AnasayfaBlogDiyetisyen Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?
Meslekler

Diyetisyen Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?

02 Haziran 2021
Sarı saçlı ve gözlüklü bir kadın ciddi bir ifadeyle önüne bakıyor. Pembe bir gömlek giyiyor ve fonda siyah beyaz yazılar var. Yüzüne yakından bakıldığında gözleri ve burnu görülürken ağzı hafifçe açık. Göğsüne yakından bakıldığında siyah zemin üzerinde beyaz bir harf görülüyor. Arka plandaki tabela siyah beyaz ve beyaz harflerle yazılmış. Bu görsel kararlılık, odaklanma ve gücü temsil etmek için kullanılabilir.
Diyetisyen Rolüİş TanımıDiyetisyen Maaşları
Sağlık ProfesyoneliBeslenme tedavisi ve diyet programları hazırlar, multidisipliner yaklaşım gösterir, hastaların tedavisine uygun beslenme programları oluşturur.Değişkendir, özel ve kamu hastaneleri olarak iki başlıkta değerlendirilebilir.
DanışmanlıkDanışanların sağlıklı kilo alma, sağlıklı beslenme ve kilo verme hedeflerine ulaşmaları için programlar hazırlar ve rehberlik eder.Danışmanlık hizmetleri sundukları alana, deneyimlerine ve danışan sayılarına bağlı olarak değişir.
EğitimciBeslenme eğitimi ve sağlıklı yaşam tarzı eğitimleri verir, seminerler ve konferanslara katılır.Eğitim verdikleri kurumların türüne ve deneyimlerine bağlı olarak değişir.
Beslenme uzmanıYemeklerin besin değerlerini dengeli ve yeterli kılacak şekilde düzenler, yemek hizmetlerinin düzenli ve verimli yürütülmesini sağlar.Çalıştıkları kurumun türüne, deneyimlerine ve sağladıkları hizmetlerin çeşitliliğine bağlı olarak değişir.
AraştırmacıBeslenme bilimi ile ilgili araştırmalar yapar ve yeni bilgiler elde eder.Yaptıkları araştırmaların uzmanlık düzeyine, kompleksliğine ve finansmanına bağlı olarak değişir.
YöneticiBeslenme hizmetlerini planlar, yönetir ve denetler.Yönettikleri kurumun büyüklüğüne, deneyimlerine ve yönetim sorumluluklarının düzeyine bağlı olarak değişir.
Klinik DiyetisyenHastanın tedavisine uygun olarak beslenme sürecini düzenler, diyet tedavilerini planlar.Çalıştıkları kliniğin büyüklüğüne, uzmanlık düzeylerine ve hastaların durumlarına bağlı olarak değişir.
Toplum DiyetisyeniToplumun beslenme eğitimi ve sağlıklı yaşam tarzı hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.Toplumun büyüklüğü, çeşitliliği ve sağlık hizmetine olan ihtiyacına bağlı olarak değişir.
Spor DiyetisyeniSporcuların performanslarını artırmak ve vücutlarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için beslenme planları hazırlar.Çalıştıkları spor takımının ya da sporcunun düzeyine ve deneyimlerine bağlı olarak değişir.
Pediyatrik DiyetisyenÇocukların sağlıklı beslenme ve gelişme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.Çalıştıkları çocuk hastanesinin büyüklüğüne, çocukların durumuna ve deneyimlerine bağlı olarak değişir.

Diyetisyen vermiş olduğu beslenme tedavisi ve diyet programları hazırlama konusunda multidisipliner yaklaşım gösterir. Diyetisyenlerin en çok beraber çalışmış olduğu uzmanlar doktorlarıdır. Bu konuda verilebilecek en makul örnek kanser hastası bir danışman için, danışmanın tam olarak onkoloji uzmanıyla eşgüdümlü bir çalışma devam ettirerek tedavisine uygun olabilecek yardımcı bir besleme programını yapar. Beslenme - diyetisyenlerin görev ve sorumluluklarına yer verdik.

Diyetisyen Nedir?

Diyetisyen, sağlık bilimleri veya sağlık yüksekokulundan beslenme ve diyetetik lisans eğimini başarıyla elde etmiş “Diyetisyenlik” unvanını kazanarak, bu mesleği yapmaya ve uygulama hak kazanan sağlık profesyonelidir.

Diyetisyen vermiş olduğu beslenme tedavisi ve diyet programları hazırlama konusunda multidisipliner yaklaşım gösterir. Diyetisyenlerin en çok beraber çalışmış olduğu uzmanlar doktorlarıdır. Bu konuda verilebilecek en makul örnek kanser hastası bir danışman için, danışmanın tam olarak onkoloji uzmanıyla eşgüdümlü bir çalışma devam ettirerek tedavisine uygun olabilecek yardımcı bir besleme programını yapar.

Aynı şekilde danışan kişi tarafından diyet programı esnasında spor yapmak istemesi durumunda diyetisyen, konunun lan uzmanı olan spor eğitimlerine yönlendirebilir. Bu ek olarak sağlık durumu fiziksel sağlığını etkileyen veya aşırı kilolu olan danışan kişilerde fiziksel etkinlikleri düzenlemek ve hareket becerisini artırmak amacıyla fiziksel tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarından yardım talebinde bulunur.

