AnasayfaBlogDijital PR Nedir? Nasıl Yapılır?
Satış - Pazarlama

Dijital PR Nedir? Nasıl Yapılır?

04 Şubat 2021
Siyah takım elbiseli ve gözlüklü bir kadın bulanık bir arka planın önünde duruyor. Saçlarını topuz yapmış ve gözlüklerini burnuna dayamış. Takım elbisesinin düğmeleri iliklenmiş ve elleri birbirine kenetlenmiş. Bakışları ileriye dönük ve ifadesi ciddi. Kendinden emin ve profesyonel görünüyor, sanki dünyayı ele geçirmeye hazır gibi. Kıyafeti ve tavırları onun başarılı bir iş kadını olduğunu gösteriyor.
Konu BaşlığıAçıklamaÖrnek veya İlgili Bilgi
Gülşen YeginUzun yıllar Türk Telekom'da yöneticilik yapmış ve hala İşletme ve Halkla İlişkiler alanında eğitmenlik yapmaktadır.Uludağ Üniversitesi İşletme mezunu, 26 yıl Türk Telekom AŞ’de yöneticilik yaptı.
Halkla İlişkilerin TanımıKuruluşların halkla ilişkilerini, özel gruplar ve resmi çevrelerle bağlantılarını geliştirip çevresine konumlandırmak ve topluma tanıtmak için girişilen planlı çabalardır.Çift yönlü simetrik iletişimden söz edilir. Hedef kitleye hizmet verme ve kamuoyuna yönelik tepkileri değerlendirmek asıl amaçtır.
Halkla İlişkiler Uzmanının RolleriHalkla İlişkiler uzmanlarının bilgi verme, ilişki kurmanın yanı sıra ikna etme ve uyum sağlama gibi yeteneklere sahip olması gerekmektedir.Mustafa Kemal Atatürk, tüm bu rolleri üzerinde taşıyan bir halkla ilişkiler uzmanıydı.
Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının GörevleriHalkla ilişkiler uygulayıcılarının görevleri, topluluğun yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi gibi süreçleri kapsar.Bir halkla ilişkiler uzmanının en büyük görevlerinden biri, bir kurum ve paydaşları arasında uyumu sağlamaktır.
Halkla İlişkilerin UygulanmasıHalkla ilişkiler, belirli bir hedef kitleye ulaşılabilmek için toplumun çeşitli kesimleri arasında olumlu ilişkiler kurma çabasıdır.Halkla ilişkiler uygulamacıları toplulukları harekete geçirme konusunda etkili olabilirler.
Halkla İlişkiler ve TeknolojiHalkla ilişkiler uygulayıcılarının, teknolojik gelişmeleri takip etmesi ve gelecek eğilimler konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir.Gelecekteki eğilimleri çözümlemek ve sonuçlarını tahmin etmek, halkla ilişkiler uzmanının görevleri arasındadır.
Halkla İlişkilerin İmportansıBir kuruluşun veya bir kişinin imajını, itibarını ve kamuoyu ile olan ilişkilerini yönetmek oldukça önemli bir süreçtir.Halkla İlişkiler, bir kuruluş veya bir kişinin sadece kendi etkinliklerini değil, aynı zamanda sektör dinamiklerini ve kamuoyunun genel eğilimlerini de dikkate almalıdır.
Halkla İlişkiler ve Mustafa Kemal AtatürkAtatürk, kolektif bilince ulaştırmak amacıyla halkla ilişkiler faaliyetleri yürütmüştür.Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kadınsı süreci boyunca halkın ilgisini çekmek ve onları bilgilendirmek amacıyla duruşlar ve konuşmalar yapmıştır.
Halkla İlişkiler EğitimiGelişen ve değişen halkla ilişkiler alanında güncel bilgi ve becerilerle donanmış profesyoneller yetiştirmek için verilen eğitim.Halkla İlişkiler ve İletişim alanında eğitimler, Gülşen Yegin gibi deneyimli profesyoneller tarafından verilmektedir.
Halkla İlişkiler FonksiyonlarıKuruluşların halkın duygusal ve maddi desteğini kazanmak ve ayakta kalabilmek için halkla ilişkiler faaliyetleri gereklidir.Kamuoyuyla ilgili tutum ve görüşlerin yönetilmesi ve şekillendirilmesi, bir halkla ilişkiler uzamanının fonksiyonlarından biridir.

Halkla İlişkiler ve İletişim Eğtimi eğitmenimiz Gülşen Yegin ile birlikteyiz. Halkla ilişkiler ve dijital PR hakkında konuşacağız. Yeni katılan ve eğitiminizi almayan kişiler için öncelikle sizi tanıyalım.

Gülşen Yegin Kimdir?

Uludağ Üniversitesi İşletme mezunuyum. 26 yıl Türk Telekom AŞ’de giriş kademesinden başlamak üzere yöneticilik yaptım. Bodrum’da müdür yardımcılığı yaptı. Müşteriyle ilgili en çok şey öğrendiğim yer Bodrum Telekom Müdürlüğü’ydü. 2013’te emekli oldum. 2018’de enstitü ile öğrenci olarak tanıştım. 2019’da eğitmen arayışlarını gördüm ve başvurdum. Türk Telekom’da 2000 yılından itibaren iç eğitmenlik yaptım. Türk Telekom A.Ş. akademisinde çalıştım. Yetkin eğitmenliğe yeteneğim var. Şimdi Enstitü’de eğitmen olarak çalışıyorum. Bilgilerimi öğrencilerimle paylaşıyorum.

