AnasayfaBlogLiderlerin En Belirgin Özellikleri
Liderlik

Liderlerin En Belirgin Özellikleri

23 Mayıs 2019
Bir kadın elinde mavi beyaz bir küre tutuyor. Küre Dünya gezegenidir ve kadın ona sevgiyle bakmaktadır. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, sanki elinde tuttuğu gezegenin güzelliği karşısında huşu içindeymiş gibi. Diğer kolunu uzatmış ve parmakları gezegenin yüzeyine nazikçe dokunuyor. Arka plan sade, koyu mavi ve gökyüzünde birkaç yıldız parıldıyor. Her ikisi de kozmosun doğal güzelliği tarafından dokunulmuş bir kadın ve tuttuğu gezegenin güzel bir görüntüsü.
Belirgin ÖzelliklerÖzelliklerin AçıklamasıÖzelliğin Liderliğe Katkısı
Adaletli ve Güvenilir OlmakHerkese eşit davranmak ve olaylara tarafsız bakmak.İnsanların güvenini kazanır ve lider olarak iktidarını korur.
Cesaretli OlmakZorlu kararlar alabilme ve riskleri yönetebilme kabiliyeti.Çevresindekileri etkiler ve lider olarak takipçilerini cesur hareketlere yönlendirir.
Planlı Hareket EtmekProjeleri ve işleri düzenli ve sistemli şekilde yürütme becerisi.Belirsizlikleri azaltır ve hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır.
İyi Bir Dinleyici OlmakDiğerlerinin görüş ve önerilerini dinleyebilme yetisi.Farklı bakış açılarından yararlanır ve karar verme sürecini zenginleştirir.
İrade ve Sorumluluk Sahibi OlmakAldığı kararların arkasında durabilme ve sorumluluklarını yerine getirebilme özelliği.Kararlığı ve güvenilirliği ile takipçilerini motive eder.
Vizyon Sahibi OlmakGeleceğe dair net ve iddialı hedefler belirleyebilme yeteneği.Takipçilerini ortak bir hedef etrafında toplayabilmek ve ilerlemelerini yönlendirebilmek.
Empati KurmakDiğerlerinin hislerini ve bakış açılarını anlama yeteneği.İlişkileri güçlendirir ve konfliktlerin çözümünü kolaylaştırır.
Motivasyon ve İlham Kaynağı OlmakTakipçilerini harekete geçirebilecek ilham verici bir rol model olma.Takipçilerinin performansını ve motivasyonunu artırır.
Geri Bildirim ToplamakSürekli iyileştirme ve öğrenme için geri bildirim alma isteği.Gelişme alanlarını tespit etmeye ve yeni çözüm yolları bulmaya yardımcı olur.
İnançlı, Tutarlı ve Fedakâr Olmakİnandığı yolda kararlılıkla ilerleme ve gerektiğinde fedakârlık yapabilme becerisi.Takipçilerinin güvenini kazanır ve tutarlılık ve kararlılık ile hedeflerine ulaşmayı sağlar.

İnsanları bir araya toplayarak onları yönetebilen, onlara yol gösteren ve idealleri peşinde koşan kişilere lider denir. Toplumu yönetmek, kitleler üzerinde otorite kurmak ve bunu korumak pek de kolay bir iş değildir. Lider olmanın ötesinde başarılı lider nasıl olunur? Başarılı bir liderde bulunması gereken özellikler nelerdir? Bu özellikleri birlikte inceleyelim.

Adaletli ve Güvenilir Olurlar

Adalet ve güven en temel özellikleridir. Herkese eşit davranan bir lider insanların üzerinde adaletli olduğuna dair izlenimler bırakır. Olaylara tarafsız bakar ve ayrım yapmadan olaya müdahale eder. Böylece insanların güvenini kazanırlar. Adaletli olan ve güven kazanan kişi lider olarak iktidarını korumaya devam eder. Lider olmak için hak ve hukuk kavramlarını iyice öğrenmek ve bunları uygulamak gerekir. Başarılı liderler hakedene hakkını verir yanlışa “Dur!” demesini bilirler. 

