AnasayfaBlogKriptografi Nedir? Teknikleri Nelerdir?
Nedir?

Kriptografi Nedir? Teknikleri Nelerdir?

15 Ocak 2020
Bu, sağ üst köşesinde mavi ve sarı bir logo bulunan bir bilgisayar ekranının ekran görüntüsüdür. Görüntünün ortasında, yeşil ve mavi logolarla çevrili, mor bir arka plan üzerinde beyaz bir harf bulunmaktadır. Solda ve sağda metin içeren iki dikdörtgen kutu var. Ekranın alt kısmında bir metin satırı bulunmaktadır. Görüntü yüksek çözünürlüktedir ve renkler keskin ve canlıdır. Metin net bir şekilde görülebiliyor ve logolar renkli ve canlı. Görüntü, bilgisayar ekranının ayrıntılarını doğru bir şekilde yakalıyor.
Kriptografi KavramıAçıklamaÖrnek
KriptografiDüz metni, şifreli metne dönüştürme ve verileri koruma tekniğidir.Web kullanıcılarının parolalarını güvende tutmak için şifrelemek.
KriptolojiKriptografi ve kriptanalizi içerir. Şifreleri oluşturma ve çözme bilimi ve sanatıdır.2. Dünya Savaşı'nda Almanların Enigma şifreleme makinesini çözen Biliminsanları.
Simetrik ŞifrelemeBilgileri şifrelemek ve deşifre etmek için yalnızca bir gizli anahtar kullanır.AES-128, AES-192, AES-256 algoritmaları.
Asimetrik ŞifrelemeVerileri şifrelemek ve şifresini çözmek için iki anahtarlar kullanılır, biri herkesle paylaşılabilir aynı zamanda diğeri gizlenir.SSH, OpenPGP, S / MIME ve SSL / TLS protokolleri.
Steganografi TekniğiGizlice bilgi ileten kapalı bir mesajı veya bilgiyi maskeleme veya gizleme sanatı ve bilimidir.Bir fotoğraf dosyasına gizli bir metin eklemek.
CipherDüz metni şifrelenmiş metne dönüştüren algoritmadır.RC4, DES, RC5 cipher algoritmaları.
KriptanalizŞifreli metni kodlamadan deşifre etme yöntem ve prensipleridir.DES'in kırılması ve AES'in güncel meydan okumaları.
Encipher(encrypt)Düz metni şifrelenmiş metne döndüren işlem.Bir eposta mesajını şifreleyerek göndermek.
Decipher(decrypt)Şifreli metinden düz metni kurtarma işlemi.Şifrelenmiş bir eposta mesajını okuyabilmek için çözme.
PlaintextOrjinal, şifrelenmemiş metni.Bir e-posta metni ya da bir web sayfası.

Kriptografi, düz metni (plain text) çeşitli şifreleme algoritmaları kullanarak şifreli metne (ciphertext) dönüştürerek mesajları okunamayacak şekilde kodlayıp, güvenliği sağlama tekniğidir. Yalnızca amaçlanan kişilerin okuyabileceği ve işleyebileceği şekilde verileri kriptografi teknikleri kullanarak belirli bir biçimde saklama ve iletme yöntemidir. Kriptografi, verileri yalnızca hırsızlık veya değişiklikten korumakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcı kimlik doğrulaması için de kullanılabilir. Kriptografi matematiksel teori ve bilgisayar bilimi pratiğine dayanmaktadır.

Bilgisayar biliminde kriptografi, kriptografi teknikleri ile şifreleme algoritmaları kullanılarak mesajları deşifre edilmesi zor yollarla dönüştürmektir. Bunu algoritmalar adı verilen bir dizi kurala bağlı hesaplama ile gerçekleştirir. Bu belirleyici algoritmalar, veri, web, kredi kartı ve e-posta gizliliği sağlamak için kripto grafik anahtar üretimi ve dijital imzalama ve doğrulama yöntemleri kullanılır.

