AnasayfaBlogİlk Yardım Eğitmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

İlk Yardım Eğitmeni Nedir? Ne İş Yapar?

05 Temmuz 2021
Bir grup insan odanın ortasına yerleştirilmiş büyük, dikdörtgen bir masanın etrafında durmaktadır. İnsanlar çeşitli renklerde giysiler giymektedir ve kameraya en yakın duran kırmızı gömlekli bir adamdır. Sağ elinde bir şişe tutmaktadır. Onun sağında, sırtı kameraya dönük, masanın üzerine eğilmiş bir kadın vardır. Ön planda mavi kot pantolon giymiş bir kişinin bacakları görülüyor. Görüntünün sol tarafında, bir kişi bir sandalyeye tutunurken, başka bir kişi de onun yüzünü tutmaktadır. Arka planda siyah kenarlıklı beyaz dikdörtgen bir nesne var. Bir grup insan masanın etrafında etkileşim halindeyken herkes masaya odaklanmış durumda.
Eğitmenin RolüGereken NiteliklerMaaş Bilgileri
İlk yardım eğitmeni, öğrenci ya da kursiyerlere, kaza, ani hastalık, boğulma, zehirlenme ve yaralanma gibi durumlarda uygulanacak ilk yardım teknikleri konusunda eğitim verir.Lise ya da üniversitelerin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş, sağlık branşlarından birinden mezun olmak ve İlk Yardım Eğitici Eğitimi programını tamamlamak gerekmektedir.Göreve yeni başlayan ilk yardım eğitmeni ortalama 3.100 TL maaş alır. Tecrübenin artması ve yetkilerin genişlemesi ile beraber maaş 7.500 TL'ye kadar çıkabilmektedir.
İlk yardım dersinde eğitim materyallerinin hazır bir şekilde bulunmasını sağlar, teorik konuları anlatır ve ilkyardım tekniklerinin pratiklerini gösterir.İnsan anatomisini ve insanı oluşturan temel sistemleri bilmesi ve anatomi dersi okumuş olması gereklidir.Eğitmenin hangi kurumda çalıştığı, tecrübesi ve görev alanı maaşın belirlenmesinde önemli faktörlerdir.
Turnike, sargı ve plaster gibi ilk yardım malzemelerinin nasıl kullanılacağını anlatmak ve hava yolunun açılması, kalp masajı gibi çeşitli ilk yardım tekniklerini öğretmekten sorumludur.Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitici sertifikasına sahip olmak gerekmektedir.İlk yardım eğitmenlerinin tecrübesi ve yetkisine bağlı olarak maaşlarında değişim meydana gelebilir.
Ekipmanın prosedürlere uygun olacak şekilde temizlenip saklanmasını sağlamak, derslerin planlarını hazırlamak ve yapılan çalışmaların kayıtlarını tutmaktan sorumludur.Sağlık sektöründe ilgili bölümlerden mezun olmak ve eğitmeyi seçtiği alandaki teknikleri eksiksiz olarak aktarabilmek gerekmektedir.Tecrübe ve yetki seviyesi arttıkça ilk yardım eğitmenlerinin maaşları da artmaktadır.

İlk yardım eğitmeni olmak oldukça önemli bir sorumluluk almak anlamına da gelir. İlk yardım eğitmeni olmak için lise ya da üniversitelerin sağlıkla ilgili ölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın ilk yardım eğitmenliği yapabilmek için sadece sağlıkla alakalı belli bölümleri seçmesinin en önemli nedeni bu bölümlerde anatomi dersinin yer almasıdır.

İlk yardım eğitmeni olmak isteyen kişilerin, insan anatomisini tanıması ve insanı oluşturan temel sistemleri bilmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple yalnızca eğitim müfredatında anatomi dersi okutulan bölümlere eğitmenlik yapma yetkisi almalarına karar verilmiştir. Oldukça geniş bir eğitim alanından bahsetmek mümkündür. Bu alanda çalışmak isteyen kişiler için hem özel sektörde hem de kamu alanında iş imkanı oldukça geniştir.

Yazımızda ilk yardım eğitmeni ile ilgili merak edilen tüm sorulara yanıtlar aradık. Siz de bu alanda araştırma yapıyorsanız, yazımızı mutlaka incelemelisiniz. İlk yardım eğitmeni nedir? İlk yardım eğitmeni ne iş yapar? İlk yardım eğitmeni maaşları ne kadar?

İlk Yardım Eğitmeni Nedir?

