AnasayfaBlogTurizmde Markalaşma Nedir?
Markalaşma

Turizmde Markalaşma Nedir?

28 Haziran 2019
Bu görsel, ünlü anıtların resminin bulunduğu açık bir kitabı tasvir etmektedir. Kitap sarı bir yüzeye sahip ve tepesine bir saat yerleştirilmiş. Arka planda, birçok penceresi olan yüksek bir bina ve önünde bir kule var. Ön planda bir çanta ve bir palmiye ağacının yakın çekimi ve arka planda mavi bir gökyüzü var. Kitabın kalın bir kapağı var ve resmin ana odağı, diğer dokular ve renklerle çevrili anıtların resmi. Genel olarak, bu görüntü bol miktarda ayrıntı ve renk sergilemektedir ve bir görüntü başlığı veri kümesi hazırlamak için kullanılan bir görüntünün harika bir örneğidir.
KonularTanımlarÖnemleri
MarkalaşmaBir işletmenin, ürünün veya hizmetin benzersiz ve özgün algılanmasını sağlama süreci.Markalaşma, işletmelerin rekabette öne çıkması ve müşteri bağlılığını artırması için önemli bir rol oynar.
Turizmde MarkalaşmaTurizm ürünlerinin ve hizmetlerinin benzersiz ve özgün olarak algılanmasını sağlamak için kullanılan bir stratejidir.Rekabetin yoğun olduğu turizm sektöründe farklılaşma ve öne çıkma imkanı sağlar.
Marka KimliğiMarkanın tüketicinin zihninde yarattığı farklı ve benzersiz imaj.Marka kimliği, tüketicinin markayı nasıl algıladığını ve nasıl hatırladığını belirler, marka bağlılığını güçlendirir.
DijitalleşmeGeleneksel iş süreçlerinin dijital teknolojilerle dönüştürülmesi süreci.Dijitalleşme, markanın geniş kitlelere daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesini sağlar.
Reklam ve SponsorlukBir markanın tanıtımını ve bilinirliğini artırmak için yapılan faaliyetler ve yatırımlar.Markanın tanıtılması, bilinirliğinin artırılması ve hedef kitlenin genişletilmesi sürecinde önemli bir rol oynar.
Turistik TüketiciTurizm ürün ve hizmetlerini tüketen kişiler.Turistik tüketici tercihleri ve beklentileri, turizm markalarının stratejilerini ve hizmetlerini şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır.
Markalaşma YönetimiBir markanın konumlandırılması, seçilmesi, pazarlanması ve genelleştirilmesini içeren süreçlerin yönetilmesi.Markalaşma yönetimi, markanın tutarlı bir biçimde sunulmasını ve tüketicinin zihninde benzersiz bir konum elde etmesini sağlar.
Müşteri MemnuniyetiMüşterinin bir ürün veya hizmetten aldığı tatmin düzeyi.Müşteri memnuniyeti, müşteri bağlılığını artırır ve tekrar satın alma olasılığını yükseltir.
Marka SadakatiTüketicinin belirli bir markayı tekrar tekrar tercih etme eğilimi.Marka sadakati, markanın uzun vadeli başarısını ve karlılığını güvence altına alır.
Marka İtibarıMarkanın kalitesi, güvenilirliği ve değeri ile ilgili genel algı.Marka itibarı, markanın rekabette öne çıkmasını ve tüketicinin tercihini etkilemesini sağlar.

İnternetin hakimiyet kurduğu bu dijital çağda her an her şey büyük bir hızla değişim göstermekte. Geçmişe oranla günümüzde kişilerin özgürlük arayışları toplumda bireysel rol oynama istekleri, bilgiye hızlı ve kolay ulaşma çabaları daha da hız kazanmış durumda. Bu durum teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijitalleşme ve markalaşma ihtiyacının yadsınamaz bir gerçek olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Kurumsal Değeri Belirleyen İhtiyaç: Markalaşma 

Günümüzde markalar geçmişe oranla geleneksel satış, pazarlama ve iletişim alanlarında yaşanan değişime hızla ayak uydurmaya çalışmakta. Hemen her alanda olduğu gibi kaçınılmaz değişimin hissedildiği bir alan da turizmdir. Turizmde markalaşma işletmelerin öncelikle başvurması ve atlanmaması gereken konular arasındadır. Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar küçük ve büyük turizm işletmelerini markalaşma adı altındaki yeniliğe itmektedir. 

Marka yaratmanın gücü bir marka ve müşterileri arasında değerleri uyumlu hale getirmede yatar. Bu duygusal bağlantı marka bağlılığını ateşler. Her yetenekli yönetici büyük markaların gücünü kuruluşun içinden aldığını bilir. Marka bağlılığı çalışanlar ve işverenin değerleri arasındaki bağlantıdan başlar.

Turizm İşletmelerinde Marka Kimliği 

Turizm tanıtım ve pazarlamasında sosyal ağ kullanımı oldukça yaygın bir durumda. Dijitalleşme ile birlikte bireylerin seyahat alışkanlıkları da değişime uğramıştır. Eskiye oranla tatil yapılacak bölgenin önceden araştırılabilir olması, işletmelerin tanıtım faaliyetlerinin izlenebilirliği, sosyal medyanın hız ve ulaşılabilirlik açısından önemini arttırmaktadır.

Günümüzde turiste ulaşmanın en pratik ve hızlı yolu internet. Sürekli bir gelişme halinde olan turizm de sosyal medyada turistlerle iletişim kurmayı amaç edinmektedir. İnsanlar interneti kullanarak çeşitli sosyal ağlar aracılığı ile turizm konusunda her türlü bilgiye ulaşabilmektedir. Durum böyle olunca kurumlar reklam, sponsorluk ve iletişim gibi alanlarda yaşanan yoğun trafiğe markalaşma stratejisi ile birlikte ayak uydurmak zorunda kalıyor.

