AnasayfaBlogReklam Nedir? Geleneksel ve Dijital Reklamcılık Nedir?
Nedir?

Reklam Nedir? Geleneksel ve Dijital Reklamcılık Nedir?

17 Eylül 2021
Reklam Nedir? Geleneksel ve Dijital Reklamcılık Nedir?

Reklam, hedef kitleyi belirli bir harekette bulunmaya ikna etme süreci olarak tanımlanmaktadır. Reklam, ilgi, katılım ve satış çekmek için bir ürün, marka ya da hizmetin izleyicilere tanıtımıdır. Reklamlar, kopyadan etkileşimli videoya kadar birçok biçimde karşımıza gelmekte ve uygulama pazarının çok önemli bir özelliği haline gelecek şekilde gelişmektedir. Reklam, diğer pazarlama türlerinden farklıdır çünkü ücretlidir. Reklamı oluşturan kişi içerik ve mesaj üzerinde tam kontrole sahiptir. Reklamların toplumda yaygınlaşması tesadüf değildir. Metrodan umumi tuvaletlere kadar işletmeler, satın alma kararlarını etkilemeyi umarak hayatlarının her temas noktasında tüketicilerle etkileşime girmektedir. En iyi reklamcılar, bir reklamın yerleşimini, stilini ve amacını belirlemek için araştırmayı kullanmaktadırlar.

Reklam Nedir?

Reklam, bir ürün veya hizmeti hedef kitleye satmayı amaçlayan bir tanıtım faaliyetidir. Hedef kitlesinin satın alma, satma ya da belirli bir şey yapma eylemlerini etkilemeye çalışan en eski pazarlama biçimlerinden biridir. Son derece özel bir mesaj kullanarak, reklam niş (küçük bir kitleyi hedefler) veya genel (geniş bir kitleyi hedefler) olabilmektedir. Reklamların amaçları farklılık gösterdiği gibi, tarz ve biçim açısından da çeşitlilik göstermektedirler. Bir reklam oluşturmadan önce, reklamcılar değerli zamanlarını hedef kitlelerinin davranışlarını ve ilgi alanlarını anlamak için harcarlar. Bir reklam verenin bu araştırmadan elde edebileceği en önemli bilgilerden biri reklam yerleşimidir. Özellikle dijital medyanın yükselişiyle, işletmelerin bir kitleye ulaşması için görünüşte sonsuz olasılıklar bulunmaktadır. Bununla birlikte ister TV reklamı ister ücretli sosyal medya gönderileri veya basılı reklam olsun, hangi reklam türünün seçilmesi, reklamın görsel yönlerinden daha etkili olabilmektedir. Reklam, belirli bir sponsor tarafından ücretli duyurular yoluyla halkın dikkatini bir teklife çekme eylemidir. Reklam, özellikle çok fazla insanı etkilemeyi ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Genellikle ücreti ödenen bir iletişim biçimi olarak kabul edilmektedir. Basitçe reklam, insanları bir şey hakkında bilgilendirmek ya da onları satın alma, deneme, bir şey yapma konusunda etkilemeyi amaçlayan ücretli bir iletişim mesajı geliştirme sürecidir. İnternet norm haline geldiğinden, reklamcılık iki alana ayrılmıştır. Bunlar; Geleneksel Reklamcılık ve Dijital Reklamcılıktır.

Geleneksel ve Dijital Reklamcılık Nedir?

Geleneksel reklamcılık TV ve radyo reklamlarıyla ilgili 150 yıldır süre gelen bir uygulamadır. Basılı reklam, el ilanları, gazeteler ve posta yoluyla kişisel olarak alan bir hedef kitle etrafında döndüğü için işletmeler için en etkili reklam biçimidir. Geleneksel reklam, çevrimiçi olmayan her türlü pazarlamayı ifade etmektedir. Bu, baskı, yayın, doğrudan posta, telefon ve reklam panoları gibi açık hava reklamcılığı anlamına gelmektedir. Gazetelerden radyoya kadar iletişim araçları bu pazarlama yöntemi hedeflenen kitlelere ulaşmaya yardımcı olmaktadır. Geleneksel reklamcılık yalnızca en eski pazarlama biçimlerinden biri değil, aynı zamanda en çok araştırılanlardan biridir. Pazarlamacılar, denenmiş ve doğru olduğu için bu yönteme yönelmektedirler. Geleneksel reklamcılık yerel kitlelere ulaşmada önemli bir rol oynamaktadır. Reklamlar, fiziksel olmaları durumunda uzun süre saklanabilir. Ayrıca, geleneksel reklam yoluyla ulaşılması çevrimiçi pazarlamadan daha kolay olan bir hedef kitle bulunmaktadır. Geleneksel reklamcılık, pazarlamacıların hedef kitlesini tanımladığı ve reklamları, basılı reklamlar, reklam panoları veya televizyon reklamları gibi izleyicilerinin çevrimdışı olarak göreceği, duyacağı, etkileşime gireceği yerlere yerleştirdiği bir yaklaşımdır. Geleneksel reklamcılığın da dezavantajı vardır. İşletmelerin ürünlerini sattıkları tüketicilerle gerçek zamanlı olarak çok az etkileşimi vardır ya da hiç etkileşimi yoktur.

