AnasayfaBlogHalkla İlişkilerde SWOT Analizi
İletişim

Halkla İlişkilerde SWOT Analizi

23 Kasım 2020
Bilgisayar ekranında bir diyagramı işaret eden bir elin yakın çekimi. SWOT Analizi gibi görünen diyagramda beyaz bir harf içeren kırmızı bir daire, ortasında beyaz bir daire olan yeşil bir daire, üzerinde beyaz bir harf olan mavi bir daire ve daire içinde beyaz bir harf olan bir logo bulunmaktadır. El diyagrama yakın konumlandırılmıştır, bu da kişinin muhtemelen bilgileri incelediğini veya tartıştığını gösterir.
Analiz TürüAçıklamaHalkla İlişkilerde Uygulama
Güçlü Yönler (Strengths)Kurumun/markanın sürdürülebilir başarıları, yetenekli ve yetkin uzman kadrosu gibi güçlü yanlarıdır.Güçlü yönlerin belirlenmesi, halkla ilişkiler kampanyalarının stratejik yol haritasının belirlenmesinde önemlidir.
Zayıf Yönler (Weaknesses)Kurumun eksi yönlerinden veya eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar, zayıf yanları olarak değerlendirilir.Zayıf yönlerin analizi ile halkla ilişkilerde öncelikle ele alınması gereken alanlar belirlenir.
Fırsatlar (Opportunities)Kurumun değerlendirebileceği ve karlı çıkabileceği durumlar, fırsatlar olarak nitelendirilir.Fırsatların belirlenmesi ile halkla ilişkiler kampanyalarında odaklanılacak konular ve öncelikler belirlenir.
Tehditler (Threats)Kurumu olumsuz etkileyebilecek, zarar verebilecek durumlar tehditler olarak değerlendirilir.Tehditlerin analizi, halkla ilişkiler kriz yönetim stratejisinin oluşturulmasında önem taşır.
Halkla İlişkiler UygulamalarıEtkinlik yönetimi, kriz yönetimi, sosyal sorumluluk kampanyası, kamusal ve medya ilişkileri ile örgüt içi iletişim önemli uygulamalardır.Bu uygulamaların doğru ve etkin bir şekilde yürütülmesi kurumun imajını ve marka değerini artırır.
Güçlü Yönler/ÖrnekGüçlü bir imaj, kaliteli bir ürün/hizmet, sadık müşteri potansiyeli, başarılı lider ve kadro.Bu güçlü yönler halkla ilişkiler uygulamalarının stratejik hedeflerini belirlemede temel unsur oluşturmaktadır.
Zayıf Yönler/ÖrnekEksik hizmet kalitesi, hizmet vermedeki aksaklık, müşteriye dönüş süresindeki uzunluk.Bu zayıf yönler, halkla ilişkiler uygulamalarında ele alınmak üzere talep ve geri bildirim odaklı politikaların revize edilmesini gerektirir.
Fırsatlar/ÖrnekPiyasa genişlemesi, potansiyel müşteri tabanının genişlemesi, kamusal projelerde yer alma.Bu fırsatlar halkla ilişkiler kampanyalarında fark yaratma ve marka değerini artırma olanakları sunar.
Tehditler/ÖrnekEkonomik kriz, rekabetin yoğunlaşması, tüketicinin beklentilerindeki değişim, halkla ilişkiler krizleri.Bu tehditler halkla ilişkiler uygulamalarının risk yönetim stratejisinin belirlenmesinde önemli rol oynar.
SWOT Analizi HedefiSWOT analizi, bir kurumun güçlü, zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerini belirlemeyi amaçlar.Bu analizin halkla ilişkilerde başarılı bir kampanya yürütmek adına doğru ve etkin kullanılması gerekir.

