AnasayfaBlogArapça Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Arapça Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

15 Mart 2021
Başörtülü bir kadın bir kara tahtanın önünde durmakta ve sağ elindeki sopayla tahtayı işaret etmektedir. Üzerinde uzun siyah bir palto ve altında açık mavi bir gömlek var. Sarı saçları at kuyruğu şeklinde arkaya toplanmış ve yüzü konsantrasyon ifadesiyle aydınlanmış. Bir parça tebeşirle tahtaya yazı yazıyor gibi görünüyor, elleri sabit ve gözleri işine odaklanmış. Tahta çoğu sınıfa rahatlıkla sığabilecek büyüklükte, gri bir arka planı ve üzerinde beyaz tebeşir işaretleri var.
Arapça Öğretmenliği TanımArapça Öğretmenliği GörevleriArapça Öğretmenliği Ücret Detayları
Arapça öğretmeni, Arap dilini ve bu dilin özelliklerini anlatan ve Arap dilinde okuma, yazma ve konuşma becerileri kazandıran kişidir. Yabancı dil kurslarında, devlet ve özel okullarda görev alabilirler. Arapçayı kişisel gelişim için öğrenmek isteyen yetişkinlere, okulda Arapça dersi alan öğrencilere eğitim verebilirler.Arapça öğretmeninin görevleri okul ve öğrencinin yaşına göre farklılık gösterebilir. Genel olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına göre ders işler, öğrencilere Arapça konuşma, yazma ve anlama becerisi kazandırır. Ayrıca, öğrencilere Arap edebiyatını, sanatını ve kültürünü öğretir ve öğrencinin başarısını değerlendirir.Arapça öğretmeninin maaşı çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlar arasında kıdem yılı, derece ve görev yerleri bulunur. 2021 itibariyle bekar bir Arapça öğretmeni için başlangıç maaşı 4.792.96 TL'dir. Haftada 15 saatten sonra gireceği her ders için ek ders ücreti alır.

Arapça öğretmeni, Arap dilini ve bu dilin özelliklerini anlatan ve Arap dilinde okuma, yazma ve konuşma becerileri kazandıran kişidir. Arapça, Afro-Asyatik diller ailesinin Sami dil koluna mensup bir dildir. Günümüzde Arapça, Arap devletleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere toplam 22 ülkede resmi dil olarak konuşulur. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 6 resmi dilden biridir. Dünyada en çok konuşulan 5. dildir.

Arapça, 7. Yüzyıla kadar Arap Yarımadası içinde konuşulan bir dil iken İslamiyet’in gelişiyle beraber Arap Yarımadası dışında da konuşulmaya başlamıştır. Çünkü İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim’in dili Arapçadır. Bu durum Arap olmayan Müslümanların Arapçayı öğrenmek istemesindeki en büyük etkenlerden biridir

Arapça, ülkemizde de rağbet gören diller arasındadır. Özellikle Arapçanın resmi dil olduğu bölgelerden ülkemize göçün olması ve Arap turistlerin alış veriş için Türkiye’yi tercih etmesi bu dile olan rağbeti arttırmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan İmam-Hatip ortaokul, İmam-Hatip Liseleri ve Anadolu İmam-Hatip Liselerinde Arapça 9. ve 10. sınıflarda yabancı dil, 11. ve 12. sınıflarda meslek dersleri kategorisinde ‘’Mesleki Arapça‘’ olarak okutulmaktadır.

Arapça Öğretmeni Nedir?

Arapça Öğretmeni devlet okullarında, özel okullarda, yabancı dil kurslarında veya halk eğitim merkezlerinde öğrencilere ve kursiyerlere Arapça öğreten kişidir. Devlet okullarında İmam-Hatip ortaokulları ve liselerinde çalışır. Ülkemizde yabancı dil öğrenmenin iki şekli vardır:

 • Kişinin kendini geliştirmek için yabancı dil öğrenmek istemesi. Bunun için yabancı dil kurslarına gitmesi

 • Okullarda öğrencilere verilen yabancı dil eğitimi

Arapça hem okullarda okutulan hem de insanların kendilerini geliştirmek adına öğrenmek istedikleri ilgi gören bir dildir. Son yapılan araştırmalara göre ülkemizde insanların öğrenmek istedikleri diller arasında Arapça 3. sıradadır. ( İlk iki sırada İngilizce ve Almanca geliyor.) Turizm, ticaret ve eğitim alanında kullanmak için insanlar Arapça öğrenmek istemektedirler. Bu nedenle yabancı dil kurslarında Arapçaya olan talep artmıştır.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İmam-Hatip ortaokullarında haftada iki ders saati, İmam-Hatip Liselerinde ise 9. sınıflarda haftada 4 ders saati, 10. sınıf,11. sınıf. ve 12. sınıflarda haftada 3 ders saati Arapça eğitimi verilmektedir. Bu sebeple ülkemizde Arapça öğretmenliği tercih edilen meslekler arasındadır. 

Arapça Öğretmeni Ne İş Yapar?

Arapça Öğretmeninin görevi çalıştıkları kuruma ve öğrencilerinin yaş gurubuna göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak Arapça Öğretmeninin görevleri:

 • Devlet okulları ve özel okullarda çalışan Arapça Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı müfredata göre derslerini işler.

 • İmam-Hatip ortaokulu ve İmam-Hatip Liselerinde Arapça ve mesleki Arapça derslerine girer.

 • Öğrencilere Arapça konusunda iletişim yeterliliği ve dile hâkim olma becerisi kazandırır.

 • Öğrencilere evrensel değerler doğrultusunda Arap edebiyatını, sanatını ve kültürünü öğretir.

