AnasayfaBlogEndüstri Mühendisliği Nedir?
Meslekler

Endüstri Mühendisliği Nedir?

21 Şubat 2020
Baretli ve güvenlik yelekli bir grup inşaat işçisi bir arada durmakta ve bir pencereyi işaret etmektedir. İşçilerden biri baret ve güvenlik yeleği giymekte ve bir elinde kalem tutmaktadır. Başka bir işçi ise baret ve kask takmaktadır. Arka planda bir telin yakın çekimi ve bir baretin yakın çekimi görülmektedir. Sahnenin odak noktası, pencereyi işaret eden baretli adamdır. Bir grup işçi birlik içinde durmaktadır ve sahne bir işbirliği ve dayanışma duygusunu yansıtmaktadır.
Endüstri Mühendisliği TanımıEndüstri Mühendisinin GörevleriEndüstri Mühendisinin Çalışma Alanları
Ürün ve hizmetlerin verimli bir şekilde üretilip dağıtılması ve bilgi, enerji, para, makine, iş gücü vb. sınırlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarlanmasını, işletilmesini ve yönetilmesini sağlar.Teknolojiye, üretimdeki işleri hatasız bir şekilde bitirmeye ve maliyete odaklı olarak çalışmaktadırlar. Çalışanların işlerini nasıl yaptıklarını incelerler ve sistem değerlendirmesi yaparlar.Satış, pazarlama, bilgi sistemleri, finans, sağlık, bankacılık, sosyal hizmetler, teknoloji, tedarik zinciri, turizm, eğitim, enerji, gıda, telekomünikasyon, lojistik vb. birçok sektör.
Dünyadaki en eski 5 mühendislikten biridir ve yaratıcılık, analitik düşünme ve matematiksel modelleme becerilerinin kullanıldığı bir disiplindir.Kalite kontrol, istatistiksel kontrol, insan yönetimi ve ticari örgütlenme yöntemlerini kullanarak üretkenliği arttırmaktadırlar.Üretim yönetimi sistemleri içerisinde verimliliği arttırmak için yapılan çalışmaların tümünü kapsar.
Yön eylem araştırması, istatistik, üretim planlama, kalite yönetim, metot ve üretim mühendisliği, enformasyon ve bilgi teknolojileri ve yazılım programları gibi birçok farklı alanı barındırır.Alınan ürün için uygun yer seçiminin yapılarak, kapasitenin belirlenmesini, verimliliğinin artırılmasını ve süreçlerinin yönetimini sağlar.Mühendis tarafından seçilen dersler ve staj yeri, kariyer yönünü belirler.
Matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerin özel ilgi ve becerileri ile mühendislik ilke ve becerilerinin birleştirildiği bir disiplindir. Yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, fiyatlandırma kararının verilmesi, maliyet analizi yapma ve yönetim kontrol sistemlerini geliştirme gibi görevleri bulunur.Finans, pazarlama ve malların ve hizmetlerin fiziki dağıtımı konusunda yardımcı olur.
İnsan, bilgi, makine, malzeme vb. birçok girdinin alınıp dönüştürülerek mal ve hizmet üretimini içerir. Verimlilik, kalite kontrol, üretim koordinasyonu vb. endüstriyel üretim süreçlerini yönetir.Üretim ve yönetim sistemlerinde çalışır.
Verimliliğin ve etkinliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar üzerinde duran bir mühendislik dalıdır.Üretim süreçlerindeki hataları minimuma indirgemek ve verimliliği arttırmak için gerekli analizlerin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesiFarklı sektörlerin üretim süreçlerinden, işletme yönetimine geniş bir yelpazede yer alır.
Birey, makine ve malzemeden oluşan bütünleşik sistemlerin kuruluşu ve devamlılığı ile ilgilenen bir disiplindir.Makine, malzeme ve insanın yer aldığı sistemlerde verimlilik sağlamak için bu sistemleri kurar ve devam ettirir.Üretim sürecinin tüm aşamalarında aktif bir rol alır.
En az maliyet ve en çok karı sağlama prensibi ile çalışan bir mühendislik disiplinidir.Maliyet analizi yapma ve maliyeti en aza indirgeyen çözümler üretme sorumlulukları vardır.Her sektörde maliyet analizi, yönetim ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi konularında çalışabilir.
Verimliliği arttırmak için yapılan çalışmaların tümünü kapsayan bir mühendislik dalıdır.Şirketler için verimlilik çalışmalarını planlama ve uygulama sorumluluklarına sahiptir.Yüksek teknoloji uygulamalarının planlanması ve üretim sistemlerinin uyumunu sağlama konularında aktiviteler gerçekleştirir.
Üretim ve dağıtım süreçlerini en etkin ve verimli hale getirme amaçlı bir mühendislik dalıdır.Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması görevleri bulunur.Her türden endüstride, özellikle üretim yapan şirketlerde, çeşitli düzeylerde yönetim pozisyonlarında çalışabilirler.

