AnasayfaBlogHemşire Kimdir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
Meslekler

Hemşire Kimdir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

14 Şubat 2021
Mavi gömlekli bir kadın tekerlekli sandalyede oturuyor ve sağ elini kol dayanağına dayamış. Yüzünde kocaman bir gülümseme var, sarı saçları arkadan bağlı. Sol elini beyaz önlüklü bir hemşire tutuyor ve ona gülümsüyor. Yüzüne yakından bakıldığında dostça ve neşeli bir ifade görülüyor. Yakın çekimde boynu, arka planda ise omzu görünüyor. Daha uzakta, ön planda siyah bir kolçak görülüyor. Sağ elinde hafif kavisli beyaz bir baston tutuyor. İyi bir ruh hali içinde, anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.
Rol ve TanımGörev ve YetkiSorumluluk ve Eğitim Geçmişi
HemşireSağlık personeli olarak, birey, toplum, grup ve aile sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tıbbi tedavinin planının oluşturulması ve uygulamaya dönük olarak sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmaMesleki eğitim ve deneyim gerektirir. Bakım hizmetlerinin ve hizmet sunumunda ortaya çıkan sonuçların değerlendirmesinden sorumludur
Uzman HemşireLisans eğitimini tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış yüksek lisans eğitimi sonucunda uzmanlaşabilirLisans ve yüksek lisans eğitimi gerektirir, uzmanlık alanında özellikle yetkili ve eğitimlidir
Gözetmen HemşireResmi tatillerde veya mesai saatleri dışında başhemşireye vekalet ederek işleri yönetirEn az beş yıllık deneyime sahip lisans mezunu olmalıdır
Yetki BelgesiSağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları sonucunda tanzim olunan belgeye sahip olmaBelirli bir disipline özgü eğitimi tamamlamış olma ve bu alanda geçerli olan mevzuatlara uyma gerekliliği
Danışman HemşireKendi disiplini ile ilgili araştırma, danışmanlık ve eğitim çalışmalarını yürütmeBilimsel kongre, konferans ve seminer etkinliklerine katılım ve sürekli eğitim gerekliliği
Yönetici HemşireHemşirelik hizmetlerinin ve bu hizmetlerden sorumlu insan gücünün varlığının yönetimi ile risk yönetimini beraberinde bulundururYönetim ve liderlik becerileri, risk yönetimi ve kalite kontrol konularında deneyim ve bilgi gerekliliği
Acil HemşireAcil durumlar haricinde, doktor tarafından belirtilen tedavilerin uygulanması ve acil durumlar için hazırlıklı olmaAcil bakım becerileri ve karar verme kabiliyeti gerektirir
Eğitimci HemşireHemşirelik eğitimleri sağlama ve danışmanlık hizmetleri vermeEğitim verme ve mentorluk konularında deneyim ve bilgi gerekliliği
Bakım Planlama HemşiresiHasta bakımını planlama, değerlendirme ve uygulamaBakım planlama ve değerlendirme konularında deneyim ve bilgi gerekliliği
Araştırmacı HemşireSağlık araştırmaları yapma ve araştırma bulgularını uygulamaya geçirmeKlinik araştırma metodları ve araştırma etiği konularında deneyim ve bilgi gerekliliği

Hemşirelerin görev ve meslekleriyle ilgili tanımlara 8 Mayıs 2010 tarihinde çıkartılan 27515 sayılı Hemşirelik Yönetmeliğinde açıkça yer verilmiştir. Buna göre ilgili görevlere geçmeden önce aşağıda yer alan tanımların bilinmesi gerekmektedir.

Hemşire Kimdir?

Hemşirelik mesleğini yerine getirmeye yönelik 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda göre yetkili olan sağlık personeli olarak tanımlanabilir.

Uzman Hemşire Kimdir?

Lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans eğitimini alarak uzmanlaşan ve diploması Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan hemşireler uzman hemşire olarak ifade edilir.

Gözetmen Hemşire Nedir?

Resmî tatillerde veya mesai saatleri dışındaki diğer zaman aralığı da olmak üzere gözetmen hemşire başhemşirenin yerine bakar ve işlerin yürütülmesini sağlar. Gözetmen hemşireler başhemşire tarafından seçilerek ilgili kriterleri arasında lisans mezunu olması, beş yıllık bir deneyimi bulunması gibi kriterlere dikkat edilir. Fakat ilgili kurumlarda veya kuruluşlarda istenilen kriterlerin sağlanmaması halinde diğer hemşireler arasında da görevlendirmeye gidilebilir.

