AnasayfaBlogDijital PR Nedir? Nasıl Yapılır?
Satış - Pazarlama

Dijital PR Nedir? Nasıl Yapılır?

04 Şubat 2021
Dijital PR Nedir? Nasıl Yapılır?

Halkla İlişkiler ve İletişim Eğtimi eğitmenimiz Gülşen Yegin ile birlikteyiz. Halkla ilişkiler ve dijital PR hakkında konuşacağız. Yeni katılan ve eğitiminizi almayan kişiler için öncelikle sizi tanıyalım.

Gülşen Yegin Kimdir?

Uludağ Üniversitesi İşletme mezunuyum. 26 yıl Türk Telekom AŞ’de giriş kademesinden başlamak üzere yöneticilik yaptım. Bodrum’da müdür yardımcılığı yaptı. Müşteriyle ilgili en çok şey öğrendiğim yer Bodrum Telekom Müdürlüğü’ydü. 2013’te emekli oldum. 2018’de enstitü ile öğrenci olarak tanıştım. 2019’da eğitmen arayışlarını gördüm ve başvurdum. Türk Telekom’da 2000 yılından itibaren iç eğitmenlik yaptım. Türk Telekom A.Ş. akademisinde çalıştım. Yetkin eğitmenliğe yeteneğim var. Şimdi Enstitü’de eğitmen olarak çalışıyorum. Bilgilerimi öğrencilerimle paylaşıyorum.

Enstitüde Vermiş Olduğunuz Eğitimler Nelerdir?

4 eğitimim var. Churn ve Müşteriyi Elde Tutma Yönetimi, Müşteri Odaklı Satış Teknikleri, CX Müşteri Deneyimi Yönetimi (Amazon Örneği) ve Halkla İlişkiler ve İletişim.

Münevver Birol: Bugün sizinle uzmanlık alanınız olan halkla ilişkileri konuşacağız. Bir diğer adı ile PR.

Halkla İlişkilerin Tanımı Nedir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Halkla ilişkiler genel bir tanımlamayla, kuruluşların müşteri işgören ortak gibi özel gruplar ve resmi çevreler ve geniş anlamıyla halkla bağlantılar kurarak geliştirerek kendisini çevresine konuşlandırma, topluma tanıtma çabasına, kamuoyundan da gelen tepkileri değerlendirerek tutumuna yön verme amacıyla giriştiği planlı çabalardır.

Çift yönlü simetrik iletişimden söz ediyoruz. Olumlu imajdan söz ediyoruz. Hedef kitlemiz olan halkın aslında halk sözcüğünün halkla ilişkilerde bilinen anlamıyla kullanılmadığından söz ediyoruz. Uygulayıcıları arasında halkla ilişkiler uzmanlarının görev ve sorumluluklarını açmadan önce de hep bir rol kavramından söz ediyoruz. Roller hem gündelik yaşamımızda hem de mesleki yaşamımızda var olmakla birlikte bireylerin mesleklerine bağlı olarak sahip oldukları görev ve sorumlulukları. Onların rolleri olarak tanımlıyoruz. En uzun rolü de aslında iş hayatımızda oynuyoruz.

Halkla ilişkiler uzmanlarının sorumlukları; kamuya halka enformasyon verilmesi, hedef kitlenin ikna edilmesi, tutum ve davranışları biçimlendirme, bir kurum ve paydaşları arasında uyum yaratma çabası olarak tanımlıyoruz. Buna göre de halkla ilişkiler uygulayıcılarına bilgi verme, ilişki kurma ve ikna etme rolleri yüklüyoruz.

