram olarak tanımlanabilir. Basit ve anlaşılması kolay olan bu diyagramlarla karmaşık süreçleri belgelendirmek, planlamak, iyileştirmek vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Algoritmaların daha görsel gösterilmesi olarak da tanımlanır. Çizgiler, elmaslar, dikdörtgenler, ovaller ve diğer sayısız şekillerle algoritmaların gösterilmesini sağlamaktadırlar. Akış diyagramı ve algoritmanın farkı, basamakların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olmasıdır. Aynı zamanda adımlar arasındaki ilişkinin ve yönün oklar ile gösterilmesi de bir fark olarak belirtilmesi gerekir.

Akış diyagramı, basit haliyle bilgisayar programlarının işlem basamaklarını sembollerle gösteren diyagrama denir. Yani algoritmaların görsel sembollerle oluşturulması işlemidir. Bu semboller ise standartlaştırılmış durumdadır.

Akış diyagramı, verilen bir işin tamamlanması için gerekli adımların daha iyi anlaşılmasını sağlayan görselliği ile ön plana çıkmaktadır. Programın akış yönü ve işlemler arasındaki bağlantıyı çubuklar ve oklar göstermektedir. Genelde bazı işlemler için genel semboller veya o işleme ait semboller kullanılmaktadır.

Akış şeması, geliştirilen bir algoritmanın şekilsel olarak ifade etmektedir. Aynı zamanda algoritmanın anlaşılabilirliğini kolaylaştırmaktadır. Akış diyagramlarını gösteren bazı semboller vardır. Bu semboller aslında işlevlerin simgesel gösterimini temsil eder.

Programlama kodları da bu semboller ile gösterilir. Bu da programı yazan kişinin yanı sıra başka bir programcının da bunları incelediğinde anlaşılabilirliğini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda eğer programcı, uzun süre önce yazdığı kodu unutmuş ise hatırlamasına yardımcı olma amacı taşımaktadır.

Genelde programlama dilleri üzerinde programlama yapmaya başlarken, kodlar yazılmadan önce belirlenen algoritma, akış şemaları ile temsil edilir. Akış şemaları, belirlenen bilgisayar programlarının kaynak kodlamasını da yapmaktadır. Bu işlem sayesinde programın kaynak kodlarının geliştirilmesi için gerekli olan işlem kolaylığı sağlanmaktadır. Genel olarak akış şeması hakkında verilen bilgiler bu şekildedir. Şimdide bu şema üzerinde yer alan akış şeması şekilleri nelerdir ve hangi anlamlarda kullanılmaktadır onları inceleyelim.

Akış Şeması Şekilleri Nelerdir?

Akış şeması şekilleri, kendine ait olan görevleri yapmaktadır. Peki, akış şeması şekilleri nelerdir?

 • Elips: Akış şeması şekilleri arasında en çok kullanılanlarından biri elips şeklidir. Şemanın başlangıç ve bitiş yerlerini gösterir. Başlangıç simgesinden çıkış oku bulunur. Bitiş simgesinde ise giriş oku bulunmaktadır. Yaptığınız işlemin nerede başladığını ve bittiğini gösterir.

 • Paralel Kenar: Programcının veri girişi yapması istenildiğinde paralel kenar şekli kullanılır. Klavyeden yapılan girişler için kullanılmaktadır. Girilecek olan bir bilgi bir değişkene aktarılmaktadır. Sembol içine değişken yazılmalıdır.

 • Dikdörtgen: Hesaplama işlemi veya bir değişkene değer atama işleminde kullanılır. Akış şeması şekilleri arasında en çok kullanılanlardan biridir. Her türlü hesaplama ve atama işlemi yapılır.

 • Eşkenar Dörtgen: Eşkenar dörtgen de akış şeması şekilleri arasında yer alır. Mantıksal kıyaslamada kullanılmaktadır. Yanıtı “evet” ya da “hayır” olan sorular için kullanılmaktadır. Karar verme işlemini temsil etmektedir.

 • Bozuk Dikdörtgen: Dalgalı dikdörtgen olarak da anılmaktadır. Akış şeması şekilleri arasındadır. Bu şeklin görevi, ekranda çıktı görüntüsü oluşturmaktır. Programcı olan kişiye yansıtılacak bilgileri belirtme amacı taşır.

 • Altıgen: Algoritma içerisinde döngü varsa altıgen sembolü kullanılır. Döngü basamağını belirtmek için kullanılmaktadır.

