AnasayfaBlogFelsefe Grubu Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Felsefe Grubu Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

17 Mart 2021
Koyu renkli bir takım elbise ve gözlük takmış genç bir çocuk dik bir duruş sergiliyor. Saçları bakımlı ve geriye doğru taranmış, taktığı gözlükler dikdörtgen şeklinde. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan bulanık ve odak dışı, ama üzerinde bir tabela olan bir duvar gibi görünüyor. İşaret okunaklı değil ama birkaç kelimeyi seçmek mümkün. Çocuğun kıyafeti bir kravatla tamamlanmış, ancak kravat bulanık ve sadece küçük bir kısmı görülebiliyor.
Öğretmenin İsmiEğitim AlanlarıÖğretmenin Görevleri
Felsefe Grubu ÖğretmeniMantık, Felsefe, Psikoloji, SosyolojiDers vermek, Ders planı ve materyallerini hazırlamak, Sınav yapmak
Felsefe Grubu ÖğretmeniTarih, Sanat, Estetik, DinÖğrencilerin ders başarı durumlarını ölçmek, Sınıf içi disiplini sağlamak
Felsefe Grubu ÖğretmeniAntropoloji, İletişim, Edebiyat, Yurttaşlık ve İnsan HaklarıMesleki gelişimini sürdürmek, Çeşitli eğitim metotları geliştirmek
Felsefe Grubu ÖğretmeniBilgi Kuramı, Düşünme Eğitimi, Sosyal Bilim ÇalışmalarıÖğrencilerin derse aktif bir şekilde katılmasını sağlamak, Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzenini sağlamak
Felsefe Grubu ÖğretmeniDemokrasi ve İnsan Hakları, Felsefe, Psikoloji, SosyolojiÖzel eğitim kurumları ve devlet okullarında ders vermek, Derslere girmek
Felsefe Grubu ÖğretmeniFelsefe, Sosyoloji, Mantık, PsikolojiTüm lise 10. ve 11. sınıf felsefe derslerine girmek, Sosyal Bilimler Liselerindeki zorunlu ortak derslere girmek
Felsefe Grubu ÖğretmeniDemokrasi ve İnsan Hakları, Bilgi Kuramı, Düşünme EğitimiAlanındaki derslerin müfredatına göre ders vermek, Eğitim öğretim vermek
Felsefe Grubu ÖğretmeniAntropoloji, Sosyal Bilim Çalışmaları, İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve DemokrasiDerslerin müfredatına göre ders vermek, Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini değerlendirmek
Felsefe Grubu ÖğretmeniFelsefe, Sosyoloji, Psikoloji, MantıkÖğrencilere dersler üzerinden bilgi ve yetenek kazandırmak, Gelişimlerini takip etmek
Felsefe Grubu ÖğretmeniFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, MantıkRehberlik sertifikası alan bir öğretmen olarak rehber öğretmen olarak çalışabilir

Felsefe grubu öğretmeni, öğrencilerine mantık disiplinleri, felsefe, psikoloji ve sosyoloji eğitimi veren kişidir. Sözel birçok alanda bilgi sahibi olan donanımlı bir öğretmen olmalıdır. Çünkü öğrencilere anlattığı konular hayatla iç içe geçmiş, hem toplumu hem de tek başına bireyi ilgilendiren konulardır. Felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık ilimlerinin yanı sıra bir felsefe grubu öğretmeni Tarih, Sanat, Estetik, Din, Antropoloji, İletişim, Edebiyat, Yurttaşlık ve İnsan Hakları gibi çeşitli konularda kendini yetiştirmelidir. 

Felsefe, Yunanca ‘’Philia(sevgi), sophia (bilgelik) kelimelerinin mezc edilmesiyle oluşan ‘’Bilgelik Sevgisi’’ anlamındaki bir sözdür. Felsefe, bilgi ve hakikati arama işidir. Bir nevi düşünme sanatıdır felsefe. Kişinin kendisi, hayatı, içinde yaşadığı toplum ve evren hakkında düşünme faaliyetlerinin neticesinde ortaya çıkmış bir disiplindir.

