AnasayfaBlogArnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü

02 Nisan 2020
Üzerinde siyah bir kartal bulunan kırmızı bir bayrak havada dalgalanıyor. Kartal siyah bir siluettir ve arka plan parlak kırmızıdır. Bayrağın ortasında beyaz bir 'O' harfi vardır. Bayrağın solunda da siyah zemin üzerinde benzer bir beyaz harf vardır. Arka planda bir binanın çatısı bulunmaktadır. Sağda ise yeşil bir bitkinin yakın çekimi ve onun altında da mor bir halının yakın çekimi yer almaktadır. Bu görüntü havadaki parlak bir bayrağın güzelliğini yakalıyor.
TopicDetailsAdditional Info
Albanian LanguageMember of the Indo-European languages group. It has similarities with Baltic-Slavic (Eastern), Indo-European and Germanic (Northern) languages.Words have been adapted from various languages and been converted into the grammatical and phonetic structure of the Albanian language.
Albanian LiteratureBegan primarily with religious works translated from Latin. Over time, literature evolved to include stories relevant to Albanians.The first Albanian-Latin dictionary was released in 1635. In 1685, the first original Albanian literary work was published.
First Albanian SchoolThe first Albanian school opened in 1887, promoting the language and developing an official written alphabet.More research and study into the language were conducted after Albania gained independence in 1912.
DialectsThe modern Albanian language includes two major dialects: Toskeria and Gegeria.Albanian is used as a written, scientific and official language.
Albanian Language Outside AlbaniaThe Albanian language is spoken by community minorities in countries like Serbia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Greece, Turkey, and Bulgaria.Not applicable
Albanian Language and LiteratureAcademic program that focuses on understanding, interpreting, translating Albanian written and spoken language into Turkish.Aside from language, students also receive training on Albanian culture.
Course ModulesStudents read works from key Albanian literature figures, study literary movements and take practical language classes.Students can specialize in different areas by taking additional courses such as Interpreter-Translator and Customs Tourism.
AdmissionsAdmission to the Albanian Language and Literature program is through the YKS's TYT and YDT score types.The minimum score from the TYT is 150.
Studying in TurkeyAlbanian Language and Literature is currently only offered at Trakya University in Turkey.The course has 20 slots available. The base score is 222,1035, while the ceiling score is 255,07203.
Courses in the ProgramCourses offered include Albanian Language Grammar, Albanian Listening Skills, Albanian Speaking Skills, Early Middle-Age Balkan History, and Late Middle-Age Balkan History.Not applicable

Arnavut dili, Hint-Avrupa dilleri grubundandır. Arnavut dilini, dilbilimciler, Baltık-Slav (Doğu), Hint-Avrupa ve Germen (Kuzey) dillerine de benzetmektedirler. Zamanla, diğer dillerden alınan sözcükler dilbilgisi ve sesbilgisi yönünden, dilin yapısına uygun biçime döndürülmüştür. Arnavut dili olan Arnavutçada, 15.yüzyıldan öncede de yazılı bir dil olarak, Latin harfleri kullanılmıştı.

İlk Arnavut okulu 1887 yılında açılmış olup, yaygınlaştırılmıştır. Bununla birlikte bileşik bir Arnavut alfabesi geliştirilmiştir. Arnavutluk, 1912 yılında bağımsızlığa kavuşunca edebiyat diline yönelik çalışmalar ve araştırmalar artmıştır .Lehçe bilimsel ve tarihsel dil araştırmaları 1952 yılında, 1972 yılında ise Arnavutçanın sesbilgisi, dilbilgisi, sözcük türetimi ve sözcük yapısı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Toskeria ve Gegeria gibi önemli iki lehçeyi barındıran bugünkü Arnavutça, sosyopolitik yazı biçimi, bilim dili ve resmi dil olarak işlevsel bir dil olmuştur. Ayrıca Arnavutça, Arnavutluk dışında da,  Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan gibi ülkelerin Arnavutluk azınlıklarınca da kullanılmaktadır.

Diğer Dillerden Ayıran Lehçe Farklılıkları Nelerdir?

Birçok dil uzmanı Arnavutça kelimesinin Yunancadan geldiğine ve zamanla farklılaştığına inanırlar. Yunan adı "Arvanitis", Türkçesi de Arnavutçadır. Arnavutça yüzyıllar boyu  süren bir yabancı yönetime ve nüfusa bağlı kalmıştır. Bu sebeple, günümüz Arnavutça’sı diğer kültürlerden gelmiş birçok kelimelere, sözlere ve deyimlere sahiptir. Arnavutça; Latince, Yunanca, Türkçe, İtalyanca ve Slav dilleri olmak üzere birçok dilden kelimelerden oluşmaktadır.

