AnasayfaBlogSeçim Sürecinde İmaj Yönetimi Nasıl Yapılır?
Kişisel Gelişim

Seçim Sürecinde İmaj Yönetimi Nasıl Yapılır?

12 Aralık 2019
Mavi bir hedefin üzerinde duran bir grup insan ve ön planda yürüyen bir adam silueti. Güneş arka planda yere bir kişinin gölgesini düşürüyor. Sahnede, bazıları siyah gömlek giyen insanların vücutlarının bulanık görüntüleri görülüyor. Bir kişinin kolunun yakın çekim görüntüsü ile vücudunun bulanık bir görüntüsü var.
Algı Nedir?Uyaranlar ve Çeşitleriİmaj Yönetimi
Uyaranların duyu organlarca alınıp zihninde yorumlandığı bir süreç.İç ve Dış uyaranlar olarak ikiye ayrılır.Birey ya da kurumların toplumdaki algısını yönetme süreci.
Anlam kazanmış bilgilerdir.Dış uyaranlar herkese genellikle aynı etkiye sahip olur.Seçim süreçlerinde kritik önem taşır.
Bilgi işleme sürecidir.İç uyaranlar bireysel farklılıklarla ilişkilidir.Birey ve kurumların algısını ve itibarını yükseltir.
Algı, bilginin yorumlanması ve anlamlandırılmasını sağlar.İç uyaranlar yaşanmışlık, tecrübe ve beklentilerden etkilenir.Etkili imaj yönetimi stratejik bir süreç gerektirir.
Algı sürecinde duyu organları aktif rol oynar.Dış uyaranlar genelde nesnel, iç uyaranlar ise öznel nitelik taşır.İmaj yönetimi kişisel ve kurumsal başarıyı destekler.

Algı, uyaranların duyu organlarınca alındığı ve zihninde yorumlanarak anlam kazandığı bir döngüdür. Uyaranlar, iç uyaran ve dış uyaran şeklinde iki kategoride ele alınır. Burada dış uyaranlar herkese, genellikle aynı etkide bulunurken iç uyaranlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir. İç uyaran bireysel farklıklıları temsil ediyor diyebiliriz. Yani iç uyaran dediğimiz şeyler; daha önce yaşanmışlıklar, tecrübeler, beklentiler olarak ifade edilebilir.

Her bireyin yaşantısı yer yer ortak özellik gösterse de genel olarak birbirinden epey farklıdır. Yaşanmışlıklara değinecek olursak örneğin; adını hiç duymadığınız bir yemek ismi ile karşılaştığınızda, sizde algılama süreci sonunda tatmin edici bir anlam oluşmazken daha önce o yemeği yiyen birisinde algı süreci sonunda bir anlam oluşturacaktır.

İç uyaranlar imaj yönetimi üzerinde dış uyaranlara nazaran bir tık daha etkili. Peki, neden? Çünkü algının basamaklarından birini temsil eden seçim sürecinde, iyi bir algı yönetimiyle büyük etki yaratabiliyor. Var olan yaşanmışlıklar seçim basamağını yönlendirme gücüne sahip. Bu yüzden reklamlarda verilen dış uyarıcılar iç uyarıcıları da tetikleyici nitelikte hazırlanmaktadır. Algının basamaklarına gelecek olursak 3 başlıkta sıralamamız mümkün. Seçme basamağı, organizasyon basamağı ve yorumlama basamağı. Algı yönetiminde gidişatı belirleyen yer; seçme basamağıdır.

Burayı bir sistemde veri girişi olarak düşünebilirsiniz. Bu aşamadan sonra verilen bilgilerin örgütlenmesi ve yorumlanması kalıyor geriye. Seçim basamağında ne kadar profesyonel imaj yönetimi yaptıysanız sonuç size, olumlu imaj etkisi olarak dönecektir. Bir iş başvurusunda işverenin beklentisini yani iç uyarıcıları da hesaba katarak kendi imajınızı, dış uyarıcıyı, aktarmalısınız. Ne aktardığınızdan ziyade nasıl aktardığınızın, bilgiyi daha değerli ya da daha değersiz yapabileceğini göz ardı etmemelisiniz. Seçim basamağında etkili bir imaj ve algı yönetimi size istediğiniz kapıların anahtarı olarak geri dönecektir.

Elbette ki algı yönetimi konusunda gerçekten iyi bir noktada olmanız gerekiyor. Mükemmel seviyeye ulaşan her şeyin arkasında doğru bir eğitim süreci vardır. Enstitü programlarında yer alan online eğitim olarak verilen imaj ve algı yönetimi eğitimini alarak karşınızdakilerin seçme sürecini, doğru yönetebilir, kendinizi en iyi şekilde aktararak olumlu imaj etkisi bırakabilirsiniz.