Halkla ilişkiler uygulamaları, mevcut kurumun planları doğrultusunda harekete geçer. Fakat, plan ve hareket aşaması öncesi yapılması zorunlu olan bazı analizler de söz konusudur. Bu analizler arasında en çok kullanılan ve işlevsel yönlerini gördüğümüz SWOT analizi, kurumun kendisine ve kullanacağı halkla ilişkiler uygulamaları için büyük katkı sunar. Peki SWOT analizi nedir ve halkla ilişkiler uygulamaları için bu analizin nasıl bir faydası vardır?

Swot analizi, kişi ya da kurumun (çoğunlukla kurumların) yaptığı bir durum değerlendirmesidir. bu analizde; güçlü yönler, zayıf yönler, fırsat ve tehditler tespit edilir ve buna göre somut adımlar atılır. SWOT analizinin temel faydası, harekete geçmeden önce hareketi etkileyebilecek her tür aşamayı gözden geçirmesidir. Bu analize, halkla ilişkiler açısından bakarsak bir kampanya ya da kurumsal çalışma öncesi, güçlü ve zayıf yönler belirlenerek asıl hedefe yönelik etkin bir uygulama düşünülür.

SWOT analizinin bu temel faydası dışında maliyetsiz oluşu da hemen her kurumun bu analizi kullanmasını kolaylaştırmıştır. Günümüzde kendine bakmayan ve buna bağlı ileriyi göremeyen marka ve kurumlar, elbette oldukları yere sabitlenmişlerdir. Kişisel değerlendirme için bile kullanabileceğimiz SWOT analizi, kurumların vazgeçilmez çözümleme aşamalarından biri olmalıdır; hele ki yolu muhakkak halkla ilişkilerden geçen kurum ve markalar için.

Uzmanından Halkla İlişkiler Eğitimi
Uzman düzeyinden bilgi sahibi olmak için online kursumuza katılın. Canlı dersler, videolar ve PDF ders notlarına erişin.

Halkla İlişkiler Uygulamaları ve SWOT Analizi

Halkla ilişkiler uygulamalarına geçmeden önce halkla ilişkilerin tanımını kısaca yapmak lazım. Halkla ilişkiler; bir kurum ya da markanın, hedef kitlesine ulaşma yolunda kullandığı ve kullanabileceği iletişimsel çalışmaların kapsamına verilen addır. Hemen her kurumda, az ya da çok halkla ilişkiler vardır. Basit bir işletme bile, hedef kitlesi için bir seslenme aracı kullanarak kendini tanıtır.

Halkla ilişkiler, her ne kadar kapsamı geniş bir alan olsa da bu alan dahilinde yapılabilecek temel uygulamalar da uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu temel uygulamalar ise halkla ilişkiler uygulamaları adıyla bilinmektedir. Halkla ilişkiler uygulamalarını; etkinlik yönetimi, kriz yönetimi, sosyal sorumluluk kampanyası, kamusal ve medya ilişkileri ile örgüt içi iletişim olarak sayabiliriz. Tabii ki bu uygulamalar öncesi ve sonrası yapılacak durum analizlerinden biri de SWOT analizidir. 

Her halkla ilişkiler uygulaması, belli bir iletişimsel hedefe göre hareket eder ve planlama yapar. Uygulamalarda kullanılan SWOT analizi ise belirlenen iletişimsel hedefin nihayete ermesi adına yapılan bir girişimdir. Örneğin; bir işletme yeni bir ürün ya da hizmeti hedef kitlesine sunmaya hazırlanıyordur. Fakat, bir yeniliği ya da farklı bir uygulamayı sunmadan önce ürünün ve yeni bir pazara giren kurumun, SWOT analizinin yapılması gerekir. Buradaki güçlü yön, işletmenin tanınırlığı olurken, zayıf yön ise yeni ürünün özellikleri olabilir. Buradaki tehdit ise girilen pazardaki rakip sayısının çokluğu olarak görülebilir. 

Örnekten de anlaşılacağı üzere SWOT analizi yalnızca, olumsuz durum ve kriz dönemlerinde kullanılmaz. Bir yenilik, farklılık, belirsizlik ve aynı uygulama için de kullanılabilir. SWOT analizi dört kısma ayrılarak sınıflandırılır ve her bir aşama diğer bir aşama için geribildirim sunar. 