Arnavut Edebiyatı, ilk başlarda tamamen Latinceden çevrilmiş dini eserlerden oluşmuştur. Daha sonra da, daha çok Arnavutlar’a ait konularda yer almıştır.1635 yılında, ilk Latince-Arnavutça sözlüğü yayınlanmıştır. Bu sözlüğü yayınlayan Pjeter Budi, o dönemin Arnavutluk’unun sosyal ve iktisadi gerçekliğini ortaya koymuştur.1685 yılında ise, Budi, Arnavut edebiyatının ilk özgün eserini yayımlamıştır. Bu metinler, 17. yüzyılda İtalya’ya yerleşmiş Katolik rahiplerince kaleme alınmışlardır.

Osmanlı egemenliği sırasında, bazı Arnavut toplulukları Güney İtalya ve Sicilya’ya göç etmişlerdir. Bu topluluklar, bu sürede,  kendi dillerinde eser hazırlamaya devam etmişlerdir.1952 yılında Arnavut şiirinin ilk örneği verilmiştir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Arnavut Dili ve Edebiyatı, Balkan ülkelerinden  olan Arnavutluk’un resmi dili  Arnavut dilinde, okuduklarını ve duyduklarını anlama, kavrama, yazılı ve sözlü metinleri Türkçeye çevirme konusunda alınan eğitimdir. Ayrıca alınan bu eğitim ile,  bireysel, kültürel, toplumsal ve ekonomik yaşamda iletişim sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun yanında Arnavut kültürü üzerine araştırmalar yapılması ve gelecek nesle aktarılması yolunda da  eğitim verilmektedir.

Bölüm eğitimlerinde, Arnavut edebiyatının önemli sanatçılarının eserleri okutulmakta, edebiyat akımları incelenmekte, karşılaştırmalı edebiyat dersleri, okuma, yazma ve konuşma gibi uygulamalı dersler de verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler, Arnavut kültürünü de yakından tanırlar.Aynı zamanda Arnavutça dışında aldıkları yabancı dil seçeneği ve bilgi birikimleri sayesinde mezun olmaktadırlar.

Eğitim süresi 4 yıl olan Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümünde, hazırlık sınıfı da bulunmaktadır. Hazırlık bölümünü geçtikten sonra isteyen öğrenciler;  1. ve 2. sınıfta seçmeli ingilizce, Almanca ve Fransızca dil derslerinden herhangi birini, 3 ve 4. sınıfta ise Yunanca, Bulgarca, Boşnakça ya da Rusça gibi dil derslerini alabilirler. Öğrenciler, dil dersleri dışında Mütercim-Tercümanlık ve Gümrük Turizm vb. derslerle farklı alanlarda da uzmanlaşabilirler.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü, Arnavut kültürünü yakından tanımak isteyenler, Arnavut diline ve edebiyatına ilgi duyanlar için doğru bir tercihtir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Puan Türü Nedir?

2019-2020 eğitim yılı YÖK verilerine göre ülkemizde yalnızca bir üniversitede faaliyet gösteren  Arnavut Dili Ve Edebiyatı bölümüne öğrenci alımı, YKS’nin birinci ve üçüncü oturumu TYT ve  YDT puan türleri ile yapılmaktadır. Arnavut Dili Ve Edebiyatı bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler, YKS’nin ilk oturumu olan TYT’den 150 ve üzeri puan alarak YDT sınavına giriş hakkı kazanırlar.

Türkiye’de sadece Trakya Üniversitesi’nde eğitim verilen Arnavut Dili ve Edabiyatı Bölümü’nün puan durumu ve sıralaması şöyledir:

Trakya Üniversitesi (Edirne) Edebiyat Fakültesi, Arnavut Dili ve Edebiyat Bölümü, puan türü dil, genel kontenjan 20’dir. Taban puan 222,1035, tavan puan 255,07203 olan bölümde sıralama 73243’tür.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümünde okutulacak dersler aşağıdaki gibidir:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