Algıda Seçicilik Ve İmaj Yönetimi

Öncelikle seçim basamağındaki mantığı iyi anlamak algı yönetiminde işinizi kolaylaştıracaktır. Sayısız uyarıcıya maruz kalınan teknolojinin ön planda olduğu bu çağda, uyaranların birçoğunu insanların fark etmediğini söyleyebiliriz. Bu, çoğu zaman istemsizce gerçekleşen bir durum. Aslında burada yaşanan olay, bilgilerin zihin süzgecinden geçerek belli kriterlere göre filtrelenme işlemi. İç uyaranlar ve dış uyaranların karşılaşması ve zihnin otomatik olarak kendince gereksiz olanları bloke etmesi şeklinde de tanımlanabilir.

İlgi alanları, beklentiler, deneyimler hatta korkular bile iç uyaran statüsünde olabilir ve algıda seçicilik yaratabilir. Mesela, erkek bireylerin araba reklamlarını algılama potansiyeli daha yüksekken bayanlarda bu potansiyel düşüktür. Yine bayan bireylerin deterjan, makyaj, kıyafet reklamlarını erkeklere kıyasla daha çabuk fark edip algılaması, ilgi bazlı algıda seçicilik örneği olarak gösterilebilir niteliktedir.

Seçim sürecinin genel mekanizmasını açıkladıktan sonra artık zihinlerin seçim sürecini yönlendirmek için gerekenleri irdeleyebiliriz. Öncelikle cevaplamanız gereken birkaç soru var. Kişisel gelişim olarak nelere sahipsiniz? Ne istiyorsunuz? Ve karşınızdaki kişi ne istiyor? Var olan öz algınız ile algılanan algınızı dengede tutmanız ve tutarsızlık çatışmasına fırsat vermeden kendinizi aktarmanız gerekiyor. Zihinlerde, algılanan ve algılatılmak istenenler arsında bir kesişim kümesi yakalamanız gerekiyor.Karşınızdakinin isteği ile sizin isteğinizin kesişim noktasını bulduracak olan hiç şüphesiz, imaj ve algı yönetimidir. Ve oluşan kesişim kümesinin büyüklüğü, sizin imaj ve algı yönetimi konusundaki başarınızın derecesiyle doğru orantılıdır. Kişisel imajın iç içe birçok olgudan oluştuğunu ve bu olguların bir arada senkronize şekilde yönetilmesi gerektiğini unutmamalısınız.  İş başvurularında özellikle sahip olduklarınız ve işverenin sizden beklentilerini belirlemelisiniz. İmaj ve algı stratejinizi bu çerçeve üzerinde yoğunlaştırmalısınız.

Medya ve Algıda Seçicilik Örnekleri

Hızla gelişen teknoloji e-ticareti büyütürken, e-ticaret dijital pazarlamayı büyüttü diyebiliriz. Her türlü medya üzerinde reklam uyaranlarına maruz kalmak artık sıradan bir olay. Artan rekabetçi sayısı otomatik olarak daha çok reklam demek. Bu da çoğu reklamın algı dışı kalmasını kaçınılmaz kılıyor. Çünkü insan kapasitesinin çok üzerinde uyarıcı var. Seçim basamağındaki filtrelemeye takılan reklamlar ne yazık ki istenen olumlu imajı yaratamıyor. Bu sebeple var olan müşteriler koruma, yeni müşteri edinme, marka konumlandırma, markalaşma süreci gibi tüm unsurlar bu süreçten etkileniyor.

Hal böyle olunca imaj ve algı yönetimi konusunda eğitimli ve başarı firmalar bir adım öne çıkmayı başarıyorlar. Çağın gereklerine uymuyorsanız sadece kaliteli ürün ve hizmet sunmanız yeterli bir kriter maalesef sayılmıyor. Hedef kitlenizi belirlemeli ve onların ne istediğini anlamalısınız. Bunu da ancak etkili bir marka iletişimi ile sağlayabilirsiniz. İstekleri belirlenen bir hedef kitlenin seçim sürecine uygun kriterlerde uyarıcı sunmanız algı stratejinizde doğru yolda olduğunuzu gösterir. Dijital reklamlardaki popüler algı da seçicilik etkilerine örnek verecek olursak:

  • İnsanların beklentisinin; kimyasal madde içermeyen ürün, olduğunu anlayan firmalar, ürünlerinin doğallığına vurgu yaparak tüketici zihninde seçim basamağında bloke olmadan geçebiliyor.

  • İnsanların beklentisinin, hep alışık olduğu damak tadına ulaşmak, olduğunu anlayan üreticiler; anne eli değmiş vurgusuyla ürünlerini reklam piyasasına sürerek tercih edilme potansiyelini arttırmayı başarıyor.

  • Reklamlarda oyuncu olarak, popüler ünlülerin yanı sıra internet fenomenlerinin tercih edilmesi de algıda seçicilik etkisi yaratan bir başka algı yönetimi stratejisidir. Popüler kişilerin kullandığı ürünlerin daha kaliteli olduğu algılandığından ürünlerin, satış potansiyeli oldukça artmaktadır.

