AnasayfaBlogBütünsel Gelişim Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Kişisel Gelişim

Bütünsel Gelişim Hakkında Bilinmesi Gerekenler

12 Ekim 2021
Bütünsel Gelişim Hakkında Bilinmesi Gerekenler
KavramTanımÖrnekte Kullanım
Bütünsel GelişimBireyin sosyal-ahlak, duygusal, ruhsal, zihinsel ve fiziksel gelişimini birleştiren, kendini gerçekleştirme süreci.Eğitim ve koçluk alanlarında işlevsellik kazanmış bir model
Bütünsellik/HolizmBütünü meydana getiren parçaların toplamından daha anlamlı ve önemli olduğu kavram. Bütün, kendisini oluşturan parçalardan daha değerli bir birimdir.Yabancı dil öğreniminde, tıp ve eğitim alanlarında kullanılmaktadır
Bütünsel EğitimlerBireyin potansiyeli üzerinde yoğunlaşan ve çeşitli deneyim katmanlarını birleştirmeye çalışan eğitim modeli.Özel okulların uygulamalarında ve eğitim hedeflerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır
Maslow’ a göre Holizm ve EğitimBireyin fiziksel, sosyal, duygusal, manevi, sanatsal ve yaratıcı potansiyelini geliştirme yoluKişinin kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlar
Kültürel BütünsellikAralarında felsefe, fizik, sosyoloji, psikoloji ve diğer disiplinler bulunan birkaç kültürel alt yapının birleşmesini temsil ederEğitim modeli veya bireyin gelişim sürecine dahil edilerek geniş kapsamlı bir gelişim sağlanabilir
İşletmelerde Bütünsel GelişimBir işletmenin üstlenmiş olduğu tüm projeler ve görevlerin birbiriyle uygun ve verimli bir şekilde işlemesi anlamına gelirİşletme başarısının artırılması ve organizasyonel hedeflere ulaşılması için strateji olarak kullanılır
Bireyin Gelişimi ve BütünsellikBütünsellik, bireyin en iyi durumuna ulaşabilmesi için sahip olduğu tüm imkanları dahil ederBireyin kendi potansiyelini keşfetme ve geliştirme sürecinde etkin bir kavramdır
Dengeli ve Başarılı Bir Birey YetiştirmeBütünsel Gelişimin hedefi, dengeli, mutlu, sorumlu ve başarılı bir birey yetiştirmek olmalıdır.Eğitim sistemlerinin genel hedefi olarak uygulanabilir
Bütünsellik ve KüreselleşmeBütünsellik ayrıca küreselleşme sürecini de temsil eder ve tüm parçaların birbiriyle bağlantılı olduğu, birbirini etkilediği bir yapıdırModern dünya düzeninin ve sosyal ağların incelenmesi ve anlaşılmasında bir model olarak kullanılabilir
Bütünsel Gelişim ve OkullarOkullar, öğrencilerin bütünsel gelişimini sağlama yönünde gittikçe daha aktif bir rol üstlenmektedirOkulların eğitim stratejilerinin ve pedagojik yaklaşımlarının bir parçası olarak işlev görmektedir

Son yıllarda çok fazla duyulmaya başlanan işletmelerden okullara kadar çok geniş alan aralığında kullanılan bir kavram: bütünsel gelişim. Bu kavram tarihsel ve felsefi olarak incelendiğinde çok eski yıllara dayanmasına rağmen işlevsellik açısından bakıldığında son yıllarda etkili olmaya başlamıştır. Özellikle eğitim ve koçluk alanlarında birçok işlevi yerine getirmesiyle tanınmaktadır. Bütünsel gelişim kavramı ile ilgili araştırma yaparken çoğu özel okul ve koçluk sayfası ile karşılaştım. Özellikle karşılaştığım özel okul sayfalarının sayısını görünce de oldukça şaşırdım. Kendi adıma bahsetmeliyim ki, son zamanlarda adını duymaya başladığım bu kavramın özel okulların sayfalarını bu kadar süsleyeceğini tahmin edemezdim. Resmen bu kavramı reklam olarak kullanmaktalar. Okullarını tercih etmeleri için bu kavram ile öne çıkmaları beni kavramı araştırmaya daha çok itti.