 • Türk Dili,

 • Arnavut Dili Grameri,

 • Arnavutça Dinleme Becerileri,

 • Arnavutça Konuşma Becerileri,

 • Arnavutça Sentaks,

 • Erken Ortaçağ Balkan Tarihi,

 • Geç Ortaçağ Balkan Tarihi,

 • Türk Mitolojisi,

 • Arnavutça Yazma Becerileri,

 • Boşnak Dili,

 • Çağdaş Yunan Dili,

 • Edebiyat Kuram ve Yöntemleri,

 • Osmanlı Döneminde Balkanlar,

 • Arnavutça Edebiyatında Roman,

 • Arnavutça Yazılı Basın Çevirisi,

 • İş Dünyası için Arnavutça Metin Çevirisi,

 • Balkanlarda Türk Kültürü ve Edebiyatı

Arnavutça edebi metin çevirisi gibi dersler 8 dönemde okutulmak üzere uygulanmaktadır. Ayrıca öğrenciler, daha birçok dersten 8 yarı yıllık eğitim süreleri boyunca sorumludurlar. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Arnavut Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları, Arnavutça ve Arnavutça yazılmış eserler, Arnavutluk kültürü üzerine çalışmalar gerçekleştirirler. Bu araştırmaları sonucu elde edilen verileri ve öğrenmiş olduğu  dil bilgisini ilgili kişilere aktarırlar.

Ayrıca, tercüman veya çevirici olarak da çalışırlar. Bunun yanı sıra, turistik tesislerde turist rehberi olarak görev yapabilirler. Arnavut Dili ve Edebiyatı mezunları, Filolog unvanını alırlar. TBMM, T.C. Dışişleri, T.C. Kültür, T.C. Turizm Bakanlıklarında, T.C. Devlet Planlama Teşkilatı'nda, T.C. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi önemli alanlarda uzman olarak, medya sektöründe de editör görevinde çalışırlar.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Arnavut Dili ve Edebiyatı mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca turizm şirketlerinde, yayınevlerinde, televizyon kanallarında ve eğitim kurumlarında çalışma imkanları vardır.

Arnavut Dili ve Edebiyat Mezunu öğrencilerin sayısı çok azdır. Bununla birlikte çok geniş bir alanda çalışma olanakları bulunmaktadır. Bu alanlar; TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, elçilik ve konsolosluklar, turizm ve otelcilik işletmeleri, gümrük işletme ve lojistik firmaları, basın-yayın ve medya kuruluşlarıdır.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümünün Özellikleri

 • İletişim ve yeniliklere açık olmak gerekir.

 • Ekip çalışmasına yatkın olunmalıdır.

 • Sabırlı ve yaratıcı olmak gerekir.

 • Güçlü bir hafızaya ve okuduğunu anlama kabiliyetine sahip olmalıdır.

 • Yazılı metinler üzerinde uzun süre çalışabilme isteğine sahip olmasıdır.

 •  Üst düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmasıdır.

 •  Yabancı dil ve kültürlere ilgi duymasıdır.