Halkla ilişkiler uzmanlarına bir görüşün savunuculuğunu üstlenen ve topluluğu biçimlendiren, harekete geçiren rollere de sahip olduklarını ifade ediyoruz. Topluluklar inşa etmeye yönelik güçleri olduğunu, bir görüşün savunucusu olabileceklerini ifade ediyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ten örnekler veriyoruz. Atatürk, bir halkla ilişkiler uzmanıydı. Nasıl tanımıyoruz, neden Mustafa Kemal halkla ilişkiler uzmanı olarak anılmadı? Biz bunu anlatıyoruz. Zorda kaldığınızda Mustafa Kemal gibi düşünün diyoruz. Bugüne kadar farklı meslekler ve roller çerçevesinde Atatürk’e asker, devlet adamı, politikacı, parti lider, öğretmen, yazar, cumhurbaşkanı, devrimci gibi birçok vasıflarıyla değerlendirdik ama halkla ilişkiler uzmanı olarak değerlendirmemişiz. 

Atatürk Kurtuluş Savaşı'yla başlayıp cumhuriyetin kuruluş sürecine kadar devam eden süreçte halkla ilişkilere dair çoklu faaliyetler yürütmüştür. Bu yüzyıldan geçmişe doğru halkla ilişkiler gözlüğünden baktığımızda çift yönlü iletişimi Mustafa Kemal’i 1920’li yıllarında uyguladığını biliyor musunuz?

1929’lerde vermiş olduğu mesajlar birlik ve beraberlik üzerine, 1930’larda vermiş olduğu mesajlar ekonomiyi düzeltmek amacıyla halkın görüşünü almak ve onlara olanı biteni anlatmak amacıyla olduğunu ifade ediyoruz. Bütün bu çalışmaları da Atatürk ve Söylev ve Demeçleri üzerine bir surum çalışması adıyla Dergipark’ta yayınlamış araştırma yazısından ortaya çıkarıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir halkla ilişkiler uzmanı olduğu konusunda bilgi almanızı dileriz.

Halkla ilişkiler uzamlarına bilgi verme, ilişki kurma, uyum sağlama rolleri yüklüyoruz dedik ve Atatürk’e geçtik ya biz dersimizde Halkla ilişkiler uzmanlarının görev tanımlarını yapıyoruz. 34 madde ile belirliyoruz. Buradaki amacımız onlara görevleri, bundan sonra yapacakları işler konusunda bir şablon oluşturmak. Görev tanımları meslek hayatım boyunca önemsediğim kavramdı. 

Burada da öğrencilerimin bu konudaki farkındalıklarını arttırmaya çalışıyorum. Hem sorumluluklarını anlatırken hem de görev tanımlarını verirken yönetimin zamanın göstergelerini doğru okumasına yardımcı olur derken, soru soruyoruz. Bir sonraki teknolojik devrim ne olacak? 

Bu soru halkla ilişkiler uygulamacısının ne işine yarar. Geleceği ön görmek zorunda. Bilgiyle kendini donatmak zorunda. Yeni iş modellerini öğrenmek zorunda. Geleceği yorumlayabilmek zorunda. 

Bir sonraki maddede de gelecekteki eğilimleri çözümlemek ve sonuçlarını tahmin etmek, yönetimin göstergeleri doğru okumasına yardımcı olmak. Bunların ikisi teknolojiyle ilgiliyken, bir başka maddede de finansal iletilişimin planlaması yön çizilmesi koordinasyon ve uygulamaları diyoruz. 

Bütçe oluştururken bütçede bilançoyu okumayı biliyor olmanız gerekiyor. Bütün bu disiplinlerin okuryazarı olmanız gerekiyor. Bütün departmanlarla etkin bir işbirliği içinde olmak diye bir maddemiz var, burada da yine farklı disiplinleri öğrenmemiz gerekiyor. Yalnızca teknolojiyle yetinmememiz kendimizi geliştirmemiz gerekiyor diye vurguluyoruz. Zamanın değişen ölçütlerine göre görev ve sorumlulukları değişecektir.

