AnasayfaBlogFelsefe Grubu Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Felsefe Grubu Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

17 Mart 2021
Felsefe Grubu Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Felsefe grubu öğretmeni, öğrencilerine mantık disiplinleri, felsefe, psikoloji ve sosyoloji eğitimi veren kişidir. Sözel birçok alanda bilgi sahibi olan donanımlı bir öğretmen olmalıdır. Çünkü öğrencilere anlattığı konular hayatla iç içe geçmiş, hem toplumu hem de tek başına bireyi ilgilendiren konulardır. Felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık ilimlerinin yanı sıra bir felsefe grubu öğretmeni Tarih, Sanat, Estetik, Din, Antropoloji, İletişim, Edebiyat, Yurttaşlık ve İnsan Hakları gibi çeşitli konularda kendini yetiştirmelidir. 

Felsefe, Yunanca ‘’Philia(sevgi), sophia (bilgelik) kelimelerinin mezc edilmesiyle oluşan ‘’Bilgelik Sevgisi’’ anlamındaki bir sözdür. Felsefe, bilgi ve hakikati arama işidir. Bir nevi düşünme sanatıdır felsefe. Kişinin kendisi, hayatı, içinde yaşadığı toplum ve evren hakkında düşünme faaliyetlerinin neticesinde ortaya çıkmış bir disiplindir.

Sosyoloji, Latince ‘’Socius’’, Yunanca ‘’ology’’ kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan "Toplum Bilim" anlamındaki kelimedir. Temelinde felsefeyle alakalı olan, felsefenin toplumla ilgili sorduğu sorulara cevap veren bir bilim dalıdır. Felsefenin sorduğu sorular demiştik. Çünkü felsefenin işi soru sormaktır. Bilginin kendisinden ziyade bilgiyi aramaktır. Sosyoloji ise toplumdaki insan etkileşiminin bilimsel olarak incelenmesidir. Toplumsal olanı, gündelik rutinleri sorgulayan bir bilimdir. 

Psikoloji, ‘’Psykhe(ruh), logos(bilgi)’’ kelimelerinden türeyen ‘’ Ruh Bilimi’’ manasındaki sözdür. Fransızcadan Türkçeye geçmiştir. Psikoloji, insan davranışlarının tanımlanmasını, açıklanmasını ve bu davranışların önceden tahmin edilmesini, kontrol altına alınmasını konu edinir. Psikolojinin temelinde insanın ruhuna dair sorulara cevaplar bulmak vardır. Mantık ise Arapça ‘’Nutk’’ kökünden türetilmiş bir kelimedir. Konuşmak anlamına gelir. Ayrıca nutk kelimesi eski Yunanca ‘’ akıl, konuşmak’’ manasında logosun karşılığıdır.

Mantık, doğru ve tutarlı bir biçimde düşünmenin kurallarını ortaya koymaktır. Mantık bilimi "bilinenden bilinmeyenin elde edilmesine vasıta olan bilim’’ şeklinde mantıkçılar tarafından tanımlanır. Mantık hem ilim hem de yöntemdir. Yani "mantıklı düşünme" dediğimizde düşünme biçimini gösterir, bu açıdan bir ilimdir. Yöntem olarak ise mantıklı düşünmenin, akıl yürütmenin doğru şekilde yapılmasını sağlayan kuralları koyma metotlarını gösterir. Bu açıdan ise bir sanattır.

Felsefe Grubu Öğretmeni Nedir?

Felsefe Grubu Öğretmeni, devlet okullarının lise kademelerinde veya özel eğitim kurumlarında çalışan felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerine giren kişidir. Devlet okullarında felsefe dersi 10. sınıf ve 11. sınıflarda haftada 2 ders saati olarak zorunlu ortak dersler kategorisindedir.

Psikoloji, mantık ve sosyoloji ise sadece Sosyal Bilimler Liselerinde zorunlu ortak ders olarak haftada 2 ders saati okutulur. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Tebliğler dergisine göre Felsefe Grubu Öğretmeninin devlet okulları ve özel okullarda okuttuğu dersler şunlardır:

Yukarıda yazılan derslerden felsefe hariç diğerleri liselerde "seçmeli dersler" kategorisinde okutulur. ‘’Sosyal Bilimler Grubu’’ dersleri arasında yer alırlar.11.sınıf ve 12.sınıflar bu seçmeli derslerden istediklerini seçer ve haftada 2 ders saati olarak okur.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2023 eğitim vizyonu değişikliklerine göre yeni lise eğitim sisteminde ‘’Sosyal Ve Beşeri Bilimler Grubu’’ dersleri arasında yer alan "Bilgi Kuramı ve Uygulamaları’’ dersinin 10.sınıf ve 11.sınıflarda zorunlu ortak ders olacağı belirtildi. Talim Terbiye Kurulu kararına göre bu derse Felsefe Grubu Öğretmeninin gireceği açıklandı.

