AnasayfaBlogİtibar Nedir? Neden Önemlidir?
İtibar Yönetimi

İtibar Nedir? Neden Önemlidir?

18 Ağustos 2021
Gözlüklü bir kadın ahşap bir duvarın önünde duruyor, arka planda podyumda duran bir kişi var. Mavi bir gömlek giymiştir ve saçları arkaya toplanmıştır. Sağ elini uzatmış, parmağıyla bir şeyi işaret ediyor. Yüzünün yakın plan çekimi gözlerini bulanık gösterirken, elinin bulanık bir görüntüsü ön planda görülebiliyor. Göğsüne yakın çekim yapıldığında siyah bir elbise giydiği, saçlarına yakın çekim yapıldığında ise narin yüz hatlarının ortaya çıktığı görülüyor. Tüm bu ayrıntılar anı mükemmel bir şekilde yakalayan büyüleyici bir görüntü oluşturuyor.
İtibarın Tanımıİtibarın Önemiİtibarın Oluşturulması
Başkalarının bizim hakkımızda sahip olduğu düşüncelerin tamamı veya bir kurumun çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı halkın gözündeki algısıBulunduğumuz ortamda saygı görmemiz için oldukça önemli bir faktördür ve aynı zamanda kurumlara hem finansal açıdan hem insan kaynağı açısından hem de faaliyette bulundukları pazar payı açısından katkı sağlarTutarlı davranma ve bir karakter bütünlüğüne sahip olma sonucunda gerçekleşir. İtibar işlerin sonuçlanması ve finansal değerlerle yakından ilgilidir
Prestij ve saygın olma durumudurGüçlü bir itibara sahip olan kişi ve kurumlar daima avantajlı olurİyi bir itibara sahip olmak; sermayeyi, kaliteli çalışanları ve müşterileri bir mıknatıs gibi çeker
Kişinin ya da kurumun geleceğine ilişkin davranış olasılıklarının ifadesi olarak da değerlendirilirİtibar Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisine göre; motivasyon psikolojisinde bir teori olan insan motivasyonunun fizyolojik gereksinimleri gıda, su, dinlenme gibi en temel düzeyde başladığı açıkça ifade edilirTutarlı davranışlar, hissedilen olumlu yargılar ve düşünceler toplamı “güven” duygusunu meydana getirir
Tüm paydaşların gözündeki imajın toplamını ifade ederKurumsal itibar, çalışanların ve potansiyel müşterilerin ilgisini çeker. Organizasyonun başarısında önemli bir rol oynarİtibar oluşturmak için topluma yönelik davranışları ve hareketleri düzenli olarak gözden geçirmek ve ölçümlemek gerekir

İtibar, başkalarının bizim hakkımızda sahip olduğu düşüncelerin tamamıdır. Bu kavramın kurumlar içinde tanımlanmış bir anlamı vardır. Kurumsal itibar ise bir kurumun çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı halkın gözündeki algısı olarak ifade edilir.

Yaptığımız hareketlerle, konuşmamız sırasındaki kullandığımız jest ve mimiklerimizle, bazen oturup kalkmamızla bile yıllarca süren saygınlık halimiz yerle bir olabilir. Ani bir karar, yönetmekte zorlandığımız bir öfke krizi ya da beklenmedik bir el hareketimiz itibarımızı zedeleyecek bir duruma gelmemize neden olabilir. İtibarımızı zedelememek bizler için bu kadar zorluk yaratıyorken tüzel kişiliklere sahip ve bünyesinde binlerce kişinin çalıştığı kurumlar için nasıl zordur, siz düşünün.

Güçlü bir itibara sahip olmak, bulunduğumuz ortamda saygı görmemiz için oldukça önemlidir. İtibar aynı zamanda kurumlara hem finansal açıdan hem insan kaynağı açısından hem de faaliyette bulundukları pazar payı açısından katkı sağlar. İtibarı güçlü olan kişi ve kurumlar daima avantajlı olur.

İtibar Neden Önemlidir?

İtibar, bireyler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Olumlu bir itibar; yaşamda güven, arkadaş, özgüven, mutluluk ve para isteklerimize ulaşmak gibi önemli bir araç görevi görür. Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisine göre; motivasyon psikolojisinde bir teori olan insan motivasyonunun fizyolojik gereksinimleri gıda, su, dinlenme gibi en temel düzeyde başladığı açıkça ifade edilir.

