AnasayfaBlogTeknoloji ve Tasarım Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

17 Mayıs 2021
Bir erkek ve kadın birlikte bir robot inşa etmektedir. Adam bir elinde kalem ve cetvel tutarken, kadın onu dikkatle izliyor. Birlikte dikkatle robotu inşa etmektedirler. Görüntünün odak noktası ikisinin yakın çekimidir ve arka planda robotla çalışan bir grup insan görülebilir. Ayrıca çerçevenin köşesinde kırmızı dairesel bir nesnenin bulanık bir görüntüsü var. Kırmızı nesnenin yakın çekimi, şeklinin tepesinde iki küçük çıkıntı olan bir daire olduğunu ortaya koyuyor.
KonuDetayÖnemli Bilgiler
Teknoloji ve Tasarım ÖğretmeniDevlet okulları ve özel eğitim kurumlarında teknoloji ve tasarım dersine giren kişidir.Ülkemizde 2006 yılında başlatılan bu ders, ilköğretim 6.7.8. sınıflarda 8 yıl okutulmuştur.
Dersin AmacıTeknoloji ve tasarım bilgisinin toplum, ekonomi ve doğal kaynaklardaki kalkınma konusundaki etkisini anlatmak.Görselleştirme yeteneği kazandırmak ve bilgilerin tasarım aracılığıyla ürün haline getirilebileceğini öğretmek.
Atölye DüzenlemeOkul imkânları nispetinde teknoloji ve tasarım atölyesi düzenler.Teknoloji ve tasarım öğretmeni bu atölyenin kurulması ve düzenlenmesinde aktif rol alır.
MüfredatÖzel kolejler ve devlet okullarında çalışabilen teknoloji ve tasarım öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre ders işler.Öğrenciye ödev vermeden, tüm çalışmalarını okulda tamamlar.
Dış EtkinliklerTeknoloji ve tasarım öğretmeni, öğrencilerine dersle ilgili yeni bilgiler kazandırabilmek için dış etkinlikler düzenler.Gezi, gözlem, araştırma ve inceleme gibi etkinlikler ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre planlama yapar.
21. Yüzyıl BecerileriTeknoloji, sanat, bilişim, medya gibi alanlardaki becerileri öğrencilere kazandırır.Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği 21.yy becerileri arasında bulunur.
Teknoloji ve Tasarım Dersi2006 yılında ilk olarak müfredat eklenen bu ders 2014 yılından itibaren ortaokuldaki 7.ve 8. sınıflarda okutulmaktadır.Ders haftada 2 saat olarak okutulmaktadır.
Teknoloji ve Tasarım AnlayışıTeknoloji, günlük hayatı kolaylaştıran ürün ve süreçlerdir ve problemlerin çözülmesi için kullanılır.Tasarım ise sırasıyla zihinde canlandırılan bir biçim ve sonunda toplumun beklentilerini karşılayacak bir ürün ortaya koyma sürecini ifade eder.
Kariyer BilinciTeknoloji ve tasarımla ilgili kariyer bilinci sağlamak.Öğrencilerin gelecekteki kariyerleri için önemli olan becerilerini geliştirme amacı önemli bir rol oynar.
Bilgi Çağıİçinde bulunduğumuz bilgi çağı, teknolojik ve bilimsel değişimin en hızla yaşandığı bir çağdır.Bu bilgi çağına insanların ayak uydurabilmesini sağlamak, eğitimin görevidir.

Teknoloji ve tasarıma dair gelecekten haberlerimiz var. Yapay zeka ile insan arasında önemli bir iş paylaşımı olacak. Sanal gerçeklik internet hızının artması, grafik kartlarının gelişmesiyle eğlence, oyun, sinema, sosyal medya, simülasyon, endüstri ve sanat gibi bir çok alanda hayatımızın içinde yer alacak. Kullandığımız tüm elektronik cihaz ve eşyaların birbirine ve internete bağlanmasını nesnelerin interneti sağlayacak. Böylece yer ve zamana bağlı olmadan cihazlar birbirleriyle iletişime geçecek. Her türlü nesne akıllı hale gelecek ve hayatımız kolaylaşacak.

Gelecekte enerji sadece santrallerde üretilmeyecek. Her bina ve ev kendi enerjisini kendi üretip depolayacak. Ürettiğinin bir kısmını kullanacak, kullanmadığını şebekelere aktaracak. Giyilebilir teknolojilerle artık insanlar teknolojiyi üzerinde taşıyacak. Akıllı saatler ve bileklikler giyilebilir teknolojinin ilk adımı olarak atıldı bile. Kişinin boy, kilo, yaş, spesifik özellikleri diyet ve çevre koşullarına bakılarak kişisel tıp uygulamalarıyla hastanın sağlık durum bilgileri yönetilebilecek. Çeşitli hastalıklara yatkınlık riski hesaplanabilecek. Geleneksel tıp göz ardı edilmeden kişisel tıp uygulamaları geleceğin tıbbı için büyük önem arz ediyor. Sosyal robotlar gelecekte adeta insan özellikleri taşıyacak. Kendi kendilerini yönetip kendi içinde belirlenen sosyal kurallara ve görevlerine göre insan ve diğer özerk sistemlerle iletişim kurabilecekler. 