Yetki Belgesi Nedir?

Hemşirelik disipliniyle ilgili özellik sunan birimler ve alanlarda ilgili mevzuatlar kapsamında düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları sonucunda Bakanlık tarafından tanzim olunan belgeleri ifade etmektedir.

Hemşirelik Hizmetlerinin Kapsamı Nedir?

Hemşirelik hizmetlerinin kapsamı oldukça geniş olup bu kapsamda aşağıda yer alan maddeleri sıralayabiliriz;

 1. Birey, toplum, grup ve aile sağlığının korunması, geliştirilmesi hastalık durumunda tedavi edilmesi ve yaşam kalitesinin istenilen seviyeye getirilmesi amacıyla hemşire tarafından yerine getirilen bakım hizmetleri, doktor tarafından hazırlanan tanı ve tıbbi tedavinin planının oluşturulması ve uygulamaya dönük olarak sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturma, yönetim, danışmanlık, araştırma kalite geliştirme, işbirliği yapma ve eğitim sağlama rolleridir.

 2. Mesleki eğitim kapsamında elde edilen beceri, bilgiler ve karar verme avantajlarını kullanarak insanların karşılaşmış oldukları ve çalıştıkları her ortamda doğum öncesi başta olmak üzere hayatın tüm sahalarında etik ilkeler ve meslek standartları kapsamında gösterilen hemşirelik bakımı,

 3. Yerine getirilen hemşirelik hizmetlerinin ve bu hizmetlerden sorumlu insan gücünün varlığının diğer varlıkların ve hizmetin sağlanacağı bakım ortamının yönetimi ile risk yönetimini beraberinde bulundurur.

Hemşirelerin Görev Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

 1. Hemşire tarafından sağlanmış olunan hemşirelik hizmetleriyle ilgili kalite ve sonuçlarını değerlendirir, verilen hizmet sunumunda ortaya çıkan sonuçlardan faydalanarak ihtiyaç olan iyileştirmeleri gerçekleştirir ve ilgili birime sonuçları iletir.

 2. Her ortamda ailenin, bireyin ve toplumun hemşirelik faaliyetiyle gerçekleştirilebilecek sağlıkla ilgili gereksinimleri belirler ve hemşirelik tanılama zamanı boyunca tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını bilimsel verilere dayandırarak değerlendirir, planlar, uygular ve aynı zamanda denetlemekle görevlidir.

 3. Doktor tarafından konulan tıbbi tanı ve tedavi planı uygulaması kapsamında; doktor tarafından acil durumlar hariç yazılı olarak belirtilen tedaviler uygulanır, hastada beklenmedik bir komplikasyonun gelişmesi halinde, acil uygulanması beklenilen tanı ve tedavi planlarında müdavi doktorun (hastayı muayene ve tedavi etmeye çalışan doktorun) tıbbi olabilen istemini yerine getirir. Bu zaman aralığında hem hastanın hem çalışanın güvenliği sağlamak açısından gerekli olabilecek tedbirleri alır.

 4. Doktor tarafından ortaya konulan tanı ve tedavi süreçleriyle ilgili reçete edilen ilaçların uygun protokoller doğrultusunda uygulanmasını sağlar.

 5. Yapılan tıbbi tedaviler kapsamında hastaya sağlanan hizmetlerin zarar verebileceğini öngörmesi halinde ilgili sorumlu doktorla bu konuyu konuşur, doktorun işlemin uygulanması hususunda ısrarcı olması halinde ise durumu yazılı olarak kayıt altına alarak doktorun yazılı onayı üzerine işlemi gerçekleştirir.

 6. Hastaya yapılan tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerinde göstermiş olduğu sonuçları takip eder, istenmeyen bir durumun meydana gelmesi halinde ilgili kayıtları tutarak doktoru bilgilendirir.

 7. Kendisinden sonra görevli olan hemşire gelmeden ve hasta visit’i sözlü ve yazılı olarak hasta başında gerçekleştirmeden, toplu kazalarda, doğal afet durumlarında ise hemşireye olan talep ortadan kalmayacağından dolayı kurumdan ayrılamaz.