Dijital PR Nedir? Geleneksel Halkla İlişkilerle Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dersi açarken, 3 yoldan hareket etmek istedim. Birincisi bizim öğrencilerimiz daha sonra da bunu tekrar edeceğiz, fakülteleri bitirirken dijital platformda ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini, hangi iş modellerini öğrenmemeli gerektiğin bilmiyorlar. Öğrenmeden mezun oluyorlar. Günümüzde mutlaka artık geleneksel halkla ilişkiler bir tarafa bırakılmadan, bütün planlamalara kavramlarıyla birlikte yürüyoruz ama kullandığımız platforma farklı. O platformu öğrenmeden de ilerlememiz mümkün değil bu da bizim dijital PR’ı öğrenmemizi gerektiriyor. İkincisi de kişisel gelişimlerini tamamlamadan mezun oluyorlar. Bu anlamda da dersin iletişim bölümünde bun vermeye çalışıyoruz.

Özellikle de Mustafa Kemal Atatürk’ün halkla ilişkiler uzmanı olarak anılmasını istediğim ve yaptıklarını örnek almak açısından 3 konunun özellikle üzerinde duruyorum.

Dijital PR konusu çok önemli. Dijital PR derken, yaptıklarımızı dijital platforma taşıyacağız. Halkla ilişkilerin tanıma ve tanıtma işlerinin yerine getirmek için çok önemli bir mecra olduğunu da biliyoruz internetin. Burada sosyal medya uygulamaları çok büyük önem taşıyor. Özellikle blog sitelerinin incelenmesi, araştırma çevreyi tanıma, yönetim açısından, halkla ilişkiler uzmanlarına büyük kaynak sağlıyor. Dijital PR geleneksel PR’dan faklı olarak online internet ortamında var olan bir markayı bir şirketi, bir kurumu, projeyi veya online bir varlığı online araçlarını kullanarak yönetmek anlamına geliyor. Yaptığınız işi dijital platforma taşıyorsunuz.

Sosyal medya, paylaşım, arama motoru, blog, forum ve haber siteleri gibi internet araçlarının halkla ilişkiler amaçlı kullanılmasına dijital PR diyoruz. Kullandığımız araçlar ve ortam farklı oluyor. Ama ilkelerimiz, amacımız aynı. 

Dijital platformda ne yapabiliyoruz. Ne avantajımız var? Kurum faaliyetlerinin daha kısa sürede duyurabiliyoruz, kurum faaliyetlerini sponsorluk yaptığımız kuruluşlarla olan ilişkilerimize geliştirebiliyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizi, duyurabiliyoruz. Daha çabuk ve çevik olabiliyoruz. 

Bir de itibar yönetimi yapabiliyoruz. Derste de özellikle tavsiye ettiğim, şirket isminin markaların, yöneticilerin, imkanınız varsa kurum çalışanlarınızın bile sosyal medyada araştırarak itibar zedeleyici bir yayın var mı şeklinde denetlenmesini istiyoruz. İtibar yönetimi yapıyoruz.

Bütün bunların da dijital PR kullanırken, bulunduğumuz mecranın iletişim kurallarına uyarak bazı etik notlara uyarak yapmamız gerekiyor. Nedir bu iletişim kuralları? Şimdi Facebook’taki davranışımız LinkedIn’daki davranışımız aynı değil, paylaştığımız içerikler aynı değil. buna dikkat etmemiz gerekiyor. Markalar ürün ve hizmetlerinin nitelikleriyle ilgili platformda bulunmaları gerekiyor. Kendilerine uygun platform seçmeleri gerekiyor.

Etik kodlar nedir diyecek olursak; tüm bu etik kodlara ve iletişim kurallarına uyarsak sosyal medyada internet ortamında rahat ediyoruz. Her şeyden önce tüketiciye saygı, ilişki dürüstlüğü, hitap ettiğiniz kişiyle onunla konuşulması, görüş dürüstlüğü ve kimlik dürüstlüğü. Katılımcılarıma da her zaman söylerim, sosyal medyada adınız ve soyadınızla yer alın. Adınız soyadınız ve siz dünyada bir tanesiniz. Adınız ve soyadınızdan olabilir ama sizden yok. Adınızı ve soyadınızı marka olarak kullanın.

  • İletişim kurulan mecranın kurallarına saygı gösterin.