Sosyoloji, Latince ‘’Socius’’, Yunanca ‘’ology’’ kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan "Toplum Bilim" anlamındaki kelimedir. Temelinde felsefeyle alakalı olan, felsefenin toplumla ilgili sorduğu sorulara cevap veren bir bilim dalıdır. Felsefenin sorduğu sorular demiştik. Çünkü felsefenin işi soru sormaktır. Bilginin kendisinden ziyade bilgiyi aramaktır. Sosyoloji ise toplumdaki insan etkileşiminin bilimsel olarak incelenmesidir. Toplumsal olanı, gündelik rutinleri sorgulayan bir bilimdir. 

Psikoloji, ‘’Psykhe(ruh), logos(bilgi)’’ kelimelerinden türeyen ‘’ Ruh Bilimi’’ manasındaki sözdür. Fransızcadan Türkçeye geçmiştir. Psikoloji, insan davranışlarının tanımlanmasını, açıklanmasını ve bu davranışların önceden tahmin edilmesini, kontrol altına alınmasını konu edinir. Psikolojinin temelinde insanın ruhuna dair sorulara cevaplar bulmak vardır. Mantık ise Arapça ‘’Nutk’’ kökünden türetilmiş bir kelimedir. Konuşmak anlamına gelir. Ayrıca nutk kelimesi eski Yunanca ‘’ akıl, konuşmak’’ manasında logosun karşılığıdır.

Mantık, doğru ve tutarlı bir biçimde düşünmenin kurallarını ortaya koymaktır. Mantık bilimi "bilinenden bilinmeyenin elde edilmesine vasıta olan bilim’’ şeklinde mantıkçılar tarafından tanımlanır. Mantık hem ilim hem de yöntemdir. Yani "mantıklı düşünme" dediğimizde düşünme biçimini gösterir, bu açıdan bir ilimdir. Yöntem olarak ise mantıklı düşünmenin, akıl yürütmenin doğru şekilde yapılmasını sağlayan kuralları koyma metotlarını gösterir. Bu açıdan ise bir sanattır.

Felsefe Grubu Öğretmeni Nedir?

Felsefe Grubu Öğretmeni, devlet okullarının lise kademelerinde veya özel eğitim kurumlarında çalışan felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerine giren kişidir. Devlet okullarında felsefe dersi 10. sınıf ve 11. sınıflarda haftada 2 ders saati olarak zorunlu ortak dersler kategorisindedir.

Psikoloji, mantık ve sosyoloji ise sadece Sosyal Bilimler Liselerinde zorunlu ortak ders olarak haftada 2 ders saati okutulur. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Tebliğler dergisine göre Felsefe Grubu Öğretmeninin devlet okulları ve özel okullarda okuttuğu dersler şunlardır:

Yukarıda yazılan derslerden felsefe hariç diğerleri liselerde "seçmeli dersler" kategorisinde okutulur. ‘’Sosyal Bilimler Grubu’’ dersleri arasında yer alırlar.11.sınıf ve 12.sınıflar bu seçmeli derslerden istediklerini seçer ve haftada 2 ders saati olarak okur.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2023 eğitim vizyonu değişikliklerine göre yeni lise eğitim sisteminde ‘’Sosyal Ve Beşeri Bilimler Grubu’’ dersleri arasında yer alan "Bilgi Kuramı ve Uygulamaları’’ dersinin 10.sınıf ve 11.sınıflarda zorunlu ortak ders olacağı belirtildi. Talim Terbiye Kurulu kararına göre bu derse Felsefe Grubu Öğretmeninin gireceği açıklandı.

Felsefe Grubu Öğretmeni Ne İş Yapar?

 • Özel eğitim kurumları ve devlet okullarında çalışan Felsefe Grubu Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre derslerini okutur.

 • Lise ve dengi okullarda eğitim öğretim verir.

 • Tüm lise 10.sınıf ve 11.sınıflardaki felsefe derslerine girer.

 • Sosyal Bilimler Liselerindeki zorunlu ortak ders olarak okutulan psikoloji, sosyoloji, mantık, sosyal bilim çalışmaları derslerine girer.

 • Alanındaki dersleri göz önünde bulundurarak günümüz şartlarına göre mesleki gelişimini sürdürür.

 • Ders planı ve materyallerini hazırlar.

 • Çeşitli eğitim metotları geliştirip öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılmasını sağlar.

 • Öğrencilerin ders başarı durumlarını sınavla ölçer.

 • Sınıf içi disiplini sağlar.

 • Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzenini sağlar.