Endüstri mühendisliği, birey, makine ve malzemeden oluşan bütünleşik sistemlerin kuruluş ve devamlılığı ile ilgilenen bir disiplindir. Endüstri mühendisliği, ürün ve hizmetlerin verimli bir şekilde üretilip dağıtılması ve bilgi, enerji, para, makine, iş gücü vb. sınırlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarlanmasını, işletilmesini ve yönetilmesini sağlar.  Endüstri mühendisliği denildiğinde en çok duyulan cümle en az maliyet ve en çok karı sağlamaktır. Endüstri mühendisliği dünyadaki en eski 5 mühendislikten biridir. Ayrıca endüstri mühendisliği yaratıcılık, analitik düşünme ve matematiksel modelleme becerilerini kullanarak bilimsel çalışmaların yapıldığı bir disiplindir. 

Endüstri mühendisliği, yön eylem araştırması, istatistik, üretim planlama, kalite yönetim, metot ve üretim mühendisliği, enformasyon ve bilgi teknolojileri ve yazılım programları gibi birçok farklı alanı içinde barındıran bir disiplindir. Endüstri mühendisliği çalışmalarında matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimleri içerisindeki özel ilgi ve becerilerin mühendislik ilke ve becerileri ile birleştirir ve değerlendirir. Genel haliyle endüstri mühendisliği, üretim yönetimi sistemleri içerisinde verimliliği arttırmak için yapılan çalışmaların tümünü kapsayan disiplindir. Üretim ve yönetim sistemlerinde, insan, bilgi, makine, malzeme vb. birçok girdiler alınıp dönüştürülerek mal ve hizmet üretilir. 

Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar?

endüstri mühendisi, makine, malzeme ve insanın yer aldığı sistemlerde verimlilik sağlamak için bu sistemleri kuran ve devam ettiren kişiye denir. İnsan iş faktörleri, lojistik, maliyet analizi, kalite kontrol, üretim koordinasyonu vb. endüstriyel üretim süreçlerini yönetmek için sistemler tasarlar, geliştirir ve değerlendirir. Endüstri mühendisi, çok fazla verim elde etmek için tedarik zincirinden montaj hattına kadar üretim sürecinin en iyi şekilde optimize edilmesinden sorumlu olan kişidir. Peki, endüstri mühendisi ne iş yapar?

Bu sorunun sorulmasıyla beraber endüstri mühendisi için sancılı süreç başlar. Çünkü tanımlarda da bahsedildiği üzere bu disiplin çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Endüstri mühendisi ne iş yapar sorusuna şu cevapları verebiliriz.  İşi en verimli hale getirmeye, zaman unsurunu dengede tutmaya, çalışan ihtiyaçlarına, gerekli teknolojiye, üretimdeki işleri hatasız bir şekilde bitirmeye ve maliyete odaklı olarak çalışırlar.  

