AnasayfaBlogBilişim Nedir? Ne Anlama Gelir?
Bilişim

Bilişim Nedir? Ne Anlama Gelir?

24 Şubat 2020
Genç bir kişi dizüstü bilgisayarının önünde oturuyor, yüzü konsantrasyon içinde. Siyah bir gömlek giyiyor ve saçları açık kahverengi. Dizüstü bilgisayar ekranı açık mavi arka plana sahip bir sayfaya açık ve sağ üst köşede pembe bir nesne görülüyor. Kişi sağ elinde bir kalem tutuyor ve dizüstü bilgisayar ekranına bir şeyler yazmaya hazırlanıyor. Etraflarında, aydınlık ve rahat bir çalışma alanı izlenimi veren beyaz bir arka plan görülüyor.
Bilişim KonusuAçıklamaİlgili Bilgi
Bilişimin TanımıBilgi ve teknolojinin bir araya gelerek ortaya çıkardığı yeni sonuçlar bilişimdirBilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, hizmetler ve bilgi toplumu şeklindedir. Bu yönler bir arada ya da ayrı olarak kullanılabilir
Bilişim NedirFiziğin, elektroniğin ve matematiğin bir altyapısı olurken, bilimin kaynağı olan bilginin elektronik makineler aracılığıyla düzenli bir biçimde işlenmesi yatarBilişimi anlayabilmek için bilim, teknoloji ve bunların birleşimi olan bilgi sistemlerine de hakim olunması gerekir
Bilişimin TarihiBilişim, 1960’lı yıllarda veri işleme kavramı ile başlamıştır ve teknolojik değişimler ile tanımları çoğalmıştır1980 yıllarında dijital gelişim süreciyle bilişimin dünyası da yeni bir canlanma yakalamıştır
Bilişim TeknolojileriBilişim teknolojileri, bilginin pratik yollarla işlenip hizmetlere dönüştürülmesini sağlarBilişim teknolojileri sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarının iş verimliliği artar
BilgisayarBilgisayarlar, bilişimin ana araçlarıdır ve bilgi işlemlerini merkezi ve hızlı bir şekilde gerçekleştirirBilgisayarlar, yazılım ve donanım olarak iki ana kısma ayrılır ve her ikisi de bilişimin kapsamında değerlendirilir
Bilgi ToplumuBilgi toplumu, bilgiye kolayca ulaşılabilen ve bu bilgilerin paylaşıldığı toplum modelidirİnternet, bilgi toplumunun önemli bir aracıdır ve bilgiye erişimi kolaylaştırır
Bilişimin ÇeşitliliğiBilişim, sadece bilgisayarı ve teknolojiyi değil, aynı zamanda hizmetleri ve bilgi toplumunu da içerirBilişimin çeşitliliği, onun her alanda aktif olarak kullanılabilen bir bilim dalı olmasını sağlar
Bilişim Alanındaki GelişmelerBilişim alanındaki gelişmeler, sadece teknoloji ve bilgi sistemlerini değil, toplum hayatını da etkilerBilişimin sürekli gelişiyor olması, toplumların yaşam standartlarını ve verimliliklerini artırır
İnternetİnternet, bilişim teknolojilerinin en önemli araçlarından biridir ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırırİnternet sayesinde, dünya çapında bilgi paylaşımı mümkün hale gelmiştir
Bilişimin ÖnemiBilişim, bilgiyi toplumun yararına kullanabilme ve bu bilgileri yönetebilme kabiliyetini sağlarBilişim, toplumları bilgi toplumu haline getirerek onların gelişimine katkıda bulunur

Gündelik hayatımızda sıklıkla merak edilen sorulardan biri de “Bilişim nedir?”, sorusudur.  Bu oldukça doğal. Çünkü teknoloji çağının getirdiği yenilikler neticesinde bilişim çağındayız. Ve bilişim kelimesini oldukça çok kullanmaya başladık. Birçok etmenin teknolojiyle birleşerek yeni oluşumlara kavuşması bilişimle açıklanabilecek bir durumdur. Mektubun, teknoloji içerisinde dönüşüp yenilenerek mail sistemine dönüşmesi gibi. Peki, tam olarak bilişim nedir? Kısaca, bilgi ve teknolojinin bir araya gelerek ortaya çıkardığı yeni sonuçlar bilişimdir, diyebiliriz. Yani bilişimin sadece bilgisayarla bağlantılı bir döngü olarak algılanmaması gereklidir.  Bilişimin en temel görevi, bizler için bilgi ile teknoloji arsında bir köprü kurmaktır. Bilişimin amaçları içinde, var olan teknolojinin insan ihtiyaçları için düzenlenip geliştirilmesi de yer almaktadır. Bilişimin genel çerçevede dört başlık altında incelenerek çeşitli anlamlar kazandığını söyleyebiliriz. Bunlar; bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, hizmetler ve bilgi toplumu şeklindedir. Bu yönler bir arada ya da ayrı olarak kullanılabilir. Bu yönlerin kullanım sayısı “bilişim nedir?”, için yapılan tanımların değişiklik göstermesindeki ana etmen olarak görülebilir.

