AnasayfaBlogBütünleşik Pazarlama Ve Marka
Marka Yönetimi

Bütünleşik Pazarlama Ve Marka

19 Temmuz 2020
Bu, farklı şekil, renk ve boyutları gösteren çeşitli simgelerin yakın çekim görüntüsüdür. Simgeler beyaz bir arka plan üzerinde düzenlenmiş ve üst üste bindirilmiştir. Renkler parlak sarıdan koyu maviye kadar değişmekte, arada bazı kırmızılar ve yeşiller de bulunmaktadır. Simgeler arasında daireler, üçgenler, kareler, yıldızlar ve diğer şekiller yer alıyor. Boyutları küçükten büyüğe doğru değişir, merkezde daha büyük simgeler ve kenarlarda daha küçük simgeler bulunur. Genel görüntü canlı ve görsel olarak uyarıcıdır. Yaratıcılık, eğlence ve şakacılık hissi verirken aynı zamanda profesyonel ve düzenli bir görünüm de sunuyor.
Bütünleşik Pazarlama AlanıMarka İletişimi UnsurlarıEtki ve Önemi
ReklamMarkanın tüketici üzerindeki değerini bildirme, tek marka imajı oluşturma ve reklam çalışmaları ile desteklemeMarkanın dikkat çekiciliğinin artırılması ve marka algısının etkilenmesi
Halkla İlişkilerHedef kitle belirleme ve marka yaratma çalışmalarıMüşteri üzerinde olumlu bir imaj yaratma ve markanın tanıtım sürecini destekleme
Kişisel SatışÜrün sunumu, kişisel imaj ve beden dilinin etkin kullanımıMarkanın tutundurma süreci ve tüketicinin markaya olan tepkisinin yönetilmesi
FiyatlandırmaPromosyon araçları olarak fiyat kullanımı ve ürün fiyatının tüketiciye uygunluğunun duyurulmasıMarkanın değerinin düşürememe ve tüketicinin markaya olan ilgisini artırma
Tutarlı Marka İlişkisiTüketicilere yönelik strateji ve kampanyaların oluşturulmasıTüketici güveninin oluşturulması ve marka ilişkilerinin sürdürülmesi
Bütünleşik İletişim UnsuruTüm alanlar dahilinde verilen mesaj ve uzun döneme yayılan planlamaMarka değerinin ve imajının odaklanılması ve bir sinerji yaratılması
Marka DeğeriMarkanın tüketici üzerinde oluşturduğu etki ve markanın değerini hissettirmeTüketicinin markaya olan algısı ve markanın değerinin artırılması
Müşteri İmajıMüşteri üzerinde olumlu bir etki bırakma ve müşterinin marka tercihine etki etmeMarka sadakati ve markanın değerinin sürekliliğinin sağlanması
Hedef Kitle BelirlemePotansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve marka yaratma çalışmalarının yönlendirilmesiMarkanın doğru kişilere ulaşması ve pazarlama stratejilerinin etkili olması
Ürün SunumuÜrünün tüketicilere en etkili biçimde sunulması ve ürünün özelliklerinin öne çıkarılmasıTüketicinin ürünü tercih etmesi ve markanın ürün çeşitliliğinin artırılması

Bütünleşik pazarlama tüm alanlar dahilinde verilmek istenen mesajı belli bir plan ekseninde uzun döneme yayarak kurgular. Geleneksel açıdan değerlendirildiğinde bütünleşik pazarlama etmenlerinin her bir birimi kendi içinde iletişimini ayrı ayrı oluşturmaktadır. Halkla ilişkiler, reklam, kişisel satış kendi bünyesindeki iletişimi bütünleşik pazarlama iletişiminde bir araya getirerek sinerji yaratmaya başlamış ve bir ürün ya da markanın imajı ve değer üzerine odaklanılmasına yol gösterici olmuştur.

Bütünleşik pazarlama iletişimi tüketicilerle tutarlı, sadık ve kuvvetli marka ilişkileri yaratabilmek ve bunların güçlü bir biçimde sürdürülmesini sağlamak için strateji ve kampanyalar yaratmaya çalışır. Tüketicilerin marka ile olan ilişkilerinde güveni sağlamaya çalışır.