Çalışanların işlerini nasıl yaptıklarını incelerler. Buradaki amaç belirlenen iş için harcanan zamanı azaltmayı sağlamak ve belirlenen iş için ez sayıda eleman görevlendirmektir. Yaptıkları diğer iş ise sistem değerlendirmesi ve analizi için bilgisayar simülasyonu kullanmaktır. Endüstri mühendisi, imalat sürecinde kalite kontrolünden, istatistiksel kontrolünden, insan yönetimi ve ticari örgütlenme yöntemlerini kullanarak üretkenliği arttırmayı sağlar. Ayrıca endüstri mühendisi, maliyet analizi, finansal, pazarlama ve malların ve hizmetlerin fiziki dağıtımı konusunda yardım sağlayacak olan yönetim kontrol sistemlerini geliştirir. Kalite yönetimi sisteminin kurulmasını sağlar. Yeni piyasaya sürülecek olan ürünlerin tahmini satış fiyatlarını ve fiyatlandırma kararının verilmesini sağlar. 

Şirketler için verimlilik çalışmaları yaparlar. Yüksek teknoloji uygulamalarının planlanması ve imalat sistemlerinin uyumunu sağlarlar. Üretilecek olan ürün için uygun yer seçiminin yapılmasını sağlar. Aynı zamanda kapasitenin belirlenmesi, verimliliğinin arttırılması ve süreçlerinden sorumlu olurlar. Endüstri mühendisi ne iş yapar sorusuna genel olarak verilebilecek cevaplar bunlardır.

Endüstri Mühendisinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Endüstri mühendisinin çalışma alanları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Endüstri mühendisinin çalışma alanları bölümün sahip olduğu matematik, fen bilimleri, sosyal bilimleri ve bunların mühendislik ilkeleriyle birleşmesinden dolayı geniş bir hal almıştır. Endüstri mühendisinin çalışma alanları aslında mühendis tarafından seçilir. Öğrenci olduğu zamanlarda mühendis, mezun olduğu zaman çalışmak istediği alanla ilgili dersler seçmesi gerekir. Aynı zamanda çalışmak istediği alanla ilgili staj yeri seçmeli ve bu doğrultuda kendisini geliştirmelidir. Endüstri mühendisinin çalışma alanları, öğrenci tarafından bu koşullara uygun şekilde belirlendiğinde kariyer yolculuğu mühendis için daha verimli ve sağlıklı bir şekilde ilerler.

Endüstri mühendisinin çalışma alanları genel olarak; satış, pazarlama, bilgi sistemleri, finans, sağlık, bankacılık, sosyal hizmetler, teknoloji, tedarik zinciri, turizm, eğitim, enerji, gıda, telekomünikasyon, lojistik vb. birçok sektörde en çok aranan mühendislik dalıdır. Endüstri mühendisinin çalışma alanları bu kadar geniş olduğu için mühendisler çalışmak istedikleri alan doğrultusunda yetkinlik kazanmak zorundadırlar.

Endüstri Mühendisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Endüstri mühendisinin sorumlulukları, süreçlerin ve gereksinimlerin belirlenmesi için istatistiksel ölçümler yapmaktır. Endüstri mühendisinin sorumlulukları üretim alanını büyük ölçüde kapsar. Üretim sorunlarını çözmek ve üretim güvenilirliğini maksimum düzeye çıkarmak. Aynı zamanda kalite kontrol faaliyetlerinin düzenlemesinde rol oynamak. Üretim yöntemleri hakkında bilgi edinerek üretim programları ve mühendislik şartnamelerini gözden geçirmek. Üretim ve tasarım alanında verimliliği arttırmak için yönetimle koordineli bir şekilde çalışmak. Üretim faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla iş akış çizelgelerini belirlenen sıraya ve süreye göre belirlenmesini sağlamak. Endüstri mühendisinin sorumlulukları üretim alanında büyük ölçüde etkili olduğu gibi diğer alanlarda da sorumlulukları vardır.

Endüstri mühendisinin sorumlulukları arasında hatalı parçaları bertaraf etmek için belirlenmiş olan prosedürleri uygulamak ve maliyet değerlendirmesi yapmak vardır. Ürününün kalite ve verimlilik hedeflerini belirlemek amacıyla istatistiksel verileri analiz eder. Üstelik endüstri mühendisinin sorumlulukları personel ve tesis ihtiyaçlarını da karşılar. Verimli personel ve verimli tesis oluşturabilmek için maliyet analiz sistemleri, iş gücü kullanım prensipleri ve üretim yöntemleri sistemleri geliştirilmesini sağlar. Malzemelerin kullanımını iyileştirmek için yönetime gerekli önerileri yapar. Depolama ve işleme tesislerine göre bakım ihtiyaçları doğrultusunda gerekli teslimatların yapılma işlemini gerçekleştirir. Genel olarak endüstri mühendisinin sorumlulukları bu şekildedir. Endüstri mühendisinin sorumlulukları çalıştığı alan ve yapılan işe göre değişebilir ya da derinleşebilir.