İşletmelerin belirgin bir kurum kimliği ve saygın bir imaja sahip olmaları markalaşma adımının atılmasına bağlıdır. Otel, hotel gibi konaklama sektörü alanında hizmet veren turizm işletmelerinin rekabetin yoğun olarak yaşandığı bu platformda rakiplerinden sıyrılmaları kurumsal olarak farklılaşmalarına bağlı.

Turistik Tüketici

Turizmde oldukça yeni bir kavram olan markalaşma henüz yeteri kadar turistik işletmeler açısından dikkate alınmadığı gibi turistlerinde tercihlerinde marka kavramının çok büyük etkisi de olmamakta. Ancak ürün çeşitliliğinin oluşması ve müşteri memnuniyetinin temel faktör olması turizmde marka kavramını önemli kılmaktadır. Marka sorusu ürün nedir ile birlikte düşünülmeli. Ürün, ilgi, dikkat ve tüketim için pazara sunulabilecek istek yada talebi karşılayabilecek herşey olarak tanımlanabilir.

Tüketicilerin yaşam standartları, satın alma eğilimleri, tutum ve davranışlarındaki farklılaşma, pazarda yeni pek çok segmentin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu segmentlerdeki her tüketici farklı nedenlerle bir mal yada hizmeti satın almakta yada almamakta. Tüketici gruplarındaki bu farklılaşma onlarla iletişim kurmak ve pozitif bir tepki almak isteyen kurum ve kuruluşlar için başlı başına bir sorun. Markanın tanınmışlık düzeyi ne kadar fazla ise mal veya hizmetin satışındaki etkisi de o kadar fazladır. Her zaman da tanınmışlığın etkisi markayı sürekli kılar.

Markalaşma Yönetimi 

Markalaşma yönetimi ile sağlanacak bu farklılığın bireyler üzerinde oluşacak etkisi çok önemli. Kişilerin işletme hakkında kafalarında oluşturdukları duygu, bilgi, izlenim ve deneyimler markanın diğer rakiplerinden farklılığını öne çıkaracaktır. Müşterilerin memnuniyeti işletmenin görsel unsurlarının iyileştirilmesine, reklam ve sponsorluk çalışmalarına ve hizmetin kaliteli olmasına bağlıdır.

Turizm işletmeciliğinde marka itibarını korumada şikayet takibi ve geri bildirim oldukça önemli bir süreçtir. Müşteri gözünde markaya duyulan sadakat ve değer arttıkça işletmenin yapmış olduğu markalaşma stratejisi de o kadar güçlenmektedir. Ülkemizde yer alan turisttik işletmelerin geneli Akdeniz ve Ege çevresinde konumlanmıştır. Doğal güzelliklerinin yanı sıra bu bölgedeki işletmeler markalaşma değerinin de ne kadar önemli olduğunu hissetmeye başlamışlardır.

Yazar: Didem Naz Kırmızı

Markalaşma, Bir işletmenin, ürünün veya hizmetin benzersiz ve özgün algılanmasını sağlama süreci, Markalaşma, işletmelerin rekabette öne çıkması ve müşteri bağlılığını artırması için önemli bir rol oynar, Turizmde Markalaşma, Turizm ürünlerinin ve hizmetlerinin benzersiz ve özgün olarak algılanmasını sağlamak için kullanılan bir stratejidir, Rekabetin yoğun olduğu turizm sektöründe farklılaşma ve öne çıkma imkanı sağlar, Marka Kimliği, Markanın tüketicinin zihninde yarattığı farklı ve benzersiz imaj, Marka kimliği, tüketicinin markayı nasıl algıladığını ve nasıl hatırladığını belirler, marka bağlılığını güçlendirir, Dijitalleşme, Geleneksel iş süreçlerinin dijital teknolojilerle dönüştürülmesi süreci, Dijitalleşme, markanın geniş kitlelere daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesini sağlar, Reklam ve Sponsorluk, Bir markanın tanıtımını ve bilinirliğini artırmak için yapılan faaliyetler ve yatırımlar, Markanın tanıtılması, bilinirliğinin artırılması ve hedef kitlenin genişletilmesi sürecinde önemli bir rol oynar, Turistik Tüketici, Turizm ürün ve hizmetlerini tüketen kişiler, Turistik tüketici tercihleri ve beklentileri, turizm markalarının stratejilerini ve hizmetlerini şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır, Markalaşma Yönetimi, Bir markanın konumlandırılması, seçilmesi, pazarlanması ve genelleştirilmesini içeren süreçlerin yönetilmesi, Markalaşma yönetimi, markanın tutarlı bir biçimde sunulmasını ve tüketicinin zihninde benzersiz bir konum elde etmesini sağlar, Müşteri Memnuniyeti, Müşterinin bir ürün veya hizmetten aldığı tatmin düzeyi, Müşteri memnuniyeti, müşteri bağlılığını artırır ve tekrar satın alma olasılığını yükseltir, Marka Sadakati, Tüketicinin belirli bir markayı tekrar tekrar tercih etme eğilimi, Marka sadakati, markanın uzun vadeli başarısını ve karlılığını güvence altına alır, Marka İtibarı, Markanın kalitesi, güvenilirliği ve değeri ile ilgili genel algı, Marka itibarı, markanın rekabette öne çıkmasını ve tüketicinin tercihini etkilemesini sağlar
markalaşma turizm markalaşma yönetimi teknoloji tüketici marka reklam
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.