  • Azınlıklarla sorumluluk taşıyarak iletişim kurun.

  • Kimseyi ötekileştirmeyin.

  • Kimseyi dilinden, dininden, inancından dolayı ötekileştirmeyin.

  • Mahremiyeti koruyun. Bunun için de izin alın.

Tüm bunlara dikkat ettiğinizde dijital platformda da rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz. Dijital platformun avantajlarını kullanabilirsiniz.

Dijital platformun avantajları nelerdir dediğimizde de etkinlik faaliyetlerinin değerlendirmesinde kullanılabilir. Çok sayıda burada bağımlılar yaratılabilir. Çok daha rahat iletişim kurulabilir. Bir kriz yönetimine geldiğimizde kriz yönetimi açısından dijital platformun geleneksel medyaya oranla yayılma hızı olduğu için, krizi de çok daha yüksek seviyede yayar. Bu yüzden dikkatli olunması gerekir. 

Dijital PR’ın unsurları var. Kurumsal bloglar, online haber bültenleri, SEO, kurumsal web dizaynı ve sosyal medya yönetme.
Dijital PR deyince anladığımız sadece sosyal medya yönetimi oluyor. Aslında değil, bu 5 maddenin hepsine var olmamız gerekiyor. 53 tane ders almamız gerekiyor ki dijital platformu yönetebilelim. 

Münevver Birol: Datça Belediyesi sosyal medyada çok aktif. Bu, geleneksel halkla ilişkilere hiç benzemiyor. 

Belediyelerin Dijital Halkla İlişkilere Geçmesini Nasıl Yorumluyorsunuz? Sizce Doğru Bir Yolda Mı İlerliyorlar?

Datça Belediyesi, duyunca insanı gülümseten, Twitterda oldukça etkin Kadıköy Belediyesi’yle birlikte, yalnızca sosyal medya ve sosyal medyanın bir kısmıyla yetinmemek gerekiyor. Blogları kullanmak gerekiyor. Online haber bültenlerini, SEO’yu, kurumsal web dizaynını da kullanmak gerekiyor. Evet bu kadar da olsa o platformda olmaları çok etkileyici.

Halka daha yakın duruyorlar, daha kolay soru çözüyorlarmış gibi görünüyorlar, daha hızlı hareket ediyorlar. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan yalnızca Datça Belediyesi değil, tüm belediyelerin sosyal medya çalışanların sosyal belediyeler ağı var SOBA diyorlar adına. Dönem dönem toplanıyorlar, buradan ilginç kararlar çıkıyor. 40 belediyenin oluşturduğu bir ağı. Kadıköy Belediyesi var en başta, Silivri Belediyesi, Datça Belediyesi Ataşehir, Muğla, Çerkezköy, Edremit, Menteşe Belediyesi var. 

Sosyal medya günümüzde önemli iletişim araçlarından biri. Vatandaşlar karşılaştıkları sorunları çözebilmek için hızlı bir biçimde hareket etmek istiyorlar. Sosyal medya aktif kullanmak amacına uygun ve ihtiyaçlara en hızlı cevap vermek adına ise evet, çok yaralı oluyor.

Datça Belediyesi’nin farklı bir duruşu var. Yatırıcı twetleri atanda Kent Konseyi Genel Sekreteri Osman Akın. Belediyelerin twitter hesaplarının arkadaş gibi kullanılmaya başlaması, Kadıköy Belediyesi ile başlıyor. Kadıköy Belediyesi’nin bir twete var: Bu sabah geçmişten geldiğini iddia edip, temizlik işçimizin yeleğini çalan şahsı arıyoruz.

Diğer belediyelere de geçmiş bu anlayış. Datça Feribot işletmesinin hesabını takip ediyorum, gerçekten de çok daha neşeliler, farklı paylaşımları var. Grupta olanların ortak görüşü, hepimiz Kadıköy Belediyesi’nin platosundan çıktık. Aşık olunan, sıcak sevimli marka olmak istiyoruz. Dijital PR yalnızca sosyal medya uygulamalarıyla olmak demek değil. 