Enstitüde Vermiş Olduğunuz Eğitimler Nelerdir?

4 eğitimim var. Churn ve Müşteriyi Elde Tutma Yönetimi, Müşteri Odaklı Satış Teknikleri, CX Müşteri Deneyimi Yönetimi (Amazon Örneği) ve Halkla İlişkiler ve İletişim.

Münevver Birol: Bugün sizinle uzmanlık alanınız olan halkla ilişkileri konuşacağız. Bir diğer adı ile PR.

Halkla İlişkilerin Tanımı Nedir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Halkla ilişkiler genel bir tanımlamayla, kuruluşların müşteri işgören ortak gibi özel gruplar ve resmi çevreler ve geniş anlamıyla halkla bağlantılar kurarak geliştirerek kendisini çevresine konuşlandırma, topluma tanıtma çabasına, kamuoyundan da gelen tepkileri değerlendirerek tutumuna yön verme amacıyla giriştiği planlı çabalardır.

Çift yönlü simetrik iletişimden söz ediyoruz. Olumlu imajdan söz ediyoruz. Hedef kitlemiz olan halkın aslında halk sözcüğünün halkla ilişkilerde bilinen anlamıyla kullanılmadığından söz ediyoruz. Uygulayıcıları arasında halkla ilişkiler uzmanlarının görev ve sorumluluklarını açmadan önce de hep bir rol kavramından söz ediyoruz. Roller hem gündelik yaşamımızda hem de mesleki yaşamımızda var olmakla birlikte bireylerin mesleklerine bağlı olarak sahip oldukları görev ve sorumlulukları. Onların rolleri olarak tanımlıyoruz. En uzun rolü de aslında iş hayatımızda oynuyoruz.

halkla ilişkiler uzmanlarının sorumlukları; kamuya halka enformasyon verilmesi, hedef kitlenin ikna edilmesi, tutum ve davranışları biçimlendirme, bir kurum ve paydaşları arasında uyum yaratma çabası olarak tanımlıyoruz. buna göre de halkla ilişkiler uygulayıcılarına bilgi verme, ilişki kurma ve ikna etme rolleri yüklüyoruz.

Halkla ilişkiler uzmanlarına bir görüşün savunuculuğunu üstlenen ve topluluğu biçimlendiren, harekete geçiren rollere de sahip olduklarını ifade ediyoruz. Topluluklar inşa etmeye yönelik güçleri olduğunu, bir görüşün savunucusu olabileceklerini ifade ediyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ten örnekler veriyoruz. Atatürk, bir halkla ilişkiler uzmanıydı. Nasıl tanımıyoruz, neden Mustafa Kemal halkla ilişkiler uzmanı olarak anılmadı? Biz bunu anlatıyoruz. Zorda kaldığınızda Mustafa Kemal gibi düşünün diyoruz. Bugüne kadar farklı meslekler ve roller çerçevesinde Atatürk’e asker, devlet adamı, politikacı, parti lider, öğretmen, yazar, cumhurbaşkanı, devrimci gibi birçok vasıflarıyla değerlendirdik ama halkla ilişkiler uzmanı olarak değerlendirmemişiz. 

Atatürk Kurtuluş Savaşı'yla başlayıp cumhuriyetin kuruluş sürecine kadar devam eden süreçte halkla ilişkilere dair çoklu faaliyetler yürütmüştür. Bu yüzyıldan geçmişe doğru halkla ilişkiler gözlüğünden baktığımızda çift yönlü iletişimi Mustafa Kemal’i 1920’li yıllarında uyguladığını biliyor musunuz?

1929’lerde vermiş olduğu mesajlar birlik ve beraberlik üzerine, 1930’larda vermiş olduğu mesajlar ekonomiyi düzeltmek amacıyla halkın görüşünü almak ve onlara olanı biteni anlatmak amacıyla olduğunu ifade ediyoruz. Bütün bu çalışmaları da Atatürk ve Söylev ve Demeçleri üzerine bir surum çalışması adıyla Dergipark’ta yayınlamış araştırma yazısından ortaya çıkarıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir halkla ilişkiler uzmanı olduğu konusunda bilgi almanızı dileriz.

Halkla ilişkiler uzamlarına bilgi verme, ilişki kurma, uyum sağlama rolleri yüklüyoruz dedik ve Atatürk’e geçtik ya biz dersimizde Halkla ilişkiler uzmanlarının görev tanımlarını yapıyoruz. 34 madde ile belirliyoruz. Buradaki amacımız onlara görevleri, bundan sonra yapacakları işler konusunda bir şablon oluşturmak. Görev tanımları meslek hayatım boyunca önemsediğim kavramdı. 