Bende araştırmalarımı derinleştirerek bütünsel gelişim kavramı hakkında herkesin bilmesi gerekenleri elimden geldiğince derlemeye çalıştım. Umarım siz değerli okuyucularım da benim yazımı okuduktan sonra bu kavram hakkında derinlemesine bilgi sahibi olup kavram hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplamış olursunuz. Hazırsanız bu kavramın derinliklerine iniyoruz.

Bütünsel Gelişim Nedir?

Bütünsel gelişim bir işletmenin her yönü arasındaki bağlantıyı açıklayan bir modeldir. Bu bağlantı durumu işletmenin üstlendiği tüm projeler için geçerli olmakla birlikte başarı ve başarısızlık kavramları ile bağıntılı duruma getirir. Bir alanda yaşanan başarının tüm alanlarda başarı sağlayamayacağını ama bir alandaki başarısızlığın tüm alanlarda başarısızlıkla sonuç elde edilmesini belirtir. Holizm kavramı da bütünsellik olarak kabul edilmekte ve bu kavramı kapsamaktadır. Holizm kavramı her şeyin bir olduğu fikrine dayanmaktadır. Holizm fikrine göre bireyler bilgiyi bölümlere ayırmak ve yaşamsal işlevlerini kolaylaştırmak için ayrılıklar oluştururlar. Bireyler ayrıştırma yöntemini kullanmak yerine bu fikirleri bütünleştirmeye çalışırlarsa, kendilerinin mutlu, üretken ve yaşam dolu yaşaması mümkün olacaktır.

bütünsel gelişim bireyin sosyal-ahlak, duygusal, ruhsal, zihinsel ve fiziksel gelişimini birleştiren kendini gerçekleştirme yani kendini öğrenme süreci olarak tanımlanabilir. bütünsel bakış açısı ile bakıldığında bir sistemin bir bütün olarak bileşenlerini nasıl hareket ettireceği görüşüne dayanır. bir gelişme yöntemi olarak kabul edilmektedir. bu gelişim, bir bireyin potansiyeline dar bir şekilde odaklanmaktan ziyade çok sayıda anlam ve deneyim katmanını bütünleştirmeye çalışır. bu yaklaşım, bireyin referans çerçevelerinin bir dönüşümü olarak tanımlanmaktadır. bu gelişim kavramı, kendisini oluşturan unsurların toplamından daha fazlasını ifade eder. hedefi ise dengeli, mutlu, sorumlu, başarılı bir birey yetiştirmeyi sağlamaktır.

Bütünsellik Nedir?

Bütünsellik kavramı holizm olarak da adlandırılır. Bütünsellik kavramı bütünü meydana getiren parçaların toplamından daha anlamlı ve önemli olduğunu belirten bir kavramdır. Bütünselliğin sıfat hali olan bütünsel ise bir kişinin parça olarak konu edilmesini değil de bir bütün olarak onun konu edilmesini ifade eder. Bütünsellik belirli bir sisteme ait tüm ama tüm özelliklerin, bileşen parçalar tarafından tek başına açıklanamayacağı ifadesine dayanır. Buradan biraz felsefi olsa da şu sonuca varabiliriz. Bütün, kendisini oluşturan parçalara muhtaç olmakla birlikte, parçalar bütünün görevini yerine getirmesini sağlamaktadır. 

Parçaların birlikteliğinden veya toplamından daha fazla değer kazanan bütün önemli bir olgu olarak tanınmaktadır.  Bu kavramı daha terim olarak incelediğimizde evrimsel bir anlayış karşımıza çıkmaktadır. Bu anlayışa göre bütünsellik evrimsel bir süreç geçiren tüm parçaların kendi toplamından daha büyük bütünleri oluşturması tanımı karşımıza çıkmaktadır. Bu anlayışa göre bütünün, kendini oluşturan parçaların toplamından daha değerli olduğunu anlamamız gerekmektedir. Bütünsellik kavramı özellikle yabancı dil öğreniminde aktif olarak kullanılmasının yanında tıp ve eğitim alanlarında da kullanılmaktadır. 