 • Rehberlik sertifikası alan bir Felsefe Grubu Öğretmeni özel okul ve eğitim kurumlarında rehber öğretmen olarak çalışabilir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı önceki yıllarda (2003, 2004, 2011 atamaları) yeterli sayıda Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık mezunu olmadığı için bu ihtiyacı gidermek adına Felsefe Grubu Öğretmenlerini devlet okullarında görevlendirmiştir. Şu an Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrenci sayısı Rehberlik Öğretmeni ihtiyacını karşılamaktadır. Yani bu kapsamda değerlendirecek olursak rehberlik sertifikası alan bir Felsefe Grubu Öğretmeni özel okul, kolej, rehabilitasyon merkezleri, ana okulları ve etüt merkezlerinde rehber öğretmen olarak çalışabilir.

Felsefe Grubu Öğretmeni Maaşları

Devlet okullarında çalışan bir Felsefe Grubu Öğretmeni maaşı öğretmenin derecesi ve kıdem yılına göre değişiklik gösterir.

Kıdem Yılı  Derecesi  Aylık Net Maaş (2021)1/4 24 5.457.33 TL1/2  22  5.440.51 TL2/3 20 5.325.80 TL2/1 18 5.307.77 TL3/2  16  5.153.59 TL4/3 14  5.079.11 TL4/1 12  5.068.30 TL5/210  4.895.66 TL6/3 8  4.872.25 TL6/1  6 4.861.43 TL7/2 4  4.815.79 TL9/3 2  4.797.17 TL9/2 1 4.792.96 TL

Bu hesaplamalar bekâr öğretmen için %15 vergi dilimine göre yapılmıştır. BES, sendika, İLKSAN kesintisi hesaplamalarda yoktur. Branş öğretmenleri haftada 15 saat zorunlu ders saatini doldurur. Haftada 15 saatten sonra gireceği dersler ek ders ücretine tabidir.

Ek ders ücretleri 2021 itibariyle gündüz: 19,56 tl gece ise 20,94 tl

Felsefe Grubu Öğretmeni Nasıl Olunur?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın yayınladığı Tebliğler Dergisine göre Felsefe Grubu Öğretmeni olmak için aşağıdaki fakülteleri bitirmek gereklidir.

Felsefe ve sosyoloji bölüm mezunlarının öğretmen olarak çalışabilmesi için ‘’ Pedagojik Formasyon’’ ya da ‘’ Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’’ sertifikasını almaları gerekir.

Felsefe Grubu Öğretmenliği için üniversite sınavında EA (Eşit Ağırlık) seçmek gerekir. Bu bölüm Türkiye’de sadece 3 üniversitede bulunmaktadır. Bunlar: 

 • Gazi Üniversitesi

 • Çukurova Üniversitesi

 • Atatürk Üniversitesi

Felsefe Grubu Öğretmeni, Mantık, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Ders vermek, Ders planı ve materyallerini hazırlamak, Sınav yapmak, Felsefe Grubu Öğretmeni, Tarih, Sanat, Estetik, Din, Öğrencilerin ders başarı durumlarını ölçmek, Sınıf içi disiplini sağlamak, Felsefe Grubu Öğretmeni, Antropoloji, İletişim, Edebiyat, Yurttaşlık ve İnsan Hakları, Mesleki gelişimini sürdürmek, Çeşitli eğitim metotları geliştirmek, Felsefe Grubu Öğretmeni, Bilgi Kuramı, Düşünme Eğitimi, Sosyal Bilim Çalışmaları, Öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılmasını sağlamak, Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzenini sağlamak, Felsefe Grubu Öğretmeni, Demokrasi ve İnsan Hakları, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Özel eğitim kurumları ve devlet okullarında ders vermek, Derslere girmek, Felsefe Grubu Öğretmeni, Felsefe, Sosyoloji, Mantık, Psikoloji, Tüm lise 10 ve 11 sınıf felsefe derslerine girmek, Sosyal Bilimler Liselerindeki zorunlu ortak derslere girmek, Felsefe Grubu Öğretmeni, Demokrasi ve İnsan Hakları, Bilgi Kuramı, Düşünme Eğitimi, Alanındaki derslerin müfredatına göre ders vermek, Eğitim öğretim vermek, Felsefe Grubu Öğretmeni, Antropoloji, Sosyal Bilim Çalışmaları, İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi, Derslerin müfredatına göre ders vermek, Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini değerlendirmek, Felsefe Grubu Öğretmeni, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık, Öğrencilere dersler üzerinden bilgi ve yetenek kazandırmak, Gelişimlerini takip etmek, Felsefe Grubu Öğretmeni, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık, Rehberlik sertifikası alan bir öğretmen olarak rehber öğretmen olarak çalışabilir
Felsefe Grubu Öğretmeni Felsefe Psikoloji Sosyoloji Mantık Felsefe Grubu Öğretmeni nedir Felsefe Grubu Öğretmeni ne iş yapar Felsefe Grubu Öğretmeni maaşları
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Beyaz gömlek ve koyu renk pantolon giymiş, bronz tenli, taş bir çıkıntıda oturan bir adamın yakın çekimi. Bacak bacak üstüne atmış, ellerini kucağına dayamış ve elinde açık tuttuğu bir kitaba bakmaktadır. Yakın çekim nedeniyle yüzü biraz bulanık, ancak gözleri ve ağzı görülebiliyor. Görüntünün arka planında beyaz perdeli bir pencere ve krem rengi bir duvar var. Arka planda bir sütun var ve görüntünün köşesinde bir kafatası görülebiliyor. Resmin genel tonu biraz karanlıktır ve çok huzurlu ve dingin bir hissi vardır.
Bölümler

