AnasayfaBlogEbe Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?
Meslekler

Ebe Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?

03 Haziran 2021
Bir kadın beyaz bir kanepenin önünde duruyor ve iki eliyle hamile karnına dokunuyor. Karnını okşarken yüzünde nazik ve sevgi dolu bir ifade var. Kanepe düz beyaz renktedir ve etrafına birkaç yastık serpiştirilmiştir. Kadının sağında elinde beyaz bir fincan tutan bir kişi var. Kadın beyaz bir gömlek ve açık mavi bir kot pantolon giymiştir. Arkasındaki duvar açık mavi renktedir. Oda iyi aydınlatılmış ve pencereden içeri güneş giriyor. Atmosfer huzurlu ve sakinleştiricidir. Kadın açıkça doğmamış bebeğiyle bu bağlantı anının tadını çıkarıyor.
Konu BaşlığıAçıklamaEk Bilgi
Ebelik Nedir?Ebelik, insanoğlunun tarihi kadar eski, kökleri çok öncelere dayanan bir meslektir. Üniversitelerin ebelik programlarına girmeyi hak kazandıktan sonra, ilgili programı başarıyla tamamlayarak, mesleğinin icrasını yerine getirmek için tescili yapılan veya kendisine yasal olarak izin verilen kişilerdir.Modern ebelik eğitimi bilimsel bir disiplin olarak görülüyor, etik kurallar ve disiplin kuralları gerektiriyor.
Ebelik EğitimiEbelik eğitimi Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM) tarafından belirlenmiş standartlara göre yapılır. Eğitim süresi 3-4 yıldır ve eğitime başlama yaşı en az 18 olmalıdır.Ebelik eğitiminin hedefi, kadın, bebek ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi kapsamında bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Ebelerin GörevleriEbelerin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlar arasında gebeliğin izlenmesi, doğuma hazırlık programlarının yapılması, doğumun gerçekleştirilmesi, yeni doğanın bakımı ve annenin bakımının yapılması gibi görevler bulunur.Ebeler ayrıca hukuki sorumlulukları da taşır.
Ebe MaaşlarıEbe maaşları kamu ve özel kurumlar olmak üzere farklılık gösterir. Kamu kurumlarında 2021 yılında yeni işe başlayan bir ebe için maaş 5200 TL seviyesindedir.Maaşlar, çalışılan bölge, hizmet yılı, evli veya bekar olma durumu gibi faktörlere göre değişir.

Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM) tarafından ebelik eğitimi kapsamında uluslararası standartları, üniversite düzeyinin üç veya dört yıl olması, eğitime başlama yaşanın en az 18 olması, hemşirelik eğitimi sonrasında en az 18 ay eğitim verilmesi şeklinde açıklamıştır. Ebelik eğitimi kapsamında yeterli mesleki beceri düzeyinin yükseltilmesi, uygulama ağırlığının fazlalaştırdığı, kanıta dayalı yaklaşımlardan söz edildiği ve yetişkin öğrenme ilkelerine dayalı eğitim planları oluşturulmalıdır. Bu kapsamda ebelik disiplini bir ülkenin ve bir toplumun geleceğinin sağlıklı bireylerden oluşturulabilmesi için önemle üzerinde durulması gereken bir meslektir. Bu açıdan ebelik hizmetinin görev ve sorumluluklarına değindik.

Ebe Nedir?

Ebelik, insanoğlunun tarihi kadar eski, kökleri çok öncelere dayanan bir meslektir. Ebelik eğitimi zaman içinde değişim göstermiş olup ebelik öncesi dönemde usta-çırak ilişkisine bağlı daha fazla gözlem ve deneyimlerle öğrenilirken, 21. yüzyılda bir bilim dalı olarak değerlendirilmekte olup kanıtın dayanak gösterildiği, etik kurallar ile disiplin kurallarının bulunduğu, ebelik eğitim programları kapsamında geliştirilmektedir.

Ebe, üniversitelerin ebelik programlarına girmeyi hak kazandıktan sonra, ilgili programı başarıyla tamamlayarak, mesleğinin icrasını yerine getirmek için tescili yapılan veya kendisine yasal olarak izin verilen kişi olarak tarif edilebilir. Ebelik eğitiminin amacı kadın başta olmak üzere bebek ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi kapsamında bilgi ve becerilerin kazandırılması beklenilen niteliklere sahip ebeler yetiştirmektir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi anne, bebek ve çocuk ölüm oranlarına bakılarak değerlendirilmektedir. Kaliteden ödün vermeyen bir ebelik eğitimiyle profesyonel öğretim elde eden yetişmiş ebelere sahip olan ülkeler gelişmişlik çıtalarını yükseltebilir.

Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM) tarafından ebelik eğitimi kapsamında uluslararası standartları, üniversite düzeyinin üç veya dört yıl olması, eğitime başlama yaşanın en az 18 olması, hemşirelik eğitimi sonrasında en az 18 ay eğitim verilmesi şeklinde açıklamıştır. Ebelik eğitimi kapsamında yeterli mesleki beceri düzeyinin yükseltilmesi, uygulama ağırlığının fazlalaştırdığı, kanıta dayalı yaklaşımlardan söz edildiği ve yetişkin öğrenme ilkelerine dayalı eğitim planları oluşturulmalıdır. Bu kapsamda ebelik disiplini bir ülkenin ve bir toplumun geleceğinin sağlıklı bireylerden oluşturulabilmesi için önemle üzerinde durulması gereken bir meslektir.