Güçlü Yönler/ Strengths

Kurumun/markanın sürdürülebilir başarıları, kendi yarattıkları mevcut güçlü yönlere bağlıdır. Fakat bu güçlü yönler, her zaman aynı ve sürdürülebilir olmaz ve bazen de bir güçlü yön zaman içinde bir zayıflığa dönüşebilir. Tabii ki bu durumlar, koşullara ve değişen tüketici zihnine bağlıdır. Peki, bir marka ya da kurumun güçlü yönleri neler olabilir ve bu güçlülük çağa nasıl ayak uydurabilir?

Örneğin; bir markanın güçlü yönü, yetenekli ve yetkin uzman kadrosu olabilir. Yine bir başka güçlü yön ise sadık müşteri potansiyelinin çokluğu olarak gösterilebilir. Tüm içsel ve dışsal kaynaklı güçlülük, zaman içinde değişen koşul ve tüketici sınıfına göre bir zarar hâline de dönüşebilir. Peki bu güçlülüğü sürdürmek için neler yapılabilir? Örneğin, güçlü yön uzman kadro ise bu kadroyu ayakta tutacak ve memnun edecek kurum içi iletişim çalışmalarına yer vermek gerekir. İşveren markasını barındırarak çalışan memnuniyetini artıracak ödül ve koşullarını düzenlemek, son derece uygun bir işveren marka davranışı olacaktır. Genel olarak toparlarsak bir markanın güçlü yönleri şunlar olabilir:

 • Güçlü Bir İmaj

 • Kaliteli Ürün veya Hizmet Anlayışı

 • Tüketici ve Müşteri Dostu

 • Çalışan Memnuniyeti

 • Etkin Sosyal Medya Kullanımı

 • Sadık Tüketici Grubu

 • Sürdürülebilir Marka Yönetimi

 • İnovasyon ve Yenilikçi Ürün

 • Başarılı Lider ve Kadro

Zayıf Yönler/ Weaknesses

Bir marka, güçlü yönlere sahip olduğu gibi zayıf yönlere de sahiptir. Hiçbir marka ya da kurum yok ki tamamıyla güçleriyle var olabilsin. Her markanın güçlülüğü bir yana, tehditlerden ve risklerden doğan zayıf yönleri de vardır. Örneğin, bir marka güçlü bir imaja sahipken, müşterilerine geri dönüş yapmamayı tercih etmesi, zayıf bir yöndür. Özellikle halkla ilişkiler açısından bakarsak her şey olan hedef kitleye geri dönüş sağlamamak, o güçlü imajı da yerle bir edebilir. Dolayısıyla güçlü yönlerin ne kadar farkındaysak, zayıf yönlerin de bir o kadar farkında olmalıyız. Zayıf yön olarak gösterebileceğimiz ve önlem alabileceğimiz kimi durumlar şunlardır:

 • Zayıf ve Geciken Müşteri Yönetimi

 • Kalitesiz Ürün ve Hizmetler

 • Yeni Kurulmuş Bir İşletme

 • Yüksek Harcamalar ve Gideri Karşılayamamak

 • Rakipleri Küçümsemek

 • Yarışılan Pazarı Araştırmamak

 • Çalışanlara Gereken Motivasyonu ve Çalışma Ortamını Sunamamak

 • Yenilik Anlayışına Karşı Olmak

 • Müşteri Hizmet Araçlarını Etkinleştirmemek

 • Zayıf Bir İmaj ve İtibar Yönetimi

 • Analiz ve Değerlendirmeleri Dikkate Almamak

Fırsatlar ve Tehditler

SWOT analizinin en kritik aşamalarından biri tehdit ve fırsatları doğru değerlendirmektir. Çünkü, bu aşamadaki durum ve koşullar ya işletmeye zarar verir ya da kâr getirir. Bir kurum, güçlü imajını ve etkin müşteri yönetimini risklerin ve tehditlerin varlığını görmezden gelerek ne kadar sürdürebilir? Bu tehdit öylesine güçlü ve etkili olabilir ki işletme uzun yıllar kendini toparlamayacak hâle gelebilir. Bununla beraber, çok güçlü bir fırsat da bir zayıf yönü toparlayacak kadar etkili olabilir. Peki bu tehdit ve fırsatlar nelerdir?