Felsefe Grubu Öğretmeni Ne İş Yapar?

 • Özel eğitim kurumları ve devlet okullarında çalışan Felsefe Grubu Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre derslerini okutur.

 • Lise ve dengi okullarda eğitim öğretim verir.

 • Tüm lise 10.sınıf ve 11.sınıflardaki felsefe derslerine girer.

 • Sosyal Bilimler Liselerindeki zorunlu ortak ders olarak okutulan psikoloji, sosyoloji, mantık, sosyal bilim çalışmaları derslerine girer.

 • Alanındaki dersleri göz önünde bulundurarak günümüz şartlarına göre mesleki gelişimini sürdürür.

 • Ders planı ve materyallerini hazırlar.

 • Çeşitli eğitim metotları geliştirip öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılmasını sağlar.

 • Öğrencilerin ders başarı durumlarını sınavla ölçer.

 • Sınıf içi disiplini sağlar.

 • Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzenini sağlar.

 • Rehberlik sertifikası alan bir Felsefe Grubu Öğretmeni özel okul ve eğitim kurumlarında rehber öğretmen olarak çalışabilir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı önceki yıllarda (2003, 2004, 2011 atamaları) yeterli sayıda Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık mezunu olmadığı için bu ihtiyacı gidermek adına Felsefe Grubu Öğretmenlerini devlet okullarında görevlendirmiştir. Şu an Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrenci sayısı Rehberlik Öğretmeni ihtiyacını karşılamaktadır. Yani bu kapsamda değerlendirecek olursak rehberlik sertifikası alan bir Felsefe Grubu Öğretmeni özel okul, kolej, rehabilitasyon merkezleri, ana okulları ve etüt merkezlerinde rehber öğretmen olarak çalışabilir.

Felsefe Grubu Öğretmeni Maaşları

Devlet okullarında çalışan bir Felsefe Grubu Öğretmeni maaşı öğretmenin derecesi ve kıdem yılına göre değişiklik gösterir.

Kıdem Yılı  Derecesi  Aylık Net Maaş (2021)1/4 24 5.457.33 TL1/2  22  5.440.51 TL2/3 20 5.325.80 TL2/1 18 5.307.77 TL3/2  16  5.153.59 TL4/3 14  5.079.11 TL4/1 12  5.068.30 TL5/210  4.895.66 TL6/3 8  4.872.25 TL6/1  6 4.861.43 TL7/2 4  4.815.79 TL9/3 2  4.797.17 TL9/2 1 4.792.96 TL

Bu hesaplamalar bekâr öğretmen için %15 vergi dilimine göre yapılmıştır. BES, sendika, İLKSAN kesintisi hesaplamalarda yoktur. Branş öğretmenleri haftada 15 saat zorunlu ders saatini doldurur. Haftada 15 saatten sonra gireceği dersler ek ders ücretine tabidir.

Ek ders ücretleri 2021 itibariyle gündüz: 19,56 tl gece ise 20,94 tl

Felsefe Grubu Öğretmeni Nasıl Olunur?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın yayınladığı Tebliğler Dergisine göre Felsefe Grubu Öğretmeni olmak için aşağıdaki fakülteleri bitirmek gereklidir.

Felsefe ve sosyoloji bölüm mezunlarının öğretmen olarak çalışabilmesi için ‘’ Pedagojik Formasyon’’ ya da ‘’ Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’’ sertifikasını almaları gerekir.

Felsefe Grubu Öğretmenliği için üniversite sınavında EA (Eşit Ağırlık) seçmek gerekir. Bu bölüm Türkiye’de sadece 3 üniversitede bulunmaktadır. Bunlar: 

 • Gazi Üniversitesi

 • Çukurova Üniversitesi

 • Atatürk Üniversitesi

Felsefe Grubu Öğretmeni Felsefe Psikoloji Sosyoloji Mantık Felsefe Grubu Öğretmeni nedir Felsefe Grubu Öğretmeni ne iş yapar Felsefe Grubu Öğretmeni maaşları
Nurcan Büyükelyas
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
TM Meslekleri Nelerdir?
Meslekler

TM Meslekleri Nelerdir?

30 Nisan 2021
Felsefe Öğretmenliği Bölümü
Bölümler

Felsefe Öğretmenliği Bölümü

01 Ağustos 2020
Felsefe Bölümü Nedir?
Bölümler

Felsefe Bölümü Nedir?

30 Mayıs 2020