Ebe Ne İş Yapar?

Ebelerin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar iki başlık altında değerlendirebiliriz. Bunlardan ilki ebelerin sorumluluğu, ikincisi ise ebeleri hukuki sorumluluğunu gerektiren şartlar şeklindedir.

a) Ebelerin sorumluluğu

 • Aile planlaması kapsamında bilgi vererek, aileye önerilerde bulunmak

 • Gebeliğin tanısını koyarak; normal gebeliklerde gebeliğin gelişimini izleyerek gerek duyulan muayeneleri yapmak

 • Riskli bir gebeliğin olması durumunda tanının olabildiğince erken dönemde koyulabilmesi adına gerek duyulan muayeneleri yapmak ve önerilerde bulunmak

 • Çocuk sahibi olmayı bekleyen ebeveynlere doğuma hazırlık programları yapmak

 • Travay durumunda anneye yardımcı olmak ve bakmak, klinik ve teknik bilimsel verilerle rahim içinde yer alan fetüsün durumunu gözlemlemek

 • Spontane doğumlar başta olmak üzere epizyotomi doğrumları gerçekleştirmek

 • Acil bir durumun olması halinde makat doğumunu gerçekleştirmek

 • Anne ve bebekte meydana gelen anormal bir durumun olması halinde bu bulguları tespit etmek ve ilgili doktora gönderimini sağlamak

 • Doktor olmaması halinde, özellikle uterusun elle kontrolü ve plasentanın elle çıkarılması durumlarında, gerek duyulan acil önlemleri almak

 • Yeni dünyaya gelmiş olan bebekleri muayene etmek ve onlara bakmak; gerek duyulan acil resussitasyonu gerçekleştirmek

 • Postnatal dönemlerde olan annenin bakımını gerçekleştirmek, anneye bebeğin bakımı kapsamında önerilerde bulunmak

 • Doktor tarafından yapılması beklenen tedavi uygulamak

 • Çalışması kapsamında gerek duyulan tüm kayıtları muhafaza eder.

b) Hukuki Sorumluluk

Aşağıda yer alan şartların gerçekleşebilmesi için ilk olarak kanuna uygun olabilecek çerçevede ebelik mesleğinin yerine getirilmesi gerekir.

 • Zarar

 • Hukuka aykırı fiil

 • Kusur

 • İlliyet bağı şeklinde gösterilmektedir.

Ebe Maaşları

Ebe maaşları kamu ve özel kurumlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Kamu kurumlarında 2021 yılı için maaş alımları 5200 TL seviyelerindedir. Bu rakam yeni işe başlayanlar için geçerlidir. Hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, ebe faaliyeti yerine getiren kişinin mesleki hizmet yılı, evli veya bekar olması faktörlerine bağlı olarak maaş alımlarında değişiklik olabilmektedir. Kamu hastanesinde beş yıllık bir hizmet geçmişi olan ebenin 3. coğrafi bölgede yer alan hastanede çalışması ve bir ay için 3 defa nöbete kalması halinde alabileceği maaş 5800 TL civarındadır.

Aynı mesleki hizmet yılına sahip olan bir ebe çalışanı özel hastanelerde alabileceği maaş ise 5600 TL seviyelerindedir. Kurumsal kimliği 25 yıla dayanan özel hastanelerde ise aynı kriterler dahilinde bir ebenin alabileceği maaş 6300 TL civarında olabilmektedir. Ortalama özel hastanelerde maaşlar alımları 4400 TL’dir. Burada dikkat edilmesi gereken husus kamu hastanelerin, özel göre daha fazla maaş verdiğidir. Elbette bu demiş olduğumuz rakamların tamam lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olan ebeler için geçerlidir.

Ebe Nasıl Olunur?

Ebe olabilmek için sağlık meslek lisesi veya dengi olabilecek bir liseden mezun olmak gerekir. Lise dönemi boyunca elde edilebilecek iyi bir başarıyla mezun olunması halinde ise tercihi yapılacak üniversitenin kazanılmasını kolaylaşacaktır. Lise öğrenimi sonrasında Yüksek Öğretim Kurumunun 2021 yılı için her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmek ve iyi bir puan elde etmek gerekir. Bu sınavın hemen akabinde aynı yıl düzenlenen Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girmek gerekir. Her iki sınav ve lise öğrenim ortalamasının da eklendiği bir puanla üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesi veya sağlık yüksekokullarında verilen ebelik bölümü tercihlerinde bulunmaları gerekir. Elbette TYT ve AYT sınav sayısal puan türleri dikkate alınmalıdır.