 • Arapça yazma, anlama ve konuşma yeteneğine sahip bireyler yetiştirir.

 • Yabancı dil eğitimi alanındaki gelişmelere paralel olarak mesleki gelişimini sürdürür.

 • Yabancı dil eğitimi alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder. Gelişen teknolojiden yararlanarak öğrencilerine eğitim verir.

 • Öğrencilerin yaş ve yetenek düzeyine göre uygun eğitim planı hazırlamak.

 • Öğrencilerin başarı durumlarını sınavla ölçer ve değerlendirir.

 • Öğrencilerin derse aktif şekilde katılımını sağlar.

 • Öğrencilere ödevler vererek öğrendiklerinin kalıcı olmasını sağlar.

Arapça Öğretmeni Maaşları

Devlet okulunda çalışan bir Arapça Öğretmeninin maaşı kıdem yılı ve derecesine göre değişir.

Kıdem Yılı  Derece/Kademe Aylık Net Maaş(2021)1/4 24 5.457.33 TL1/1 21 5.430.91 TL2/1 18 5.307.77 TL3/1 15 5.145.78 TL4/1 12 5.068.30 TL5/1 9 4.889.67 TL6/1 6 4.861.43 TL8/1  3 4.801.37 TL9/2  1 4.792.96 TL

Yukarıdaki tablo bekar öğretmen için yapılan hesaplamadır. Hesaplamalarda BES, İLKSAN kesintisi ve sendika yoktur. Devlet okulunda yeni çalışmaya başlayan bir Arapça Öğretmeninin maaşı 4.792.96 TL.

Branş öğretmenlerinin haftalık zorunlu ders saati 15 saattir. Haftada 15 saatten sonra gireceği dersler ek ders ücretine tabidir.

 • 2021 yılı ek ders ücreti kadrolu öğretmen( gündüz): 19,56 tl 

 • Kadrolu öğretmen (gece): 20,94 tl

Arapça Öğretmeni Nasıl Olunur?


Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın yayınladığı ocak 2021 Tebliğler dergisine göre Arapça Öğretmeni olabilmek için şu bölümlerden birini bitirmek gereklidir:

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın yayınladığı Tebliğler dergisinde ilginç bir ayrıntı var. Arapça Öğretmeni olmak için mezun olunması gereken bölümler 3 tane belirtilmiş. Bunlar yukarıda belirttiklerimizdir. Görüldüğü üzere bunların arasında İlahiyat Fakültesi yer almıyor. Fakat Tebliğler dergisindeki İmam-Hatip Meslek dersleri öğretmenlerinin okutacağı derslere baktığımızda bunların arasında Arapça dersinin de olduğunu görüyoruz. Yani İmam-Hatip liselerinde meslek derslerine giren öğretmen Mesleki Arapça dersine girerek Arapça Öğretmeni olarak çalışabiliyor.

Eğitim Fakültesi mezunu olmayan kişilerin veya okurken formasyon dersleri almayan bölüm mezunlarının Arapça Öğretmenliği yapabilmesi için ‘Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ‘ sertifikası alması gereklidir.

Arapça Öğretmenliği için üniversite sınavında DİL puanı ile tercih yapılabilir. Önce TYT sınavına daha sonra YDT( Yabancı Dil Testi) sınavına girilir. TYT’ nin %40’ı, YDT’ nin %60’ı alınarak ağırlıklı sınav puanı hesaplanır. Öğretmen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi veya Özel Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun kişiler ek puan alarak avantajlı bir şekilde "Arapça Öğretmenliği bölümüne" yerleşebilir.

Arap Dili Ve Edebiyatı ve Arapça Öğretmenliği bölümü için ek puan veren liseler şunlardır:

 • İmam-Hatip Lisesi

 • Yabancı dil ağırlıklı İmam-Hatip Lisesi

 • Anadolu İmam-Hatip Lisesi

 • İmam-Hatip Lisesi( Açık Öğretim Lisesi)

 • İmam-Hatip Okulu

Üniversite sınavında ek puan almak ÖSYM tarafından şu şekilde açıklanmıştır: "Yükseköğretim lisans programlarına yerleştirme yapılırken yerleştirme puanları ortaöğretim başarı puanının 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesiyle elde edilir. Ayrıca yerleştirme puanlarına ortaöğretim başarı puanının 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilen ek puanlar katılır. Ek puan bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için uygulanır."

Arapça öğretmeni, Arap dilini ve bu dilin özelliklerini anlatan ve Arap dilinde okuma, yazma ve konuşma becerileri kazandıran kişidir Yabancı dil kurslarında, devlet ve özel okullarda görev alabilirler Arapçayı kişisel gelişim için öğrenmek isteyen yetişkinlere, okulda Arapça dersi alan öğrencilere eğitim verebilirler, Arapça öğretmeninin görevleri okul ve öğrencinin yaşına göre farklılık gösterebilir Genel olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına göre ders işler, öğrencilere Arapça konuşma, yazma ve anlama becerisi kazandırır Ayrıca, öğrencilere Arap edebiyatını, sanatını ve kültürünü öğretir ve öğrencinin başarısını değerlendirir, Arapça öğretmeninin maaşı çeşitli faktörlere bağlıdır Bunlar arasında kıdem yılı, derece ve görev yerleri bulunur 2021 itibariyle bekar bir Arapça öğretmeni için başlangıç maaşı 479296 TL'dir Haftada 15 saatten sonra gireceği her ders için ek ders ücreti alır
Arapça Öğretmeni İmam-Hatip Arapça Yabancı Dil Arapça Öğretmeni nedir Arapça Öğretmeni ne iş yapar Arapça Öğretmeni maaşları Arapça Öğretmeni nasıl olunur
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.