AnasayfaBlogMatematik Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Matematik Mühendisliği Bölümü

19 Mayıs 2020
Pusula ve açık bir kitabın yakın plan görüntüsü odaktadır. Pusula kitabın ortasındadır ve kitabın kapağı açıktır. Pusulanın sarı ve mavi kadranlı siyah bir gövdesi ve kuzeyi gösteren gümüş bir ibresi vardır. Açık kitabın siyah ve mavi spiral tasarımlı beyaz bir kapağı vardır ve sayfalar metinle doludur. Arka plan odak dışıdır ve üzerinde kalem ve cetvel bulunan bir masa gibi görünmektedir. Genel görüntü renkli ve nettir.
Bölüm TanımıBölüm İmkanlarıBölüm Görevleri
Matematik mühendisliği, sistem bilimleriyle harmanlanmış bir matematik disiplinidir.Geniş iş imkanları sunar ve birçok farklı alanda uzmanlaşabilirsiniz.Matematiksel modeller ve teoriler geliştirme, sistem verilerinin analizi ve bu analiz sonuçlarına göere sistemleri iyileştirme.
Bilişim ve bilgisayar sistemleri üzerine eğitim veren bir bölümüdür ve analitik düşünme üzerine kurulmuştur.Mezunlar, veri bilimi, iş analisti, yazılım geliştirme, Ar-Ge, robotik kodlama, gömülü sistemler ve finans alanlarında uzmanlaşabilirler.Farklı algoritma sistemleri oluşturma ve kodlama.
Daha çok bilgisayar ve yazılım sistemleriyle bağlantılıdır.TUBİTAK gibi kamu kurum ve kuruluşlarında ve üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.Sistem verilerini analiz etme ve bazı durumlarda öğretmenlik yapma.
Soyut bir meslek olan matematik mühendislik, genellikle yazılım tabanlıdır.Teknoloji birimlerinde ve finans alanında çalışma imkanları sunar.Bilimsel bir temel üzerine iş kurma ve uygulamada ihtiyaç duyulan çözümleri üretme.
Birçok farklı alanda ve her ölçekte çeşitli projelere dâhil olabilme kapasitesi bulunan bir disiplindir.Özel ve kamu sektörlerinde çok sayıda iş imkanı sunar ve geniş bir kariyer yolu açar.Problemlerin çözümü için matematiksel modeller ve teoriler geliştirme ve bu modellerin bilimsel temele dayanıyor olmasını sağlama.
İstatistik ve modelleme gibi disiplinleri kullanarak kompleks sistemleri analiz eder ve iyileştirir.Her sektörde iş bulabilme olanağına sahiptir çünkü neredeyse tüm endüstriler matematik kullanır.Sistemlerin matematiksel modellerini oluşturma ve bunları kullanarak veri analizi ve problem çözme.

Matematik, tüm bilimlerin temelini oluşturan ve hayatı anlamlandırmayı kolaylaştıran oldukça kapsamlı bir disiplin. Yaşamın her noktasında karşımıza çıkan bu bilim dalının birbirinden farklı gelişen dalları var. Bunlardan biri de, matematik mühendisliği. Matematiği sistem bilimleriyle harmanlayarak modeller geliştirme ve analiz yapma imkanı sunan bu mühendislik disiplini problemleri çözme odaklı bir yaklaşım izler. 

Matematik mühendisliği, toplumda sanılan genel yargının aksine, matematik bölümünden oldukça farklıdır. Daha çok bilişim ve bilgisayar sistemleri üzerine eğitim verilen bu bölüm sistem analizi ve analitik düşünme üzerine kuruludur. Yani bu mühendislik dalını daha iyi anlayabilmek için matematiğin yalnızca işlemlerden ve sayılardan ibaret olmadığını bilmek gerekiyor. Ayrıca matematik mühendisliği disiplininin alanı neredeyse tüm mühendislik dallarıyla kesişiyor diyebiliriz. 

Matematik mühendisliği mezunlarına geniş iş imkanları sunan ve farklı iş gruplarının kapısını açan bir meslek. Tüm disiplinlerin temelinde yatan bir bilim üzerine kurulu olması bu mesleği her alanda çalışılabilir kılıyor. Tabii geniş iş imkanları birçok kişinin gözünde bu mesleği çekici bir hale getiriyor. Fakat belirtmek gerekir ki, matematik mühendisliği sayısal yönü oldukça yoğun bir meslek. Bu nedenle bu işi seçecek kişilerin matematiğe gerçekten ilgi duyması büyük önem taşıyor. Aksi halde hem eğitim hem de meslek hayatı hayal kırıklıkları getirebilir. Bu konuda hassas davranmakta fayda var. 