Bilişim Ne Demek?

Bilişim nedir? O, aynı zamanda bir bilim dalı olarak da değerlendirilir. Bilgi ve hesaplamanın kolay yollar ile kurulması ve uygulanması aşamaları ile ilgilenir. En temelinde fiziğin, elektroniğin ve matematiğin mühendislik alanları yer alır. Bilişimin mantığında, bilimin kaynağı olan bilginin elektronik makineler aracılığıyla düzenli bir biçimde işlenmesi yatar. Bilişimin sistemleri, kullanılacak bilgiyi elde etme, işleme ve aktarma olanakların tümü şeklinde topluma hizmet eder. Şu an her alanda var olan teknoloji içerisinde bilişimin yöntemleri kullanılmaktadır, diyebiliriz. Çünkü bilişimin yöntemi, teknoloji ve bilgi sistemlerine toplu yaklaşım yöntemidir. Toplum yararı için bilginin dönüşüp değiştirilmesini sağlar.  Tekniklerinin daha iyi anlaşılmasını ve hayata entegre edilmesinde etkilidir.

Bilişimin sayesinde insanların paylaşmayı öğrendiğini de söylemek mümkün. Çünkü bilişimle bilgi paylaşımında büyük bir artış yaşanmıştır. Bilişimin en önemli taraflarından biri de toplum olarak kabul edilmektedir. Toplum bilgisayar ve bilgi sistemleri sayesinde aradığı bilgiye daha kolay ulaşabilir hale gelmiştir. Bir paylaşım ağı olan internet bunun altındaki en önemli etken sayılmaktadır. Bilişim teknolojileri sayesinde bilgi daha kolay ve hızlı şekilde paylaşılabilen ve ulaşılabilen haline gelmiştir. Bilişimin amacı, bilgisayar ve bilgisayar yazılımlarının insanların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi için çalışmaktır. Günümüz koşullarında devletler, ileri seviyelerde olabilmek için bilim ve teknoloji sistemlerini odaklarına almaktadır.

Bilişimin Tarihi

Bilgi teknolojileri yaklaşık olarak 1960’lı yıllarda kendini göstermeye başlamıştır. “Bilişim nedir?”, sorusu başlangıçta veri işleme şeklinde basit ve net bir cevaba karşılık etmekteydi. Ardından yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde bilişimin kendi de farklı tanımlamaları karşılayan ayrıntılı bir yapı kazandı. Veri işleme dönemi, ağ yapısının keşfiyle veri paylaşımı ile birleşti. Geniş alan ağları (WAN) ve bölgesel alan ağları (LAN) bilişimin yayılma sürecinde etkili olmuştur. Geçmişe göz atacak olursak bilişimin başlama ve gelişme süreci hakkında genel gelişmeleri yakalayabiliriz.

 • Alman bilgisayar bilimcisi Karl Steinbuch, 1956 yılında bir gazetede yayınlanan makalesinde ilk kez, bilişim kelimesini kullandı.

 • 1960 yılında Fransa’da nitelikli bilgisayar uygulamaları başladı ve 1962 yılında Philippe Dreyfus tarafından İnformatique yani bilişim kelimesi kullanıldı.

 • Yaklaşık olarak 1970 ve sonrasında bilişimle ilgili resmi eğitim kurumları oluşumu başladı.

 • 1980 yıllarında dijital gelişim süreciyle bilişimin dünyası da yeni bir canlanma yakaladı. Artık yeni dönemde metin, ses ve görüntü bilgisayar ortamında işlenebiliyordu.