Fırsatlar ve Olumlu Olanaklar Tehdit ve Riskler İşbirliği Seçenekleri  İşbirliği Yapacak Tedarikçi ve Beyin Gücü Eksikliği Güçlü Ekonomik Koşullar Zayıflayan Ekonomi ve Toplumsal Huzursuzluk Dijitalleşmenin Genişlemesi ve Maliyet Azlığı Dijitalleşmeye Açık Olamama ve Araçları Kullanamama Genç Hedef Kitle ile ilgili Araştırmaların Çoğalması Genç Hedef Kitlenin İstek ve İhtiyaçların Belirsizliği Uygun Çevresel Ortamın Bulunması Seçimi Yanlış Çevresel Ortam ve Uygun Olmayan Mekân Rakiplerin Azlığı Rakiplerin Çokluğu Pazar Yarışından Çekilen Rakipler Daha Güçlü Rakipler Tüketicinin ve Müşterinin Yenilik Beklentisi  Tüketici ve Müşterinin Yenilik Beklentisini Karşılayamama

Kampanyalarda SWOT Analizi Örnekleri

Halkla ilişkilerin genişliğine bir vurgu olarak pek çok farklı kampanya türü de vardır. Ayrıca her kampanyada da halkla ilişkiler yönetimi söz konusudur. Örneğin; siyasi kampanyalarda da bir hedef kitle vardır ve bu hedef kitle için halkla ilişkiler etkinleştirilir. Tabii ki kampanyanın, doğru bir halkla ilişkiler süreci geçirmesi için bazı analiz ve planlara da ihtiyacı vardır. Bugün adından bahis açtığımız SWOT analizi, siyasi kampanyalardan tutun, sosyal sorumluluk projelerine kadar kullanılan etkili ve kolay bir yöntemdir. Kampanyalarda kullanılan SWOT analizinde; güçlü yönler teşvik edilir, fırsatları kullanacak maliyet ve koşullar yaratılır ve tehditleri en aza indirecek risk yönetimi etkinleştirilir. 

Örnek olarak Coca Cola markası bir kampanya hazırlayacak olsa buradaki güçlü yönü; etkili bir imaj ve kurumsallıktır. Fırsatı ise rakiplerinin azlığı ve etkisizliğidir. Önemli bir tehdit ise giderek artan şeker kullanımına dikkat edilmesinin önerilmesi ve zararlı gazlı içecek kullanımı için akla hemen Coca Cola'nın gelmesidir. Coca Cola markası, bu değişebilen koşul ve durumların farkında olarak bir kampanya hazırlayabilir ve dikkatleri başka bir konuya ya da olaya çekebilir. Örneğin bu marka, sanal gerçekliği ve dijitalleşmeyi en iyi kullanan markalardan biridir. Yine, tartışmalı ve geliştirilmeye ihtiyaç duyulsa da sağlıklı içecek konusunda Coca Cola'nın bazı ürün segmentleri de bulunmaktadır. 

Görüldüğü üzere en başarılı markaların dahi güçlü oldukları konular dışında, zayıflıkları ve riskleri mevcuttur. Bu riskleri, fırsatları, güçleri ve zayıflıkları değerlendirmenin yollarından biri de her kampanya öncesi swot analizi örnekleri yapmaktır. Yapılan bu örnek çalışmalar, yaşanılan dönem ve koşulları anlamak adına, oldukça fayda sunacaktır.

