AnasayfaBlogİtibar Nedir? Neden Önemlidir?
İtibar Yönetimi

İtibar Nedir? Neden Önemlidir?

18 Ağustos 2021
İtibar Nedir? Neden Önemlidir?

İtibar, başkalarının bizim hakkımızda sahip olduğu düşüncelerin tamamıdır. Bu kavramın kurumlar içinde tanımlanmış bir anlamı vardır. Kurumsal itibar ise bir kurumun çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı halkın gözündeki algısı olarak ifade edilir.

Yaptığımız hareketlerle, konuşmamız sırasındaki kullandığımız jest ve mimiklerimizle, bazen oturup kalkmamızla bile yıllarca süren saygınlık halimiz yerle bir olabilir. Ani bir karar, yönetmekte zorlandığımız bir öfke krizi ya da beklenmedik bir el hareketimiz itibarımızı zedeleyecek bir duruma gelmemize neden olabilir. İtibarımızı zedelememek bizler için bu kadar zorluk yaratıyorken tüzel kişiliklere sahip ve bünyesinde binlerce kişinin çalıştığı kurumlar için nasıl zordur, siz düşünün.

Güçlü bir itibara sahip olmak, bulunduğumuz ortamda saygı görmemiz için oldukça önemlidir. İtibar aynı zamanda kurumlara hem finansal açıdan hem insan kaynağı açısından hem de faaliyette bulundukları pazar payı açısından katkı sağlar. İtibarı güçlü olan kişi ve kurumlar daima avantajlı olur.

İtibar Neden Önemlidir?

İtibar, bireyler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Olumlu bir itibar; yaşamda güven, arkadaş, özgüven, mutluluk ve para isteklerimize ulaşmak gibi önemli bir araç görevi görür. Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisine göre; motivasyon psikolojisinde bir teori olan insan motivasyonunun fizyolojik gereksinimleri gıda, su, dinlenme gibi en temel düzeyde başladığı açıkça ifade edilir.

Bu ihtiyaçlar tamamlandığında güvenlik ve benzeri diğer ihtiyaçlar ortaya çıkmaya başlar ve bunları yerine getirme ihtiyacı doğar. Bunun ötesinde, insanlar psikolojik arzuları; samimiyet ve prestij gibi duygularını tatmin etmeye çabalarlar.

İtibar, psikolojik ihtiyaç ortaya çıktığında devreye girer. İyi bir itibara sahip olmakla birlikte kendine saygı, başarı, anlam ve kişinin potansiyelini gerçekleştirme isteği ortaya çıkar. İtibar göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir. Varlığı devam ettirmek ya da sahip olduğu saygınlığını en üst seviyede tutma hedefi ile hareket eden tüm kurumlar için itibar yönetimi planı hazırlamak ve kriz senaryolarına sahip olmak olmazsa olmazdır. İçinde bulunduğumuz dijital çağda kurumların itibarı, anahtar performans göstergeleri içerisinde daima olacak gibi görülüyor.

İtibar Nasıl Oluşturulur?

İtibar; saygın ve güvenilir olma, şan, şöhret ve ün kavramlarını içinde barındıran önemli bir değerdir. Aynı zamanda itibar, mantıksal gerekçelere sahip ama özünde duygusal bağ yaratan bir değer olarak da ifade edilir. İtibar beraberinde güven oluşmasını sağlar. Güven ise dünya üzerindeki tüm ilişkileri en güçlü şekilde ayakta tutan belki de tek ortak payda olarak görülür. Güven, yaşanan her ilişkinin kalitesini, derinliğini, yolunu ve sonuçlarını derinden etkileme özelliğine sahiptir.

Diğer yandan yüksek itibara sahip olmanın beraberinde getirdiği saygınlık ve inanç tüm işlerin kolaylaşmasını sağlar. Engelleri ortadan kaldırmak için mühimdir. İtibar sayesinde saygı gösterilen, değer verilen, istenen, göz önünde tutulan, hesaba katılan ve güven duyulan kişi ve kurum olma durumu ortaya çıkar. İtibar oluşturmak ya da itibar kazanmak; tutarlı davranma ve bir karakter bütünlüğüne sahip olma sonucunda gerçekleşir. İtibar işlerin sonuçlanması ve finansal değerlerle yakından ilgilidir.

İyi bir itibara sahip olmak; sermayeyi, kaliteli çalışanları ve müşterileri bir mıknatıs gibi çeker. İyi itibar sahibi olmak; karlılığın yanı sıra yüksek potansiyel göstergesi bir gelecek olarak şirkete geri dönme imkanı sağlar. Tutarlı, geçmiş davranışlar neticesinde itibar oluşur. Kişinin ya da kurumun geleceğine ilişkin davranış olasılıkların ifadesi olarak da değerlendirilir. Tutarlı davranışlar, hissedilen olumlu yargılar ve düşünceler toplamı “güven” duygusunu meydana getirir. Peki, itibar kurum için ne ifade eder?

 • İtibar en değerli varlıklar arasında karşımıza çıkmaktadır.

 • İtibar, uzun vadeli duyguları, sahip olunan değerleri, düşünceleri içine alan bir önemli bir kavramdır.

 • Tüm paydaşların gözündeki imajın toplamını ifade eder.

 • İtibar aynı zamanda bilgiye dayalı ve duygusal öğeleri içine alan bir olgu, kompleks bir kavramdır.