Burada da öğrencilerimin bu konudaki farkındalıklarını arttırmaya çalışıyorum. Hem sorumluluklarını anlatırken hem de görev tanımlarını verirken yönetimin zamanın göstergelerini doğru okumasına yardımcı olur derken, soru soruyoruz. Bir sonraki teknolojik devrim ne olacak? 

Bu soru halkla ilişkiler uygulamacısının ne işine yarar. Geleceği ön görmek zorunda. Bilgiyle kendini donatmak zorunda. Yeni iş modellerini öğrenmek zorunda. Geleceği yorumlayabilmek zorunda. 

Bir sonraki maddede de gelecekteki eğilimleri çözümlemek ve sonuçlarını tahmin etmek, yönetimin göstergeleri doğru okumasına yardımcı olmak. Bunların ikisi teknolojiyle ilgiliyken, bir başka maddede de finansal iletilişimin planlaması yön çizilmesi koordinasyon ve uygulamaları diyoruz. 

Bütçe oluştururken bütçede bilançoyu okumayı biliyor olmanız gerekiyor. Bütün bu disiplinlerin okuryazarı olmanız gerekiyor. Bütün departmanlarla etkin bir işbirliği içinde olmak diye bir maddemiz var, burada da yine farklı disiplinleri öğrenmemiz gerekiyor. Yalnızca teknolojiyle yetinmememiz kendimizi geliştirmemiz gerekiyor diye vurguluyoruz. Zamanın değişen ölçütlerine göre görev ve sorumlulukları değişecektir.

Dijital PR Nedir? Geleneksel Halkla İlişkilerle Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dersi açarken, 3 yoldan hareket etmek istedim. Birincisi bizim öğrencilerimiz daha sonra da bunu tekrar edeceğiz, fakülteleri bitirirken dijital platformda ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini, hangi iş modellerini öğrenmemeli gerektiğin bilmiyorlar. Öğrenmeden mezun oluyorlar. Günümüzde mutlaka artık geleneksel halkla ilişkiler bir tarafa bırakılmadan, bütün planlamalara kavramlarıyla birlikte yürüyoruz ama kullandığımız platforma farklı. O platformu öğrenmeden de ilerlememiz mümkün değil bu da bizim dijital PR’ı öğrenmemizi gerektiriyor. İkincisi de kişisel gelişimlerini tamamlamadan mezun oluyorlar. Bu anlamda da dersin iletişim bölümünde bun vermeye çalışıyoruz.

Özellikle de Mustafa Kemal Atatürk’ün halkla ilişkiler uzmanı olarak anılmasını istediğim ve yaptıklarını örnek almak açısından 3 konunun özellikle üzerinde duruyorum.

Dijital PR konusu çok önemli. Dijital PR derken, yaptıklarımızı dijital platforma taşıyacağız. Halkla ilişkilerin tanıma ve tanıtma işlerinin yerine getirmek için çok önemli bir mecra olduğunu da biliyoruz internetin. Burada sosyal medya uygulamaları çok büyük önem taşıyor. Özellikle blog sitelerinin incelenmesi, araştırma çevreyi tanıma, yönetim açısından, halkla ilişkiler uzmanlarına büyük kaynak sağlıyor. Dijital PR geleneksel PR’dan faklı olarak online internet ortamında var olan bir markayı bir şirketi, bir kurumu, projeyi veya online bir varlığı online araçlarını kullanarak yönetmek anlamına geliyor. Yaptığınız işi dijital platforma taşıyorsunuz.

Sosyal medya, paylaşım, arama motoru, blog, forum ve haber siteleri gibi internet araçlarının halkla ilişkiler amaçlı kullanılmasına dijital PR diyoruz. Kullandığımız araçlar ve ortam farklı oluyor. Ama ilkelerimiz, amacımız aynı. 

Dijital platformda ne yapabiliyoruz. Ne avantajımız var? Kurum faaliyetlerinin daha kısa sürede duyurabiliyoruz, kurum faaliyetlerini sponsorluk yaptığımız kuruluşlarla olan ilişkilerimize geliştirebiliyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizi, duyurabiliyoruz. Daha çabuk ve çevik olabiliyoruz. 

Bir de itibar yönetimi yapabiliyoruz. Derste de özellikle tavsiye ettiğim, şirket isminin markaların, yöneticilerin, imkanınız varsa kurum çalışanlarınızın bile sosyal medyada araştırarak itibar zedeleyici bir yayın var mı şeklinde denetlenmesini istiyoruz. İtibar yönetimi yapıyoruz.

Bütün bunların da dijital PR kullanırken, bulunduğumuz mecranın iletişim kurallarına uyarak bazı etik notlara uyarak yapmamız gerekiyor. Nedir bu iletişim kuralları? Şimdi Facebook’taki davranışımız LinkedIn’daki davranışımız aynı değil, paylaştığımız içerikler aynı değil. buna dikkat etmemiz gerekiyor. Markalar ürün ve hizmetlerinin nitelikleriyle ilgili platformda bulunmaları gerekiyor. Kendilerine uygun platform seçmeleri gerekiyor.