İnternet, sabit diskler ve USB bellekler gibi depolama sistemlerinde şifreleme giderek yaygınlaşıyor çünkü şirketler özel verilerini korumak için daha gelişmiş teknolojilere ihtiyaç duyuyor. Bilgisayar korsanlarının verilerine erişmesini ve bunları kullanmasını önlemek için, kişisel bilgileri işleyen her şirketin mevcut şifreleme algoritmaları kullanan teknolojileri edinmesi gerekir.

Kriptoloji Nedir?

Kriptoloji hem kriptografiyi hem de kriptanalizi kapsar. Kriptografi, şifreleme algoritmaları kullanarak şifreleme oluşturma bilimidir. Kriptanaliz, şifreleri kırmanın bilim ve sanatıdır. İlkel bilgisayarlar aslında şifreleri kırmak için icat edildi. Kriptografi teknikleri ile ilgili her şey kriptolojiyle ilgilidir, çünkü bir kişi onu kırmaya çalışmadan bir şifrenin güvenliği belirlenemez. Kriptografi terimi daha sık kullanılır ve kriptoloji anlamına gelir.

Tarihçiler, kriptoloji kullanımını eski Mısır zamanlarına kadar uzandığını ve gizli kodların yazılı dil geliştirildikten hemen sonra geliştiğini öne sürüyor. Ayrıca, radyo yayınları veya cep telefonu konuşmaları gibi konuşmalar da kodlanabilir. Kriptoloji ve kriptografi teknikleri birçok kişiye oldukça ilgi çekici bir alan gibi görünüyor. Gizli mesajların deşifre edilmesi birçok gerilim romanının konusu olmuştur. Da Vinci Şifresi, insanlardan Magdalalı Meryem’in İsa Mesih'in ilk öğrencilerinden biri olduğunu gizlemeye çalışan, bir Katolik Kilisesi komplosunu ortaya çıkarmaya çalışan bir dizi ipucu ve kodun gizemini konu alır.

Kriptografi Teknikleri

Başlamadan önce kriptografide kullanılan bazı temel kavramlardan söz edelim.

  • Plaintext: Orijinal, düz metin.

  • Ciphertext: Şifrelenmiş metin.

  • Cipher: Düz metni, şifrelenmiş metne çeviren algoritma. Şifreleme algoritması.

  • Encipher (encrypt): Düz metni şifrelenmiş metne çevirme.

  • Decipher (decrypt): Şifreli metinden düz metni kurtarma.

  • Kriptografi: Şifreleme yöntem ve prensipleri.

  • Kriptanaliz: Kod kırma. Şifre ya da anahtar kullanmadan deşifre etme yöntem ve prensipleri.

  • Kriptoloji: Kriptografi ve kriptoloji yöntem ve prensiplerinin tümünü ifade eder.Simetrik Şifreleme

Simetrik şifreleme, bilgileri şifrelemek ve deşifre etmek için yalnızca bir gizli anahtar içeren en basit şifreleme türüdür. Simetrik şifreleme, kriptografi teknikleri ve şifreleme algoritmaları içinde en eski ve en iyi bilinen tekniktir. Bir sayı, bir kelime veya rastgele harfler dizisi olabilen gizli bir anahtar kullanır. Gönderen ve alıcı, tüm mesajları şifrelemek ve şifresini çözmek için kullanılan gizli anahtarı bilmelidir. Blowfish, AES, RC4, DES, RC5 ve RC6 simetrik şifrelemeye örnektir. En yaygın kullanılan simetrik algoritma AES-128, AES-192 ve AES-256'dır.