Matematik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Matematik mühendisliği; başta finans ve bilgisayar sistemleri olmak üzere ekonomi, endüstri gibi farklı alanlarda kullanılacak matematiksel modeller geliştiren ve sistemi iyileştirmek adına çözümler üreten bir mühendislik disiplinidir. Matematik tabanlı ve analitik düşünme sistemleri üzerine ciddi bir eğitim verilen bu bölümde, sorunlara analitik olarak yaklaşma ve sistemi matematiksel yönleriyle ele alarak modelleme üzerine çalışmalar yapılır. Matematik mühendisleri aldıkları bu eğitimler doğrultusunda karşılaşılabilecekleri problemleri analiz ederek en iyi çözüme ulaşmaya çalışırlar. 

Matematik mühendisliği bölümü daha çok yazılım ve bilgisayar sistemleri alanlarıyla bağlantılıdır. Çünkü bahsedilen modellemeler bu sistemler üzerinde tasarlanır ve analiz edilir. Farklı algoritma sistemleri oluşturma ve kodlama konusunda geniş kapsamlı bir eğitim alınan bu bölüm 4 yıllık bir lisans programıdır. Günümüzde yalnızca 2 üniversitede bulunan matematik mühendisliği bölümü, fen bilimleri ve matematik disiplinine ilgi duyan sayısal öğrencilerinin tercih ettiği bir bölümdür. 

Matematik Mühendisliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Matematik mühendisliği biraz bilgisayar biraz yazılım biraz da elektronik mühendisliği arasında sıkışan bir meslek. Bu da bu mesleğe duyulan ilginin zaman zaman azalmasına sebep oluyor. Ama aslında matematik mühendislerinin yapabileceği birçok iş var. Bu anlamda bakıldığında matematik mühendisliği iş imkanları geniş bir disiplin diyebiliriz.  

 • Matematik mühendisleri aldıkları eğitim sonrasındaki seçimleriyle kendi kariyerlerini kendileri şekillendirebilirler. Mezunlar; veri bilimi (data science), iş analisti, yazılım geliştirme, Ar-Ge, kodlama, robotik kodlama, gömülü sistemler ve finans gibi farklı alanlarda uzmanlaşabilirler. 

 • Matematik mühendisleri genellikle yazılım ya da finans alanında çalışırlar. Örneğin, bir matematik mühendisi herhangi bir bankanın teknoloji birimde çalışabilir. 

 • Matematik mühendisleri Türkiye İstatistik Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında da görev alabilirler. Tabii bunun için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmeleri gerekir. Bunun yanında TUBİTAK bünyesinde çalışan matematik mühendisleri de vardır. 

 • Tüm disiplinler gibi matematik mühendisliği de akademik kariyer yapmaya elverişli bir bölümdür. Mezunlar gerekli şartları sağladıklarında araştırma görevlisi olarak çalışmak için üniversitelere başvurabilirler.

 • Formasyon alan matematik mühendisleri kamuda ya da özel sektörde öğretmen olarak da çalışabilirler. 

 • Tüm bunların yanında, bir matematik mühendisi bilgisayar ve yazılım sistemlerinin var olduğu herhangi bir alanda veya şirkette çalışabilir.  

Matematik Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Matematik mühendisliği tanım itibariyle soyut bir meslek. Daha çok yazılım tabanlı olması bu mesleğin görev tanımını anlamayı zorlaştırabilir. En genel hatlarıyla, matematik mühendisleri uygulamada ihtiyaç duyulacak herhangi bir çözümü üretmekle görevlidir diyebiliriz. Daha geniş bir meslek tanımı yapacak olursak, matematik mühendislerinin yaptığı işleri şu şekilde özetleyebiliriz: 

 • Problemlerin çözümü için matematiksel modeller ve teoriler geliştirmek.

 • Yapılan işi kuracağı modellerle bilimsel bir temele oturtmak.

 • Sistem verilerinin analizini yapmak ve sonuçları raporlamak.

 • Analiz sonuçlarına göre sistemi iyileştirecek yeni modeller geliştirmek.

 • Farklı bilgisayar sistemlerini kullanarak en optimum çözüme ulaşmak.

 • Gerekli durumlarda bilgisayar sistemleri içerisinde yeni algoritmalar kurmak ve sistemi geliştirecek çalışmalar yapmak.

 • Teorik çalışmaların pratiğe dönüştürülebilmesi için gerekli entegrasyon işlemlerini yapmak.

Görüldüğü gibi matematik mühendisliğinin görev tanımı herhangi bir sektöre uyarlanabilecek genellikte. İşte mesleğin bu özelliği mezunlarına kariyerini kendi ilgi alanına ve isteğine göre şekillendirme imkanı sunuyor. Ayrıca matematik mühendisliği bölümünden, tüm ülkede, yılda ortalama 200 – 250 kişi mezun oluyor. 