Evet, yukarıda saydığımız geleceğe dair haberlerin hepsi teknoloji ve tasarıma dair haberler. İçinde bulunduğumuz bilgi çağı, teknolojik ve bilimsel değişimin en hızlı yaşandığı bir çağ. Bu çağa adını veren bilgiyle insanlar zengin bilgi ortamlarına ulaşabiliyorlar. Bilgi paylaşım ortamlarına kişisel katkıda bulunabiliyorlar. Teknoloji, bilişim, medya ve tasarımla içiçe bir çevrede yaşıyorlar. Sürekli değişen ve gelişen bu çağa insanların ayak uydurabilmesini ise eğitim sağlıyor. Bilim, teknoloji, sanat ve mühendislikte yaşanan hızlı değişim elbette ki eğitim kurumlarını da yapısal ve işlevsel olarak etkiledi. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21.yy becerileri kapsamında öğrencilere teknoloji, sanat, bilişim, medya vs. alanlardaki becerilerin kazanımını sağlayacak öğretim programları hazırlandı. Bu öğretim programlarından biri de Teknoloji ve Tasarım dersidir.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Nedir?

Teknoloji ve tasarım öğretmeni, devlet okulları ve özel eğitim kurumlarında teknoloji ve tasarım dersine giren kişidir. Ülkemizde 2006 yılında teknoloji eğitimiyle ilgili yeniden bir yapılandırma çalışması yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21.03.2006 yılında alınan kararla ‘’ Teknoloji ve Tasarım’’ adlı yeni bir dersin tüm ilköğretim okullarında okutulması kararlaştırılmıştır. 8 yıl boyunca ilköğretim 6.7.8. sınıflarda okutulan teknoloji ve tasarım dersi 2014 yılından bu yana ortaokul 7. ve 8.sınıflarda haftalık 2 ders saati olarak okutulmaktadır. 

Türk Dil Kurumu’na göre teknoloji kelimesi ‘’ Bir sanayi koluyla ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç ve aletleri, bu aletlerin kullanım biçimlerini içine alan uygulama bilgisi, uygulama bilimi’’ demektir. Teknoloji, günlük hayatımızı kolaylaştırmak için kullandığımız ürün ve süreçlerdir. Problemleri çözmek için kullanılan bir bilim uygulamasıdır. Tasarım kelimesi ise ‘’ Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur ‘’ demektir. Tasarım sübjektif olarak gelişir. Tasarım sürecinin sonunda toplumun beklentilerine cevap verecek bir ürün ortaya koymak gerekir. Bulunduğumuz çağa uygun ürünler tasarlayan insanları yetiştirmek ise en temelden başlar. Yani ilköğretim kurumlarından. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere Teknoloji ve Tasarım dersiyle şu kazanımları vermeyi amaçlamıştır:

 • Teknoloji geliştirme süreciyle ilgili temel kavramları öğretmek

 • Tasarım kavramı, türleri ve süreciyle ilgili temel kavramları öğretmek

 • Teknoloji ve tasarım bilgisinin toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara dair kalkınma konularındaki etkisinin önemini kavratmak

 • Görselleştirme yeteneği kazandırmak

 • Bilgilerin tasarım aracılığıyla ürün haline gelebileceğini anlatmak

 • Teknoloji ve tasarımla ilgili kariyer bilinci sağlamak

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ne iş Yapar?

Teknoloji ve tasarım öğretmeni, haftada 2’şer ders saati ilköğretim 7. ve 8. Sınıflara girer. Teknoloji ve tasarım öğretmeninin görevleri şunlardır:

 • Her okul imkânları nispetinde teknoloji ve tasarım atölyesi düzenler. Teknoloji ve tasarım öğretmeni okulla işbirliği yaparak bu atölyenin kurulması ve düzenlenmesinde görev alır.

 • Özel kolejler ve devlet okullarında çalışabilen teknoloji ve tasarım öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre ders işler. 

 • Teknoloji ve tasarım öğretmeni öğrencilerine çalışmalarını okulda yaptırır eve ödev vermez.

 • Dersle ilgili okul dışında da öğrenme sağlamak için gezi, gözlem, araştırma ve incelemeye dayalı etkinlikler düzenler. Bunları yaparken iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre planlama yapar.

