AnasayfaBlogMühendis Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Mühendis Nedir? Ne İş Yapar?

11 Haziran 2021
Bir kişi dizüstü bilgisayarın önünde oturmuş, elleriyle klavyede bir şeyler yazıyor. Dizüstü bilgisayar açık ve ekran yanıyor. Üzerinde beyaz yazılar olan sarı bir kask takmaktadır. Kişi görevine odaklanmış ve niyetlidir, gözleri dizüstü bilgisayar ekranına bakmaktadır. Duruşları rahat ve konforludur, sırtları hafifçe kavislidir. Dizüstü bilgisayardan gelen ışık kişinin yüzünden ve kaskın parlak renklerinden yansıyarak sahneyi canlı ve hareketli hale getiriyor.
Mühendislik AlanıGörevlerGerekli Beceriler
Kimya MühendisliğiKimya sanayisinde çalışır, ham madde üretimi yapar, kimyasal ürünlerin üretilebilmesi için gerekli izinleri ve tedbirleri alır.Analitik düşünme, kimya bilgisi, problem çözme yeteneği
Elektrik MühendisliğiElektriğin olduğu her yerde çalışır, elektronik cihazların sistemlerini ve tasarımlarını yapar. Kontrollerini sağlar. Elektrik projeleri çizer.Elektrik ve elektronik bilgisi, sistem tasarım becerisi, projelendirme yeteneği
Makine MühendisliğiMakinelerin üretimi, tanıtımı, bakımı ve denetiminden sorumludur. Üretim yapabilmek için gereken makineleri üretir. Makinelerin sağlığa ve çevreye zararlı olmamasını sağlar.Makine tasarımı ve üretimi, kalite kontrol, mekanik bilgi
İnşaat MühendisliğiYolların, binaların ve köprülerin yapımıyla ilgilenir. Projelerini çizer, onaylar. İnşaatların denetimini yapar ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar.Proje yönetimi, yapısal analiz, inşaat kanunlarına hakim olma
Ziraat MühendisliğiTarım faaliyetlerini iyileştirmek ve geliştirmek için çalışır. Kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. Tarım alanlarının korunmasına yardımcı olur. Zirai ilaçların kullanımını denetler.Bitki bilimi, su kaynakları yönetimi, toprak bilgisi
Gıda MühendisliğiGıda sanayisinin duyarlı noktalarında çalışır. Gıda üretimi, kalite kontrol ve denetleme işleri yapar. Gıda işleme ve koruma yöntemlerini uygular.Gıda bilimi ve teknolojisi, kalite kontrol, hijyen bilgisi
Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar sistemleri ve yazılımlarını tasarlar, geliştirir ve test eder. Bilgisayar ağları ve veri tabanları üzerinde çalışır. Yazılım ve donanım problemlerine çözüm bulur.Yazılım geliştirme, sistem analizi, problem çözme yeteneği
Endüstri MühendisliğiOrganizasyonların daha verimli ve verimli hale getirilmesi için sistem ve süreçlerin analizini ve tasarımını yapar. Kalite kontrol ve zaman yönetimi konularında danışmanlık yapar.Sistem analizi, proje yönetimi, istatistiksel analiz
Biomedikal MühendisliğiTıbbi ekipmanları ve cihazları tasarlar, geliştirir ve test eder. Sağlık sistemleri üzerinde çalışabilir ve hastanelerde tıbbi teknolojilerin uygulanmasını yönetir.Anatomi ve fizyoloji bilgisi, biyomaterial bilgisi, tasarım becerisi
Çevre MühendisliğiÇevrenin korunması ve iyileştirilmesi için çalışır. Su ve hava kirliliği kontrolü, atık yönetimi ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi konularında çalışarak çevresel problemlere çözüm bulur.Kimya ve biyoloji bilgisi, çevre kanunlarına hakim olma, problem çözme yeteneği