Bilim insanı Maslow’ a göre holizm ile eğitim, bir kişinin fiziksel, sosyal, duygusal, manevi, sanatsal ve yaratıcı potansiyellerini geliştirmelerini sağlayarak kendisini gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Eğitim açısından bütünsellik incelendiğinde bir bireyin sahip olduğu imkanlar dahilinde en iyi olmasını sağlamak adına insani gelişmeyi sağlamaktır. Bütünsellik genel haliyle kısmen özgürlük, insan potansiyelinin artmasında kişisel bir arayışı temsil etse de, daha geniş açıdan incelendiğinde aralarında felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık, integral, mekanik, feminizm, küreselleşme, kuantum fiziğinin olduğu alt yapısı birkaç kültürel alt yapının birleşmesini de temsil eder.Bütünsel Gelişim ve Eğitim İlişkisi Nedir?

Yazının giriş kısmında araştırma yaparken çoğu özel okulun sayfasında bütünsel gelişim kavramını kullandıklarını belirtmiştim. Bu nedenle bütünsel gelişim ve eğitim ilişkisi adında bir başlık açmak istedim. Bütünsel gelişim ve eğitim ilişkisi incelendiğinde okullar, öğrencilerine yalnızca akademik bilgi veren bir eğitim kurumu olarak görülmemektedir. Bunun yanında öğrencilerinin bir bütün olarak yetiştirilmesinden sorumlu olan bir eğitim kurumudurlar. Bütünsel gelişim ve eğitim ilişkisi incelendiğinde öğrencilerin bir bütün olarak yetiştirmeyi ve bu şekilde topluma kazandırmayı amaçladıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Bütünsel gelişim ve eğitim ilişkisi incelendiğinde özel okulların sayfaları bizlere açık bir bilgi vermektedir. O bilgi akademik bilgi akışının yanında öğrencilerine bütünsel gelişim programları sunmaktadırlar. Özel okullar bütünsel gelişim programları belirleyerek akademik bilginin yanı sıra belirledikleri bu programları uygulayarak öğrencilerinin bütünlük içerisinde en üst seviyeye ulaşmasını sağlamaktadırlar.

Bütünsel gelişim ve eğitim ilişkisi başlığına devam ederken bütünsel gelişim yardımıyla öğrenci kendi kişisel gelişiminin yanı sıra bireysel ve kariyer planlamasının da başrol oyuncusu olarak ortaya çıkmaktadır. Bütünsel gelişim ve eğitim ilişkisi ifadesinde bir öğrencinin aynı anda farklı alanlarda geliştiği ve öğrenme süreci yaşadığı çok özel durum karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişim öğrencinin eşsiz bir bütün olduğu reklamıyla hareket etmektedir. Bütünsel gelişim ve eğitim ilişkisi incelendiğinde gelişimin her bir unsuru bir bütünü oluşturmaktadır. Her boyutun da birbirine eklendiği ve birbirini etkilediği taktirde bütünü oluşturabileceği görüşü ortaya çıkmaktadır.

Son olarak holistik yaklaşım, bir okuldaki öğrencinin tüm yönleriyle bilinmesi ve varsa ihmal edilmiş diğer yönlerinin de dikkati alınmasını vurgulamaktadır. Bu yönü ile holistik yaklaşım eğitim kurumundaki bireyi, sadece fiziksel, sosyal, ruhsal vb. yönleriyle tek taraflı olarak değil de her yönüyle kişi ilkesine göre çok yönlü olarak eğitmeyi savunmaktadır.

Çocuklarda Bütünsel Gelişim

Çocuklarda bütünsel gelişim incelendiğinde fiziksel, manevi, ruhsal, dilsel, entelektüel ögeler dahil olmak üzere çocuğun sahip olduğu tüm bölümlerini geliştirmeye çalıştığını görürüz. Çocuklarda bütünsel gelişim çocuğun bir yanı yerine tüm yanlarını geliştirmeye odaklanır. Çocukluk dönemi bireylerin yaşamını etkileyen en önemli dönemdir. Çünkü çocukluk dönemi bir bireyin sağlığını, eğitimini, refahını kısaca yaşamını etkileyebilen bütün yönleri içerisinde barındırır. Diğer gelişim modelleri ile kıyaslandığında çocuklarda bütünsel gelişim çocuğun yaşı, ekonomik durumu vb. ne olursa olsun, çocuğun tüm bölümlerini geliştirmeye odaklanır.