Etik kodlar nedir diyecek olursak; tüm bu etik kodlara ve iletişim kurallarına uyarsak sosyal medyada internet ortamında rahat ediyoruz. Her şeyden önce tüketiciye saygı, ilişki dürüstlüğü, hitap ettiğiniz kişiyle onunla konuşulması, görüş dürüstlüğü ve kimlik dürüstlüğü. Katılımcılarıma da her zaman söylerim, sosyal medyada adınız ve soyadınızla yer alın. Adınız soyadınız ve siz dünyada bir tanesiniz. Adınız ve soyadınızdan olabilir ama sizden yok. Adınızı ve soyadınızı marka olarak kullanın.

  • İletişim kurulan mecranın kurallarına saygı gösterin.

  • Azınlıklarla sorumluluk taşıyarak iletişim kurun.

  • Kimseyi ötekileştirmeyin.

  • Kimseyi dilinden, dininden, inancından dolayı ötekileştirmeyin.

  • Mahremiyeti koruyun. Bunun için de izin alın.

Tüm bunlara dikkat ettiğinizde dijital platformda da rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz. Dijital platformun avantajlarını kullanabilirsiniz.

Dijital platformun avantajları nelerdir dediğimizde de etkinlik faaliyetlerinin değerlendirmesinde kullanılabilir. Çok sayıda burada bağımlılar yaratılabilir. Çok daha rahat iletişim kurulabilir. Bir kriz yönetimine geldiğimizde kriz yönetimi açısından dijital platformun geleneksel medyaya oranla yayılma hızı olduğu için, krizi de çok daha yüksek seviyede yayar. Bu yüzden dikkatli olunması gerekir. 

Dijital PR’ın unsurları var. Kurumsal bloglar, online haber bültenleri, SEO, kurumsal web dizaynı ve sosyal medya yönetme.
Dijital PR deyince anladığımız sadece sosyal medya yönetimi oluyor. Aslında değil, bu 5 maddenin hepsine var olmamız gerekiyor. 53 tane ders almamız gerekiyor ki dijital platformu yönetebilelim. 

Münevver Birol: Datça Belediyesi sosyal medyada çok aktif. Bu, geleneksel halkla ilişkilere hiç benzemiyor. 

Belediyelerin Dijital Halkla İlişkilere Geçmesini Nasıl Yorumluyorsunuz? Sizce Doğru Bir Yolda Mı İlerliyorlar?

Datça Belediyesi, duyunca insanı gülümseten, Twitterda oldukça etkin Kadıköy Belediyesi’yle birlikte, yalnızca sosyal medya ve sosyal medyanın bir kısmıyla yetinmemek gerekiyor. Blogları kullanmak gerekiyor. Online haber bültenlerini, SEO’yu, kurumsal web dizaynını da kullanmak gerekiyor. Evet bu kadar da olsa o platformda olmaları çok etkileyici.

Halka daha yakın duruyorlar, daha kolay soru çözüyorlarmış gibi görünüyorlar, daha hızlı hareket ediyorlar. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan yalnızca Datça Belediyesi değil, tüm belediyelerin sosyal medya çalışanların sosyal belediyeler ağı var SOBA diyorlar adına. Dönem dönem toplanıyorlar, buradan ilginç kararlar çıkıyor. 40 belediyenin oluşturduğu bir ağı. Kadıköy Belediyesi var en başta, Silivri Belediyesi, Datça Belediyesi Ataşehir, Muğla, Çerkezköy, Edremit, Menteşe Belediyesi var. 

Sosyal medya günümüzde önemli iletişim araçlarından biri. Vatandaşlar karşılaştıkları sorunları çözebilmek için hızlı bir biçimde hareket etmek istiyorlar. Sosyal medya aktif kullanmak amacına uygun ve ihtiyaçlara en hızlı cevap vermek adına ise evet, çok yaralı oluyor.

Datça Belediyesi’nin farklı bir duruşu var. Yatırıcı twetleri atanda Kent Konseyi Genel Sekreteri Osman Akın. Belediyelerin twitter hesaplarının arkadaş gibi kullanılmaya başlaması, Kadıköy Belediyesi ile başlıyor. Kadıköy Belediyesi’nin bir twete var: Bu sabah geçmişten geldiğini iddia edip, temizlik işçimizin yeleğini çalan şahsı arıyoruz.

Diğer belediyelere de geçmiş bu anlayış. Datça Feribot işletmesinin hesabını takip ediyorum, gerçekten de çok daha neşeliler, farklı paylaşımları var. Grupta olanların ortak görüşü, hepimiz Kadıköy Belediyesi’nin platosundan çıktık. Aşık olunan, sıcak sevimli marka olmak istiyoruz. Dijital PR yalnızca sosyal medya uygulamalarıyla olmak demek değil. 

Geleneksel Halkla İlişkilerin Yerine Dijitalleşmek Markalar Üzerinde Ne Kadar Etkili?