 8. Kendi disiplini ile ilgili olan araştırma, danışmanlık ve eğitim çalışmalarını yürütür. Hemşirelik mesleğiyle ilgili bilimsel kongre, konferans ve seminer etkinliklerine katılır.

 9. Sağlık hizmetlerinin sağlandığı bütün alanlarda etkili bir şekilde görev alır, kurullar tarafından oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesine, ilgili mevzuatlar kapsamında karar mekanizmalarına katılarak etki olarak çalışır.

 10. Hizmet sunumu boyunca, hizmetten yararlananların kişisel farklılıklarını göz önünde bulundurarak insan mahremiyetini ve onuruna dikkat eder.

 11. Yapılan bütün uygulamaları hemşirelik esasları kapsamında kayıt altına alır.

Özetle hemşirelerin, hastaya ait bakımın planlamasını gerçekleştirmek, hekimin vermiş olduğu tedavinin uygulanması, hastayla ilgilenen hekimle koordinasyon sağlama ve görev kapsamına giren bütün sağlık uygulamalarını kayıt altına almak gibi başlıca görevleri bulunmaktadır.

Başhemşirenin Görev Sorumlulukları Nelerdir?

Başhemşire olabilmek için farklı uygulamalar söz konusudur. Başhemşire olunabilmesi için en az lisans eğitim seviyesine sahip olmak gerekir. Bunun dışında ilgili kurum veya kuruluşta, hemşirelik lisans eğitimine sahip olmayan hemşirelerin olması halinde ise diğer hemşirelerden de görevlendirmeye gidilebilir.

Başhemşire olarak çalışılan kurumda ya da kuruluşta, başhemşirelerin üst amirine karşı sorumluluklar şu şekilde gösterilebilir;

 1. Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesini, değerlendirilmesini, geliştirilmesini ve planlanmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamak.

 2. Hemşirelik organizasyonlarının gerçekleştirilmesinde yer alan hemşirelerin meslek ilkelerine ve mevzuatlarına uygun olarak görev yapmalarını, hemşireler tarafından sağlanan hizmetlerin verimli ve etkin sunumlarından sorumludur. Hemşire hatalarından kaynaklı meydana gelebilecek uygulamaların önüne geçerek, gerekli tedbirleri alır. Menfi olayların varlığında ise kayıt altına alınması ve bildirilmesi sağlamakla sorumludur.

 3. Çalışmış olduğu kurumda hemşirelik hizmetleriyle ilgili yeni başlayacak olan sağlık çalışanlarını ilgili bölümlere görevlendirir ve daha sonra göreve uyumlu olup olmadığını kontrol eder. Ayrıca ilgili birimlerde görevlendirilecek hemşirelerin niteliğini ve sayısını belirler.

 4. Hemşirelik faaliyetleriyle ilgili hizmetlerin tüm kayıt sistemlerinin ve Ek-1 deki formların geliştirilmesini sağlarken aynı zamanda kullanılmasını da amaçlar.

 5. Hemşirelerin deneyimlerini ve bilgilerini göz önünde bulundurarak çalışma çizelgelerini ve görev dağılımlarını düzenlemek. Göreve yeni başlayan hemşirelerin oryantasyon eğitiminin sağlanması ve görevde yer alan hemşirelerin ise hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini sağlar.

 6. Staj programı kapsamında uygulamalı eğitimlere gelen hemşire öğrencilerin uygun çalışma ortamının sağlanması, öğretim üyeleriyle gerekli işbirliğini sağlayarak üniversite-hastanenin beraber çalışması desteklemek.

 7. Mesleki gelişimlerin yükseltilmesi amacıyla sürekli eğitimleri desteklemek.

 8. Hemşirelik hizmetlerinin bütçesinin planlanmasında görev alırken yapılması beklenen bilimsel araştırmaların faaliyetlerini sağlanması hususunda destek verir.

 9. Hemşirelik hizmetlerinin daha iyi bir noktaya gelebilmesi için stratejik çalışma planlarını yaparak ve bunların uygulanmasını amaçlar.

