AnasayfaBlogOrganizasyonel Gelişim Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Organizasyonel Gelişim Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

15 Mayıs 2021
Her bir yüzünde insan simgeleri bulunan ahşap bir küpün yakın çekimi. Küp açık kahverengi bir renge sahip ve her bir yüz, insan figürlerinin etrafında beyaz bir çerçeve ile süslenmiş. İlk yüz gülümseyen bir kadın, ikincisi sert yüzlü bir adam, üçüncüsü yaşlı bir kadın ve dördüncüsü genç bir çocuk. Beşinci yüz beyaz zemin üzerinde kırmızı bir dairedir. Tüm figürler detaylı ve gerçekçi, küpün kenarları ise pürüzsüz ve cilalı.
Organizasyonel Gelişim Uzmanı TanımıGörevleriGerekli Yetkinlikler
Görev aldığı kurumun organizasyon şemasını geliştirmekten ve iş değerlendirmesini yapmaktan sorumlu olan kişidir.Kurumun kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması için çalışmalar yürütür.Sahip olunması gerekli başlıca yetenekler arasında analitik düşünme, araştırma, raporlama, etkin iletişim kurma, planlama, organizasyon ve yönetim yer alır.
Çalıştığı kurumdaki departmanların insan kaynağı ihtiyaçlarını belirler, kadrolarını oluşturur ve organizasyonel yapılanma ile alakalı projeler geliştirir.Kurumun yeniden yapılanma ve organizasyon değişimi aşamalarında aktif rol alır.İnsan Kaynakları politika ve prosedürlerine hakimiyet gereklidir. Hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan mevzuat değişikliklerini yakından takip etme yeteneği de önemlidir.
Kurumun iş yükü ve iş gücü analizlerini yapmaktan sorumlu olan profesyonel kişi.Çalışan yönetimiyle ilgilenip terfi şartlarını belirlemekten sorumlu olup ayrıca kurumun hedeflerine ulaşması için departmanlara göre hedefler oluşturur.Performans değerlendirme uzmanlığı, yetenek yönetim uzmanlığı gibi özel yetenekler ve deneyimler gerekir.
Bir kurumun organizasyon şemasını geliştirmek, iş değerlendirmesini yapmak ve kurumun organizasyonel yapısını geliştirmekten sorumlu kişi.Organizasyonel süreçlerin devamlılığını sağlamak ve organizasyonel yapılanmayı takip etmek.İnsan Kaynakları planlama süreci, organizasyonel süreçlerin sürekliliği, performans ve yetenek yönetim süreçlerine hakim olma yetkinliği gerektirir.

Organizasyonel Gelişim, bir kurumun kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması için kullanması gereken tüm yöntem ve süreçleri analiz eden, amaca uygun bir organizasyonel yapı ve sistemin kurulmasını, takip edilmesini, geliştirilmesini ve gerekli revizyonların yapılmasını sağlayan süreçtir. Organizasyonel Gelişim aşamalarında çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütülür. Kalite sistemleri çerçevesinde en doğru planlamanın yapılması sağlanır. Mesleki anlamda ve sosyal alanda gelişim faaliyetlerinde bulunulur. En temel tanımı ile organizasyonel gelişim, olmazsa olmaz profesyonelleşme sürecine verilen addır. Tüm bu süreci yöneten, uygulayan ve izleyen kişilere ise organizasyon gelişim uzmanı adı verilir.

Yazımızda organizasyonel gelişim uzmanı nedir? Organizasyonel gelişim uzmanı ne iş yapar? Organizasyonel gelişim uzmanı olma şartları nelerdir? Gibi sorulara yanıt aradık.

Organizasyonel Gelişim Uzmanı Nedir?

Organizasyonel gelişim uzmanı, görev aldığı kurumun organizasyon şemasını geliştirmekten ve iş değerlendirmesini yapmaktan sorumlu olan kişidir. Organizasyonel gelişim uzmanları, çalıştıkları kurumun kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması için çalışmalar yürütür. Gelişimin bireyden başladığı görüşü ile bireyden organizasyona doğru ilerleyen bir yapılanma içerir. Etkin olarak koordinasyon odaklıdır ve organizasyonun içinde ve dışında yer alan her dinamiği değişken olarak görür ve hepsini kapsar.