Matematik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Matematik mühendisliği baştan sonra sayısal bir meslek. Dersler de bu bağlamda ilerliyor. Matematik mühendisliği okuyanlar matematik içeren her türlü teoriyi öğreniyorlar. Aynı zamanda bilgisayar sistemleri ve yazılım üzerine de bolca ders var. 4 yıllık lisans eğitiminde öğrencilerin sorumlu olacağı dersleri, en genel hatlarıyla, şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Temel Fizik

 • Temel Matematik

 • Temel Kimya

 • Soyut Matematik

 • Lineer Cebir

 • Programlama Diline Giriş

 • Matematik Mühendisliğine Giriş

 • İleri Fizik

 • İleri Matematik

 • Bilgisayar Sistemleri

 • Analiz

 • Olasılık Teorisi

 • Diferansiyel Denklemler

 • Dinamik

 • Ayrık Matematik

 • Veri Yapıları 

 • İstatistik

 • Kısmi Diferansiyel Denklemler

 • Bilgi İşlem Algoritmaları 

 • Sayısal Yöntemler

 • Kompleks Analiz

 • Diferansiyel Geometri

 • Cebir

 • Sürekli Ortamlar Mekaniği

 • Topoloji

 • Atatürk İlke Ve İnkılapları 

 • Türk Dili

 • İngilizce

Tüm bu derslerin yanında eğitim veren üniversiteye göre değişiklik gösteren seçmeli dersler vardır. Seçmeliler arasında; mikroişlemciler, oyun teorisi, yöneylem araştırması, varyasyon hesapları, data analizi, web programlama, integral denklemler, bilgisayar destekli grafik gibi oldukça çeşitli dersler yer alır. Öğrenciler eğitim hayatlarında ilgi alanına uygun dersler seçerek mesleki gelişimlerini üniversite aşamasında başlatabilirler. 

Matematik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Matematik mühendisliği bölümü TYT – AYT sayısal puanına göre öğrenci alımı yapıyor. Fakat şu an için yalnızca 2 üniversitede matematik mühendisliği bölümü var. Bunlardan biri İstanbul Teknik Üniversitesi, diğeri de Yıldız Teknik Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi %30 İngilizce %70 Türkçe eğitim veriyor. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ise hem %100 İngilizce bölümü var hem de tamamen Türkçe bölümü var. Bu iki bölüm ayrı kontenjan açıyor. Bu üniversitelerin bölüme 2019 yılında aldığı öğrencilerin puanları ve sıralamalarıysa şu şekilde:

ÜniversiteTaban PuanSıralama
İstanbul Teknik Üniversitesi45725797
Yıldız Teknik Üniversitesi (İngilizce)43340420
Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkçe)42148604

Geçmiş yıllardaki matematik mühendisliği taban puanları incelendiğinde bölüme duyulan ilginin bir nebze artığını görebiliyoruz. Bunun sebebi, her yıl az kişinin mezun olması ve geniş iş imkanları diyebiliriz.

Matematik mühendisliği, sistem bilimleriyle harmanlanmış bir matematik disiplinidir, Geniş iş imkanları sunar ve birçok farklı alanda uzmanlaşabilirsiniz, Matematiksel modeller ve teoriler geliştirme, sistem verilerinin analizi ve bu analiz sonuçlarına göere sistemleri iyileştirme, Bilişim ve bilgisayar sistemleri üzerine eğitim veren bir bölümüdür ve analitik düşünme üzerine kurulmuştur, Mezunlar, veri bilimi, iş analisti, yazılım geliştirme, Ar-Ge, robotik kodlama, gömülü sistemler ve finans alanlarında uzmanlaşabilirler, Farklı algoritma sistemleri oluşturma ve kodlama, Daha çok bilgisayar ve yazılım sistemleriyle bağlantılıdır, TUBİTAK gibi kamu kurum ve kuruluşlarında ve üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler, Sistem verilerini analiz etme ve bazı durumlarda öğretmenlik yapma, Soyut bir meslek olan matematik mühendislik, genellikle yazılım tabanlıdır, Teknoloji birimlerinde ve finans alanında çalışma imkanları sunar, Bilimsel bir temel üzerine iş kurma ve uygulamada ihtiyaç duyulan çözümleri üretme, Birçok farklı alanda ve her ölçekte çeşitli projelere dâhil olabilme kapasitesi bulunan bir disiplindir, Özel ve kamu sektörlerinde çok sayıda iş imkanı sunar ve geniş bir kariyer yolu açar, Problemlerin çözümü için matematiksel modeller ve teoriler geliştirme ve bu modellerin bilimsel temele dayanıyor olmasını sağlama, İstatistik ve modelleme gibi disiplinleri kullanarak kompleks sistemleri analiz eder ve iyileştirir, Her sektörde iş bulabilme olanağına sahiptir çünkü neredeyse tüm endüstriler matematik kullanır, Sistemlerin matematiksel modellerini oluşturma ve bunları kullanarak veri analizi ve problem çözme
matematik mühendisliği bölümü nedir matematik mühendisliği iş imkanları matematik mühendisliği mezunları matematik mühendisliği okuyanlar matematik mühendisliği bölümü dersleri matematik mühendisliği taban puanları
Bu, gülümseyen gözlüklü bir kadının fotoğrafı. Yüzünde sıcak ve samimi bir ifade var. Omuz hizasında kahverengi saçları var ve gözlükleri hafifçe renklendirilmiş. Siyah kemerli, yeşil ve beyaz çizgili bir üst giyiyor. Gözleri koyu kahverengi ve dudakları hafif bir gülümsemeyle kıvrılmış. Yanakları hafif pembe ve gözleri parlak ve neşeli. Kendinden emin ve memnun görünüyor, pozitif bir enerji yayıyor. Duruşu rahat ve konforlu. Mutlu ve rahat görünüyor, memnuniyetin mükemmel bir görüntüsü.
Ezgi Topsoy
Blog Yazarı

İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bir süre sektörde çalıştıktan sonra freelance olarak kariyerine devam etti. Bu sırada İstanbul İşletme Enstitüsü çatısı altında dersler aldı. Katıldığı “İçerik Editörlüğü” dersi sonrasında eğitmenin de referansıyla içerik ajanslarında içerik yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Genç bir çocuk, yüzü parlak ışıkla aydınlanmış bir büyütece dikkatle bakarken görülüyor. Çenesi hafifçe yukarı doğru eğiktir ve gözleri konsantrasyon içinde odaklanmıştır. Kareli bir gömlek giymiş ve yakasında bir papyon görülüyor. Sağ kolu bükülmüş ve sol eli büyüteci destekliyor. Kısa saçları dağınık, yakın zamanda oyun oynadığını ima ediyor. Arka plan odak dışıdır, bu da genç çocuğu ve büyüteci görüntünün ana odağı haline getirir. Odaklanma ve kararlılığın timsali olan bu çocuk, küçük ayrıntılara dikkat etmenin önemini hatırlatıyor.
Popüler Yazılar

Evrenin Dili Matematik

08 Temmuz 2019
Bu, üzerinde siyah yazılar olan beyaz bir kağıdın yakın çekim görüntüsüdür. Kağıt beyaz bir arka plan üzerinde düz durmaktadır. Kâğıttaki yazı, yüzde işareti ve bir rakamı gibi çeşitli sembollerin yanı sıra iki adet mavi X şekilli nesneden oluşmaktadır. Ayrıca, beyaz zeminli siyah bir çarpı işareti ve beyaz zeminli siyah bir nesne bulunmaktadır. Kağıdın sağ alt köşesinde de bir meyvenin yakın çekimi yer alıyor.
Bölümler

Matematik Bölümü Nedir?

13 Nisan 2020
Bu bir Yalın Üretim Kursu görüntüsüdür. Fotoğraftaki adam kameraya gülümseyerek güven duygusunu ve öğrenme hevesini yansıtıyor. Arka plandaki yeşil ve siyah logo, kursun profesyonelce tasarlandığını ve kaliteli eğitim verdiğini gösteriyor. Mavi harfli sarı daire bir kurs logosu veya kursu sembolize eden bir marka öğesi olabilir. Adamın yüzüne yakından bakıldığında boynu, ağzı ve sakalı görülüyor. Bu da kursun Yalın Üretim'in temel ilkelerini öğrenmeye odaklandığını gösteriyor. Genel olarak bu görsel, Yalın Üretim Kursunun eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi olduğu mesajını iletiyor.
5
(123)

Yalın Üretim Eğitimi

5 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
1257464
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
1287464
Bu, siyah ve yeşil metinli bir bayrağın önünde gülümseyen takım elbiseli bir adamın görüntüsüdür. Bu görsel bir Japon online eğitim kursunun parçasıdır. Resimdeki adam, kursun öğrencileri hazırlayacağı profesyonel tipine bir örnektir. Bu kursun yardımıyla öğrenciler profesyonel dünyaya girmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilirler. Arka plandaki bayrak, kursun Japon kültürü ve değerlerine odaklandığını göstermektedir. Siyah ve yeşil metin muhtemelen çevrimiçi kursun logosudur. Kursun güvenilir ve iyi bir üne sahip olduğunu gösterir. Bu kursu almak, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Onlara herhangi bir işyeri için bir varlık haline getirecek bilgiyi verecektir.
5
(35)

Japonca Eğitimi

16 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
1245464