Albanian Language, Member of the Indo-European languages group It has similarities with Baltic-Slavic (Eastern), Indo-European and Germanic (Northern) languages, Words have been adapted from various languages and been converted into the grammatical and phonetic structure of the Albanian language, Albanian Literature, Began primarily with religious works translated from Latin Over time, literature evolved to include stories relevant to Albanians, The first Albanian-Latin dictionary was released in 1635 In 1685, the first original Albanian literary work was published, First Albanian School, The first Albanian school opened in 1887, promoting the language and developing an official written alphabet, More research and study into the language were conducted after Albania gained independence in 1912, Dialects, The modern Albanian language includes two major dialects: Toskeria and Gegeria, Albanian is used as a written, scientific and official language, Albanian Language Outside Albania, The Albanian language is spoken by community minorities in countries like Serbia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Greece, Turkey, and Bulgaria, Not applicable, Albanian Language and Literature, Academic program that focuses on understanding, interpreting, translating Albanian written and spoken language into Turkish, Aside from language, students also receive training on Albanian culture, Course Modules, Students read works from key Albanian literature figures, study literary movements and take practical language classes, Students can specialize in different areas by taking additional courses such as Interpreter-Translator and Customs Tourism, Admissions, Admission to the Albanian Language and Literature program is through the YKS's TYT and YDT score types, The minimum score from the TYT is 150, Studying in Turkey, Albanian Language and Literature is currently only offered at Trakya University in Turkey, The course has 20 slots available The base score is 222,1035, while the ceiling score is 255,07203, Courses in the Program, Courses offered include Albanian Language Grammar, Albanian Listening Skills, Albanian Speaking Skills, Early Middle-Age Balkan History, and Late Middle-Age Balkan History, Not applicable
arnavut dili arnavut dili ve edebiyatı arnavut dili ve edebiyatı bölümü
Görüntüdeki kadın kameraya ışıl ışıl gülümsüyor. Yüzü neşe ve memnuniyetle ışıldıyor. Açık tenli, uzun siyah saçlı ve sıcak bir gülümsemesi var. Gözleri kapalı ve başı hafifçe eğik. Beyaz bir üst ve siyah bir etek giyiyor ve ellerini nazikçe kucağına koymuş. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka plan yumuşak gri bir renktedir. Görüntü huzur ve mutluluk hissi yayıyor. Kadının neşesi bulaşıcı ve davetkâr, izleyiciye rahatlık ve neşe duygusu hissettiriyor.
Figen Atasaral
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olan Figen Atasaral, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra home Office olarak yeni bir düzene geçti. Reklam, Etkinlik ve Organizasyon, Pazarlama alanlarında danışmanlık yapmakta. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalar yapan bir platform kurucusu. Yazmayı seven Figen Geri artık İstanbul İşletme Enstitü’sünde blog yazarlığı yapıyor. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
11750
Bu görüntü kırmızı ve siyah ekose pazen gömlekli bir adamı gösteriyor. Tam sakallı ve saçları yüzünün yanlarından görünüyor. Gömlek yakasına kadar düğmeli ve kırmızı renk gömleğe hakim. Gömleğin kumaşı dokulu ve küçük siyah ve beyaz karelerle dokunmuş. Adam düz beyaz bir arka plan üzerinde durmaktadır. Hafifçe sola bakıyor ve ifadesi nötr. Kolları yanında dik durmaktadır ve elleri görüntüde görünmemektedir.
4.7
(26)

Ads (Adwords) Eğitimi

27 Konu5 Saat
Genç bir adam, parlak kırmızı ve siyah ekose bir gömlek giymiş, düz bir arka planın önünde duruyor. Kısa siyah saçları var ve kollarını kavuşturmuş hafifçe gülümsüyor. Siyah kot pantolon ve siyah ayakkabı giyiyor. Duruşu kendinden emin ve rahat. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında, genç ve sağlıklı bir ten rengine sahip gibi görünüyor. Dörtte üçlük bir pozda duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Yüzünde dostça bir ifadeyle anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.Oğuzhan Yılmaz
12860
Bu çevrimiçi kurs görselinde elinde bir mektupla gülümseyen takım elbiseli bir adam görülüyor. Bu muhtemelen bir içerik yazma kursu almanın başarısını temsil ediyor ve öğrenilen becerilerin değerini gösteriyor. Adamın etrafı saksıda bir bitki, bir logo ve bir sprey kutusu gibi diğer nesnelerle çevrilidir. Bu unsurlar muhtemelen adamın başarıya ulaşmak için çeşitli içerik yazma stillerini öğrenmesi ve bunlarda ustalaşması gerektiğini ifade ediyor. Bu görsel, içerik yazma kursu almak isteyen herkes için harika bir motivasyon kaynağıdır ve elde edebilecekleri başarıyı hatırlatır.
5
(1377)

İçerik Editörlüğü

10 Konu5 Saat
Bu görüntü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hakkında bir çevrimiçi kursu yansıtıyor. Bir ekranın önünde konuşan takım elbiseli bir adam görülüyor. Adam gözlük ve kahverengi bir gömlek giyiyor ve sağ eliyle bir şeyi işaret ediyor. Arka planda, beyaz metinli bir tabelanın yakın çekimi ve beyaz zemin üzerinde sarı bir sayı var. SEO eğitimi ve kursları, işletmelerin web sitelerini ve içeriklerini arama motorları için nasıl optimize edeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru SEO teknikleri sayesinde işletmeler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alarak web sitelerine daha fazla trafik çekebilir ve daha fazla müşteri kazanabilirler. SEO kurslarının yardımıyla işletmeler, anahtar kelimeleri stratejik olarak nasıl kullanacaklarını, arama motoru algoritmalarına hitap eden içerikleri nasıl oluşturacaklarını ve çevrimiçi pazarlamanın nüanslarını nasıl anlayacaklarını öğrenebilirler.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
5500