Şimdi dijital mecraların önem kazanması halkla ilişkilerde geleneksel olarak varlığın sürdürmesinin yanında da dijital platformda olmalarını da zorunlu kıldı. Kullanıcı tarafından yapılan tavsiyeler, kurumların içeriklerinin bağımlılık yaratıyor olması. Google bir halkla ilişkiler mucizesi. Reklam yapılmamış ağızdan ağıza tavsiye edilmiş. Tavsiye ile müşteriler etkilemek ya da kötü yorumlar etkilemek satışı düşürmek gibi, orada kullanıcıların yaptıkları yorumlar verdikleri o puanlara bağlı olarak ürünleri alıp ya da almama kararı veriyorlar.

Özellikle o puanlama ile müşteri memnuniyetini belirliyorlar. Markaların hayatında da bu önemli rol oynuyor. Arama motorlarında da ilk sıralarda bulunmak kalite bilinirlik açısından da zımnen onay etkisi görüyor. Böylece, kriz anında da dijital platformun iyi yönetilmesi gerekiyor. Hedef kitlenin medya organlarına yönelmesi gerekiyor. Markaların hayatında dijital pazarlama var, dijital halkla ilişkiler, dijital kriz yönetimi markaların hayatında da olmaya devam edecek. Bilinilirliğin ve satışlarını etkileyecek. 

Çok Başarılı Olduğunu Düşündüğünüz İşletmeler Hangileri? Neyi Doğru Yapıyorlar?

Çok başarılı olduğunu düşündüğümüz işletmeler aylık bazda değişiyor. Pandeminin etkileri sürerken de markalar sosyal medya aracığıyla iletişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal Marka Takip Platformu’nun bir araştırması var. İletişimi en iyi yöneten ülkemizde English Home , Netflix, Baykar Savunma Sanayi, insansız hava araçlarını üreten firma, Torku , Doğtaş, Mercedes Benz Türkiye, Yataş, Mado, THY gibi firmalar. THY özellikle her dönemde iletişimi dikkatimi çeken bir marka. Radyosu Voyage diye bir radyosu da var. Bunu yapıyor olmaları, sürekli iletişim kurmaları önemli. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir iletişim kuruyorlar. Bunu iyi yapıyorlar. 

hangi platformdan iletişim kurmaya çalışırsanız çalısın halkla ilişkiler orkestra etmelidir. marka iletişim, pazarlama iletişimi olabilir. bu şirketlerde bunu olumlu imajlarıyla sürdürüyorlar. bütünleşik pazarlama iletişimlerini de tek bir şemsiye altında sürdürdükleri için başarılılar diye düşünüyorum. 

İşletmeler Sosyal Medyada Ne Kadar Yer Almalı? İşletmeleri Sürekli Sosyal Medyada Görmek Negatif Bir İzlenim Bırakabilir Mi?

Kullanılan sosyal medya araçlarının işletmelerde sürdürülebilir olması gerekiyor. Bir defa bir şeyi iyi yapmak bir şey ifade etmiyor. Bir kere iyi yapılan hep iyi izlenim bırakacak anlamına gelmiyor. Yöneticilerin ve işletme profesyonellerinin bu araçları doğru kullanması gerekiyor.

Tüm bunların da halkla ilişkiler şemsiyesi altında olması gerekiyor. Sosyal medya halkla ilgili öğrenilmesi gereken çok şeyi size ifade eder. Çok kolay geri bildirim alırsınız. Halkın ne hissettiği çok kolay anlarsınız. Onların ihtiyaçlarını çok rahatlıkla takip edebilirsiniz ve o ihtiyaçlara göre de tutum geliştirebilirsiniz. buna da çift yönlü simetrik iletişim diyoruz. Burada da yapılması gereken ihtiyaçların tespit edilip o ihtiyaçlara göre strateji geliştirmek.

Kara cuma haddini aşmış bir uygulama. Rahatsız ettiyse ihtiyacımızın dışına çıkmış fazla gelmiş demektir. İletişimin fazlası da sıkıntı yaratıyor. Bu meyanda da sosyal ağlara katılmayan örgütler varsa da bunlar da artık gelecekte siber alemin bir parçası olamayacaklar. O yarıştan düşüyorlar. Ölçüsünde olmamız gerekiyor. Sosyal medya uygulamaları da çok büyük bütçeler gerektirmiyor, Twitter ve Facebook gibi birçok sosyal medya uygulaması birçok firmanın ürün ve hizmet pazarlayabileceği çok geniş bir platform ve pahalı değil.

Sosyal medyada aktif olmak sadece paylaşım yapmak, reklam göndermek, ürün tanıtımı demek değil. Firmalar için aktiviteler de çok önemli. Sosyal sorumluluk olarak paylaşım yapmak, öğrenek keşfetmeye yönlendirmek, yorumlara cevap vermek, kullanıcılar yalnızca satın alan meta gibi görmemek, onlarla iletişim kurmaya çalışmak da bir sosyal medya uygulaması olarak da görmemiz gerekiyor.
Kurumumuzu örnek veririm. Videolarımız, bloglarımız var, zengin bir blog sitemiz var, oyunlar var, uygulamalarımız var, forumlarımız var. Sürekli iletişimde bulunmaya çalışıyoruz katılımcılarımızla. Daha fazla sitede tutmak istiyoruz ve daha fazla şey öğrensinler istiyoruz. İyi anlamda İstanbul İletme enstitüsünü örek veriyorum derslerde. Etkin verimli ve sürdürülebilir bir biçimde kullanmak gerekiyor.