Güçlü Yönler (Strengths), Kurumun/markanın sürdürülebilir başarıları, yetenekli ve yetkin uzman kadrosu gibi güçlü yanlarıdır, Güçlü yönlerin belirlenmesi, halkla ilişkiler kampanyalarının stratejik yol haritasının belirlenmesinde önemlidir, Zayıf Yönler (Weaknesses), Kurumun eksi yönlerinden veya eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar, zayıf yanları olarak değerlendirilir, Zayıf yönlerin analizi ile halkla ilişkilerde öncelikle ele alınması gereken alanlar belirlenir, Fırsatlar (Opportunities), Kurumun değerlendirebileceği ve karlı çıkabileceği durumlar, fırsatlar olarak nitelendirilir, Fırsatların belirlenmesi ile halkla ilişkiler kampanyalarında odaklanılacak konular ve öncelikler belirlenir, Tehditler (Threats), Kurumu olumsuz etkileyebilecek, zarar verebilecek durumlar tehditler olarak değerlendirilir, Tehditlerin analizi, halkla ilişkiler kriz yönetim stratejisinin oluşturulmasında önem taşır, Halkla İlişkiler Uygulamaları, Etkinlik yönetimi, kriz yönetimi, sosyal sorumluluk kampanyası, kamusal ve medya ilişkileri ile örgüt içi iletişim önemli uygulamalardır, Bu uygulamaların doğru ve etkin bir şekilde yürütülmesi kurumun imajını ve marka değerini artırır, Güçlü Yönler/Örnek, Güçlü bir imaj, kaliteli bir ürün/hizmet, sadık müşteri potansiyeli, başarılı lider ve kadro, Bu güçlü yönler halkla ilişkiler uygulamalarının stratejik hedeflerini belirlemede temel unsur oluşturmaktadır, Zayıf Yönler/Örnek, Eksik hizmet kalitesi, hizmet vermedeki aksaklık, müşteriye dönüş süresindeki uzunluk, Bu zayıf yönler, halkla ilişkiler uygulamalarında ele alınmak üzere talep ve geri bildirim odaklı politikaların revize edilmesini gerektirir, Fırsatlar/Örnek, Piyasa genişlemesi, potansiyel müşteri tabanının genişlemesi, kamusal projelerde yer alma, Bu fırsatlar halkla ilişkiler kampanyalarında fark yaratma ve marka değerini artırma olanakları sunar, Tehditler/Örnek, Ekonomik kriz, rekabetin yoğunlaşması, tüketicinin beklentilerindeki değişim, halkla ilişkiler krizleri, Bu tehditler halkla ilişkiler uygulamalarının risk yönetim stratejisinin belirlenmesinde önemli rol oynar, SWOT Analizi Hedefi, SWOT analizi, bir kurumun güçlü, zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerini belirlemeyi amaçlar, Bu analizin halkla ilişkilerde başarılı bir kampanya yürütmek adına doğru ve etkin kullanılması gerekir
swot analizi halkla ilişkiler uygulamaları hedef kitle swot analizi örnekleri fırsatlar ve tehditler marka yönetimi işveren markası
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Renkli, karmaşık bir swo taslağının yakın çekimi. Swo, merkezinde bir girinti ve çok sayıda dikenli çıkıntı ile hafif kavisli bir gövdeye sahip gibi görünüyor. Çizim sarı, turuncu ve kırmızının çeşitli tonlarından oluşuyor ve göz alıcı bir tasarım yaratıyor. Kanatları kemerli ve kuyruğu ucunda bir nokta olan uzun bir çizgiyle bitiyor. Gözleri küçük ve siyah, gagası ise kavisli ve sivri. Arka plan, swo'nun karmaşık ayrıntılarını vurgulayan açık mavi bir renktedir. Görüntü basit ama büyüleyici, bu da onu herhangi bir görüntü başlığı veri kümesi için ideal bir seçim haline getiriyor.
Başarı

Swot Analizi Nasıl Yapılır?