 • Oklar: Akış şeması şekilleri arasında oklar bulunur. Diyagramın akış yönünü belirtmek için kullanılır. Herhangi bir adımdaki işlem tamamlandığında hangi adıma geçileceğini gösterir.

Akış şeması şekilleri çok daha geniş bir perspektifi kaplamaktadır. Bu şekillerin listesi oldukça uzundur. Yukarıda verilen akış şeması şekilleri genel itibariyle temel ve en çok kullanılan şekilleri temsil etmektedir. Bu şekiller dünyanın her yerinde aynı olduğundan dolayı akış şeması evrensel olarak değerlendirilir. Temel olarak bu şekiller hakkında bilgi sahibi olduktan sonra akış şeması kullanımı ile konu daha iyi anlaşılacaktır.

Akış Şeması Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Akış şeması kullanımı öğrenilerek iş yerinizin verimliliğini arttırabilirsiniz. Ne zaman kullanılması gerektiğinin bilincinde olarak işlemlerini kolaylaştırabilirsiniz. Yapacağınız işteki süreçlerin düzenlenmesi, çalışanlarınızın verimliliğini arttırmasına yardımcı olabilir. Akış şeması kullanımı öğrenerek aynı zamanda daha fazla üretkenlik ve daha fazla satış yapma imkanı elde edebilirsiniz.

Akış şeması kullanımı yaparken dikkat edilmesi gereken araç, bir sürecin grafiksel ve resimsel temsili olan akış şemalarıdır. Akış şeması kullanımı, fizik bilimi, bilgisayar programlama, eğlence sektörü, mühendislik disiplinleri vb. endüstrilerde oldukça yaygındır. Akış şeması kullanımı ile karmaşık bir teknik olmadan bir sürecin nasıl çalıştığını öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda sürecin nasıl çalışması gerektiğini bildirmenizi sağlamaktadır.

Aşağıda verilen maddelerde akış şeması kullanımı işinize oldukça yarayacaktır. Belirtilen durumları gerçekleştirmek istediğiniz zaman akış şeması kullanımı yapmanız gerekmektedir. Bu durumlar;

 • Sebeplerle alakalı hipotez üretmek

 • Bilgi, malzeme, bakım vb. süreçlerin kombinasyonunu içeren süreçleri incelemek

 • Arttırılmış verimlilik için araç belirlemek

 • Kimin kime kaynak sağladığını görebilmek için uygun ekip üyelerini belirlemek

 • Veri toplamak için uygun alanlar oluşturmak istiyorsanız akış şeması kullanımı yapmanız gerekmektedir.

Akış Şemasının Faydaları Nelerdir?

Akış şeması kullanmak birçok fayda sağlamaktadır. Akış şemaları iletişimi geliştirmektedir. Mesela, eğitim sektörü açısından bakıldığında bu şemalar, yeni işe girenlerin her bir adımının tüm sürecin nasıl tamamlanacağını daha kolay anlamalarını sağlar. Bu da akış şemasının faydaları arasında görülür. Akış şemasının faydaları arasında bir sürecin belgelendirilmesini sağlamak da yer alır. Akış diyagramı, süreci bir adımdan diğerine kadar izlemeyi sağlamaktadır. Bu durumda sorunlar ortaya çıktığında kullanıcılarına yarar sağlar. Sorunun ne zaman meydana geldiğini belirleme açısından fayda sağlamaktadır.

Operasyonları denetleyen yöneticilere rehberlik etmesi de akış şemasının faydaları arasında yer alır. Bu durum politika ve düzenlemelere uygunluğun sağlanmasına yardımcıdır. Akış şemasının faydaları;

 • Yapılan işlerin nasıl çalıştığını nasıl geliştirileceği konusunda netleştirmeye yardımcı olur.

 • Katılımcılar arasındaki iletişimin güçlenmesini teşvik eder. Aynı zamanda ortak bir anlayış oluşturulmasını sağlar.

 • Bir işlemin bittiği yer ile bir sonraki işlemin başladığı yer arasında çizgiler çeker.

 • Akış şemasının faydaları arasında bir sürecin temel öğelerini bulmaya yardımcı olması da yer alır.

 • İyileştirme ve arttırılmış verimlilik alanlarını belirleme de yardımcı olur. Bu da akış şemasının faydaları hakkında bizlere bilgi verir.

Akış şemasının faydaları genel itibariyle bu maddeleri kapsamaktadır. Kullanım alanlarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre akış şeması faydaları çeşitlilik gösterebilir.