Lisans eğitimi sonrasında alınan mezuniyet belgesiyle ebe olunabilmektedir. Kamu hastanelerinde ve diğer kamuya ait ar-ge bölümlerinde çalışabilmek için KPSS lisans sınavına girmek gerekir. Buradan alınabilecek iyi bir puan sonrasında ise kamu kurumlarında göreve başlanılabilir. Fakat lisans sonrası özel hastanelerde çalışmak için herhangi bir sınava girmeye gerek yoktur. Bazı özel hastaneler işe alımlarda hem bilimsel sınav hem de mülakat yapmaktadırlar.

Ebelik Nedir?, Ebelik, insanoğlunun tarihi kadar eski, kökleri çok öncelere dayanan bir meslektir Üniversitelerin ebelik programlarına girmeyi hak kazandıktan sonra, ilgili programı başarıyla tamamlayarak, mesleğinin icrasını yerine getirmek için tescili yapılan veya kendisine yasal olarak izin verilen kişilerdir, Modern ebelik eğitimi bilimsel bir disiplin olarak görülüyor, etik kurallar ve disiplin kuralları gerektiriyor, Ebelik Eğitimi, Ebelik eğitimi Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM) tarafından belirlenmiş standartlara göre yapılır Eğitim süresi 3-4 yıldır ve eğitime başlama yaşı en az 18 olmalıdır, Ebelik eğitiminin hedefi, kadın, bebek ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi kapsamında bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır, Ebelerin Görevleri, Ebelerin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır Bunlar arasında gebeliğin izlenmesi, doğuma hazırlık programlarının yapılması, doğumun gerçekleştirilmesi, yeni doğanın bakımı ve annenin bakımının yapılması gibi görevler bulunur, Ebeler ayrıca hukuki sorumlulukları da taşır, Ebe Maaşları, Ebe maaşları kamu ve özel kurumlar olmak üzere farklılık gösterir Kamu kurumlarında 2021 yılında yeni işe başlayan bir ebe için maaş 5200 TL seviyesindedir, Maaşlar, çalışılan bölge, hizmet yılı, evli veya bekar olma durumu gibi faktörlere göre değişir
Ebe Ebe nedir Ebe ne iş yapar Ebe maaşları Ebe nasıl olunur ebelik
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim, bilgisayarlı bir masada otururken koçluk ve eğitim alan bir öğrenciyi göstermektedir. Öğrenci muhtemelen bilgisayarı nasıl kullanacağını ve öğrendiği becerileri çalışmalarına nasıl uygulayacağını öğreniyor. Ortam sakinleştiricidir ve öğrenmeyi teşvik eder. Bu görsel, öğrenci koçluğu ve eğitimi kavramını göstermek için mükemmeldir.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
735545
Bir adam önünde satranç tahtası olan bir masada oturmaktadır. Gömlek ve pantolon giymiştir ve yüzü görünmektedir. Önündeki satranç taşlarına dikkatle konsantre olmuş, bakışları satranç tahtasına odaklanmıştır. Masanın üzerinde, üzerinde ağaç resmi olan beyaz bir kupa ve bir yığın bilgisayar klavyesi vardır. Sağında, biri beyaz diğeri metal olmak üzere birkaç satranç taşı var, ikisi de yakından bakıyor. Arkasındaki duvarda üzerinde yazı olan bir tabela var. Odaklanmış ve kararlı görünüyor, hamle yapmaya hazır.
5
(44)

Satranç Eğitimi

15 Konu5 Saat
Beyaz bir duvarın önünde siyah pamuklu bir gömlek giymiş bir adam duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve kollarını kavuşturmuş. Koyu renk saçları alnına dökülmüş ve bakışlarını hafifçe kaçırmış. Soluk bir teni ve ışığı yansıtıyor gibi görünen gözlükleri var. Gömleği hafifçe kırışmış ve ince bedeninin üzerine dökülüyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor.Erdem Turan
10280
Bu görsel, Akıl ve Zeka Oyunları üzerine çevrimiçi bir kursu tasvir etmektedir. Siyah gömlekli bir adam, gri zemin üzerinde mor bir sekizgen, beyaz zemin üzerinde kırmızı bir daire ve beyaz zemin üzerinde yeşil bir elmas gibi renkli şekillerin bulunduğu bir duvarın önünde oturuyor. Kameraya gülümseyerek kursun ilgi çekici ve eğlenceli olduğunu ima ediyor. Kurs, katılımcıların zihinsel ve analitik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Problem çözme, eleştirel düşünme, hafıza, odaklanma ve yaratıcılık gibi konuları incelemektedir. Kurs ayrıca bu becerilerin geliştirilmesine yardımcı olacak simülasyonlar, bulmacalar ve diğer aktiviteleri de içermektedir. Doğru rehberlik ve uygulama ile kişi daha zeki ve yaratıcı olma yolunda önemli ilerleme kaydedebilir.
Beyaz bir duvarın önünde siyah pamuklu bir gömlek giymiş bir adam duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve kollarını kavuşturmuş. Koyu renk saçları alnına dökülmüş ve bakışlarını hafifçe kaçırmış. Soluk bir teni ve ışığı yansıtıyor gibi görünen gözlükleri var. Gömleği hafifçe kırışmış ve ince bedeninin üzerine dökülüyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor.Erdem Turan
9130