Geleneksel Halkla İlişkilerin Yerine Dijitalleşmek Markalar Üzerinde Ne Kadar Etkili?

Şimdi dijital mecraların önem kazanması halkla ilişkilerde geleneksel olarak varlığın sürdürmesinin yanında da dijital platformda olmalarını da zorunlu kıldı. Kullanıcı tarafından yapılan tavsiyeler, kurumların içeriklerinin bağımlılık yaratıyor olması. Google bir halkla ilişkiler mucizesi. Reklam yapılmamış ağızdan ağıza tavsiye edilmiş. Tavsiye ile müşteriler etkilemek ya da kötü yorumlar etkilemek satışı düşürmek gibi, orada kullanıcıların yaptıkları yorumlar verdikleri o puanlara bağlı olarak ürünleri alıp ya da almama kararı veriyorlar.

Özellikle o puanlama ile müşteri memnuniyetini belirliyorlar. Markaların hayatında da bu önemli rol oynuyor. Arama motorlarında da ilk sıralarda bulunmak kalite bilinirlik açısından da zımnen onay etkisi görüyor. Böylece, kriz anında da dijital platformun iyi yönetilmesi gerekiyor. Hedef kitlenin medya organlarına yönelmesi gerekiyor. Markaların hayatında dijital pazarlama var, dijital halkla ilişkiler, dijital kriz yönetimi markaların hayatında da olmaya devam edecek. Bilinilirliğin ve satışlarını etkileyecek. 

Çok Başarılı Olduğunu Düşündüğünüz İşletmeler Hangileri? Neyi Doğru Yapıyorlar?

Çok başarılı olduğunu düşündüğümüz işletmeler aylık bazda değişiyor. Pandeminin etkileri sürerken de markalar sosyal medya aracığıyla iletişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal Marka Takip Platformu’nun bir araştırması var. İletişimi en iyi yöneten ülkemizde English Home , Netflix, Baykar Savunma Sanayi, insansız hava araçlarını üreten firma, Torku , Doğtaş, Mercedes Benz Türkiye, Yataş, Mado, THY gibi firmalar. THY özellikle her dönemde iletişimi dikkatimi çeken bir marka. Radyosu Voyage diye bir radyosu da var. Bunu yapıyor olmaları, sürekli iletişim kurmaları önemli. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir iletişim kuruyorlar. Bunu iyi yapıyorlar. 

Hangi platformdan iletişim kurmaya çalışırsanız çalısın halkla ilişkiler orkestra etmelidir. Marka iletişim, pazarlama iletişimi olabilir. Bu şirketlerde bunu olumlu imajlarıyla sürdürüyorlar. Bütünleşik pazarlama iletişimlerini de tek bir şemsiye altında sürdürdükleri için başarılılar diye düşünüyorum. 

İşletmeler Sosyal Medyada Ne Kadar Yer Almalı? İşletmeleri Sürekli Sosyal Medyada Görmek Negatif Bir İzlenim Bırakabilir Mi?

Kullanılan sosyal medya araçlarının işletmelerde sürdürülebilir olması gerekiyor. Bir defa bir şeyi iyi yapmak bir şey ifade etmiyor. Bir kere iyi yapılan hep iyi izlenim bırakacak anlamına gelmiyor. Yöneticilerin ve işletme profesyonellerinin bu araçları doğru kullanması gerekiyor.

Tüm bunların da halkla ilişkiler şemsiyesi altında olması gerekiyor. Sosyal medya halkla ilgili öğrenilmesi gereken çok şeyi size ifade eder. Çok kolay geri bildirim alırsınız. Halkın ne hissettiği çok kolay anlarsınız. Onların ihtiyaçlarını çok rahatlıkla takip edebilirsiniz ve o ihtiyaçlara göre de tutum geliştirebilirsiniz. buna da çift yönlü simetrik iletişim diyoruz. Burada da yapılması gereken ihtiyaçların tespit edilip o ihtiyaçlara göre strateji geliştirmek.