Bilişim kelimesi, bilmek fiilinin türevi bilişmek fiilinden türemiştir, bu kelimeyi Türkçeye kazandıran  Aydın Köksal’dır. Ayrıca bilgisayar kelimesinin de isim babasıdır. Aydın Köksal, Türkiye Bilişim Derneği onursal başkanıdır. Elektronik, bilgisayar ve yazılım mühendisi olmasının yanında ayrıca dil bilimcidir. Köksal, yaklaşık olarak 2500 bilişimle ilgili terimi de Türkçeye kazandırmıştır.

Bilişim Teknolojileri Nedir?

Bilişim teknolojileri, diğer adıyla bilgi teknolojileridir. Bilgi teknolojileri, bilginin pratik yollardan işlenmesini sağlar. Faydalı hizmetlere dönüştürülerek insanlara kolaylık sağlamayı amaçlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlar her geçen gün artış gösterir. Bunun nedeni; bilgi teknolojilerinin iş ortamında verimlilik yaratmasıdır. Çünkü bilgi teknolojileri sayesinde ürün ve hizmet geliştirme aşamaları insan odaklı hale gelir. Bazı ölçümler yapılarak müşteri memnuniyeti konusundaki dair analizlere kolayca ulaşılır. Bu analizler sonucu yanlış olan uygulamalarda iyileştirmeler yapılır. Elbette bu çalışmaların sonucu verimliliktir. Bu verimlilik iş yerlerine rekabet gücü kazandırır. Bilgi teknolojilerinden yeteri kadar faydalanmayan kuruluşlar hatta ülkeler istedikleri ekonomiye ulaşmakta büyük zorluklar yaşayabilir. Burada önemli olan bir husus daha vardır. Bilgi teknolojilerinin ülkeler tarafından sadece kullanılıp tüketilmesi değil üretilmesi de ekonomide büyük başarılar getirecektir.  

Bilgi teknolojileri birçok alana yerleştirilmiş durumdadır. Eğitim dünyasına teknolojinin yerleştirilmesi yine bilgi teknolojileri ile sağlanmıştır. Klasik eğitim sistemini çok geride bıraktıran bilişimin gücü sayesinde tüm branşlarda bilgisayar ve teknoloji kullanımı yaygınlaşmıştır. Bilgi teknolojileri, eğitim kurumlarında sadece bilgisayar derslerinin değil tüm branşların teknoloji ile birleştirilmesini hedefler. Bilişimle birlikte eğitim kurumlarında devreye giren teknoloji; çocukların ilgisini çekerek daha kalıcı öğrenmelere yol açar. Özellikle bireysel farklılıkları destekleyen öğrenmelere yardımcı olur.

Aynı şekilde sağlık kuruluşlarında online randevu sistemlerine geçilmesi, sıra numarası veren bilgisayar destekli makineler de bilişimin bir sonucudur. Yani bilgi teknolojileri, var olan uygulamaları ve bilgisayar sistemlerini birleştirip düzenleyerek hayatı kolaylaştırıcı sonuçlar üretmiştir. E-devlet uygulaması gibi kurumsal uygulamalar içinde bilişimin etkisi olduğu söylenebilir. Çünkü var olan düzen ve teknoloji birleşip düzenlenerek topluma fayda sağlayıcı uygulamalar ortaya çıkarılmıştır. Bilgi elde etmeyi ve bilgiyi işleme kabiliyeti kazanmayı sağlayan bilgi teknolojileri hayatımızın neredeyse her yerine yayılmış durumdadır.

Bilişim Suçu Nedir?

Bilişim denince akla gelen bir diğer konu da elbette bilişim suçlarıdır. Çünkü son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz ifadeler arasında yer almaktadır. Var olan yenilikler iyiye kullanıldığında insan hayatını kolaylaştırıp fayda sağlamaktadır. Kötüye kullanılan yenilikler ise yeni suçlara zemin hazırlanmaktadır. Diğer adıyla; bilgisayar suçları, şeklinde de bilinmektedir. Bilgisayar ve ağ kullanılarak bilginin işlemi ve aktarımı sırasında gerçekleştirilen suçlar bilgisayar suçu olarak adlandırılmaktadır. Örneğin; bir kişinin onay almadan başka birinin elektronik ortamındaki bilgilerine ulaşması ve kullanması bilgisayar suçudur. Burada yapılan suç, yasa dışı bilgi erişimi şeklinde tanımlanabilir. Bu suçlar, sadece kişilerin bilgilerinin çalınmasından ibaret değildir. Uluslararası bilişimle ilgili suçlar da mevcuttur. Bunlar devletlerin gizli bilgilerinin çalınması şeklinde açıklanabilir. Bilişimle ilgili suçlar, devletlerin mücadele ettiği ve her geçen gün daha çok önemsediği konular arasındadır. 