 • Sosyoloji, Psikoloji, Din, Ekonomi, Siyaset, Kamu Yönetimi, Teknoloji gibi disiplinler arası bir kavramdır.

 • İtibar oluşturmak için topluma yönelik davranışları ve hareketleri düzenli olarak gözden geçirmek ve ölçümlemek gerekir.

Kurumsal İtibar Nedir?

İyi bir itibar, büyük bir rekabet avantajını beraberinde getirir. Faaliyette bulunan özel ya da kamu kurumlarının aynı zamanda kar amacı gütmeyen kurumların başarılarında ve başarısızlıklarında doğrudan bir etki oluşturur. Kurumsal itibar, çalışanların ve potansiyel müşterilerin ilgisini çeker. Organizasyonun başarısında önemli bir rol oynar aynı zamanda diğer bütün paydaşlar tarafından destek verilmesine katkı sağlar. Endüstri rakipleri arasında sözünü geçirir ve güvenilirlik oluşturur. Güçlü bir itibara sahip olmak kurumlara hem finansal açıdan hem insan kaynağı açısından katkı sağlar. Aynı zamanda faaliyet gösterdikleri pazardaki payları açısından da önemlidir. Bu sebeple şirketler itibarlarını korumak için farklı kriz senaryoları için farklı kriz stratejiler oluşturmaya çalışır. İçinde bulunduğumuz dijital çağ beraberinde farklı kriterler de getirmektedir. Kurumların itibarlarını koruyabilmeleri dijital alanda beş önemli kurala dikkat etmeleri gerekir. Bunlar;

 1. Gizlilik sözleşmesi hazırlamak

 2. Sosyal medya takip araçları ile hareket etmek

 3. Arama sonuçlarını gözden geçirmek

 4. Şikayetleri değerlendirmek ve yönetmek

 5. Alarm oluşturmak

İyi Bir Kurum İmajı Hangi Değerleri Katar?

İyi bir kurum imajı sayesinde kurum itibarının işletmeye kattığı değerler üç alanda toplanabilir. Bunlar; finansal açıdan, pazar açısından ve insan kaynakları açısından kattığı değerler toplamıdır. Finansal açıdan değerlendirildiğinde, ekonomik kaynakların doğru kullanımı oldukça önemlidir. Pazar açısından kattığı değerde, pazar payını genişletmesi açısından öneme sahiptir. Güçlü bir itibar sahibi olan şirketler, pazarda çok kolay yer bulmaktadır ve hedef kitleler tarafından hızla kabul görmektedir.

Böylece pazar paylarını genişletme fırsatı bulurlar. İnsan kaynağı açısından kattığı değer de ise iyi bir itibara sahip olmak, yetenekli elemanların ilgisini çekmek anlamına gelir ve böylece o kurumda çalışmak için istekli olurlar. Bunun sonucunda yetenekli elemanlar, kurumun başarısı için çalışır ve güçlü müşteri ilişkileri geliştirilmesini sağlar. Diğer bir taraftan çalışanlar, genellikle itibarı iyi olan kurum çatısı altında çalışmak isterler. Yetenekli ve eğitimli elemanların işe alınması, eğitim gibi masrafları da azaltıcı bir unsurdur.

İtibar Sahibi Olmak Hangi Alanda Etkili Olur?

İtibar, gözle görülemeyen soyut bir değere sahip olduğu için, bilinçli girişimciler para kazanmanın yolunun doğru insanlarla olabileceğinin ve iyi bir itibara sahip örgütlerle iş yapmanın önemli olduğunu bilirler. Yapılan pek çok yatırıma bakıldığında başarının örgütlerin itibarı ve marka değerleri ile yakalandığı görülmektedir. Fiyatların iyi yönetilerek ürünlerin daha düşük fiyattan alınması, işe alınacak çalışanların kolay ikna edilmesi ve tecrübeli çalışanların alınması gibi önemli faydaları bulunmaktadır. Bilinçli müşterilere sahip olmak, daha fazla gelir elde etmek ve kriz durumunda daha az risk ile karşı karşıya kalınması aynı zamanda paydaşlar tarafından daha fazla tolere edilme gibi yararlar da gözle görülür bir şekilde yansımaktadır.

Kurumsal itibar sahibi olmak aynı zamanda rakiplerin engelleme faaliyetlerine karşı bariyer görevi görür ve rekabet avantajını oldukça yüksek seviyelere ulaştırır. En iyi tedarikçilerin ve iş ortaklarının dikkatini çeker. Yatırımcılardan ve zengin ekonomik kaynaklardan faydalanma şansını üst seviyelere çıkarır.

İtibar Nedir? Neden Önemlidir?itibar itibar nedir itibar yönetimi kurumsal itibar
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İtibar Yönetimi Neden Önemli?
Marka Yönetimi

İtibar Yönetimi Neden Önemli?

21 Ocak 2021
Online İtibar Yönetimi Hakkında Her Şey
İtibar Yönetimi

Online İtibar Yönetimi Hakkında Her Şey

28 Aralık 2020
Kurumsal İtibarı Oluşturan Unsurlar
İtibar Yönetimi

Kurumsal İtibarı Oluşturan Unsurlar

13 Ağustos 2021
İtibar Yönetimi Araçları
İtibar Yönetimi

İtibar Yönetimi Araçları

25 Ekim 2021