Organizasyonel gelişimdeki profesyonelleşme süreci; keskin çizgileri olan, standart, monoton ya da bürokratik bir sistem oluşturmak değildir. Daha çok dinamik, işlevsel, sonuç odaklı, açık ve etkili iletişim tarzını benimser. En temel amaç stratejilerin hayata geçirilmesidir. Organizasyon gelişim uzmanı ihtiyaçların belirlenmesinde şu sıralamayı takip eder. Teşhis, tasarım, uygulama, değerlendirme ve sürekli gelişim.

Bu alanda çalışmalar yürütmek isteyen kişilerin 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olması gerekir. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden; Endüstri Mühendisliği, İktisat, İşletme, Sosyoloji, Hukuk ve Psikoloji programlarından birinden mezun olan kişiler bu alanda çalışmalar yürütebilir. Uzmanların mesleki nitelikleri taşıyor olması da işveren açısından tercih sebebidir.

Organizasyonel Gelişim Uzmanı Ne İş Yapar?

Organizasyonel Gelişim; kurumların sağlıklı çalışmasının, parçadan bütüne etkin davranmasının ve verimliliğin artmasının en önemli yollarından biridir. Problemlerin daha ortaya çıkmadan öngörülüp, çözüm üretilmesinin, sürekli ve dinamik bir gelişim göstermesinin ve her tür iklime uyum sağlamasının en akılcı, ekonomik ve etkili yöntemlerinden biri olarak görülür. İnsan Kaynaklarının yeni alanlarından biri Organizasyonel Gelişim Uzmanlığıdır. Organizasyon gelişim uzmanı; kurumun organizasyon geliştirme ve iş değerlendirme alt süreçlerini yöneten kişidir.

Temel olarak insan kaynaklarının organizasyon yönetimi, insan kaynakları planlaması ve performans değerlendirme süreçlerini yönetir. Kurumun iş tasarım sürecini tasarlar; iş tanımları, analizleri ve işlerin derecelendirilmesi ile yakından ilgilenen kişidir. Çalıştığı kurumdaki departmanların insan kaynağı ihtiyaçlarını belirler, kadrolarını oluşturur ve organizasyonel yapılanma ile alakalı projeler geliştirir. Kurumun yeniden yapılanma ve organizasyon değişimi aşamalarında aktif rol alır. Saydığımız iş akışı dikkate alındığında Organizasyon gelişim uzmanı tüm bu süreçler içinde önemli roller üstelenen kişidir. En temel görevi kurumun kısa, orta ve uzun vadeli planlarına ulaşması için gerekli çalışmaları yapmaktır. Organizasyon gelişim uzmanlarının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Kurumun iş yükü ve iş gücü analizlerini yapmaktan sorumlu kişidir.

 • Çalışan yönetimiyle ilgilenip terfi şartlarını belirlemekten sorumludur.

 • Kurumun hedeflerine ulaşması için departmanlara göre hedefler oluşturur.

 • Organizasyonel süreçlerin devamlılığını sağlamaktan sorumludur.

Organizasyonel Gelişim Uzmanı Maaşları

organizasyonel gelişim uzmanı, insan kaynakları planlama süreci, organizasyonel süreçlerin sürekliliği, performans ve yetenek yönetim süreçlerine hakim olması gereken kişidir. analitik düşünme, araştırma, raporlama, etkin iletişim kurma, planlama, organizasyon ve yönetim yetkinliklerinin olması gerekmektedir. organizasyonel gelişim uzmanı; süreç analizi bilgisine, insan kaynakları politika ve prosedürlerine ve mevzuatlara hakim olması gerekir. tüm bunların yanında ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekir.

Organizasyonel Gelişim Uzmanı olmak isteyen kişilerin öncelikle, yukarıda saydığımız performans değerlendirme uzmanlığı, yetenek yönetim uzmanlığı gibi deneyimleri elde etmiş olması önemlidir. Deneyimleri, eğitimleri ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak maaşları da değişiklik gösterir. Çalıştıkları kurumun özellikleri de aldıkları maaş tutarında etkili olan önemli bir unsurdur. Bazı kurumlar çalışanlarının gelişim sürecine katkıda bulunmak için eğitim programları düzenler Ya da dışarıda kurum dışı eğitimlerde çalışanlarını destekler. Organizasyonel Gelişim Uzmanı maaşlarını inceleyelim.

 • İşe yeni başlayan bir Organizasyonel Gelişim Uzmanı 4.500 TL maaş kazanmaktadır.