Bu ihtiyaçlar tamamlandığında güvenlik ve benzeri diğer ihtiyaçlar ortaya çıkmaya başlar ve bunları yerine getirme ihtiyacı doğar. Bunun ötesinde, insanlar psikolojik arzuları; samimiyet ve prestij gibi duygularını tatmin etmeye çabalarlar.

i̇tibar, psikolojik ihtiyaç ortaya çıktığında devreye girer. i̇yi bir itibara sahip olmakla birlikte kendine saygı, başarı, anlam ve kişinin potansiyelini gerçekleştirme isteği ortaya çıkar. i̇tibar göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir. varlığı devam ettirmek ya da sahip olduğu saygınlığını en üst seviyede tutma hedefi ile hareket eden tüm kurumlar için itibar yönetimi planı hazırlamak ve kriz senaryolarına sahip olmak olmazsa olmazdır. i̇çinde bulunduğumuz dijital çağda kurumların itibarı, anahtar performans göstergeleri içerisinde daima olacak gibi görülüyor.

İtibar Nasıl Oluşturulur?

İtibar; saygın ve güvenilir olma, şan, şöhret ve ün kavramlarını içinde barındıran önemli bir değerdir. Aynı zamanda itibar, mantıksal gerekçelere sahip ama özünde duygusal bağ yaratan bir değer olarak da ifade edilir. İtibar beraberinde güven oluşmasını sağlar. Güven ise dünya üzerindeki tüm ilişkileri en güçlü şekilde ayakta tutan belki de tek ortak payda olarak görülür. Güven, yaşanan her ilişkinin kalitesini, derinliğini, yolunu ve sonuçlarını derinden etkileme özelliğine sahiptir.

Diğer yandan yüksek itibara sahip olmanın beraberinde getirdiği saygınlık ve inanç tüm işlerin kolaylaşmasını sağlar. Engelleri ortadan kaldırmak için mühimdir. İtibar sayesinde saygı gösterilen, değer verilen, istenen, göz önünde tutulan, hesaba katılan ve güven duyulan kişi ve kurum olma durumu ortaya çıkar. İtibar oluşturmak ya da itibar kazanmak; tutarlı davranma ve bir karakter bütünlüğüne sahip olma sonucunda gerçekleşir. İtibar işlerin sonuçlanması ve finansal değerlerle yakından ilgilidir.

İyi bir itibara sahip olmak; sermayeyi, kaliteli çalışanları ve müşterileri bir mıknatıs gibi çeker. İyi itibar sahibi olmak; karlılığın yanı sıra yüksek potansiyel göstergesi bir gelecek olarak şirkete geri dönme imkanı sağlar. Tutarlı, geçmiş davranışlar neticesinde itibar oluşur. Kişinin ya da kurumun geleceğine ilişkin davranış olasılıkların ifadesi olarak da değerlendirilir. Tutarlı davranışlar, hissedilen olumlu yargılar ve düşünceler toplamı “güven” duygusunu meydana getirir. Peki, itibar kurum için ne ifade eder?

 • İtibar en değerli varlıklar arasında karşımıza çıkmaktadır.

 • İtibar, uzun vadeli duyguları, sahip olunan değerleri, düşünceleri içine alan bir önemli bir kavramdır.

 • Tüm paydaşların gözündeki imajın toplamını ifade eder.

 • İtibar aynı zamanda bilgiye dayalı ve duygusal öğeleri içine alan bir olgu, kompleks bir kavramdır.

 • Sosyoloji, Psikoloji, Din, Ekonomi, Siyaset, Kamu Yönetimi, Teknoloji gibi disiplinler arası bir kavramdır.

 • İtibar oluşturmak için topluma yönelik davranışları ve hareketleri düzenli olarak gözden geçirmek ve ölçümlemek gerekir.

Kurumsal İtibar Nedir?

İyi bir itibar, büyük bir rekabet avantajını beraberinde getirir. Faaliyette bulunan özel ya da kamu kurumlarının aynı zamanda kar amacı gütmeyen kurumların başarılarında ve başarısızlıklarında doğrudan bir etki oluşturur. Kurumsal itibar, çalışanların ve potansiyel müşterilerin ilgisini çeker. Organizasyonun başarısında önemli bir rol oynar aynı zamanda diğer bütün paydaşlar tarafından destek verilmesine katkı sağlar. Endüstri rakipleri arasında sözünü geçirir ve güvenilirlik oluşturur. Güçlü bir itibara sahip olmak kurumlara hem finansal açıdan hem insan kaynağı açısından katkı sağlar. Aynı zamanda faaliyet gösterdikleri pazardaki payları açısından da önemlidir. Bu sebeple şirketler itibarlarını korumak için farklı kriz senaryoları için farklı kriz stratejiler oluşturmaya çalışır. İçinde bulunduğumuz dijital çağ beraberinde farklı kriterler de getirmektedir. Kurumların itibarlarını koruyabilmeleri dijital alanda beş önemli kurala dikkat etmeleri gerekir. Bunlar;