13 Ocak 2019
Gümüş uçlu siyah bir kalemi tutan bir elin yakın çekimi. Kalem baş ve işaret parmaklarıyla kavranmaktadır. Sağ üst köşede kırmızı zemin üzerinde beyaz bir 'o' harfi görülüyor. Sol üst köşede sarı zemin üzerinde siyah bir harf görülüyor. Elin altında, turuncu zemin üzerinde beyaz bir 'o' harfi görülür. Daha aşağıda, beyaz metinli kırmızı bir işaret görülüyor. Son olarak, sağ altta bir logonun yakın çekimi görülebilir. El, görüntünün ana odağıdır ve çeşitli renk ve şekillerle çevrelenmiştir.
Kişisel Gelişim

Bireysel SWOT Analizi

26 Ağustos 2021
Gözlüklü bir kadın, üzerinde el yazısıyla yazılmış metinler bulunan bir kara tahtanın önünde durmaktadır. Siyah bir gömlek giymiş ve saçlarını arkaya toplamıştır. Tahtada çok sayıda renkli kare ve her karenin içinde beyaz renkle yazılmış bir harf var. Sol üstteki karede beyaz harfli pembe bir kare, sağ üstteki karede beyaz daireli yeşil bir kare, sağ ve sol alttaki karelerde ise sırasıyla beyaz harfli mavi ve pembe birer kare vardır. Kadın dikkatle tahtaya bakıyor ve ellerini önünde kavuşturmuş durumda.
Kişisel Gelişim

Kişisel SWOT Analizi Örnekleri

01 Ekim 2021
Bilgisayar ekranında bir diyagramı işaret eden bir elin yakın çekimi. SWOT Analizi gibi görünen diyagramda beyaz bir harf içeren kırmızı bir daire, ortasında beyaz bir daire olan yeşil bir daire, üzerinde beyaz bir harf olan mavi bir daire ve daire içinde beyaz bir harf olan bir logo bulunmaktadır. El diyagrama yakın konumlandırılmıştır, bu da kişinin muhtemelen bilgileri incelediğini veya tartıştığını gösterir.
İletişim

Halkla İlişkilerde SWOT Analizi

23 Kasım 2020
Bir kadın kollarını kavuşturmuş ayakta durmakta ve arkasında bir grup insan onu alkışlamaktadır. Üzerinde uzun kollu ve yüksek yakalı siyah bir elbise var ve saçları yana doğru ayrılmış. Yüzü gülümsüyor ve açık renk bir teni var. Arkasındaki insan grubu çeşitli kıyafetler giyiyor ve her birinin kendine özgü bir ifadesi var. Bir kişi kollarını kavuşturmuş ayakta dururken, diğeri kutlama yapmak için ellerini havaya kaldırıyor. Arka plan sessiz bir sarı renkte ve her tarafa dağılmış çizgiler ve şekiller var. Resim, bir neşe ve kutlama anını benzersiz ve büyüleyici bir şekilde yakalıyor.
5
(10)

Koçvari Liderlik Eğitimi

28 Konu12 Saat
Takım elbiseli bir adam kahverengi bir duvarın önünde dururken gülümsüyor. Beyaz bir elbise gömleği, siyah bir kravat ve siyah bir takım elbise ceketi giyiyor. Saçları gri ve kulağında bir küpe var. Dudakları yakın görünmektedir ve güçlü bir çenesi vardır. Arkasındaki duvarda, kahverengi yüzey üzerinde beyaz bir harf var. Sağ alt köşede, açık ve odak dışı bir ampul var.
Bu, şık takım elbiseli, iyi giyimli bir adamın fotoğrafı. Başı hafifçe yana eğik bir şekilde dik duruyor ve elleri ceplerinde. Yüzünde sakin, kendinden emin bir ifade var ve duruşu profesyonel ve gururlu. Takım elbisesi lacivert ve vücuduna göre dikilmiş, beyaz gömlekli ve desenli kravatlı. Kısa kahverengi saçları ve nazik bir yüzü vardır. Gözleri sanki derin düşüncelere dalmış gibi yana bakıyor. Zeki, başarılı ve kendinden emin görünüyor, her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır.Faruk Ökenli
1102779
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
16611661