Marka iletişiminin 4 başlık altında incelenmesi:

Marka İletişimi ve Reklam

Pazarlamacılar ve reklamcılar tüketiciye vaat edilen bir marka imajını yaratmak ve güçlendirmek için belli reklam süreçlerini öğrenmek durumundadır. Bir markanın dikkat çekiciliği yapılan reklam çalışmalarının bir ürünüdür.

Bir marka iletişimi için reklam;

  • Markanın tüketici üzerinde yarattığı değerin bilinmesini sağlar

  • Tüketiciye sunulan hizmet kalitesini ön plana çıkararak tek bir marka imajının geliştirilmesine seçenektir

  • Geliştirilen imajı ikna edici iletişim reklam çalışmaları ile destekler

  • Marka algısını etkileyecek reklam çalışmalarının geliştirilmesi üzerine çabalar

Marka İletişimi ve Halkla İlişkiler

Günümüzde pazarlamanın beşinci P’si olarak gösterilen Halkla ilişkiler (Public Relations) marka faaliyetlerinin yoğun bir şekilde destekleyicisidir.

Marka yaratmak müşteri üzerinde olumlu bir imajın yaratılmasıdır. Olumlu imaj yaratma da en büyük görevi halkla ilişkiler birimi üstlenir. Halkla ilişkiler çalışmaları sayesinde hedef kitleler belirlenir ve marka yaratma çalışmalarını birlikte yürütülür. 

Marka İletişimi ve Kişisel Satış

Kişisel satış, tutundurma araçlarının en önemlilerinden biridir. İşletme içerisinde satıcı ve alıcı arasında kurulan faaliyetler dizisidir. Pazarlama hedeflerine ulaşmak için karşılıklı iletişim yolu ile yaratılan ilişkinin uzun dönem amaçlanarak geliştirilir. Kişisel satış etki ve tepki üzerine kurulu bir iletişimdir. Marka yaratma ve markanın tutundurma sürecinde kişisel satış elemanının konuşması, giyim tarzı, beden dilinin etkin bir şekilde kullanımı önemlidir. 

Marka İletişimi ve Fiyatlandırma

Fiyat marka için önemli bir promosyon aracıdır. Fakat dikkatli bir kullanım gerektirir. Markanın değerini düşürdüğü hissedilen noktalarda kullanılmamalıdır. “Bazı ürünler fiyat düşüklüğü nedeniyle tercih edilebilinir. Bazı ürünler ise parfüm, kozmetik gibi pahalı fiyatlar dahilinde tercih edilir. En önemli unsur reklam tarafından tüketiciye duyurulan ürün fiyatının uygunluğunu hissettirmedir. Fiyat diğer seçenekler arasından sıyrılarak tüketiciyi ikna etme konusunda önem kazandırır.