Meslek seçimlerine bakıldığı zaman mühendislik önceden beri prestijli meslekler arasında yer alır. Sayısal alanda özellikle tıp ve diş hekimliğinde sonra en çok tercih edilen meslek koludur. Mühendislik çok köklü bir meslek olduğu için bu kadar ilgi görmesi aslında normaldir. Çalışma alanları çok fazladır. Yurt dışı denklikleri bulunur. Bu da onu cazip kılmaya yeter. Önceleri mühendislik birkaç alanla sınırlı olup yalnızca erkeklerin tercih ettiği bir meslektir. Ancak günümüzde böyle bir ayrım yoktur. Maaşları bakımından birçok kişiye cazip gelir. Fakat donanım ve ilgi gerektirdiği için herkesin yapabileceği bir meslek değildir.

Bugün elimizi attığımız her şeyde az da olsa mühendislik mesleği ve mühendisler vardır. Bu kadar önemli bir mesleğin de merak edilmesi normal karşılanabilir. Mühendis nedir, ne iş yapar, hangi alanlara ayrılır, sorumlulukları nelerdir, mühendis olmak için neler gerekir? İşte mesleğin tüm detayları…

Mühendis Nedir?

İnsanların ihtiyaçlarına yönelik aletlerin üretilmesinde teknik bilgi ve matematiği kullanarak hesaplamalar yapan, özel programlarla sistem geliştiren kişiye mühendis denir. Mühendislerin çalışma ortamı iş alanına göre değişir. Gürültülü, pis, tehlikeli alanlarda bulunabilirler. Saha işlerini gezerek hallederler. Bu nedenle yorucudur. Proje işleri de bilgisayar üzerinden halledildiği için netcat ve autocad başta olmak üzere birçok bilgisayar programına hakim olmaları gerekir.

Mühendislerin kullandıkları araç gereçler alanlarına göre değişir. Ancak baret, gözlük, önlük, eldiven, cetvel, metre, elektronik ölüm cihazları ve bilgisayarlar başlıca kullandıkları şeylerdir. Meslek teknik olmasına rağmen birçok alanda başkaları ile beraber çalışır. Bu nedenle sabırlı olmaları gerekir. Ekip çalışmasına uygun olmalıdır. İletişimi kuvvetli olmalıdır. Teknik bilgilerini aldıkları çeşitli eğitimlerle birleştirebilirler. Bu eğitimlerin başında etkili iletişim stratejileri ve beden dili ile yabancı dil bilgisi gelir. Mühendislerin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

 • Mühendislerin sayısal yönünün güçlü olması gerekir.

 • Matematik ve fizik gibi alanlara ilgi duymalıdır.

 • Sorunlar karşısında pratik özümler üretebilmelidir.

 • Analitik düşünme becerilerine sahip olmalıdır.

 • Yaratıcılığı gelişmiş olmalıdır.

 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etmelidir.

 • Okumayı ve araştırma yapmayı sevmelidir.

 • Disiplinli olmalıdır.

 • Yoğun çalışmaya ayak uydurabilmelidir.

 • Yeniliklere açık olmalıdır.

 • Kişisel gelişimine önem vermelidir.

Mühendis Ne İş Yapar?

Mühendisin çalışma alanları çok geniştir. Kamu kurumlarında çalışabilir. Özel sektörde çalışabilir. Kendine ait ofis açabilir. Başka ofislerle proje bazında iş yapabilir. İnşaat, yazılım, gıda, tekstil, ar-ge, üretim, pazarlama gibi alanlarda görev alabilir. Yaptığı işler de çalışma alanına bağlı olarak değişir. Temelde görev ve sorumlulukları şöyle sıralanabilir:

 • Maliyet hesaplaması yapar.

 • Maliyet düşürmenin yollarını bulur.

 • Müşterilerine projeler hakkında danışmanlık yapar.

 • Yeni projeler geliştirir.

 • Araştırmalarını raporlaştırır.

 • Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre proje hazırlar.

 • Alanındaki yenilikleri takip eder.

 • Projenin ilk anından son anına kadar kontrollerini gerçekleştirir.