Başlıca bilgisayar suçları;

 • Telif hakkı ihlalleri

 • Gizli dosyalara yasa dışı erişim,

 • E-mail ya da banka hesaplarının şifrelerini kırma,

 • Özel hayat gizliliği ihlali,

 • Yasak bilgi ve görüntülerin bilgisayar ortamında bulundurulması

 • Bilişim sistemleri ile hukuka aykırı yarar sağlama

 • Verilerin yok edilmesi şeklinde uzayan bir listedir.

Tüm bunların yanı sıra bilgisayar sistemleri aracılığıyla başkalarına yapılan tehdit, hakaret gibi söylemler de bilişim suçları kapsamında değerlendirilmektedir. Ve çeşitli yaptırımlara tabii tutulmaktadır. Bu tarz suçları işleyenlere siber suçlular da denilmektedir. Bilgi ve teknolojiyi kullanırken kendi bilgilerimizi de siber suçlulardan nasıl koruyacağımız hakkında bilgi sahibi olmamız, günümüzde önemli bir gerekliliktir. Dünya bu konuya büyük ağırlık verirken sizce siber suçlara yaptırım konusunda ülke olarak hangi noktadayız? Fikirlerinizi yorum kısmından ekleyebilirsiniz.

Bilişimin Tanımı, Bilgi ve teknolojinin bir araya gelerek ortaya çıkardığı yeni sonuçlar bilişimdir, Bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, hizmetler ve bilgi toplumu şeklindedir Bu yönler bir arada ya da ayrı olarak kullanılabilir, Bilişim Nedir, Fiziğin, elektroniğin ve matematiğin bir altyapısı olurken, bilimin kaynağı olan bilginin elektronik makineler aracılığıyla düzenli bir biçimde işlenmesi yatar, Bilişimi anlayabilmek için bilim, teknoloji ve bunların birleşimi olan bilgi sistemlerine de hakim olunması gerekir, Bilişimin Tarihi, Bilişim, 1960’lı yıllarda veri işleme kavramı ile başlamıştır ve teknolojik değişimler ile tanımları çoğalmıştır, 1980 yıllarında dijital gelişim süreciyle bilişimin dünyası da yeni bir canlanma yakalamıştır, Bilişim Teknolojileri, Bilişim teknolojileri, bilginin pratik yollarla işlenip hizmetlere dönüştürülmesini sağlar, Bilişim teknolojileri sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarının iş verimliliği artar, Bilgisayar, Bilgisayarlar, bilişimin ana araçlarıdır ve bilgi işlemlerini merkezi ve hızlı bir şekilde gerçekleştirir, Bilgisayarlar, yazılım ve donanım olarak iki ana kısma ayrılır ve her ikisi de bilişimin kapsamında değerlendirilir, Bilgi Toplumu, Bilgi toplumu, bilgiye kolayca ulaşılabilen ve bu bilgilerin paylaşıldığı toplum modelidir, İnternet, bilgi toplumunun önemli bir aracıdır ve bilgiye erişimi kolaylaştırır, Bilişimin Çeşitliliği, Bilişim, sadece bilgisayarı ve teknolojiyi değil, aynı zamanda hizmetleri ve bilgi toplumunu da içerir, Bilişimin çeşitliliği, onun her alanda aktif olarak kullanılabilen bir bilim dalı olmasını sağlar, Bilişim Alanındaki Gelişmeler, Bilişim alanındaki gelişmeler, sadece teknoloji ve bilgi sistemlerini değil, toplum hayatını da etkiler, Bilişimin sürekli gelişiyor olması, toplumların yaşam standartlarını ve verimliliklerini artırır, İnternet, İnternet, bilişim teknolojilerinin en önemli araçlarından biridir ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırır, İnternet sayesinde, dünya çapında bilgi paylaşımı mümkün hale gelmiştir, Bilişimin Önemi, Bilişim, bilgiyi toplumun yararına kullanabilme ve bu bilgileri yönetebilme kabiliyetini sağlar, Bilişim, toplumları bilgi toplumu haline getirerek onların gelişimine katkıda bulunur
bilişim bilişim nedir bilgi teknolojileri bilgisayar teknoloji
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.