 1. Gizlilik sözleşmesi hazırlamak

 2. Sosyal medya takip araçları ile hareket etmek

 3. Arama sonuçlarını gözden geçirmek

 4. Şikayetleri değerlendirmek ve yönetmek

 5. Alarm oluşturmak

İyi Bir Kurum İmajı Hangi Değerleri Katar?

İyi bir kurum imajı sayesinde kurum itibarının işletmeye kattığı değerler üç alanda toplanabilir. Bunlar; finansal açıdan, pazar açısından ve insan kaynakları açısından kattığı değerler toplamıdır. Finansal açıdan değerlendirildiğinde, ekonomik kaynakların doğru kullanımı oldukça önemlidir. Pazar açısından kattığı değerde, pazar payını genişletmesi açısından öneme sahiptir. Güçlü bir itibar sahibi olan şirketler, pazarda çok kolay yer bulmaktadır ve hedef kitleler tarafından hızla kabul görmektedir.

Böylece pazar paylarını genişletme fırsatı bulurlar. İnsan kaynağı açısından kattığı değer de ise iyi bir itibara sahip olmak, yetenekli elemanların ilgisini çekmek anlamına gelir ve böylece o kurumda çalışmak için istekli olurlar. Bunun sonucunda yetenekli elemanlar, kurumun başarısı için çalışır ve güçlü müşteri ilişkileri geliştirilmesini sağlar. Diğer bir taraftan çalışanlar, genellikle itibarı iyi olan kurum çatısı altında çalışmak isterler. Yetenekli ve eğitimli elemanların işe alınması, eğitim gibi masrafları da azaltıcı bir unsurdur.

İtibar Sahibi Olmak Hangi Alanda Etkili Olur?

İtibar, gözle görülemeyen soyut bir değere sahip olduğu için, bilinçli girişimciler para kazanmanın yolunun doğru insanlarla olabileceğinin ve iyi bir itibara sahip örgütlerle iş yapmanın önemli olduğunu bilirler. Yapılan pek çok yatırıma bakıldığında başarının örgütlerin itibarı ve marka değerleri ile yakalandığı görülmektedir. Fiyatların iyi yönetilerek ürünlerin daha düşük fiyattan alınması, işe alınacak çalışanların kolay ikna edilmesi ve tecrübeli çalışanların alınması gibi önemli faydaları bulunmaktadır. Bilinçli müşterilere sahip olmak, daha fazla gelir elde etmek ve kriz durumunda daha az risk ile karşı karşıya kalınması aynı zamanda paydaşlar tarafından daha fazla tolere edilme gibi yararlar da gözle görülür bir şekilde yansımaktadır.

Kurumsal itibar sahibi olmak aynı zamanda rakiplerin engelleme faaliyetlerine karşı bariyer görevi görür ve rekabet avantajını oldukça yüksek seviyelere ulaştırır. En iyi tedarikçilerin ve iş ortaklarının dikkatini çeker. Yatırımcılardan ve zengin ekonomik kaynaklardan faydalanma şansını üst seviyelere çıkarır.