 • İşlerin sorunsuz bir şekilde yürümesini sağlar.

 • Yapılacak projenin bilgisayar üzerinde modellemesini çıkarır.

 • Var olan problemlere çözüm geliştirir.

 • Yeni bir ürün ortaya çıkarır ve bu ürünü geliştirir.

 • İş ve eylem planı hazırlar.

 • Çalışan ve işveren arasında köprü görevi görür.

 • Farklı departmanlarla koordineli bir biçimde çalışır.

 • Yapılan işlerin denetimini sağlar.

Mühendislerin görevleri alanlarına göre özelleşir ve farklılaşır. Mühendisliğin makine mühendisliği, kimya mühendisliği, inşaat mühendisliği ve elektrik mühendisliği olmak üzere 4 ana dala ayrıldığı ve bu dallardan da birçok alt dal oluştuğu düşünülür. Günümüzde 40 civarında mühendislik dalı bulunur. Bu dalların da görevleri birbirinden farklıdır. Çevremizde en çok karşılaştığımız 10 mühendislik alanının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Kimya Mühendisi: Kimya sanayisinde çalışır. Ham madde üretimi yapar. Kimyasal ürünlerin üretilebilmesi için gerekli izinleri ve tedbirleri alır.

Elektrik Mühendisi: Elektriğin olduğu her yerde vardır. Elektronik cihazların sistemlerini ve tasarımlarını yapar. Kontrollerini sağlar. Elektrik projeleri çizer.

Makine Mühendisi: Makinelerin üretimi, tanıtımı, bakımı ve denetiminden sorumludur. Özellikle üretim yapabilmek için gereken makinelerin üretimini yapar. Bu makinelerin sağlığa ve çevreye zararlı olmamasını sağlar.

İnşaat Mühendisi: Yolların, binaların ve köprülerin yapımıyla ilgilenir. Projelerini çizer, onaylar. İnşaatların denetimini yapar ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar.

Ziraat Mühendisi: Tarım faaliyetlerini iyileştirmek ve geliştirmek için çalışır. Kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. Tarım alanlarının korunmasına yardımcı olur. Zirai ilaçların kullanımını denetler.

Gıda Mühendisi: Gıdaların hazırlanırken hijyen koşullarına uyulmasını sağlar. Gıda üreten ve satan kuruluşların denetimini yapar. Gıdaların depolanmasına yardımcı olur. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin piyasadan toplatılmasına yardımcı olur.

Çevre Mühendisi: Çevre kirliliği ile mücadele eder. Fabrika ve sanayi kuruluşlarının denetimini yapar. Çevresel atıklara ve kirliliğe karşı çözüm planları hazırlar. Hazırladığı çözümlerin uygulanmasını sağlar.

Endüstri Mühendisi: Makinelerin, enerjinin ve paranın belirli süreçlerden geçirilerek hizmete dönüştürülmesini sağlar. Sistemlerin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olur.

Yazılım Mühendisi: Kullanılacak olan yazılımların temelini ilgi ve ihtiyaçlara göre çeşitli programlama dillerini kullanarak oluşturur. Gerektiğinde bu yazılımlar üzerinde değiştirme ve geliştirme yapar.

Harita Mühendisi: Çeşitli cihazlar yardımıyla ölçümler yaparak bulunan sonuçların haritalaştırılmasını sağlar. Harita mühendisinin imzası olmadan parsel bölme, kamulaştırma, yol ve bina yapımı gibi işler yapılamaz.

Mühendis Maaşları

Mühendislerin aldıkları maaşlar tecrübelerine, mezun oldukları okula, çalıştıkları kuruma ve evli ya da çocuk sahibi olmalarına göre farklılık gösterir. Mühendisin alanı da maaş konusunda belirleyicidir. Az mezun veren ya da çok fazla ihtiyaç duyulan mühendislerin maaşları doğal olarak ortalamanın üzerinde olur. Yeni mezun olmuş bir mühendis özel sektörde asgari ücretin biraz üzerinde bir maaş ile başlar. Aşağı yukarı 3000 lira aldığı söylenebilir. Özel sektörde ortalama olarak ne kadar maaş aldığı belirlenemez. Ancak en yüksek maaşın pozisyon ve kuruma göre değişmekle beraber 30000 lira ve daha fazlası olduğu bilinir.