Algı ve İmaj Yönetimi Eğitimi Size Neler Kazandırır?

Öncelikle kendinizi tanırsınız. Ne istediğini bilen ve eksiklerini irdeleyebilen bilinçli bireylere dönüşürsünüz. Eksiklerini geliştirmeyi hedefleyen ve bunun için çabalayan sorumluluk sahibi bireyler elbette rakiplerini geri de bırakacaktır. Profesyonel tutum ve bakış açısı oluşturma, sözel iletişim de pozitif etki yaratma, pozisyona uygun giyinme, sözsüz iletişimde etkili olma, renklerin dilini kullanma gibi birçok etken kişisel imajın bir parçasıdır. Başarılı ve etkili bir kişisel imaja ulaşmayı öğrendiğinizde neler yapmanız gerektiğini fark edecek ve yolunuzu çizecek daha anlamlı bir şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Ayrıca eğitimlerin amacı; sizi dönüştürmek değildir. İstediğiniz dönüşümü, nasıl gerçekleştireceğinizi öğretmek ve size rehber olmaktır.

kişisel imajınızı yaratmak ve algı yönetiminde başarılı olmak için geç kalmadan adım atmanız önemli. çünkü giderek artan rekabet ortamları içinde firmalar, artık sadece başarılı insanlar aramıyor. yüzlerce başarılı ve eğitimli kişiler arasından kişisel imajıyla kendi dikkatlerini üzerine çekebilen kişileri arıyor. ve böyle kişilerle çalışmaya öncelik veriyorlar. kolektif yapısıyla insanı bir zırh gibi saran sağlam bir kişisel imaj, dış dünyaya karşı duruşunuzu profesyonel gösterir.

Sizi aranan bir yüz haline getirerek kişisel markalaşma sürecinizi hızlandırır. İş hayatında hedeflerinize çok daha kısa sürede ulaşabilirsiniz. Profesyonel bir kişisel imaj, fark edilirlik seviyenizi yükselttiği için kariyer basamaklarını daha seri ve kolay bir şekilde tırmanabilirsiniz. Dünya üzerindeki düzen ve dengeler sürekli kendini yenileyip değişiyor, düzeni yakalamak için kendinizi eğitimlerle geliştirin ve oluşturacağınız kişisel imajınızla gücünüzü fark etmelerini sağlayın.

Kişisel imaj nedir?

Dış dünyanın sizi tüm yönlerinizle algıladığı, hakkınızda zihinsel olarak oluşturduğu izlenimlerin toplamıdır diyebiliriz. Kişisel imaj ne kadar profesyonel ise kişinin duruşu güçlenir, fark edilebilirliği artar. Bu da özellikle iş kariyerinde amaçlanan bir durumdur.

Algıda seçicilik nedir?

Gün boyu çeşitli uyaranlara maruz kalınız ve haliyle sadece bir kısmı zihnimizde dikkate alınır. Uyaranlar için filtreleme etkisi yapan zihinsel bir süreç gerçekleşir. Burada beklentimizi, ihtiyacımızı yani kısaca iç uyaranları tetikleyen uyaranları fark etme eylemi, algıda seçiciliktir.

Seçim üzerinde imaj yönetimi kısaca nedir?

Seçim basamağı,gereksiz görülen uyaranların elendiği bir yerdir. O zaman bu basamağa istenileni vermek olumlu sonuçlar doğuracaktır. Kişisel imajınızı, istediğiniz zihinlere istediğiniz şekilde aktarmak için uygulayacağınız stratejiyi, seçim üzerinde imaj yönetimi olarak açıklayabiliriz.

Uyaranların duyu organlarca alınıp zihninde yorumlandığı bir süreç, İç ve Dış uyaranlar olarak ikiye ayrılır, Birey ya da kurumların toplumdaki algısını yönetme süreci, Anlam kazanmış bilgilerdir, Dış uyaranlar herkese genellikle aynı etkiye sahip olur, Seçim süreçlerinde kritik önem taşır, Bilgi işleme sürecidir, İç uyaranlar bireysel farklılıklarla ilişkilidir, Birey ve kurumların algısını ve itibarını yükseltir, Algı, bilginin yorumlanması ve anlamlandırılmasını sağlar, İç uyaranlar yaşanmışlık, tecrübe ve beklentilerden etkilenir, Etkili imaj yönetimi stratejik bir süreç gerektirir, Algı sürecinde duyu organları aktif rol oynar, Dış uyaranlar genelde nesnel, iç uyaranlar ise öznel nitelik taşır, İmaj yönetimi kişisel ve kurumsal başarıyı destekler
imaj yönetimi algıda seçicilik medya algı ve imaj yönetimi eğitimi kişisel imaj
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.