Başkalarının bizim hakkımızda sahip olduğu düşüncelerin tamamı veya bir kurumun çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı halkın gözündeki algısı, Bulunduğumuz ortamda saygı görmemiz için oldukça önemli bir faktördür ve aynı zamanda kurumlara hem finansal açıdan hem insan kaynağı açısından hem de faaliyette bulundukları pazar payı açısından katkı sağlar, Tutarlı davranma ve bir karakter bütünlüğüne sahip olma sonucunda gerçekleşir İtibar işlerin sonuçlanması ve finansal değerlerle yakından ilgilidir, Prestij ve saygın olma durumudur, Güçlü bir itibara sahip olan kişi ve kurumlar daima avantajlı olur, İyi bir itibara sahip olmak; sermayeyi, kaliteli çalışanları ve müşterileri bir mıknatıs gibi çeker, Kişinin ya da kurumun geleceğine ilişkin davranış olasılıklarının ifadesi olarak da değerlendirilir, İtibar Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisine göre; motivasyon psikolojisinde bir teori olan insan motivasyonunun fizyolojik gereksinimleri gıda, su, dinlenme gibi en temel düzeyde başladığı açıkça ifade edilir, Tutarlı davranışlar, hissedilen olumlu yargılar ve düşünceler toplamı “güven” duygusunu meydana getirir, Tüm paydaşların gözündeki imajın toplamını ifade eder, Kurumsal itibar, çalışanların ve potansiyel müşterilerin ilgisini çeker Organizasyonun başarısında önemli bir rol oynar, İtibar oluşturmak için topluma yönelik davranışları ve hareketleri düzenli olarak gözden geçirmek ve ölçümlemek gerekir
İtibar Nedir? Neden Önemlidir?itibar itibar nedir itibar yönetimi kurumsal itibar
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Resmin ön planında sağ elinde kalem tutan bir el görülüyor. Kalem, görüntünün arka planında görülebilen bir beyaz tahtaya yazmak için kullanılıyor. El siyah bir eldiven giymiştir ve beyaz tahtanın üzerinde, sanki el yazmanın ortasındaymış gibi, birkaç çizgi çizilmiştir. Yazı tahtası üzerindeki yazı siyah renkte ve birkaç kelime içerdiği görülüyor. Görüntünün arka planı nötr bir gridir ve üzerinde elin ve beyaz tahtanın soluk bir gölgesi görülebilmektedir. Görüntü hafif yüksek bir açıdan çekilmiş ve hem elin hem de beyaz tahtanın iyi bir görüntüsünü sunuyor.
İtibar Yönetimi

Kurumsal İtibarı Oluşturan Unsurlar

13 Ağustos 2021
Bir grup insan gecenin içinde, yüksek bir binanın önünde siluet halinde durmaktadır. İnsanlar siyah bir paltodan siyah bir gömlek ve kravata kadar çeşitli kıyafetler giyiyor. Grubun arasında siyah paltolu bir kadın göze çarpıyor, silueti karanlıkta görülebiliyor. Gruptan uzaklaşan bir başka kişinin gölgesi yere düşüyor. Sahne, grubu ürkütücü bir şekilde güzel gösteren yumuşak sarı bir ışıkla aydınlatılıyor. Gecenin içinde bir durgunluk anı, karanlıkta bir arada duran insanlar, arkalarındaki binanın ışığı bir fon oluşturuyor.
İtibar Yönetimi

Kurumsal İtibarını Keşfet

30 Mayıs 2020
Bir dizüstü bilgisayarın önünde oturmuş, elleri klavyenin üzerinde yazı yazan bir kişinin yakın çekimi. Kişi açık gri bir gömlek giymektedir ve sol bileğinde bir kol saati vardır. Sol eli hafifçe dizüstü bilgisayarın dokunmatik yüzeyine dayanırken sağ eli tuşlara odaklanmıştır. Dizüstü bilgisayarın ekranı odanın parlak ışığıyla aydınlanıyor ve arka planda üzerine bir grup yıldız çizilmiş bir cam pencere görülüyor. Yazmaya devam eden kişinin yüz ifadesi konsantrasyondan ibarettir ve neredeyse çevresinin farkında değilmiş gibi görünmektedir.
Marka Yönetimi

İtibar Yönetimi Neden Önemli?

21 Ocak 2021
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
16610
Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi görseli, eğitmenin kurumsal kıyafetiyle ve olumlu bir ifadeyle kameralara gülümsediği bir eğitim ortamında çekilmiş. Arka planda modern bir iş merkezi bulunmakta, bu da profesyonel ve kurumsal bir eğitim havası veriyor. Eğitmenin önemi ve eğitim içeriğinin ciddiyeti, görselin estetiğiyle vurgulanmış.
5
(90)

Halkla İlişkiler Eğitimi

16 Konu5 Saat
Yirmili yaşlarının ortasında, gözlüklü ve siyah takım elbiseli genç bir kadın görülüyor. Elleri ceplerinde, saçları düzgün bir topuz yapılmış halde duruyor. Bakışları ileriye sabitlenmiş, ifadesi ciddi. Kendinden emin bir havası var, varlığı dikkat çekiyor. Profesyonel ve şık görünüyor. Gözlükleri yuvarlak ve takım elbisesi tam oturmuş. Takım elbisenin koyu rengi açık teni ve açık saç rengiyle güzel bir tezat oluşturuyor. Dengeli ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Gülşen Yegin
14200