Kamuda çalışan ve işe yeni başlayan bir mühendisin maaşı 6500 lira civarındadır. Kamunun tecrübeli mühendislerinde ise kıdem arttıkça maaş artar. 25 yıl ve üzerinde meslek hayatına sahip olan bir mühendis 7400 lira civarında maaş alır. Kendi ofisini açan bir mühendisin kazancı da ne kadar çevre oluşturduğuyla ve ne kadar iş aldığıyla doğru orantılıdır.

Mühendis Nasıl Olunur?

Mühendis olabilmek için mezun okunan lisenin bir önemi yoktur. AYT sınavına girerek sayısal alandan gereken puanı almak yeterlidir. Bu puan ile üniversitelerin mühendislik fakülteleri tercih edilir. Mühendislik üniversite eğitimi almadan herhangi bir kursa giderek yapılabilecek bir meslek değildir. Mühendislik bölümleri genellikle 4 yıl olmakla beraber bazı üniversite ya da bölümlerde bu süre 5 yıla çıkabilir. Okurken fizik, matematik, mühendislik İngilizcesi, proje gibi temel mühendislik dersleri alınır. Son sınıfta zorunlu staj uygulaması ve proje görevi vardır. Staj yapmayan ya da proje hazırlayıp teslim etmeyenler mezun olamaz. Mezun olanlar mühendis unvanını alır.

Özel sektörde çalışmak isteyenler mezun olduktan sonra CV hazırlayıp başvuru yapabilir. Ancak kamuya atanmak isteyenler kamu personeli seçme sınavına girerek yeterli puanı alıp tercih yapabilir. Kamuya atananlar devlet memuru statüsünde görev yaparak memurların sahip olduğu tüm haklara sahip olurlar. Üniversite bittikten sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamlanarak akademisyenlik de yapılabilir.