Reklam, Markanın tüketici üzerindeki değerini bildirme, tek marka imajı oluşturma ve reklam çalışmaları ile destekleme, Markanın dikkat çekiciliğinin artırılması ve marka algısının etkilenmesi, Halkla İlişkiler, Hedef kitle belirleme ve marka yaratma çalışmaları, Müşteri üzerinde olumlu bir imaj yaratma ve markanın tanıtım sürecini destekleme, Kişisel Satış, Ürün sunumu, kişisel imaj ve beden dilinin etkin kullanımı, Markanın tutundurma süreci ve tüketicinin markaya olan tepkisinin yönetilmesi, Fiyatlandırma, Promosyon araçları olarak fiyat kullanımı ve ürün fiyatının tüketiciye uygunluğunun duyurulması, Markanın değerinin düşürememe ve tüketicinin markaya olan ilgisini artırma, Tutarlı Marka İlişkisi, Tüketicilere yönelik strateji ve kampanyaların oluşturulması, Tüketici güveninin oluşturulması ve marka ilişkilerinin sürdürülmesi, Bütünleşik İletişim Unsuru, Tüm alanlar dahilinde verilen mesaj ve uzun döneme yayılan planlama, Marka değerinin ve imajının odaklanılması ve bir sinerji yaratılması, Marka Değeri, Markanın tüketici üzerinde oluşturduğu etki ve markanın değerini hissettirme, Tüketicinin markaya olan algısı ve markanın değerinin artırılması, Müşteri İmajı, Müşteri üzerinde olumlu bir etki bırakma ve müşterinin marka tercihine etki etme, Marka sadakati ve markanın değerinin sürekliliğinin sağlanması, Hedef Kitle Belirleme, Potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve marka yaratma çalışmalarının yönlendirilmesi, Markanın doğru kişilere ulaşması ve pazarlama stratejilerinin etkili olması, Ürün Sunumu, Ürünün tüketicilere en etkili biçimde sunulması ve ürünün özelliklerinin öne çıkarılması, Tüketicinin ürünü tercih etmesi ve markanın ürün çeşitliliğinin artırılması
marka pazarlama iletişimi pazarlama reklam satış marka strateji
Bu, yüzünde canlı bir gülümseme olan bir kadının yakın çekim portresidir. Sarı saçları yana ayrılmış ve gevşek dalgalarla şekillendirilmiş. Yumuşak, mavi gözleri parlak ve büyüleyici. Parlayan cildi neredeyse ışıl ışıl ve yanakları gülümsemenin verdiği keyifle hafifçe kızarmış. Üzerinde yüksek yakalı beyaz bir gömlek ve boynunda zarif bir kolye var. Duruşu rahat ve kendinden emin, neşeli bakışları memnuniyet ve huzur yayıyor. Güzelliğin ve neşenin vücut bulmuş hali olan gülümsemesi onu gören herkese ışık ve sıcaklık getiriyor.
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın elinde bir bitkiyle takım elbise içinde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade vardır. Saçları arkaya doğru toplanmıştır ve yakın çekimde boynu görünmektedir. Kadının arkasında, takım elbiseli bir adamın bulanık görüntüsü görülüyor. Ön planda, yakın çekimde bir cihaz görülüyor. Ayrıca bir kişinin kolunun ve elinin bulanık görüntüleri de var. Kadının elindeki bitki yeşil ve gür, yaprakları ve sapları görünüyor.
Değişim Yönetimi

Değişimi Benimsemek Nedir?

08 Ekim 2018
Bu görüntü bir bilgisayar klavyesinin yakın çekimini yansıtmaktadır. Klavye, beyaz harfli ve siyah arka planlı çeşitli tuşlardan oluşuyor. Tuşlar dört ayrı sıra halinde düzenlenmiştir ve her sıra bir grup sembol, rakam ve harf içermektedir. Klavye ayrıca bir güç düğmesi, birkaç işlev tuşu ve bir sayısal tuş takımı dahil olmak üzere çeşitli özel tuşlarla donatılmıştır. Tuşlar siyah plastik bir çerçevenin altına yerleştirilmiş ve çerçeve ince beyaz bir kenarlıkla çevrelenmiştir. Çekim açısı klavyenin üst kısmını gösteriyor ve tuşların hepsi odakta.
Kişisel Gelişim

Öğrenmeyi Öğrenme Stratejileri

28 Haziran 2021
Bir yüzey üzerinde farklı dillerde bir dizi kitap sergilenmektedir. Arkada beyaz metinli kırmızı dikdörtgen bir nesne, siyah metinli beyaz bir kutu, kırmızı metinli sarı bir kap, siyah metinli yeşil bir etiket ve bayraklı mavi bir kitap var. Ön tarafta siyah beyaz bir işaret ve bir kitabın yakın çekimi var. Mavi kitabın üzerinde rüzgarda dalgalanan kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan bir bayrak var. Kitap sırasının ortasında, mavi arka planı ve beyaz yıldızları olan bir bayrağın yakın çekimi yer alıyor. Tüm kitapların farklı dillerde başlıkları var ve bu da resme çeşitli ve çok kültürlü bir hava veriyor.
Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri

13 Nisan 2021