AnasayfaBlogGörsel Sanatlar Bölümü
Bölümler

Görsel Sanatlar Bölümü

18 Ağustos 2020
Bir boya fırçası, birçok farklı tonda boya ile dolu bir tabağın üzerinde durmaktadır. Fırçanın uzun ahşap bir sapı ve yumuşak kıllı bir başı vardır. Sarı, yeşil ve kırmızının canlı renklerinin yanı sıra pembe ve mavinin daha açık tonları da var. Tabağın ortasında, çevresindeki renklerle tam bir kontrast oluşturan parlak kırmızı bir çiçek yer alıyor. Resmin sol tarafında, zorlukla görülebilen ama yine de göze çarpan beyaz bir ayakkabı var. Arka planda mavi ve yeşil bir fon görülüyor ve alt kısma doğru bir boya sıçraması var. Fırça resmin odak noktasıdır ve görünüşe göre bir başyapıt yaratmak için kullanılmayı beklemektedir.
Görsel Sanatların TanımıGörsel Sanatlar ve Güzel Sanatlar Arasındaki FarkGörsel Sanatlar Eğitiminin Önemi
Görsel sanatlar, resim, heykel, mimari, seramik gibi sanat dallarını kapsayan bir terimdir.Güzel sanatlar terimi genellikle klâsik sanat dallarını temsil ederken, görsel sanatlar terimi daha geniş bir kapsamda, modern ve çağa uygun sanat dallarını da içerir.Görsel sanatlar alanında eğitim almak, sanat eserlerini doğru ve yeterli bir şekilde anlamamızı sağlar.
Görsel sanatlar, gözle algılanabilen tüm sanat formlarını ifade eder.Görsel sanatlar kavramı, fotoğrafçılık ve grafik gibi çağdaş sanat dallarını da kapsar.Görsel sanatlar eğitimi, insanların kendilerini modern ve çağa uygun tarzlarda ifade etmelerini sağlar.
Görsel sanatlar, günümüzde klâsik 'güzel sanatlar' dışında yeni ve modern sanat dallarını da kapsayan bir terimdir.Görsel sanatlar, güzel sanatlar kavramının kapsadığı klâsik sanat dallarının dışında, çağa uygun sanat dallarını da içerir.Görsel sanatlar eğitimi, görsel sanatları daha iyi anlamamızı ve değerlendirmemizi sağlar.
Görsel sanatlar terimi, sadece gözle algılanabilen sanat eserlerini değil, aynı zamanda sanatı icra etme biçimlerini de kapsar.Güzel sanatlar terimi, sadece klâsik sanat dallarını kapsar, ancak görsel sanatlar terimi daha geniş bir perspektif sunar ve güncel sanat formlarını da içerir.Görsel sanatlar eğitimi, bireysel ifade ve yaratıcılığı teşvik eder ve sanatsal becerileri geliştirir.
Görsel sanatlar alanının geniş bir yelpazede çeşitlilik ve zenginlik sunar.Güzel sanatlar genellikle daha sınırlı bir perspektif sunarken, görsel sanatlar daha geniş bir perspektif ve çeşitlilik sunar.Görsel sanatlar eğitimi, bireylerin sanatsal potansiyellerini geliştirerek, dünya görüşlerini genişletmelerine yardımcı olur.

Görsel sanatlar denildiğinde aklımıza gelen ilk şeylerden biri de güzel sanatlardır. Güzel sanatlar kavramında; resim, heykel, mimarî, seramik vb. gibi sanat dallarının toplamını görebiliriz. Bu sanat dallarının hepsi, görsel sanatlar ifadesiyle de anılıyor. Ancak, kapsam olarak aynı gibi düşünülen ‘görsel sanatlar’ ve ‘güzel sanatlar’ kavramları arasında, az da olsa bir fark bulunmaktadır. Bu fark; sanatın icra edilmesi konusundaki farklı ifadelerden veya farklı sanat dallarını seçmekten kaynaklanıyor.

Güzel sanatlar dediğimiz resim, heykel, mimarî, seramik gibi sanat dallarının dışında da sanat icraları yapıldıkça, ‘görsel sanat’ dalları daha çok karşımıza çıkmaya başlamıştır. Fotoğrafçılık ve grafik gibi çağdaş sanat dallarına ait eserler, görsel sanatlar kavramına dâhil olan eserlerdir. 

Sanat, artık o bildiğimiz klâsik ‘güzel sanatlar’ değildir. Artık sanat, insanların kendilerini modern ve çağa göre değişen tarzlarda ifade etmesiyle, bambaşka bir hal almıştır. Sanatın niteliği gün geçtikçe gelişmeye ve çeşitleri de artmaya başlamıştır. Eskiden beri varolan resim, heykel, mimarî gibi klâsik sanat dallarının dışında yepyeni sanat alanları ve sanat eserleri de ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Görsel sanatlar, sanat eserlerinin göze hitap eden çeşitlerini kapsamaktadır. Gözümüzle gördüğümüz her sanat objesi bu kapsama dâhil olabilir. Bu sanat objelerini veya sanat eserlerini doğru ve yeterli bir şekilde anlayabilmek için, bu alanda eğitim almamız doğru bir karar olacaktır. 
Fotoğrafçılık, grafik gibi yeni sanat dallarında da, güzel sanatlarda olduğu gibi, branş eğitimi alınabilmektedir. Ancak kariyer hayatında daha başarılı olabilmek adına, Görsel Sanatlar Bölümünü lisans olarak okumak daha kapsamlı bir eğitim alınmasını sağlayacaktır.

