AnasayfaBlogArnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü

02 Nisan 2020
Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arnavut dili, Hint-Avrupa dilleri grubundandır. Arnavut dilini, dilbilimciler, Baltık-Slav (Doğu), Hint-Avrupa ve Germen (Kuzey) dillerine de benzetmektedirler. Zamanla, diğer dillerden alınan sözcükler dilbilgisi ve sesbilgisi yönünden, dilin yapısına uygun biçime döndürülmüştür. Arnavut dili olan Arnavutçada, 15.yüzyıldan öncede de yazılı bir dil olarak, Latin harfleri kullanılmıştı.

İlk Arnavut okulu 1887 yılında açılmış olup, yaygınlaştırılmıştır. Bununla birlikte bileşik bir Arnavut alfabesi geliştirilmiştir. Arnavutluk, 1912 yılında bağımsızlığa kavuşunca edebiyat diline yönelik çalışmalar ve araştırmalar artmıştır .Lehçe bilimsel ve tarihsel dil araştırmaları 1952 yılında, 1972 yılında ise Arnavutçanın sesbilgisi, dilbilgisi, sözcük türetimi ve sözcük yapısı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Toskeria ve Gegeria gibi önemli iki lehçeyi barındıran bugünkü Arnavutça, sosyopolitik yazı biçimi, bilim dili ve resmi dil olarak işlevsel bir dil olmuştur. Ayrıca Arnavutça, Arnavutluk dışında da,  Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan gibi ülkelerin Arnavutluk azınlıklarınca da kullanılmaktadır.

Diğer Dillerden Ayıran Lehçe Farklılıkları Nelerdir?

Birçok dil uzmanı Arnavutça kelimesinin Yunancadan geldiğine ve zamanla farklılaştığına inanırlar. Yunan adı "Arvanitis", Türkçesi de Arnavutçadır. Arnavutça yüzyıllar boyu  süren bir yabancı yönetime ve nüfusa bağlı kalmıştır. Bu sebeple, günümüz Arnavutça’sı diğer kültürlerden gelmiş birçok kelimelere, sözlere ve deyimlere sahiptir. Arnavutça; Latince, Yunanca, Türkçe, İtalyanca ve Slav dilleri olmak üzere birçok dilden kelimelerden oluşmaktadır.

Arnavut Edebiyatı, ilk başlarda tamamen Latinceden çevrilmiş dini eserlerden oluşmuştur. Daha sonra da, daha çok Arnavutlar’a ait konularda yer almıştır.1635 yılında, ilk Latince-Arnavutça sözlüğü yayınlanmıştır. Bu sözlüğü yayınlayan Pjeter Budi, o dönemin Arnavutluk’unun sosyal ve iktisadi gerçekliğini ortaya koymuştur.1685 yılında ise, Budi, Arnavut edebiyatının ilk özgün eserini yayımlamıştır. Bu metinler, 17. yüzyılda İtalya’ya yerleşmiş Katolik rahiplerince kaleme alınmışlardır.

Osmanlı egemenliği sırasında, bazı Arnavut toplulukları Güney İtalya ve Sicilya’ya göç etmişlerdir. Bu topluluklar, bu sürede,  kendi dillerinde eser hazırlamaya devam etmişlerdir.1952 yılında Arnavut şiirinin ilk örneği verilmiştir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Arnavut Dili ve Edebiyatı, Balkan ülkelerinden  olan Arnavutluk’un resmi dili  Arnavut dilinde, okuduklarını ve duyduklarını anlama, kavrama, yazılı ve sözlü metinleri Türkçeye çevirme konusunda alınan eğitimdir. Ayrıca alınan bu eğitim ile,  bireysel, kültürel, toplumsal ve ekonomik yaşamda iletişim sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun yanında Arnavut kültürü üzerine araştırmalar yapılması ve gelecek nesle aktarılması yolunda da  eğitim verilmektedir.

Bölüm eğitimlerinde, Arnavut edebiyatının önemli sanatçılarının eserleri okutulmakta, edebiyat akımları incelenmekte, karşılaştırmalı edebiyat dersleri, okuma, yazma ve konuşma gibi uygulamalı dersler de verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler, Arnavut kültürünü de yakından tanırlar.Aynı zamanda Arnavutça dışında aldıkları yabancı dil seçeneği ve bilgi birikimleri sayesinde mezun olmaktadırlar.

Eğitim süresi 4 yıl olan Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümünde, hazırlık sınıfı da bulunmaktadır. Hazırlık bölümünü geçtikten sonra isteyen öğrenciler;  1. ve 2. sınıfta seçmeli ingilizce, Almanca ve Fransızca dil derslerinden herhangi birini, 3 ve 4. sınıfta ise Yunanca, Bulgarca, Boşnakça ya da Rusça gibi dil derslerini alabilirler. Öğrenciler, dil dersleri dışında Mütercim-Tercümanlık ve Gümrük Turizm vb. derslerle farklı alanlarda da uzmanlaşabilirler.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü, Arnavut kültürünü yakından tanımak isteyenler, Arnavut diline ve edebiyatına ilgi duyanlar için doğru bir tercihtir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Puan Türü Nedir?