Asimetrik Şifreleme

Açık anahtar şifrelemesi olarak da bilinen asimetrik şifreleme, verileri şifrelemek ve şifresini çözmek için açık ve özel anahtar çiftleri kullanır. Kriptografi teknikleri arasında en karmaşık tekniktir. Açık anahtar, şifrelemek, özel anahtar ise şifreyi çözmek amacıyla kullanılır. Çiftteki bir anahtar herkesle paylaşılabilir; buna açık anahtar denir. Çiftteki diğer anahtar gizli tutulur; buna özel anahtar denir. Şifreleme algoritmaları, her iki anahtarı da bir mesajı şifrelemek için kullanılabilir. Mesajı şifrelemek için kullanılan anahtarın tersi şifre çözme için kullanılır.

Asimetrik şifrelemenin temelinde bir kriptografi algoritması bulunur. Bu algoritma, bir anahtar çifti oluşturmak için bir anahtar oluşturma protokolü kullanır. Her iki anahtar da matematiksel olarak birbirine bağlıdır. Anahtar çiftleri arasındaki bu ilişki bir şifreleme algoritmaları arasında farklılık gösterir. SSH, OpenPGP, S / MIME ve SSL / TLS gibi birçok protokol şifreleme ve dijital imza işlevleri için asimetrik şifreleme kullanır. Ağ üzerinden güvenli bir bağlantı kurması gereken veya dijital bir imzayı doğrulaması gereken internet tarayıcıları da bu tekniği kullanır.

Steganografi Tekniği

İçeriği anlaşılamayacak şekilde gizlemeye çalışan şifrelemenin aksine, steganografinin amacı, söz konusu nesne ya da içerikte mevcut olan gerçeği gizlemek için başka bir şey yerleştirerek gizlemektir. Bu bir tür şifreleme kullanmadan gizleme yöntemidir. Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda casuslar bir mektubun satırları arasına sadece ısıtıldığında görülebilen birtakım mesajlar yazdılar. M.Ö 440 yıllarında bir Yunan komutan, bir kölenin saçlarını tıraş ettirip bir mesaj yazdırır ve kölenin saçları uzadığında mesajı alıcıya gönderir. Ünlü ressam Da Vinci’ye ait not defterlerinin birinde gizli bir figür ortaya çıktı.

Bu aslında gizlenmiş bir mesaj değil, çizildikten sonra silinmiş bir insan figürüydü. Ancak bu günümüzde kullanılan şifreleme algoritmaları sayesinde keşfedildi. Ek olarak, kriptografi ayrıca mikro noktalar veya birleştirme gibi teknikler kullanarak görüntülerdeki bilgilerin gizlenmesini de kapsar. Eski Mısırlıların bu yöntemleri karmaşık hiyerogliflerde kullandıkları biliniyordu ve Roma İmparatoru Julius Caesar, ilk şifreleme kullananlardan biri olmuştu.

Hashing (Karma) Tekniği

Hashing, herhangi bir formdaki (metin, her türlü dijital dosya) verileri benzersiz bir dizeye dönüştüren şifreleme tekniğidir. Boyut veya türden bağımsız olarak, herhangi bir veri, karma şifreleme algoritmaları kullanılarak karma hale getirilebilir. Rastgele uzunluktaki verileri alır ve sabit karma değerine dönüştürür.

Karma, diğer şifreleme yöntemlerinden farklıdır, çünkü şifreleme algoritmaları karma işleminde veriyi deşifre edilemeyecek şekilde şifreler. MD5, SHA1, SHA 256 yaygın olarak kullanılan karma algoritmalardır. Bu tekniğin kullanım alanlarından biri üyelik sistemleridir. Sisteme üye olan kullanıcının okunabilir şifresi, karma algoritması ile geri dönüştürülemez biçimde şifrelenir ve veri tabanına kayıt edilir. Kullanıcı sisteme her giriş yaptığında okunabilir şifresi karma algoritmasınca yeniden şifrelenerek kimlik doğrulaması sağlanır.