İlk yardım eğitmeni, öğrenci ya da kursiyerlere, kaza, ani hastalık, boğulma, zehirlenme ve yaralanma gibi durumlarda hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesine engel olmak için yapılacak uygulamalar hakkında eğitim veren kişidir. İlk yardım eğitmeni olmak isteyen kişiler eğitim koşullarını araştırır. Alacakları eğitime en başında da karar verebilir. Ya da aldığı eğitim uygunsa diğer şartları yerine getirerek bu alanda çalışmaya başlayabilir. İlk yardım eğitmeni olmak isteyen kişiler aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek şartı ile bu alanda çalışmaya başlayabilir. • Lise ya da üniversitelerin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş, hemşire, sağlık memuru, tıbbi laboratuvar teknikeri, diyetisyen, ebe ve eczacı gibi çeşitli sağlık branşlarından birinden mezun olmaları gerekir.

 • Çeşitli akademi ya da eğitim merkezlerinde İlk Yardım Eğitici Eğitimi programını tamamlamaları gerekir.

 • Eğitim sonunda İlk Yardım Eğitmeni sertifikası almaya hak kazanmaları gerekir.

İlk Yardım Eğitmeni Ne İş Yapar?

İlk yardım eğitmeni olarak çalışan kişiler; sürücü kursu, özel okul, ilk yardım eğitim merkezi, kamu ve özel sektörde çalışmalarını yürütebilir. Çalıştığı kuruma bağlı olarak görev ve sorumlulukları farklılıklar gösterebilir. Meslek mensuplarının temel görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • İlk yardım dersinde ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin hazır bir şekilde bulunmasını sağlamaktan sorumludur.

 • Müfredatta yer alan konuları teorik olarak anlatması gerekir.

 • İlk yardım esnasında kullanılacak teçhizatı tanıtması gerekir.

 • Turnike, sargı ve plaster gibi ilk yardım malzemelerinin nasıl kullanılacağını anlatması gerekir.

 • Hava yolunun açılması, kalp masajı gibi çeşitli ilk yardım tekniklerini öğretmekten sorumludur.

 • Kullanılan tüm ekipmanın prosedürlere uygun olacak şekilde temizlenip saklanmasını sağlamalıdır.

 • Derslerin planlarını hazırlamalı ve yapılan çalışmaların kayıtlarını tutmalıdır.

İlk Yardım Eğitmeni Maaşları

İlk yardım eğitmenleri ilk yardım esnasında uygulanması gereken teknikler hakkında bilgi veren kişilere denir. Bu alanda verdikleri bilgileri eksiksiz olarak aktarmaktan sorumludur. İlk yardım eğitmeni olmak için bazı önemli şartları yerine getirmeleri beklenir. Bunlar; lise ya da üniversitelerin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş, hemşire, sağlık memuru, tıbbi laboratuvar teknikeri, diyetisyen, ebe, eczacı gibi çeşitli sağlık branşlarından mezun olmak en önemli şartlardan biridir. Çeşitli akademi ya da eğitim merkezlerinde İlk Yardım Eğitici Eğitimi programını tamamlamaları diğer önemli şartlardan biridir. Eğitim sonunda İlk Yardım Eğitmeni sertifikası kazanan kişiler sürücü kurslarında, özel okullarda, ilkyardım eğitim merkezlerinde, kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan sektör ve kurumlarda yer alabilir.

Bu alanda yapılan çalışmalar karşılığında alınan maaşlarda değişiklik göstermektedir. Bu konuda en belirleyici unsur kişini çalışmayı seçtiği kurumdur. İkinci önemli unsur ise beklenen tüm şartları karşılıyor olmasıdır. Bir diğer önemli unsur ise kişinin tecrübesidir. Bu alanda tecrübesi daha yüksek olan adaylar daha iyi maaşlar kazanmaktadır. Ayrıca kişilerin kendilerini geliştirmeleri de oldukça önemlidir. Bir ilk yardım eğitmeni ne kadar kazanır, inceleyelim.

 • Göreve yeni başlayan ilk yardım eğitmeninin 3.100 TL maaş aldıkları bilinmektedir. Görev ve sorumlulukların çoğalması ile beraber iş deneyimleri de çoğalmaktadır.

 • Bu sebeple ilk yardım eğitmeninin ortalama maaşları 4.500 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 • Tecrübeleri ve yetkileri arttıkça ilk yardım eğitmenlerinin en yüksek 7.500 TL maaş alabildikleri de bilinmektedir.