Felsefe Öğretmenliği Bölümü

01 Ağustos 2020
Görüntüde boynunda kulaklık olan bir kadın görülüyor. Kadının üzerinde kırmızı, beyaz ve yeşil çizgili bir bayrak var. Ayrıca boynunun yakın çekimi de görülebiliyor. Arka planda siyah zemin üzerinde beyaz ışıklı bir logo görülüyor. Beyaz metinli pembe bir yıldız da görülebiliyor. Ön planda siyah metinli bir işaret ve arka planı bulanık olan bir kişinin kulağının yakın çekimi var. Kadının yüz ifadesi bir odaklanma ve konsantrasyon ifadesi. Görüntüdeki renkler göze çarpıyor ve konu açık ve net bir şekilde sunuluyor.
Kişisel Gelişim

İtalyanca Öğrenmenin İpuçları

20 Ağustos 2021
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
11750
Arkasında kırmızı ve sarı bir bayrak bulunan oyuncak bir uçak, siyah ve kırmızı kumaş bir yüzey üzerinde durmaktadır. Oyuncak uçak beyazdır, kanatlarında ve kuyruğunda kırmızı bir şerit vardır ve gövdenin ortasında bir logo bulunmaktadır. Ön planda, sol üst köşede bir numara görülüyor. Güneş parlak bir şekilde parlıyor, sahneyi aydınlatıyor ve uçağa canlı bir parlaklık veriyor. Uçağın arkasında, üzerinde beyaz yazılar bulunan parlak sarı ve kırmızı bir bayrak vardır. Sahne arka planda mavi bir gökyüzü ile çerçevelenmiş ve tüm görüntü neşe ve macera duygusu ile doludur.
4.8
(189)

Almanca Kursu (A1-A2)

4 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102606
Bu görüntü kırmızı ve siyah ekose pazen gömlekli bir adamı gösteriyor. Tam sakallı ve saçları yüzünün yanlarından görünüyor. Gömlek yakasına kadar düğmeli ve kırmızı renk gömleğe hakim. Gömleğin kumaşı dokulu ve küçük siyah ve beyaz karelerle dokunmuş. Adam düz beyaz bir arka plan üzerinde durmaktadır. Hafifçe sola bakıyor ve ifadesi nötr. Kolları yanında dik durmaktadır ve elleri görüntüde görünmemektedir.
4.7
(26)

Ads (Adwords) Eğitimi

27 Konu5 Saat
Genç bir adam, parlak kırmızı ve siyah ekose bir gömlek giymiş, düz bir arka planın önünde duruyor. Kısa siyah saçları var ve kollarını kavuşturmuş hafifçe gülümsüyor. Siyah kot pantolon ve siyah ayakkabı giyiyor. Duruşu kendinden emin ve rahat. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında, genç ve sağlıklı bir ten rengine sahip gibi görünüyor. Dörtte üçlük bir pozda duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Yüzünde dostça bir ifadeyle anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.Oğuzhan Yılmaz
12860