Kriptografi Konulu 2 Önemli Film

  • Da Vinci’nin Şifresi - 2006 yılında vizyona giren Dan Brown’ın aynı adlı eserinden uyarlanan Da Vinci’nin Şifresi adlı filmin baş kahramanı Robert Langdon’dır. Film, Leonardo Da Vinci'nin duvar resmi olan Son Akşam Yemeği'nde, Kutsal Kâse’nin, Steganografi tekniği ile gizlenmiş olduğunu düşünen kahramanı konu alır.

  • Enigma - Michael Apted tarafından yönetilen bir casusluk gerilim filmidir. Senaryosu Robert Harris'in Enigma adlı romanından uyarlanan film, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Enigma kod kırıcılarını konu alıyor. Enigma, mesajların şifrelenmesi ve şifrelerinin çözülmesi için kullanılan bir şifreleme makinasıdır. Hikâye son derece kurgusal olmasına rağmen, II. Dünya Savaşı sırasında Alman mesajlarını şifreleme ve Enigma ile şifresini çözme süreci ayrıntılı olarak ele alınmakta ve Katyn katliamının tarihsel olayı vurgulanmaktadır.

DNA Kriptografisi

Kriptografi, mesajların gizlenmesi amacıyla bilginin kodlanmasıyla ilgilenen bilim dalıdır. İletişim güvenliği altyapısında hayati bir rol oynar. Öncü çalışmalar, Leonard Max Adleman'ın 1994'te moleküler hesaplama yeteneğini göstermesinden sonra Ashish Gehani ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalar DNA hesaplamasının da yolunu açtı. DNA Kriptolojisi, kriptolojiyi ve modern biyoteknolojiyi birleştirir.

DNA Kriptografisi dünyada hızla gelişen teknolojilerden biridir. Adelman, dünyaya Gezgin Satıcı Problemi gibi karmaşık problemleri çözmek için DNA kriptografisinin nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Böylece daha karmaşık kripto algoritmaları tasarlanabilir ve uygulanabilir. Bu kırılmaz algoritmaları kırmak için yeni bir umut getiriyor. Bunun nedeni DNA hesaplamasının daha fazla hız, minimum depolama ve güç gereksinimi sunmasıdır.

Kriptografi, Düz metni, şifreli metne dönüştürme ve verileri koruma tekniğidir, Web kullanıcılarının parolalarını güvende tutmak için şifrelemek, Kriptoloji, Kriptografi ve kriptanalizi içerir Şifreleri oluşturma ve çözme bilimi ve sanatıdır, 2 Dünya Savaşı'nda Almanların Enigma şifreleme makinesini çözen Biliminsanları, Simetrik Şifreleme, Bilgileri şifrelemek ve deşifre etmek için yalnızca bir gizli anahtar kullanır, AES-128, AES-192, AES-256 algoritmaları, Asimetrik Şifreleme, Verileri şifrelemek ve şifresini çözmek için iki anahtarlar kullanılır, biri herkesle paylaşılabilir aynı zamanda diğeri gizlenir, SSH, OpenPGP, S / MIME ve SSL / TLS protokolleri, Steganografi Tekniği, Gizlice bilgi ileten kapalı bir mesajı veya bilgiyi maskeleme veya gizleme sanatı ve bilimidir, Bir fotoğraf dosyasına gizli bir metin eklemek, Cipher, Düz metni şifrelenmiş metne dönüştüren algoritmadır, RC4, DES, RC5 cipher algoritmaları, Kriptanaliz, Şifreli metni kodlamadan deşifre etme yöntem ve prensipleridir, DES'in kırılması ve AES'in güncel meydan okumaları, Encipher(encrypt), Düz metni şifrelenmiş metne döndüren işlem, Bir eposta mesajını şifreleyerek göndermek, Decipher(decrypt), Şifreli metinden düz metni kurtarma işlemi, Şifrelenmiş bir eposta mesajını okuyabilmek için çözme, Plaintext, Orjinal, şifrelenmemiş metni, Bir e-posta metni ya da bir web sayfası
şifreleme algoritmaları kriptografi kriptoloji kriptografi teknikleri şifreleme
Koyu renk sakallı genç bir adam beyaz duvarlı bir odada durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifade var ve siyah bir tişört ile mavi bir kot pantolon giyiyor. Elleri yanında ve ayakları biraz açık. Kısa, koyu renk saçları ve güçlü bir çene çizgisi vardır. Sakalları kalın ve bakımlıdır. Gözleri derine dikilmiştir ve bakışları yoğundur. Uzun boylu ve gururludur, bir güç ve güven imajı çizer.
Gökşah Taşyürek
Blog Yazarı