Halkla İlişkiler Çalışanları Hangi Yeteneklerini Geliştirmeli? Ne Önerirsiniz?

İyi bir halkla ilişkilerci olmak için strateji oluşturun, stratejiyi öğrenin diyoruz. planlama yapmayı bilmek gerekiyor, türkçeyi çok iyi konuşmak gerekiyor, iyi bir metin yazarı olmak gerekiyor, blog yazarı, içerik editörü olmak, gündemi iyi takip etmek gerekiyor. Kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor. Halkla ilişkiler yaratıcılık ve yorum isteyen bir meslek. Yaratıcılık ve yorumun da bilgiye ihtiyacı vardır.

Bunu başaramıyorsanız, kendinize önce halkla ilişkiler çalışması yapın. Nerelerde eksiğiniz var. Algılarınızın daima açık olması ve işi çok sevmeniz gerekiyor, bilgili, genel kültürlü ve donanımlı olmanız gerekiyor. Yeni iş modellerini öğrenebilmeniz, dijital PR yapabilmeniz önemli. 53 başlıktan birkaç tanesini örnekleyeyim, dijital pazarlama, sosyal medya uzmanlığı, blog yazarlığı, içerik editörlüğü, SEO eğitimi, WorPress eğitimi.

Okullarda bu dersler verilmiyor. Ancak burası gibi kurumlarla tamamlayabilirsiniz kendinizi. Eğiticinin eğitimi çok önemli. Öğretirken öğrenirsiniz, onun yolu da eğiticinin eğitimini almak diye üstüne basa basa söylerim. Risk tabanlı düşünme tekniği, inovasyon ve yaratıcılık. Aynı zamanda da öğrenciyim hala bu derslere giriyorum. Diksiyon dersi, beden dili dersi alın. çok fazla da zamanınızı almayacak. üniversitede bu disiplinler teoride kalıyor. bir kez aldığınızda ancak farkındalığınız olur. kendinizi geliştirin arkadaşlar. 

İlgili eğitim: Online Diksiyon Kursu

Kimler Halkla İlişkiler Uzmanı Olabilirler? Hangi Üniversiteleri Okumak Gerekiyor?

Halkla ilişkiler uygulamacıları genellikle gazetecilik ve kitle iletişim eğitimlerini almış olmalarını bekliyoruz. Gazetecilik disipliniyle iletişim kurma becerilerini arıyoruz. Tüm bu beceriler halkla ilişkiler uzmanlarını işletmelerin vazgeçilmez iletişim danışmanları olmalarını sağlıyor. İşletme iktisat gibi eğitim veren kurumlar iletişim kısmını tamamlamıyor. Gazetecilik ve iletişim fakültelerinden mezun olanların da dijital yeterlilikleri olmuyor. Hepsinin tamamlanır olması gerekiyor ki siz halka ilişkileri yürütebilin.

Kapatılamaz bir açık değil, iletişimdeki yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz, örgün eğitimde alamadıklarını online eğitimler ile alabilirsiniz. Dijital yeterliliği de tamamlayabilirsiniz. Dijital halkla ilişkiler uygulayabilmeniz için bu platformları kullanabilirsiniz.

Her ikisinin de tamamlayacağı tarafları var. İletişimden mezun olanların dijital taraflarını diğer okullardan mezun olanları da iletişim taraflarını tamamlamaları gerekiyor. Nereden mezun olursanız olun, iletişim tarafını ve dijital yeterliliğini tamamlamanız gerekiyor. 

CX Müşteri Deneyimi Yönetimi (Amazon Örneği) eğitimi beni çok heyecanlandırıyor. O eğitime özellikle bekliyorum. Size anlatacak çok şeyimiz var. 

3 alanda gelişmelerini istiyorum demiştim, Dijital PR, Mutafa Kemal Atatürk’ü öğrenmelerini ve kişisel gelişim idi. Kişisel gelişim fiziksel ve zihin sağlığınızı yönetmen, güçlü kalıcı ilişkiler kurmak, ticaretin temellerini öğrenmek, hayatta kalmayı öğrenmek ve başkalarının da hayatta tutmayı sağlamak, hobinizin olması gerekiyor. Vizyon sahibi olmanız gerekiyor. Bunlar da kişisel gelişime dahil. 

Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla ilişkiler genel bir tanımlamayla, kuruluşların müşteri işgören ortak gibi özel gruplar ve resmi çevreler ve geniş anlamıyla halkla bağlantılar kurarak geliştirerek kendisini çevresine konuşlandırma, topluma tanıtma çabasına, kamuoyundan da gelen tepkileri değerlendirerek tutumuna yön verme amacıyla giriştiği planlı çabalardır.

Dijital PR Nedir?

Sosyal medya, paylaşım, arama motoru, blog, forum ve haber siteleri gibi internet araçlarının halkla ilişkiler amaçlı kullanılmasına dijital PR diyoruz. Dijital PR geleneksel PR’dan faklı olarak online internet ortamında var olan bir markayı bir şirketi, bir kurumu, projeyi veya online bir varlığı online araçlarını kullanarak yönetmek anlamına geliyor.