Çocuklarda bütünsel gelişim amaç olarak çocukları çevrelerinde yer alan insanlarla ve doğal çevreleriyle iletişim kurmaya sevk etmektir. Aynı zamanda çocuklara gezegenimizin insanlar, hayvanlar ve bitkiler arasındaki iş birliği ile bir düzen içinde olduğunu vurgulamaya çalışmaktır. Ev içerisine bakıldığında çocuklarda bütünsel gelişim ebeveynlere bağlı olarak gelişim gösterdiğini görürüz. Ev içerisinde yer alan ve aile üyelerini oluşturan ebeveynler çocukların uygun davranışları öğrenmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaktadırlar. Çocuklarda bütünsel gelişim konusunda ebeveynler, çocuklarının çıkarlarını belirleyerek onları fırsata çevirmeyi öğrenmelidirler. Örneğin, arabalardan hoşlanan bir çocuğa ebeveynler arabaların nerede yapıldığını, nasıl yapıldığını ve hangi tiplerinin bulunduğunu anlatabilir veya gösterebilir. Çocuklarda bütünsel gelişim kısacası çocuğun sahip olduğu tüm bölümleri geliştirme amaçlı olarak ilerlemektedir.

Bütünsel Gelişim, Bireyin sosyal-ahlak, duygusal, ruhsal, zihinsel ve fiziksel gelişimini birleştiren, kendini gerçekleştirme süreci, Eğitim ve koçluk alanlarında işlevsellik kazanmış bir model, Bütünsellik/Holizm, Bütünü meydana getiren parçaların toplamından daha anlamlı ve önemli olduğu kavram Bütün, kendisini oluşturan parçalardan daha değerli bir birimdir, Yabancı dil öğreniminde, tıp ve eğitim alanlarında kullanılmaktadır, Bütünsel Eğitimler, Bireyin potansiyeli üzerinde yoğunlaşan ve çeşitli deneyim katmanlarını birleştirmeye çalışan eğitim modeli, Özel okulların uygulamalarında ve eğitim hedeflerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır, Maslow’ a göre Holizm ve Eğitim, Bireyin fiziksel, sosyal, duygusal, manevi, sanatsal ve yaratıcı potansiyelini geliştirme yolu, Kişinin kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlar, Kültürel Bütünsellik, Aralarında felsefe, fizik, sosyoloji, psikoloji ve diğer disiplinler bulunan birkaç kültürel alt yapının birleşmesini temsil eder, Eğitim modeli veya bireyin gelişim sürecine dahil edilerek geniş kapsamlı bir gelişim sağlanabilir, İşletmelerde Bütünsel Gelişim, Bir işletmenin üstlenmiş olduğu tüm projeler ve görevlerin birbiriyle uygun ve verimli bir şekilde işlemesi anlamına gelir, İşletme başarısının artırılması ve organizasyonel hedeflere ulaşılması için strateji olarak kullanılır, Bireyin Gelişimi ve Bütünsellik, Bütünsellik, bireyin en iyi durumuna ulaşabilmesi için sahip olduğu tüm imkanları dahil eder, Bireyin kendi potansiyelini keşfetme ve geliştirme sürecinde etkin bir kavramdır, Dengeli ve Başarılı Bir Birey Yetiştirme, Bütünsel Gelişimin hedefi, dengeli, mutlu, sorumlu ve başarılı bir birey yetiştirmek olmalıdır, Eğitim sistemlerinin genel hedefi olarak uygulanabilir, Bütünsellik ve Küreselleşme, Bütünsellik ayrıca küreselleşme sürecini de temsil eder ve tüm parçaların birbiriyle bağlantılı olduğu, birbirini etkilediği bir yapıdır, Modern dünya düzeninin ve sosyal ağların incelenmesi ve anlaşılmasında bir model olarak kullanılabilir, Bütünsel Gelişim ve Okullar, Okullar, öğrencilerin bütünsel gelişimini sağlama yönünde gittikçe daha aktif bir rol üstlenmektedir, Okulların eğitim stratejilerinin ve pedagojik yaklaşımlarının bir parçası olarak işlev görmektedir
bütünsel gelişim eğitimi bütünsel gelişim kursu
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Siyah gömlekli ve gözlüklü bir kadın bir duvarın önünde durmaktadır. Duvar sarı ve mavi renklerle boyanmıştır. Kadının gözleri odakta ve dudakları kısmen görülebiliyor. Çerçevenin sol üst köşesinde kağıttan kesilmiş beyaz bir yıldız var. Yıldızın sağında bir kalem, altta ise üzerinde beyaz bir kâğıttan güneş kesilmiş bir sopa var. Kadın yüzü öne dönük, bakışları kameraya odaklanmış bir şekilde duruyor. Duruşunda kendinden emin ve dengeli görünüyor.
Kişisel Gelişim