İlk Yardım Eğitmeni Nasıl Olunur?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş, sağlık branşlarından lise, ön lisans ya da lisans mezunu olunması halinde Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası sahibi olunabilir. İlk Yardım Eğitmen adaylarının öncelikle belirlenen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. İlk Yardım eğitmenliği kaydı için gerekli evraklar aşağıda ise; Noter onaylı mezuniyet belgesi (Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesi) nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraftır. Bu evraklar ile Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezleri’ne başvuru yaparak, eğitmenlik sürecine başlanır. İlk yardım eğitimi toplamda 40 saat sürer. Temel İlk Yardım Eğitimi, İlk Yardım Uygulama Becerileri, İletişim ve Sunum Teknikleri derslerinden oluşur.

İlgili eğitim: Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Eğitim tamamlandıktan sonra adaylar sınava tabi tutulur. Sınav eğitimi takip eden 1 hafta içerisinde Acil Sağlık Hizmetler Müdürlüğü tarafından 112 Avrupa Komuta Merkezinde gerçekleştirilir. Eğitimci adayları; İlk yardım, Temel Yaşam Desteği ve sunum olmak üzere üç aşamalı bir sınava tabi tutulur. Ortalama %85 başarı göstermeleri halinde sertifika almaya hak kazanır. Sertifikanın geçerliliği ise beş yıldır. Eğitim şartının yanı sıra eğitmenlerin bazı nitelikleri taşımaları beklenir. Peki, bu nitelikler nelerdir?

 • İnsan anatomisi hakkında bilgi sahibi olmaları beklenir.

 • Problem çözme yeteneği sergilemeleri gerekir. Ayrıca olası problemler karşısında hızlı ve kalıcı çözümler üretebilmeleri gerekir.

 • İnsan ilişkilerinde başarılı olmaları beklenir.

 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermeleri gerekir.

 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisi sergilemeleri oldukça önemlidir.

 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları gerekir.

 • Stresli ve duygusal durumlar karşısında sakin kalabilmeli, sorunlarla baş edebilme yeteneği sergilemeleri gerekir.

 • Meslek etiğine uygun davranışlar sergilemeleri oldukça önemlidir.

İlk yardım eğitmeni, öğrenci ya da kursiyerlere, kaza, ani hastalık, boğulma, zehirlenme ve yaralanma gibi durumlarda uygulanacak ilk yardım teknikleri konusunda eğitim verir, Lise ya da üniversitelerin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş, sağlık branşlarından birinden mezun olmak ve İlk Yardım Eğitici Eğitimi programını tamamlamak gerekmektedir, Göreve yeni başlayan ilk yardım eğitmeni ortalama 3100 TL maaş alır Tecrübenin artması ve yetkilerin genişlemesi ile beraber maaş 7500 TL'ye kadar çıkabilmektedir, İlk yardım dersinde eğitim materyallerinin hazır bir şekilde bulunmasını sağlar, teorik konuları anlatır ve ilkyardım tekniklerinin pratiklerini gösterir, İnsan anatomisini ve insanı oluşturan temel sistemleri bilmesi ve anatomi dersi okumuş olması gereklidir, Eğitmenin hangi kurumda çalıştığı, tecrübesi ve görev alanı maaşın belirlenmesinde önemli faktörlerdir, Turnike, sargı ve plaster gibi ilk yardım malzemelerinin nasıl kullanılacağını anlatmak ve hava yolunun açılması, kalp masajı gibi çeşitli ilk yardım tekniklerini öğretmekten sorumludur, Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitici sertifikasına sahip olmak gerekmektedir, İlk yardım eğitmenlerinin tecrübesi ve yetkisine bağlı olarak maaşlarında değişim meydana gelebilir, Ekipmanın prosedürlere uygun olacak şekilde temizlenip saklanmasını sağlamak, derslerin planlarını hazırlamak ve yapılan çalışmaların kayıtlarını tutmaktan sorumludur, Sağlık sektöründe ilgili bölümlerden mezun olmak ve eğitmeyi seçtiği alandaki teknikleri eksiksiz olarak aktarabilmek gerekmektedir, Tecrübe ve yetki seviyesi arttıkça ilk yardım eğitmenlerinin maaşları da artmaktadır
İlk Yardım Eğitmeni İlk Yardım Eğitmeni nedir İlk Yardım Eğitmeni ne iş yapar İlk Yardım Eğitmeni maaşları İlk Yardım Eğitmeni nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.