Endüstri Mühendisinin Nitelikleri Nelerdir?

  1. Analitik düşünme becerisi

  2. Üretim süreçlerini tasarlayabilecek ölçüde yaratıcılık göstermek

  3. Problem çözme becerisi göstermek

  4. Zaman yönetimi konusunda başarılı olmak

  5. Ekip ruhuna uygun çalışmalar göstermek

  6. Ekip yönetiminin oluşturulmasını sağlamak

  7. Almış olduğu işleri zamanında teslim etmek

  8. İyi derecede matematik becerisi

  9. Teknik ve mekanik anlamda gerekli bilgiye sahip olmak

  10. Endüstri mühendisliği ile ilgili temel yazılım, donanım ve makine bilgisine sahip olmak. 

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Endüstri mühendisinin nitelikleri yukarıdaki maddelerde belirtilmiştir. Endüstri mühendisinin nitelikleri mühendisin almış olduğu eğitim ve kişisel yetkinlikleriyle oluşur. Endüstri mühendisinin nitelikleri kariyer yaşamında uygulayabilmesi ve çalışmalarına yansıtabilmesi mühendisin donanımlı olduğunu gösterir. Endüstri mühendisinin nitelikleri, bir endüstri mühendisin de olması gereken özellikleri de belirtir. Bu yüzden endüstri mühendisi ve adayları endüstri mühendisinin nitelikleri maddelerini inceleyerek bu nitelikleri kazanmak için kendilerini geliştirebilirler. 

Endüstri Mühendisliğinin Önemi

Günümüzde rekabet ortamının giderek artmasıyla birlikte şirketler varlıklarını sürdürebilmek için verimlilik doğrultusunda çalışan ve kısa sürede etkili kararlar alabilen sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç günümüzde endüstri mühendisliğinin önemi konusunu ortaya çıkarmıştır. Endüstri mühendisliğinin önemi günümüzde olduğu gibi gelecekte önemli ve aranan bir meslek olmaya devam edecektir. Günümüz toplumlarının duyduğu ihtiyaçlar yüzünde endüstri mühendislerinin önemi anlaşılmaktadır. 

Endüstri mühendisliğinin önemini anlamak için bu mühendislik alanını diğer mühendislik alanlarından ayıran ve üst noktalara çıkartan özelliklere bakalım. İlk olarak sistem yaklaşımı ve sorgulama yeteneği ile diğer mühendislik alanlarından farklılaşmaktadır. Modelleri soyutlama ve analitik olarak ifade etme yeteneği de diğer bir önemidir. Karar verme süreci içerisinde istatistik, olasılık ve optimizasyon kavramlarını uygulama yeteneklerini kullanmak da endüstri mühendisliğinin önemi hakkında bizlere bilgi verir. Belirtilen bu özellikler aynı zamanda bölümün kuvvetli özellikleri olarak da belirtilir. 

Endüstri mühendisliği herhangi bir sektör ve faaliyet ile sınırlı olmadığından dolayı geniş bir uygulama sahasına sahiptir. Ayrıca bu geniş uygulama alanı içerisinde bir sistemin kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi her yönüyle düşünülmektedir. Özellikle uzak ve yakın dönemli olarak planlama içerdiğinden dolayı uygulamasında zorluklar çıkmaktadır. Endüstri mühendisliğinin önemi bu gibi konularda ortaya çıkmaktadır. Endüstri mühendisliğinin önemi sahip olduğu özellikler, uygulama sahasının çok geniş olması ve toplumların duyduğu ihtiyaçlar vb. etkenlerle kendini belli etmektedir.