Kimya Mühendisliği, Kimya sanayisinde çalışır, ham madde üretimi yapar, kimyasal ürünlerin üretilebilmesi için gerekli izinleri ve tedbirleri alır, Analitik düşünme, kimya bilgisi, problem çözme yeteneği, Elektrik Mühendisliği, Elektriğin olduğu her yerde çalışır, elektronik cihazların sistemlerini ve tasarımlarını yapar Kontrollerini sağlar Elektrik projeleri çizer, Elektrik ve elektronik bilgisi, sistem tasarım becerisi, projelendirme yeteneği, Makine Mühendisliği, Makinelerin üretimi, tanıtımı, bakımı ve denetiminden sorumludur Üretim yapabilmek için gereken makineleri üretir Makinelerin sağlığa ve çevreye zararlı olmamasını sağlar, Makine tasarımı ve üretimi, kalite kontrol, mekanik bilgi, İnşaat Mühendisliği, Yolların, binaların ve köprülerin yapımıyla ilgilenir Projelerini çizer, onaylar İnşaatların denetimini yapar ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar, Proje yönetimi, yapısal analiz, inşaat kanunlarına hakim olma, Ziraat Mühendisliği, Tarım faaliyetlerini iyileştirmek ve geliştirmek için çalışır Kaynakların verimli kullanılmasını sağlar Tarım alanlarının korunmasına yardımcı olur Zirai ilaçların kullanımını denetler, Bitki bilimi, su kaynakları yönetimi, toprak bilgisi, Gıda Mühendisliği, Gıda sanayisinin duyarlı noktalarında çalışır Gıda üretimi, kalite kontrol ve denetleme işleri yapar Gıda işleme ve koruma yöntemlerini uygular, Gıda bilimi ve teknolojisi, kalite kontrol, hijyen bilgisi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar sistemleri ve yazılımlarını tasarlar, geliştirir ve test eder Bilgisayar ağları ve veri tabanları üzerinde çalışır Yazılım ve donanım problemlerine çözüm bulur, Yazılım geliştirme, sistem analizi, problem çözme yeteneği, Endüstri Mühendisliği, Organizasyonların daha verimli ve verimli hale getirilmesi için sistem ve süreçlerin analizini ve tasarımını yapar Kalite kontrol ve zaman yönetimi konularında danışmanlık yapar, Sistem analizi, proje yönetimi, istatistiksel analiz, Biomedikal Mühendisliği, Tıbbi ekipmanları ve cihazları tasarlar, geliştirir ve test eder Sağlık sistemleri üzerinde çalışabilir ve hastanelerde tıbbi teknolojilerin uygulanmasını yönetir, Anatomi ve fizyoloji bilgisi, biyomaterial bilgisi, tasarım becerisi, Çevre Mühendisliği, Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için çalışır Su ve hava kirliliği kontrolü, atık yönetimi ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi konularında çalışarak çevresel problemlere çözüm bulur, Kimya ve biyoloji bilgisi, çevre kanunlarına hakim olma, problem çözme yeteneği
Mühendis Mühendis nedir Mühendis ne iş yapar Mühendis maaşları Mühendis nasıl olunur Mühendislik
Kadın mavi bir arabanın yanında duruyor. Beyaz bir üst ve mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçları uzun ve kahverengidir. Ciddi bir ifadeyle kameradan uzağa bakmaktadır. Kollarını önünde kavuşturmuş. Araba krom aksanlı ve alaşım jantlı dört kapılı bir sedan. Arka planda ağaçların olduğu asfalt bir yola park edilmiş. Güneş parlak bir şekilde parlıyor ve yerde gölgeler yaratıyor.
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resimde, muhtemelen Alman eğitimini temsil eden bir bayrak üzerinde oyuncak bir uçak görülüyor. Bayrak, kursun zorluk seviyesini simgeleyen kırmızı ve siyah renktedir ve üzerindeki sayı B1-B2 seviyesini göstermektedir. Oyuncak uçağın yakın çekimi eğitim temasını daha da vurguluyor. Genel olarak, bu resim yoğun ama ödüllendirici bir deneyim fikrini aktarıyor.
5
(16)

Almanca Eğitimi (B1-B2)

10 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
12490
Bu, siyah ve yeşil metinli bir bayrağın önünde gülümseyen takım elbiseli bir adamın görüntüsüdür. Bu görsel bir Japon online eğitim kursunun parçasıdır. Resimdeki adam, kursun öğrencileri hazırlayacağı profesyonel tipine bir örnektir. Bu kursun yardımıyla öğrenciler profesyonel dünyaya girmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilirler. Arka plandaki bayrak, kursun Japon kültürü ve değerlerine odaklandığını göstermektedir. Siyah ve yeşil metin muhtemelen çevrimiçi kursun logosudur. Kursun güvenilir ve iyi bir üne sahip olduğunu gösterir. Bu kursu almak, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Onlara herhangi bir işyeri için bir varlık haline getirecek bilgiyi verecektir.
5
(35)

Japonca Eğitimi

16 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12450
Bu bir Yalın Üretim Kursu görüntüsüdür. Fotoğraftaki adam kameraya gülümseyerek güven duygusunu ve öğrenme hevesini yansıtıyor. Arka plandaki yeşil ve siyah logo, kursun profesyonelce tasarlandığını ve kaliteli eğitim verdiğini gösteriyor. Mavi harfli sarı daire bir kurs logosu veya kursu sembolize eden bir marka öğesi olabilir. Adamın yüzüne yakından bakıldığında boynu, ağzı ve sakalı görülüyor. Bu da kursun Yalın Üretim'in temel ilkelerini öğrenmeye odaklandığını gösteriyor. Genel olarak bu görsel, Yalın Üretim Kursunun eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi olduğu mesajını iletiyor.
5
(123)

Yalın Üretim Eğitimi

5 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12570