Dijital Reklamcılık: Dijital reklam, bir şirketin çeşitli platformlar ve dijital kanallar kullanarak markasını, ürününü veya hizmetini tanıtmak ve tanıtmak için yaptığı iletişimdir. Web tarayıcılarındaki, sosyal medya sayfalarındaki, bloglardaki, uygulamalardaki veya İnternet üzerinden diğer herhangi bir iletişim biçimindeki eylemlerden oluşmaktadır. Görüntülü reklamcılık, PPC (Tıklama Başına Maliyet), Sosyal Medya reklamcılığı vb. gibi çevrimiçi reklamcılık faaliyetleri etrafında dönmektedir. Bu reklam biçimi daha ucuz ve izlenmesi daha kolay bir yoldur. Bundan dolayı da çok daha geniş olarak kullanılan bir pazarlama biçimi haline gelmiştir. Dijital reklamcılık çevrimiçi olarak kolaylaştırılmaktadır. Sosyal medya, arama motorlarında ücretli ya da organik reklamların yanı sıra E-posta pazarlaması, etkileyici pazarlama ve video pazarlamasını kullanmaktadır. Dijital reklam, bir şirketin ücretli sosyal medya reklamları, E-mail Marketing ve PPC reklamcılığı gibi çevrimiçi olarak yürüttüğü herhangi bir pazarlamadır. Dijital reklam günümüzde işletmeler için de çok önemlidir.

Reklamın Özellikleri

Bir işletmenin tek amacı, kar elde etmek için ürün ve hizmet satmaktır. Reklam, çok fazla kişinin hizmet ve ürüne ilişkin bilgi sahibi olmasını sağlamakta ve böylelikle çok daha fazla satış yapmalarını sağlayarak işletmelerin kar elde etmesine yardımcı olmaktadır. Tüketiciler ise reklamı yapılmadığı takdirde ürün ve hizmetlerden asla haberdar olamayacaklardır. Reklamlar, tüketicilerin hangi ürün ve hizmeti satın alacakları konusunda karar vermelerine yardımcı olur. Günümüzde reklam sektörü, sunduğu çok sayıda ürün ve hizmet nedeniyle büyük bir sektör haline gelmiştir. Bu da yeni reklam tekniklerinin geliştirilmesine ve günümüzde mevcut olan reklam ajanslarının sayısında artışa yol açmıştır. Her promosyon kampanyasının amacı, ürün, faydaları ve dezavantajları hakkında farkındalığı artırarak ürünlerin doğru kişilere ulaşmasını sağlamaktır. Bu bir işletmenin başarısı için önemlidir.

Reklamlar, bir kitleye ulaşmanın garantili bir yöntemidir. İlgi çekici bir reklam oluşturarak, yeterince reklam harcaması yaparak çok fazla kullanıcıya ulaşmak için, reklamların işletme üzerinde anında bir etkisi olabilmektedir. Reklamların da kendilerine özgü özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin içeriğini bilinerek satış yapan firmaların ürün kampanya ve reklamları daha ayrıntılı ve etkili bir biçimde tasarlanmaktadır. Reklamın özellikleri şu şekildedir:

 • Reklam, ücretli bir iletişim şeklidir. Reklam veren, potansiyel müşterilere bilgi iletmek için bir alan veya zaman satın aldığından, reklamlar gazetelerde, dergilerde, televizyonda veya sinema ekranlarında görünmektedir.

 • Sponsorların bir reklam mesajı oluşturmak, reklam medyası alanı satın almak ve reklam çabalarını izlemek için ödeme yapmasını gerektirmektedir.