 • Teknoloji ve tasarım öğretmeni yapacağı etkinliklerde maliyeti düşük, kolay bulunabilen, güvenli ve basit araç gereçler seçmelidir.

 • Bu dersin verimli işlenebilmesi için teknoloji ve tasarım öğretmeni ders programını dersler bölünmeden uygulanacak biçimde planlar.

 • Öğrencilerin üzerinde çalıştıkları teknoloji ve tasarım nesnesine göre ilgili alanda faaliyet yapan kurumlardan kişileri okula davet eder, derse katkılarını sağlar.

 • Arge merkezlerine ve Teknopark’a geziler düzenler.

 • Teknoloji ve tasarım dersindeki kazanımların Fen Bilimleri başta olmak üzere diğer derslerle de işbirliği içinde işlenmesini sağlar.

 • Öğretimin verimli olabilmesi için teknoloji ve tasarım öğretmeni ders için ön hazırlık yapar.

 • Teknoloji ve tasarım öğretmeni dersi işlerken ve proje yaparken iş güvenliği ve sağlığı bilinciyle hareket eder. Öğrencilerine de bu bilinci aşılar. Öğrencilerine İş güvenliği ve sağlığıyla ilgili kamu spotları izlettirir.

 • Ders içinde yapacağı etkinlikleri öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olarak seçer. Öğrencilerin temel hayat becerilerinin gelişimine önem verir.

 • Öğretim yılı sonunda Bilim Şenliği organize eder. Bu şenlikte öğrencilerin kendi tasarladığı teknolojik ve diğer ürünlerin sergilenmesini sağlar.

 • Teknoloji ve tasarım öğretmeninin mesleki gelişimini sürdürmesi şarttır. Çünkü günümüz çağı teknoloji çağıdır. Ve her geçen gün bu alanda hızlı değişimler gözlenmektedir. Teknoloji ve tasarım öğretmeni çağın şartlarına uygun şekilde mesleki gelişimini sağlamalıdır.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeninin Maaşları

Öğretmenin maaşı yıllar içinde kıdem yılı ve derecesine göre değişim gösterir. Hesaplamalarda İLKSAN kesintisi, sendika, BES yoktur. Özel sektörde çalışan bir teknoloji ve tasarım öğretmeni maaşı ise 6000-8000 tl arası değişir. 

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Nasıl Olunur?

Ülkemizde Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi bölüm programları 1975’ten bu yana iş eğitimi öğretmeni yetiştirmiştir. Bu eğitim 2006 yılına kadar kesintisiz devam etmiş. 2006 yılında ülkemizde iş eğitimi dersi teknoloji eğitimi dersiyle revize edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Tebliğler dergisine göre teknoloji ve tasarım öğretmeni olabilmek için aşağıdaki fakültelerden birini bitirmek gereklidir:

Bölüm bitirenlerin öğretmen olabilmesi için Pedagojik Formasyon ya da Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirmeleri gerekir. Teknoloji ve tasarım öğretmeni ataması az yapılan öğretmenliklerden biri. Bunda haftalık ders saatinin az olması ve bu dersle ilgili seçmeli başka türden derslerin olmamasının etkili görülüyor. 2020 yılında toplamda 204 kişi teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak atanmış. Atama puanları ise 67-70 arası değişiklik gösteriyor. Üniversite sınavında sayısal puan türünde tercih yapılarak girilen bu bölümü seçmek isteyenlerin üretmeyi seven, teknoloji ve tasarıma ilgisi olan, çağın teknolojilerine ve hızlı değişimine ayak uydurabilecek üretken insanlar olması gerekir. Bu derste öğrencilerin üzerinde LGS baskısı olmadığı için çocuklarla yeni ürünler tasarlayarak, çağın ihtiyaçlarına teknolojik çözümler geliştirerek çok keyifli atölye dersleri işlenebilir.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni, Devlet okulları ve özel eğitim kurumlarında teknoloji ve tasarım dersine giren kişidir, Ülkemizde 2006 yılında başlatılan bu ders, ilköğretim 678 sınıflarda 8 yıl okutulmuştur, Dersin Amacı, Teknoloji ve tasarım bilgisinin toplum, ekonomi ve doğal kaynaklardaki kalkınma konusundaki etkisini anlatmak, Görselleştirme yeteneği kazandırmak ve bilgilerin tasarım aracılığıyla ürün haline getirilebileceğini öğretmek, Atölye Düzenleme, Okul imkânları nispetinde teknoloji ve tasarım atölyesi düzenler, Teknoloji ve tasarım öğretmeni bu atölyenin kurulması ve düzenlenmesinde aktif rol alır, Müfredat, Özel kolejler ve devlet okullarında çalışabilen teknoloji ve tasarım öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre ders işler, Öğrenciye ödev vermeden, tüm çalışmalarını okulda tamamlar, Dış Etkinlikler, Teknoloji ve tasarım öğretmeni, öğrencilerine dersle ilgili yeni bilgiler kazandırabilmek için dış etkinlikler düzenler, Gezi, gözlem, araştırma ve inceleme gibi etkinlikler ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre planlama yapar, 21 Yüzyıl Becerileri, Teknoloji, sanat, bilişim, medya gibi alanlardaki becerileri öğrencilere kazandırır, Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği 21yy becerileri arasında bulunur, Teknoloji ve Tasarım Dersi, 2006 yılında ilk olarak müfredat eklenen bu ders 2014 yılından itibaren ortaokuldaki 7ve 8 sınıflarda okutulmaktadır, Ders haftada 2 saat olarak okutulmaktadır, Teknoloji ve Tasarım Anlayışı, Teknoloji, günlük hayatı kolaylaştıran ürün ve süreçlerdir ve problemlerin çözülmesi için kullanılır, Tasarım ise sırasıyla zihinde canlandırılan bir biçim ve sonunda toplumun beklentilerini karşılayacak bir ürün ortaya koyma sürecini ifade eder, Kariyer Bilinci, Teknoloji ve tasarımla ilgili kariyer bilinci sağlamak, Öğrencilerin gelecekteki kariyerleri için önemli olan becerilerini geliştirme amacı önemli bir rol oynar, Bilgi Çağı, İçinde bulunduğumuz bilgi çağı, teknolojik ve bilimsel değişimin en hızla yaşandığı bir çağdır, Bu bilgi çağına insanların ayak uydurabilmesini sağlamak, eğitimin görevidir
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni nedir Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni ne iş yapar Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni nasıl olunur Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni maaşları
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, gömlek giyen bıyıklı bir adamın yakın çekimidir. Hafifçe gülümsüyor ve çenesi görünüyor. Yüzü siyah bir arka planla çerçevelenmiş ve gözleri, burnu ve ağzı net bir şekilde görülebiliyor. Bıyığı kıvrımlı ve uzun, üst dudağının üzerinden ağzının bir tarafına doğru uzanıyor. Giydiği gömlek çoğunlukla beyazdır ve yakası boynunun etrafında görünmektedir. Elleri görünmüyor, ancak resmin sağ üst köşesinde bir kişinin elinin bulanık bir resmi görülebiliyor. Bıyıklı adamın bu portresi, bir insanın yüzünü ve ifadesini gösteren harika bir örnektir.
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat
Adam şık, koyu gri bir takım elbise giymektedir. Düzgünce kesilmiş bir bıyığı var ve saçları yana doğru düzgünce taranmış. Gözleri sanki uzaklara bakıyormuş gibi ileriye odaklanmıştır. Yüzünde kendinden emin ve ciddi bir ifade vardır. Elleri kalçalarında gururlu bir duruşla dimdik ayakta duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor. Duruşu bir güç ve kontrol hissi yayıyor.Umur Çalıkoğlu
1616889
Bu görüntü Photoshop odaklı bir çevrimiçi kursa ait. Muhtemelen kursa katılan, dizüstü bilgisayarlı bir erkek ve kadın görülüyor. Arka plan mavi ve ekranda kursun içeriğini gösteren bazı metinler var gibi görünüyor. Ek olarak, bir işaretin yakın çekimi, siyah arka plan üzerinde beyaz bir o harfi ve mavi arka plan üzerinde beyaz bir harf var. Ayrıca bir elin yakın çekimi de var. Tüm bu unsurlar birlikte çalışarak kursun bir Photoshop kursu olduğunu gösteriyor. AsticaVision AI sayesinde bu görüntü hızlı bir şekilde analiz edilebilir ve kursun içeriği belirlenebilir. Bu gelişmiş teknoloji, insanların çevrimiçi bir kursun içeriğini hızlı ve doğru bir şekilde anlamalarına yardımcı olabilir.
5
(59)

Photoshop Eğitimi

18 Konu5 Saat
Bu, selfie çeken genç bir adamın görüntüsüdür. Kollarını açmış, açık renkli bir duvarın önünde durmaktadır. Beyaz bir tişört, mavi kot pantolon ve bir çift spor ayakkabı giymektedir. Sağ elinde bir cep telefonu var ve kendi fotoğrafını çekmek için telefonu havaya kaldırıyor. Yüzünde parlak bir gülümseme var ve gözleri konsantrasyonla kapalı. Koyu renk saçları düzgünce bir tarafa taranmış. Hayatının bir anını yakalarken rahat ve mutlu görünüyor.Kemal Kaluç
11020