 10. Sağlık kurumları ve hastane ile ilgili çalışmalar kapsamında yöneticileriyle işbirliği yapar.

 11. Olağanüstü durumlar kapsamında afet planları çerçevesinde ilgili kurumlarla ve birimlerle işbirliği içinde açil durum planlarını gerçekleştirmek, protokoller geliştirilmesini sağlamak ve gerek görüldüğü taktirde uygulamaya geçme adına ekibini hazırlamak.

 12. Yönetim kurulu, konsey, komite toplantılarına katılmak.

Kimler Başhemşire Olabilir?

Başhemşire olabilmek için farklı uygulamalar söz konusudur. Kamu kurumlarında Başhemşire olunabilmesi için en az Diyetisyenlik, Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinden birinde lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Bunun dışında ilgili kurum veya kuruluşta, hemşirelik lisans eğitimine sahip olmayan hemşirelerin olması halinde ise diğer hemşirelerden de görevlendirmeye gidilebilir. Özel sektör ise ağırlıklı olarak hemşirelik bölümünde lisans eğitimini tamamlayan kişileri tercih etmektedir.

Hemşire, Sağlık personeli olarak, birey, toplum, grup ve aile sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tıbbi tedavinin planının oluşturulması ve uygulamaya dönük olarak sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturma, Mesleki eğitim ve deneyim gerektirir Bakım hizmetlerinin ve hizmet sunumunda ortaya çıkan sonuçların değerlendirmesinden sorumludur, Uzman Hemşire, Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış yüksek lisans eğitimi sonucunda uzmanlaşabilir, Lisans ve yüksek lisans eğitimi gerektirir, uzmanlık alanında özellikle yetkili ve eğitimlidir, Gözetmen Hemşire, Resmi tatillerde veya mesai saatleri dışında başhemşireye vekalet ederek işleri yönetir, En az beş yıllık deneyime sahip lisans mezunu olmalıdır, Yetki Belgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları sonucunda tanzim olunan belgeye sahip olma, Belirli bir disipline özgü eğitimi tamamlamış olma ve bu alanda geçerli olan mevzuatlara uyma gerekliliği, Danışman Hemşire, Kendi disiplini ile ilgili araştırma, danışmanlık ve eğitim çalışmalarını yürütme, Bilimsel kongre, konferans ve seminer etkinliklerine katılım ve sürekli eğitim gerekliliği, Yönetici Hemşire, Hemşirelik hizmetlerinin ve bu hizmetlerden sorumlu insan gücünün varlığının yönetimi ile risk yönetimini beraberinde bulundurur, Yönetim ve liderlik becerileri, risk yönetimi ve kalite kontrol konularında deneyim ve bilgi gerekliliği, Acil Hemşire, Acil durumlar haricinde, doktor tarafından belirtilen tedavilerin uygulanması ve acil durumlar için hazırlıklı olma, Acil bakım becerileri ve karar verme kabiliyeti gerektirir, Eğitimci Hemşire, Hemşirelik eğitimleri sağlama ve danışmanlık hizmetleri verme, Eğitim verme ve mentorluk konularında deneyim ve bilgi gerekliliği, Bakım Planlama Hemşiresi, Hasta bakımını planlama, değerlendirme ve uygulama, Bakım planlama ve değerlendirme konularında deneyim ve bilgi gerekliliği, Araştırmacı Hemşire, Sağlık araştırmaları yapma ve araştırma bulgularını uygulamaya geçirme, Klinik araştırma metodları ve araştırma etiği konularında deneyim ve bilgi gerekliliği
Hemşire Hemşire kimdir başhemşire gözetmen hemşire uzman hemşire hemşirenin görev ve sorumlulukları hemşirelik hemşirelerin görevleri
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın yaşlı bir kadının önünde durmuş, ellerini nazik bir şekilde tutarken görülüyor. Kadının yüzünde şefkatli ve merhametli doğasını yansıtan yumuşak bir gülümseme var. Yaşlı kadın beyaz bir üst ve siyah bir alt giymiş ve grimsi saçlarını topuz yapmış. Genç kadın açık pembe bir elbise giyiyor ve saçları da düzgün bir at kuyruğu şeklinde arkaya toplanmış. Arka plan bulanıklaştırılarak görüntüye rüya gibi ve sakin bir hava verilmiş. İki kadın görüntünün ortasında duruyor ve birbirlerine güçlü bir bağ ve sevgiyle bakıyorlar. Görsel güçlü bir şefkat ve özen mesajı veriyor.
Bölümler

Hemşirelik Bölümü Nedir?