 • Bir süre tecrübe kazanmış bir Organizasyonel Gelişim Uzmanı ortalama 6.800 TL maaş kazanır.

 • Tecrübeli bir Organizasyonel Gelişim Uzmanı ise en fazla 9.000 TL gelir elde etmektedir.

Organizasyonel Gelişim Uzmanı Nasıl Olunur?

Organizasyonel gelişim uzmanları, kurumların insan kaynakları departmanında görev almaktadır. İnsan kaynakları uzmanları gibi organizasyonel gelişim uzmanları da Üniversitelerde yer alan 4 yıllık eğitim veren Endüstri Mühendisliği, İktisat, İşletme, Sosyoloji, Hukuk ve Psikoloji lisans bölümlerinden mezun olan kişiler arasından seçilmektedir. Eğitimlerini tamamladıktan sonra kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerekir. Kendilerini geliştiren, sektörel gelişmeleri yakından takip eden adaylar diğer adaylara göre bir adım önde olma şansı elde eder. Organizasyonel gelişim uzmanları, çalıştıkları kurumların hedeflerine ulaşmasında önemli görevler ve sorumluluklar üstelenen kişilerdir. Bu sebeple de oldukça dikkatli olmaları ve hedeflere ulaşılması için disiplinli ve titiz çalışmalar sergilemeleri gerekir. Gerek kurum çalışanlarının gerek kendi gelişim süreçleri için de özveriyle çalışmalarını yürütmeleri beklenir. İşverenlerin, organizasyonel gelişim uzmanlarından bekledikleri bazı önemli nitelikler vardır. Bu nitelikler şu şekilde sıralanabilir. 

 • Yazılı ve sözlü olarak güçlü bir iletişime sahip olmaları beklenir.

 • Yazılı ve sözlü olarak iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekir.

 • Hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemiş olmaları, gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekir.

 • Ekip çalışmasına uyum sağlamalı ve liderlik vasfı taşımalıdır.

 • Problemler karşısında hızlı ve etkili çözümler üretebilme becerisi göstermelidir.

 • Analitik düşünce becerisine sahip olması gerekiyor.

 • Askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olması bekleniyor.

 • İnsan kaynakları alanında daha önce çalışmış olması önemlidir.

İlgili eğitim: Yöneticilik Ve Liderlik Eğitimi

Görev aldığı kurumun organizasyon şemasını geliştirmekten ve iş değerlendirmesini yapmaktan sorumlu olan kişidir, Kurumun kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması için çalışmalar yürütür, Sahip olunması gerekli başlıca yetenekler arasında analitik düşünme, araştırma, raporlama, etkin iletişim kurma, planlama, organizasyon ve yönetim yer alır, Çalıştığı kurumdaki departmanların insan kaynağı ihtiyaçlarını belirler, kadrolarını oluşturur ve organizasyonel yapılanma ile alakalı projeler geliştirir, Kurumun yeniden yapılanma ve organizasyon değişimi aşamalarında aktif rol alır, İnsan Kaynakları politika ve prosedürlerine hakimiyet gereklidir Hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan mevzuat değişikliklerini yakından takip etme yeteneği de önemlidir, Kurumun iş yükü ve iş gücü analizlerini yapmaktan sorumlu olan profesyonel kişi, Çalışan yönetimiyle ilgilenip terfi şartlarını belirlemekten sorumlu olup ayrıca kurumun hedeflerine ulaşması için departmanlara göre hedefler oluşturur, Performans değerlendirme uzmanlığı, yetenek yönetim uzmanlığı gibi özel yetenekler ve deneyimler gerekir, Bir kurumun organizasyon şemasını geliştirmek, iş değerlendirmesini yapmak ve kurumun organizasyonel yapısını geliştirmekten sorumlu kişi, Organizasyonel süreçlerin devamlılığını sağlamak ve organizasyonel yapılanmayı takip etmek, İnsan Kaynakları planlama süreci, organizasyonel süreçlerin sürekliliği, performans ve yetenek yönetim süreçlerine hakim olma yetkinliği gerektirir
organizasyonel gelişim uzmanı insan kaynakları hedef lisans eğitim organizasyonel gelişim uzmanı nedir organizasyonel gelişim uzmanı ne iş yapar organizasyonel gelişim uzmanı maaşları organizasyonel gelişim uzmanı nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.