İzmir Namık Kemal Lisesi mezunuyum. Girişimcilik, Bilgisayar Programcılığı ve Seo eğitimleri aldım. Anahtar kelime çalışması, short-tail ve long-tail keyword kullanımı, anahtar kelime gruplandırması, SEO’yu destekleyen site yapısı, teknik seo, site içi SEO konularında bilgi sahibiyim. 20 yıllık süreç içinde bu konular ile yakından ilgilendim. Pek çok okumalarım oldu. Bu alanlarda içerik üretmekte zorlanmıyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi bir robot üzerinde çalışıyor ve makineyi hassas hareketlerle inşa ediyor. Robot çeşitli otomobil parçaları ve LEGO parçalarından oluşuyor ve kişi her bir bileşeni dikkatlice monte ediyor. Ön planda, bir tür cihaz tutan bir elin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Aynı elin yakın çekimi, bir tür kart tuttuğunu ortaya koyuyor. Buna ek olarak, bilinmeyen bir nesneyi tutan bir kişinin elinin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Son olarak, bulanık bir el, üzerinde ekran olan bir cihaz tutuyor. Sonuç olarak, bu görüntü çeşitli parçalardan bir robot inşa etme sürecindeki bir kişiyi göstermektedir.
5
(4)

Robotik Kodlama Eğitimi

5 Konu30 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
11020
Bu görsel, arka planda bir bilgisayar kodu ile bir kadın yüzünü tasvir etmektedir. Bu, kodlamanın temellerinin öğretildiği temel programlamaya giriş niteliğindedir. Kodlama kavramlarını anlamak için kişinin temelleri net bir şekilde anlaması gerekir. Bu ders sayesinde öğrenciler programlama dilinin temellerini ve çeşitli görevler için nasıl kod yazacaklarını öğrenirler. Kodlama görevlerini nasıl daha küçük parçalara ayıracakları ve kodlamanın sözdizimini nasıl anlayacakları konusunda fikir edineceklerdir. Kurs boyunca öğrenciler, yazılım oluşturmak ve geliştirmek için araçları ve kodlama dillerini nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir. Ayrıca hata ayıklama tekniklerini anlayacak ve programlarını nasıl test edeceklerini ve hata ayıklayacaklarını öğreneceklerdir. Dersin sonunda öğrenciler verimli ve iyi yapılandırılmış kod yazabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
4.9
(58)

Temel Programlamaya Giriş

7 Konu4 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1254464
Bu görsel çevrimiçi bir Python kursuna ait. Kollarını kavuşturmuş, kendine güven ve kararlılık sergileyen bir adam görülüyor. Yüzünün yakın çekimi, odaklanmasını ve öğrenmeye olan bağlılığını ortaya koyuyor. Bir saatin yakın çekimi zaman yönetiminin önemini vurguluyor. Siyah arka plana karşı beyaz harfler, kursun profesyonelliği ve adanmışlığı hakkında bir fikir veriyor. Kıllı kolun yakın çekimi, gerekli olacak sıkı çalışmayı ve çabayı sembolize ediyor. Siyah takım elbiseli adam otorite ve güvenilirlik havası veriyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bu kursu olağanüstü bir çevrimiçi Python kursu haline getiriyor. Öğrenciye başarılı olması için gereken bilgi ve becerileri sağlayacağından emin olabilirsiniz.
4.9
(65)

Python Eğitimi

10 Konu5 Saat