 • Reklam, bir organizasyonun promosyon karışımının bir unsurudur. Reklam, özünde bir ürün veya hizmeti tanıtmayı ve satışı teşvik etmeyi amaçlayan bir iletişim biçimidir. Promosyonlarda doğası gereği, iyi reklam tanıtımdır.

 • Reklam, marka gruplarının müşterileri ile çeşitli mecraları ile iletişim kurduğu tek yönlü bir iletişim biçimidir. Ana hedeflerine (belirli bir ürün veya hizmetin satışını artırmak) ulaşmak için etkili reklamlar, tüketicileri belirli bir ürün veya hizmetin rakiplerinden daha iyi olduğuna ikna etmelidirler. İkna edici reklam, bir ürünün bir tüketicinin ihtiyacını çözebileceğini veya bir şekilde hayatlarını iyileştirebileceğini garanti etmektedir.

 • Reklam, TV, radyo veya gazete reklamlarında olduğu gibi kişisel olmayabilir veya sosyal medya ve diğer çerez tabanlı reklamlarda olduğu gibi oldukça kişisel olabilmektedir.

 • Reklamın amacı, bir işletmenin ürünleri ve hizmetleri hakkında fikri teşvik etmektir. Bir iş biriminin ürün ve hizmetlerinin satışını artırmaya yöneliktir.

Reklamın Aşamaları Nelerdir?

Reklam, televizyon, gazete, radyo, afiş, broşür, web sitesi vb. gibi çeşitli medya kullanılarak gerçekleştirilebilir. Her reklam medyasının kendi artıları, eksileri vardır ve belirli bir medyayı seçmeden önce hepsini değerlendirmek gerekir. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey, seçilen reklam mecrasının çok sayıda müşteriye ulaşabilmesidir. Genellikle işletmeler, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak için bir reklam ajansının hizmetlerini kiralamaktadırlar. İşletme sahibi tarafından seçilen reklam ajansı, tüm reklam kampanyasını ve pazarlama şirketlerinin tüm yönlerini yönetebilir. Bu şekilde iş adamları işin diğer yönlerine odaklanabilir ve nasıl daha fazla müşteri çekecekleri konusunda endişelenmelerine gerek kalmamaktadır. Reklam ajansı, bir ürünü veya hizmeti aşamalara ayırarak ve ardından her aşamada çalışarak tanıtma sürecinin tamamını ele alır. Bu aşamalar aşağıda açıklanmıştır:

Pazar Analizi: Reklam ajansı, önce hedef kitleyi ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını tanımak için pazarı inceler. Reklam ajansı reklam kampanyasının piyasada nasıl olacağını bilmek için pazardaki rekabeti de incelemektedir. Bu, ürün veya hizmetin rekabette ayakta kalıp kalamayacağını bilmek için yapılmaktadır.

Reklam Medyasının Seçilmesi: Reklam ajansı reklam kampanyasına devam etmeye karar verdiğinde, reklam medyasını seçmeye başlar. Ajans televizyon, radyo, gazete, internet vb. gibi mevcut tüm medyanın yararlarını ve dezavantajlarını incelemektedir. Danışmanlar, karşılaştırmalarına dayanarak, reklam kampanyasının hakkını vereceğini düşündükleri medyayı seçmektedirler.

Maliyet-Fayda Analizi: Reklam ajansı daha sonra bir maliyet-fayda analizi gerçekleştirir. Bu analiz iki nedenden dolayı yapılmaktadır. Birincisi, reklam kampanyasının işletmeye fayda sağlayıp sağlayamayacağına, reklamın iyi bir iş dönüşü elde etmeye yardımcı olup olmayacağına karar vermektir. Evet ise, o zaman reklam ajansı bir reklam kampanyasıyla başlamaktadır. Maliyet fayda analizinin yapılmasının diğer nedeni, belirli bir reklam medyasını kullanarak bir ürün veya hizmeti tanıtmanın maliyetinin, elde ettiği faydaları haklı gösterip göstermediğini kontrol etmektir. Bu, belirli bir medyayı kullanan reklamların, daha fazla müşteri elde etmesine ve dolayısıyla yüksek iş geri dönüşüne yardımcı olarak işletmeye fayda sağladığından emin olmak için yapılmaktadır.