Halkla İlişkiler Çalışanları Hangi Yeteneklerini Geliştirmeli?

İyi bir halkla ilişkilerci olmak için strateji oluşturun, stratejiyi öğrenin diyoruz. Planlama yapmayı bilmek gerekiyor, Türkçeyi çok iyi konuşmak gerekiyor, iyi bir metin yazarı olmak gerekiyor, blog yazarı, içerik editörü olmak, gündemi iyi takip etmek gerekiyor. Kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor.

Gülşen Yegin, Uzun yıllar Türk Telekom'da yöneticilik yapmış ve hala İşletme ve Halkla İlişkiler alanında eğitmenlik yapmaktadır, Uludağ Üniversitesi İşletme mezunu, 26 yıl Türk Telekom AŞ’de yöneticilik yaptı, Halkla İlişkilerin Tanımı, Kuruluşların halkla ilişkilerini, özel gruplar ve resmi çevrelerle bağlantılarını geliştirip çevresine konumlandırmak ve topluma tanıtmak için girişilen planlı çabalardır, Çift yönlü simetrik iletişimden söz edilir Hedef kitleye hizmet verme ve kamuoyuna yönelik tepkileri değerlendirmek asıl amaçtır, Halkla İlişkiler Uzmanının Rolleri, Halkla İlişkiler uzmanlarının bilgi verme, ilişki kurmanın yanı sıra ikna etme ve uyum sağlama gibi yeteneklere sahip olması gerekmektedir, Mustafa Kemal Atatürk, tüm bu rolleri üzerinde taşıyan bir halkla ilişkiler uzmanıydı , Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Görevleri, Halkla ilişkiler uygulayıcılarının görevleri, topluluğun yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi gibi süreçleri kapsar, Bir halkla ilişkiler uzmanının en büyük görevlerinden biri, bir kurum ve paydaşları arasında uyumu sağlamaktır, Halkla İlişkilerin Uygulanması, Halkla ilişkiler, belirli bir hedef kitleye ulaşılabilmek için toplumun çeşitli kesimleri arasında olumlu ilişkiler kurma çabasıdır, Halkla ilişkiler uygulamacıları toplulukları harekete geçirme konusunda etkili olabilirler, Halkla İlişkiler ve Teknoloji, Halkla ilişkiler uygulayıcılarının, teknolojik gelişmeleri takip etmesi ve gelecek eğilimler konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir, Gelecekteki eğilimleri çözümlemek ve sonuçlarını tahmin etmek, halkla ilişkiler uzmanının görevleri arasındadır, Halkla İlişkilerin İmportansı, Bir kuruluşun veya bir kişinin imajını, itibarını ve kamuoyu ile olan ilişkilerini yönetmek oldukça önemli bir süreçtir, Halkla İlişkiler, bir kuruluş veya bir kişinin sadece kendi etkinliklerini değil, aynı zamanda sektör dinamiklerini ve kamuoyunun genel eğilimlerini de dikkate almalıdır, Halkla İlişkiler ve Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk, kolektif bilince ulaştırmak amacıyla halkla ilişkiler faaliyetleri yürütmüştür, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kadınsı süreci boyunca halkın ilgisini çekmek ve onları bilgilendirmek amacıyla duruşlar ve konuşmalar yapmıştır, Halkla İlişkiler Eğitimi, Gelişen ve değişen halkla ilişkiler alanında güncel bilgi ve becerilerle donanmış profesyoneller yetiştirmek için verilen eğitim, Halkla İlişkiler ve İletişim alanında eğitimler, Gülşen Yegin gibi deneyimli profesyoneller tarafından verilmektedir, Halkla İlişkiler Fonksiyonları, Kuruluşların halkın duygusal ve maddi desteğini kazanmak ve ayakta kalabilmek için halkla ilişkiler faaliyetleri gereklidir, Kamuoyuyla ilgili tutum ve görüşlerin yönetilmesi ve şekillendirilmesi, bir halkla ilişkiler uzamanının fonksiyonlarından biridir
dijital pr
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim masa üzerinde bir dizüstü bilgisayarı göstermektedir. Dizüstü bilgisayar gümüş rengindedir ve siyah bir klavyesi vardır. Dizüstü bilgisayarın sağ tarafında, ortasında 'P' harfi bulunan yeşil bir kare var. Dizüstü bilgisayarın yanında, masanın üzerinde bir kamera lensi var. Arka planda bir çerçeve içinde bir adam resmi var. Dizüstü bilgisayarın sol tarafında mouse pad üzerinde bir fare var. Sağ alt köşede siyah bir silindirin bulanık bir görüntüsü var. Silindirin yanında bir düğmenin yakın çekimi var. Daha sağda, yine masanın üzerinde siyah bir bilgisayar faresi var. Son olarak, arka planda bir kağıt parçasının yakın çekimi var. Tüm bu öğeler koyu kahverengi yüzeyli ahşap bir masanın üzerine yerleştirilmiş.
İtibar Yönetimi