Kara cuma haddini aşmış bir uygulama. Rahatsız ettiyse ihtiyacımızın dışına çıkmış fazla gelmiş demektir. İletişimin fazlası da sıkıntı yaratıyor. Bu meyanda da sosyal ağlara katılmayan örgütler varsa da bunlar da artık gelecekte siber alemin bir parçası olamayacaklar. O yarıştan düşüyorlar. Ölçüsünde olmamız gerekiyor. Sosyal medya uygulamaları da çok büyük bütçeler gerektirmiyor, Twitter ve Facebook gibi birçok sosyal medya uygulaması birçok firmanın ürün ve hizmet pazarlayabileceği çok geniş bir platform ve pahalı değil.

Sosyal medyada aktif olmak sadece paylaşım yapmak, reklam göndermek, ürün tanıtımı demek değil. Firmalar için aktiviteler de çok önemli. Sosyal sorumluluk olarak paylaşım yapmak, öğrenek keşfetmeye yönlendirmek, yorumlara cevap vermek, kullanıcılar yalnızca satın alan meta gibi görmemek, onlarla iletişim kurmaya çalışmak da bir sosyal medya uygulaması olarak da görmemiz gerekiyor.
Kurumumuzu örnek veririm. Videolarımız, bloglarımız var, zengin bir blog sitemiz var, oyunlar var, uygulamalarımız var, forumlarımız var. Sürekli iletişimde bulunmaya çalışıyoruz katılımcılarımızla. Daha fazla sitede tutmak istiyoruz ve daha fazla şey öğrensinler istiyoruz. İyi anlamda İstanbul İletme enstitüsünü örek veriyorum derslerde. Etkin verimli ve sürdürülebilir bir biçimde kullanmak gerekiyor.

Halkla İlişkiler Çalışanları Hangi Yeteneklerini Geliştirmeli? Ne Önerirsiniz?

İyi bir halkla ilişkilerci olmak için strateji oluşturun, stratejiyi öğrenin diyoruz. Planlama yapmayı bilmek gerekiyor, Türkçeyi çok iyi konuşmak gerekiyor, iyi bir metin yazarı olmak gerekiyor, blog yazarı, içerik editörü olmak, gündemi iyi takip etmek gerekiyor. Kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor. Halkla ilişkiler yaratıcılık ve yorum isteyen bir meslek. Yaratıcılık ve yorumun da bilgiye ihtiyacı vardır.

Bunu başaramıyorsanız, kendinize önce halkla ilişkiler çalışması yapın. Nerelerde eksiğiniz var. Algılarınızın daima açık olması ve işi çok sevmeniz gerekiyor, bilgili, genel kültürlü ve donanımlı olmanız gerekiyor. Yeni iş modellerini öğrenebilmeniz, dijital PR yapabilmeniz önemli. 53 başlıktan birkaç tanesini örnekleyeyim, dijital pazarlama, sosyal medya uzmanlığı, blog yazarlığı, içerik editörlüğü, SEO eğitimi, WorPress eğitimi.

Okullarda bu dersler verilmiyor. Ancak burası gibi kurumlarla tamamlayabilirsiniz kendinizi. Eğiticinin eğitimi çok önemli. Öğretirken öğrenirsiniz, onun yolu da eğiticinin eğitimini almak diye üstüne basa basa söylerim. Risk tabanlı düşünme tekniği, inovasyon ve yaratıcılık. Aynı zamanda da öğrenciyim hala bu derslere giriyorum. Diksiyon dersi, beden dili dersi alın. Çok fazla da zamanınızı almayacak. Üniversitede bu disiplinler teoride kalıyor. Bir kez aldığınızda ancak farkındalığınız olur. Kendinizi geliştirin arkadaşlar. 

Kimler Halkla İlişkiler Uzmanı Olabilirler? Hangi Üniversiteleri Okumak Gerekiyor?