Reklam Moduna Karar Verme: Reklam ajansındaki Pazarlama Danışmanı mesajın hedef kitleye nasıl iletileceğine karar verir. Reklam ajansı, müşterilere ürün veya hizmet hakkında bilgi vermek için basit broşürler veya afişler kullanabilir. Öte yandan, reklam ajansı, hedef kitlenin mesajı iletmesini sağlamak için çekici bir video çekebilir.

Gerçek Reklamın Oluşturulması: Tüm yönlere bakıldıktan sonra, reklam ajansındaki Pazarlama Danışmanı, reklamın oluşturulmasına devam etmektedir. Bunun için danışman, reklam ajansındaki uzmanlardan yardım alabilir veya dışarıdan profesyonellerden yardım isteyebilir. Her iki durumda da sonuç, reklam ajansı tarafından çekici bir reklamın yaratılmasıdır.

Reklam ajansı, reklam kampanyasının tamamlanması için belirli bir ücret almaktadır. Ayrıca reklam ajansı, bütçeyi aşmadığından emin olmalıdır, çünkü bunu yaparsa maliyet, reklam kampanyasının faydalarını gölgede bırakmaktadır. Bu, işletmeye hiçbir şekilde yardımcı olmamaktadır. Reklam ajansı, işletmenin reklamı kullanarak ulaşmak istediği amaç ve hedefler konusunda da net olmaktadır. Reklam ajansı, ürün ve hizmetleri tanıtırken, doğru mesajın doğru zamanda doğru kişilere ulaşmasını da sağlamalıdır. Reklam ajansı, reklamı zamanında veremezse, tüketiciler başka bir ürün veya hizmete yönelebilirler.

Reklam Türleri Nelerdir?

Başarılı bir reklam kampanyası, ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkındaki sözleri yayacak, müşterileri çekecek ve satışları artıracaktır. Yeni müşterileri mevcut bir ürünü satın almaya teşvik etmeye ya da yeni bir hizmet başlatmaya çalışıyor olsanız da aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçenek bulunmaktadır. İşletmeniz için en uygun reklam seçeneği, hedef kitlenize ve mümkün olduğunca çok sayıda kişiye, mümkün olduğunca çok kez ulaşmanın en uygun maliyetli yolunun ne olduğuna bağlı olmaktadır. Seçilen reklam seçeneği, ürününüz ya da hizmetiniz için doğru ortamı da yansıtmalıdır. Örneğin hedef kitlenizin belirli bir dergiyi okuduğunu biliyorsanız, o yayına reklam vermelisiniz. Reklam faaliyetleri, penetrasyon seviyelerine göre çizgi üstü, çizgi altı ve satır içi reklamcılık olarak sınıflandırılabilir. Çizgi üstü reklamcılık, büyük ölçüde hedeflenmemiş ve geniş bir erişime sahip faaliyetleri içerir. Çizgi üstü reklamlar genellikle radyo, gazete ve TV reklamlarını içermektedir. Çizginin altında reklam, belirli bir hedef gruba yönelik dönüşüm odaklı faaliyetleri içerir. Satır altı reklam için örnek verecek olursak bunlar; sponsorluk, reklam panoları, mağaza içi reklamlardır.

Hat reklamcılığı hem ATL hem de BTL stratejilerinin aynı anda kullanılmasını içeren faaliyetleri içermektedir. Bu reklamcılık türü hem marka oluşturmak hem de dönüşümlere yöneliktir. Ayrıca hedefli yani kişiselleştirilmiş reklam stratejilerinden de yararlanmaktadır. Hat üzerinden reklamcılığa örnekler, çerez tabanlı reklamcılık, dijital pazarlama stratejileri vb. örnek verilebilmektedir. Reklam faaliyetleri de kullanılan reklam mecrasına göre 5 türe ayrılabilir. Bu reklam türleri şunlardır:

 • Basılı Reklam: Gazete, dergi ve broşür reklamları vb.

 • Yayın Reklamcılığı: Televizyon ve radyo reklamları.

 • Açık Hava Reklamcılığı: Pankartlar, afişler, bayraklar, kaplamalar vb.

 • Dijital Reklam: İnternet ve dijital cihazlar üzerinden görüntülenen reklamlardır.

 • Ürün-Marka Entegrasyonu: TV programı, YouTube videosu vb. eğlence ortamlarında ürün yerleşimleridir.