Görsel Sanatlar Bölümü Nedir?

Görsel Sanatlar Bölümü, ülkemizde ve dünyada sanat alanında yapılmış veya yapılmakta olan bütün çalışmaları inceleyerek akademik hayata yansıtan dört yıllık bir lisans programıdır. Görsel sanatlar dersi, ortaöğretim programlarının müfredatlarında da olan bir derstir. Bu dersi alan öğrencilerin üniversite eğitimini, yetenekleri ve merakları doğrultusunda, Görsel Sanatlar Bölümünde yapmaları halinde, bu alanda daha başarılı olmaları mümkündür.

Görsel Sanatlar Bölümü; öğrencilerin, sanat tarihi ve çeşitli güzel sanat dalları hakkında detaylı bir eğitim almaları hedeflenmektedir. Bu lisans programında genel olarak; resim, heykel, seramik, cam, fotoğrafçılık, grafik gibi sanat dalları ve bunların alt dallarının eğitimleri verilmektedir. 
Bölümde, görsel sanat dallarının kavramsal, tarihsel ve uygulamalı olarak öğrencilere aktarılan bir eğitim programı oluşturulmuştur. Sanat dallarının görsel ifadelerini ve farklılıklarını, sanat eserlerine aktarılması da temel hedeflerden bir tanesidir. Sanatsal eserlerin yapım aşamaları ve üretimleriyle ilgili teknikler de öğrencilere bu bölümde öğretilmektedir. Ayrıca bu bölümde, sanatsal bilgilerin ve çalışmaların çağa göre uyarlanması konusunda da öğrenciler bilgilendirilmektedirler.   

Öğrencilerin bu bölümü tercih ederken; resim, heykel, mimarlık, seramik, grafik, fotoğrafçılık, müzecilik gibi sanat dallarıyla çift anadal ve yandal yapmalarına olanak veren üniversiteleri seçmeleri yararlı olacaktır. Çünkü bu sanat dallarıyla yapacakları çift anadal ve yandal uygulamaları, kendi kariyerleri ve başarıları için önemli bir adım olacaktır. Bu sayede, mezun olduktan sonra iş bulma konusunda sorun yaşama durumlarını en az düzeye indirebileceklerdir. 

Ayrıca lisansüstü eğitim kademelerini bitirdikçe, sanatsal ve bilişsel anlamda gelişen öğrencilerin akademik kariyer olanağı da bulunmaktadır. Öğrenciler bu bölümde okurken, Erasmus gibi yurtdışı öğrenci değişimi programlarını kullanarak yurtdışına gidebilirler. Eğitimleri ve ilerdeki kariyerlerine katkı sağlayacak sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilirler. Böylelikle yurtiçi veya yurtdışında kariyer olanaklarında daha şanslı ve başarılı olabilirler.

Görsel Sanatlar bölümü 2020 itibariyle yalnızca birkaç üniversitede bulunmaktadır. Bu üniversiteler; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Işık Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi’dir.

Görsel Sanatlar Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Görsel Sanatlar bölümü mezunları için kariyer olanakları genellikle kültür ve sanat sektörlerindedir. Kurumsal olarak; kamu veya özel sektördeki müzeler, kültür ve sanat vakıflarında ve sanat galerilerinde çalışabilmektedirler. Kendi özel atölyelerinde de çalışabilen mezunlar, kamu ve özel eğitim kurumlarında sanat ve tasarım alanlarında öğretmenlik ve eğitmenlik yapabilirler. Lisansüstü eğitimi tamamlayan bu bölüm mezunlarının, akademik ortamlarda çalışma imkânları da bulunmaktadır.

kamu kurumlarındaki iş imkânları için kpss puanı gerekmektedir. akademisyen olarak çalışmak isteyen öğrencilerin de, ales ve yökdi̇l gibi akademik sınavlara girerek yeterli puanları almaları gerekmektedir. bu puanları almış olan mezunlar, kamu veya özel üniversitelere başvuru yapıp, bu kurumların giriş sınavlarına girme hakkı kazanırlar.

Görsel Sanatlar Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Görsel Sanatlar bölümü mezunları, kamu ve özel müzelerde ve sanat galerilerinde ‘sanat danışmanı’, ‘küratör’ olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca kendilerine ait sanat atölyesi açıp, sanat çalışmalarını ‘sanatçı’ (ressam, heykeltraş, grafik sanatçısı, fotoğraf sanatçısı, vb.) olarak bireysel bir şekilde de devam ettirebilirler. Kamu veya özel eğitim kurumlarında sanat ve tasarım alanlarında öğretmenlik veya eğitmenlik yapabilirler. Mezunlar lisansüstü eğitim yaparak üniversitelerde akademisyen de olabilirler. 