06 Ağustos 2020
Beyaz gömlekli ve mavi pantolonlu bir hemşire tekerlekli sandalyedeki bir kadına yardım ediyor. Kadının üzerinde mavi bir gömlek, sarı bir pantolon ve göğsünde siyah bir bant var. Destek için hemşirenin elini tutuyor. Hemşirenin diğer elinde bir çanta vardır. Arka planda pembe gömlekli ve elbiseli bir kişi yürüteç kullanmaktadır. Ön planda, gözleri konsantrasyon içinde kapalı olan kadının yüzünün yakın çekimi görülüyor. Görüntü hafif bulanıktır. Bu sahne, hemşirelerin ihtiyacı olanlara sağladığı şefkat ve yardımı göstermektedir.
Meslekler

Bir Özveri Mesleği: Hemşirelik

18 Aralık 2018
Tekerlekli sandalyedeki bir kadınla bir hemşire ilgileniyor. Hemşire tekerlekli sandalyedeki kadının yanında durmakta ve bir kolunu uzatarak tekerlekli sandalyeyi ileriye doğru yönlendirmektedir. Kadın başını kaldırmış gülümsüyor, gözlük takıyor ve yüzünde sıcak bir ifade var. Arka planda, bir bankta oturan başka bir kişi görülüyor. Sahne, izleyicinin kadının ve hemşiresinin ayrıntılarına yakınlaşmasına olanak tanıyan bir yakın çekimle çekilmiştir. Tekerlekli sandalyedeki kadın yaşlı bir kadındır, yaşı kırışıklıkları ve gri saçlarından anlaşılmaktadır. Hemşire beyaz bir üniforma giymiş, stetoskopu boynuna dolanmış. Etrafları sıcak ve davetkâr bir atmosferle çevrili. Bu görüntü, kaliteli bakımın önemini ve hasta bakıcı ile hasta arasındaki bağın gücünü hatırlatan dokunaklı bir anımsatıcıdır.
Meslekler

Sevgi Dili: Hemşirelik

26 Şubat 2020
Resimde muhtemelen bir CV görüşmesine hazırlanan takım elbiseli bir adam görülüyor. Gözlüklü, sakallı ve düğmeli gömleğiyle kendinden emin ve iyi giyimli görünüyor. Arka planda metal bir kutunun yakın çekimi, bir saat ve bir kol görülebiliyor. Bu görüntü, bir CV görüşmesine nasıl hazırlanılması gerektiğine dair mükemmel bir örnektir.
4.6
(50)

CV Hazırlama Eğitimi

6 Konu3 Saat
Bu resim online bir NLP kursunu ve sertifikasını tasvir etmektedir. Resimdeki kadın gülümseyerek kursun eğlenceli ve ödüllendirici olduğunu ima ediyor. Boynunun, saçının ve ağzının yakın çekimi, kursun doğal dil işlemenin tüm yönlerini kapsadığını göstermektedir. Siyah arka plan ve merdiven, kursun kapsamlı ve ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Arka plandaki kişinin elleri bulanıklaştırılarak kadına ve kurs materyaline odaklanıldığı vurgulanıyor. Kısacası, bu görsel NLP kursunun ve sertifikasyonunun ilgi çekici, kapsamlı ve ödüllendirici bir deneyim sunduğunu anlatmaktadır.
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
1350790
Bu görüntü, empati ve iletişim eğitimi alan bir grup insanı yakalıyor. Bireyler karşılıklı anlayış ve anlaşmaya işaret edecek şekilde el sıkışırken görülüyor. Eğitim oturumunda teknolojinin kullanıldığını gösteren bir dizüstü bilgisayar mevcut. Karşılıklı saygının önemini gösteren bir kadın ve bir erkek el sıkışırken görülüyor. Arka planda kursun fiziksel ortamına işaret eden ahşap ayaklı beyaz bir sandalye görülmektedir. Kâğıt üzerindeki bir kalem not alındığını gösteriyor. Ayrıca, grubun çeşitliliğine işaret eden sakallı bir adam var. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bu görüntünün empati ve iletişime odaklanan bir öğrenme oturumuna ait olduğunu gösteriyor.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
11390