İlgili eğitim: Algoritma Eğitimi

Elips, Akış şemasının başlangıcı ve bitişi için kullanılır, Elips içine 'Başla' yazarak işlemin başlangıcını gösterir, Paralel Kenar, Veri girişi yapılması gerektiğinde kullanılır, Klavyeden girilen verilerin bir değişkene aktarılması durumu, Dikdörtgen, Hesaplama işlemi veya bir değişkene değer atama işleminde kullanılır, Örneğin, toplama işlemi yapılacaksa '+' sembolü ile gösterilir, Elmas, Karar verme aşamalarında kullanılır, 'Evet' veya 'Hayır' yanıtı gereken bir durum varsa, kullanılır, Daire, Bir sürecin veya işlemin başlangıcını veya bitişini belirtmek için kullanılır, 'Başlangıç' veya 'Bitiş' ifadesinin yazıldığı yerlerde kullanılır, Yönlendirme Oku, Akış şemasında kontrolün nereye geçeceğini gösterir, Bir işlemden sonra hangi işlemin yapılacağını gösterir, Dikdörtgen Paralelpiped, Alt programları veya prosedürleri temsil eder, Bir işlemi farklı bir işlem altında gruplama durumunda kullanılır, Silindir, Veri depolama alanlarını temsil eder, Bir verinin veri tabanına kaydedilmesi durumu, Ok, İş akışını ve yönünü belirtir, Bir adımdan sonraki adıma geçişi gösterir, Yorum Kutusu, Yorumlar ve açıklamalar için kullanılır, Bir adımın veya işlemin ne olduğunu açıklarken kullanılır
akış şeması akış diyagramı akış şeması şekilleri akış şeması kullanımı akış şemasının faydaları
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın gülümsüyor ve arkasında dijital bir arka planla kameraya bakıyor. Yüzü yakın plandadır ve gözlerini, burnunu ve ağzını göstermektedir. Açık tenli ve koyu renk saçlı. Üzerinde O logosu olan beyaz bir üst giyiyor ve arka plan bulanık bir sayı görüntüsüyle dolu. Yüz ifadesi parlak ve neşeli ve gözleri neşe dolu. Mutlu ve memnun bir insana benziyor.
4.8
(5)

Algoritma Eğitimi

8 Konu5 Saat
Açık sarı saçlı güzel bir kadın kameraya gülümsüyor. Gözleri mutlulukla parıldıyor ve dudakları davetkâr bir şekilde kıvrılmış. Beyaz yakalı mavi bir üst ve beyaz bir etek giyiyor. Cildi parlıyor ve yanakları hafifçe kızarmış. Elleri önünde kenetlenmiş ve bir çift beyaz küpe takıyor. Bakışları doğrudan ve dostça. Neşe, çekicilik ve güven yayıyor.Özlem Anı
4640
Bu görsel, arka planda bir bilgisayar kodu ile bir kadın yüzünü tasvir etmektedir. Bu, kodlamanın temellerinin öğretildiği temel programlamaya giriş niteliğindedir. Kodlama kavramlarını anlamak için kişinin temelleri net bir şekilde anlaması gerekir. Bu ders sayesinde öğrenciler programlama dilinin temellerini ve çeşitli görevler için nasıl kod yazacaklarını öğrenirler. Kodlama görevlerini nasıl daha küçük parçalara ayıracakları ve kodlamanın sözdizimini nasıl anlayacakları konusunda fikir edineceklerdir. Kurs boyunca öğrenciler, yazılım oluşturmak ve geliştirmek için araçları ve kodlama dillerini nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir. Ayrıca hata ayıklama tekniklerini anlayacak ve programlarını nasıl test edeceklerini ve hata ayıklayacaklarını öğreneceklerdir. Dersin sonunda öğrenciler verimli ve iyi yapılandırılmış kod yazabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
4.9
(58)

Temel Programlamaya Giriş

7 Konu4 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1254464
Bu görüntüde profesyonel bir ortam ya da resmi bir etkinlik olabilecek takım elbiseli bir adam görülüyor. Siyah metinli beyaz dikdörtgen bir tabelanın önünde duruyor; bu bir ilan ya da reklam olabilir. Adam ciddi ve odaklanmış görünüyor, bu da durumu ciddiye aldığını gösteriyor. Kıyafeti ve duruşu iyi hazırlanmış ve kendinden emin olduğunu gösteriyor. Görüntüden, önemli bir bilgi edinme ya da önemli bir karar verme sürecinde olduğu anlaşılıyor. Genel olarak, bu görüntü ciddiyet ve profesyonellik hissi uyandırıyor.
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
8080