Görsel Sanatlar Bölümü Dersleri Nelerdir?

Görsel Sanatlar bölümde teorik derslerin dışında, atölye ve laboratuvar gibi mekânlarda uygulamalı çalışmalar da yapılmaktadır. Bu dersler; zorunlu ve seçmeli olarak, kuramsal ve stüdyo dersleri olarak işlenmektedir.
Görsel Sanatlar bölümü lisans programında eğitimi verilen başlıca dersler şunlardır:

 • Temel Sanat Eğitimi I, II

 • Sanat Tarihi I, II

 • Görsel Sanatlar Tarihi I, II, II

 • Sanat Kavramları

 • Fotoğraf

 • Temel Bilgisayar I, II

 • Desen I, II, III, IV, V

 • Modelaj

 • Bilgisayar Destekli Tasarım I, II, III

 • Resim I, II, III

 • Özgün Baskı I, II

 • Mitoloji

 • Türk Sanatı Tarihi

 • Yazı ve Tipoloji

 • Heykel I, II, III

 • Yerleştirme I, II, III

 • Resim Teknolojisi

 • Fotoğraf Stüdyo

 • Metal Ahşap Heykel I, II, III

 • Sanat Eseri Analizi

 • Grafik Stüdyo

 • Çağdaş Sanat Yorumları

 • Sanat Sosyolojisi

 • Sanat Felsefesi

 • Disiplinlerarası Stüdyo

 • Güncel Sanat

 • Metin Yazımı

 • Müzecilik

 • Görsel Sanatlar Projesi

 • Portfolyo Tasarımı

 • Küratörlük ve Sanat Yönetimi

Görsel Sanatlar Bölümü Taban Puanları

Görsel Sanatlar bölümüne Sözel puanla öğrenci alınmaktadır. 2020 yılında bu bölüme 6 kişilik kontenjan ayıran Ankara Hacı Bayram Üniversitesi’nin en yüksek taban puanı 287,947 ve başarı sıralaması da 336751’dir. Uluslararası Balkan Üniversitesi bu bölüme toplam 15 kişilik kontenjan (7 kişi ücretli, 3 kişi %50 indirimli ve 5 kişi %25 indirimli) ayırmıştır. Ancak bu kontenjanlar dolmadığı için taban puanları açıklanmamıştır.

Görsel sanatlar, resim, heykel, mimari, seramik gibi sanat dallarını kapsayan bir terimdir, Güzel sanatlar terimi genellikle klâsik sanat dallarını temsil ederken, görsel sanatlar terimi daha geniş bir kapsamda, modern ve çağa uygun sanat dallarını da içerir, Görsel sanatlar alanında eğitim almak, sanat eserlerini doğru ve yeterli bir şekilde anlamamızı sağlar, Görsel sanatlar, gözle algılanabilen tüm sanat formlarını ifade eder, Görsel sanatlar kavramı, fotoğrafçılık ve grafik gibi çağdaş sanat dallarını da kapsar, Görsel sanatlar eğitimi, insanların kendilerini modern ve çağa uygun tarzlarda ifade etmelerini sağlar, Görsel sanatlar, günümüzde klâsik 'güzel sanatlar' dışında yeni ve modern sanat dallarını da kapsayan bir terimdir, Görsel sanatlar, güzel sanatlar kavramının kapsadığı klâsik sanat dallarının dışında, çağa uygun sanat dallarını da içerir, Görsel sanatlar eğitimi, görsel sanatları daha iyi anlamamızı ve değerlendirmemizi sağlar, Görsel sanatlar terimi, sadece gözle algılanabilen sanat eserlerini değil, aynı zamanda sanatı icra etme biçimlerini de kapsar, Güzel sanatlar terimi, sadece klâsik sanat dallarını kapsar, ancak görsel sanatlar terimi daha geniş bir perspektif sunar ve güncel sanat formlarını da içerir, Görsel sanatlar eğitimi, bireysel ifade ve yaratıcılığı teşvik eder ve sanatsal becerileri geliştirir, Görsel sanatlar alanının geniş bir yelpazede çeşitlilik ve zenginlik sunar, Güzel sanatlar genellikle daha sınırlı bir perspektif sunarken, görsel sanatlar daha geniş bir perspektif ve çeşitlilik sunar, Görsel sanatlar eğitimi, bireylerin sanatsal potansiyellerini geliştirerek, dünya görüşlerini genişletmelerine yardımcı olur
Görsel sanatlar görsel sanatlar bölümleri medya ve görsel sanatlar taban puanları 2021 görsel sanatlar fakültesi görsel sanatlar üniversitesi taban puanları görsel sanatlar taban puanları görsel tasarım bölümü medya ve görsel sanatlar mezunu ne iş yapar görsel sanatlar bölümü medya ve görsel sanatlar taban puanları
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.