Cesaretli Olurlar

Liderde olması gereken en önemli özelliklerden biridir. Cesaretin başarıya etkisi tartışılmaz bir gerçektir. başarılı liderler cesur davranarak çevresindekileri etkiler. kimsenin cesaret edemeyeceği konularda öne çıkar ve cesaretlerini göz önüne sererler. hiç kimse cesur olmayan birinin peşinden gitmek istemez. lider olan kişi cesur olmayı bıraktığı zaman liderliğini kaybeder. liderler bilir ki başarının sırrı cesaretten geçer.

Planlı Hareket Ederler 

Bir işi doğru yapabilmenin yolu planlı ve programlı hareket etmekten geçer. Proje yönetimi ve planlama süreçlerini başarıyla yürütmek lider olmanın gerekliliğidir. Burada lidere düşen görev planlı çalışmaktır. Zaten başarılı liderler işlerini yaparken son derece titiz davranırlar. Düzenli olurlar ve plana bağlı kalırlar. Karmaşıklıklardan uzak durur, düzen içerisinde işlerini yoluna koyarlar. Planlı davranmaları atacakları bir sonraki adımda onlara kolaylık sağlar.

Plansız hareket etmek yapacakları en büyük hata olur. Bunun farkındadırlar ve her zaman a planı dışında bir de b planı üretirler. 

İyi Bir Dinleyicidirler

Başarılı liderler dinlemenin faydasını ve gücünü bilirler. Başkalarını dinlemek yeni şeyler öğrenmenin bir yoludur. Konuşurken düşünür, dinlerken öğrenirler. Karşısındaki kişilerin isteklerini anlayabilmek, onlara yol gösterebilmek için iyi bir dinleyici olmalıdırlar. 

İrade ve Sorumluluk Sahibidirler

Sorumluluk sahibi kişiler iyi lider olmaya aday kişilerdir. Gösterdikleri kararlı hareketleri sayesinde iradeli olduklarını ortaya koyarlar. Aldıkları kararların arkasında dururlar. En önemlisi de idealisttirler. Sorumluluklarını yerine getirir, eksiklerini tespit eder ve çözüm üretirler. İnandıkları doğruların peşinden giderler. Yaptıkları her şeyin sorumluluğunu almasını bilirler. Hatalarıyla yüzleşir bunları düzeltmek için çaba gösterirler. Hatalarından kaçmaz üstüne giderler. Başkalarını suçlamak yerine sorunun kaynağına iner bu sorunu giderirler. 

Vizyon Sahibidirler

İyi bir liderin toplumu ileriye götürebilmesinin en önemli kriterlerinden birisi de vizyon sahibi olmasıdır. Fikirleriyle insanlar üzerinde etki bırakırlar. Sadece o günün şartlarını değil ilerisini de düşünürler. İyi lider olmak vizyon sahibi olmayı gerektirir.

Empati Kurarlar

Başarılı bir liderin empati yeteneği gelişmiştir. Anlayışlı, çözüm odaklı ve düşüncelidirler. Problemleri her yönü ile ele alabilmek için kendisini karşısındakinin yerine koyarak hareket ederler. Bu onlara başarıyı getirir.

İnsanlar İçin Motivasyon ve İlham Kaynağıdırlar

Bir işe başlandığında lider ekip arkadaşlarına öncülük eder. İyi bir lider İşin daha zevkli ve kolay yapılması için insanları motive eder ve onlara ilham olur. İlk adımı atmaktan çekinmez ve ardından gelenlere yol gösterir.

Geri Bildirim Toplar

Büyümek, gelişmek, ilerlemek adına geri bildirim toplarlar. Bunları gözden geçirir, değerlendirir ve uygulamaya koyarlar.

İnançlı, Tutarlı ve Fedakârdırlar

Başarılı liderler inandıkları yolda tutarlı bir şekilde ilerler. Bazen fedakârlık göstermeleri gerekebilir ve bu durumda hiç tereddüt etmezler. Kararlı ve fedakârdırlar. İnançları doğrultusunda hareket ederler.

İyi bir lider olabilmek için tüm bu özellikleri taşımanız gerekir. Siz de iyi bir lider olabilmek için tüm bunların yanı sıra iç sesinizi dinleyin, olumlu bakmayı öğrenin, insanlara karşı saygılı olun, sabırlı olun, insanları önemseyin, yapmacık davranmayın, çalışanların fikrini alın ve onları işe dahil edin, onları şaşırtın, sorumluluk almayı ve vermeyi öğrenin, teşekkür edin, takdir edin, işinizi severek yapın. Unutmayın lider olmak samimiyet işidir!