Bir başka uzmanlığına sıkça başvurduğu diğer uzmanlar ise psikiyatrisler ve psikologlardır. En başta yeme bozukluğu olmak üzere birçok konuda psikolojik ve psikiyatrist desteklerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu konuda eczacılar ise tedavi için kullanılan ilaçlar, gıda takviyeleri, vitaminler ve diğer hususlarda diyetisyenlerin çok sık bilgisine ihtiyaç duyduğu uzmanlar arasında yer aldığını belirtebiliriz.

Bir başka husus ise diyetisyenlerin, diyabet hemşireleriyle ile de birlikte çalışmalar oluşturarak şeker hastası olan danışanların bir an önce sağlığına kavuşması adına uygun olabilecek diyet programlarını oluşturur.

İnsan sağlığını ilgilendiren önemli hususlar arasında sağlıklı kilo alma, sağlıklı beslenme ve kilo verme hususlarından dolayı beslenme ve diyetisyenliğin önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda diğer meslek dallarıyla olduğu gibi bireylerin sağlıklarına kavuşması adına diyetisyenlik bölümü de birçok meslek disipliniyle çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütür.

Diyetisyen Ne İş Yapar?

Diyetisyenlerin görevlerini görev sorumlulukları aşağıdaki gibi sırlamak mümkündür.

 • Yemeklerin besin değerlerinin dengeli ve yeterli olmasını sağlar.

 • Yemekhane ve mutfak hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütür.

 • Personel için ve yemek alan hastalarla ilgili olarak yemek listelerini düzenler.

 • Görev yapmış olduğu kuruma satın alınacak beslenme ile ilgili maddelerin teknik şartnamelerinin hazırlanmasında görev alır.

 • Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı olmasını, yiyeceklerin hijyen kuralları ölçüsüne uygun, besin ve lezzet değerlerinden herhangi bir kayba uğramadan pişirilmesini sağlar.

 • Daha önceden hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olarak saklanmasını sağlayarak ve aynı zamanda denetler.

 • Yapılacak yemek tariflerini standartlaştırır ve gerekmesi halinde günün şartlarına uygun her türlü düzeltmeler yapar.

 • Beslenme ile ilgili gerekli araç ve gereçleri saptar ve sağlanması kapsamında idareye bildirimlerde bulunulur.

 • Hastane bünyesinde hazırlanan yiyeceklerin hastalara ve personelin sofrasına kadar kaliteli bir şekilde getirilmesi kapsamında gerekli çalışmaları yapar.

 • Personel yemek yerlerinin, yemek kaplarının modern usullere göre temizlenmesini, yemek servisinin düzenli olarak işlenmesini sağlar.

 • Mesleğinin gerektirdiği seminerlere ve konferanslara katılır.

 • Cinsiyet, yaş ve fiziksel uğraşı durumlarına göre, sağlıklı bireyler için besin ve enerji ögeleri gereksinimleriyle sağlıklı beslenme programlarını oluşturur.

 • Doktorun yönlendirmesiyle ilgili hastalar için ihtiyaç duyulan beslenme programlarını düzenler. Kişilerin hastalığına, laboratuvar bulgularına, antropometrik ölçümlerine ve tedavilerine uygun olarak besin ihtiyaçlarını belirler

 • Diyet tedavilerini ve beslenme eğitimi çalışmalarını ve hizmetlerini planlar.

 • Gerek duyulabilecek diyet yemeği hazırlama ve pişirme esasları kapsamında ilgili yerlere direktifler verir.

 • Poliklinik hastalarına, hekimin göstermiş olduğu esaslar ve ilkeler doğrultusunda hastanın sosyo-ekonomik durumları kapsamında diyet menülerini hazırlar.

Yukarıda yer alan görevler kapsamında beslenme diyetisyen hizmetleri faaliyetlerine devam eder.

Diyetisyen Maaşları

Diyetisyen maaşları çok değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel ve kamu hastaneleri şeklinde iki başlık şeklinde değerlendirebiliriz. Kamu hastanelerinde hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, nöbete kalınan mesai saati ve hizmette geçirilen meslek yılına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Ortalama kamu hastanesinde alınabilecek maaş 3800 TL’dir. Fakat yukarıda göstermiş olduğumuz kriterler kapsamında çalışan bir diyetisyenin alabileceği en yüksek maaş 6200 TL seviyelerindedir. Özel sektörde çalışan bir diyetisyenin ortalama maaşı ise 3400 TL’dir. Fakat kurumsal bir hastanede çalışan bir diyetisyenin alabileceği en yüksek maaş ise 6600 TL civarındadır.

Özel hastanelerdeki maaş artırımını yükselten önemli kalemlerden biri ise meslekte geçirilen hizmet yılının olmasıdır. Elbette etkin ve doğru kararlar alınmasına bağlı olarak mesleğin zirvesinde olan kişilerin maaşları daha fazlada olabilir.