Halkla ilişkiler uygulamacıları genellikle gazetecilik ve kitle iletişim eğitimlerini almış olmalarını bekliyoruz. Gazetecilik disipliniyle iletişim kurma becerilerini arıyoruz. Tüm bu beceriler halkla ilişkiler uzmanlarını işletmelerin vazgeçilmez iletişim danışmanları olmalarını sağlıyor. İşletme iktisat gibi eğitim veren kurumlar iletişim kısmını tamamlamıyor. Gazetecilik ve iletişim fakültelerinden mezun olanların da dijital yeterlilikleri olmuyor. Hepsinin tamamlanır olması gerekiyor ki siz halka ilişkileri yürütebilin.

Kapatılamaz bir açık değil, iletişimdeki yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz, örgün eğitimde alamadıklarını online eğitimler ile alabilirsiniz. Dijital yeterliliği de tamamlayabilirsiniz. Dijital halkla ilişkiler uygulayabilmeniz için bu platformları kullanabilirsiniz.

Her ikisinin de tamamlayacağı tarafları var. İletişimden mezun olanların dijital taraflarını diğer okullardan mezun olanları da iletişim taraflarını tamamlamaları gerekiyor. Nereden mezun olursanız olun, iletişim tarafını ve dijital yeterliliğini tamamlamanız gerekiyor. 

CX Müşteri Deneyimi Yönetimi (Amazon Örneği) eğitimi beni çok heyecanlandırıyor. O eğitime özellikle bekliyorum. Size anlatacak çok şeyimiz var. 

3 alanda gelişmelerini istiyorum demiştim, Dijital PR, Mutafa Kemal Atatürk’ü öğrenmelerini ve kişisel gelişim idi. Kişisel gelişim fiziksel ve zihin sağlığınızı yönetmen, güçlü kalıcı ilişkiler kurmak, ticaretin temellerini öğrenmek, hayatta kalmayı öğrenmek ve başkalarının da hayatta tutmayı sağlamak, hobinizin olması gerekiyor. Vizyon sahibi olmanız gerekiyor. Bunlar da kişisel gelişime dahil. 

Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla ilişkiler genel bir tanımlamayla, kuruluşların müşteri işgören ortak gibi özel gruplar ve resmi çevreler ve geniş anlamıyla halkla bağlantılar kurarak geliştirerek kendisini çevresine konuşlandırma, topluma tanıtma çabasına, kamuoyundan da gelen tepkileri değerlendirerek tutumuna yön verme amacıyla giriştiği planlı çabalardır.

Dijital PR Nedir?

Sosyal medya, paylaşım, arama motoru, blog, forum ve haber siteleri gibi internet araçlarının halkla ilişkiler amaçlı kullanılmasına dijital PR diyoruz. Dijital PR geleneksel PR’dan faklı olarak online internet ortamında var olan bir markayı bir şirketi, bir kurumu, projeyi veya online bir varlığı online araçlarını kullanarak yönetmek anlamına geliyor.

Halkla İlişkiler Çalışanları Hangi Yeteneklerini Geliştirmeli?

İyi bir halkla ilişkilerci olmak için strateji oluşturun, stratejiyi öğrenin diyoruz. Planlama yapmayı bilmek gerekiyor, Türkçeyi çok iyi konuşmak gerekiyor, iyi bir metin yazarı olmak gerekiyor, blog yazarı, içerik editörü olmak, gündemi iyi takip etmek gerekiyor. Kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor.

dijital pr
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
4P Pazarlama Nedir?
Satış - Pazarlama

4P Pazarlama Nedir? 4P Pazarlama Ne İşe Yarar?

11 Ağustos 2021
E-Posta Pazarlama Nedir?
Nedir?

E-Posta Pazarlama Nedir?

13 Kasım 2020
Dijital Pazarlama Teknikleri
Dijital Pazarlama

En Etkili Dijital Pazarlama Teknikleri

13 Ekim 2021
Hedef Pazarlama Nedir?
Satış - Pazarlama

Hedef Pazarlama Nedir?

05 Kasım 2021