Ürün ve hizmetlerin verimli bir şekilde üretilip dağıtılması ve bilgi, enerji, para, makine, iş gücü vb sınırlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarlanmasını, işletilmesini ve yönetilmesini sağlar, Teknolojiye, üretimdeki işleri hatasız bir şekilde bitirmeye ve maliyete odaklı olarak çalışmaktadırlar Çalışanların işlerini nasıl yaptıklarını incelerler ve sistem değerlendirmesi yaparlar, Satış, pazarlama, bilgi sistemleri, finans, sağlık, bankacılık, sosyal hizmetler, teknoloji, tedarik zinciri, turizm, eğitim, enerji, gıda, telekomünikasyon, lojistik vb birçok sektör, Dünyadaki en eski 5 mühendislikten biridir ve yaratıcılık, analitik düşünme ve matematiksel modelleme becerilerinin kullanıldığı bir disiplindir, Kalite kontrol, istatistiksel kontrol, insan yönetimi ve ticari örgütlenme yöntemlerini kullanarak üretkenliği arttırmaktadırlar, Üretim yönetimi sistemleri içerisinde verimliliği arttırmak için yapılan çalışmaların tümünü kapsar, Yön eylem araştırması, istatistik, üretim planlama, kalite yönetim, metot ve üretim mühendisliği, enformasyon ve bilgi teknolojileri ve yazılım programları gibi birçok farklı alanı barındırır, Alınan ürün için uygun yer seçiminin yapılarak, kapasitenin belirlenmesini, verimliliğinin artırılmasını ve süreçlerinin yönetimini sağlar, Mühendis tarafından seçilen dersler ve staj yeri, kariyer yönünü belirler, Matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerin özel ilgi ve becerileri ile mühendislik ilke ve becerilerinin birleştirildiği bir disiplindir , Yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, fiyatlandırma kararının verilmesi, maliyet analizi yapma ve yönetim kontrol sistemlerini geliştirme gibi görevleri bulunur, Finans, pazarlama ve malların ve hizmetlerin fiziki dağıtımı konusunda yardımcı olur, İnsan, bilgi, makine, malzeme vb birçok girdinin alınıp dönüştürülerek mal ve hizmet üretimini içerir , Verimlilik, kalite kontrol, üretim koordinasyonu vb endüstriyel üretim süreçlerini yönetir, Üretim ve yönetim sistemlerinde çalışır, Verimliliğin ve etkinliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar üzerinde duran bir mühendislik dalıdır, Üretim süreçlerindeki hataları minimuma indirgemek ve verimliliği arttırmak için gerekli analizlerin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi, Farklı sektörlerin üretim süreçlerinden, işletme yönetimine geniş bir yelpazede yer alır, Birey, makine ve malzemeden oluşan bütünleşik sistemlerin kuruluşu ve devamlılığı ile ilgilenen bir disiplindir, Makine, malzeme ve insanın yer aldığı sistemlerde verimlilik sağlamak için bu sistemleri kurar ve devam ettirir, Üretim sürecinin tüm aşamalarında aktif bir rol alır, En az maliyet ve en çok karı sağlama prensibi ile çalışan bir mühendislik disiplinidir, Maliyet analizi yapma ve maliyeti en aza indirgeyen çözümler üretme sorumlulukları vardır, Her sektörde maliyet analizi, yönetim ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi konularında çalışabilir, Verimliliği arttırmak için yapılan çalışmaların tümünü kapsayan bir mühendislik dalıdır, Şirketler için verimlilik çalışmalarını planlama ve uygulama sorumluluklarına sahiptir, Yüksek teknoloji uygulamalarının planlanması ve üretim sistemlerinin uyumunu sağlama konularında aktiviteler gerçekleştirir, Üretim ve dağıtım süreçlerini en etkin ve verimli hale getirme amaçlı bir mühendislik dalıdır, Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması görevleri bulunur, Her türden endüstride, özellikle üretim yapan şirketlerde, çeşitli düzeylerde yönetim pozisyonlarında çalışabilirler
endüstri mühendisliği endüstri mühendisi endüstri mühendisinin çalışma alanları endüstri mühendisinin sorumlulukları endüstri mühendisinin nitelikleri endüstri mühendisliğinin önemi
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.