Örneğin bir kamu hastanesinde 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan ve 3. bölgede yer alan bir diyetisyenin alabildiği maaş 5800 TL seviyelerindedir. Yeni mezun olmuş olan bir diyetisyenin kamuda alabileceği maaş 4300 TL özel ise 3800 TL civarındadır. Bu maaş alımları 2021 yılı için geçerlidir.

Diyetisyen Nasıl Olunur?

diyetisyen olabilmek için başarılı bir lise eğitimini geride bırakmak gerekir. elbette bunun için üniversiteye kazandırma başarısı gösteren bir lisenin olması yerinde olacaktır. diyetisyen bölümü okuyabilmek için liselerin sayısal bölümlerin mezun olmak gerekir. mezuniyet sonrasında yüksel öğretim kurumunun (yök) her yıl düzenlemiş olduğu temel yeterlilik testi (tyt) sınavında başarılı olmak gerekir. elbette başarılı olmak yeterli değildir.

Burada iyi bir puan alarak sonrasında yine YÖK tarafından yapılan Alan Yeterlilik Testi sınavına girmek gerekecektir. Her iki sınavdan da alınabilecek iyi bir puan sonrasında üniversitelerin fakülte veya yüksekokul derecesinde beslenme diyetetik lisans bölümlerini tercih etmeleri beklenir. Lise, TYT ve AYT’lerden alınan puanlarla lisans tercihinde yapılabilecek ortalama puan ortaya çıkmaktadır. Bu ortalama puanla ister kamu ister vakıf birçok üniversitede de eğitim alınabilmektedir.

Dört yıllık bir eğitim sonrasında elde edilebilecek diyetisyenlik derecesi ile diyetisyen olunabilmektedir. Bu eğitimin sonrasında ise kamu hastanesinde görev alabilmek KPSS sınavına girmek gerekir. Buradan alınabilecek iyi bir puan sonrasında ise kamu kurumlarına atabilirler. Özel hastanede çalışabilmek için herhangi bir sınava girmek gerekmiyor. Kurumsal kimliğe sahip olan özel yerlerde çalışmak için lisans eğitimi sonrasında farklı eğitim kariyerlerine devam etmek gerekebilir.

Sağlık Profesyoneli, Beslenme tedavisi ve diyet programları hazırlar, multidisipliner yaklaşım gösterir, hastaların tedavisine uygun beslenme programları oluşturur, Değişkendir, özel ve kamu hastaneleri olarak iki başlıkta değerlendirilebilir, Danışmanlık, Danışanların sağlıklı kilo alma, sağlıklı beslenme ve kilo verme hedeflerine ulaşmaları için programlar hazırlar ve rehberlik eder, Danışmanlık hizmetleri sundukları alana, deneyimlerine ve danışan sayılarına bağlı olarak değişir, Eğitimci, Beslenme eğitimi ve sağlıklı yaşam tarzı eğitimleri verir, seminerler ve konferanslara katılır, Eğitim verdikleri kurumların türüne ve deneyimlerine bağlı olarak değişir, Beslenme uzmanı, Yemeklerin besin değerlerini dengeli ve yeterli kılacak şekilde düzenler, yemek hizmetlerinin düzenli ve verimli yürütülmesini sağlar, Çalıştıkları kurumun türüne, deneyimlerine ve sağladıkları hizmetlerin çeşitliliğine bağlı olarak değişir, Araştırmacı, Beslenme bilimi ile ilgili araştırmalar yapar ve yeni bilgiler elde eder, Yaptıkları araştırmaların uzmanlık düzeyine, kompleksliğine ve finansmanına bağlı olarak değişir, Yönetici, Beslenme hizmetlerini planlar, yönetir ve denetler, Yönettikleri kurumun büyüklüğüne, deneyimlerine ve yönetim sorumluluklarının düzeyine bağlı olarak değişir, Klinik Diyetisyen, Hastanın tedavisine uygun olarak beslenme sürecini düzenler, diyet tedavilerini planlar, Çalıştıkları kliniğin büyüklüğüne, uzmanlık düzeylerine ve hastaların durumlarına bağlı olarak değişir, Toplum Diyetisyeni, Toplumun beslenme eğitimi ve sağlıklı yaşam tarzı hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur, Toplumun büyüklüğü, çeşitliliği ve sağlık hizmetine olan ihtiyacına bağlı olarak değişir, Spor Diyetisyeni, Sporcuların performanslarını artırmak ve vücutlarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için beslenme planları hazırlar, Çalıştıkları spor takımının ya da sporcunun düzeyine ve deneyimlerine bağlı olarak değişir, Pediyatrik Diyetisyen, Çocukların sağlıklı beslenme ve gelişme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur, Çalıştıkları çocuk hastanesinin büyüklüğüne, çocukların durumuna ve deneyimlerine bağlı olarak değişir
Diyetisyen Diyetisyen nedir Diyetisyen ne iş yapar Diyetisyen maaşları Diyetisyen nasıl olunur beslenme ve diyetetik diyetisyenlik
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.