Gazete reklamcılığı, işletmenizi çok çeşitli müşterilere tanıtabilir. Görüntülü reklamlar yazılan makaleleri tamamına yerleştirilebilmektedir. Ayrıca sınıflandırılmış listeler de belirli bir bölümde konu başlıkları altında yer almaktadır. Dergi reklamcılığı, uzman bir dergide reklam vermek, hedef pazarınıza hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilir. Okuyucular (potansiyel müşterileriniz) dergileri boş zamanlarında okuma ve daha uzun süre tutma eğilimindedir, bu da reklamınıza dikkat çekmek için birden fazla şans vermektedir. Ürünlerinizin renkli olarak gösterilmesi gerekiyorsa, genellikle gazete reklamlarından daha pahalı olmalarına rağmen, bir dergideki parlak reklamlar ideal olabilir. Radyoda reklam vermek, hedef kitlenize ulaşmanın harika bir yoludur. Ancak, sesin sınırlamaları vardır. Dinleyiciler duyduklarını hatırlamakta zorlanabilirler ve bazen radyo reklamlarının etkisi kaybolmaktadır. Bunun üstesinden gelmenin en iyi yolu, mesajınızı düzenli olarak tekrarlamaktır. Bu da maliyetlerinizi önemli ölçüde artırır. Reklamınızı düzenli olarak oynatamıyorsanız, radyo reklamcılığının güçlü sonuçlar vermediğini görebilirsiniz. Televizyon geniş bir erişim alanına sahiptir ve geniş bir alanda büyük bir pazara hitap ediyorsanız bu şekilde reklam yapmak idealdir. Televizyon reklamları, bir müşteriyi sizden satın almaya ikna etmek için görüntü, ses, hareket ve renk avantajına sahiptir. Ürün veya hizmetinizin nasıl çalıştığını göstermeniz gerektiğinde özellikle yararlıdırlar.

Dışarıda ve hareket halindeyken reklam vermenin birçok yolu vardır. Açık hava reklam panoları, yol kenarındaki tabelalar veya spor stadyumlarındaki panolar olabilir. Toplu taşıma reklamları, otobüsler, taksiler ve bisikletlerdeki posterler olabilir. Büyük reklam panoları mesajınızı büyük bir etki ile iletebilir. Doğrudan posta, müşterilere doğrudan yazmak anlamına gelir. Posta listeniz veya dağıtım alanınız ne kadar hassas olursa, hedef pazarınızın o kadar fazlasına ulaşırsınız. Hedef kitlenizi seçip zamanlamayı işinize uygun şekilde planlayabileceğiniz için doğrudan posta yaklaşımı daha kişiseldir. Uygun maliyetli bir doğrudan posta biçimi, bültenlerinizi veya el ilanlarınızı elektronik olarak bir E-posta veri tabanına göndermektir. Birçok müşteri, kimden satın alacağına karar vermeden önce işletmeleri çevrimiçi olarak araştırır. İyi tasarlanmış bir web sitesi, müşterileri sizden satın almaya ikna edebilir. Ücretli reklamcılık yoluyla işletmenizi çevrimiçi olarak tanıtmanın veya arama motoru sıralamalarınızı iyileştirmenin birkaç yolu vardır.

reklamcılık reklam nedir nöropazarlama eğitimi
Fatma Aykut
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Facebook Reklam Hesabı Nasıl Açılır
Dijital Pazarlama

Facebook Reklam Hesabı Nasıl Açılır?

23 Ocak 2020
Native Reklam Nedir?
Satış - Pazarlama

Native Reklam Nedir?

19 Kasım 2019
Reklamcılık Bölümü Nedir?
Bölümler

Reklamcılık Bölümü Nedir?

19 Mart 2020
Reklamcılık Bölümü (MYO)
Bölümler

Reklamcılık Bölümü (MYO)

03 Mart 2020
Sosyal medya becerilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimimize göz atın. Bu kapsamlı eğitim, kitlenizin ilgisini çeken içerikler oluşturmaktan stratejinizi yönlendirmek için verileri Insights'ta kullanmaya kadar sosyal medyada ustalaşmak için bilmeniz gereken her şeyi öğretecek. Bu eğitimin sonunda bir sosyal medya uzmanı olacaksınız!
EğitmenSedat Ateş
775259
Ads (Adwords) Eğitimi
4.7
(26)

Ads (Adwords) Eğitimi

27 Konu5 Saat
Oğuzhan yılmazOğuzhan Yılmaz
875209