Yazar: Eylem Kılıçay

Yazar Eylem Kılıçay liderlik hakkında bilgi vererek, liderlik eğitimi nedir üzerine bir başucu kitabı niteliğinde bir yazı sunmuştur. Adaletli ve güvenilir olmak, cesaretli olmak, planlı hareket etmek, iyi bir dinleyici olmak, irade ve sorumluluk sahibi olmak, vizyon sahibi olmak, empati kurmak, motivasyon ve ilham kaynağı olabilmek, geri bildirim toplamak ve inançlı, tutarlı ve fedakâr olmak

Adaletli ve Güvenilir Olmak, Herkese eşit davranmak ve olaylara tarafsız bakmak, İnsanların güvenini kazanır ve lider olarak iktidarını korur, Cesaretli Olmak, Zorlu kararlar alabilme ve riskleri yönetebilme kabiliyeti, Çevresindekileri etkiler ve lider olarak takipçilerini cesur hareketlere yönlendirir, Planlı Hareket Etmek, Projeleri ve işleri düzenli ve sistemli şekilde yürütme becerisi, Belirsizlikleri azaltır ve hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır, İyi Bir Dinleyici Olmak, Diğerlerinin görüş ve önerilerini dinleyebilme yetisi, Farklı bakış açılarından yararlanır ve karar verme sürecini zenginleştirir, İrade ve Sorumluluk Sahibi Olmak, Aldığı kararların arkasında durabilme ve sorumluluklarını yerine getirebilme özelliği, Kararlığı ve güvenilirliği ile takipçilerini motive eder, Vizyon Sahibi Olmak, Geleceğe dair net ve iddialı hedefler belirleyebilme yeteneği, Takipçilerini ortak bir hedef etrafında toplayabilmek ve ilerlemelerini yönlendirebilmek, Empati Kurmak, Diğerlerinin hislerini ve bakış açılarını anlama yeteneği, İlişkileri güçlendirir ve konfliktlerin çözümünü kolaylaştırır, Motivasyon ve İlham Kaynağı Olmak, Takipçilerini harekete geçirebilecek ilham verici bir rol model olma, Takipçilerinin performansını ve motivasyonunu artırır, Geri Bildirim Toplamak, Sürekli iyileştirme ve öğrenme için geri bildirim alma isteği, Gelişme alanlarını tespit etmeye ve yeni çözüm yolları bulmaya yardımcı olur, İnançlı, Tutarlı ve Fedakâr Olmak, İnandığı yolda kararlılıkla ilerleme ve gerektiğinde fedakârlık yapabilme becerisi, Takipçilerinin güvenini kazanır ve tutarlılık ve kararlılık ile hedeflerine ulaşmayı sağlar
liderlerin özellikleri liderlik problem çözme empati cesaretin başarıya etkisi cesaret
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup kağıt teknenin okyanusta yelken açtığı görülüyor; teknelerin başındaki teknenin rengi parlak sarı. Siyah beyaz çizgili bir bayrakla süslenmiş olan tekneyi birkaç küçük tekne takip ediyor. İkinci tekne pembe ve beyaz bir şeritle süslenmiş, geri kalanlar ise sade. Tekneler bir sıra halinde ufka doğru ilerliyor gibi görünmektedir. Su sakin ve gökyüzü parlak mavi, beyaz bulutlar gökyüzünü süslüyor. Güneş batıyor, teknelerin ve çevrenin üzerine altın rengi bir parıltı yayıyor. Huzurlu ve sakinleştirici bir manzara, denizde sakin bir yaz günü için mükemmel.
Liderlik

Liderlik Teorileri Nedir?

16 Ağustos 2021
Siyah gömlek giyen uzun saçlı bir kadın kameranın önünde durmaktadır. Saçları geriye doğru toplanmış ve sırtından aşağıya doğru dökülüyor, uçları omuzlarının hemen üzerine kadar uzanıyor. Siyah gömleğinin kolları uzun ve düğmeleri boynuna kadar iliklenmiş. Yüzünde ciddi bir ifade var, gözleri doğrudan kameraya bakıyor. Arka planda bir bitkinin bulanık görüntüsü ve sağda beyaz bir metnin yakın çekimi var. Kadın tetikte duruyor, duruşu bir güven ve güç havası veriyor.
Liderlik

Liderlik Türleri Nelerdir?

09 Ağustos 2021