Online İtibar Yönetimi Hakkında Her Şey

28 Aralık 2020
Bu resimde İngiliz anahtarı, tornavida ve vazo gibi çeşitli aletlerin ve bir telefonun çizimi görülmektedir. Çizim ahşap bir yüzey üzerine yerleştirilmiş, resmin sağ üst köşesinde bir logo ve sağ alt köşesinde bir geri bildirim raporu yer alıyor. Çizimin renkleri açık kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişiyor ve ahşabın dokusu da görülebiliyor. Raporun yakın çekimi ayrıntılıdır, birden fazla öğeyi ve sol üst köşede bir etiketi göstermektedir. Tabelanın yakın çekimi, üzerinde birden fazla çizgi ve kelime bulunan bir dikdörtgen gibi görünmektedir. Aletlerin ve telefonun çizimi beyaz bir kenarlıkla çevrelenmiş ve İngiliz anahtarı ile tornavidanın çizimi çok detaylı ve net bir şekilde görülebiliyor.
İtibar Yönetimi

Kurumsal ve Online İtibar Yönetimi

01 Mart 2019
Bir dizüstü bilgisayara zincirlenmiş bir akıllı telefonu tutan iki elin yakın plan görüntüsü. Eller beyaz ve gri bilezikler takıyor ve telefon dizüstü bilgisayarın metal kabına bastırılıyor. Görüntü karanlık bir odada çekilmiş ve ışık dizüstü bilgisayara odaklanmış. Dizüstü bilgisayarın ekranı görülebiliyor ve beyaz bir arka plana sahip. Telefon sol elde tutulurken, sağ el gevşek bir şekilde zinciri tutmaktadır. Zincir gümüş rengindedir ve dizüstü bilgisayarın metal kutusunun etrafına sarılmıştır. Arka plan koyu renkli ve birkaç açık çizgi görülüyor.
Nedir?

Dijital Bağımlılık Nedir?

05 Temmuz 2021
Uzun siyah saçları sırtından aşağı dökülen bir kadın mikrofonun önünde duruyor. Yüzünde parlak ve kendinden emin bir ifade var. Kollarını vücudunun yanında rahat bir pozisyonda tutuyor ve ellerini önünde kavuşturmuş. Siyah bir gömlek giyiyor ve arka planda sağ elinde bulanık bir nesne görülebiliyor. İçinde durduğu oda loş bir şekilde aydınlatılmış ve önünde durduğu mikrofon sıcak ve davetkâr bir atmosfer yansıtıyor. Bu, mesajını dünyayla paylaşmaya hazır, kendinden emin ve dengeli bir kadının görüntüsüdür.
Nedir?

Halkla İlişkiler Nedir?

07 Ocak 2020
Bu görüntüde bir sınıfın önünde mikrofon tutan bir el, arka planda gözlüklü ve siyah ceketli bir kadın görülüyor. Mikrofonun yakın çekimi, siyah arka plan üzerinde beyaz bir harf ve bir adamın yüzünün bulanık görüntüsü de görülebiliyor. Bu, halkla ilişkiler ve iletişim eğitimine odaklanan çevrimiçi bir kursun görüntüsüdür. Tutulan mikrofon kursun interaktif olduğunu ve sözlü iletişim içerdiğini düşündürürken, arka plandaki kadın eğitmeni temsil ediyor olabilir. Ön plandaki beyaz harf bir logo ya da kurs hakkında daha fazla bilgi içeren bir metin olabilir. Bir erkeğin yüzünün bulanık görüntüsü öğrencileri ya da kurs katılımcılarını temsil ediyor olabilir. Sonuç olarak bu görsel, çevrimiçi kursun interaktif ve ilgi çekici bir deneyim olduğunu ima etmektedir.
5
(90)

Halkla İlişkiler Eğitimi

16 Konu5 Saat
Yirmili yaşlarının ortasında, gözlüklü ve siyah takım elbiseli genç bir kadın görülüyor. Elleri ceplerinde, saçları düzgün bir topuz yapılmış halde duruyor. Bakışları ileriye sabitlenmiş, ifadesi ciddi. Kendinden emin bir havası var, varlığı dikkat çekiyor. Profesyonel ve şık görünüyor. Gözlükleri yuvarlak ve takım elbisesi tam oturmuş. Takım elbisenin koyu rengi açık teni ve açık saç rengiyle güzel bir tezat oluşturuyor. Dengeli ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Gülşen Yegin
1112520
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519
Kızıl saçlı, sakallı ve beyaz gömlekli bir adam başparmağını kaldırıyor. Yüzü görüntünün odak noktasıdır, arka planda bulanık bir bilezik vardır. Sağında beyaz zemin üzerinde siyah bir yazı ve üstünde içinde beyaz bir tik olan yeşil bir daire var. Adamın geniş bir gülümsemesi var ve yaptığı işten çok memnun görünüyor. Sanki neşesini vurgulamak istercesine etrafı güneşli bir atmosferle çevrili. Gözleri kapalı ve başparmağıyla onay ve pozitiflik ifade eden bir işaret yapıyor. Coşkusu bulaşıcı ve bu resme bakarken iyimserlik hissetmemek mümkün değil.
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
1008464