Bütünsel Gelişim Nedir?

24 Kasım 2021
Siluet halindeki bir kişi, kollarını havaya kaldırmış, büyük bir kayanın üzerinde duruyor. Gökyüzü mavinin güzel bir tonunda ve beyaz bulutlarla bezeli. Güneş yeni batmaya başlıyor ve turuncu ışıltısı uzaktaki dağlara kadar uzanıyor. Ön planda, çimenlerin arasından birkaç kaya görünüyor ve yeşil bitki örtüsü ufka doğru uzanıyor. Kişi gururlu ve uzun boylu duruyor, vücudu batan güneşe karşı belirginleşiyor.
Başarı

Başarının Sırrı Sende Saklı

27 Eylül 2019
Sarı saçlı bir kadın kollarını kavuşturmuş sarı bir arka planın önünde duruyor. Yüzü sıcak bir gülümsemeyle aydınlanıyor ve kolyesinden sarkan bir kolye takıyor. Kadının yüzünü çerçeveleyen omuz hizasında saçları var ve kıyafetleri şık ve modaya uygun. Kameraya bakarken yüzünde memnuniyet ve güven ifadesi var. Gözleri parlak ve hayat dolu ve iyi bir ruh hali içinde görünüyor. Sol elinde, bir web sitesinin ekran görüntüsünü gösteren bir akıllı telefon tutuyor.
5
(4)

Motivasyon 3.0 Eğitimi

8 Konu4 Saat
Uzun sarı saçlı genç bir kadın siyah bir tişört giymiş, beyaz bir duvarın önünde duruyor. Yüzünde kendinden emin bir ifade var ve kollarını kavuşturmuş. Sarı saçları at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış ve yüzünü çerçeveliyor. Makyajı minimal düzeyde, doğal güzelliğinin parlamasına izin veriyor. Gözleri yumuşak mavi ve biraz da yeşil. Dudakları koyu pembe. Siyah tişörtü sade ama şık ve açık tenini tamamlıyor. Kendinden emin tavrını ve doğal güzelliğini göstererek uzun ve gururlu duruyor.Sultan Cüneyit
8080
Bir kişi mutfakta ayakta durmakta ve sağ elinde gümüş bir kaşık tutmaktadır. Kaşık, çeşitli malzemelerden oluşan yiyeceklerle dolu beyaz bir tabağın üzerinde durmaktadır. Tabakta bir parça et, biraz kahverengi sos ve birkaç sebze var. Kişi beyaz bir gömlek ve siyah pantolon giymektedir. Görüntünün arka planı odak dışı, ancak köşede bulanık yeşil bir nesne görülebiliyor. Kişi kaşıkla yemek tabağına sos döküyor ve malzemelerin eşit dağılmasını dikkatle sağlıyor.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
55173402
Yüksek çözünürlüklü öğrenmeyi öğrenme eğitimi kapak görseli. Kadın yüzü, robot silüeti arka planda, dijital grafikler. Öğrenmeyi öğrenme eğitimi teması.
4.9
(34)

Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi

11 Konu4 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102464