2019-2020 eğitim yılı YÖK verilerine göre ülkemizde yalnızca bir üniversitede faaliyet gösteren  Arnavut Dili Ve Edebiyatı bölümüne öğrenci alımı, YKS’nin birinci ve üçüncü oturumu TYT ve  YDT puan türleri ile yapılmaktadır. Arnavut Dili Ve Edebiyatı bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler, YKS’nin ilk oturumu olan TYT’den 150 ve üzeri puan alarak YDT sınavına giriş hakkı kazanırlar.

Türkiye’de sadece Trakya Üniversitesi’nde eğitim verilen Arnavut Dili ve Edabiyatı Bölümü’nün puan durumu ve sıralaması şöyledir:

Trakya Üniversitesi (Edirne) Edebiyat Fakültesi, Arnavut Dili ve Edebiyat Bölümü, puan türü dil, genel kontenjan 20’dir. Taban puan 222,1035, tavan puan 255,07203 olan bölümde sıralama 73243’tür.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümünde okutulacak dersler aşağıdaki gibidir:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

 • Türk Dili,

 • Arnavut Dili Grameri,

 • Arnavutça Dinleme Becerileri,

 • Arnavutça Konuşma Becerileri,

 • Arnavutça Sentaks,

 • Erken Ortaçağ Balkan Tarihi,

 • Geç Ortaçağ Balkan Tarihi,

 • Türk Mitolojisi,

 • Arnavutça Yazma Becerileri,

 • Boşnak Dili,

 • Çağdaş Yunan Dili,

 • Edebiyat Kuram ve Yöntemleri,

 • Osmanlı Döneminde Balkanlar,

 • Arnavutça Edebiyatında Roman,

 • Arnavutça Yazılı Basın Çevirisi,

 • İş Dünyası için Arnavutça Metin Çevirisi,

 • Balkanlarda Türk Kültürü ve Edebiyatı

Arnavutça edebi metin çevirisi gibi dersler 8 dönemde okutulmak üzere uygulanmaktadır. Ayrıca öğrenciler, daha birçok dersten 8 yarı yıllık eğitim süreleri boyunca sorumludurlar. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Arnavut Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları, Arnavutça ve Arnavutça yazılmış eserler, Arnavutluk kültürü üzerine çalışmalar gerçekleştirirler. Bu araştırmaları sonucu elde edilen verileri ve öğrenmiş olduğu  dil bilgisini ilgili kişilere aktarırlar.

Ayrıca, tercüman veya çevirici olarak da çalışırlar. Bunun yanı sıra, turistik tesislerde turist rehberi olarak görev yapabilirler. Arnavut Dili ve Edebiyatı mezunları, Filolog unvanını alırlar. TBMM, T.C. Dışişleri, T.C. Kültür, T.C. Turizm Bakanlıklarında, T.C. Devlet Planlama Teşkilatı'nda, T.C. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi önemli alanlarda uzman olarak, medya sektöründe de editör görevinde çalışırlar.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Arnavut Dili ve Edebiyatı mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca turizm şirketlerinde, yayınevlerinde, televizyon kanallarında ve eğitim kurumlarında çalışma imkanları vardır.

Arnavut Dili ve Edebiyat Mezunu öğrencilerin sayısı çok azdır. Bununla birlikte çok geniş bir alanda çalışma olanakları bulunmaktadır. Bu alanlar; TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, elçilik ve konsolosluklar, turizm ve otelcilik işletmeleri, gümrük işletme ve lojistik firmaları, basın-yayın ve medya kuruluşlarıdır.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümünün Özellikleri

 • İletişim ve yeniliklere açık olmak gerekir.

 • Ekip çalışmasına yatkın olunmalıdır.

 • Sabırlı ve yaratıcı olmak gerekir.

 • Güçlü bir hafızaya ve okuduğunu anlama kabiliyetine sahip olmalıdır.

 • Yazılı metinler üzerinde uzun süre çalışabilme isteğine sahip olmasıdır.

 •  Üst düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmasıdır.

 •  Yabancı dil ve kültürlere ilgi duymasıdır.

arnavut dili arnavut dili ve edebiyatı arnavut dili ve edebiyatı bölümü
Figen Atasaral
Figen Atasaral
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olan Figen Atasaral, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra home Office olarak yeni bir düzene geçti. Reklam, Etkinlik ve Organizasyon, Pazarlama alanlarında danışmanlık yapmakta. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalar yapan bir platform kurucusu. Yazmayı seven Figen Geri artık İstanbul İşletme Enstitü’sünde blog yazarlığı yapıyor. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Almanca Kursu (A1-A2)
4.8
(189)

Almanca Kursu (A1-A2)

4 Konu5 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
369219
Korece Eğitimi
5
(35)

Korece Eğitimi

7 Konu5 Saat
Asuhan TurhalAsuhan Turhal
259149